A rettegés árJA

konyvmolykepzo.hu

A rettegés árJA

Moluccót mintha villámcsapás érte volna. Connor ishasonlóképpen zavarodott volt. Csak keveset tudott aKa lózszövetségrõl. Igaz lenne, hogy a Szövetség kémkedikMolucco Wrathe és a legénysége után? NarcisosDrakoulis önkényesen cselekedett, vagy orgyilkosnakszerzõdött? Cheng Li tényleg megpróbálta – sikertelenül– eltéríteni Moluccót a rossz útról? Mintha Moluccominden rossz cselekedete most ütött volna vissza.– Eleget beszélgettünk – köpte Drakoulis. – Ideje lerendezniaz ügyet. Melyikük vív meg Sarakakinóval?Miközben beszélt, választott harcosa levette az ingét,felfedve feszes, izmos mellkasát és karjait, melyeketvastag erek hálóztak be. Amikor Sarakakino inge apadlóra hullott, a férfi körbefordult, és megfeszítette akarizmait. A háta napbarnított bõrén egy hatalmas, madárformatetoválás virított, hosszú szárnyai a férfi vállárais kinyúltak. Újabb viharmadár, döbbent rá Connor.Ha léteztek baljós jelek, ez a madártetoválás az volt.– Már mondtam – szólt Molucco. – Nem hányok senkitkardélre az enyéim közül.– Én pedig azt mondtam – felelte a haragjában majd’felrobbanó Drakoulis –, hogy állíts ki valakit, különbenrászabadítom a poklot az egész legénységedre.A fedélzeten felemelkedtek a hajlott handzsárok.A két kapitány egymással szemben állt, tekintetükösszekapcsolódott.Ekkor Connor megdöbbenésére – és rémületére – ismerõs hang kiáltott fel:– Én megküzdök vele, Wrathe kapitány. Hadd küzdjekmeg vele én!42

More magazines by this user
Similar magazines