téli szám - Bárdos László Gimnázium

barla.blg.sulinet.hu
  • No tags were found...

téli szám - Bárdos László Gimnázium

Képünkön: Pammer Józsefziccerben hárít, alul a Bárdoscsapata: Pleier Tamás, Hoffer József, RajcsányMiklós és Kiss Attila; (alsó sor) Varga Mihály,Pammer József és Gál JánosXXI.ÉVFOLYAM2009.télA tatabányai BárdosLászló Gimnáziumélménymagazinja.megjelenikéventeötszörNagy Tamás felvételeiA téli Tanerő kupa a Bárdos László GimnáziumbanA jó gondnok bezárja a kaputA sok színes diákprogram mellett vannéhány olyan program a tanévben, amelyekszinte ismeretlenek tanulóink számára.Ezek közé tartozik a tanár–szülősportnap, az annak eredményhirdetéséülis szolgáló bál és az idén első alkalommalmegszervezett téli Tanerő kupa, amelyena város pedagógusai mérik össze focitudásukat.Tudósítónk mindenütt jelen volt.November 8-án rendeztük meg a tanár–szülősportnapot, amelyet évek óta nagy hozzáértésselszervez meg Hoffer József tanár úr. A sportismét kiváló lehetőséget nyújtott a tanárok és aszülők közös játékához. Különböző sportágakbanmérhették össze erejüket, többek között afutballpályán, a kosárlabda palánkjai alatt és apingpongasztal előtt. A labdajátékokat a tornaterembenjátszották, a pingpongmeccseket pedig azaulában. Utóbbi Katonáné Téglás Zsuzsa és VargaPerta tanárnő vezetésével zajlott. Fociban négy,kosárban három csapat szerveződött, és mindannyiankörmérkőzéseket játszottak. Nagyon jóvolt a hangulat, ezért a sportnapot a következőtanévben is megrendezzük. Bár a szervezőtanárokazért örülnének, ha sikerülne több szülőt vonzania sportnapra.•Iskolánk egyik legpatinásabb eseménye a tanár–szülőbál, amelyet két héttel később, november22-én rendeztek meg iskolánk épületében. Ahagyományoknak megfelelően az osztályoknakszabályos versenyt hirdettek a belépő- és a támogatóijegyek értékesítésére. Elmondható, hogya programon rengeteg szülő és – váratlan meglepetésre– viszonylag kevés tanár vett részt. Egyhírösszefoglalónak nem feladata az okok feltárása,de vélhetőleg a recesszió gyakorolt ellentétes irányúhatást a szülőkre és a tanárokra: amíg előbbieka nyomasztó és elbizonytalanító mindennapokforgatagából egy kis kikapcsolódásra vágytak(és nem is kellett csalódniuk!); utóbbiak viszont akilátástalan napi robot után (gondoljunk csak arra,hogy pont ezekben a napokban értesülhettünka közalkalmazottak újabb bércsökkentéséről!)szusszanásnyi pihenőre. Reméljük, hogy jövőre –vagy legalább a nem is távoli jövőben – lesz méglehetősége szülőnek és tanárnak az egymásratalálásra.A vendégeket a menzát üzemeltető Nebuló Kft.jóvoltából rendkívül finom és bőséges vacsoraÓ 4


közhírré tétetik!Nagy hírek akisvilágbólA biztonságosközlekedésértÉlethű baleseti szimulációról, a drogilletvealkoholfogyasztás szomorúkövetkezményeiről hallgathattunkelőadást szeptember 19-én a KözművelődésHázában. Az épület megteltfiatalokkal, még a lépcsőn is ültek.Dr. Klobusitzky György a RendőrtisztiFőiskola egyik jeles tanáratartott előadást humoros, ám mégisfotók: schmidt edinalényegre törő módon. A terembennéha nevetés, néha döbbenetescsend honolt, miközben az előadóa balesetekről, kábítószerekről és adorgokról beszélt. Elrettentésképpenláthattunk képeket az egyikdiszkóbalesetben elhunyt fiatalokrólis. Megtudhattuk azt is, hogy azalkohol a harmadik legveszélyesebbbefolyásoló szer, míg a dohányzás azÀ La Bárdos • A Bárdos LászlóGimnázium élménymagazinja. Megjelenikötször egy tanévben. XXI. év f.,2009. téli szám. Lapszerkesztõk: BércesKarolina, Csonka Nikolett, GiczyCsenge, Weiszen gru ber Dóra. Munkatársak:Juhász Szabina, MadarászAnna, Magi Cintia, Mihóczy Mercédesz,Szemes Klaudia, Váradi Ágnes.Felelõs szer kesz tõ: Nagy Tamás. Olvasószerkesztõ:Dob ro va Zita és SiposEtelka. Felelõs kiadó: Sándor Jánosigazgató. A lap címe: Bárdos LászlóGimnázium. 2800 Tata bánya, GálIstván-ltp. 701. Telefon: 34/311-749E-mail: zekany@chello.hu, dzit@vipmail.hu Ismételten felhívjuk kedvesolvasóink figyelmét, hogy a korrekttájékoztatás érdekében a cikkeknekakkor is megjelenést biztosítunk,ha tartalmukkal a szerkesz tõség nemfeltétlenül ért egyet.ötödik helyen áll. A kimerítő előadásután végül színészek segítségévelbemutattak egy balesetet, melybenfrontálisan ütközött két autó, bennekilenc fiatal sérült meg, közülük avétlen vezető egyik utasa meghalt.Majd a művelődési ház előtt sorramegjelentek a szimuláció keretébena rendőrök, mentők és a tűzoltók.Mindenki segíteni akart a sérülteken,de azon a fiatal lányon, aki meghalt,már nem lehetett. Végül odaértek aszülök is, akik nem akarták elhinni,hogy ilyen súlyos tragédia történt.A látvány és hozzá az erős kifejezőhanghatások mindenki arcán döbbenetetváltottak ki. Élethűen mutattákbe, hogy mi történhet akkor,ha valaki vagánykodva, felelőtlenül,drogos vagy ittas állapotban ül avolán mögé veszélyeztetve ezzelönmaga és társai életét. Némelyikfiatal túlzott önteltségéért az életévelvagy örök bűntudattal fizet.Változtass ezen!!! - vá -Tóth Zsófiaolimpiai előadásaNagy Tamás felvételeA 13. c sokszoros triatlonbajnoka nézőkéntrészt vehetett a pekingi olimpián.( : 12) Élményeiről diavetítésselegybekötött előadást a Bár dosnapontartott október 18-án. - szerk -Holokauszt emlékvonatÖt nap alatt 3550 látogató tekintettemeg az Élet Menete Alapítványáltal rendezett Holokauszt Vagonkiállítást.A tárlatot tavaly március óta azország 27 településén 50 ezernéltöbb látogató nézte meg, városunkbanszeptember 15-től 19-éigvolt látható. A kiállításon egy „kihelyezett”történelemóra keretébena Bárdos 9. c osztálya is részt vettPirityi Mária tanárnő kíséretében.A rendezvényen több beszéd is elhangzott,többek között SchmidtCsaba (Tatabánya alpolgármestere),Gordon Gábor (az Élet Menete Alapítványelnöke), Verő Tamás rabbi ésSándor Tamás szavai. A kiállításon aMagyar Nemzeti Múzeum archív fotóit,a Hadtörténeti Intézet és Múzeumkorabeli öltözékeit tekinthettékmeg a látogatók. A tárlat különlegességétaz adta, hogy a résztvevőksaját maguk tapasztalhatták meg,hogy körülbelül milyen is lehetettazoknak a zsidóknak, akiket egy ilyenvagy ehhez hasonló marhavagonbanszállítottak több napig. A vagon padlózatáralábnyomok voltak rajzolva,érzékeltetésül, hogy milyen kevéshelyre mennyi embert zsúfoltak be.A vagon falain zsidó családok fotóivoltak láthatók, mellükön a sárgacsillaggal, és a képek megmutattákazt is, hogyan nézett ki a budapestigettó a felszabadulása után. Azújvárosi vasútállomáson állomásozókiállításon főként diákok vettekrészt. - wd -Szemünk fénye a legfontosabb,na és a hallásunk?A „Szemünk fénye” című kiírásra sokintézmény pályázott. A megyébentöbb iskolának sikerült támogatástkapnia, többek között a BárdosLászló Gimnáziumnak is. A pályázatlehetőséget nyújtott arra, hogykicseréljék az összes lámpát. Mivelhatáridőre el kellett készülni, ezérta munkások túlnyomórészt tanításiidő alatt dolgoztak. Az év 365napjából 180 tanítás nélküli nap állrendelkezésre, de a lebonyolításramégsem ekkor került sor. Főleg adolgozatírást vagy a felelést tettékizgalmassá a fúrógépek szörnyűhangjával. Ezekben a napokban csakfüldugóval lehetett suliba járni, ésmindenkinek felmentése volt az óraianyagból. Szerencsére a végeredményvalóban szemkápráztató.Nemzeti ünnep iskolánkbanfotó: N. T.Rendhagyó történelemórára kerültsor Gyüszi László helytörténészpedagógusjóvoltából október 22-éna Bárdosban. Az igazgatói irodábóltévén közvetített műsor volt iskolánkünnepi programja. A nyugdíjbavonulása előtt a Közgázban tanító,időközben díszpolgárrá választott,nagyszerű tudóst Barabás Péter ésPerge Anita (12. a) faggatta 1956tatabányai eseményeiről. Plóza Mónika(13. c) pedig korabeli műveibőlolvasott fel jellemző részleteket. Köszönetnekik a tartalmas tanóráért, aPad-tv-nek a közvetítésért. - nt -Nyugati buszban jártunkAz iskola számos osztálya megtekintettea Petőfi Irodalmi Múzeumstílszerű Nyugat-kiállítását, amelyet– a régi idők mozgókönyvtáránakfelidézéseként – egy felújított Ikarus255-ösben rendeztek be, és a járműnapokig az Omegának nevezett,plázának szánt épület előtt tartózkodott.A folyóirat életét bemutatótárlathoz meglepetésajándékok istartoztak, így a programot mindentanuló nagyon élvezte. - szerk -Árpádosok felkészüléseJó hír a Mikulás-kupa jövőjéért aggódóknak:újévi fogadalomként azÁrpád tanárcsapata lelkesen edzimagát hetente egy-két alkalommal.Velük tart egykori diákunk, egykoritanáruk, a kiváló kézilabdakapus,Simó Balázs is. Sok sikert kívánunknekik, és legfőképp magunknak!Változás az À La Bárdosmegjelenésében!Lapunk az idei naptári évtől következetesenkarácsonyi (december), téli(január), farsangi (február), húsvéti(április) és pünkösdi (június) számokkalfog megjelenni. Újdonság továbbáa következő szám ajánlója. Íme:• A j á n l óLélegzetelállító ajánlatok lapunkhamarosan megjelenő, 2009. farsangitartalmából:Senki sem lehet próféta a sajáthazájában?Exkluzív interjú Krajcár DániellelGimnáziumunk rejtett tehetségeiNagy Szilárd, a fallabdabajnok„Régen anyám volt a sztájlisztom,de ez már megváltozott”A divat különcei – iskolánkbanElrajtoltakIfjúsági sportbajnokok portréjaEgy médiacentrikus filmélményRon Howard: Frost/NixonVáltozatlan minőség a megújultszerkesztőgárdától – természetesen– változatlan áron 2009-ben is!À La Bárdos Magyarország egyiklegsikeresebb diáklapja! Megérnivárni rá! A farsangi szám tervezettmegjelenése: 2009. február 27.2 À La Bárdos • XXI/2009. téli szám


édes otthonA Bárdos nem lehet nyári tábor nélkül!A hangulat mindenért kárpótolIdén is, mint minden évben, megrendezésre került Kovácsné Németh Sarolta tanárnőnyári tábora. Ismét óriási volt az érdeklődés, miért is ne lett volna? Hiszen ezek a kirándulásokminden évben feledhetetlenek. Hol a színes programok, hol pedig a botrányokmiatt. A 2008-as tábor mindkettőben bővelkedett. Mihóczy Mercédesz és MagiCintia egy táborozó diákot is megkérdezett, mit élvezett a legjobban:– Én nagyon jól szórakoztam! A strandolás, asok együtt töltött idő (nemcsak az osztálytársakkal,hanem a többiekkel is) kicsit összehoztaa táborlakókat. Legalábbis én így vettem észre.Sok verseny volt, mint minden évben. Volt vízivetélkedő, ki mit tud, rengeteg sportverseny éstermészetesen görgi.Persze az idei táborban is sok esemény adokot a pletykálkodásra. Először talán említsükmeg a drámaibbat. Iskolánk hősies diáklányaihalált megvető bátorsággal próbálták menteniegy ismeretlen fiú életlét. Az egyik szemtanútkérdeztük az esetről.• Hogyan vettétek észre a bajt?– Három 9. b osztályos diák (két lány és egy fiú)vette észre a fuldoklót. Én épp az osztálytársaimmalvízibicikliztem, amikor feltűnt, hogy integetneknekünk. Ők mesélték el, hogy mi történt.Először nem is akartuk elhinni.• Hogy próbáltátok megmenteni?– A két lányt felszedtük a vízibiciklire, és elmeséltekmindent. A fiú addigra már elindult aző vízibiciklijükkel a part felé, hogy értesítse aidén is lesz tábor!A nyári közösségre vágyók idén sem maradnaktábor nélkül: Balatonszárszón, aHotel Annamari 2009. június 24–29. közöttvárja a bárdosos diákokat. Az egyhetesprogramhoz, teljes ellátáshoz viszonyítvaaz üdülés díja egészen „baráti”: 24000 Ft.Üdülési csekkel is lehet fizetni. A jelentősérdeklődésre való tekintettel érdemes minélhamarabb jelentkezni Saci néninél!tanárokat. Addig a lányok megmutatták, hogy holtörtént, és lemerültünk, de nem tudtunk semmitsem tenni. A fuldokló addigra már több mint hatperce volt a víz alatt.• Mi történt ezután?– A tanárok gyülekezőt hívtak össze a parton.Az összes diáknak ki kellett mennie a vízből. Mikorvisszaindultunk, a vízimentők már megindultak akeresésre. Nem sokkal később még egy motorcsónakindult el, végül egy helikoptert is láttunk.Számunkra eléggé meghökkentő volt, hogy asajtó már azelőtt megérkezett, hogy egyáltalána mentősök odaértek volna. A rendőrség odahívtaa szemtanúkat, hogy meséljenek el mindent.Megvártuk őket, aztán visszaindultunk a táborba.Mindenkit nagyon felkavart az eset.Saci nénit is megkérdeztük a történtekről.– A hölgy, akitől a vízibiciklit béreltük, szólt nekem,hogy néhányan eléggé besodródtak. Éreztem,valami baj történhetett, így azonnal szóltam azegyik fiúnak, hogy hívja ki a többieket a vízből.Amint kijött mindenki, megszámoltam, hogy hiányzik-evalaki. Az egyik 9. bés fiú mesélte el atörténteket. Ezután fény derült arra is, hogy nemközülünk való az áldozat.Kevésbé lehetünk büszkék öt másik tanulónkra.Néhány nem túlzottan szemérmes diáklány aBalaton közepét érezte alkalmas helynek testiadottságainak közszemlére tételére. Meglehet, anézőseregnek nem volt oka panaszra, azonbana vízibicikliző lánykák szabálysértést követtekel. A következményekről annyit tudtunk meg,hogy a jövő évi táborba már jobban meg fogjákválogatni a diákokat, és új, szigorú szabályoklépnek érvénybe.Bioszolárium Saci nénifelügyeletévelVégzős szemmelEgy tanuló, aki csak tette a dolgátCsonka Nikolettet kilencedikes korában fedezte felosztályfőnöke, Sipos Etelka tanárnő. Ő írt az elsőösszeszoktató táborról az iskolaújságba, majd az éveksorán számtalan cikkel jelentkezett, szavalóversenyekenszerepelt és iskolai ünnepélyeket konferált. Megbízhatóságávalpéldaképpé emelkedett, ha elballag,hiányozni fogfotó: N. T.Hogy miért öt évre jelentkeztem? Talán mertjobban tetszett, mint a sima négy. Izgultam,hogy felvesznek-e, igazából féltem tőle. Aztánmégis itt vagyok, sokan úgy mondják, hogy „mégmindig”. Megérte-e? Határozottan igen! Ha csakazt nézem, hogy volt egy plusz évem eldönteni,hogy mit akarok csinálni valójában. Persze csakúgy megsúgom, hogy erre még mindig nem találtammeg a megfelelő választ. És öt év ide vagy oda,hamar eltelt. Egy év múlva már nem az aulábanülök angol óra helyett, és az À la Bárdosba írom acikket, ahogyan most teszem. Nemrég térdeltemaz iskola közepén, és rágtam szét a héjas tökmagot,most pedig áll a bál a kampány miatt, rohangálunka szalagavató érdekében, és próbálom eldönteni,hogy emelt vagy közép érettségi? Mégis van,ami nem változott. Öt éve minden reggel Erzsikenéni büféjében kezdek, öt éve nevetem halálramagam néhány tanár hóbortjain, amiket kívülrőlfújok, és öt éve megszokás, hogy a konditeremkigyúrtjai is köztünk jönnek-mennek. Annyi különbségazonban van sajnos, hogy sokuk már„Jó reggelt!”-et köszön az első évi „helló, szia!”helyett. Én megértem, hogy eléggé időseknekszámítunk a tizenkilenc-húsz évünkkel, de azértez mégiscsak túlzás. Osztályfőnökünk mondtaaz osztálykirándulás előtt, hogy jól gondoljukmeg, hiszen ez az utolsó! És igaza van. Ebben azévben már minden eddigi megszokott esemény azutolsó lesz. És hogy ez az utolsó egész év milyen?Majd megmondom kilenc hónap múlva, ha mártúlleszek az érettségin, hiszen itt már mindenneksúlya van, és erre előbb vagy utóbb mindenkirá fog jönni. Az viszont biztos, hogy boldoganemlékszem majd vissza a középiskolás éveimre,amiből nekem öt év jutott. Sokat tanultam, denemcsak a tankönyvekből, és bármikor büszkénmondom majd el, hogy „bárdosos” voltam!À La Bárdos • XXI/2009. téli szám 3Archív: czinege Kristóf


édes otthonÓ 4Kancz Csabaa Titánoktólgólt vágaz Árpád kapujábaCsapatkép bánkis módraNagy Tamás felvételeIvárta. A jó hangulatról rendkívül diszkrét árúitallap és tánczenekar gondoskodott. Szintén hagyomány,hogy a kiszolgálásban néhány nagyobbtanuló is részt vett. Itt hirdették ki a sportnap végeredményeitis. A Bárdos focicsapata ezúttal semtalált legyőzőre, ám Horváth anyukát évtizedesbajnoki cím után Varga Petra tanárnő a dobogómásodik fokára kényszerítette. A kosárlabdavégeredményét a jelenlévők közül sokan vitatták,és a Bárdos győzelme kapcsán részrehajlásrólbeszéltek. Aztán az eredmények alapos mérlegeléseután kiderült,hogy a körbeverésmiatt valóban a tanárcsapatvégzett azelső helyen.A kötetlen beszélgetés,a tánc ésa közös vacsora általlehetőség nyílt arra,hogy a tanárok ésszülők jobban megismerhessékegymást.A tombola mindenévben nagy sikertarat, mert biztos,hogy mindenki nyer valamit, nem csak tapasztalatot.A hajnalig tartó mulatság is biztosíték arra,hogy jövőre is sikeres lesz a tanár–szülő bál.•Az idei Mikulás-kupa egyik legizgalmasabbrésze, a tanármeccs – rajtunk kívül álló okok miatt(lásd az előző lapszámunkat!) – sajnálatos módonelmaradt. Sokan nem nyugodtak ebbe bele, köztükHoffer József tanár úr sem. Ezért szervezte megjanuár 17-én, szombaton, egy fagyos hétvégéna téli Tanerő kupát. (A város tanárainak egy régiA szakács ésétekfogóiprogramját tavalynyáron újították fel,és a Jubileum-parkbanmegrendezettbajnokságot némimeglepetésre iskolánktanárcsapatanyerte meg a kétségtelenül„sportosabb”és arányosabb nemiösszetételű Fellner-,Mikes- és Bánki-tantestületelőtt.) Mosttélen két vendégiskolacsatlakozotthozzánk: a Bánki és– nagy örömünkre –az Árpád. A többi iskola a sítáborok és a hétvégitávoktatás miatt visszalépett. Negyedik együtteskénta Bárdosban több mint egy évtizede sportoló,tanárok és szülők alkotta Titánok csatlakozott.A mérkőzéseken – Henger Dávid 10. a osztályostanuló bíráskodása mellett – mindegyik csapatsportszerűen focizott. A meglepetés elmaradt: akupát a Bárdos nyerte, második helyen a Bánki,harmadik helyen a Titánok, negyedik helyen azÁrpád végzett. Azt is leírjuk: a Mikulás-kupákhagyományának megfelelően „megerősített” tanárcsapatunkbannemcsak az iskola nem tanáridolgozói is szerepeltek, de „kondis” Misi kétségtelenüla döntő különbséget jelentette – példánakokáért – a Bánki elleni mérkőzésen. Csodakapusunk,büfés Erzsi néni fia viszont más irányúelfoglaltság miatt nem jött el, Pammer Józsefépületmenedzser, majd – meglepetésre – a sérülésmiatt mezőnyből kimaradó Nagy Tamás tanár úra szó szoros értelmében lelakatolták a kaput azellenfél támadói előtt. Az Árpád csapata viszontkizárólagos tanárcsapattal érkezett, még a mezőnybenkiváló gondnokuk (Ronyecz István) isotthon maradt egy életunt disznó miatt. A kétcsapat közötti nagyobb különbséget főleg ezeredményezte. Rajcsány Miklós a torna gólkirálya,Pammer József a legjobb kapus, az Árpád csapataa legsportszerűbb csapat, Geiszt Ferenc tanárúr pedig a torna legjobbja megtisztelő címetérdemelte ki, hiszen főleg az ő érdeme, hogy azÁrpád is feledtetni tudta a rossz emlékű Mikuláskupát.A foci jó hangulatáért az egykori Bánkitanárai feleltek, akik egyenmezükben a feliratoshátukat mutatták meg az egyik csoportképen.Minden meccsbe belevittek valami viccet, döntőhelyzetekben brillíroztak, ők voltak a helyi HarlemGlobetrotters, ha értik a kedves olvasók, hogymire gondolok. A meccsek után Hoffer Józseftanár úr egy ízletes halászlével lepte meg a labdakergetőket,melyet saját maga főzött nagykondérjában. Úgy gondoljuk, mindenki jól éreztemagát, és jövőre is lesz folytatás.Váradi Ágnes4 À La Bárdos • XXI/2009. téli szám


édes otthonTöbb mint egy évtizede immár, hogy mindenév végén megszervezi az iskola a szokásosadventi műsorát nem szokványos műsorszámokkal.A nézők létszáma eléggé megcsappant, mármáralig voltak. Bár mi így is nagy lelkesedésselvetettük bele magunkat a Közművelődés Házakényelmesnek csak végtelen jóindulattal nevezhetőszékeibe, hogy végignézzük a közel kétórásműsort a szülőkkel, nagyszülőkkel, barátokkal ésiskolatársakkal egyetemben.Ami ugyanaz volt: az irodalmi színpadosokAdvent,a szeretetünnepeAz ötödikesek élő galériája a karácsonyi jelenetbőlénekelhessen és gitározhasson nekünk, a sokoldalúPataki Gábor húgával, a 13. c osztálybantanuló Ágival adott elő egy pompás karácsonyidalt, gitározott, sőt keringőt is táncolt. De ügyesdiákjaink ezen kívül fuvoláztak, zongoráztak ésgitároztak is nekünk. Az énekkarban most semcsalódhattunk. Ibi néni már hónapok óta készültaz énekkarosokkal, hogy minden rendben legyen anagy napon. A karvezető váratlan megbetegedésesem akadályozta meg őket abban, hogy dalaikatóriási sikerrel adják elő.Majd egy nem megszokott műsorszám következett:a hatodikosok – Katonáné Berki Ildikótanárnő betanításával – német nyelven betlehemeztek.Jó volt látni, ahogy csillogó szemekkelénekelték végig a dalokat, amit talán nem ismindenki értett, de így is élvezhető volt. A 8. bszínvonalas és elgondolkodtató versei, SándorJános igazgató úr rövid és családias beszéde ésa kis ötödikesek műsora. Ők a sablonos adventibetlehemezést eldobva egy példázattal szolgáltaknekünk. A már évnyitón hallott témát dolgoztákfel Farkas Noémi tanárnő segítségével. Ugyan arendezvény végén néhány kisgimnazista felnőtthozzátartozója jócskán kifogásolta a műsorszámmély vallásos hitét, mi mégis úgy gondoljuk, hogysokszínű iskolánkban feltétlenül helye van a keresztényértékrendnek, arról nem is beszélve, hogya program senkire nézve sem volt kötelező.A Bárdos egy volt tanulója is visszatért, hogyNagy Tamás felvételEIosztály Ogonovszkyné Tanczer Erzsébet tanárnőfelkészítésével egy pantomim előadást készítettel. A történet egy játék közben lehulló csillagrólszólt, akit egy kislány befogad, majd gyógyulásaután visszakerül társai közé. Mindezek után aműsort egy nagyszerű balettelőadás – az irodalmiszínpadosok és Gulyás Regina közreműködésével– és egy közös éneklés zárta.Mindent egybevéve ismételten szép, bensőségeshangulatú műsort sikerült összehozni. Bárnekem így is hiányzik az igazi betlehemi, jászoloselőadás a kis Jézussal.Magi CintiaPataki Gábor és Pataki Ágnes duettjeGulyás Regina a balettszámbanA sötét színpadAhhoz képest, hogy alapítványunk tisztességesbérleti díjat fizet minden évben a KözművelődésHázának a terembérletért, szomorúantapasztaljuk, hogy a feltételek évről évrekedvezőtlenebbek. Az adventi műsoron és aszalagavatón a feltűnően energiatakarékosmegvilágítás korlátozta a közönség esztétikaiélményét.Zongorán kísér Taksz Lilla a 11. b osztálybólÀ La Bárdos • XXI/2009. téli szám 5


v e r s e n y s z f é r aNagy matekosokkis csapataAhogy előző számunk rövid versenyhíreiközött már beszámoltunk róla, az ideiévben megrendezett Bolyai János matematikacsapatversenyen a mi iskolánk isrészt vett. Az októberben megrendezettversenyen az ötödikesektől és a hatodikosoktólnégy-négy, a hetedikesektől háromés a nyolcadikosoktól öt csapat vett részt.Az eredményeket az őszi szünet előtt tudtákmeg a diákok. Az ötödikesek közül „Bárdos aEgyre kevésbé fontos, hogyműveljük a szép magyarbeszédet?Az összpontosítás pillanataifotó: váradi ágnesköbön” második, míg a hetedikesek „Cicuskák”csapata a harmadik helyet érte el. A legkiemelkedőbba „Nagy matekosok kis csapata” volt,akik továbbjutottak az országos versenyre. A kistudósok: Major-Eisler Botond Endre, MakacsekGábor József, Sorbán Zoltán és Váradi Gergely.Tanáruk, Csermák Júlia, aki nagyon büszke rájuk,és örömmel készítette fel a kis matematikusokaterre a nagy megmérettetésre. Az országosdöntő november 22-én került megrendezésre.Mindenki nagy izgalommal ékezett a helyszínre,Budapestre. A 23 hatodikos csapat közült csupán6-an kerültek be a szóbeli versenyre. Nagy volt afeszültség, mivel diákjainkat kétszer hívták be aholtverseny miatt. Végül elérkezett a várva várteredményhirdetés. Az első helyezett az Atomkappanok, Radnóti Miklós Gimnázium (Dunakeszi),a második a Villám3, ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola(Budapest XIV), a harmadik a Racionálisszámok, Pannónia Sacra Katolikus Általános Iskola(Budapest XII.), a negyedik a Matek-tenger kalózai2, Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló ÁltalánosIskolája, az ötödik NMKCs, Bárdos LászlóGimnázium és végül a hatodik, a Hamilton, BabitsMihály Gimnázium (Budapest IV). Nagyon büszkékvagyunk a csapatra, mely iskolánk hírnevét öregbítette.És köszönet Csermák Júlia tanárnőnek, akivégigizgulta a fiúkkal a versenyt, és mellettük volt.Reméljük, hogy jövőre már az első helyet hozzael ez a szuper csapat! Váradi Ágnesa hat legjobbat juttatta a második fordulóba.Ők Aradi Balázs, Fülöp Luca, Hoffmann Janka,Horváth Claudia, Járfás Vivien és Kassay-FarkasRéka voltak. A megmérettetés nehezebb része„Még mindigforgatunk!”A Pad-tv újra adásban„Minden 1997-ben kezdődött…” hogyMeleg Gábor szavait idézzem a tavalyiévkönyvünkből. Az iskola televíziójánakstábja bizony sok munkát végzett az évekfolyamán. Díjakat nyertek, keményendolgoztak, forgattak, aminek eredményea színvonalas műsorkészítés, filmforgatáslett. Időközben természetesen morzsolódtakle emberek, de mindig voltak újvállalkozók. Nemcsak hobbiszinten folytak-folynaka munkálatok. Néha ez egykiindulópont a későbbi érdeklődési körnekmegfelelő irányvonalhoz. Ami pedigminket, egyszerű nézőket illet, talán sokszornem is tudjuk, hogy egy-egy kisfilmelkészítése mennyi energiát vett-veszigénybe. Ami a jelen időket illeti, a Padtvstábjának két tagját – Havasi Gergőt,és Weiszengruber Dórát – kérdeztem asulitévé körüli elfoglaltságaikról.• Mióta tevékenykedtek a Pad-tv stábjaként,és hogyan kerültetek a csapatba?Gergő: – Tavaly tavasz óta vagyok a Pad-tvstábjának tagja. A helikonos film előtt keresettmeg Berki Ildikó tanárnő, hogy csatlakozzunkTóth Andrással.Dóri: – Én személy szerint csak most, év elejénléptem be a stábba, egyelőre mint riporter.• Milyen a társaság, összerázódtatok?Gergő: – Idén új tagokkal bővült a stáb. Mivelviszonylag rövid ideje dolgozunk együtt, ezértnem megy még minden zökkenőmentesen, deigyekszünk a legjobb formánkat hozni. Nincseneknagyobb konfliktusok.Ebben az évben is megrendezésre kerülta csak „Kazinczy” néven futó szépkiejtésiverseny. Időpontja a megszokottólkicsit későbbre tevődött,hiszen január 29-én került rá sor. Azsűri és a résztvevők meglepetéséremeglehetősen családias hangulatban,tizennégy fővel álltunkrajthoz. Az ítélőbíróságot a mármegszokott három tanár alkotta: afőszervező Kiss Adél Eleonóra tanárnő;a zsűri elnöke, Nagy Tamás tanárúr; és a zsűri harmadik tagja, DobrovaZita tanárnő. A küzdelem két részbőlállt: először szabadon választott szövegeinketadtuk elő. Ezután a zsűriegy a zsűri által választott szövegfelolvasásából állt. A véglegessorrend kialakításában viszont aszabadon választott szövegekelőadása is közrejátszott. Végülkét harmadik helyezetett hirdetetta zsűri: Horváth Claudia(12. a) és Fülöp Luca (9. a) kaptaezt a szép elismerést. A másodikhelyet Kassay-Farkas Réka(11. a) szerezte meg, míg első helyenAradi Balázs (10. c) végzett.Ők ketten (képeinken) fogjákiskolánkat képviselni a megyeidöntőn. Ezúton kívánunk nekiksikeres szereplést!fotók: szédeli józsefA Pad-tv stábja:katonáné berki ildikócsák boglárka, weiszehavasi gergő és krajc6 À La Bárdos • XXI/2009. téli szám


fotel, sör, mogyiDóri: – A csapat remek, a megbeszélések jóhangulatban telnek. Nekem tetszik.• Mennyit vesz el az iskolatelevízió a szabadidőtökből?Bár gondolom szívesen áldoztokrá.Gergő: – Sok időt vesz el a szabadidőnkből,főleg forgatási időszakban, de mivel önként vállaltuk,ezért nem panaszkodunk.Dóri: – A munka legjavát Gergő végzi, övé avágás és az operatőri szerep, velünk csak felvesziaz anyagot, utána otthon dolgozik vele.• Milyen feladataitok vannak? Példádulműsorkészítés, külön alkalmi, ünnepi műsor?Gergő: – Feladataink közé tartozik az iskolaiműsorok/rendezvények felvétele, illetve archiválása,továbbá adások készítése.Dóri: – Leginkább az iskolai műsorokbanmerül ki, egyelőre. Viszont tudomásom szerinttervezzük kisfilmek, pályázati anyagok készítésétis. Már nagyon várjuk a lehetőséget.• Mennyire hagynak titeket kibontakozni,úgy értem, mennyire kaptok szabad kezet,amikor dolgoztok?Gergő: – Általában nem mondják meg, hogymit és hogyan tegyünk, viszont mielőtt adásbakerülne az anyag, az igazgató úr megtekinti, és habenne hagytunk valami oda nem illőt, akkor azt kikell vágnunk, bár erre idáig nem került sor.Dóri: – Nos, a munka ellenőrzése a tanárokfeladata, az én részem pedig a riportok készítésébenmerül ki, az arra vonatkozó kérdéseket pedigGergővel beszéljük meg.• Mennyire tartjátok fontosnak a diákokvéleményét, kívánságát egy-egy műsor készítésekor?Gergő: – Mindenképpen fontosnak tartjuk aközönség véleményét, mert nekik készül a műsor.Másrészt mivel amatőr stáb vagyunk, ezért a sajáthibáinkból tanulunk a legtöbbet. Tehát szeretettelvárjuk a konstruktív kritikát!Dóri: – Fontosnak tartjuk. Főleg azért, mert azszervezőtanár,ngruber dóra,ár dánielfotó: nagy tamásáltalunk készített adásokat nekik vetítik le, értükkészülnek, és az unalmas hétköznapok színesítéselenne a feladata. Épp ezért – ahogyan Gergő ismondta – szívesen fogadunk minden javaslatot,véleményt, kritikát.• Gondoltatok arra, hogy ezzel foglalkozzatoka jövőben, például kommunikációszakon?Gergő: – Igen, mindenképpen szeretnék ezena pályán továbbtanulni, média-kommunikációvagy mózgókép- és médiaismeret szakon.Dóri: – Igen, nem hangzik rosszul, bár hanincsenek az embernek jó kapcsolatai, akkor szintekizárt, hogy el tudjon helyezkedni, a fizetésrőlnem is beszélve.• Tudnátok-e említeni valamilyen kiemelkedő,különlegesen pozitív, illetve különösenTálos ZsófiaKollektív célokHogy szükségünk van-e kollektív célokra?Attól függ, hogy mit tekintünk annak… Világbéke,egyenlőség, az atomenergia nemes célokravaló felhasználása, és hogy megváltoztassukaz etióp gyerekek étkezési szokásait?Nyilvánvalóan nem lehetnek elég sokan azokaz emberek, akik ezeket szeretnék, ahhoz, hogyváltoztatni is tudjanak rajtuk. Ehhez tényleg mindenkinek,azaz a legutolsó hajléktalantól kezdvea milliárdos cégtulajdonosig mindenkinek akarniakell. Nagyon erősen akarni, és tenni valamit lehetőségeikhezmérten. Ezt neveznénk kollektívcélnak. Más esetben, ha egy eszmét nem a világösszes embere, csak egy bizonyos csoport képvisel,amelyeknek ez az érdekében áll, még azt istarthatjuk kollektívnak. De ezek az érvényesülésipróbálkozások harcba torkollhatnak, hiszenezeknek a csoportoknak más-más az érdekük,a céljuk és módszereik. Akkor ez a kollektivitásújabb gondokat szül. És mivel nem csoportonkéntkülönböznek az emberek, hanem egyénenként, aza legegyszerűbb és mindenki számára legelfogadhatóbb,kompromisszumok nélküli megoldás,ha személyre szóló célokat alkotunk magunknak.Minden ember más; mást tart jónak, rossznak,máshogy gondolkodik és máshogy cselekszik.ha mindenki egyéni célokért küzd, valószínűlegnem veszi észre a körülötte lévőket, és nem segítrajtuk… Akkor az emberek elkezdenek egymásteltaposva előretörni, és ha mindenki mást akar,hatalmas káosz lesz, és az embereknek nem lesztársuk, szívtelen, érzéketlen teljesítményhajhászkéntmagányosan vágják át magukat az egymáselé gördített akadályokon…negatív emléket az iskolatelevízióval kapcsolatban?Gergő: – Pozitív élményként tudnám megemlítenia társaságot és a tavalyi Helikon ünnepségeneltöltött napot Keszthelyen. Negatív élménykéntnem emelnék ki semmit, az idő úgyis megszépítiaz esetleges kellemetlen emlékeket.Dóri: – Határozottan van. A jó társaság, az„ötletelős” csapat és a forró tea egy hideg téli napona stúdióban kifejezetten ezek közé tartozik.Dóri és Gergő beszélgetésünk végén megemlítették,hogy a második félévtől kezdve valószínűlegsegítséget kapnak a TKTV munkatársaitól.Majd mosolyogva hozzátették, hogy bármi történjenis, mindenkit szeretettel várnak, akit érdekela filmes pálya, vagy szerepelni támadna kedveegy-egy készülő filmben. Csonka NikolettEz kinek lenne jó? Barátságok, családokmennének tönkre, és a gyengébbekneksemmi esélyük sem lennea fennmaradásra. Természetesen alegjobb lenne, ha józanul bánnánk alehetőséggel, választanánk, és mértékkelfogyasztanánk mindenből. Deez nagyon nehéz, mivel mind a háromoldalon hatalmas a kísértés… Előszöris ott van a mindenki számára elfogadhatónak,boldognak, élhetőnek nevezhetőlét, amit közös erővel érhetnénkel… Természetesen ki van zárva, hogysikerül, hiszen ilyenkor legbelül arragondolunk, hogy épp elég az a kéthónapja tartó béke, amióta nem veszekedtünkházastársunkkal, és hogy az a fontos, hogy én isugyanarra a jól megoldott feladatra ugyanazt ajegyet kapjam, mint a tanár úr háziorvosának afia, és egyébként is, amíg egyes szülők nap mintnap azért mennek munkába hajnalban, hogy ennivalóttudjanak venni gyermekeiknek, addig nemérdekel senkit, hogy Etiópiában nincs elég kenyér.Aztán megkockáztathatjuk, hogy bízunk egyesemberekben, és szövetséget kötünk velük, hiszenbiztonságot jelent az a tudat, hogy egymást segítjük– főleg ők minket –, hiszen elvégre ugyanaztakarjuk, vagy nem? Egy darabig lehet, hogysikeresen élhetünk ilyen szimbiózisban, ám aztánmegjelenik egy másik egyén velünk szemben máscélokkal és más emberekkel a háta mögött. Ésakkor jönnek a nagy összefogások, a jogainkvédelme, és a bizalom megerősödik mindkét csoporttagjai között, és mint két terjedelmes cikloncsapódnak egymásnak… A következményeket,gondolom, mindenki el tudja képzelni…Talán a harmadik megoldás a legcsábítóbb…Azért küzdhetek, amiért én akarok!? És úgy, ahogyén akarom!? Azonnal elfelejtjük az etiópokat éscsoportjainkat, hiszen előtörnek az önző álmok,amiket akár erkölcstelen módszerekkel is hajlandóakvagyunk valósággá változtatni. Ezek az álmokaztán megölnék egymást és egyre nagyobb ésnagyobb teret követelnének maguknak…Szükségünk van-e kollektív célokra, vagyelegendőek az egyéniek? Szerintem mindenkineklelkiismeretesen kéne eldöntenie, hogy mi az,amihez elég erősnek érzi magát, és képes küzdeniérte, vagy egyedül vagy segítséggel.forrás: internetÀ La Bárdos • XXI/2009. téli szám 7


é l e t + m ó dEgy autóban ültem, s egy barátommal utaztunkSzegedre. Egy útjavítás miatt éppenkét román kamion közé szorulva döcögtünk azM5-ösön, én meg ásítozva próbáltam felidézniegy passzust a KRESZ-ről szóló törvényből, hogyvajon tízmillió forintnál nagyobb értékű autóvallehet-e a leállósávban kétszáz km/órával előzni.Ez nekem nem jutott eszembe, de egy mellettünkjobbról elsuhanó Audi vezetője, úgy látszik, teljesenbizonyos volt ezen paragrafus létezésében.Bár egyébként sem volt sok kedvem törvényekregondolni. Annál is inkább, hogy végre vége volta vizsgaidőszaknak. A terminus nem hivatalosdefiníciója egyébként: „évente kétszer ismétlődő,másfél hónapos heveny idegroham”. Védőoltásnincs ellene, mindenki elkapja, igaz „büfészakokon”érzékelhetően csekélyebb lefolyású.December közepétől január végéig egyszer,aztán május közepétől július első napjaiig. Beleesiktehát a karácsony, a szilveszter, az újév, agyereknap, meg persze a strandidőszak kezdete.(Az utóbbi években tetézve napi átlagos harmincCelsius-fokos csúcshőmérsékletekkel.)Jelenleg a magyar felsőoktatásban amúgy kétfélehallgató tanul. Az egyik, akinek már volt UV-ja,a másik pedig, akinek még nem. Kitalálható, melyikcsoport képvisel nagyobb vásárlóerőt…Az UV egyébként kétfeléképpen csúszhat be.Az egyik az, hogy az ember elmegy vizsgára úgy,hogy nem tanul. (Csak azért nem merem leírni,hogy sütögessenek forró olajban, ha még nemvolt olyan egyetemista, aki úgy ment vizsgázni,hogy nem tudta az összes tételt, mert vannakrobotok…) A másik meg, ha az a papír, amire azírásbelijét írja az ember, rossz légörvénybe kerül.Hogy mi köze a légörvénynek az UV-hoz? Időnkéntigen sok. De erről kicsit később.Előtte még az előbbi variáció. A szóbeli vizsgánakmegvan az a varázsa, hogy még akkor ismeg lehet bukni, ha az ember az összes tételttudja, csak egyet nem (98%-os tudás), de úgyis lehet ötöst kapni, ha elolvasott egy tételt, demár komoly gondban lenne, ha a tanszék előadásttartó tanárait kéne felsorolnia (2%-os tudás).Mindkettőhöz volt „szerencsém”. Előbbi azértbosszantó, mert az ember készül egy vizsgára, errekihúzza a „bármelyiket-csak-ezt-ne” tételt.Ismeretlen tétel esetén két lehetőség van: egybőlkérni az egyest vagy küzdeni érte. A küzdéslegalább vicces.Szerencsére minden tételnek van címe. Jobbesetben a tételcímek több szóból állnak, tehát márvan mibe kapaszkodni. (Mondjuk jog- és állambölcseletbőlkapott “Puffendorf”-tételem pontnem ezen kategóriába tartozott. Mivel említettnevet egy személy viselte és nem egy alsó-ausztriaisíparadicsom – alacsony árakkal és forrókakaóval –, így itt muszáj volt sejteni valamit atételből is…) Három-négyszavas cím már-márvalóság kincs, öt-hat szó főnyeremény, nettó hétszó fölött maga a földi paradicsom. El lehet indulnivalahogyan! Minden egyes szót meg lehetrágicsálni. A lehető legnagyobb magabiztossággalutalni kell gyorsan egy másik – általunk tudott –tételre. Aztán ebből ismét egy másikra. Aztán aharmadikról azonnal visszaugrani eredeti tételünkcímére (logikai kapocs azért szükségeltetik!), sEgy egyetemistabárdosostollából (II.)Időszakosmegpróbáltatásokbájosan mosolyogni, hogy mi már annyit beszéltünk,hogy ha még kíváncsi valamire a tiszteltvizsgáztató, akkor örömmel várjuk a kérdéseket.Ez azért jó, mert ha magabiztosan jelezzük, hogymilyen tájékozottak vagyunk a vizsga anyagában,már kicsit feljebb tornásztuk magunkat. Na, mosta vizsgáztató vagy páros lábbal rúg ki (eredményugyanaz az egyes, amit már tíz perccel korábbanis beírathattunk volna, de legalább megpróbáltuk,a vonatot meg ugyanúgy elérjük), vagy annyiramegrökönyödik, hogy gondolkodóba esik. Látja,hogy tanultunk, de az idegeskedés miatt összekeveredtünk,tehát kicsit segít, kérdez, esetlegelmond pár érdekességet, amit igazából tőlünkszeretett volna hallani. Ebben az esetben nagyonnagy bólogatásokkal kell reagálni – egy „jaj, tényleg”,„igen-igen” elmormolása is sokat segít –, s avégén azt sem fogjuk tudni, ki mit mondott, éselégedetten távozhatunk egy elégségessel.Filozófiavizsgám végén hangzott el a mondat:„Kantról azért nem tudtam meg túl sokat…” Dehát, kérdem én, nem érdemeltem meg egy hármast,mikor perceket szenteltem a szofistáknak,Voltaire-nek, Locke-nak, Hobbesnak, párhuzamotvontam Kant és Hegel között (ez egy „akárcsakKant, Hegel is” felvezető mondat utáni Hegeltételvázlatos ismertetését jelentette), továbbámég kalandoztam kicsit a büntetőjog területén is.Ha azt is hozzáteszem, hogy utánam következőcsoporttársam arra kapott kettest, hogy meg semszólalt, csak néha bólintott egyet, akkor kifejezettencsekélynek is tűnhet érdemjegyem.De a legbosszantóbb az, amikor a csoporttársakeljönnek úgy vizsgázni, hogy tudnak egy tételt,kihúzzák, ötöst kapnak, én meg összekaparokhárom nap tanulás után egy hármast-négyest.Egy tételes ötös? Vizsgaidőszak első hete, negyediknap (értelemszerűen csütörtök), negyedik vizsga,szerda este már azt sem tudtam, hogy üljek aszéken. A tételeket már olvastam korábban, de amemorizálás még elmaradt. Tölteléktárgy (tehátnem direkt jogi) lévén, gondoltam, kipróbálom azegy tételes dolgot. A többieknek állandóan bejön,nagyobb tét nincs, hátha nekem is. Megtanultamaz első tételt, az összes többihez meg hozzáforrás: internettudtam volna szólni. (A hozzászólás metódusátlásd fent.) Mivel lelkiismeretem ezt nem hagytaannyiban, csak a saját megnyugtatásomból megtanultama hetest is. (Összesen, ha jól emlékszem,32 volt.) Másnap kihúztam az egyest, a tanárnőbelekérdezett a hetesbe, akkora ötöst kaptam,hogy majd kilógott az indexből. Többet azonbanilyet (szándékosan…) nem csináltam, merta kutyavásáros közmondásban van valami, megmégsem kell kísérteni a sorsot.Na, de hogy ígértem valamilyen légörvényt is.No igen. Mi az: feldobod papír, leesik egyes? Azírásbeli vizsgád. Amelyik nem esik le, az a legalábbkettes. Persze az asztalok kicsik, a tanszékekmeg huzatosak… Egyetemi legenda, hogy így (is)javítanak. Ez persze biztosan mese. Csak egyszerutánaszámoltam. Etikavizsga (igen, jogon – önmagábanis abszurd…): 9 órakor kezdtünk 60-anírásbelizni. Fejenként két esszé volt, egy esszécirka egy oldal kézzel. 10-kor kellett beadni, 11-kormár jegybeíratás volt. 60 perc állt rendelkezésre100 esszé (nem mindenki írta meg mindkettőt,üresen adta be stb.) kijavítására, továbbá arra,hogy az eredményeket összesítsék. Itt bizonygyorsolvasókkal van dolgunk. Vélhetőleg alaposankerestek meg minden egyes pontot… Amúgy megmegkértek mindenkit, hogy az általa lényegesnektartott szavakat húzza alá, hogy ezzel is vezessea javítók szemét. Hmmm… Hogy volt-e huzat atanszéken, nem tudom, de négyest kaptam.Szóval, vizsgaidőszak. I’m lovin’ it, hiszenegyáltalán nem skót ajánlat évi kétszer másfélhónap, de néha sajnos csak az egyes a legtöbb,mi adható. Ez a cikk görbe tükör, mely azokat adolgokat mutatja meg, melyeken utólag mi ismosolygunk. De a teljességhez hozzátartozik,hogy vannak olyan számonkérések, ahol ötvenpercet vizsgázik az ember, (szinte) szó szerintmondja el a törvényt, a vonatkozó tudományosállásfoglalásokat, tankönyvi idézeteket. Csak ezekkevésbé viccesek.De most végre ismét tanulmányi időszak van.Ki gondolta volna, hogy így örül az ember, havégre bejárhat az egyetemre. Véletlenül sem vizsgázni…Pataki Gábor8 À La Bárdos • XXI/2009. farsangi szám


világffy„Hideg pára már csak az égenLondon felett, azt érzem”Félig háttal a világnakEgy szép, meleg nyári nap délutánján megindult a Plus előttiparkolóból a kisbusz Angliába tizennégy diákkal és hat felnőttel.Mindenki meg volt lepődve, mert nem ismertünk mindenkit,de már az első egy órában világossá vált, hogy ez egy jócsapat, és jól fogjuk magunkat érezni.A nagy izgalomban többen voltak– köztük én is –, akik nem tudtakéjjel aludni, majd miután megittuk ahajnali 3 órai kávénkat, még el semindult a busz, már aludtunk is. VégigmentünkAusztrián, Németországon,majd Belgium egy kisvárosában,Brugge-ben aludtunk egy diákszállón.Szabad programként megnéztüka várost, ahol éppen búcsú volt– ahogy mi nevezzük. Táncoltak,osztogattak héliumos lufit, kirakodóvásáris volt, és megannyi üzlet,amik nagy részébe bementünk. Aznapeste mindenki foci-lázban égett,hiszen akkor volt a foci-EB döntője,amit közösen megnéztünk.2. napMásnap reggel elindultunk Franciaországba,a kikötővárosba, Calais-be.Onnan komppal mentünk továbbAngliába. Láttuk a doveri fehér sziklákat,ami valójában mészkő, mégisjéghegynek néz ki. Amikor átértünkAngliába, és a busz elindult az ellenkezősávban, kicsit meglepődtünk,de néhány nap múlva megszoktuk,hogy más a közlekedés. Már akkormindenki unta a buszozást, pedigmég előttünk volt jó néhány nap ésmérföld. Útbaejtettük Oxfordot, bárcsak egy óránk volt a városnézésre,tovább kellett menni. Kalandosutakon végre elérkeztünk a walesiszálláshoz. Ezek tulajdonképpen‘mobil-home’-ok voltak, vagyis azátalgosnál kicsivel nagyobb lakókocsik.Mi, lányok nyolcan laktunk egyháromszobás, nappalis kocsiban.3. napA következő napon reggel márutaztunk is Conwy várába. Mindenbástyába csigalépcsőn mentünk fel,így mire kiértünk a várból, mindenkileadott néhány plusz kilót. Mégaznap megnéztük Nagy-Britannialegkisebb házát, amely kétemeletes,de az alsó szint kb. 160 cm, ígymindenkinek behúzott nyakkal kellettbemennie. Mint minden továbbinapot, ezt is hajnalig tartó kártyapartivalzártuk a kocsinkban.4. napMásnap elindultunk a Snowdonhegyre,de előtte megálltunk egyvízesésnél. Fél órán keresztül hallgattuka víz csobogását, és fényképeztünk.Aztán megláttuk a hegyet.Gyönyörű volt a táj, ahovanéztünk: ameddig a szem ellát, csakhatalmas sziklák, völgyek, feketefejűbárányok; kis patak csörgedezettitt-ott, fantasztikus látvány volt.Néhányan elindultak a hegy tetejére,de a tanárok nem engedték továbbőket, hiszen nem volt veszélytelen.Továbbmentünk Caernarfon várába,ami még nagyobb volt, mint Conwy,több lépcsővel és bástyával. Itt iseltöltöttünk két-három órát, majd avilág leghosszabb nevű településéhezvettük utunkat. Egy helyi lakostmegkértünk, mondja ki a falu nevét,ami 58 betűből áll: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.5. napMásnap fakultatív program volt:voltak, akik a liverpooli futballstadiontnézték meg, mások pedig egyfurcsa, sárga járművel nézték meg avárost, majd ugyanezzel bementünka szerző felvételeiegy házak között kialakított kikötőbe.Ez a program csak félórás volt,ezért úgy gondoltuk, megnézzük aBeatles múzeumot. Addig a napignem rajongtam a Beatlesért, de aza múzeum mégis nagy hatással voltrám. A csoport másik része is – akika stadionban voltak – azzal a boldogtudattal tért vissza a szállásra, hogyGerard és más híres futballsztároknyom(dok)ain lépkedhetett – egy kisidőre. Aznap korábban értünk vissza,mint szoktunk, ezért elmentünk atengerpartra néhányan. Éppen apályvolt, és a víz egy kilométerre visszavolt húzódva, így bokáig álltunk aziszapban mezítláb vagy cipőben. Aznapeste volt talán a legtöbb felejthetetlenpillanat: amikor Gyeszivelvolt egy filmbeli megijedésünk, vagyamikor Riki kiszaladt az ajtón Magdinéni mellett ruhafogasnak álcázvamagát, és Magdi néni mégsem vetteészre – vagy legalábbis úgy tett…Ez volt a lakókocsikban az utolsóesténk.6. napEzen a napon már bőröndökkelegyütt indultunk Londonba, a következőszállásra. Azt a napot a buszbantöltöttük, csak három órára szálltunkle Stratfordban, Shakespeareszülővárosában. Ott megnéztüka boltot, ami még nyáron is kará-À La Bárdos • XXI/2009. farsangi szám9


literata societasKapszulában a bátrabbak Wágner Edina tanárnővelcsonyi díszeket árul. Majd amikora szállásra értünk, elég sok időnkvolt, ezért körbenéztünk a ház körül.Nagy meglepetésünkre 20 méterre aszállástól egy régi temető volt. Ugye,nem nehéz kitalálni, miről folyt a szóelalvás előtt…? Aznap este a sofőröksegítségével szalonnát sütöttünk, ésa padokon megvacsoráztunk. Sajnosa meleg vízzel gondok voltak, ezértmire az utolsó három-négy emberment tusolni, már nem volt meleg,sőt langyos víz sem.A 7. napreggelén elmentünk Londonba, ottfelszálltunk a híres Tube-ra, vagyisa metróra, és elmentünk a Towerhez.Majd a Tower Bridge-nél csináltunknéhány fényképet, és megebédeltünk.Az ebédünk joghurtból állt, deennek is örültünk, hiszen minden napszendvicsen élni nem túl örömtelidolog. Továbbindulva megnéztüka Szent Pál-székesegyházat, aholszintén kaptunk egy óra szabadidőt,de ezt nagy részben azzal töltöttük,hogy ültünk a padon, ahol sütött anap (!), és pihentünk, hiszen a kártyapartielőző este is hosszú volt. ABritish Múzeumban is körbenézhettünkkét óra alatt – bár, aki az egészmúzeumot szeretné körbejárni, annaknégy nap sem lenne elég. Háromemelet tele volt kiállítási tárgyakkalminden kultúrából: görög, kínai,mexikói, egyiptomi, indiai, északamerikaiés még sorolhatnám. Mégaznap meglátogattuk a híres emberekviaszsgyűjteményét a MadameTussaud’s-ban. Így „találkoztunk”a Beckham-házaspárral, JohnnyDepp-pel, Shrekkel és még sok másfilmszínésszel és énekessel.A 8. napreggelén a Hyde Parkon keresztülelmentünk a Buckingham-palotához,ahol éppen lemaradtunk a híres őrségváltásról.Az egyik őr nagyonkedves volt, sikerült néhány fényképetkészíteni vele. Megtudtuk,hogy a királynő nem volt ott, éppWindsorban tartózkodott. Elindultunka Big Benhez, ahol kezdtükmegérezni, hogy tulajdonképpen aza hely London szíve. Háromsávos útmellett mentünk el, és alig hallottukegymás hangját. Végre megláttuk aLondon Eye-t, az óriáskereket. Persze,ha már ott voltunk, sokan – a bátrabbak– fel is szálltunk. Beszálltunkegy „üvegkapszulába”, és csak nézelődtünk.Amikor a legtetejére értünk,szinte egész Londont be lehetettlátni. Nagyon szép volt a kilátás. Mikorleszálltunk az óriáskerékről, maradtmég egy óránk, így elindultunkmegnézni egy sétálóutcát, ahol élőszobrokat láttunk – volt hatalmaskezű bádogember, ezüstvarázsló,szájharmonikázó –, és voltak, akikkülönböző mutatványokkal kápráztattákel a járókelőket. Sajnos ezvolt az utolsó nap, visszamentünk aszállásra, és éjjel egy általunk kitaláltfakultatív programként kiszöktünk atemetőbe egy elemlámpával. Perszea tanárok tudta nélkül – „Amiről nemtudnak, az nem fáj.” -, és szerencsérenem buktunk le előttük. (Megj.: Ezígy igaz…! – D. M.)9. napAlkonyatMár hazánkban is elindult az újabbőrület. Stephanie Meyer világhírűTwilight (magyarul Alkonyat) címűregényét filmesítették meg. A történetegy lányról szól, Belláról, akiapjához költözik Amerika legesősebbvárosába, Forksba. Bella Swan azonbanki nem állhatja az esőt. Mégisképes ott élni egy fiú, Edward Cullenmiatt, akiről kiderül, hogy vámpír. Őannyiban különbözik a többi vámpírtól,hogy családjával együtt csakállati vérrel táplálkozik, vegetáriánusoknaknevezik magukat. De aCullen családon kívül vannak másvámpírok is, akik nem vetik meg azemberi vért, így kerül bajba Bella is.A film meglepetése, hogy az egyikjelenetben magát az írónőt láthatjuk,mint éttermi vendég.Az adaptációt Amerikában november21-étől, míg hazánkban november27-étől vetítik a mozikban. Abemutató hétvégéjén a vártnál több,70,5 millió dolláros bevételt hozottkészítőinek a Summit Entertainmentcégnek. Sajnos a film élvezhetőségébőllevon az, hogy csak feliratosanjátsszák és nem is oly sok moziban.„Kedvenc” Vértes Centerünkben semlátható, pedig a nagyszerű Turul mozimegszűnte után már azt hittük, ittis minden film látható lesz. Így, akimeg szeretné tekinteni, annak egykis utazásra van szüksége. A legközelebbiváros, ahol megtekinthető,fővárosunk, Budapest.A történet azonban nem ér végeta Twilightnál. Az első részt mégmásik három kötet: a New Moon,az Eclipse és a 2008 nyarán megjelentBreaking Dawn követi. Ezeka részek is eseménydús történettelSajnos az utolsó reggel kapkodássaltelt, hiszen el kellett indulni mihamarabb.Hazafelé megnéztük Windsortis. Ott töltöttünk 5 órát, megoldottuka feladatlapot, amit egyébkéntmajdnem minden nap kaptunk. Kijöttünka várból, és elkezdett szakadniaz eső. Négyen próbáltunkmeg egy napernyő alá bújni, de nemvolt jó ötlet, és úgy eláztunk, hogycsavarni lehetett a vizet a ruhánkból.Ez az angol időjárás. Sajnos, amikorhazafelé vettük az irányt, a buszonmár azért lehetett egy kicsit éreznia feszültséget, a fáradtságot, de azthiszem, ezt lepleztük a jókedvünkkel.Éjfél körül odaértünk a kikötőhöz.Felszálltunk a kompra, néztükAngliát a sok fénnyel, énekeltünk,és néhányunknak még a könnye iskicsordult – tulajdonképpen az énkönnyeim ömlöttek. Aztán amígFranciaországba át nem értünk, ottálltunk fent a komp tetején, én iscsak sírtam, és emlékeztem. Azthiszem, ilyenkor mást nem is lehettenni. Felszálltunk a buszra, akkormár Franciaországban voltunk. Atöbbség tudott aludni a kimerültségtől,de voltak, akik nem nagyon akartak,vagy nem tudtak. Az út viccesvolt, kártyáztunk, nevetgéltünk, demikor egy táblán megláttam, hogyHegyeshalom, akkor kezdtem el csakigazán sírni, és Tatabányáig nem issikerült abbahagynom, hiába nyugtattak.Hiszen a társaság olyan jólösszekovácsolódott, és szinte egynagy család voltunk tíz napig.10. napÚgy érzem, ezt az utat soha nemfogom elfelejteni, megmarad bennema sok nevetés, viccelődés, acsapat. Azt a tíz napot szinte végiga buszban töltöttük úgy, hogy aligfértünk el, mégsem bántuk nagyon...És megmarad a sok emlék, amit elmesélninem lehet, hiszen az mindnekem, nekünk fontos. Ezúton isszeretném megköszönni mindenkinekazt a sok mindent, amit kaptam,és külön köszönet Dudás Magdolnaés Wágner Edina tanárnőknek, akikmegszervezték ezt az utat.Szekeres Dominikaforrás: internetrendelkeznek. Hazánkban sajnálatraméltóan csak az első kötetet fordítottákle a film megjelenése miatt.A folytatáshoz angolul férhetünkhozzá a legkönnyebben. De biztonállíthatom, hogy a vártnál könnyebbolvasni. Így, aki kedvet kap hozzá,nyugodtan ragadja meg a következőrészeket is, és ne habozzon, kezdjenel olvasni! A könyvsorozat egyikkülönlegessége a hivatalosan nemmegjelent, de letölthető kiegészítőkötet, a Midnight Sun. Ebben az eddigiekhezképest nem Bella, hanemEdward szemszögéből láthatjuk atörténetet, így megismerhetjük avámpírélet titkait.Az eddigi kimutatások szerintStephanie Meyer könyvei 17 milliópéldányban keltek el világszerte.Sokan már azt rebesgetik, hogynagyobb sikere lesz, mint a HarryPotter-köteteknek. Sőt a film sikereinfelbuzdulva a készíttető cég mára második rész megfilmesítésén dolgozik.Az eddigi hírek alapján 2009tavaszán kezdik a forgatást.Remélem, sikerült kedvet csinálnoma könyvhöz. És végül egy jó hírmindazoknak, akik már olvasták: áprilisbanadják ki magyarul a másodikrészt. Magi Cintia10 À La Bárdos • XXI/2009. téli szám


kiprich józsi az isten!Ára: 160 FtA legek olimpiája voltVolt egyszer egysportnemzet2008 a reneszánsz, a Biblia és a béka éve, sőt az ENSZ még aburgonya nemzetközi évének is kikiáltotta. De azt hiszem, nyugodtankijelenthetem, hogy 2008 a sportolók és sportrajongókéve is. Hiszen a szokásos Európa- és világbajnokságok, világkupákés bajnoki mérkőzések mellett idén került megrendezésre afoci EB, sőt Földünk legnagyobb sporteseménye, az olimpia is.És a XXIX. nyári olimpia, a pekingi,a legek olimpiája volt. Kezdődöttazzal, hogy Kína mindent megtettazért, hogy lenyűgözze a világot.Elképesztő volt a szervezés, mindenfeladatra legalább három önkéntesjutott (bár, ha ismerjük Kínanépességét, akkor ez nem is olyanmeglepő), és csodálatos stadionok(gondoljunk csak a Madárfészekrevagy a Vizes Kockára) várták a sportolókatés a nézőket. A kabalafigurákis különböztek az eddigi játékokétól,hiszen nem egy, nem kettő, hanemrögtön 5 édes Fu Wa szórakoztattaa nézősereget. Ezenkívül ki ne hallottKudarc?1952-ben Helsinkiben érte ela legnagyobb sikert a magyarolimpiai csapat 16 aranyéremmel.A pekingi magyar teljesítménya jelenkor leggyengébberedménye. De a verseny- éstömegsport állami dotációját tekintvemég erre az eredményre isnagyon büszkének kell lennünk.volna az annyit emlegetett felhőoszlatórakétákról, amiket a nyitóészáróünnepség alatt sikerrel be isvetettek? Már a résztvevő országokszáma is rekordot döntött, hiszen204 nemzet még sosem képviseltettemagát olimpiai játékokon. A feministáknagy örömére a női részvételis kiemelkedő volt, az indulók 47%-akerült ki a „gyengébbik” nemből. Ésmeg kell említeni a valódi, sportbélirekordokat is: a játékok 16 napja alatt43 világ- és 132 olimpiai csúcs dőltmeg, nem is beszélve a kontinentális,országos és egyéni rekordokról.A sportolók 28 sportágban, 302versenyszámban mérhették összetudásukat. Az olimpia legnagyobbsztárja valószínűleg az amerikaiMichael Phelps volt, akit már mindenkicsak űrlényként emleget. Nemvéletlenül, hiszen hihetetlen, hogyez a fiatal, 23 éves úszó egyetlenolimpián nyolc(!) aranyat lapátoltössze, ráadásul hetet világcsúccsal.Ezzel sikerült megdöntenie MarkSpitz rekordját, aki 7 aranyat szerzetta müncheni olimpián. A pekinginyolccal Phelps összesen már 14(!)olimpiai arany- és 2 bronzéremmelbüszkélkedhet, így ő minden időklegeredményesebb olimpikonja. PerszeMichael Phelps nevének hallatánsokaknak a különböző doppingszerekjutnak eszébe először. Én mégisazt gondolom, mindenki maga döntseel, mit hisz: egy ember fáradságosmunkájának gyümölcse ez ateljesítmény vagy a laboratóriumokéjszakába nyúló kísérleteié?A magyarok is sok rekordotdöntöttek meg, de ezek nagy részesajnos negatív rekord. Már a magyarrésztvevők száma (174) is az utóbbiévtizedek legalacsonyabbja, de aztKemény Dénes harmadszor ugrott a vízbehiszem, ez még nem zavart volnasenkit. Viszont ez a rekord még sokmásikkal egészült ki. Vívócsapatunk104 éve, a párizsi olimpia óta nemvolt ilyen sikertelen, öttusázóink pedig52 éve, a melbourne-i olimpiánnyújtottak utoljára ilyen rossz teljesítményt.Érmeink száma is alulmúltavárakozásainkat. Az idei ötkarikásjátékok érmek tekintetében Magyarország4. legrosszabb olimpiája volt.Sportolóink 3 arany-, 5 ezüst- és 2bronzérmet szereztek. Magyarországígy összességében 21. lett azéremtáblázaton.Persze sok szép eredmény is születettaz olimpián. Cseh László igazánmegszorongatta az amerikai úszókat,kétszer is sikerült legyőznie Lochte-t.Laci három ezüstérmet szerzett, amivalóban nagy teljesítmény. Azt pedig,hogy a három éremből egyik semcsillog aranyosan, nem vethetjük aszemére, hiszen mindhárom számbancsak a már korábban említettúszófenomén, Michael Phelps tudottelé kerülni. Laci ezüstesője után napokigáhítoztunk egy jobb teljesítményre,de egyedül Mincza-NébaldIldikónak sikerült felállnia a dobogóra.Aranyunk még mindig nemvolt. Már csak a vízilabdázókra és akajak-kenusokra számíthattunk, akikhozták a tőlük megszokott remekformát. A magyar nemzet becsületétvégül Vajda Attila mentette meg, akimegszerezte „kis” hazánk legfontosabb,első és egyben egyetlen egyéniaranyát. A Kovács–Janics kajak kettősAthén után ismét szállította azaranyérmet, sőt Kozák Danutávalés Szabó Gabriellával kiegészülvenégyesben is szereztek egy ezüstöt.A Kolonics György halála után öszszeálltKozmann György–Kiss Tamáskenupáros az alig egy hónapos közösedzés és a hatalmas lelki teherellenére felállhatott a dobogórakönnyeket csalva rengeteg magyardrukker szemébe. Rajtuk kívül a meglepetésembervalószínűleg a birkózóFodor Zoltán volt, akinek sikerülta háromszoros aranycsapatforrás: internetezüstérmet szereznie. És még nememlítettem a talán legnagyobb várakozássalövezett férfi vízilabdadöntőt!A sporttörténelemben előszörfordult elő, hogy háromszor egymásután ugyanannak a nemzetnek avízipólócsapata viselhette nyakábana legfényesebb érmet. Ez az éremvalóban megkoronázta az olimpiazárónapját, szépségtapasz volt agyengébb olimpiai szereplésre.Szűkebb környezetünk sportolóirais büszkék lehetünk. A komáromiSidi Péter 6. helyezett lett aférfi légpuskások versenyében, mígFüsti Edina tatabányai gyalogló a39. helyen ért célba. A Bárdos sempanaszkodhat. Volt diákjaink közülnégyen is szép teljesítményt nyújtottakPekingben. Ferling Bernadetta női kézilabda-válogatott, Sós Ildikópedig a női vízilabdacsapat tagjakéntért el 4. helyezést. Csernoviczki Évacselgáncsozó a 7. helyen fejezte beaz olimpiát. Margl Tamás távolugrópedig az exbárdosos küldöttségegyetlen férfi tagja volt.Érdemes megemlíteni a kevésbénépszerű, de annál nagyobb lelkierőtigénylő paralimpiát is. A 2008-asparalimpián 33 sportoló képviselteMagyarországot, akik összesen 6érmet nyertek. Közülük is kiemelkedikSors Tamás úszó, aki egyetlenaranyérmünket szerezte mega paralimpián, azt is világcsúccsal.Ezenkívül begyűjtött két bronzérmetés egy negyedik helyezést. A dobogó3. fokára álltak még Ráczkó Gitta ésVereczkei Zsolt úszók és SzekeresPál, vívó.Összességében, azt hiszem, igazánkülönleges volt az idei olimpia.Rengeteg új és régi sztár, meglepetésemberek,csodálatos teljesítmények,monumentális stadionok ésigényes műsorok várták a sportolókatés a nézőket. Mindenki csakannyit kívánhat, hogy a 2012-eslondoni olimpia is így sikerüljön.(Nekünk remélhetőleg kicsit jobberedményekkel.) Mihóczy12 À La Bárdos • XXI/2009. téli szám

More magazines by this user
Similar magazines