Äáu,emÅmÄ,mwou£,

savariaforum.hu
  • No tags were found...

Äáu,emÅmÄ,mwou£,

Safo32.qxd 9/2/05 9:09 AM Page 1Körmendi út – Gyõrffy I. u. sarokTel./Fax: 345-474 • Tel.: 508-229Ny: H–P: 9.00–17.30 • Szo.: 9.00–13.00Õszi Yatas akció 09.01–10.15-ig!Bonellrugós,ortopédikus matracok akár28% engedménnyel!Pl.: Quartz matrac, 90x200:69 400 Ft helyett 49 900 Ft


Safo32.qxd 9/2/05 9:09 AM Page 22 SAVARIA FÓRUMAugusztus 26. péntekKikapott a HaladásAz NB II-es labdarúgó-bajnokságfolytatásaként a SzombathelyiHaladás a Paks otthonában játszott.Mindkét csapat veretlenüllépett pályára, nehéz mérkõzéstjátszottak a labdarúgók. Az elsõjátékrészben egy jogtalanul megítéltbüntetõ után az ellenfél átvettea vezetést, majd még két góltszerzett, így 3:0 arányban vereségetszenvedtek a zöld-fehérek.Artner Gábor legénységét azonbanmégis dicséret illeti, hiszen a játékosokaz utolsó percig küzdöttek agyõzelemért.Augusztus 27. szombatVadászok és civilektalálkoztakIdén is Vasszécseny adott otthonta Vas megyei vadásznapnak. Arendezvényre ezúttal is több ezerember látogatott ki, köztük olyan civilek,akik érdeklõdnek az õsi mesterségiránt. Az esemény egyik céljaaz volt, hogy közelebb hozzák avadászatot az átlagemberekhez.Az ünnepi mise után következettaz ifjú vadászok fogadalomtétele.László Gyõzõ, a Vas MegyeiVadászkamara elnöke elmondta:ez a hobbi nemcsak a vad kilövésérõl,hanem a környezet megóvásárólis szól.Feiszt Ottó, az Országos Vadászkamaraelnöke szerint fontosakezek a találkozók, mert hozzájárulnakahhoz, hogy a civilek körébenfeloldódjon a vadászellenesség. Avadásznapon több kitüntetést adtakát az arra érdemeseknek, majd elkezdõdötta késõ estig tartó fieszta.Wöller és Hatosa két bajnokMagabiztos versenyzéssel, maximálisteljesítménnyel szerzettmagyar bajnoki címet Wöller Gergõ,a Vasi Volán és Hatos Gábor, aHaladás-Force versenyzõje a szabadfogásúországos bajnokságonBudapesten. A diadal azt jelenti,hogy mindketten tagjai lesznekszeptemberben a hazai rendezésûvilágbajnokságon a magyar válogatottnak.A nyolc vasi birkózó kétarany-, egy ezüst- és egy bronzéremmeltért haza az országos versenyrõl.Hatos Gábor, a Haladás-Force versenyzõje a 74 kg-os súlycsoportbanmagabiztosan védtemeg bajnoki címét. A 17 éves VerébIstván elõször indulhatott felnõttmagyar bajnokságon, ezüstérmévelminden várakozást felülmúlt.Wöller Ákos, a Vasi Volánbirkózója, junior Európa-bajnokiezüsmedálos a harmadik helyetszerezte meg.Augusztus 29. hétfõPénz az árvízkárosultaknakA Fidesz MPSZ SzombathelyiSzervezete és Frakciója sajtóközleménytadott ki. Marton Zsolt frakcióvezetõés Breznovits István elnökfelkéri dr. Ipkovich Györgypolgármestert, hogy a város lehetõségeihezmérten vegyen részt az országosadománygyûjtési akcióban,amely a székelyudvarhelyi árvízkárosultakatsegíti. A közlemény szerinta következõ közgyûlésen lesztéma a javaslat. A Fidesz MPSZ aztkéri, hogy Szombathely önkormányzataajánljon fel egymillió forintotaz árvíz sújtotta települések –Székelyudvarhely és környéke – támogatására.Úgy gondolják: „Felelõsséggeltartozunk határon túl élõtestvéreinkért, amit egy ilyen csapásesetén segítségünkkel fejezhetünkki leginkább.”Új menetrend a MÁV-nálÉrvénybe lépett a vasúti menetrendõszi módosítása. A MÁV Rt.szerint ez az utasok igényeinek elegettéve kedvezõbb csatlakozásokatbiztosít. A Szombathelyrõl indulóés ide érkezõ járatokat a változtatásnem érinti. A felsõoktatási intézményekbentanuló szombathelyi diákokszámára viszont fontos lehet,hogy az új menetrend közvetlen eljutásilehetõséget jelent GyõrbõlPécsre, és vissza. Gyõrbõl péntekenés vasárnap, visszafelé szombatonés hétfõn lesz közvetlen járat. Amódosítások nagyobb része a Bala-ton partján és az Alföldön lép életbe.A részletes menetrendi változásokróla MÁVDIREKT helyi tarifávalhívható 06/40/49-49-49-es számán,valamint az állomásokon kaphatnakinformációt az érdeklõdõk.Az MDF jelöltje lesz?Lapunk információi szerint aszombathelyi Fideszbõl nemrég kilépettdr. Gyimesi József képviselõa Magyar Demokrata Fórum színeibenindul a Vasmegyei 2. számúválasztókerületországgyûlésiképviselõ-választásán.Dr. GyimesiJózsefet telefononértük el,aki kérdésünkreannyit mondott:„független vagyok,és egyelõrefüggetlen is maradokmindenpolitikai szervezettõl.”Augusztus 31. szerdaBotrányos Duna ProfitFolytatólagosan és üzletszerûenelkövetett csalás bûntettévelgyanúsítja a Vas Megyei Rendõrfõkapitánysága Duna Profit IngatlanbefektetésiSzövetkezet igazgatóságánaktagjait. Tizenöt személyellen folyik az eljárás. Az ügyrészleteirõl tartott sajtótájékoztatónkiderült: Vas megyében közelháromszáz tagja volt a társulásnak,közülük 196-an nem kapták megpénzüket. A cég 2001-ben alakulthárommillió forintos tõkével, kétév múlva már ötezer tagjuk volt,akik több mint 28 milliárd forintotfizettek be, és akár 33 százalékotis ígértek a befektetõknek a három-hathónapos futamidõre.Szöllõsi Árpád rendõr alezredes, aVas Megyei Rendõr-fõkapitányságkiemelt fõvizsgálója elmondta,hogy gazdasági társaságokat vásároltak,illetve hoztak létre, deolyan valós gazdasági tevékenységet,amelybõl az ígért hozamot,befektetett összeget ki tudták vol-2005. szeptember 3.NAPRÓL NAPRAna fizetni, olyat nem. 2003 szeptemberébentett elõször feljelentéstkét szombathelyi tag, mertnem kapták meg a kamattal növeltpénzüket.Gólyatábor kezdõdötta BDF-enEste hat órától elsõs hallgatók tömegenépesítette be a fõiskolát éskörnyékét. A hagyományoknakmegfelelõen négynapos gólyatáborbanvehetnek részt az intézmény újdiákjai. A hétvégén számos hasznosinformációhoz juthatnak a résztvevõk,a fõszerep azonban a felhõtlenszórakozásé. A programok közöttelsõsorban csapatépítõ feladatok,könnyûzenei koncertek szerepelnek.Szeptember 1. csütörtökHétmilliárd forintmunkaerõ-fejlesztésreAz uniós támogatások bõvüléseés a magyar vállalkozások munkaerõ-fejlesztésetémájában tartottakkonferenciát a Vas Megyei Kereskedelmiés Iparkamarában. A konferenciánelhangzott: a munkaerõfejlesztésneka vállalati hatékonyságmellett az egyén versenyképességéneknövelése is célja, az EUpedig támogatja a magyar vállalkozásokez irányú képzéseit. A rendelkezésreálló hétmilliárd forintotdecember végéig kell felhasználni.Az érdeklõdõ vállalkozások a pályázatianyagot letölthetik az EurópaiUnió Szociális Alap, valamint aHumánerõforrás Program magyarnyelvû honlapjáról.Fotó: Czika LászlóSzombathely Megyei Jogú Város ingyenes hetilapja • Mb. fõszerkesztõ: Józsa Péter • Munkatársak: Haitzmann Ágnes (20/390-6255), Óvári Gábor (20/390-6280)• Lapzárta: csütörtök 12.00 óra • Hirdetési vezetõ: Horváth Vilmos (20/9843-025) • Hirdetésszervezés: Békés Péterné (30/855-2565), Grófsics László (20/455-7721),Pozsgai József (20/424-0006) • Címlap: Vass Szilárd • Fotó: Czika László, Vass Szilárd • Nyomdai elõkészítés: Kerényi DTP & Design Stúdió (70/31-55-919) • Nyomda:Arrabona Print & Partner Kft. (Gyõr, Bagoly út 5.) közvetítésével az ORIGO Print Nyomda, Budaörs, tel.: 23/887-544 • Kiadja a Savaria Médiacentrum Lapkiadó Kht. • Felelõskiadó: Váradi Gábor ügyvezetõ igazgató • Szerkesztõség: 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22. • Tel.: 94/506-557, 94/506-551, 94/506-552 • Fax: 94/509-687 • E-mail:ujsagiro@savariaforum.hu • Terjesztés: Savaria Post Kft. Tel.: 94/320-757 • Készült 32.500 példányban • ISSN 1215-993XSzerkesztõség: 94/506-551 • Hirdetésfelvétel: 94/506-558 • E-mail: ujsagiro@savariaforum.hu


Safo32.qxd 9/2/05 9:09 AM Page 32005. szeptember 3.SAVARIA FÓRUMKis híján kiöntött a Perint és a GyöngyösMegelõzés és védekezés az ár ellenBúcsújáráskarneválkorJEGYZET3F tó C ik Lá lóAugusztus második felében szokatlanul rosszra fordult az idõjárás szinte azegész kontinensen. Korábban volt példa arra, hogy a nyár heves esõzésekkel ésáradásokkal telt, a meleg napok száma pedig talán egy hetet tett ki összesen. Azárvíz ezúttal tízezreket sújtott Közép-Európában. Szombathely viszonylag biztonságbanvolt, bár augusztus utolsó hetében bizony közel álltunk egy 1965-ös özönvízhezhasonló katasztrófához.A Perint Magyar utcai szakasza áradás utánA Perint és a Gyöngyös majdnem kiöntött, alegkritikusabb szakasz a belváros közelében, aFürdõ utca környékén volt, ahol fél méter semhiányzott ahhoz, hogy a folyó kibukjon a medrébõl.Az áradások oka az volt, hogy a folyamatosesõzés következtében a föld már nem tudta magábaszívni a vizet, így a felszínen keletkeztekkisebb „tavak”. A folyómedrek képtelenek voltakelvezetni a hegyekbõl és dombságokról lezúdulóhatalmas mennyiségû csapadékot. Szombathelytõlnéhány kilométerre,Perenyén a község melletthúzódó domboldalakróla víz egyszerre zúdult alá,felduzzasztva a településenáthaladó patakot, amelyazonnal kiöntött. A katasztrófahelyzetrõlBurián Attila,a Szombathelyi Polgári Védelemvezetõje tájékoztatott:a Rába vízgyûjtõ területénösszegyûlt víz mennyiségemiatt hármas fokozatú árvízikészenlétet kellett elrendelniaugusztus utolsó hetében.Perenyébe négyezer zsákotvitt ki a tûzoltóság és a polgári védelem, de a homokbeszerzésérõl is gondoskodni kellett.Burián Attila hozzátette, hogy több helyrõl érkezettegy idõben riasztás. Az augusztus 22-én lezúdulóesõ miatt még egy nagykereskedelmiáruház is segítséget kért, mert a parkolójában kialakítottvíztározó túlcsordult, ráadásul a 87-esfõút körforgalmi szakaszán szintén telítõdött azárok. A megoldást kétezer homokzsák felhasználásajelentette végül.Ekkor tetõzött két és fél méteres vízszinttela Perint és a Gyöngyös is, a Magyar utcai és aFürdõ utcai szakaszon csupán pár centiméterhiányzott a kiöntéshez. A vészhelyzetre valófelkészültségrõl Burián Attila elmondta, hogybaj esetére (tehát ha a Perint vagy a Gyöngyöskilépne medrébõl) tízezer homokzsák áll rendelkezésrea raktárakban. Egy 1965-öshöz hasonlóárvíz esetén a polgármester utasításárakezdõdne meg a kitelepítés a veszélyeztetettvárosrészekbõl. Hozzávetõlegesen1500 család lenne érintett, fõleg Kámonban,a Körmendi út környékén és aFürdõ utcában. Õket a most épülõsportcsarnokban is el lehetne majd ideiglenesenhelyezni, ha a szükség úgyhozná a jövõben.A városon áthaladó két patak tisztításátaz önkormányzat a vízügyi igazgatóságsegítségével végzi. A medreketévente többször tisztítják, a partokat kaszálják,mégis elõfordul, hogy ennek ellenérekilép valamelyik folyóvíz a medrébõl.Az utak mentén a csapadékvíz-elvezetõárkok tisztán tartása az ott lakókfeladata, az átfolyást biztosítani kellA Zanati út nagyobb esõzések idejénmindenütt. Az önkormányzat ezt többé-kevésbéellenõrzi is. A Szent Imre herceg utca egyesszakaszain például az árok eltömõdött, az esõzésekmiatt pedig az úttest is víz alá került egyidõre. Az idõjárás szélsõségei miatt bármikorbekövetkezhet egy katasztrófa, az elmúlt hetektörténései viszont jó gyakorlatnak bizonyultak,s mint tapasztalható volt, a szakemberek felkészülteka komolyabb természeti csapásokra is.Óvári GáborFotó: Czika LászlóNem tudja semmielrontani a kedvemet.Pedig a hét elejét mégazzal töltöttem, hogy azembert próbáló karneválivíkend fáradalmaitigyekeztem kipihenni –hogy nem sikerült, legyen ez az én bajom. Afejem még most is zúg a vendégseregnyüzsgésétõl, de ennyi áldozatot muszájhozni. Üzenem a szervezõknek, részemrõlrendben volna, ha kevesebb vonzó programlenne ezekben a napokban, mert a rokonság,a történelmet és játékot ötvözõ eseményreidesereglõ népek bõven ellátnak feladattal,és egy nap ilyenkor is csak huszonnégyórából áll.Büszkén hívom a nagy családot karneválkora városba (az ember amúgy olyan,hogy kimozdulni csak nyomós okkal szokott),mert sokadik éve erre a hétvégére idõzítema találkát, és sokadszorra sem kellcsalódnom a „körítésben”. Olyan ez, mint abúcsú. Legalábbis társadalmi funkcióját tekintve.Anélkül, hogy bármiféle különlegeselfoglaltságot, érdekes tennivalót kellene kitalálnom,éjjel-nappal szórakoztatni tudom ameghívottakat. Jó, jó, persze nem én, deközvetve mégis. Hozzá kell tennem, hogybár büszkén hívom családtagjaimat, az igazságaz, hogy sok részem nincs a produkcióban,a karnevál fõleg egy szûk csapat érdeme.Másképpen nézve viszont mindenkié.Szóval se kitalálója, se „létrehozója” nemvagyok, valahogy úgy teszek mégis, minthanekem is közöm lenne hozzá.Nem tudja semmi elrontani a kedvemet.Pedig apró otthonom ilyenkor egy megbolydultméhkasra hasonlít, s alig kell néhányakatSzombathelyre invitálnom, a lakásígy is a plafonig tele lesz, és egymástkerülgethetjük, amikor hazaugrunk valamiért,vagy éppen készülünk az esti felvonulás-mustrára.Idén legyintettem csak, amikorrájöttem, hogy a szokásosnál is jobbanvizezik a sört, és azon is csak pár percigbosszankodtam – magamban –, hogy egyvalódi üveg pezsgõ, durranás és hab helyetta poharakba elõre kimért, jeges szénsavmentes-nem-tudom-én-mithozott apincér koccintásunkhoz kellékként, mertmiért is bújna ki a bõrébõl ez a város, mégha karnevál is van. Ugyan. Lám, az esõ iskíméletes volt, esni akart, próbálkozott, végülbeérte egy-két szolid záporral – mutatóba.Épp csak, hogy bõrig ázzunk egyperc alatt.Aztán fél napig takarítottam a romokat –a konyhában és a fejemben –, integettem avendégek után, és szomorkodtam, hogy karneválmár csak jövõre lesz, de most nemtudja semmi elrontani a kedvemet.Haitzmann Ágnes


Safo32.qxd 9/2/05 9:09 AM Page 44 SAVARIA FÓRUM2005. szeptember 3.Kiegyensúlyozott életet a fiataloknak!Koncepció a kábítószer-probléma visszaszorításáraAz önkormányzatok – hazai és uniós törekvésekhez igazodva– már 2000 óta dolgoznak a helyi drogkoncepciók elkészítésén.Most Szombathelyen is született egy anyag, amelynek összeállításábana hivatal munkatársai mellett számos szakértõ – orvos,rendõr, szociális munkás – vett részt. A kábítószer-problémavisszaszorítását célzó programot – úgy tudjuk – a szeptembervégi közgyûlés tárgyalja.Az Európai Unió elvárja tagországaitól– és elvárta leendõ tagjaitól is–, hogy azok konkrét akciótervvelrendelkezzenek a drogprobléma ellenihatékony küzdelemhez, így hazánkis elkészítette a Nemzeti stratégia akábítószer-probléma visszaszorításáracímû anyagot. 2000 óta az önkormányzatokhelyi koncepcióinak kidolgozásazajlik.A szombathelyi program összeállításábantöbben közremûködtek. Egyebekmellett a Vas Megyei KözigazgatásiHivatal Gyámhivatala, melynekmunkatársaira az a feladat hárul, hogya gyermekek védelme érdekében segítséka bûnözés megelõzését. HorváthAnita osztályvezetõtõl megtudtuk:a rendelkezésükre álló adatokkalfõként szakmai pályázatok sikerességéheztudnak hozzájárulni. A szervezetgyermek- és ifjúságvédelmi koordinátoraa drogprevencióban érintettszereplõk közötti kapcsolatépítésbõlveszi ki részét. Ez nem csupán abbanmerül ki, hogy a rendõrségtõl statisztikaikimutatásokat vagy beszámolókatkérnek, újabban elemzik is a gyermekvédelmijelzésadás teljesítésérõl szólóadatlapokat. A rendõrség, a gyámhivatal,az oktatási és az egészségügyirendszer egyre jobban megismeri azegymás szakterületén elõfordulókonkrét eseteket, így mindenki hatékonyabbanteheti a dolgát.Az osztályvezetõ érdeklõdésünkrehozzátette: fontos feladatuk még az információáramlásjavítása, a hasznosprogramok, jó kezdeményezések bemutatása.KIADÓA Szombathelyi Zsidó Hitközség a tulajdonában lévõZrínyi Ilona utca 15. szám alatti épületét– részben vagy egészben – bérbe adja.Az épületben több szoba, tágas elõtér, illetve mellékhelyiségekállnak rendelkezésre. A bérlemény szekcionált,ezért kitûnõen alkalmas irodák mûködtetésére, oktatásokmegtartására, továbbá egészségügyi szolgáltatások végzéséreis kiváló lehetõséget nyújt.Bérleti díj: megegyezés szerint.Érdeklõdni lehet: Jellinek E. György elnöknél.Telefon/fax: 94/505-033 • Mobil: 30/4918-579Egészségfejlesztésitevékenységénbelül az Állami NépegészségügyiésTisztiorvosi SzolgálatSzombathelyi Intézeteis foglalkozikdrogmegelõzéssel.Ez irányú munkájukfõ helyszínei az oktatásiintézmények: iskolákban,óvodákbanigyekeznek felvilágosítania gyerekeketa kábítószerrelkapcsolatos tudnivalókról.VéghGyörgy, az ÁNTSZegészségfejlesztõmunkatársa kérdésünkreelmondta: aleghatásosabb prevencióaz volna, ha afiatalok olyan kiegyensúlyozottéletet élhetnének, amelybeneszükbe sem jutna a droghoz nyúlni.Ehhez azonban arra is szükség lenne,hogy alternatívákat kínáljanak számukraa szabadidõ eltöltéséhez. Érthetõ tehát,miért fogalmaz a Nemzeti stratégiai isúgy: „a társadalmi beavatkozás súlypontjávákell tenni (…) a helyi közösségekbenmûködõ megelõzést, különös tekintettela családra és az iskolára”.Kevésbé a megelõzéssel, sokkal inkábbmagukkal a kábítószerfüggõ betegekkelfoglalkozik a szombathelyiDrogambulancia. Vezetõje, dr. HalászGyöngyi úgy véli, az alapos elõkészítõmunka nyomán egy jól használható koncepciószületett. Egészségügyi intézménylévén, a pszichésen és testileg függõdrogosok kerülnek a látókörükbe, delehetõségeikhez mérten a prevencióbólis kiveszik a részüket. Elõadásokat tartanak,iskolai osztályokat fogadnak, hogymegismertessék magukat a fiatalokkal,így ha valakinek szüksége van a segítségükre,megtalálhatják a Drogambulanciát.Dr. Halász Gyöngyi kifejtette: Szombathelyenugyan szerencsére még nincsaktualitása, de a koncepció már tartal-Új drogprevenciós kiállítási tablómazza az ártalomcsökkentés szükségességét.„Jobb egy élõ drogos, mint egyhalott” – foglalta össze a lényeget, azazha egy kábítószerfüggõ nem akar meggyógyulni,legalább azt el kell érni, hogya társadalom számára ne legyen ártalmas.E programon belül lesz lehetõség ajövõben tûcserére – elkerülendõ a hepatitis-és az AIDS-fertõzést –, valamintgyógyszeres kezelésre. Az ambulanciavezetõje kihangsúlyozta: az elõzetes állapotfelmérõtevékenységük során, amikorazt vizsgálják, mennyire függõ az illetõ,számos esetben más problémákra –például depresszióra – is fény derül.Sokszor elõfordult, hogy súlyos betegségeketsikerült így kiszûrni.A drogkoncepció kidolgozásában aKábítószerügyi Egyeztetõ Fórum másszereplõi – a RÉV SzenvedélybetegsegítõSzolgálat, a Vas megyei rendõrség,a Pálos Károly Családsegítõ ésGyermekjóléti Szolgálat – munkatársaiis részt vettek, hamarosan tehát egyátfogó anyag segíti majd a városi szakemberekmunkáját a drogproblémavisszaszorításában.hháFotó: Vass Szilárd


Safo32.qxd 9/2/05 9:09 AM Page 52005. szeptember 3.SAVARIA FÓRUM5ó S áFelbecsülhetetlen értékû hagyatékA néhai dr. Gonda György megyei tanácselnök felbecsülhetetleneszmei értékû tárgyi és írott hagyatékát kapta meg aVas Megyei Levéltár és a Vas Megyei Múzeumok IgazgatóságaGonda Andrea örököstõl. Az ajándékozásról szóló szerzõdéstszerdán írta alá a két intézmény vezetõje, dr. TilcsikGyörgy és dr. Horváth Sándor a levéltár elõterében megtartottsajtótájékoztatón.A 2000-ben elhunyt dr. Gonda György volt megyei tanácselnök feljegyzéseit,magánlevelezését, hivatalos iratait és a szintén komoly értéketképviselõ tárgyi hagyatékát éveken át a Berzsenyi Dániel Fõiskolán és aKéptárban õrizték. Dr. Tilcsik György elmondta, hogy a 120 dobozban elhelyezettközel 15 folyóméter iratanyag kronológiai és tematikai rendezésétTóth Gabriella, a levéltár munkatársa végezte el, így elõsegítve a késõbbikutatómunkát. A feldolgozás célja elsõsorban a kutathatóság lehetõségénekmegteremtése volt. Dr. Gonda György hagyatéka egyben a megyelegnagyobb személyiirategyüttese is.A forrásanyag értékétegyelõre nem lehetfelbecsülni, merttitkosították az írásokat.Az értékeskordokumentumok2016 szeptemberébenválnak hozzáférhetõvéelõször,majd az akkori kutatókszerezhetnekmeg belõle fontosinformációkat az1945 és 2000 közöttiidõszakról.Fotó: Czika LászlóCsomagoljákDr. Gonda György írott emlékeit– Gonda György fogalom, de a hátrahagyott tárgyak és iratok jelzikszellemiségének tárgyiasultságát, megfoghatóságát. A Savaria Múzeumnéprajzi gyûjteményéhez 121, a történeti osztályra pedig több mint 350tárgyat vettek fel, amelyek dr. Gonda György tulajdonát képezték –mondta el dr. Horváth Sándor múzeumigazgató. A gyûjteményben találhatóegy 1850-ben készült metszet, valamint sok fazekas munka, amelyekGonda György néprajzhoz való vonzalmát bizonyítják.PÖLHÖS VIRÁGHÁZOLADHAVI AJÁNLATUNK:Szál- és cserepes virágok,koszorúk nagy választékbanDíjtalan kiszállítás!Alkalmi csokrok házhoz szállítása!Oladi körgyûrûtõl egyenesen a II. üzletTel.: 322-189Nyitva: mindennap 8.00–19.00-igBETONÜZEM9700 Szombathely, Jávor u. 14.Tel.: 94/508-662; 30/436-0007Fax: 94/508-663BETONÉRTÉKESÍTÉSAUFRUFWir sind ein österreichischesPlanungsbüro in Oberwartund suchen für die technischeund grafische Aufbereitungvon Projektunterlagen einentechnischen ZeichnermitArchitekturausbildung.Sollten Sie Interessean eigenständigem Arbeitenhaben und auch noch überKreativität und grafischesGespür verfügen,dann schicken Sie bitteIhre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagenin deutschinkl. Foto an die FirmaBPM – BauprojektmanagementGesmbH,Steinamangerer Str. 5a,7400 OberwartKevesebb diák, csökkenõ forrásokVárosi tanévnyitó a Nagy Lajos GimnáziumbanMagyarországon összesen közel másfél millió, Szombathelyen 13ezer diák kezdte meg tanulmányait az általános és középiskolákban.Az elmúlt idõszakhozképestidén ezer fõvelcsökkent a tanulóklétszáma a vasimegyeszékhelyen.A városi tanévnyitóünnepségetszerdán tartották aNagy Lajos Gimnáziumban.Az iskolákigazgatóinakés a diákoknakmondott ünnepi beszédében dr. Ipkovich György polgármester hangsúlyozta: acsökkenõ gyereklétszám ellenére Szombathely szeretné megõrizni iskolavárosjellegét. Ez nemcsak a források hatékonyabb felhasználását jelenti, hanem továbbifejlesztéseket, hiszen az oktatás minõségének javítása, a használható tudásmegszerzése lehet a kitörési pont, a vonzerõ szülõk és diákok számára egyaránt.A polgármester kiemelte, hogy az általános valamint a középiskolákban is csökkenta beíratkozó diákok száma, ez pedig kevesebb anyagi forrást, bevételt jelentaz intézményeknek. Az általános iskolákban több mint ötezer-ötszáz, a középiskolákbanpedig hétezer-hétszáz gyerek kezdte meg tanulmányait idén. Az elsõosztályosok száma együttesen sem éri el a háromezer fõt. A városi tanévnyitón ahagyományokhoz híven köszöntötték a 50, 60, illetve a 65 évvel ezelõtt végzettpedagógusokat. Ez alkalommal huszonkét tanár vehetett át a polgármestertõl emlékdiplomát.Az általános iskolákban összesen 879 062-en, szakiskolában 118 911-en, szakközépiskolában 247 538-an, gimnáziumban 170 826-an tanulnakmajd Magyarországon. A tanév 2006. június 15-én fejezõdik be. A szorgalmiidõszak elsõ féléve 2006. január 20-ig tart. Az õszi szünet október31-e és november 5-e között lesz. A téli pihenõ december 22-tõl 2006. január2-ig tart, míg a tavaszi szünet 2006. április 13-a és 18-a között lesz.A mostani tanévtõl az új Nemzeti Alaptanterv (NAT) felmenõ rendszerbenkiterjed a második évfolyamra is, ahogyan a szöveges értékelés és a buktatástilalma.TAMÁSI ÁRONKÖNYVESBOLTJobbnál jobb könyvekkel, lemezekkel, kitûzõkkel,térképekkel, emléktárgyakkal várjuk régi ésúj vásárlóinkat.Dr. Gyimesiné Kovássy Zsuzsanna és Munkatársai9700 Szombathely, Nárai út 3. • Telefon: 94/505-221Nyitva tartás: H–P: 9.00–16.30 • Szo.: 9.00–12.00Fotó: Vass Szilárd


Safo32.qxd 9/2/05 9:10 AM Page 66 SAVARIA FÓRUM2005. szeptember 3.Karneváli pillanatok„Visszanézek a hátam mögé pont a vállam felett, vissza a girbegurba poros útra. Viszszanézekrád, Savaria városa!Az idõ egy percre megáll az iramló gondolatban: látok minden lelket, aki földedbõl lett,látok minden asszonyt, férfit és gyermeket, ki útjaidat taposta, érzek minden érzést, mit õkéreztek, minden fájdalmat, örömöt és vért, minden haragot és szerelmet – mindent, ami belõledszületik, és végül beléd költözik újra – vissza. Számban érzem minden puha kalácsízét, melyet kemencéid adtak, hallok minden dallamot, melyet a Fõ téren húztak a vándormuzsikusok.Látom minden fényed pisla lángját, bõrömön érzem minden tavaszod langyosfuvallatát. Látlak, Savaria városa – öröktõl fogva a gondolatba fagyott pillanatban.”(Részlet Woth Márton: Visszanézek a vállam felett… címû írásából)Gólyalábak, tyúkszemekBûbájos szereplõi a karneválnak a megtévesztésörökös mesterei, a gólyalábasok, akiknek „mûködését”felnõtt fejjel sem akarja megérteni az ember.Természetesen tudjuk, hogy hosszú botokonegyensúlyoznak kilométereken át a bajszos-kalaposnyurga figurák, és a lovaik nyergérõl himbálólábak csak rongynyúlványok, melyek mókásan billegneka sántikálva lépdeléstõl, mégis elhisszük,hogy égimeszelõ járókelõk õk a forgatagban. Viccesmegjegyzésekkel mulattatták a felvonulás bámészkodóita szombat esti csepergõ esõben, és rémisztgettek,hogy a sorból kilógó nézõk nagylábujjabánhatja. Közben maguk is panaszolták az esztendõrõlesztendõre hosszabbodó útvonalat, s a„kevéssé felhasználóbarát” munkaeszközt, a gólyáéhozhasonlatos lábszárakat, amelyek a sarkukbütykét passzírozzákkíméletlenül,ahogy bandukolnak.Nekünk pedigeszünkbe sem jut,hogy egyik-másiklábán már tyúkszemekéktelenkednek.Szlalomoznaka borospoharakkalvonuló ünneplõkközött, látványosságokkalszolgálnak,és megnevettetikõket, felülrõlszemlélik a világot.Maskarákhalvány fénybenLehetett ez a hatodik, eljöhetakár a tizedik, valahogymégis egyre kevésbé eldönthetõ,hogy a karneválon az estifáklyás felvonulás vagy a napfénybenmegtartott jelmezesparádé a kihagyhatatlanabb. Azegyiken a pompázatos ruhakölteményeket és az ismerõsarcokat lehetetlen alaposan megfigyelni, a másikon adolog értelmérõl, a hangulatról kell lemondanunk. Azvolna az ideális, ha mindkettõre idõt szakítanánk, s hamégsem, hát ne méltatlankodjunk. Elégedjünk meg,mondjuk, a tûz fénye által kísért maskarások és mutatványosok,elöljárók és hozzájuk tartozni akarók homályoslátványával, ahogy egy ponton a menet magábaszippantja a színielõadás után már türelmetlenül – kutyástól,cigarettástól – várakozó színészeket. S amikorráeszmélünk, hogy ezúttal hiába számítottunk a zászlóforgatótársaság mûsorára, hogy alig akad lelkes közéletiszemélyiség, aki így, a népünnepély újjáélesztése utánöt évvel is jelmezt ölt és integet (sõt, Mátyás király iscsak gyalogosan bandukol), akkor se csalódjunk. A sokféleókori öltözék, a remekpáncélok és süvegek,a félelmetes harcieszközök, a bigák éstrigák, a szövetek métereit„felemésztõ” mívesruhák, fejdíszek ésfegyverek, pántok ésmás különlegesen szépruhadarabok, vagyis afõszereplõk azért nemhiányozhatnak. Csak alelkesedés – kicsit. Márnem kiált a maskarásmenet a közönség felé,hogy Ave, Savaria, éscsászára nevét semskandálja a hûséges rómaicsapat, akkor megminek húzzon tógát éstunikát az egyszerû,mezei szombathelyi állampolgár, pláne, ha a hõmérséklethúsz fok alá süllyed. Halvány ez a fény, még ha olysok fáklya tüze is ég.hháVárosrészi píárA felvonulás éppen csak megúszta esõ nélkül,bár a menet végén már újra szakadt, ahogyan aztmegszokhattuk az elmúlt hetekben. Szombaton este


Safo32.qxd 9/2/05 9:10 AM Page 72005. szeptember 3.SAVARIA FÓRUM7mindezt profi módon koreografálva. Néha azértkellett izgulni, nehogy véletlenül felgyújtsák egymásta mutatványosok. Az izgalmat talán tudat alattaz is fokozta, hogy nemrégiben feljelentések nyománinnen oszlatták el a hangoskodó tömeget ésegy zenekart. A hangzavar ezúttal is komoly volt,de nem történt semmi, talán a rendõrök is mulattakvalamelyik helyszínen.ógAmi tetszett, és ami nem…Sokan már elõre temették az idei karnevált,mondván, kevés a pénz, a Fõ tér romokban áll, aFerences-kert használhatatlan. Aki kinn járt a színesforgatagban,örömmel tapasztalhatta,hogy afanyalgóknakmegint nem lettigazuk.hagyományosan nagy tömeg gyûlt össze a szalagkorlátokmögött, hogy megcsodálja a történelmi parádét,amit a fáklyák sejtelmes fénye tesz felejthetetlenné.Az emberek számát megbecsülni nem lehetett,viszont akadt, aki esküdött rá, hogy tavaly többenvoltak. A felvonulók láttán többeknek támadhatottdeja vu érzése. Szokás szerint a polgármester általvezetett legiót követték a gladiátorok, majd a rómaipolgárok (más provinciabeliek is), muskétások,egyéb középkori népek, mutatványosok. Néhány újdonságfelkeltette a figyelmet. A herényiek közösen,szervezetten meneteltek, a városrészi píár új formájátmegjelenítve. Felhasználták azt a herényi legendát,mely szerint az egykor önálló települést Hereniusrómai vezérrõl nevezték el, akinek azon a környékenállt a villája. A felvonulók által cipelt transzparensrõlmindez ki is derült. Herény határában mégévtizedekkel ezelõtt római kincset tártak fel a régészek,aranypénzt találtak. Most a herényiek a leletapropóján „aranypénzt” osztogattak a nézelõdõknek,kinézetre éppen olyant, mint amilyet a településentaláltak egykoron.Tûz a vízbenAz idei karnevál felfelé ívelõ szakaszán, péntekeneste még az esõ sem tántoríthatta el a közönségeta programoktól. Legtöbben a Borok utcájábanpihentek meg, talán ez a helyszín volt a legnépszerûbbebben az évben is – nem véletlenül. Ahol kolbászt,malachúst, langallót, sört és bort árulnak, ottmindig nagy a tolongás. Május elsejei utóérzés ez,az emberek automatikusan álltak be még az ötvenméteressorokba is. (Ugyanakkor a kézmûvesek, fafaragókés egyéb praktikus holmikat árusító piacosoknem szakadtak meg a munkában.) A pénz perszenem számított, hiszen tepsiszámra vitték azt arétest is, amelynek kis darabkája 220 forintba került.(A vasvári rétesfesztivál után jogosan mondhatnánk,hogy legalább lehetett kapni.) Isteni illatok,nyársra tûzött malac, folyóborok az ország számosvidékérõl. Ki az, akit ez nem vonz? A Mediterránudvarban a péntek éjszaka különösen kellemesnekígérkezett. Az esõ miatt több programot késõbbrehalasztottak, de megérte várni. Fantasztikusélményben lehetett része annak, aki megnézte atûzzsonglõrök bemutatóját. Apró csetlés-botlás voltugyan, de hajmeresztõ és komoly odafigyeléstigénylõ produkciókat láthatott a közönség, ráadásulCsak az nem találhatott hétvégén kedvére valóprogramot, aki nem akart. A kevesebb pénz, amibõlez évben a karneváli alapítvány gazdálkodhatott,igazán nem látszott meg a produkciók nívóján ésszámán. Ráadásul ismét kiderült, hogy a szükségnéha olyan megoldásokat követel, amelyek jobbaklehetnek az eredeti tervnél. Elsõsorban a Batthyánytéren felállított nagyszínpadra gondolok, amely aklasszicista környezetben, az impozáns zsinagógávaltelitalálatnak bizonyult. Kiváló volt az akuszti-ka, jobban lehetett látni, kulturáltabbvolt a környezet.Megfontolandó tehát, hogyjövõre – amikor feltehetõlegmár lesz megújult Fõ terünk– a nagyszínpad itt nyerjenvégleges elhelyezést.Ami viszont elgondolkodtató,hogy a több százprogramon alig-alig találkozhattunkszombathelyi fellépõkkel.Miközben folyamatosandeklaráljuk a civil szervezetekfontosságát, nos,eközben – eme ünnepi napokon – kulturális csoportjainkat,együtteseinket csak elvétve láthattuk-hallhattuk.Kérdem én csendesen: hol volt a bábszínház,hol voltak tehetséges rock-zenekarok, hol voltak acsak nevükben amatõr, ám tevékenységükben profielõadók? Úgy vélem, ha a karnevál rólunk – szombathelyiekrõl– szól, akkor nekik igenis ott lett volnaa helyük a színpadokon!martius(Fotók: Czika László és Vass Szilárd)„Legyen bár az életnek másforma, új folyása: ha bánat vagy gond rágja belsõd, keresdfel, vándor, a Gyöngyös, és az újabb századokban Perintnek nevezett Arany patakközét. Várj ott a fényes zöldszín réten, várj ott csendben, Savaria városának határában,míg a Nymhák könnyû, derûs tánca megkönnyíti lelked!”(Részlet Woth Márton: Visszanézek a vállam felett… címû írásából)


Safo32.qxd 9/2/05 9:10 AM Page 82005. szeptember 3.8 SAVARIA FÓRUMSZOMBATHELYI SZÍNTEREKIspotályból kolostorA Szent Erzsébet ferences templom és rendház történeteBár a ferencesek helyzete a XIV. században nem alakult szerencsésen, Magyarországon mégis kedvezett számukra, hogyaz éppen uralkodó Nagy Lajos és családja kifejezetten szerette e rend szerzeteseit. Sorra alapították a kolostorokat, templomokat,kegyhelyeket hazánkban, és 1360-ban a gyõri püspök Szombathelyen is letelepítette õket. Otthonuknak egy régi, üres,Gyöngyös-parti kórházépületet szemelt ki.Fotók: Vass SzilárdÜres kórház, apró szentélyAz épület korábban szegény betegek kórháza, ispotályvolt, és már egy ideje üresen állt, amikor a ferencesek1360-as megjelenése után hamar kolostori formátnyert. Sienai János tartományfõnök nevéhez fûzõdik azátépítés, a munkálatokat Kálmán gyõri püspök engedélyévelés a szombathelyi tanács beleegyezésével végeztékel. Ekkor még csak egy földszintes kórházépület, éstõle északra – a mai templom helyén – egy szentély,templomocska állt, amely az ispotályhoz tartozott. A délioldalon – a mai Thököly utca mellett – álló épületetcellákra osztották, hogy alkalmas legyen a szerzetesiéletre, a szentélyt pedig megnagyobbították. Gótikus stílusúhajót, valamint egy tornyot kapcsoltak hozzá, –hogy a harang a szentmise kezdeténél kéznél legyen –amelyet nem a homlokzaton, hanem a kórusként szolgálószentély mellett építettek fel. A templomhajó alattkriptát alakítottak ki, ahová a renden kívül álló egyházi,világi személyek földi maradványait helyezték. A rendtagoktemetésére a szentély alatti sírhelyet használták.Amikor elkészült az új templom, védõszentjéül PáduaiSzent Antalt választották. Bár a valamikori kórházépülethezképest a kolostor-templom együttese jelentõs méretûvévált, még így is a kisebb rendházak közé tartozott.Szent Erzsébetnek ajánlvaA törökvész idején, 1532-ben a rend tagjai nem futamodtakmeg a veszély elõl. Helytálltak a kolostor falainbelül, ahová ez idõ tájt még számtalan menekülõhúzódott be. A ferences szerzetesek csak 1550 körülhagyták el az épületet, a Révayak idején, amikor fizikainyomásgyakorlással utasították ki õket az épületbõl és avárosból. Legtöbbjük Sopronba, Gyõrbe, Pozsonyba távozott.Az üresen maradt fõépület teljesen kiürült éspusztulásnak indult, azonban a templomotfolyamatosan használták, valószínûleg agyõri püspök küldött ide papot.1630-ig kellett várniuk a ferenceseknek– vagy ahogy a polgárok hívták õket, afranciskánus barátoknak – a visszatérésre,ekkor lett ugyanis Sennyey István a gyõrikerület püspöke. Õ döntött úgy, hogySzombathelyre visszatelepíti a szerzeteseket– részben saját kérésükre. A város tanácsáhozlevelet intézett, melynek nyománrendelkeztek arról, hogy a kolostort visszakell adni a rend tagjainak. Érkezésükretöbb férõhelyet rendbe hoztak, a templomotis felújították, de nagyobb munkálatokatcsak 1633-ban végeztek. Ekkor a templombarokk mennyezetet kapott. A beavatkozással akorábbinál alacsonyabb lett az építmény, a felsõ részmaradványait a padlás õrzi. Emeletet kapott a kolostorház:az alacsony ebédlõ fölött új cellákat alakítottak ki.A templomot egy évvel késõbb, 1634-ben szenteltékfel Szent Erzsébetnek, II. Endre király leányának, a„szegények ügyvédjének” tiszteletére. A régi, erõs falak– biztonságot, szilárdságot sugározva – továbbra isaz épületegyüttes gerincét alkották, annak ellenére,hogy jelentõs átalakítást hajtottak végre rajta.Tûzkárok és bõvítések1677-ben és ’78-ban is nagyszabású restaurálás zajlott.A számadáskönyvek bejegyzései elárulják az utókornak,hogy ekkortájt mesteremberek, szakmunkásokés mûvészek garmadája dolgozott a ferenceseknél. Felépülta kápolna és a kórus, valamint már a templom orgonájárólis találni említést ebbõl az idõbõl. Az 1700-asévek legelején hol a kurucok, hol a labancok birtokoltáka várost, de a fosztogatások elkerülték a ferences templomotés kolostort. Csak az 1716-os hatalmas szombathelyitûzvész okozott károkat a templomtornyon, a fazsindelyestetõn. Ezeket is hamar helyrehozták. Idõvelaz épületek rossz állapotba kerültek, ezért 1730-ban újrarestaurálták azokat (ezután átlagosan húszévente),A kolostor egyemeletes korábanegyúttal a kolostor déli szárnyát meg is hosszabbították.1759 és ’66 között újabb munkálatok következtek egypozsonyi építész jóvoltából, ekkor építették ki a nyugatiszárnyat, s így vált minden oldalról zárttá – belül anégyszögû udvarral – az egész zárdai építmény. A kórusalá két kápolna került, egyiket a Szentsír részére, a másikatpedig a kálvária tiszteletére építették.A következõ lényeges változtatás1927-ben történt: a kolostor újabb emeletetkapott, immár a másodikat. Az átalakításoka a szerzetesek számának növekedésevolt, a szükséges anyagi forrást pedig a vallásalapbólés a budapesti kolostor adójábólteremtették elõ. Késõbb tovább kellett bõvítenia teológiai emeletet. 1935-ben a kolostorkerti szárnyát meghosszabbítottákkelet felé, hogy újabb cellákat, termeketkapjanak. A szombathelyi ferences templomés rendház tehát három szakaszbannyerte el végsõ formáját. A XX. századbanis többször megszépült – legutóbb nemrégibenújították ismét fel az épületegyüttest.szerk.: hháForrás: Takács Ince: A szombathelyi ferences rendi templom ésrendház története I., II. In: Vasi Szemle 1966/1. és 1966/3.; NémethAdél: Szombathely. 2000.A templom kapuja késõ reneszánsz és korabarokk stílusjegyeket visel magán. Elhelyeztékrajta Sennyey István püspök címerét, a felsõtimpanonban pedig Rumi Rajki István SzentErzsébet-fülkeszobra látható. Az oldalfolyosóbejáratát Szent Ferenc szobrával díszítették. Aszentélyt egykor borító freskóknak csak töredékétrestaurálták, találunk még rokokó figurákat,és itt látható a Szent Flórián-oltárkép, melyetDorfmeister festett a város megbízásából aXVIII. századi nagy tûzvész emlékére – még avártemplom oltárképeként. A ferences templomalatti kriptában nyugszik Hefele Menyhért.


Safo32.qxd 9/2/05 9:10 AM Page 92005. szeptember 3.SAVARIA FÓRUM9MESÉLÕ MÚLTCsalás és erõszak a választásokonVoksolás a dualizmus korábanA dualizmus kora Szombathelyen a felvirágzás idõszaka is volt, nevezhetjük a „Nyugatkirálynõje” aranykorának. Az Éhen-korszak, a századforduló nagy fellendülése a politikairánt is fogékonyabbá tette a választópolgárokat. A manapság idealizált szombathelyi századvég,az 1800-as évek második fele azonban teljesen más volt a valóságban, mint ahogyanazt ma ismerjük, különösen, ha a politikáról beszélünk. A napjainkban idõnként fellángoló,botrányosnak minõsített politikai csatározások eltörpülnek a dualizmus kori választásokmellett. Csalás, korrupció és erõszak jellemezte Éhen Gyula, Kuncz Adolf és Széll Kálmánkorszakát.Lelkesítõ korMayer Emil és fiai gépgyára Szombathelyen,a vasút mellett 1875-benA XIX. század végén az ország erõteljes fejlõdésnekindult. 1870-tõl kezdve alig harminc év alatt Szombathelylélekszáma csaknem a háromszorosára nõtt,1920-ra pedig a város az ország harmadik legnagyobbtelepülése lett. Nagyságáról tanúskodott, hogy már1869-ben több mint ezer ház állt a megyeszékhelyen.Ez a korszak a vasútfejlesztés hõskorát is jelentette azországban. A város ekkor kapcsolódott be a vasúti vérkeringésbe.1870-ben készült el a Székesfehérvár–Veszprém–Celldömölk-Szombathelyfõvonal, néhányévvel késõbb pedig a környezõ települések irányábanbõvült tovább a hálózat. Az ipar szintén fellendülõbenvolt: a vasút Szombathelyen kétezer embertfoglalkoztatott. Jelentõs bázissal rendelkezett a cementipar,a téglagyártás, de volt egy gyufagyár is, ahol helybelinõk dolgozhattak. A város kiemelt fontosságúnakszámított, amit az 1889-es Szombathelyi Iparkiállítás isbizonyított. Ez a lüktetés pezsgõ közélettel társult, a körülményekkedveztek a politikai sajtó meghonosodásánakis. Az elsõ hírlap az 1868-ban indított VasmegyeiLapok volt, Balogh Gyula szerkesztésében. A VárosiKaszinó a polgári élet egyik legfontosabb színhelyévévált. Az élénk társadalmi párbeszéd fõ témájává a politikavált már szélesebb körben is, de még mindig „úrihuncutságnak” számított. Választójoga csak a 20. életévétbetöltött magyar férfinak volt, a vagyoni cenzusszigora pedig tovább csökkentette a választók amúgysem magas számát.Bemondott voksok, szavazatvásárlásokA dualizmus kori választások egy 1874-ben meghozotttörvény alapján zajlottak. Ez a jogszabály minõsültakkor az elsõ választási törvénynek, amelyet 1848 után,a népképviseleti parlamentarizmus bevezetésével hoztak.Az akkori választási szokások (amelyeket törvényszentesített) sok érdekességet rejtettek magukban. Aszavazás nyíltan és élõszóval, tehát a jelölt nevének bemondásávaltörtént. A szavazatszedõ bizottság elõtthangosan kellett kimondani a támogatott nevét. A mandátumokmegszerzéséért és megtartásáért minden eszköztbevetettek a politikai erõk és a jelöltek. A pártokleginkább csak a választási idõszakban öltöttek szervezetiformát, azért, hogy jelöltjüket támogassák. Az emberektehát nem is szervezetekre, hanem személyekreadták le (mondták be) voksukat, mert tulajdonképpen ajelölt egyet jelentett a párttal. Komoly szerep hárultmég a kortesekre, akik a politikusokat segítettékgyõzelemre. A kampány is érdekesenzajlott: a jelöltek bejárták a kerületet, áldomástittak a választókkal, néha lakoma keretébenismertették programjukat az emberekkel.A helyi hatóságok igyekeztek élni hatalmukkal,ha nem tetszett a jelölt, akkor példáulakadályozták a lakossági fórumok megtartását.Saját emberüknek ugyanakkor mindentámogatást megadtak, nem riadtak vissza aszavazatvásárlásoktól sem. A dualizmus idejéna voksolásokon bevett szokás volt a választópolgárokmegvesztegetése. A korrupciótermészetesnek számított, és lelkifurdalásnélkül alkalmazták is. Amandátumok megszerzéséért mindennaposvolt a hatalommal való visszaélés,a csalás és az erõszak. A törvényezenkívül még mást is elnézett. Szombathelyenkét bizottság elõtt lehetett voksolni, és ha csakegy jelölt volt, akkor az automatikusan nyert. Atörvény nem szabályozta a szavazóhelyiségeknyitva tartását sem, csak annyit lehetett tudni,hogy akkor zárnak, ha mindenki szavazott. A bizottságelnökének viszont jogában állt elrendelnia zárórát, ha úgy érezte, mindenki élt már demokratikusjogával. Elterjedt szokás volt tehát, hogy az elnök, miutánúgy gondolta, hogy a kellõ számú szavazat beérkezettegy adott jelöltre, „lehúzta a rolót” – néha túl koránis. 1906-ban volt olyan eset, hogy alig kezdõdött ela választás, már zártak is, mert a kormánypártiak márleadták a voksukat, az ellenzék pedig úton volt. A dualizmuskori választások nem tükrözték tehát a nép döntését,mert amellett, hogy kevés volt a szavazásra jogosultpolgár, még csaltak is.Mindig gyõzniHorváth Boldizsár szobra a Savaria parkbanAz 1878-as választásokon SzombathelyenHorváth Boldizsár volt a befutó. Neki ajánlottákfel a jelöltséget – tekintet nélkül a párthovatartozásra.A választások napján a választási bizottságelnöke a Püspöki Palota erkélyérõl bejelentette,hogy csak egy jelöltet támogatnak, azt, aki márharminc éve képviselte Szombathelyt a Parlamentben.Ekkorra Magyarországon olyan többpártrendszeralakult ki, hogy a sokszínûség ellenéremindig a Szabadelvû Párt gyõzött. 1881-ben ismétHorváth Boldizsárt választották meg, szorosA pezsgõ politikai élet Szombathelyen iselõsegítette a politikai sajtó kialakulásátküzdelemben aratott sikert Schwartz Gyula felett.Síkra szállt minden olyan kísérlet ellen, amely veszélyeztettevolna az Alkotmányt, a parlamentarizmust,az önálló államiságot és a bírói függetlenséget.Ekkor azonban már egyre gyakrabban támadtákszemélyét – végül visszavonult. 1884-benKuncz Adolf lett a képviselõ, aki programjábantöbbek között a vasárnapot munkaszüneti nappáakarta nyilvánítani, szorgalmazta a polgári házasságokhelyett az egyházi esküvõket, agrárkérdésekbenpedig a birtokok feldarabolása ellen emeltszót. Szombathelyt a választási visszaélések nemérintették túl gyakran, ami nem kis részben városunkkiváló nagyjainak is köszönhetõ volt.szerk.: Óvári GáborForrás: Takács Gábor: Dualizmus kori választások Szombathelyen.Fotó: Vass Szilárd


Safo32.qxd 9/2/05 9:10 AM Page 1010 SAVARIA FÓRUMFotó: Tóth István2005. szeptember 3.KULTÚRA„Boldog lennék, ha hívnának”Tizenévesen kezdett verset írni Kassai FranciskaKassai Franciska elõadómûvész Szombathelyen született.Rokonai most is a városban, illetve annak környékén, Toronybanélnek. Óvodába Vasváron járt, iskoláit már Budapestenvégezte. Lakhelye azóta is a fõváros, kötõdése mégiserõs a Vas megyei településekhez.– Gyönyörû gyerekkort töltöttemitt – mondja. – Unokatestvéreimmelszinte mindig Gersekarátonnyaraltunk a nagymamánál. Nagyonsok szeretetet kaptunk anagyszüleinktõl, nagy családi ünnepekhangulata, sok szép élmény,emlék él bennem ebbõl az idõbõl.Budapesten zenélni tanult, gitárórákra,énektanárhoz járt. Kerestea tulajdon mûfaját, és közbenegyre erõsödött az irodalmiérdeklõdése is. Már tizenévesenelkezdett verseket írni, és a zeneés szöveg együttesébõl megszülettekelsõ dalkölteményei. Késõbbmás költõkverseinek megzenésítésévelis próbálkozott,sikerrel.Kassai Franciskaújabban író-olvasótalálkozókon lép fel,ahol hazai költõk zenéskölteményeimellett gyakran adelõ olasz dalokat is.Most megjelent CDjénszintén itáliainépdalokat énekel –Baranyi Ferenc fordításában.Fellépett már Szicíliában,Párizsban,Brüsszelben. Szibériában5000 emberelõtt énekelt egy hatalmasstadionban.Néhány versét lefordítottákolaszra ésfranciára, és antológiákban is találkozhatunka nevével. A ’90-es évekbenjelentek meg önálló írói munkái„Nyíllal átlõtt madár”, „Örömmadár”címmel, amelyek verseket, dalokat,meséket tartalmaznak. Kisregény„A vágy színei”, és verseskönyv a tavaly kiadott „Sírdogál aszépség” címû kötete.Elsõ hangkazettáján világslágereketénekel: „Sétálj velem”.1997-ben, Ady születésének 120.évfordulóján készült el a „Feketehold éjszakáján” címû CD-je, ezenegy saját szövegû, saját zenéjû kisdalciklus is található „A magamharca” címmel. „Jóságkeresõ” címûlemezén saját megzenésítésbenkortárs magyar költõk verseitadja elõ.– A ’80-as években fölléptempárszor a szombathelyi mûvelõdésiházban, Toronyban, az iskolábanés a környezõ falvakban. Boldoglennék, ha most is hívnának.Szeretném, ha nemcsak én vágynékSzombathely után, hanem azottaniak is kíváncsiak lennénekrám, és keresnének – vallja KassaiFranciska költõ, zeneszerzõ, elõadómûvész.Vecsey Kiss MáriaFilmbemutatóa Berzsenyi könyvtárbanSzombathelyi sikerek a diákfilmszemlénA 12. Országos Diák és Ifjúsági Film és Videó Szemlekülöndíját kapta meg a Szombathelyt és Vas megyétképviselõ MozgóKépMás csoport. A rangos elismerésta Boros Zoltán és Horváth Ferenc alkotópáros VareczaLászlóról szóló, Fejezetek egy szent életébõl címû dokumentumfilmjekapta meg.A két alkotótól levetítették még a Valaki figyel címûfilmgroteszket is. A csoport egyébként több filmmel és videóklippelnevezett a szemlére. Bemutatták Huszár Judit Lignitmeseés Mi ketten címû filmjét, Csala Zoltán a Zoldes címû bábfilmet,valamint egy videóklipet vitt magával a szemlére. A Balogh Jánosés Csóka Miklós páros a Kulc címû filmmel, Boros Ferenc pedigAz esernyõ és a varrógép találkozása a boncasztalon, valamint aTörcsiMen címû alkotásával szerepelt.A zsûri Medgyesi Gabriella szerkesztõbõl, Matkócsik Andrásoperatõrbõl, Oláh Lehel filmrendezõbõl, Para Kovács Imre újságíróbólés Szita Miklós producerbõl állt. A hatalmas mezõnyben izgalmasverseny alakult ki a díjak odaítélésekor, végül a Fejezetekegy szent életébõl címû filmmel Boros Ferenc és Horváth Zoltánkülöndíjat érdemelt ki, amelyre igen büszkék a szombathelyi filmesek.A sikeres megmérettetés után Boros Zoltán és Horváth Ferencújabb munkával rukkolt elõ: következõ dokumentumfilmjük bemutatójaa Berzsenyi Dániel Könyvtár dísztermében volt szeptember1-jén, csütörtökön kora este. A haditudósító címû alkotásdr. Kuntár Lajosról, az idén 91. életévébe lépõ ismert íróról, újságíróról,könyvtárosról, mûvelõdéstörténészrõl szól, aki a filmbenfeleleveníti háborús élményeit. Kuntár Lajos a második magyarhadseregben újságíróként részt vett a Don menti harcokbanis. A filmvetítés után Vágvölgyi András beszélgetett a film alanyával,illetve az alkotókkal.


Safo32.qxd 9/2/05 9:10 AM Page 112005. szeptember 3.SAVARIA FÓRUM11FÓKUSZBANHardcore és eszmetörténetegy posztmodern világbanBékés Márton nem elõször publikált a Vasi Szemlében, mégis csak most figyeltünkföl rá, ahogy gyermekszemeivel kinéz a folyóirat egyik lapjából. Mindössze huszonkétéves, és már „Ellenforradalmi gondolkodás vagy történelmi revolucionizmus”címmel közöl tanulmányt, mint a „nagyok”. Ezt a rejtvényt meg kellett fejtenünk,így megkerestük a szombathelyi egyetemista fiút. Elõször roppantmód meglepõdöttaz interjú ötletén, végül úgy dõlt belõle a szó, mintha csak erre várt volna. Kiderült,hogy a különcnek hitt fiatal gondolkodó épp annyiban különbözik kortársaitól– szerintünk –, hogy hisz. Igazságban, szellemben, Istenben.„Elkezdtem értõ módon olvasni”– Második nagyobb írásod jelent meg aVasi Szemle Mindszenty-számában. Mondhatni,hogy rendszeres szerzõ lettél?– Egy éve magam kopogtam be a folyóirat szerkesztõségénekajtaján, hogy megmutassam egy helytörténetitémájú dolgozatomat, a Bajcsy-ZsilinszkyEndre és Sértõ Kálmán Szombathelyen címû írásomat.Miközben javítgattam az anyagot, megjelentegy könyvrecenzióm – késõbb több is –, tavaly évvégén pedig a dolgozatot is közölték. Most egyújabb nagy írásom olvasható. Ezt a munkámat jóegyéves olvasgatás elõzte meg, és Molnár Tamás filozófusvolt a gondolatindítóm.– Milyen jellegû dolgozatokat írsz általában,mi érdekel?– Az eszmetörténet, a politikatörténet. Szívesenírok könyvismertetõket is, amelyekrõl sokan azt hiszik,nem annyira fontosak, pedig érdemes rá figyelni:ki, mikor, mit ír. Az eszmetörténetet kiemelném.Ez az, ami a „színpadias” politika mögött van: a rendezõk,a világosítók, a színház igazgatója – hogy egyhasonlattal éljek. Ma mindebbõl, a szép és csúnya eszmékbõlsemmi nem látszik, még a körvonalaik sem.„ami a „színpadias” politikamögött van: a rendezõk, a világosítók,a színház igazgatója –hogy egy hasonlattal éljek”– Konkrét történéshez köthetõ-e, hogy afigyelmed ebbe az irányba fordult?– Hosszú folyamat volt, aminek az elejét arra azidõszakra teszem, amikor elkezdtem értõ módon olvasni.Egyre többször fordult elõ, hogy kerestem egykönyvet a könyvtárban – tudtam, mit keresek –, elolvastam,és azt vettem észre: én is ezt gondolom, csaknem tudom így megfogalmazni. Talán 1999 nyaránkezdõdhetett. Befolyásolta az érdeklõdésemet VíghKálmán, aki a Nagy Lajos Gimnáziumban tanítotttörténelmet, de természetesen ennél még régebbi azaz indíttatás, amit például szüleimtõl, nagyszüleimtõlkaptam.– Mely olvasmányélményeidet említenéd,amelyek meghatározóak voltak, vagy manapságazok?– Prohászka Ottokár, Németh László, az utóbbiidõben Dosztojevszkij vagy Széchenyi. A tudományosmunkával inkább csak az egyetemen kezdtemel foglalkozni. Az utolsó pillanatban döntöttem elegyébként, hogy az ELTE-re jelentkezem történelemszakra. Késõbb felvettem még a politológiát, mert ezFotó: Czika LászlóBékés Mártonis érdekelt, ráadásul az eszmetörténet épp e kettõmetszéspontjában található. Középiskolában tipikusgimnazista voltam, aki szeretett olvasni, akinek voltsok barátja, barátnõje, szeretett koncertekre járni, ésfogalma sem volt róla, hogy mihez akar kezdeni.– És most?– Jó volna tudományos munkával, kutatással foglalkozni,folyóiratnál dolgozni vagy akár középiskolábantanítani. Nem az az álmom, hogy egy íróasztalnálüljek, inkább az emberek figyelmét akaromfelhívni az értékes gondolatokra, ezeket szeretnémátadni számukra.Szombathely, az emberléptékû város– Most Budapesten tanulsz, jövõre végzelaz egyetemen. Hazajössz Szombathelyre?– Igen, egész biztosan, Szombathely az otthonom.Nem szeretem a fõvárost, a budapesti életritmust,mentalitást, számomra ott nincs lehetõség.Szombathely nem túl kicsi, és nem túl nagy, emberléptékû,nyugodt város.– Pedig az egyetemen belevetetted magada munkába, újságot is szerkesztesz.– 2002 augusztusában készítettem el az elsõ számot,azóta létezik a Hazafi címû havilap. Egyedülkezdtem, most viszont már tízfõs a szerkesztõség.Szorgalmi idõszakban minden hónapban megjelenikaz újság, amelyre elõ lehet fizetni. Humán szakoshallgatók – teológusok, jogászok, történészek, levéltárosok,filozófusok – írnak bele publicisztikákat, elemzéseket,kritikákat. A lap feladata az, hogy mûhely legyen,egy „képzõ” hely, ahonnan el lehet indulni.– Nyilvánosság elé léptél írásaiddal. Milyenkritikákat kapsz?– Fejemhez vágják, hogy a múltba révedek, és nema jelenben élek. Furcsán néznek rám, de ez nem zavar.Ha könyvet vásárolok, biztos, hogy az legalább hatvanéves,mert a mai szellemi élet nem köt le.– Mi bajod a jelenkorral?– A mai szellemi élet: mû, posztmodern, és ez nekemnem tetszik. Túl relatív ez a világ, nincsenek abszolútigazságok, amelyekhez igazodni lehet. A Hazafiszerkesztõségében is olyan embereket gyûjtöttemmagam köré, akik nemet mondanak a mai civilizációra.S hogy a kritikák sorát folytassam: egyszerretituláltak marxistának és inkvizíciós inasnak,miután egy országos hetilapban megjelent cikkembenfelszólaltam egy szélsõjobboldali mozgalom ellen.Amit leírok, azt mindig alaposan alátámasztom,bizonyítom, és szívesen folytatok értelmes vitát is,de efféle támadásokkal nem érdemes foglalkozni.Az egyetlen dolog,ami Amerikából jött, és jó– Pozitív kritikák?– Ha valakinek tetszik a munkám, azt mondja,hogy amit írok, az összeszedett, tömör, tudományosanalátámasztott, komplex. Valami, amit meg lehetkerülni, de nem lehet széthasogatni, darabokra szedni.Örülök, ha ezt hallom, mert erre törekszem.– Milyen értékek szerint élsz és dolgozol?– Amit leírok, az számomra az igazság, vagy legalábbisnagyon közel áll hozzá. Olyan gondolkodókkalfoglalkozom, akiknek az oldalán határozottan ottvolt az igazság, és ezt felismerni, továbbadni: megnyugtatóbizonyosság. Fontos a családom. Egyedüligyerek vagyok, s talán emiatt hasonlóképpen fontosérték számomra a barátság is. S ha a kérdés erre is vonatkozott,hozzáteszem, hogy vallásos vagyok. Ez az,ami egyáltalán nem relatív, az ember vagy hisz, vagynem. Az életszemléletem egyértelmûen pozitív, olyanzenét is hallgatok (hardcore-t), ami arra buzdít, hogy„elolvastam, és azt vettemészre: én is ezt gondolom,csak nem tudom így megfogalmazni”értékvezérelt életet éljünk, hogy a saját utunkat kövessük.A hardcore nemcsak egy zenei stílus, hanem egyéletfelfogás is, aminek a lényege az önpusztítás elleniküzdelem. Pörgõs, dinamikus gitár- és dobmuzsika,ami a drogra, a gyûlöletre, minden testi, szellemi, lelkiés környezeti önpusztításra mond nemet. Talán azegyetlen dolog, ami Amerikából jött, és jó. Nagyonmodern stílus, de a mondanivalója mintha a múltbólmaradt volna ránk…hhá


Safo32.qxd 9/2/05 9:10 AM Page 1212SAVARIA FÓRUM2005. szeptember 3.Nyílt fogadóóraHorváth GyörggyelKedves Olvasónk!Nagysikerû nyílt fogadóóra sorozatunk folytatódik.Itt az újabb alkalom arra, hogy elsõ kézbõltájékozódjon! Meghívott vendégünk ezúttal HorváthGyörgy (MSZP) városi képviselõ lesz, akiválaszol az Ön által felvetett kérdésekre, valamint megoszthatja velegondolatait a város ügyeirõl, problémáiról.Szeptember 6-án, kedden 14 és 16 óra között személyesenvárja hívását az 506-551-es telefonszámon, vagy levelét azujsagiro@savariaforum.hu e-mail címen. A beszélgetések szerkesztettváltozatát már jövõ heti számunkban olvashatja!Kedves Olvasónk! Éljen a lehetõséggel, telefonáljon, tájékozódjonelsõ kézbõl!FogadóóraTóth Kálmán, Szombathely Megyei Jogú Város5. sz. választókerületének önkormányzati képviselõje2005. szeptember 5-én (hétfõn) 17.00–18.00 óráig aSzûrcsapó utcai Óvodában (Szûrcsapó u. 43.) fogadóóráttart.FogadóóraHeigl István, Szombathely Megyei Jogú Város8. sz. választókerületének önkormányzati képviselõje2005. szeptember 6-án (kedden) 16.30–18.00óráig a Városháza földszinti 3-as helyiségében fogadóóráttart.FogadóóraDr. Gyimesi József, Szombathely Megyei JogúVáros 7. sz. választókerületének önkormányzati képviselõje,országgyûlési képviselõ 2005. szeptember 9-én (pénteken) 11.00–12.00 óráig a Városháza földszinti3-as helyiségében fogadóórát tart.PÁLYÁZATI FELHÍVÁSSzombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvánospályázatot hirdet a tulajdonában álló garázstelek licitálás útjántörténõ értékesítésére.Az ingatlan adatai: Szombathely, Mikes Kelemen utca 8613/13hrsz. 2171 m². Kikiáltási ár: 13.948.700 Ft 25% áfával.A pályázat beadási határideje: 2005. szeptember 13-án 12 óra, helye:Polgármesteri Hivatal, Szombathely, Kossuth L. u. 1–3., AljegyzõiTitkárság, I. emelet 113-as iroda.A pályázati tárgyalás idõpontja: 2005. szeptember 14., helye: PolgármesteriHivatal, Szombathely, Kossuth L. u. 1–3., V. emelet 516-as iroda.Érdeklõdni a 94/520-204-es telefonszámon lehet.A részletes pályázati felhívás megtekinthetõ a Városháza földszintihirdetõtábláján, továbbá az interneten a www.szombathely.hu címen,az e-ügyfélszolgálat – közgyûlés – pályázatok elérési útvonalon.Ügyeletes patika2005. szept. 2-án 18.00 órától szept. 9-én 18.00 óráig FEKETESAS (Paragvári u. 70.) • szept. 9-tõl az ügyelet adott nap reggel 8órától másnap reggel 8 óráig tart: szept. 9-én CALENDULA(Szelestey u. 4–6.) • szept. 10-én EZERJÓFÛ (Wesselényi u. 16/a)• szept. 11-én FAGYÖNGY (Szûrcsapó u. 23.)NONSTOP ÁllatkórházSzombathely, Bartók Béla krt. 9./B.Telefon: 94/310-034Evangélikus tanévnyitóTanévnyitó istentisztelet lesz Körmendi úti templomunkbanszeptember 4-én, vasárnap 10.00 órakor, amelyre várunk mindenevangélikus tanulót.Szombathelyi Evangélikus EgyházközségMunkanélküliek, figyelem!Pályaorientációs tréning indul a szombathelyi TIT-nél. Jelentkezhetminden olyan 17 és 35 év közötti regisztrált munkanélküli, aki legalább8 osztályos általános iskolai végzettséggel rendelkezik. A szervezõk különösenajánlják a tréninget azoknak, akik nem rendelkeznek szakképzettséggel,pályamódosítás elõtt állnak, és vállalják, hogy kitanulnak egyszakmát. A szeptember 26-án kezdõdõ képzésrõl további információkérhetõ Milánkovich György oktatásszervezõnél személyesen a TITszékházban, vagy telefonon az 509-500-as, illetve a 330-605-ös számon.A pályaorientációs tréning és a szakmai képzés költségét a MunkaügyiKözpont fizeti.Tájékoztató a Szelestey L. utcaivíziközmû-rekonstrukciórólVASIVÍZ Rt.A Szelestey utcában és az Éhen Gy. téren – a Polgármesteri Hivatalútrekonstrukciós programjához kapcsolódva – augusztus 29-én víziközmû-rekonstrukciósmunkákat kezdett a VASIVÍZ Rt. a 60 éve mûködõvezetékek cseréjére. A munkavégzés az Éhen Gy. teret a MÁV állomástóla Szelestey u. torkolatáig érinti.A Szelestey utcában a közmûcseréket az Éhen Gy. tértõl a WesselényiM. utcáig kívánjuk elvégezni. Az Éhen Gy. tér és Welther K. u. közöttiszakasz kivitelezõje a CSÁTÉP Kft., míg a második szakasz kivitelezõjeaz ALTERRA Rt. A vízellátó és a csatornahálózat egyidejû cseréjeugyan jelentõs forgalomkorlátozással jár, így mégsem kell az utca lezárásátmegismételni. Az itt közlekedõ helyi és távolsági autóbuszok útvonalaiés megállóhelyei változnak, errõl a sajtóban tájékoztatjuk a lakosságot.A lezárt útszakaszon – a mentõk és a tûzoltók kivételével –nem lesz lehetõség a közlekedésre. A keresztezõ utcák forgalmát korlátozzuk,de lezárásukra csak váratlan események esetén kell számítani.A Szelestey u. lezárására szeptember 12-étõl lehet számítani. A közel100 millió forintos rekonstrukciót terveink szerint november 30-ig befejezzük,ám ezt befolyásolja az idõjárás és a feltárt régészeti emlékekmennyisége is. Kérjük a lakosság türelmét, hiszen a biztonságos vízellátásés szennyvízelvezetés érdekében dolgozunk.2005. augusztus 31.Kiss Jánosfejlesztési és beruházási vezetõ


Safo32.qxd 9/2/05 9:10 AM Page 132005. szeptember 3.13CIVIL TÉRKISKERTBemutatkozik a Magyar VöröskeresztVas Megyei SzervezeteSAVARIA FÓRUMÖrökzöldõszi tevékenységekA Magyar Vöröskereszt 1881-ben alakult meg,kiemelten közhasznú szervezet. 1921 óta tagja aVöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok NemzetköziSzövetségének.A Magyar Vöröskereszt tevékenysége alapjánaktekinti a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalomalapelveit, amelyek a következõek: emberiesség, pártatlanság, semlegesség,függetlenség, önkéntesség, egység, egyetemesség.Megyénkben a vöröskeresztes tevékenységet 7 területi szervezet fogjaössze és koordinálja. Összesen 355 lakóterületi, munkahelyi, ifjúságiszervezet mûködik, s a vöröskeresztes taglétszám több mint 15 ezer fõ.Az önkéntesek száma megközelíti a 350 fõt.A vöröskeresztes feladatok közül legfontosabb a véradásszervezés, amegye betegellátásához szükséges vérmennyiség biztosítása. Évente13 500 véradó áldozatkészsége kell ehhez. Nagyon fontos lenne, hogyminél több fiatal váljon véradóvá!Sajnos megyénkben is emelkedett a munkanélküliek száma, ezáltal aszociális feladatok szintén megnövekedtek. Elsõsorban a lakosság, valaminta cégek által felajánlott adományokból tudjuk segíteni a rászorultakat.Az adományokon kívül ügyeik intézésében is kérik segítségünket arászorulók. Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatot mûködtetünkfeladatellátási szerzõdés keretében, 16 önkormányzattal együttmûködve.Már 26 éve, hogy nyaranta üdültetjük a mozgássérült, egészségileg károsodottgyermekeket. Évente egészségnevelési napokat, heteket rendezünk,melyek az ifjúság körében vetélkedõvel zárulnak. Emellett egészségnyújtástoktatunk, vizsgáztatunk. Keresõszolgálatot mûködtetünk,nemzetközi kapcsolatokat tartunk fenn. Tevékenységünkben nagy szerepevan az önkénteseknek (az önkormányzatok segítségének), ifjúsági vöröskereszteseknek,akik részére kortársoktatást is szervezünk.A nyártól búcsúzunk ugyan, de kertinaptárunkból nem törölhetjük a szeptembert.A nagy hõségnek vége, a nappalokviszont még továbbra is melegek, így igazánkellemes idõtöltés lehet a kertbentartózkodni ebben a hónapban.Szabó BélaA fenyõfélék és a lomblevelû örökzöldek ideálistelepítési ideje is ezekre a hetekre esik. Erre a célra vásárolhatunk növényeket,ugyanakkor a meglévõket is tanácsos megfelelõen átcsoportosítani.Ha egy növényt új helyre akarunk telepíteni, elõször öntözzük be alaposan!Úgy ássuk ki, hogy gyökérlabdája egyben maradjon, és ne sérüljön, majdegy erõs fóliadarabon „szánkóztassuk” kiszemelt új helyére. Az elõzõleg kiásottgödör aljára terítsünk tõzeg helyett komposztot vagy érettmarhatrágyaföldet. A növényt helyezzük a mélyedésbe, a föld felét rakjukvissza, jól tapossuk meg, végül hányjuk bele a gödörbe a teljes mennyiséget.Gondos beiszapolás után kössük karóhoz a növényt, vagy rögzítsük dróttalkipányvázva.Mihelyst az elsõ fagy tönkreteszi a gazdag virágpompát, az egynyáriakatszedjük ki, a maradványokat hordjuk a komposztra. A szabaddá váló területekreültessünk kétnyáriakat: árvácskát, nefelejcset, százszorszépet. Ezekmind nagyon szépen kombinálhatók a tulipánokkal.A nárciszokat, a tõzikét már most elültethetjük, de a tulipánnal mégvárnunk kell. Nagyon mutatós, ha a haragoszöld színû örökzöldek elõtt agyepben laza csoportokban nárciszok virítanak. Elég egy keskeny nárciszcsoport,amely a hátteret, a gyepet és a tavaszi virágok üdeségét egyaránthangsúlyozza. Fûnyíráskor kíméljük meg a hagymásokat, amíg alombjuk lesárgul.KI TUD TÖBBET SZOMBATHELYRÕL?Helytörténeti-honismereti vetélkedõKedves Olvasóink! A Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központtal közösvetélkedõnk 28. fordulójához érkeztünk. Célunk, hogy városunk múltjával,történetével – játékos formában – minél többen megismerkedjenek. AzMMIK jóvoltából értékes nyereményeket is kisorsolunk a helyes megfejtéstbeküldõk között.A XXV. forduló kérdésére 83 válasz érkezett, ebbõl 54 helyes. A megfejtésSeptimus Severus. A XXVI. forduló kérdésére összesen 15-en válaszoltak –helyesen. A megfejtés: Szász Béla.Nyertesek: Horváth János (Szombathely, Váci Mihály u.), Faller Ildikó(Szombathely, Mészáros József u.). Nyereményüket az MMIK portájánvehetik át!A XXVIII. forduló kérdése:A sokak által ismert Mária-himnusz elsõ sorait idézzük:„Boldogasszony Anyánk, régi nagy PátrónánkNagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:Magyarországról,Édes hazánkrólNe felejtkezzél elSzegény magyarokról!”Megfejtésül a Szombathelyen született szerzõ nevét kérjük!A megfejtések zárt borítékban leadhatóak az MMIK portáján, vagy levélbenelküldhetõek az MMIK, Szombathely, Ady tér 5. címre (a borítékra írjákrá: Helyismereti játék, XXVIII. forduló). A válaszok e-mailben is elküldhetõeka robert.orban@mail.vmmik.hu címre. Határidõ: szeptember 10.


Safo32.qxd 9/2/05 9:11 AM Page 152005. szeptember 3.SAVARIA FÓRUM15Tisztelt olvasóink!Célunk, hogy a Savaria Fórum hétrõl hétre megfeleljen az önök elvárásainak,ezért szeretnénk megismerni lapunkkal kapcsolatos véleményüket,javaslataikat.Osszák meg gondolataikat az újságról Józsa Péter megbízott fõszerkesztõvelszeptember 5-én, hétfõn 14 és 18 óra között az 506-552-estelefonszámon vagy a jozsapeter@savariaforum.hu e-mail címen!Savaria Fórum szerkesztõségeM O Z ISAVARIA MÛVÉSZMOZI! LAGZI RANDI szept. 4-én 19.15-kor ! EZT KAPD KI! szept. 4–7-ig 17.30és 20.45-kor ! FEKETE KEFE szept. 4-én 16.00-kor, 5–7-ig 16.00 és 19.15-kor ! GYILKOS LABDA – A KEREKESSZÉK HARCOSAI szept. 8-án16.00 és 19.00-kor, 9–10-én 15.00-kor (Mozgássérültek kísérõjükkel fél áronválthatnak jegyet!) ! CSONTDARÁLÓ szept. 8-án 20.30-kor, 9–10-én 18.00-kor ! EL CAMINÓ – AZ ÚT szept. 8-án 17.30-kor, 9–10-én 16.30-korNAGYTEREMM Û S O RSAVARIA Belvárosi Filmszínház! TÖRTÉNELMÜNK FILMKOCKÁKON: RÁKÓCZI HADNAGYA szept.4–7-ig 16.30-kor ! ÉN, PÁN PÉTER szept. 4-én 18.40-kor, 5–7-ig 20.30-kor, 7-én 18.15-kor is ! LOPAKODÓ szept. 4-én 20.30-kor, 5–6-án 18.30-kor ! SZAHARA szept. 8-án 18.00-kor ! MÉG EGY CSÓK szept. 8–10-ig 16.15-kor, 8-án 20.15-kor isFILMAJÁNLÓPakisztáni Rómeó, ír JúliaMi történik akkor, ha egy muzulmán fiúnak nem a szülei által kiválasztottfeleségjelölt tetszik, hanem egy katolikus, fehér lány? Kiderül a kultúrákharcát egy hétköznapi sztori segítségével bemutató, csak 16 éven felüli nézõknekajánlott feliratos filmbõl, amelyet jövõ hét közepétõl játszanak aSavaria moziban Még egy csókcímmel. Vajon mit számít a házasságszempontjából az, hogyegy másodgenerációs pakisztánibevándorlóról van szó, aki márGlasgow-ban látta meg a napvilágot?Mennyire hat rá a mélyenhívõ szülõk akarata? Örök, deaktuális téma.A Szélerõ Vép Kht. munkatársairendhagyó iskolai órákat szerveznekáltalános és középiskolás osztályokszámára a vépi szélerõmûnél.Szakértõ vezetõt biztosítunk.Jelentkezés 09–15 óra között a94/509-798-as telefonszámon.• Gõzkabin 90x90x215 255.000 helyett 199.000 Ft• Gõzkabin 100x100x210 230.000 helyett 195.000 Ft• Hidromasszázs kabin 90x90x125 199.000 helyett 160.000 Ft• Kád és gõzkabin 150x85x225 329.000 helyett 265.000 Ft• Sarokkád + gõzkabin 130x100x200 259.900 helyett 210.000 Ft• Hidromasszázs kád 170x100 295.000 helyett 240.000 Ft• Hidromasszázs kád 150x80 285.000 helyett 235.000 FtA dj-ként menõ szórakozóhelyekendolgozó Casim terve az,hogy saját klubot nyit egyszer.Miközben ezt az álmát dédelgeti,szülei elhatározzák, hogy fiuk azunokanõvérét veszi majd feleségül,aki emiatt tûnik fel a színen.Csakhogy mást szemelt ki magánaka pakisztáni fiú: egy fiatal,okos és független fehér nõt. Szerelmüket egyikõjük családjában sem nézik jószemmel. Casim tudja, hogy szülei sosem fogadnák el feleségének a katolikus,ír, ráadásul – s ez a legnagyobb baj – fehér lányt. Hasonlóan vélekednekegy lehetséges esküvõrõl a másik oldalon is. Kultúrák háborújáig fajul akapcsolat, nemcsak személyek, hanem családok, vallások „csapnak össze” avásznon. Ken Loach filmje tavaly készült el, és klasszikus koprodukció: angol,belga, német, olasz és spanyol közremûködõk neve fémjelzi az alkotást.Forrás: www.port.hu


Safo32.qxd 9/2/05 9:11 AM Page 1616 SAVARIA FÓRUM2005. szeptember 3.Currys pórétortaHozzávalók:A tésztához: 35 dkg liszt, 17,5 dkg vaj,1 tojás, 1 tojássárgája, 1 evõkanál tej • Atetejére: 1 csokor póréhagyma, 4 dkg vaj,2 tojás, 1 dl tejszín, csipetnyi curry, õröltbors, sóAz elkészítés módja: A lisztet és akis darabokra vágott vajat gyorsan összedolgozzuk,közben hozzáadjuk a tojásokatés a sót. Legalább 2 óráig hideg helyenpihentetjük. Közben a pórékat megtisztítjuk,a zöld részét levágjuk. A fehérrészt apróra vágjuk, és lobogó vízben 5percig fõzzük (blansírozzuk). Lecsöpögtetjük,és a vajban kevergetve puhára pároljuk.A tojásokat a tejszínnel, acurryvel és ízlés szerinti sóval, borssalfelverjük, ezt a póréra öntjük, és összekeverjük.A tésztát két részre osztjuk, azegyik nagyobb legyen. Sodrófával kinyújtjuk,és a nagyobb részt kivajazottformába tesszük úgy, hogy a szélekenmég 1–1 cm körben legyen. A pórés kré-met beleöntjük. A maradék tésztát akkoráranyújtjuk, hogy befedje a pórés részt,és jól lenyomkodjuk. A leesett tésztadarabkákbóllevélformákat készítünk, éskör alakban a torta tetejére tesszük. A tejbenelkevert tojássárgájával megkenjük,és meleg sütõben készre sütjük. Amikorfélig kész, a tésztát alufóliával lefedjük,hogy ne égjen meg. A formából kivéve,langyosan tálaljuk.F ELHÍVÁS!A Szombathelyi Balettiskolafelvételt hirdet klasszikus balett szakra 4–9 év közötti,illetve revü- és showtánc szakra 9–12 év közöttigyermekek számára.BEÍRATKOZÁS: szeptember 4-én és 10-én azOladi Mûvelõdési Központban 10–12 óráig, valamintszeptember 9-én a Gyermekek Házában 16.30–17.30-ig,telefonon a 20/982-7757-es számon.PERFEKT KÖZGAZDASÁGISZAKKÖZÉPISKOLASZOMBATHELY, PETÕFI S. u. 1/bTel./fax: 94/345-220 • e-mail: szombathely@perfekt.hu • OM: 10259PÓTBEÍRATKOZÁSI LEHETÕSÉGÉRETTSÉGIVEL RENDELKEZÕ18–23 ÉVES FIATALOK RÉSZÉRE2005. SZEPTEMBER 1-JÉN INDULÓ KÉPZÉSEINKRENyelvi és EUismereteketadóképzéseink:• Banki szakügyintézõ• Számviteli szakügyintézõ• Pénzügyi-számviteli ügyintézõ• Logisztikai ügyintézõ• Marketing- és reklámügyintézõTANDÍJMENTESEN,ISKOLARENDSZERBENSZOMBATHELYEN!(diákigazolvány, családi pótlék)Jelentkezni lehet: 2005. szeptember 9-igPERFEKT KSZKI VÁLLALKOZÓIKÖZPONTSZOMBATHELY, PETÕFI S. u. 1/b.Tel./fax: 94/345-220e-mail: szombathely@perfekt.hu

More magazines by this user
Similar magazines