B - Savaria Fórum

savariaforum.hu

B - Savaria Fórum

4SAVARIA FÓRUMMegszûnnek az elöntésekÜnnepélyes emléktábla-avatással adta át a kivitelezõ a nyugativárosrész csatornahálózat-bõvítését szerdán délelõtt a városnak.A Körmendi út és a Szent Gellértutca sarkán található szennyvízátemelõtelepen avatta fel Németh Kálmánalpolgármester és WagnerJózsef, a VASIVÍZ Zrt.vezérigazgatója azt az európaiuniós támogatást méltató emléktáblát,mely a nyugati városrészcsatornahálózat-bõvítésénekátadására készült. Azavatóünnepségen a kivitelezõ„BOROSTYÁNKÕ-2005”Konzorcium (SwietwlskyÉpítõ Kft. és a TEERAG-ASDAG AG NiederlassungBurgenland) átadta Szombathelypolgárainak, illetve az üzemeltetéstvégzõ VASIVÍZ Zrt.-nek a beruházássorán elkészült mûtárgyakat. Aszennyvízberuházás részeként a közelhárommillió euró értékû csatornaépítés2006 tavaszán kezdõdött,mely során egy új fõgyûjtõ, egy átemelõtelep megépítése és több mint3,5 km hosszú csatorna rekonstrukciójavalósult meg. A fejlesztés eredményeképpenmegszûnnek a város erészén korábban gyakori elöntések.Szakértõk járják a Savaria SzállótPontosan egy éve árulja a tulajdonos IGN Ipari és Ingatlan Fõvállalkozási,Befektetési Zrt. a Savaria Szállót, ám még mindig nem sikerült nyélbe ütni azüzletet. A tulajdonostól származó információink szerint jelenleg háromkomoly érdeklõdõ folytat helyszíni egyeztetéseket szakértõkkel, akik emiatthetente többször is megfordulnak a már két éve üresen álló épületben.Kilétükrõl nem tudtunk meg részleteket, de az bizonyos, hogy a városvezetéscsak az eredeti, szállodai funkció megõrzését támogatja. A télikertnek és azéttermi résznek is biztosan meg kell maradnia, és a homlokzat semváltoztatható lényegesen. A belváros egyik legmeghatározóbb építményeegyébként nem áll teljesen kihasználatlanul, csütörtökönként a HitGyülekezete tart itt zenés összejöveteleket addig, amíg ismét pezsgõ élet nemköltözik a házba.Fotó: Vass SzilárdTotál SzombathelySzombathelyrõl szóló filmekkel lehet tele a YouTube internetes videomegosztó lap, ha a szombathelyiekés a nem szombathelyiek beszállnak abba aversenybe, amelyet a héten hirdetett meg az önkormányzat.Szombathelyrõl viszonylag kevés film szerepel azinterneten, márpedig egy város kulturális kisugárzása mérhetõazon is, hány filmet találunk a neten – mondta dr. CzeglédyCsaba alpolgármester, a verseny ötletgazdája azon a sajtótájékoztatón,melyen a Totál Szombathely akciót meghirdették.– A hagyományteremtõ kezdeményezés a szakmának is elismerés,hiszen a városban két középiskolában, a fõiskolán,és más szakmai mûhelyekben születnek olyan alkotások,amelyek hazai megmérettetéseken sikereket hozhatnak –hangsúlyozta Vágvölgyi András tanár. Erõs a szombathelyifilmes bázis. A most meghirdetett versenyre bárki nevezhetbármilyen mûfajban (fikció, dokumentum, animáció, klip, állókép-montázs,poén videó, home movie), a lényeg, hogySzombathelyrõl szóljon, ne legyen hosszabb tíz percnél, ésszeptember 30-ig kerüljön fel a You Tube-ra, amely awww.total.szombathely.hu-ról is elérhetõ. Ezen a honlaponkell regisztráltatnia magát a pályázónak. A website-on fórumis mûködik, illetve a közönségszavazatokat is várják szeptember30-ig itt, majd november 11-ig sms-ben. A zsûri tagjai:Ölbei Lívia újságíró, Cservék Judit diák-alpolgármester,Váradi Gábor, az SZTV igazgatója, operatõr, Dömötör Tamásrendezõ, dr. Murai András, a BDF adjunktusa, Nagy Róbert,a Mûvészeti Szakközépiskola tanára, dr. Czeglédy Csabaalpolgármester, a zsûri elnöke pedig Bakács Tibor Settenkedõújságíró, kritikus.Az eredményhirdetésre a Szent Márton-héten, november17-én kerül sor egy nagyszabású összmûvészeti rendezvényena Savaria Ifjúsági Centrumban. Összesen egymillió forintértékû tárgyjutalomban részesülnek a legügyesebbek.


SAVARIA FÓRUM5Strandolás: csak ahol tábla engediEllentmond a józan észnek, hogy valaki átforrósodott testtela hideg vízbe ugorjon, mégis megtörténik idõnként. A vízibalesetek jó része figyelmetlenségbõl fakad, és abból, hogysokan nem jól mérik fel saját képességeiket.A Csónakázó-tóban tilos fürdeni,és sok más vasi vízben isVas megye területén a folyóvizekés a tavak is veszélyesek lehetnek,ezt bizonyítják az idõnkéntelõforduló, néha halálesettel végzõdõbalesetek. Dr. Gulyás Ferenc,a Vas Megyei Rendõr-fõkapitányságközlekedési osztályának vezetõjefelhívja rá a figyelmet, hogycsak ott szabad fürödni, ahol ezttábla jelzi. Máskülönben tilos aFotó: Vass Szilárdvízben megmártózni, még akkoris, ha egyébként általában sokakatlátunk úszkálni az adott helyen,mert nem biztonságos.– Komolyan kell venni a tiltást,hiszen a vizek veszélyesek: kiszámíthatatlana vízjárás,a mélység, ésennek következtébena hõmérsékletis. Ebben az idõszakbana víznekmég csak a felsõ80–100 centiméteresrétege melegedettát, alatta nagyonhideg még avíz – hangsúlyoztaérdeklõdésünkre azosztályvezetõ. Elmondtamég, hogya folyóvíz esetében a víz mozgásaa fõ veszély, a nem fürdõzésre kialakítottbányatavaknál pedig ameder és a part kialakítása, hiszenezek általában csúsznak, nehézmegkapaszkodni. Nem igaz, hogycsak a felügyelet nélkül játszó–úszógyerekek vannak veszélyben,sok felnõttel is baj történik,amikor nem jól méri fel sajátképességeit, vagy egyszerûen figyelmetlen.Vas megyében is történnekbalesetek. A rendõrségközlekedési osztályán kapott információszerint tavaly öt vízi balesettörtént a megyében: a sárváritéglagyári tóban, a Rába sárvári ésszentgotthárdi szakaszán egy-egyeset, a szombathelyi Csónakázótóbanpedig két eset fordult elõ.Mindannyian felnõttek voltak, éscsak két baleset történt nyáron, astrandszezonban. 2007-ben eddigkét tragédia történt a vizekben: aRépcében és a gyöngyöshermánikavicsbányatóban lelték halálukataz áldozatok.A rendõrség nem tud mindigmindenhol ott lenni, ezért úgykoncentrálják az erõiket, hogy afürdõzõk körében népszerû, de veszélyesvízszakaszokat gyakrabbantudják ellenõrizni. Dr. GulyásFerenc kifejtette: Vasban ilyen aRábán a Körmend, Sárvár környékiszakasz, illetve a nicki mûgát,az állóvizek közül pedig a Szajkitavaktartoznak a közkedveltebbvizek közé, ám itt külön felügyeletis mûködik. Ellenõrzik a Rábán atúrázókat is, akikre szintén szabályokvonatkoznak. – Az utóbbiidõben kevesebb kenussal találkozunk,mint korábban. Nekik érdemestudniuk, hogy kötelezõ mentõmellénnyel,vízmerõ kanállalrendelkeznie annak, aki csónakkalvagy kenuval közlekedik a folyón– jegyezte meg az osztályvezetõ.Hozzátette, hogy a víz hirtelen mélyülhet,zubogók lehetnek, örvényekkeletkezhetnek, és egyes helyeken,hidaknál, duzzasztóknálkülönösen oda kell figyelni, de aza rendõrség tapasztalata, hogy atúrázók általában felkészültek.Hiába tart be minden elõírást azember, baj akkor is történhet. Szajkonnem egyszer fordult már elõ,hogy vízi biciklirõl felhevült testtelugrottak a hideg vízbe, és az eset halállalvégzõdött. Nem kifejezettenjellemzõ ez, de idõnként megesik, éstragédiából egy is sok. hháSzúnyogcsípés ellenÚjra itt van a szúnyogszezon, ezzel együtt pedig a csípések ésazok kezelése. Arról, hogy miként elõzhetjük meg a kertekben aszúnyogok elszaporodását, és hogyan védekezik a város a szúnyoginvázióellen, Booth Gyulát, a PRENOR növényvédelmiszakmérnökét kérdeztük.A szúnyogok elleni védekezés érdekében az elmúlt héten, az esõk után atervezett két biológiai irtás közül az egyik már megtörtént. A légi, azaz a kémiaiirtást három alkalommal fogják a szakemberek elvégezni, melyeket anagyobb rendezvények elõtt igényel a város a PRENOR-tól.– Terveink szerint a Szent Iván-éj és a Savaria Történelmi Karnevál elõttfogjuk helikopter segítségével a levegõbõl irtani a szúnyogokat, egy irtást pedigarra az esetre tartalékolunk, ha nagyon elszaporodnak ezek a rovarok. Deezt a fajta védekezést minimálisra csökkentjük, inkább a biológiai irtásra támaszkodunk.Ennek során a lárvákat pusztítjuk el, mégpedig úgy, hogy a vízbeolyan vegyszert juttatunk, ami csak a szúnyoglárvákra veszélyes, a többiélõlényre nem – tájékoztatott Booth Gyula, majd hozzátette, a légi permetezéselõtt a lakosságot a médián és plakátokon keresztül tájékoztatják. Ez egyébkénta nagyjából 200 hektáros frekventált területet érinti, mely a Perint, aGyöngyös patak, a Csónakázó-tó és a parkok környezetében valósul meg.– Sokan várják a városhoz közeli Parkerdõben is az irtást, de ez nem a városkezelésében van, ezért itt központi szúnyogirtás nem lesz. Azonban a lakosságis sokat tehet a szúnyogok elszaporodása ellen, hiszen nem bonyolulta házi tavakban, víztárolókban lévõ lárvák elpusztítása. Gazdaboltokbankapható szúnyog elleni tabletta, melyet az állóvízbe kell dobni, de van egyolcsóbb megoldás is, amikor étolajat öntünk a víz felszínére. Ez kis mennyiségbennem káros a környezetre, persze motorolajat, fáradt olajat ne használjunk– mondta Booth Gyula.zsgyFidesz-sajtótájékoztatóa pozícióosztásrólIsmét a rég elfeledett MSZMP-s módszerekhez tér vissza a városvezetés,amikor pártembereket ültet gazdasági és kulturális szervezetekélére – ezekkel a szavakkal nyitotta meg Sági József sajtótájékoztatóját,amelyet a Berzsenyi Dániel Fõiskola bejáratánál közösen tartottakLazáry Viktor szóvivõvel. – Az osztogatás tovább folytatódik,új pozíciót kapott egy városvezetõ – utalt Sági József arra a legújabbfejleményre, miszerint az MSZP-s dr. Nemény András lett a fõiskolastratégiai bizottságának vezetõje. Sági nem érti, hiszen a politikusnakkorábban semmi köze sem volt az intézményhez: – Ez csak azértkövetkezhetett be, mert a dr. Czeglédy Csaba alpolgármester általszított hidegháborús állapotban ismét pártemberek kerülnek olyan intézményekélére, vezetõ testületeibe, ahol nem lenne helyük – mondtaa politikus. (sztv.hu nyomán)


6SAVARIA FÓRUMKórház, színház, kivonulás, OLLÉ...Ülésezett a képviselõtestületA májusi közgyûlésen a kórház és a színház ügye is terítékrekerült, az elõbbiben vita, az utóbbiban viszont egyetértésvolt az egyébként viszonylag nyugodt hangulatban zajlótanácskozáson. A zárt ülésen viszont nem vett részt a Fidesz,egy napirendi pontnál a Pro Savaria is kivonult.Dr. Ipkovich György polgármestertájékoztatta a közgyûlést, hogyGerencsér Gyulának, a HázkezelésiKft. vezetõjének nyugdíjba vonulásaalkalmából megköszönte a munkáját,és jutalmat adott át.A napirenddel kapcsolatbanMarton Zsolt a Fidesz–KDNP frakciószövetségvezetõje javasolta,hogy a közgyûlés tegyen eleget amegyei önkormányzat kérésének, ésdelegáljon a város a kórház intézményfenntartótanácsába tagot. Javasoltaazt is, hogy ne a zárt, hanema nyílt ülésen tárgyalja a közgyûlés afelügyelõ-bizottságokkal (FEB)kapcsolatos napirendet, továbbá felkértea frakciókat, hogy önkormányzaticégek FEB-jébe ne küldjenekképviselõt, illetve ha delegálnak,azok tiszteletdíj nélkül végezzék feladatukat.Marton javaslatát nem fogadtael közgyûlés. Ugyancsak leszavaztákHorváth Zsolt (Fidesz) javaslatát,hogy a színház ügyét elsõolvasatban tárgyalják.A két közgyûlés közti beszámolókapcsán Marton Zsolt megkérdezte,hogy mire jutott Szabó Gáboralpolgármester azzal a magánbefektetõvel,akivel a termál-projektmegvalósításról tárgyalt.Bõséges – olcsó – finom• Halászlé • Pacalpörkölt• Szalontüdõ • Vadas szelet• MarhapörköltDr. Szabó Gábor (MDF) elmondta,hogy Claudius szállótüzemeltetõ céggel egyeztetett,amely késznek mutatkozott arra,hogy anyagilag is részt vállaljon afürdõfejlesztésben. Az önkormányzatikezelésben álló Csabautcai felüljáró ügyében a közútkezelõvelfolytatott megbeszélést.Mindkét ügyben arról van szó,hogy magán-, illetve idegen tõkebevonásával lehetne mérsékelni afejlesztésekbõl az önkormányzatraháruló többmilliárdos önrészt.Kórház: végtelen történetAz igazimagyaros ízek házaCsaládi és céges rendezvények,esküvõk lebonyolítását100 fõig vállaljuk!Zene – tánc – lakodalomDr. Prugberger Emil (ProSavaria Egyesület) kórházügybenemelt szót: a város keresetet adottbe a bíróságon a megye ellen, mertaz önhatalmúan hozott döntést akórház ügyében. A képviselõ szerinta per nem jelent megoldást, dehozzátette azt is, hogy a megyének„nincs felhatalmazása a várostól,hogy zártkörû részvénytársasággányilvánítsa azt a kórházat, amelyetapáink építettek.”Dr. Ipkovich György elmondta,úgy tudja, hogy a zrt-vé alakításelõkészítése már megkezdõdött.Négyszázmillió forint hozzájárulástadott a város a kórház eszközbeszerzéseihez,mi lesz ennek asorsa a privatizációval? – tette fel akérdést a polgármester. A betegekfele is szombathelyi, így a betegforgalomután járó finanszírozásjelentõs részéhez is a város lakóirévén jut a kórház. Ipkovich szerintmegalázó, hogy abban a kórházirányítótestületben (amely elsõ ülésétépp lapzártánkkor tartotta) ugyanannyiszava van a városnak, mintegy kistelepülésnek.Majthényi László (Fidesz), amegyei közgyûlés alelnöke elmondta,hogy a kórházirányító testületbea kistérségek delegálnak,nem a falvak, és elsõsorban orvosokat.Szombathely kistérsége és aváros is kapott egy-egy helyet. Támogatásttavaly már nem kaptak avárostól. A kórház egyedüli tulajdonosaa megyei önkormányzat,sorsáról is az õ felelõsségük dönteni.A székhely megváltozott ugyan,de „minden orvos ott rendel aholeddig, a kórház ott áll, ahol eddig”.Folyik egy szakmai elõkészítõmunka a nonprofit gazdasági társasággáalakításra, de erre maga akormányzat ösztönzi az intézményeket.Döntés még nincs.Ipkovich György az SZTK költözésénekelõkészületeit is felvetette,mondván, mivel a járóbeteg ellátástnyolcvan százalékban szombathelyiekveszik igénybe, illett volna amegyének errõl tájékoztatnia a várost.Majthényi visszakérdezett,honnan tud errõl a polgármester. Aválasz az volt (a szocialista frakciósoraiból), hogy az orvosoktól.Horváth Zsolt frakciója álláspontjáttolmácsolta kórházügyben,melyben szerinte süketek párbeszédefolyik. A frakció nem pártokat,anyagi érdekeket kíván képviselni,hanem a betegek és az orvosokérdekeit. A kórházat nehézhelyzetbe hozzák a kormányzatielvonások, ilyen körülmények közöttgenerál a pert a polgármester.Nem pereskedni kell, hanem tárgyalniés megegyezni, ezt a megyeiintézmények támogatása soránkellett volna megtenni.Ipkovich György elmondta,ami kórházügyben a városvezetéstesz, azt egy korábban elfogadottközgyûlési határozat alapján teszi,igaz, a Fidesz tartózkodott ennekmegszavazásnál.Molnár Miklós (Pro Savaria)szerint politikai vita folyik a Fideszvezetésû megye és az MSZPsvezetésû város között. Ez arramegy ki, hogy a város megszerezzea kórházat. Czeglédy Csaba: aztmondta, decemberben kezdeményeztéka közös fenntartást, melyetMarton Ferenc (Fidesz) alelnökelutasított. Nehezményezte,hogy Fidesz városi frakciójánaklett volna lehetõsége a tárgyalásokatelõsegíteni a megyei Fideszfrakcióval, de ezt nem tette meg. AFidesz véleménye szerint a városvezetéskonfrontatív magatartásamiatt lehetetlenültek el az érdemiegyeztetések.Elhanyagolt területekA polgármesteri hivatal törvényességimunkájával kapcsolatbanHorváth Zsolt megjegyezte, hogyaz adóosztály vezetõje szerintcsökken az adóbevétel, ezt belekellene kalkulálni a gazdálkodásba.A polgármester szerint a szakemberekminden évben kevesebbadóbevételre számítanak, mintamennyi befolyik.Rettegi Attila (Fidesz) arra intett,hogy az allergiások érdekébena magánterületek kaszálására figyeljenoda a hivatal. HorváthCsaba (Fidesz) ismét (immár harmadszor)irányította a figyelmet aSzent Márton úti parkoló változatlanulelhanyagolt állapotára.Kaczmarski János jegyzõ elmondta,hogy a városüzemeltetésikérdések nem tartoznak a törvényességimunkába, de már többszörkérte a közterület felügyeletvezetõjét, hogy vegyen részt aközgyûlésen, de õ a kérésnek eddignem tett eleget.Szakály Gábor (Fidesz) vetettefel, hogy a Kertész utca 8. számalatti önkormányzati tulajdonbanlévõ elhagyott házba beköltöztekhajléktalanok, nincs kaszálva,nagy a kosz. Ipkovich György aztválaszolta, hogy az ingatlant eladásrameghirdették. Marton Zsoltkérdezett rá, hogy mi lesz, amígnem talál új gazdára. A polgármes-


SAVARIA FÓRUM7ter biztosította a képviselõt, hogy aterületet rendbeteszik.Csönge Márta (MSZP) kérdésttett fel a Szõllõsi városrészen találhatóelhanyagolt Erdõdy-kastéllyalkapcsolatban. A polgármesterelmondta, hogy magántulajdonbanlévõ kastélyok esetébennem sokat tud tenni a város.A küzgyûlés tagjai részt vettek a könyvhét megnyitójánDöntés színházügybenRég fordult elõ, hogy még délelõttrátértek a képviselõk a napirendtárgyalására. Elsõként a színházügyetvették elõ, amelybentöbb határozatot is hoztak. Döntöttekarról, hogy a Hemo lesz az ideigleneshelyszín, ezt átalakítják ésa Vagyonhasznosító Zrt. kezelimajd az ingatlant. Elfogadták aszínház költségvetését, amelyhez aváros 120 millió forinttal járulhozzá. A színház állandó helyét azõszig meg kell találni. Az ügybenkonszenzus volt, de Marton Zsoltkérésére a polgármester elmondta,hogy egy másik ügyben történt tárgyalássorán említette GyurcsányFerencnek, hogy hatmilliárd forintotkér a város a színházra, valamintHiller István kulturális minisztertis tájékoztatta a városszándékairól. Hende Csaba (Fidesz)országgyûlési képviselõegyüttmûködésérõl biztosította apolgármestert.Sági József (Fidesz) egyebekmellett azt kérdezte, hogy honnanvonják el azt a 120 millió forintot,amelybe a színház fenntartása kerül?Prugberger Emil gratulált Jordánnak,hogy a halhatatlanok társulatábalépett, „erre lehetõségelesz Szombathelyen is, ha színházatsikerül megalakítani.” A képviselõszerint nem szabad több százmillióta Hemóra áldozni, ha egykõszínház építése folyamatbanvan. Horváth Zsolt: aggodalmátfogalmazta meg: hatezer eladottbérlet nincs még Debrecenbensem. Javasolta, hogy a szeptemberiközgyûlésre kerüljön részletesebbpénzügyi terv a képviselõkelé. Ipkovich szerint kevés embervan, aki ne aggódna egy ilyen döntéselõtt, ám szakemberek szerinteddig is közel annyi pénz ment elszínházra, mint amennyit mostigényel a fenntartás, de ehhez eddignem volt állami normatíva. Adöntés azért volt sürgõs színházügyben,mert ezt a támogatást márjövõre szeretné igényelni az önkormányzat.Közgyûlés utánJordán Tamás nagyra értékeltea frakciók egyetértését színházügyben,és úgy vélte, a kérdések ésaggályok az „aggódó törõdés jelei.”Nem tartja szerencsésnek azoktatás és színházügy szembeállítását,„nem vagy-vagyot, hanemaz is-ist kell csinálni. Az iskola 35százalékát viszi a város költségvetésnek,ez a színház 5 ezrelékét.De ebbõl is a gyerekek profitálnakazzal, hogy színházba járó felnõttekkéválnak.Elfogadták dr. Puskás Tivadarregionális mentõ-fõorvos beszámolójátaz orvosi ügyelet tavalyimûködtetésérõl. Mint dr. Puskáselmondta, panasz alig érkezett. AzOMSZ viszont nem mindig fizetettidõben az ügyeletet ellátó dolgozóknak.Most sikerült megteremteniannak a feltételét, hogy azügyeletre befolyó pénzt az ügyeletbenhasználják fel. Erre biztosítékotkapott az OMSZ-tõl és azOEP-tõl. Az egészségügyi bizottságis úgy látja, hogy szakmailagmegfelelõ munka folyt, de vizsgáljákfelül a feladatátvállalási szerzõdést,hogy biztosítva van-e finanszírozás.Dr. Puskás Tivadarazt mondta, erre kaptak garanciát.Az ügyeletet tehát továbbra is amentõszolgálat látja el.Marton Zsolt megjegyezte, hogydr. Puskás Tivadar az egyetlenolyan vezetõ, akirõl bíróság állapítottameg, hogy politikai okokbólmentették fel az állásból. (Puskástazután menesztették, hogy KDNPszínekben országgyûlési képviselõlett. Késõbb egy munkaügyi per soránvisszakapta állását.)Wagner AndrásA közgyûlés szünetében érkezetta hír a városházára, hogyWagner András a város elsõ szabadonválasztott polgármestere elhunyt.A képviselõk néma felállássalemlékeztek a politikusra.Ipkovich György javasolta, hogy aváros tekintse saját halottjának.Konszenzusos döntésekA kulturális intézményhálózatracionalizálásról szóló elõterjesztéstelfogadták. Az intézmény neveAGORA Szombathelyi Kulturálisés Turisztikai Központ lett.Elsõ olvasatban került a közterületrendeltetéstõl eltérõ célúhasználatának szabályairól szólórendelet módosítása. Dr. Takátsnédr. Tenki Mária (Fidesz) és GyimesiJózsef (ESZE) kezdeményezte,hogy legyen errõl lakossági vita.(Az elõterjesztést elérhetõ,www.szombathely.hu – közérdekûinformációk – e-közgyûlés – májusiközgyûlés – napirend.)Vita nélkül fogadták el a házszámozásrólszóló rendeletet,(Folytatás a 8. oldalon)A közgyûlés utáni sajtótájékoztatón kivételesen éstechnikai okokból nem tudott szerkesztõségünk résztvenni, amelyrõl elõzetesen tájékoztattuk a frakcióvezetõket.A Fidesz sajtóközleményben juttatta el szerkesztõségünkhözközgyûlés utáni kommentárját:„A szombathelyi színházalapítási törekvéseket aFidesz–KDNP Frakció támogatja, ugyanakkor apénzügyi fedezetek tekintetében komoly aggodalmainkvannak. Úgy véljük, hogy a város vezetésénekõszintén kell beszélnie arról, hogy milyen megszorításokárán kívánják elõteremteni azt a több száz millióforintot, amibe az önálló színház majd kerül. Azönkormányzati tulajdonú társaságok felügyelõ bizottságihelyeinek betöltésérõl a Fidesz nyílt ülésen, anyilvánosság bevonásával kívánt tárgyalni. Javasoltuk,hogy a jövõben az önkormányzati képviselõk afelügyelõ bizottsági tagságukért ne kapjanak különdíjazást. Miután a kormánypárti képviselõk a módosítóindítványainkat – 15 szavazattal – leszavazták, anyilvános ülés után elhagytuk a termet. A Fidesz-KDNP Frakció tagjai nem vesznek részt a zárt ajtókmögött folytatott pénz- és pozíció osztogatásban, akormányzati politikusok között kialakult közpénzlenyúlásiversenyben. Az ezekben részt vevõ politikusokés szervezetek magatartását erkölcstelennek és ajelen gazdasági helyzetben arcátlannak tartjuk.”Molnár Miklós a közgyûlés után azt nyilatkozta,hogy a Pro Savaria sem vett részt a FEB-napirenden,hasonló okokból, mint a Fidesz. Néhány elõterjesztést,mint például az OLLÉ-ról szólót, elõkészítetlennektartott.Dr. Ipkovich György (MSZP) polgármester a tisztségviselõisajtótájékoztatón a Fidesz kivonulásávalkapcsolatban megjegyezte, más városokban részt vesza párt a FEB-ekben, a fizetõs helyeken is. Nem derültki, hogy a már meglévõ FEB tagságokat is felmondjaea frakció (köztük van, amelyik jelentõs honoráriummaljár.) Szombathelyen nem minden FEB-tagság jártiszteletdíjjal, de attól is elzárkózik a Fidesz, hogyezekben részt vegyen. A FEB-ek egyébiránt arra szolgálnak,hogy a képviselõk ellenõrzést tudjanak gyakorolniaz önkormányzati cégek felett.Szabó Gábor alpolgármester álpuritanizmusnak,minõsítette az ellenzéki párt viselkedését, és megjegyezte,olyan helyeken nem vállaltak tagságot, amelynem is jár fizetséggel, ugyanakkor nem tudja, vajonmegtartják-e helyüket a Vagyonhasznosító Zrt.-benvagy a Vasivíz Zrt.-ben.


8SAVARIA FÓRUMWagnerAndrás(1953–2007)A szomorú hír gyorsan,visszavonhatatlanul jött:súlyos közlekedési balesetétkövetõen 2007. május31-én elhunyt WagnerAndrás Szombathely rendszerváltásutáni elsõ polgármestere,a Nyugat-dunántúliRegionális FejlesztésiTanács társelnöke, a Savaria Területi Integrált SzakképzõKözpont Kht. ügyvezetõ igazgatója.Wagner András 1953-ban született Szombathelyen, itt végezteáltalános és középiskolai tanulmányait. A Bánki DonátGépipari Mûszaki Fõiskolán autóközlekedési mûszaki tanáridiplomát szerzett, majd az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemenközépiskolai tanári végzettséget kapott. 2003-ban a PécsiTudomány Egyetemen a Regionális Politika és GazdaságtanPhD iskola abszolutóriumát szerezte meg.Diák évei alatt aktívan sportolt, a Budapesti Spartacusban,késõbb a szombathelyi Spartacus STYL NBI-es csapatábanröplabdázott.1983-tól, majd 1998-tól 2000-ig a Berzsenyi Dániel FõiskolaTechnika Tanszékének oktatója volt.1989-tõl részese a közéletnek, azóta tagja, vezetõ politikusavolt az SZDSZ-nek.1990. október 23-tól Szombathely Megyei Jogú Város polgármestereként8 éven keresztül, majd 1998–2002 között önkormányzatiképviselõként dolgozott szeretett városáért.2002-tõl volt az Oktatási Minisztérium munkatársa: azAlapkezelõ Igazgatóság fõigazgatójaként, majd miniszteri biztoskénttevékenykedett. Õ volt a Nyugat-dunántúli RegionálisFelsõoktatási Fejlesztési Egyeztetõ Fórum szellemi atyja.Polgármesterségének két ciklusa alatt közremûködéséveljött létre a Savaria GIS – Szombathely térinformatikai rendszere,az Európai Információs és Dokumentációs Központ, aClaudius Ipari és Innovációs Park, a Korai Fejlesztõ Központ.Hatékony munkájának köszönheti térségünk a 86–87-es útSzombathelyi elkerülõ szakaszát, a Szombathely–Kõszegszennyvízcsatorna fejlesztést és a helyi szennyvíztisztító kapacitásánakbõvítését.Eredményes munkásságát számos miniszteri kitüntetésselismerték el.Törõdött a városban és a régiónkban élõk problémáival, segítettazok megoldásában.Legfontosabbnak tartotta az emberi tisztességet, megbízhatóságot,s ezt a saját személyes példájával is igazolta.Kedves, közvetlen egyéniségét, töretlen munkakedvét nemfeledjük!Wagner Andrást Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata,a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, aSavaria Területi Integrált Szakképzõ Központ Kht., és azSZDSZ Vas megyei és Szombathelyi Szervezete saját halottjánaktekinti.Szombathely Megyei Jogú Város ÖnkormányzataFõhajtás Wagner Andrásemléke elõttA Szabad Demokraták Szövetsége Vas megyei tagjai a tragikus hirtelenséggelelhunyt Wagner Andrásra, Szombathely 1990 és 1998 közöttipolgármesterére emlékeznek egy szál gyertyával a szombathelyi városházaelõtt szombaton este 8 órától. A szervezõk mindenkit, aki szeretteés tisztelte Wagner Andrást, Szombathely rendszerváltás utáni elsõ polgármesterét,egy szál gyertyával várnak a fõhajtásra.Ez a bajWagner András halálhírét megrendülés fogadta, és nem csak aszomorú bejelentés helyszínén, a városháza nagytermében, hanemaz egész városban. Elkalandoznak a gondolatok ilyenkor, végigfutaz elfelhõsödött homlokok mögött, milyen fiatal volt. Mennyi mindenttett, és még tehetett volna. És ott a családja is, az együttérzésrenincs elég, nincs jó szó, ha van is, van-e erõ kimondani, vagy ottszorul a torkokban. Végigtekintünk saját sorsunkon is, épp aktuálisnyûgeinken, és rájövünk, nem az a baj, ami épp keseríti mindennapjainkat,hanem ez a baj, ez az igazi veszteség. Felmerül talán csakúgy egy röpke pillanatra az is, vajon nekünk, itt maradóknak menynyiidõ méretett ki, és abból, a lehet, hogy kevésbõl, mennyit pazarolunkhiábavalóságokra.K. Gy.Ülésezett a képviselõtestület(Folytatás a 7. oldalról)majd elneveztek néhány utcát.Döntöttek óvodai csoportok, illetveiskolai osztályok számáról.Varga Tamás az oktatási bizottságelnöke felhívta a figyelmet arra,hogy az írás, olvasás-, számolászavarralküzdõ gyerekek nevelésenem megoldott, jövõre legalábbegy osztályt indítani kellene nekik.A Rajczy Imre Sportiskolasportági bõvítésérõl szóló javaslatotelfogadták. Varga Tamás asportbizottság elnöke egyetértettMolnár Miklóssal, hosszútávonrögzíteni kell, hogy mely sportágakutánpótlás nevelése történik asportiskolában, illetve az egyesületeknél.Leszavazták a képviselõk a városrészvételét az OLLÉ programban.A program futballpályák létesítésrõlszól, az MLSZ szervezésben,az ezzel kapcsolatos közbeszerzéstis a labdarúgó szövetségszervezné központilag. Ám, mint aképviselõk megállapították, ezsokba kerülne a városnak: CsermelyiAndrás szerint 140 millióforintba. Más aggályok is felmerültek,több képviselõ úgy vélte azügy korrupcióra is lehetõséget adna.A városatyák „egy platformra”kerültek, még Horváth Zsolt ésCzeglédy Csaba is, így úgy döntöttek,a futballpályák létesítésrõlnem mondanak le, de azt a városmaga finanszírozza. Az ügy érdekessége,hogy a polgármester tagjalett az OLLÉ program bíráló bizottságának.Döntöttek arról is, hogy a városigyámhivatal a Pedagógiai Intézetvolt épületében folytatja majda tevékenységét, de kikötötték,hogy az épület földszintjét akadálymentesítenikell.A közgyûlés a Fidesz kivonulásávalért véget: Marton Zsolt bejelentette,hogy a Fidesz nem veszrészt a zárt ülésen, mert nem kívánnakhozzájárulni, hogy a FEBügyeketa nyilvánosság kizárásávaltárgyalja a közgyûlés.A közgyûlésen dr. Ipkovich György polgármester és Kovács Jenõaz Apáczai alapítvány kuratóriumának elnöke aláírta azt a megállapodást,mely szerint az alapítvány átengedi a volt Huszárlaktanyában eddigbirtokolt területét a városnak. A fõépület és egy fél hektáros területaz alapítványé marad, melyet megnyitnak a város közönségének.


SAVARIA FÓRUM9Újkõkori falu az oladi platónSzenzáció Közép-EurópábanA Parkerdõtõl jobbra található, régészetileg két részbõl álló oladi platón egyúj lakópark területét tárják fel a Savaria Múzeum régészei. Mint arról korábbanbeszámoltunk, a már részben megépült parkerdei lakópark helyén a 2005-benfolyt kutatások során elõkerült egy négyhektáros újkõkori (késõ rézkori) településrészlet,most pedig ennél még nagyobb területen kutatnak – nem eredménytelenül.– Tavaly júniusban kezdtük itt a feltárást,és már akkor tudtuk, hogy az újkõkori településaz eddig feltárt területen nem ér véget.Az volt a célunk, hogy minél elõbb kiderítsük,az oladi plató egész területe fedett-e régészetileg.Kiderült, hogy van itt egy településigóc, mely egészen a konyhakertekig kifut,azt most nem fogjuk megtudni, hogymekkora abban az irányban – mondja IlonGábor régész, a Savaria Múzeum igazgatóhelyettese.Ennek a lelõhelynek az a jelentõsége,hogy az újkõkori vonaldíszes kultúraidejérõl megmaradt házakat kísérõ és a településstruktúrátmeghatározó gödörrendszerekalapján elõkerült a teljes falu. Ez Közép-Európában egyedülálló.– Két eltemetett emberi maradványt találtunkitt tavaly, ezek antropológiai meghatározásátkövetõen pár hónapja elkészültekMiamiban a radiocarbon adatok is, melyekbeleillenek abba az idõszakba, amelyrõl beszélünk.Erre a kultúrára jellemzõek a gyönyörûfestett kerámiák, melyek a SavariaMúzeum állandó kiállításán egyébként láthatóak,és azért különösen érdekesek, mert ebbena korszakban egész Európában ilyen lelõhelycsak egy van, Sében – meséli Ilon Gábor,majd átadja a szót Tóth Zsuzsanna vendégrégésznek.– A feltárás során nagyon sok csiszolt éspattintott kõeszközt találtunk, fõleg késeketés pengéket. A kövekhez speciális nyersanyagra(zöld palára, obszidiánra) volt szükség,melyeket feltehetõen a mai Szlovákia területérõlszereztek be. Kerámiáikat háromalapszínnel, vörössel, fehérrel és sárgával díszítették.Ezek között vannak idolok, és állatalakok is, melyek vélhetõen a termékenységgelállhattak kapcsolatban, sok esetben kultikushelyzetben találjuk õket – mondja TóthZsuzsanna, és hozzáteszi, várhatóan júniusvégére végeznek a feltárással.A Blum-ház rejtélyeKarneválszínházA hetvenkedõ katonaa megyeháza udvaránA Savaria Történelmi Karnevál keretében– sõt már elõtte – idén is kinyitja kapuit aKarneválszínház. Ezúttal Titus MacciusPlautus A hetvenkedõ katona címû komédiájáttûzte színre a szervezõgárda.A Karneválszínház társulata idén is a megyeházaudvarán fogadja nézõit: a tavalyszükségmegoldásként talált, de kiválónak bizonyultjátszóhelyen az ókor talán legnagyobbsikerdarabját mutatják be. A hivalkodóönkény által akadályozott szerelmet gyõzelemresegítõ, csavaros eszû rabszolga cselszövéseitJordán Tamás, Bezerédi Zoltán ésSzabó Gyõzõ fõszereplésével láthatja anagyérdemû, s a társulatban több régi ismerõsmellett ezúttal új arcok is feltûnnek.Az elõadások idõpontjai, jegyárak: augusztus17. (péntek) 17.30, 1800 Ft (esõelõadás:augusztus 18. 14.00), augusztus 18.(szombat) 17.30, 2000 Ft (esõelõadás: augusztus19. 14.00), augusztus 19. (vasárnap)17.30, 2000 Ft (esõelõadás: augusztus 20.14.00), augusztus 20. (hétfõ) 11.00, 2000 Ft(esõelõadás: augusztus 20. 17.30), augusztus24. (péntek) 17.30, 2600 Ft (esõelõadás: augusztus25. 11.00), augusztus 25. (szombat)17.30, 3000 Ft (esõelõadás: augusztus 26.14.00), augusztus 26. (vasárnap) 11.00, 2400Ft (esõelõadás: augusztus 26. 17.30).Jegyet kizárólag írásban lehet rendelni július6-ig a Karneválirodában a 94/510-160-as faxszámon vagy a savariakarneval@tonline.hue-mail címen. Színházi jegypénztára Mûvészetek Háza – Forgó Jegyirodábanmûködik július 9. és augusztus 16. között,valamint augusztus 21. és 23. között: Szombathely,Belsikátor 1. Tel.: 94/511-266. Nyitvatartás: hétfõtõl péntekig 10.00–13.00;14.00–17.00 óráig. Augusztus 17. és 20. között,valamint augusztus 24. és 26. között anyitva tartás naponta 10.00–12.00 és13.00–17.30 óráig.A hét végén Budapesten a Blum-nap keretében, július közepén pedig Szombathelyenmutatják be a nagysikerû Theremin és Downtown Blues könyvek szerzõje,Najmányi László új könyvét. Najmányi ezúttal egy feketehumorú rémregényt írt aszombathelyi Fõ téren álló Blum-házról és kísértet-lakóiról. A regényt az életét önkéntesszámûzetésben töltõ ír géniusz, James Joyce élettörténete inspirálta. Az Elsõ Világháborúkitörésekor a Triesztben nyomorgó, angol útlevéllel utazó Joyce családot kiutasítottákAusztriából. Zürichbe szerettek volna eljutni, de nem volt pénzük a vonatjegyekreSvájcig. Egy magyar barátjuk, Putzi Fliege tanácsára, baráti kölcsön reményében,felkeresték Szombathelyen Blum Lipót textilkereskedõt, akit Fliege a mûvészetekés az irodalom bõkezû mecénásaként írt le...


10 SAVARIA FÓRUMMESÉLÕ MÚLTA szombatjaikat rendszeresen feláldozó vasutasok,gyári munkások és irodisták ma mártöbbnyire szép emlékként gondolnak vissza abrigáddal együtt elvégzett kemény munkára.Nem is csoda, hiszen melyikünk ne érzékenyülneel idõnként, ha mindennap olyan fák mellettvinné az útja, amelyeket kollégáival ültetett, éskinek ne jutnaeszébe unokájávala csónakbanülve, hogy azalattuk elterülõtavat sokadmagávala két kezévelásta ki egykor.Ezek a hétvégékjó hangulatbanteltek, akollektívák öszszetartottak,és acsalád aprajanagyjais szentülGerecs Lászlóhitte, hogy csakúgy válhat belõlük és gyermekeikbõl jobb ember,ha lakóhelyüket fizetség nélkül maguk isalakítják.Az Ady Endre Mûvelõdési Ház egykoriigazgatója, Gerecs László ma is büszkén meséli,hogy az ’50-es évektõl rengeteget dolgozottingyen és bérmentve. Alig érettségizett le, mikormár népnevelõként járta a falvakat. Ez nemvolt kötelezõ, fizetséget sem kapott érte, de felsem merült benne, hogy kaphatna. Õ szívesenült le az emberekkel, hogy a KISZ és a szakszervezetiránymutatásával elbeszélgessen velük.Lelkesedésével, már ami az ingyen munkátilleti, nem volt egyedül, de mint mondja, a pozitívhozzáállás kézenfekvõ volt. Nem ismertolyanokat, akik tiltakoztak volna a társadalmimunka ellen, mert az ország nehéz helyzetbenvolt a háború után. Ahhoz, hogy az emberek betudjanak menni a munkahelyükre, ki kellett takarítaniaz üzemeket és az irodákat, újjá kellettépíteni az utakat, a síneket és a hidakat.A társadalmi munka egyik legfontosabb ismérve,az önkéntesség, bizony érvényesült,tényleg nem volt kötelezõ a részvétel, állítja,bár igaz, hallott róla, hogy valahol retorzió értea kihúzókat. Gerecs László szerint a közösségépítésvolt a társadalmi munka lényege – õk ígyélték meg –, a munkahelyi kollektívák barátitársaságok is voltak egyben, és szerettek együttlenni. Még ha dolgozni kellett is. Mi-tudatukvolt, hangsúlyozza, hiányzott belõlük a mai individualistaszemlélet, amelyben csak az egyénszámít.Társadalmi munkában épült ki a Csónakázó-tó.A vezetés közzétette a terveket, beszélgetõtársunkúgy emlékszik vissza, hogy ezmindenkinek tetszett. Azután a központi felhívásnyomán a vállalatokon keresztül megszerveztéka munkát, mégpedig úgy, hogy végülszinte a város teljes lakossága részt vett benne,csákánnyal, lapáttal a kezében.Fotó: Czika LászlóMunka ingyen és bérmentveNem volt kihúzóNem volt ugyan kötelezõ lapátot ragadni, mégsem sokan kísérelték meg, hogymegtagadják a köznép gyarapodását szolgáló felkérést. Társadalmi munkábanépült újjá a város romosabbik fele a háború után, és ugyanígy hajtottak végre nagyfejlesztéseket is késõbb. A legtöbb embernek a világ legtermészetesebb dolgavolt, hogy szabadidejében családostul együtt ingyen dolgozik. Évtizedek alatt óriásiösszeget spórolt így meg az ország vezetése az államnak. Azóta a felépített javakközül sok már nem is a közösséget szolgálja.Volt olyan is, amikor nem saját lakóhelyükcsinosítására kérték fel a népet, hanem mondjukegy kommunista szombatot ledolgozva „segélyttermeltek” Vietnam javára. Ezek a politikaicélú akciók már többeknek szemet szúrtak,„Épül a Csónakázó-tó Szombathelyen.”A Városi Tanács VB 1961-es kiadványábanszereplõ adat szerint 1961-ben 2,44millió forintot tett ki a társadalmi munkaértéke.mutat rá a volt népmûvelõ, és már nem dolgoztakolyan lelkesen, mintha a lakótelepen kellettvolna összeszedni a szemetet. Azt azonban sosemmulasztotta el nyilvánosságra hozni utólaga hatalom, hogy az adott munkának forintbankifejezve mekkora értéke volt. Hogy mekkoraösszeg jönne ki, ha összeadnánk a négy évtizedbenelvégzett társadalmi munka értékét,nem tudni, de a kor munkásemberét büszkeséggeltöltötte el az a tudat, hogy gyarapszik a város,az ország. Így emlékszik vissza legalábbisGerecs László, akinek természetes volt a közösségjavára végzett munka. Korábban a háborúidején, a hadi kórházban is vállalt önkéntesmunkát. Bevallja, talán túlságosan rózsaszínûképet fest a jelenségrõl, ami a kommunizmustoly nagy mértékben jellemezte, de számára valóbansokat jelentett a közjó érdekében végzettmunka.Bár az országban így megtermelt javak jó részemár régen nem köztulajdon, és végül nem atársadalom, hanem csak egyes csoportok és személyekgyarapodtak általa, mindezt évtizedekkelezelõtt nem láthatták a munkások. A legtöbbenvalóban örömmel élték meg, hogy egy számukra(is) fontos célért, ha csak formálisan önkéntesenis, de a két kezükkel dolgozhatnak, ésnincs ebben semmi furcsa. A manapság vállaltönkéntes munka ugyanezért népszerû elfoglaltság– igaz, egyelõre csak a gazdagabb társadalmakban.A barátságok viszont a kommunizmusletûnésével is megmaradtak, a közösségek talánsokkal erõsebbek voltak a maiaknál. Emiatt szépülnekmeg az emlékek.hháAz önkéntes munka sokak fejében összefonódott a gazdag országokban élõ, csak kedvtelésbõldolgozó háziasszonyokkal, pedig nem csak a jóléti államok jellemzõje. Igaz ugyan,hogy néhány évtizeden keresztül mifelénk társadalmi munkának hívták, és nem is volt teljesmértékben önkéntes, de létezett, és újra kezdi reneszánszát élni, valódi értelmét visszanyerni– fõként a civil szférában.Nem egyszerûen az ingyen munkára kell gondolni az önkéntes tevékenység kapcsán, hanemarra, hogy bizony vannak, akiknek ily módon van szükségük munkatapasztalatra, társaságra,a fiataloknak egyúttal – ha külföldön vállalnak ilyen munkát – kikapcsolódásra, új ismeretségekre,vagy egyszerûen lelki igényeik kielégítésére. Manapság is hallani szemetetgyûjtõ lakótelepi gyerekekrõl, egy köztéri szobor felállításáért küzdõ faluközösségrõl, egyháziberkekben szervezett idõslátogatásokról, és közép-afrikai területekre utazó segítõ egyetemistákról.Ezekben az akciókban az a közös, hogy a résztvevõk úgy érzik, pénzbeli ellenszolgáltatásnélkül (idõnként étkezési lehetõségért, szállásért), személyes indíttatásból mások, egyegész közösség javát akarják szolgálni.


SAVARIA FÓRUM11Jutalomlakás anno...Megdolgoztak érteMeglepõdött a Nemesi házaspár, amikor néhány hete Képes történelem rovatunkbana család egykori Éhen Gyula téri otthonának enteriõrjét látták viszont úgy, ahogyaz 1961-ben volt berendezve. A tanácsi lakást a családfõ, Nemesi János szorgalmáértkapták, aki társadalmi munkában élenjárt a városban. Segítsége is volt: két fiaszintén az õ munkaóráit gyûjtötte. Egyiküket, a ma 66 éves Nemesi Gábort és feleségét,Ilit nemrég felkerestük: a jutalomlakás történetéért házhoz mentünk.Nemesi Gábor édesapja, János egy zalai falubólszármazott, édesanyja pedig bécsi születésûvolt. Szombathelyen találkoztak, itt telepedtekle: a mama háztartásbeli maradt, a papapedig a MÁV jármûjavító üzemébe került lakatosként.Gábor ’41-ben, öccse pedig ’43-banlátta meg a napvilágot. Gábor, akinek jól menta tanulás, a gépipari technikumba járt, 1959-ben végzett, majd szintén a jármûjavítóba került– öccse ugyanitt volt ipari tanuló. A családeleinte a Szent Márton utcában lakott egy parasztházban,’55-ig itt éltek, majd a BercsényiMiklós utcába költöztek, ahol egy kiutalt szükséglakásban,egyetlen szobában kaptak elhelyezést.Közösségszervezés munkávalA Csónakázó-tó építésekor Gábor még atechnikum padját koptatta, de diákként márrészt vett a társadalmi munkában folyó városszépítõakcióban, a tófenék kiásásában. Ez voltaz elsõ igazi, szervezett munka Gábor életében.Késõbb is a város szépítésén dolgoztak, ilyenvolt a Jókai park is, ahol fákat ültettek, de hasonlónemes akcióban folytatódott – kiépítéseután – a Csónakázó-tó környékének csinosításais. Gábor emlékszik, hogy a Kenderesi utcaikanyartól számított elsõ 43 fenyõfát õ ültette ela földben. Nagyon sokat dolgoztak ezekben ahónapokban–években: délutánonként, szombatesténként, és sokszor vasárnap délelõtt is a társadalmimunka töltötte ki az életüket, de a családiebédre ilyenkor mindig megpróbáltak hazaérni,és a munkahétbõl egy félnapnyi pihenõtlecsípni. Miért is áldozta fel Gábor és családjaszinte az összes szabadidejét Szombathely fejlesztéseügyének oltárán? Nem volt titok, hogyaki keményen hajt, nem bánja meg. Versenyfolyt, és tudni lehetett, hogy aki a legtöbb munkaórátgyûjti be, jutalomként kap egy lakást.Nemesiéknek ez nagyon kellett, ezért vállalta akét fiú, hogy besegít a papának, ne egyedül,gyomorbetegen kelljen a lehetetlen célért küzdenie.Hárman húzták az igát, és minden elvégzettmunka idejét Nemesi János nevére jegyzettfel a szakszervezet. Ezért ásták az alapokat aTermálfürdõn, akárcsak a Derkovits-lakótelepelsõ százlakásos házán, ezért törte a kezüketcsákány és lapát hosszú idõn át. Nem bánták,fogalmaz Gábor, ismeretségek, barátságok szövõdtek,sokan máig tartják egymással a kapcsolatot.Május elseje. Nemesi János, Gábor édesapjaa nemzeti színû zászlóval középen álló kalapos úrKulcs a borítékbanMár nem emlékszik Gábor, hogy hány munkaórátkellett összegyûjteniük apja nevére,hogy a jutalomlakást kiérdemeljék, de úgy gondolja,amennyi idõt és energiát hárman ráfordítottakerre az akcióra, az egy ház felépítéséhezis elég lett volna. Ez szomorú, ha úgy vesszük,de legalább ez a lehetõségük megvolt, hogy egyúj otthonért küzdjenek. Persze küzdöttek másokis, de nem sikerülhetett mindenkinek. Idõnkéntrészeredményekrõl is jöttek hírek, mert amunkaórákat figyelemmel kísérték a szakszervezetnél.Volt még egy család, amely szigorúanminden percét a versenyre áldozta, õk is a lakásrapályáztak. Az volt csak a hátrányuk, hogyõk ketten voltak, apa és fia nem tudott lépésttartani Nemesiékkel. A nevezetes napon a szakszervezetibizottságnak megküldték az értesítõlevelet és a lakáskulcsot. Azét a lakásét, amelynekablakai az Éhen Gyula téren, az élelmiszerboltfölötti elsõ emeleten éppen az állomásranéztek. Nemesi János errõl ekkor még mit semtudott, õt csak akkor érte a meglepetés, amikora szakszervezeti titkár odament hozzá a jármûjavítóban,és közölte, hogy költözhetnek. Óriásivolt az öröm, amit hazaérve az édesapa rögtönel is újságolt feleségének és fiainak. El voltakképedve, hogy az álom valóra vált, e szavakkalidézi fel azt az 1961-es délutánt NemesiGábor. Hihetetlen volt, de a nagy boldogságbaazonnal egy kis probléma is keveredett: ezt alakást be is kellene valahogyan rendezni. Végülszerényen, de ez is sikerült. Az elõzõ lakásbólnem hozhattak bútort, hiszen nemigen volt mit.Nemesi GáborAz 5 x 5 méteres szobában az ágyak foglaltakel minden helyet, nem úgy most, az új másfélszobás, 52 négyzetméteres lakásban. A papasógora bútorjavítással foglalkozott, õt kértékmeg, hogy jó áron szerezzen felújítható szépszekrényeket, ágyakat és egyebeket. A tanácsáltal kiutalt lakást azóta is a család leszármazottailakják, bár már saját tulajdonként, hiszenmegvásárolták. Most Gábor és Ili unokája élvezianyukájával az egykori jutalomlakás kényelmét.A jutalom után is dolgoztak1961-tõl Gábor már nem sokáig lakott az újlakásban, egy évvel késõbb ugyanis megnõsült.Ilivel éppen ötven évvel ezelõtt, május elsejénismerkedett meg, számukranemcsak a felvonulások hangulatamiatt, hanem ezért is fontosez a nap. Gábor a gépipariba, Ilia Kanizsai gimnáziumba járt,és az ünnepségen egymás mellékerültek a Pelikán parkban. Esküvõután kilencévnyi albérletbekényszerültek, tehát mindentelölrõl kezdtek, ami a lakáshelyzetetilleti. De legalább Gábortestvére – aki ’65-ig lakottitt – és szülei az új lakásban élhettek.A két idõs ember egyidõ után kettesben maradt azÉhen Gyula téren.A társadalmi munkák nemértek véget a jutalommal, Gáborék tovább dolgoztak,ahol tudtak, többek közt a Joskar-Olalakótelep, a MÁV rendelõ építésén, de még avasút keszthelyi üdülõjét is õk tették rendbe.Minderrõl egy Kiváló társadalmi munkáért kitüntetésis tanúskodik.hháFotó: Czika László


12SAVARIA FÓRUMJátékfesztivál: a logikaijátéktól az extrém sportigTavalyihoz hasonló, közel nyolcezer fõs látogatottságraszámítanak a szervezõk a második Szombathelyi Játékfesztiválon.A tanév utolsó napjaiban szabadtéri játszóeszközökbõlrendeznek kiállítást, de számtalan más program is szórakozásracsábítja a gyerekeket.Eredetileg a város és egy játékforgalmazócég közös ötlete volt,hogy a szünidõ kezdetét egy nagyszabásúfesztivállal ünnepeljék aszombathelyi gyerekek, aholegyúttal a szakmai körök is információtkapnak a játszóterekkelkapcsolatos önkormányzati kötelezettségekrõlés az árukínálatról. Akettõt összekapcsolva tartottákmeg tavaly az elsõ játékfesztivált,amikor a vendégseregáltal kipróbálteszközök közül a legnépszerûbbetmeg is vásároltaaz apróságoknak a város.A gyerekek remekülérezték magukat, errõlárulkodik a közel nyolcezerfõs látogatottság is.Az ötletbõl lassan hagyomány kerekedik,hiszen az önkormányzat,a Városgazdálkodási Kft., a GyermekekHáza és a Magyar JátszótérSzövetség (MAJÁTSZ) idén, június13. és 16. között ismét megtartjaezt a tanévet záró játékos ünnepségeta Sportligetben.A nagyközönséghez szólóprogramokért felelõs GyermekekHáza igazgatónõjétõl megtudtuk,hogy a legsikeresebb rendezvényeket– a népszerû színpadi produkciókat,a legkisebbek óriás játszószõnyegét,az ajándékokkal iskecsegtetõ asztali logikai játékokat– megtartották, de persze finomítottakis a mûsoron. Kiss Andreaelmondta, hogy a hagyományossportvetélkedõket felváltották akamaszok érdeklõdésére számítóextrém sportok, a játékszereket pedignemcsak egyszerûen ki lehetmajd próbálni, hanem feladatok iskapcsolódnak majd azokhoz. A zenéselõadásokat a késõ délutániórákban tartják, mivel a tapasztalatokszerint a családok inkább csakmunkaidõ után érnek ki a helyszínre.Rajtuk kívül az óvodai csoportokra,osztályokra, napközisekreés kirándulókra is számítanak aszervezõk, ezért négy napig szintereggeltõl estig folyamatosan zajlanaka játékos események a Sportligetben.A szakmai programon némilegcsiszoltak 2006-hoz képest. A házigazdákúgy vélik, sokkal hatékonyabb,ha a kiállított játékeszközökbõlprospektus készül,amely alapján év közben a megrendelõk– a régióbeli önkormányzatok,intézmények – kiválasztjáka nekik hiányzó darabokat.Idén már így hirdették meg agyártóknak, forgalmazóknak szólójátékkiállítást. Azért most semlesz hiábavaló, hogy a börzén agyerekek is részt vesznek, hiszenugyanúgy tesztelhetik a játékokat,mint tavaly. A „közízlést” ezúttalazért igyekszik felmérni a szombathelyiönkormányzat, mert ebbenaz évben megkezdik a köztériés az óvodai játszóterek felújítását,ami természetesen a játékokcseréjével jár. Nem marad el a játszóterekkelkapcsolatos naprakészinformációkat nyújtó fórumsem: az eszközök tanúsításáról,pályázati lehetõségekrõl, szombathelyimintaprojektekrõl hallhatnaka szakmabeli érdeklõdõk,valamint a térség önkormányzatainakképviselõi.Az idei játékfesztiválhoz aSzombathelyért Közalapítvány ésaz önkormányzat 6,5 millió forintotbiztosított, de emellett a városipartnerintézmények természetbenihozzájárulásával, a kollégák munkaerejévelegészítik ezt ki, a MÁVpedig térítésmentesen biztosítja aterületet.hháFotó: Czika LászlóÜgyeletes patikaJún. 2-án Panacea (Dolgozók útja 35.; 324-500) • jún. 3-án Rókus (GáborÁron u. 12.; 510-312) • jún. 4-én Szent Márton (Szent Márton u. 18.; 318-438) • jún. 5-én Szent Rita (Vasút u. 3.; 318-078) • jún. 6-án Calendula(Szelestey L. u. 4–6.; 509-405) • jún. 7-én Elefánt (Zanati u. 20.; 508-553)• jún. 8-án Ezerjófû (Wesselényi u. 16/a; 509-410) • jún. 9-én Rókus (GáborÁron u. 12.; 510-312) • jún. 10-én Gondviselés (Vasút u. 17.; 331-294)ORVOSI ÜGYELETSzombathely, Sugár út 1. Gyermek és felnõtt orvosi ügyelet hétköznapokon16 órától másnap reggel 8 óráig, valamint hétvégén és ünnepnapokon egésznap. Tel.: 311-100.NONSTOP ÁllatkórházSzombathely, Bartók Béla krt. 9./B.Telefon: 94/310-034Gyermekvilágok –a Savaria MúzeumbanGyermekvilágok címmel nyílt kiállítás gyermeknap elõtt aSavaria Múzeumban. A tárlat anyagát maguk a gyermekekhozták össze, ötszáz tárgy érkezett a Múzeumbarátok Egyesületénekfelhívására. Bár a kérés elsõsorban gyermekeknekszólt, felnõttek is küldtek be részben saját játszó- és taneszközeikbõl,részben pedig a szüleikébõl.A megnyitón dr. Hejõs Zoltán,a Néprajzi Múzeum fõigazgatójaazt mondta, ez a kiállításnem nosztalgiázásra szolgál, hanemarra, hogy bepillantást adjona gyermekek világába.Ad is: láthatjuk például,hogy hajdan csattintóvaladta meg a ritmusta tornaórán a tanár,gondolkodhatunk, hogya logarléc mennyivelkönnyíthette meg a matematikaelsajátítását,vagy hogyan lehetettegyszerre ötven diákotmegtanítani bármire is. Azt is kiemeltea fõigazgató, hogy ez akiállítás személyes. Saját dolgaikatteszik itt közszemlére a beküldõk(Vasból és Burgenlandból),akikrõl sokat elárul az is,milyen tárgyakat õriztek meg világháborúkon,generációkon keresztül,és lomtalanítások ellenére.Hogy miért, arról a tárgyakhozfûzött kommentároktanúskodnak,amelyeket persze a látogatókfogalmaznak,gondolnak tovább.A gyerekek pedigrácsodálkozhatnakazokra a játékokra,amelyek még szüleiknekokoztak örömet.Nem lepõdnék meg,ha a tárlatlátogatásután feltúrnák a házat a pincétõla padlásig.(A kiállítás Tóth Kálmán, IllésPéter és Andreas Lehnermunkája.)


SAVARIA FÓRUM13Gyõztek a Pinka pecásokGyerekek horgásztak múlt hétvégén a szombathelyi Csónakázó-tónál. Magyarországonegyedülálló kezdeményezésként most második alkalommal rendeztemeg a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége az általános iskolásokhorgászvetélkedõ sorozatát Vas megyében.A Vasi vizeken elnevezésû versengés februárban24 csapat mintegy 120 fiataljának részvételévelkezdõdött. Márciusban és áprilisbankét levelezõ forduló feladatait oldották meg azindulók, hogy meghívást kapjanak a szombathelyitalálkozóra. A fiatal pecások halfelismerésbenés -bemutatásban, vízparti szemetelésmegakadályozásában, horgászszerelés-összeállításban,vasi vizek ismeretében teszteltékmagukat.A tavalyi vetélkedõtõl eltérõen az idén márnem csupán elméletben kellett bizonyítani atudást, hanem gyakorlatban is, így akik a levelezõpróbatételre beküldték megoldásukat,részt vehettek a május 27-i, gyermeknapi barátságoshorgászversenyen a szombathelyiCsónakázó-tónál.A viadalon a Vas Megyei Horgász Szövetségszervezõi által kiosztott, négyméteresTrabucco horgászbottal és a hozzátartozó keszegezõszerelékkel horgászhattakaz ifjak. A sorsolással kijelölt helyekelfoglalása és a felkészülésután 10 óra 30 perckor dudaszóraközel száz horgászbot lendült avízbe. Míg a közel félszáz iskoláspecázott, addig a rendezõk elkészítettékszámukra életük elsõ hivataloshorgászengedélyét.Az elsõ halat a felsõcsatári Pinkapecások elnevezésû team egyiktagja fogta: egy 3330 grammosponty került a hálóba. Végeredmény:arannyal zártak a felsõcsa-táriak, õket a répcelaki Móra Ferenc ÁltalánosIskola tagjai követték, a dobogó alsó fokára acsepregiek állhattak fel.A több hónapos versenysorozatot végül acsepregi Hanyattúszó Poloskák nyerték, másodikkénta Móra iskola horgászai végeztek, abronzot a Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskolakülönítménye érdemelte ki.Konferencia a szabadidõrõlÚj szemlélet a Nemzeti SportstratégiávalÁprilisban kezdõdött a Tudomány a sportoló nemzetért elnevezésû, nyolc állomásbólálló, országos konferenciasorozat. A szakmai program hatodik rendezvényénekszerdán a szombathelyi Berzsenyi Dániel Fõiskola adott otthont. Mindenhelyszínen más témával foglalkoznak a résztvevõk, Szegeden például az utánpótlás-neveléssel,Keszthelyen a sportturisztikával kapcsolatosan hangzottak el elõadások.A vasi megyeszékhelyen Életmód, szabadidõ és rekreáció címmel rendezettszakmai ülést a fõiskola. Az elõadók között szerepelt Dancsó Zoltán kick-boxvilágbajnok, Horváth András válogatott labdarúgó és Németh Zsolt világbajnokiezüstérmes, Universiade-gyõztes kalapácsvetõ.A Magyar Sporttudományi Társaság, illetveaz Önkormányzati és TerületfejlesztésiMinisztérium sport szakállamtitkársága kezdeményeztea rendezvénysorozatot, amelysorán csaknem két és fél hónap alatt nyolckonferenciát rendeznek az országban. A BerzsenyiDániel Fõiskola témaválasztását azindokolta, hogy az intézmény nyitott a sport,az egészség, az életmód és a rekreáció kapcsolódóágai felé. A földrajzi elhelyezkedésbõl– a nyugati határ közelségébõl –, a régiólehetõségeinek kihasználásából adódnakezek az oktatási alternatívák.Dr. Gál László fõiskola tanár, címzetesfõigazgató elmondta, hogy mivel a nyugatmagyarországitérségben fejlett a fürdõ-,egészség- és sportturizmus, érdemes kihasználniaz alkalmat, amikor ez szélesebb közönségnekis bemutatható. A bolognai rendszerbenaz alapképzés során testnevelõ-edzõés sportszervezés-egészségfejlesztés területenszerezhetnek alapdiplomát a szombathelyioktatási intézményben tanulók. Tavaly isnagyszámú érdeklõdõ – 712 diák – jelentkezett,idén száz fõt vesz fel az iskola az államilagfinanszírozott helyekre.Elbert Gábor, az Önkormányzati és TerületfejlesztésiMinisztérium szakállamtitkárakifejtette, hogy a sporttudományban változásszükséges, minõségi javulás elérése a fõ cél.Ehhez kapcsolódik a Nemzeti Sportstratégia,amely új szemléletet vezet be: a sportot elsõsorbaneszközként használja fel a legfontosabbtársadalmi célok – egészségmegõrzés,-nevelés, személyiségfejlesztés, közösségépítés,társadalmi integráció – elérése érdekében.A korábbi, versenysport-centrikusszemlélet helyett a mindenki által végezhetõsportolást, az egészséges életmód megvalósításátszorgalmazza a tervezet.Ebben a feladatmegoldásban segített aszombathelyi szakmai értekezés is, amelyentöbb neves egyetemi és fõiskolai tanár, kutatóadott elõ. A hétközi konferencia ünnepiköszöntõvel és a hallgatók mûsorával kezdõdött,majd a plenáris, végül a szekcióülésekkelfolytatódott, a jelenlévõk kiállításon ismegismerkedhettek a helyi sportoktatással,-munkával.TucatnyitornászéremÖt arany-, három ezüst- és négybronzérmet szereztek a Rajczy ImreSportiskola–Delfin SE tornászlányai ahétvégi országos bajnokságon. A szakosztályezzel az eredménnyel fennállásalegnagyobb sikerét érte el. A legtöbb érmetGombás Laura gyûjtötte be: háromszeren diadalmaskodott, felemás korláton,gerendán és talajon az élen végzett,ugrásban másodikként zárt.Gombás Laura számára a viadal jóerõfelmérõ volt az olimpiai kvalifikációsvilágbajnokságra, hiszen nemsokára Tatánkell számot adnia felkészültségérõl.Két csapattársa, Csillag Tünde és CsiszárAnna állhatott fel még a dobogóra azegyéni összetett versenyben. Csillag ugrásbanlegjobbként, talajon másodikkéntvégzett, Csiszár ugrásban és talajonbronzot érdemelt ki gyakorlatáért.


14 SAVARIA FÓRUMPROGRAMAJÁNLÓM O Z I M Û S O RBELVÁROSI SAVARIA FILMSZÍNHÁZ! TÍZ PERC TROMBITA (Európai filmhetek! Kaige Chen, Viktor Erice,Wener Herzog, Jim Jarmusch, Aki Kaurismaki, Spike Lee, Wim Wenders –az idõ és a sors témáját feldolgozó epizódjait Hugh Masekela dzsesszelõadásaköti össze.) máj. 31. – jún. 3-ig 16.45 és 20.00-kor, jún. 4–6-ig 17.00és 18.30-kor! NORBIT (Az amerikai vígjáték fõszerepében Eddie Murphy.) máj. 31. –jún. 3-ig 18.30-kor, jún. 4–6-ig 20.15-kor! AZ ÁLOM TUDOMÁNYA (Európai filmhetek! A francia–olasz film szerelmesfiatalember fõszereplõje nem tudja elkülöníteni álmait a valóságtól.)máj. 31. – jún. 3-ig 16.45 és 20.15-kor, 4–6-ig 16.45 és 18.30-kor! ZENE ÉS SZÖVEG (A nagysikerû romantikus vígjátékban DrewBarrymore és Hugh Grant.) máj. 31. – jún. 3-ig 18.15-kor, 4–6-ig 20.00-kor! TÍZ NAP SZEPTEMBERBEN (Európai filmhetek! 16! A SantiagoAmigorena rendezte olasz–francia–portugál krimi fõszerepében Nick Nolteés Juliette Binoche.) jún. 7–13-ig 16.45-kor! AZ EMIGRÁNS – MINDEN MÁSKÉPP VAN (Márai Sándor és feleségeutolsó éveinek története Bács Ferenc és Gyöngyössy Katalin fõszereplésével.)jún. 7–10-ig 18.45-kor, 9–10-én 15.00-kor is, 11–13-ig 20.30-kor! A 23-AS SZÁM (16! A hátborzongató thriller fõszerepében Jim Carrey.)jún. 7–8-án és 10-én 20.30-kor, 11–13-ig 18.45-kor! ORVLÖVÉSZ (16! Akció-thriller Mark Wahlberg és Danny Glover fõszereplésével.)jún. 7–13-ig 17.30-kor! ÓPIUM – EGY ELMEBETEG NÕ NAPLÓJA (16! A rideg kapcsolatbólvalóságos tûz éled az elmeorvos és õrült páciense között. Az ópiumfüggõorvos és író, Csáth Géza novellái és élete alapján Szász János rendezettfilmet.) jún. 7–13-ig 19.45-kor! HÍD TERABITHIA FÖLDJÉRE (A Csupo Gábor rendezte szinkronizáltamerikai film lenyûgözõ látványvilágát a Weta Digital Oscar-díjas mágusaialkották.) jún. 9-én 20.30-kor! VERDÁK (A nagysikerû szinkronizált rajzfilm újra mûsoron.) jún. 9–10-én 15.30-korKIÁLLÍTÁSJúnius 4–23-ig: Ovis Tárlata Gyermekek Házában – bemutatkozika Kõrösi Csoma SándorUtcai Óvoda.Június 6. (SZ) 17 óra:Marosits József „Tárgyak atérben” és „A végtelen közepén”címû verses és képzõmûvészetitrilógiájának kiállításmegnyitója.Közremûködik:Cserkúti Gábor furulyán és gordonkán.Nyitva júl. 17-ig. Helyszín:Oladi Galéria.Június 8. (P) 17 óra: VeszeliLajos festõmûvész jubileumikiállításának megnyitója azMMIK Médium Galériáján.Nyitva júl. 8-ig.Június 9. (SZO) 19.30 óra:Tánccal a világhírig – kiállításmegnyitóSavaria táncversenyeka kezdettõl, 1966-tól napjainkigcímmel. Helyszín: MSH.MINDENFÉLEJúnius 3. (V) 17 óra: RitmikusGimnasztika Gála – aSportház csoportjai egyéni ésegyüttes (szabad, kötél, karika,szalag, labda, buzogány) gyakorlatokatmutatnak be azMSH-ban.Június 4. (H) 18 óra: „Júdásidõ” – Utassy József és Soós Józsefköltõi estje az MMIK-ban.Június 4. (H) 19 óra: Wellahajbemutató az MSH-ban.Június 5. (K) 17 óra: Író-olvasótalálkozó Závada PálKossuth-díjas íróval a SikerKönyvtárban (Ady tér 40.) azÜnnepi Könyvhét keretében.Június 5. (K) 17 óra: A TITAsztaltársaság Kárpátalján –vetítettképes elõadást tartHeckenast János építész a TITszékházban.2007. június 5. (K) 18 óra:„MAGYAROK HÁZA” (DonBosco Mûvelõdési Ház, volt BékeMozi): TOLCSVAY BÉLAénekmondó „Teremtõ hang”címmel tart elõadást. (A magyarnyelv képességei õsi hitünk titkánélõ szóban és dalban.) Arészvétel ingyenes.Június 6. (SZ): Könyvbemutatók,író-olvasó találkozókaz Ünnepi Könyvhéten:15 óra: „Szárnyas idõk” – BaloghJózsef verseit megzenésítetteés elõadja Vas István Andor.16 óra: „A kisfiú” – Bauer


SAVARIA FÓRUM15Péter az Ünnepi Könyvhétremegjelenõ kötetébõl olvas fel.Közremûködik: Iván Sándor –gitár. 17 óra: „Az Életünk órája”– beszélgetés Alexa Károlyfõszerkesztõvel. 18 óra: Beszélgetésa Vasi Szemle és aMagyar Nyugat kiadó vezetõjével,dr. Gyurácz Ferenccel. 19óra: Cseh Tamás – Cseh András:Csillagokkal táncolókojot – könyvbemutató, vendégMéry Gábor, a Méry Ratiokönyvkiadó vezetõje. Helyszín:az Art Café terasza.Június 7. (CS) 18 óra: Politikaés mûvészet – itt és most. ABerzsenyi Akadémia elõadás-sorozatánakrésze a BDF Forrásközpontjában.Ea.: prof. dr. SzücsJulianna egyetemi tanár, a MozgóVilág fõszerkesztõje.Június 8. (P) 16 óra: Szombathelyiséták: Az Ernusztkastélyparkja. Bemutatja dr.Tóth József. Találkozás a kastélybejáratánál 16 órakor.Június 8. (P) 18 óra: A látó –Barasits Zsuzsanna elõadása:Emberminõség – lélek – szellem– sors – élet. Mit hoz a jövõ? –az Arvisura és a Q címû könyvnyomán. Helyszín: MMIK.Június 9. (SZO) 15 óra: 42.Savaria Nemzetközi Táncverseny– IDSF latin világkupa,elõdöntõk. 20 óra: középdöntõ,döntõ. Helyszín: MSH.SPORT, TÚRAJúnius 9. (SZO) 7 óra: Vashegyi40-es és 20-as teljesítménytúra.Nevezés és rajt 7 és10 óra között a felsõcsatári általánosiskolától.Június 9. (SZO) 8.23 óra: AVasfüggöny túra útvonalán aKõszegi-hegységben. Találkozása szombathelyi vasútállomásona 8.23-kor induló kõszegivonatnál.Mise a hõsökértA Vas Megyei TemetkezésiVállalat várja Szombathelylakosságát a temetõbennyugvó I. és II. világháborúbanelesett katonákért,hõsökért tartandószentmisére, amelyet a Jákiúti temetõ (hõsi) kápolnájában,június 3-án 16.30-kortartanak.„Túl kell látni a kottatartón“Petró András az évad zenészeA Savaria Szimfonikus Zenekarközelmúltban tartott társulati ülésén, akorábbi évek hagyományaihoz híven,idén is megválasztották a zenekar tagjaiaz évad zenekari mûvészét. A legtöbbvoksot Petró András, a zenekarcsellószólamának vezetõje kapta.A Magyar Zenemûvészek Szövetségekezdeményezésére alapított díjatszimfonikus zenekari és énekkari mûvészekkaphatják meg, az egyes társulatoknáltörténõ titkos szavazás útján.A Savaria Szimfonikus Zenekar tagjai a 2006/2007-es évadban PetróAndrás csellómûvészt tartották érdemesnek az „év zenekarimûvésze” kitüntetésre: „A jó zenekari játékos titka a következõkbenrejlik: túl kell látni a kottatartón, túl kell hallani a mellettünk ülõn, ésa legfontosabb, hogy a tisztán és pontosan lejátszott hangokon túl érzelmeketközvetítsünk. És persze a szinten maradásért gyakorolni,gyakorolni...” – ezekkel a szavakkal értékelte az elismerést PetróAndrás, aki 1962-ben született Szombathelyen zenészcsalád gyermekeként.A helyi zenemûvészeti szakközépiskola elvégzése után megjártaa Debreceni Zenemûvészeti Fõiskolát, végül a budapesti Zeneakadémiánszerzett diplomát, Onczay Csaba növendékeként. 1987óta tagja a szombathelyi szimfonikusoknak, több mint tíz éve vezetiaz együttes csellószólamát.A díjat október 1-jén, a zene világnapja alkalmából a SavariaSzimfonikus Zenekar igazgatója adja át ünnepélyes keretek között.9700 Szombathely, Nárai út 3.UTOLSÓ ESÉLY – OLCSÓN – EGY JÓKÖNYVRE!Most 33% engedményt adunka könyvek árából!Nyitva kizárólag június 4–5–6-án 14 órától.ÉRETTSÉGIZETTEK,FIGYELEM!ISKOLARENDSZERÛSZAKMAI KÉPZÉSEKa City College ÜzletiSzakközépiskolában,emelt és középszinten– gazdasági informatikus,– újságíró II.,– inf. alkalmazásfejlesztõ,– idegenvezetõ2 éves– irodavezetõ,– sportszervezõ, menedzser1 évesKépzési forma: nappali, délutánÉrdeklõdni lehet:94/501-341 (dr. Hajba Ferenc,Huszár Gyuláné)Szombathely, Aréna u. 10.TAMÁSI ÁRONKÖNYVESBOLTMûhely, raktár, üzletcéljára alkalmashelyiségekKIADÓK!Szombathely, Nárai u. 3.További információk:06-30/9564-406Személy- és vagyonõrTANFOLYAMSzombathelyen hétvégenkéntrészletfizetéssel OKJ-svizsgával, 23.000 forintért.Tel.: 06-70/569-75-19Nytsz.: 11-0067-06


16SAVARIA FÓRUMKONYHATIPPGellérfi Tamás, aséfjének ajánlásávalKOLBÁSZOS PAPARDELLEFÜSTÖLT GOMOLYÁVALHozzávalók 4 személyre: 40 dkg papardelle, 20 dkg húsos kolbász,2 db újhagyma, 3–4 gerezd fokhagyma, 1 üveg ízesített paradicsomszósz,20 dkg füstölt gomolya,só, fehérbors, étolajAz elkészítés módja:Serpenyõben olajat hevítünk,hozzáadjuk a karikáravágott újhagymátés a kolbászt. Beleteszszükaz idõközben kifõzötttésztát és a paradicsomszószt.Erõs lángon rövidideig pirítjuk, majd beleforgatjuka felkockázott sajtot. Ízlés szerint sózzuk,borsozzuk, finomra vágott fokhagymával ízesítjük.P R O G R A M O K :Június 2-án 12–24 óráig: TERASZNYITÓ FESZTIVÁLGyerek és felnõtt szórakoztató programok, játékok, koncertek, sztárvendégekJúnius 6-án 21.00 órakor L’ ART POUR L ART – TYÚKSZÍNHÁZ 2. – Új mûsorral!www.palacecafe.hu • Asztalfoglalás: 94/501-401 • Szombathely, Semmelweis u. 2.www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.huwww.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu

More magazines by this user
Similar magazines