Javaslat a KSz. 25. §. új 1. és 2. pontjára: 1. A MÁV Zrt-nél az ...

pvdsz.hu

Javaslat a KSz. 25. §. új 1. és 2. pontjára: 1. A MÁV Zrt-nél az ...

6A felmondási idő legalább 60 nap, melynek egészére mentesíteni kell a munkavállalóta munkavégzési kötelezettség alólHa azonban a felmondásra az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt évenbelül kerül sor, a felmondási idő 90 nap, melynek egészére mentesíteni kell amunkavállalót a munkavégzési kötelezettség alól.”Indoklás: A javaslat az orvosi alkalmatlanság esetén egyre gyakrabban történő munkáltatóimunkaviszony megszüntetés hátrányainak mérséklésére irányul. Napjainkra gyakorlatilagmegszűntek az un. rehabilitációs munkakörök a MÁV-nál, így ezeknek a munkavállalóknakmunkaviszony megszűntetés a sorsa. Méltánytalan velük szemben, hogy hátrányosabbhelyzetben vannak azon munkavállalóknál, akiknek munkaviszonya a munkáltató oldalánfelmerült okból szűnik meg.

More magazines by this user
Similar magazines