húsz éve mozgásban gálával ünnepeltek a tornászok

savariaforum.hu

húsz éve mozgásban gálával ünnepeltek a tornászok

Alunos da 1ª série(ordem alfabética)Aluno Escola CidadeALBERTO FREAZA LOBÃO BASTOS COLEGIO MILITAR DE SALVADOR SALVADORANA LUIZA RODRIGUES DE JESUS COLEGIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SALVADORANDRÉ VICTOR QUEIROZ BORGES DE MELO COLEGIO MILITAR DE SALVADOR SALVADORARTHUR BERNARD RODRIGUES ARAÚJO COLEGIO CANDIDO PORTINARI SALVADORBRUNO FREIRE DE OLIVEIRA COLEGIO OASIS DE JACOBINA JACOBINACECILIA SILVA COSTA COLEGIO PADRE OVIDIO FEIRA DE SANTANADANIEL IMBASSAHY DE SÁ BITTENCOURT CÂMARA COLEGIO ANTONIO VIEIRA SALVADORERIK GABRIEL ARAUJO DE MEDEIROS COLEGIO MILITAR DE SALVADOR SALVADORFÁBIO CÉSAR TOSTA SIMÕES DOS SANTOS COLEGIO MILITAR DE SALVADOR SALVADORFABRÍCIO DA SILVA CONCEIÇÃO COLEGIO MILITAR DE SALVADOR SALVADORFILIPE SANTANA DO VALE COLEGIO MILITAR DE SALVADOR SALVADORGRAÇAS DE MARIA DIAS REIS COLEGIO ACESSO FEIRA DE SANTANAIAGO SANTOS DE JESUS COLEGIO OASIS DE JACOBINA JACOBINAJOBERVAN RIOS EVANGELISTA FILHO COLEGIO OASIS DE JACOBINA JACOBINAJONATHAN COUTRINHO LUZ DE QUEIROZ COLEGIO SARTRECOC SALVADORLARISSA VIEIRA SAMPAIO SÁ COLEGIO MONSENHOR NEIVA CRUZ DAS ALMASLUCIANA MORENO BORGES ESCOLA DJALMA PESSOA SALVADORMARIA CAROLINA COSTA RIOS INSTITUTO SOCIAL DA BAHIA SALVADORMARIANA MOTA VILLASBOAS ESCOLA DJALMA PESSOA SALVADORMAXWELL NOGUEIRA PEIXOTO COLEGIO ACESSO FEIRA DE SANTANAMURILO MAAGALHÃES SANTOS PASSOS COLEGIO FENIX ILHEUSRAFAEL ANTONIUS ARAUJO DE JESUS COLEGIO ANTONIO VIEIRA SALVADORRAFAEL CAVALCANTI BARBOSA COLEGIO INTEGRAL SALVADORRENATA ALVES BONFIM COLEGIO PRESBITERIANO AUGUSTO GALVAO CAMPO FORMOSORODRIGO DE CASTRO VAZ LEAL COLEGIO ANCHIETA SALVADORRODRIGO REIS SILVA COLEGIO SANTO ANTONIO DE JESUS SANTO ANTONIO DE JESUSTAIS QUEIROZ LESSA BITTENCOURT IFBA SALVADORVICTOR BENATO DO OLIVEIRA COLEGIO MARISTA DE PATAMARES SALVADORVINICIUS SILVA PEREIRA COLEGIO IMPACTO ILHEUS


2012. FEBRUÁR 4. ANNO • HIRDETÉSMilyen lesz Szombathely 2500-ban?„A süritett léggel hajtott s az egészkontinenset behálózó földalatti pneumatikusvonat 245 percz alatt röpitett el LondonbólSzombathelyre, alsó Magyarországörökös tartományainak örökszép fôvárosába.”Nem, nem veszítettük el józanítélôképességünket kedves olvasóink, ésmég csak hangulatfokozó szert sem fogyasztottunk,pusztán fellapoztuk aVasvármegye 1898. február 13-ai számát,amelyben 2500 címmel jelentetett meg„karczolatot”, és mi ebbôl idéztünk.A jövô mindig is foglalkoztatta az embert,így nem kell egy cseppet sem meglepôdnünkazon, hogy a remek fantáziávalmegáldott újságíró is idôutazásra invitáltaaz olvasókat, és leírta, milyen islesz szeretett városunk az úr 2500. esztendejében.„Az amerikai gyorsasággal fejlôdô város2100-ban, az internaczionális harczidejekor, már európai színvonalon állott.”A fellendülés nem másnak, mint azonterv végrehajtásának volt köszönhetô,„melynek tárgya egy oly hatalmas tengericsatorna volt, mely Triesztbôl (…) indultki s Szombathely mellett elhaladva,Pozsonynál végzôdött…” A 900 méterszéles csatorna egyik legnagyobb kikötôjevárosunkban volt, itt aztán mindennáció megfordult. „Különösen kitesznekmagukért a 2200-ban felfedezett 6-ik világrész„Ultramarca” hajósai, kik öles termetükkels tengerkék arczukkal még mais az ujdonság ingerével hatnak.”A történelem azonban nemcsak találmányokat,hanem borzalmas csatákat istartogatott Szombathelynek. Egy osztrákoroszkonfliktust végül 2150-ben a szombathelyiszületésû mérnök találmányával,a „villamos légi csatár” névre hallgatófegyverrel sikerült orvosolni, melynek következtében„ma magyar korona a voltAusztria összes tartományai s a letüntorosz hatalom ázsiai s európai tartományaifölött teljhatalommal uralkodik… X-ik Istvánbölcs és elôrelátó vezetése alatt”.2300-ban aztán már a római pápa isSzombathelyre költözik, miután „a fellázadtolasz nép megostromolta a Vatikánt,elakarva fogni a pápát, ez,mint tudva van, egy villamos léghajónmenekült Magyarországra”. Itt késôbba magyar király „készséggel ajánlottafel a szent atyának szombathelyi palotájának280 szobájából álló jobbszárnyát”.A pápa aztán annyira megkedveltevárosunkat, hogy ezt választottaszékhelyéül…Szombathely történetében mérföldkônekszámított még a 2400-as esztendô,amikor is „egy rettenetes katasztrófánakköszönhette a város azt, hogy a király állandószékhelyéül választotta”. Az ôsiszékváros, Budapest ugyanis egy földrengéskövetkeztében eltûnt a föld színérôl.Így fordulhatott elô, hogy 2500-ra Szombathelylett a világbirodalom központja,hajókikötôvel, „légi közlekedési állomással”,„kontinentális pneumatikus vasútállomáshellyel”. És akkor még nem szóltunkarról, hogy a 42 kerületbôl álló Szombathelyt„óriási kiterjedése, eseménydúsmultja, hatalmas palotái, terei, szobraiés páratlan kikötôje folytán Európa legelsôvárosának a czímével” illették.A szerzôre egy dolog miatt neheztelünkmindössze: az idôutazásában elfelejtette aSzombathelyt Gyôrrel összekötô 86-os fôútautópályává alakítását megjövendölni…A források felkutatásábana Berzsenyi Dániel Könyvtárvolt segítségünkre.KI5


2012. FEBRUÁR 4.SPORT• IFJÚSÁG • CIVILGálával ünnepeltek a tornászokA szórakozni és szórakoztatni jelmondatotpillanatig sem feledve, remek gálávalajándékozta meg a sportág szerelmeseitmúlt pénteken este a 20 évesszületésnapját ünneplô SzombathelyiSportközpont és Sportiskola NonprofitKft. tornaszakosztálya. A Haladás munkacsarnokábanrendezett mûsort alegügyesebb óvodások, az általános ésközépiskolásoknak szóló Flikk-flakk,valamint a felnôttek részvételével szervezettTuti fitt tanfolyamok látogatóimellett a jelenlegi és a leendô versenyzôk,továbbá az edzôk tették teljessé.Rácz Gábor, a pillanatnyilag 26 igazoltversenyzôvel dolgozó szakosztály egyikalapítója érdeklôdésünkre elmondta:1991-ben három elszánt, fiatal testnevelô(Vizer Erzsébet, Sághy Andrea ésRácz Gábor) úgy döntött, a vasi megyeszékhelyenszervezett formában igyekeznekpallérozni a tornászpalánták tehetségét.Az egyesületi hátteret a kezdetekkordr. Gál László segítségével aszombathelyi fôiskola biztosította, ígya fiatal tornászok hosszú ideig a korábbanBerzsenyi Dániel nevét viselô intézménycsarnokában tudhatták le edzéseiket.A következô lépcsôfokot azjelentette, amikor a tornászok a helyiiparûzési adó címkézésének lehetôségétmegragadva a profi munkáhozszükséges minôségi felszereléseket vásárolhattak.A szakosztály életébenújabb mérföldkô volt az 1997-es esztendô,az egyesület tagjai ugyanis ekkorköltözhettek át a számukra 9 évigotthont adó Szelestey utcai terembe.2006-ban pedig birtokba vehették aHaladás Rohonci úti, Rácz Gábor általeurópai színvonalúnak nevezett sportcsarnokát.A szakosztály az évek során számtalankorosztályos és országos bajnoki címbüszke tulajdonosa lett, Rácz Gáborszerint azonban az eddigi legsikeresebbesztendô minden kétséget kizáróan a2011-es volt. Tavaly ugyanis CsillagTünde a felnôtt Európa-bajnokságontalajon 8. helyezést ért el, míg az EurópaiIfjúsági Olimpiai FesztiválonJelencsics Dorina ugrásban az 5. pozíciótszerezte meg. A fentiekben a teljességigénye nélkül részletezett, amúlt heti gálán is felelevenített emlékekmellett nem szabad feledni, hogyaz elmúlt években a szombathelyi mûhelybôlolyan sikeres tornászok kerültekki, mint például Gál Kitti, Csire Anna,Gombás Laura, vagy éppen CsiszárAnna. Így már csak remélni tudjuk,hogy a szombathelyi tornászok a jövôbenis rengeteg színvonalas szülinapirendezvénnyel, valamint számtalanfényes sikerrel örvendeztetik meg asportbarátokat!PPJátékLegutóbbi játékunk helyes megfejtése:evangélikus templom. A teljestestmasszázsra jogosító utalványtHalász Krisztina és Ágh Ernô, a DonPepito pizzautalványát pedig SugárBéla nyerte. E heti kérdésünk: Hányadikszületésnapját ünnepelte a szombathelyitornaszakosztály? A helyesmegfejtôk között két darab teljestestmasszázsra jogosító utalványt,valamint a Don Pepito jóvoltábólegy darab, két fôre szóló pizzautalványtsorsolunk ki. A megfejtéseketa szerkesztôség címére (Szombathely,Semmelweis u. 2., Palace Irodaház,I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hucímre várjukfebruár 9-éig. Kérjük, hogy írják megtelefonszámukat is!Ismét Birkózó Golden Grand PrixFebruár 11–22. között az ArénaSavariában ismét megrendezik a birkózókGolden Grand Prix versenyét.Szombathely neve a világ birkózóiszámára évek óta ismerôsencseng, a város komoly tekintélyt vívottki magának. Dr. Hegedüs Csaba,városunk díszpolgára, a 100. magyarolimpiai aranyérem birtokosamunkájának és a sportág iránti elkötelezettségéneknagyszerû eredményeez. A kiemelt jelentôségûmegmérettetésen 25 ország legjobbversenyzôi vesznek részt. A látványosküzdelmek során olimpikonoknak,világ- és Európa-bajnokoknakszurkolhat, aki kilátogat a kétnaposprogramra. A nyári londoni olimpiajátékok elôtt kiváló lehetôség averseny a sportolók számára, hogyfelmérjék, hol tartanak a felkészülésben.A szabadfogásúak meghívásosversenyében szônyegre lép kétszombathelyi versenyzô. Hatos Gáborés a pekingi olimpián bemutatkozottifj. Veréb István ugyanúgy azolimpiai kvalifikációra készül, mintaz ezúttal kötöttfogásúak közöttmagát megmérettetô Ligeti Dániel.Az érdekesnek ígérkezô viadalrajegyek a Pannonsport irodájábanvásárolhatók.7


KÖZÉRDEKÛ • ÖNKORMÁNYZAT • KULTÚRAFOGADÓÓRÁKRettegi Attila, Szombathely 3. sz. választókerületénekönkormányzati képviselôje február 6-án (hétfôn) 15.00–16.00óráig az Oladi Általános Mûvelôdési Központban (Szombathely,Simon I. u 2–6.) fogadóórát tart.Dr. Prugberger Emil, Szombathely 10. sz. választókerületénekönkormányzati képviselôje február 7-én (kedden) 15.00 órátólVárosháza földszinti kistermében fogadóórát tart.INGYENES TANÁCSADÁSAz MSZOSZ Nyugat-dunántúli RegionálisKépviselete az Ausztria–Magyarország„Határon ÁtnyúlóEgyüttmûködés” program keretébeninformációs rendezvényt tart azadójog, valamint a nyugdíj kérdésébenfebruár 7-én, kedden délutánnégy és hat óra között az MMIK II.emeleti konferenciatermében.Horváth Zoltán, Szombathely önkormányzati képviselôjefebruár 7-én (kedden) 16.30–17.30 óráig a Váci Mihály ÁltalánosIskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben(Szombathely, Váci M. u. 11.) fogadóórát tart.NYÍLT NAPOK 2012-BEN AZ ÖNKORMÁNYZATI ÁLTALÁNOSISKOLÁKBAN LEENDÔ ELSÔS OSZTÁLYOSOK ÉS SZÜLEIK SZÁMÁRABercsényi Miklós Általános IskolaFebruár 9. 9.00–12.00 Nyílt tanítási órákDerkovits Gyula Általános IskolaFebruár 8. 7.45–9.25 Nyílt tanítási órákFebruár 8. 9.25–10.25 BeszélgetésFebruár 8. 17.00 Szülôi értekezletFebruár 11. 10.00–12.00 „A MI NAPUNK” játékos foglalkozásokDési Huber István Általános IskolaFebruár 10. 8.00–10.00 Nyílt tanítási órákFebruár 10. 10.00–11.00 TájékoztatásFebruár 25. 10.00–12.00 „Okoskodó ügyeskedô”Február 25. 11.00–12.00 Pszichológus az iskolaérettségrôlGothard Jenô Általános IskolaFebruár 25. 9.00–11.00 IskolanyitogatóMárcius 1. 8.00–10.00 Nyílt tanítási órákNeumann János Általános IskolaFebruár 28. 8.00–11.00 Nyílt tanítási órák, foglalkozásokNyitra Utcai ÁMK Általános IskolájaFebruár 22. 7.45–12.25 Nyílt tanítási nap (1–2. évfolyam)Február 23. 7.45–13.20 Nyílt tanítási nap (3–8. évfolyam)Oladi ÁMK Simon István Utcai Általános IskolájaFebruár 4. 9.00–11.00 „Iskolakóstoló”Február 4. 11.00–12.00 Intézményvezetôi tájékoztatóParagvári Utcai Általános IskolaFebruár 22. 8.00–11.00 Nyílt tanítási órákFebruár 22. 11.00–12.00 Igazgatói tájékoztatóReguly Antal Általános IskolaFebruár 23. 16.00 IskolakóstolgatóFebruár 27. 7.30 Nyílt tanítási órákVáci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási IntézményFebruár 13. 9.00–11.00 „Jó gyakorlat” – bemutató óraFebruár 18. 9.00–11.00 „Iskolanyitogató” – nyílt napZrínyi Ilona Általános IskolaFebruár 21. 8.00–8.30 Igazgatói tájékoztatóFebruár 21. 8.30–11.00 Nyílt tanítási órákHERÉNYI VIRÁGÚT 2012A Herényi Kulturális és Sportegyesületaz idén már – Szombathely2. leglátogatottabb rendezvényére– a 10. Herényi Virágút c.virág- és dísznövény-kertészetikiállításra és vásárra készülôdik.Az április 29-én rendezendô programraaz egyesület kéri és várjaazokat a vállalkozókat, civil szervezeteketés egyéneket, akik fontosnaktartják, hogy a rendezvényaz idén is Szombathely különlegesidegenforgalmi és kulturáliskínálataként jelenjen meg. A támogatásokatés a felajánlásokata szervezôk köszönettel fogadjákaz alábbi elérhetôségeken:info@herenyiek.hu; tel.: 30/394-0875, 30/5858-322, illetve a HerényiekHázában személyesen.ÜGYELETES PATIKAAz ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este 20.00-tól másnapreggel 8.00-ig tart. Az ügyeletfebruár 4-tôl február 10-ig.4., Szo – Elefánt, Zanati u. 20., 508-553 20.00–8.00; 5., V – Calendula,Szelestey L. u. 4–6., 509-40519.00–8.00; 6., H – Gondviselés,Nádasdy F. u. 43., 368-722 20.00–8.00;7., K – Szent Rita, Vasút u. 3., 318-07820.00–8.00; 8., Sze – Kígyó, Fô tér 31.,312-583 20.00–8.00; 9., Cs –Levendula, Zanati u. 70. (TESCO),501-607 20.00–8.00; 10., P – Pelikán,Semmelweis u. 4–6., 500-44020.00–8.00.TÁJÉKOZTATÓ A TAVASZI BÉRLETEKRÔLA Weöres Sándor Színház ezúton is tájékoztatja Tisztelt Bérleteseit, hogya januári premierek (Zarándokének és Szentivánéji álom) elôadásai mégaz ôszi bérlethez tartoznak. A tavaszi szezonra megváltott bérletekkelnézôink elsôként a márciusi bemutatókat, azaz a Rák Jóska, dán királyfiés a Rokonok címû elôadásokat láthatják.NONSTOP ÁLLATKÓRHÁZSzombathely, Bartók B. krt. 9/BTelefon: 94/310-0348


PROGRAMAJÁNLÓfebruár 4–február 11.KIÁLLÍTÁSjanuár 25–február 18.Agora–GyermekekHázaÓperenciás – kiállítás a meseillusztrációsrajzpályázatrabeérkezett anyagokbólfebruár 1–március 3.ISIS GalériaSárvár és Sopron után – ízelítôT. Takács Tibor „DolceVita” címû kiállításából•••••••••••••••••••••••••február 4.Hotel ClaudiusJogászbálfebruár 4.Tó vendéglôLurkó-bálfebruár 4., 15.00Weöres SándorSzínházSzentivánéji álomfebruár 4.,7.,8.,9.,10.,19.00Weöres SándorSzínházZarándokénekfebruár 4., 20.00VégállomásPokolgép-koncertfebruár 4., 22.00Paparazzi ClubI Love Hip-House Club,Dutch, Electro, Black HouseAkció: Long Drinks;Coctails. Hangulatfelelôs:yoo-D.A.február 4., 22.00Premier PadlásTélbôl a nyárba partyfebruár 4., 22.00Cuba CaféThe House, Techno ClassicsNightfebruár 5., 10.00Oladi ÁMKSIC-Kupa teremlabdarúgóbajnokság – Döntôfebruár 5., 10.00Mesebolt BábszínházNanga, a varázslónô: meseAfrikából – matiné elôadásfebruár 5., 10.00Cafe FreiEgyszer volt… – mesefoglalkozás.Elhangzó mesék:Hüvelyk Matyi, Szóló szôlô,mosolygó alma, csengô barack,A király kenyere, Sicca cirkuszbanfebruár 5., 15.00Weöres SándorSzínházHetvenhétfebruár 5., 19.00Weöres Sándor SzínházPótkolbász, avagy szurrogátumdelikáteszfebruár 6., 17.00Berzsenyi DánielKönyvtár„Jézus 7” közbeékelt sorozat– Szentföldi élménybeszámolóval:6. Jeruzsálem– Getsemáné és ViaDolorosa – „Golgota, feltámadásfebruár 6., 18.00Café FreiLélegzet 3000-ben. KondorNoémi és Balla Gergôkiállítása. Megtekinthetô:március 4-igfebruár 6., 7., 8., 9., 10.,19.00Weöres Sándor SzínházSzentivánéji álomfebruár 7., 21.00A-ClubNYME és PTE-ETKSzemeszternyitófebruár 8., 14.30Agora–Gyermekek HázaVilágjárók – elôadássorozatélménybeszámolókkal. BarangolásokBiharban – KútiZsuzsanna elôadásafebruár 8., 17.00Cafe FreiAz én évadom. Trokán Pétervendége: Nagy Dezsô,a Szigligeti étterem tulajdonosafebruár 8., 19.00Weöres SándorSzínházTALÁN – Németh Judit önállóestjefebruár 9., 13.30MMIK–LOGO„Last minute”Segítség a felsôoktatásbantovábbtanulni szándékozófiataloknakfebruár 9., 17.00Bibliaiskoák Közössége(Szabó Miklós u. 14.)Nabukodonozor álma.Elôadó: Oláh László bibliaoktatófebruár 9., 19.00Weöres SándorSzínházExponálás– szombathelyi fotósokjátékos vetélkedôjefebruár 10.Tó vendéglôGotthard-bálfebruár 10., 17.00MMIKAngyalok és démonok –Magosi Beáta sminkmesterkiállításának megnyitójafebruár 10., 18.00Agora–Mûvelôdési ésSportházSzombathelyi MûszakiSzakképzô Iskola és KollégiumGépipari Szakközépiskolája– szalagavató ünnepségfebruár 10., 19.00Oladi ÁMKOpen The Door Feszt.Fellépôk: Eston, Rest InPeace, Üveges + a Többiek,Péntekfebruár 10., 22.00Paparazzi ClubSalsa verseny & after party.Fergeteges karibi hangulat,értékes nyereményekkel keverve.Nevezés: info@paparazziclub.hufebruár 10., 22.00Premier PadlásClub Music Nightfebruár 4., 22.00Cuba CaféMatúra Túra– Gépiparis szalagavatóafter partyfebruár 11., 9.00–12.00Agora–Gyermekek Háza„Kreatív mûhelyek”– kézmûves kuckóTéma: A sokoldalú papír –papírmaséRendelési idô:Kedd: 14.00–18.00 óráigRendelô: Szombathely, Széchenyi u. 4–6.Tel.: (+36)20/530-6588; (+36)94/343-300E-mail: sandorplasztika@gmail.comTeljes körû plasztikaisebészeti ellátáshelyi érzéstelenítésbenés altatásban• Arcplasztika• Fül- és orrplasztika• Szemhéjplasztika• Emlônagyobbítás• Emlôfelvarrás- és kisebbítés• Hasplasztika• Zsírleszívás, alak-korrekciók, saját zsír feltöltés• Lézeres szôrtelenítés és rejuvenáció (EsteLux orvosi lézerrel)• Ráncfeltöltések hyaluronsav tartalmú készítményekkel• Botox kezelés Vistabel injectióval• Thermage orvosi radiofrekvenciás bôrfeszesítés• Bôrdaganatok, anyajegyek eltávolítása10


2012. FEBRUÁR 4. H I R D E T É SAz ASZTMÁS, ALLERGIÁS BETEGEKVas megyei Egyesületekéri a tisztelt adózókat, hogySZJA-juk 1%-ának felajánlásávaltámogassák munkájukat.Adószámunk: 1 8889882-1-18MUNKAVÉDELMITECHNIKUS ésTÛZVÉDELMI ELÔADÓtanfolyamok indulnak februárbanSzombathelyen.Érd.: 06/20/436-5910; info@feot.hu; www.feot.huFEOT Kft. • Al.: 0331 • Nysz.: 08-0041-05Penészirtáshosszú távú garanciávalfûtésmegtakarítássalwww.peneszirtok.hu • Tel.: 0670/3255715ESÔEMBERKE ALAPÍTVÁNYTisztelettel kéri, hogyadója 1%-ával támogassaa Vas megyei autistákatés a HOLNAP HÁZALakóotthon mûködését.KÖSZÖNJÜK!Adószámunk: 18887196-1-18H I R D E T M É N YÉrtesítjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy 2012. évtôl az alábbiakban hivatkozott törvény megváltoztattaa víz- és csatornadíj megállapításának rendjét és mértékét. 2011. december 31-ig az ellátásértfelelôs önkormányzatok feladata volt a szolgáltatási díjakról a díjrendeletek megalkotása ésmeghirdetése. A törvény szerint a felelôs miniszter rendeletben állapítja meg a közmûves ivóvízellátás,a szennyvízelvezetés és -tisztítás díját.Átmeneti rendelkezésként, a felelôs miniszter által rendeletben megállapított szolgáltatási díjakhatálybalépéséig, az önkormányzati víziközmû szolgáltató a 2011. december 31-én érvényes bruttódíjhoz képest legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékû díjat alkalmazhat.A Víziközmû szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezése szerint – az elôzô évben az önkormányzatokáltal megállapított és kihirdetett díjak helyett – 2012. évtôl az alábbi, mérsékeltebbivóvíz- és csatornadíjak kerülnek alkalmazásra a VASIVÍZ ZRt. szolgáltatási területén.2012. évtôl érvényes ivóvíz- és csatornadíjak a VASIVÍZ ZRt. szolgáltatási területénIVÓVÍZDÍJEgységes a VASIVÍZ ZRt. szolgáltatási területén lévô minden településenAlapdíj, érvényes 2012. február 1-jétôlVízmérô átmérôje (mm) Nettó alapdíj + áfa Bruttó ár13–20 225 Ft/hó + áfa 286,00 Ft25–30 860 Ft/hó + áfa 1.092,00 Ft40–50 3.400 Ft/hó + áfa 4.318,00 Ft80 7.800 Ft/hó + áfa 9.906,00 Ft100 10.000 Ft/hó + áfa 12.700,00 Ft150 12.900 Ft/hó + áfa 16.383,00 Ft200 15.500 Ft/hó + áfa 19.685,00 FtVízmérô nélküli fogyasztóhely 140 Ft/hó + áfa 178,00 FtFogyasztásarányos ivóvízdíj, érvényes 2012. január 1-jétôlNettó fogyasztásarányos díj + áfaBruttó árLakossági fogyasztók 241 Ft/m 3 + áfa 306,07 FtNem lakossági fogyasztók 301 Ft/m 3 + áfa 382,27 FtSZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS -TISZTÍTÁS DÍJAAlapdíj, érvényes 2012. február 1-jétôlEgységes a VASIVÍZ Zrt. szolgáltatási területén lévô minden településenVízmérô átmérôje (mm) Nettó alapdíj + áfa Bruttó ár13–20, vízmérô nélküli fogy.hely 205 Ft/hó + áfa 260,00 Ft25–30 820 Ft/hó + áfa 1.041,00 Ft40–50 3.000 Ft/hó + áfa 3.810,00 Ft80 4.000 Ft/hó + áfa 5.080,00 Ft100 5.000 Ft/hó + áfa 6.350,00 Ft150 6.000 Ft/hó + áfa 7.620,00 Ft200 – –Szolgáltatásarányos csatornadíj, érvényes 2012. január 1-jétôl(Mûszaki rendszerenként alkalmazott díjak)Szennyvízelvezetési ésSzolgáltatásarányos nettó és bruttó csatornadíj-tisztítási rendszer Lakosság Bruttó ár Nem lakosság Bruttó árSzombathely–Kôszeg 309 Ft/m 3 + áfa 392,43 Ft 387 Ft/m 3 + áfa 491,49 FtAz áfa mértéke 2012. január 1-jétôl 27%.Az elhelyezkedésnél nem mindegy,hogy hol végzi a tanfolyamot!A VAGYONVÉDELMIORSZÁGOSKIKÉPZÔ KÖZPONTBIZTONSÁGI ÔRintenzív, OKJ-sszakmunkásképzéstindít a szakmai szakszervezetekés az ORFK-RSZKK ajánlásávalfebruár 11-én és 18-ánSZOMBATHELYEN,KÖRMENDEN ÉSKÔSZEGEN.+36-30-981-19-83Hétvégén is hívható!Hölgyek, nyugdíjasok,pályakezdôkjelentkezését is várjuk!www.vokk.huKönnyû és gyors elhelyezkedés!Fegyvervizsga 1 nap alatt!NE HIGGY az átverôknek,ÓVAKODJ az olcsótanfolyamoktól!Fnysz: 01022-201011


MADENTKOAMBULÁNS ÉS FEKVÔBETEG-ELLÁTÁS:emlôkisebbítés, -nagyobbítás (életre szóló cseregaranciával), -felvarrás,zsírleszívás, arc-, hasplasztika, orr-, fül-, alsó, felsô szemhéjplasztika,BOTOX-kezelés, ráncfeltöltés, G-pont feltöltés, kissebészeti beavatkozásokTelefon: 30/994-0354E-mail: krecsanyi.kalman@chello.huwww.madentko.hu • Szombathely, Széchenyi u. 4–6.Rendelési idô: kedd 16–18 óráig • MÁV-rendelôben: kedd 14.30–16 óráigEgynapos sebészeti beavatkozás a sárvári kórházban!FarsangKaszóban(2012. február 10–12.)A csomag tartalma:• Szállás 2 fô részére 2 éjszakárafélpanzióval• Szombaton farsangi mulatságvacsorával, tombolával, fergetegeshangulattal hajnalig –belépés csak álarcban!• Kisvasutazás egy alkalommalaz érintetlen Baláta-tavi lápvidékre• Belépôjegy a nagyatádi gyógyfürdôbeegy alkalommal• Térítésmentes Wi-FiMár 17.355 Ft/fôtôl!Várom régi és leendôvendégeimet!Stukics NoémikozmetikusBEJELENTKEZÉS:20/526-894194/328-114• nem törékeny• ultrakönnyû, kényelmes viseletminden korosztály számára• antiallergén• fém és monomér mentes• gyors, precíz kiszolgálással!a fogsorjavítástóla fogszabályozásig,saját laborral,rövid határidôvel!GRÁDICS Kft. – 9700 Szombathely, Aranypatak u. 73. • Tel.: 94/339-305, Mobil: 30/277-0457e-mail: mihaly.istvan@gradics.hu • web: www.gradics.hu12MEGHÍVÓTANFOLYAMRALévai Borbála akupresszôr, füladdiktológusa következô idôpontokban ismerteti az ôsigyógymódok alkalmazását, a test lélektanát,a múlt megértését, elengedését, az önvizsgálatokeredményes végzését:Hévíz:Budapest:2012. február 25–26., I–II.március 31., III.2012. április 28–29., I–II.május 19., III.2012. március 4., III.Információ: TÁDÉ BIOHÁZ Kft., HévízTelefon: 06/83/340567, 06/30/5831829,tadebio@enternet.huSTROMFELD GYÓGYSZERTÁR(A LIDL MELLETT) TEL.: 94-801-230NYITVATARTÁS:HÉTFÔTÔLPÉNTEKIG8–19,SZOMBAT8–13• Havonta változó NOVA akciók• Egészségpénztári kártyák, Wellnessgyógyszerutalványok elfogadása• Homeopátiás készítmények• Ingyenes parkolásKÖZÉPPONTBAN AZ EGÉSZSÉG!


2012. FEBRUÁR 4. É L E T M Ó D • E G É S Z S É GHAT JÓ TANÁCS A HALLÓKÉSZÜLÉKELEMEK ÉLETTARTAMÁNAKMEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZA hallókészülék elemek rendeltetésszerû használatajelentôsen meghosszabbíthatja azok élettartamát.A szombathelyi Amplifon Hallásközpont hallásspecialistáiszerint az alábbi 6 jó tanácsot érdemesmegfogadni.1. Vásárláskor minden esetben ellenôrizze ahallókészülék elem szavatossági idejét! A lejárat idejea csomagolás hátulján található.2. A hallókészülék elemek tartós, cink-levegô elemek.Az elemek tetején található védôfóliát közvetlenüla felhasználás elôtt el kell távolítani. Ekkor azelemben lévô cinket a levegô oxigénje rövid idônbelül aktiválja, ezt a néhány percet érdemesmegvárni: ennek hiányában az elemek élettartamajelentôsen csökkenni fog!3. A mai hallókészülékek hangjelzéssel figyelmeztetika viselôjüket az elemek lemerülésérôl. Ilyenkorajánlatos mihamarabb elvégezni az elemcserét.4. A hallókészülék elemek cink-levegô elemek, amikettilos a hûtôszekrényben tartani, mivel így – a higanyelemekkel ellentétben – élettartamuk nem nô,hanem csökken.5. Éjszakára, illetve amikor nem használja készülékét,kapcsolja ki azt, illetve nyissa ki az elemtartót. Ígyaz elem nem mûködteti feleslegesen a készüléket,és élettartama hosszabb lesz.6. Tároláskor az elemek ne érjenek össze, mert ez azelemek lemerüléséhez vezethet. Fontos, hogy a mégnem használt elemek az eredeticsomagolásukban legyenektárolva!További információért hívjaa 94/311-447-es telefonszámot vagylátogasson el az Amplifon Facebookoldalára:facebook.com/hallokeszulek!(x)PALEOLIT ÉTRENDDEL A CSÚCSFORMÁÉRT2. részA paleodiéta hatásra energikusabbak leszünk, normalizálódikbélmûködésünk, néhány hét alatt csökkennek az emésztésizavarok, gyomorégés, és a savas gyomor okozta panaszoktalán teljesen meg is szûnnek. A magas koleszterinnelés a normálistól eltérô vérkémiával rendelkezô emberek márkét héttel a diéta bevezetése után javulást fognak észlelni.A paleodiéta különösen hasznos a II-es típusú cukorbetegségben,a szív- és érrendszeri betegségben, a magas vérnyomásbanszenvedôk számára, illetve a vesekô, asztma, aknéspanaszok vagy csontritkulás esetén. Számos bizonyíték igazolja,hogy jótékonyan befolyásol egyes autoimmun betegségeket,mint például a lisztérzékenységet, a dermatitiszherpetiformiszt, a reumatoid artritiszt és a szklerózis multiplexet.Ma már van lehetôség a kenyér, kalács és a süteményekkiváltására is, tehát nem kell lemondanunk az egészségünkérdekében minden édes élvezetrôl. Cukorbetegek,liszt- és laktózérzékenyek is bátran fogyaszthatják a paleolitételeket, hiszen nem tartalmaznak lisztet, cukrot, tejet, tejterméket,tartósítószereket, ízfokozót és színezôanyagot.(x)NYITVA TARTÁS:H–P: 9–17Szo.: 9–13Mia NatúrboltPALEOLIT SÜTEMÉNYEK, PALEOLITÉLELMISZEREK nagy választékban.Lenmagliszt, tökmagliszt, kókuszliszt, szezámmagôrlemény, amarant liszt, hajdina liszt, mandulatej,kókusztej, kókuszkrém, KÓKUSZZSÍR…Mia Natúrbolt • Szombathely, Rákóczi F. u. 68.INGYENES KISZÁLLÍTÁS az akció idôtartama alatt Szombathely területén.www.miabio.hu • www.mianaturbolt.huNIA – a mozgás öröme!Szeresd a tested,élvezd az életed!Izgalmas, változatos, önkifejezéssel teliholisztikus fitneszirányzat, amely mindenkinekszól – kortól, fittségi állapottól,testsúlytól, nemtôl függetlenül.Boldoggá tesz, ellazít és erôt ad!Infó: Suhai Noémi 06/30/9377-781Robot vagyok,és önmûködôen takarítok!• önállóan, akártávollétünkben iskiporszívóz• minimálisenergiafelhasználás• használata egyszerû• minden padlótípushozOTTHONI KIPRÓBÁLÁSILEHETÔSÉG!PontSzombathely, Kôszegi u. 46.(a húsbolt mellett) Tel.: 06/20/447 2213www.irobot.hu13


Szakértelem és kedvezô árakEGY HELYEN, AZ ÁRKÁDIA GYÓGYSZERTÁRBAN„Kérdezze meg kezelôorvosát és gyógyszerészét!” Általábanígy zárulnak azok a reklámok, melyek a különbözô medicinákatnépszerûsítik. A Dolgozók útja 1/A szám alatt, az ÁrkádiaEgészségcentrumban mindez egy helyen megvalósítható.A hétköznapokon 8 és 19, szombaton pedig 8 és 13 óra közöttnyitva tartó, a közelben ingyenes parkolási lehetôséget nyújtócentrumban a házi, gyermek- és szakorvosok mellett a patikaszakértô munkatársai is nap mint nap azon fáradoznak, hogymegfeleljenek a páciensek igényeinek. Az Árkádia Gyógyszertárkiemelt célja, hogy Ön nyugodt környezetben, a megfelelôtájékoztatás mellett kedvezô áron jusson hozzá azokhoz agyógyszerekhez és egyéb készítményekhez, melyekre szükségelehet. A patikában így minden termék beszerezhetô ahomeopátiás szerektôl kezdve, a kozmetikumokon át egészena vitaminokig. A gyógyszertár laboratóriumában pedig kellôodafigyeléssel állítják elô az úgynevezett magisztrális (helybengyártott) készítményeket. A vény nélkül kapható termékekvásárlása esetén ráadásul 5 százalékos törzsvásárlói kedvezménytadnak. S ha mindehhez hozzátesszük, hogy a patika felkészültszakemberei tanácsadással is segítik a betegek eligazodását akészítmények között, akkor vélhetôen már tudja, hova kellfordulnia, ha azt hallja: „Kérdezze meg gyógyszerészét!”Természetesen az Árkádia Gyógyszertárhoz!(x)ÁRKÁDIA EGÉSZSÉGCENTRUMGYÓGYSZERTÁR • MAGÁN-, GYERMEK- ÉS HÁZIORVOSI RENDELÔKKEL• Havonta változó SZIMPATIKA-AKCIÓK• Bank-, egészségpénztári kártyák (OTP, MKBAXA, ADOSZT, PATIKA, K&H, TEMPO,POSTÁS, VASUTAS, GENERALI, ARANYKOR,VITAMIN, DIMENZIÓ, HONVÉD, PRO VITA)• Wellness- és Önkormányzati gyógyszerutalványokelfogadása• KSZDSZ-kártyára kedvezmény• Ingyenes parkolási lehetôségNYITVATARTÁS:HÉTFÔTÔLPÉNTEKIG8–19SZOMBAT8–135% TÖRZSVÁSÁRLÓI KEDVEZMÉNYvény nélkül kapható termékek vásárlása eseténÁRKÁDIA GYÓGYSZERTÁRSZOMBATHELY, DOLGOZÓK ÚTJA 1/A(A BUSZMEGÁLLÓ MÖGÖTT)TELEFON: 94/508-008LEGNAGYOBB KINCSÜNK AZ EGÉSZSÉG!A hét hat napján ehhez nyújtunk segítségetszemélyre szabott kiszolgálással!Nyitva tartás: HÉTFÔ–PÉNTEK: 8–19 • SZOMBAT: 8–1314„Vas Megyei MarkusovszkyKórházért” AlapítványAdószám: 19247658-1-189700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.Tel.: 06-94/515-501www.markusovszky.huDr. Radnai Endrekuratórium elnökeTisztelt Vas Megyei Polgárok!Prof. Dr. Nagy LajosPhD vezérigazgató fôorvosUgye Önnek is az a legfontosabb, hogy Ön és Szerettei számára szükség esetén a legkiválóbb orvosok,egészségügyi eszközök azonnal álljanak a rendelkezésére?Egészségügyben dolgozó kollegáink szíve ügye az Ön és Szerettei egészsége, mielôbbi felgyógyulása.Azért, hogy Ön is felhôtlenül és boldogan, örömmel élvezhesse Szeretteivel a csodálatos életet, akiket drágakincsként Ön is ajándékba kapott. Azon munkálkodunk, fáradozunk nap mint nap, hogy Ön a gondoskodó, segítôkezet kollegáinktól bármikor megkaphassa, amikor csak szüksége lehet rá. Bárcsak soha ne kellene rászorulnia!Mit tud egészségéért Ön most tenni, ami még pénzébe sem kerül?• Az Ön jövedelemadóját saját maga és Szerettei egészségére, mielôbbi gyógyulására költheti itt Vas megyében!• Újabb és jobb mûszereket vehetünk, amely elôbb fel tudja ismerni a kezdôdô betegségeket és idejében meg tudjuk fékezni azt.• Ha Ön egészséges lesz, illetve gyorsabban felgyógyul, akkor szeretteivel Ön is több idôt tud tölteni!• Betegség miatt Ön nem esik ki a munkából, több jövedelemre tud szert tenni!• Egészségügyi munkatársaink képzettebbek lesznek, mely révén az Ön egészsége még nagyobb biztonságban lesz!Ha nem rendelkezik az 1%-kal, akkor más rendelkezik a lehetôségünkkel!Pénzünk bekerül a költségvetésbe, ezért az 1%-ot ADJUK VISSZA MAGUNKNAK!Tisztelettel és szeretettel kérjük, MOST feltétlenül Ön is támogassa Saját és Szeretteiegészségét, mielôbbi felgyógyulását adója 1%-ával.Mit kell pontosan tennie?Kérjük, hogy munkahelyén adja le a nyilatkozatát, hogy az 1%-ot a Vas Megyei MarkusovszkyKórházért Alapítvány javára szeretné felajánlani. Az Alapítvány adószámát kell megadnia:A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány adószáma: 19247658-1-18MEGTISZTELÔ, HOGY AZ ÖN ÉS SZERETTEI EGÉSZSÉGÉT, GYÓGYULÁSÁT SZOLGÁLHATJUK!


2012. FEBRUÁR 4.É L E T M Ó D• E G É S Z S É GDr. Gerencsér Józseffôorvos, sebész, plasztikai sebészMûtétek altatásban és helyi érzéstelenítésben:emlônagyobbítás, -kisebbítés, -felvarrás, hasplasztika,arc-, orr-, fül-, alsó-felsô szemhéjplasztika, ultrahangos zsírszívás,ráncfeltöltés, BOTOX, kissebészeti beavatkozások.MadentkoSzombathely, Széchenyi u. 4–6.Mobil: 70/3828 179E-mail: drgerencserjozsef@chello.huRENDELÉSI IDÔ: CSÜTÖRTÖK 16–17 ÓRÁIGSZENT MÁRTON GYÓGYSZERTÁRSzombathely, Szent Márton u. 18.Tel.: 318-438, 501-767Nyitva:hétfôtôl péntekig: 8–19 óráigGYÓGYSZEREK • GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖKEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKEK • TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTÔKSZIMPATIKA TERMÉKEK FORGALMAZÁSANôi jóga kezdô éshaladó szinten„Vedd a napot ajándéknak,amit mások pazarolnak”József AttilaEgy gondolat minden hétre a Heti üzenet-ben,elérhetô: www.kneffel.huÉrd.: 0620/33-45-018Az elôadás helye és ideje:CLAUDIUSHOTEL2012. 02. 17. (péntek) 18 óraGyermek bôrgyógyászati ésbôrgyógyászati magánrendelésDr. Vincze MagdolnaCsecsemô- gyermekgyógyász,bôrgyógyász, kozmetológus fôorvosRendelés helye:Szombathely, Szent Márton u. 22.(gyermekorvosi rendelô)Rendelés: kedd 17.00–18.00Bejelentkezés: 30/384-592415


A VAS MEGYEITESTNEVELÔ TANÁROKEGYESÜLETEköszöni a tavalyi felajánlásokat,egyúttal kéri, hogy az idénis támogassák az egyesületmunkáját SZJA-juk 1%-ával!ADÓSZÁMUNK:18887914 -1-18KÉMÉNY ésTETÔDOKTOR Bt.Szombathely, Bakó J. u. 14.Tel.: 94/326-690, 30/9278-397Kémény-béléscsövezésSzerelt kéménykészítésTermoforkémény-kiváltásegyedi kéményekreFaszerkezetek, komplett tetôk gyártása!SzombathelyErkel F. u. 60.Tel.: 327-88430/607-141130/288-449530/361-9991www.farkas-fa.hu• SZÁMÍTÓGÉPES TERVEZÉS HOZOTT TERV ALAPJÁN• 3 DIMENZIÓS LÁTVÁNYTERV• GYÁRTÁS: CNC-VEZÉRLÉSÛ ÁCS-SZABÁSZ GÉPPEL• TETÔFELÚJÍTÁS, TETÔCSERE• HELYSZÍNI KIVITELEZÉSépületfa • faanyagvédelem • lambéria, hajópadló • mûszárított asztalosáruJegyár:500 FtA hirdetésfelmutatásával50%kedvezmény!Február 11. (60, 74, 84, 120 kg)9.00–14.00 Selejtezôk16.00–16.30 Megnyitó16.30–18.00 Vigaszági mérkôzések18.00–19.30 Döntôk, eredményhirdetésekFebruár 12. (55, 66, 96 kg)9.00–11.30 Selejtezôk11.30–12.30 Vigaszági mérkôzések12.30–14.00 Döntôk, eredményhirdetésekVáltsa meg jegyétidôben!Az elsô 300 db belépôjegy 2.200 forintért kapható!

More magazines by this user
Similar magazines