A gyanú árnyékában - Magyar Helsinki Bizottság

helsinki.hu

A gyanú árnyékában - Magyar Helsinki Bizottság

A GYANÚ ÁRNYÉKÁBANbonyolult jogi szöveg hallás utáni megértése még az iskolázottabbak számára is nehézségetokozhat; a kevésbé kvalifikált terheltek esetében pedig a jogokra való figyelmeztetéstovábbi magyarázat nélkül aligha éri el a kívánt célt. Ügyvédek szerint a nyomozatiszakban a hatóságok ritkán szolgálnak kiegészítő magyarázattal a jogok tekintetében, 30a bíróságok esetében ez az adott bírótól függ: egyes bírók hosszas magyarázatokkal igyekezneksegíteni a terhelteket jogaik megértésében, míg mások egyszerűen felolvassák ajogszabályi rendelkezéseket. 31Egy megkérdezett bíró is megerősítette, hogy még abban az esetben is, amikor a nyomozatiszakban végrehajtott kihallgatásról szóló jegyzőkönyvben szerepel, hogy a terheltjogait felolvasták, néha szükség van ennek további bizonyítására (pl. a kihallgatást vezetőrendőr idézése útján), hogy bizonyossá váljon, a terheltet valóban megfelelő módontájékoztatták. 32 Gyakorló bírák szerint nem ritka, hogy bár a terhelt a kihallgatás elejénközli, hogy nem kíván a kérdésekre válaszolni, a jegyzőkönyvben mégis szerepelnek akérdések, illetve az azokra adott válaszok – ilyenkor a bíróra van bízva, hogy az ügyösszes körülményét figyelembe véve miként értékeli ezt a bizonyítékot. 33A gyakorló jogászok egy része kiemelte, hogy ha a terheltet védője megfelelően felkészítiés segíti, akkor nyilvánvalóan kisebb nehézséget okoz neki megérteni jogait éskötelességeit. Mivel a kirendelt védők munkájának minőségével kapcsolatban komolyproblémák merülnek fel, a jogokról való tájékoztatás tekintetében a rászoruló terheltekhátrányosabb helyzetbe kerülhetnek, mint azok, akik megengedhetik maguknak, hogyügyvédet fogadjanak.30Gyakorló védők beszámolói szerint előfordul, hogy a kioktatás is elmarad, mivel a terhelt csak kihallgatásavégén, a kihallgatási jegyzőkönyv átolvasásakor és aláírásakor ismerheti meg a figyelmeztetéseket,vagyis utólag szerez tudomást jogairól. Amennyiben a védő nélkül kihallgatott terhelt aláírja a jegyzőkönyvet,utólag természetesen már lehetetlen bizonyítani, hogy a figyelmeztetések nem a kihallgatáskezdetekor hangzottak el.31A BÜK–MHB konferencián részt vevő bírák elmondták: a jogokra vonatkozó jogszabályszöveg felolvasásátólnem lehet eltekinteni, mivel a szigorú ítélőtáblai gyakorlat szerint hatályon kívül kell helyezniazokat az ítéleteket, amelyeknek az esetében az eljárás során a kioktatásra nem a törvényben meghatározottmódon került sor, holott a törvény szövegének felolvasása önmagában nem jelenti azt, hogy aterhelt tisztában van a jogaival. A bírák ezt a problémát úgy igyekeznek áthidalni, hogy jegyzőkönyvönkívül hétköznapi nyelven is igyekeznek megértetni a terhelttel, milyen jogai és kötelezettségei vannakaz eljárás során.32Interjú bírákkal33Elhangzott a BÜK–MHB konferencián.16

More magazines by this user
Similar magazines