A gyanú árnyékában - Magyar Helsinki Bizottság

helsinki.hu

A gyanú árnyékában - Magyar Helsinki Bizottság

A GYANÚ ÁRNYÉKÁBANAz egyetlen eset, amikor a terhelt rászorultságát figyelembe veszik, ha személyes költségmentességrejogosult, és védő kirendelését kéri. Ha a terhelt a jövedelmi és vagyoniviszonyai folytán a bűnügyi költséget előreláthatóan nem tudja megfizetni, és ezt különjogszabályban 83 meghatározott módon igazolta, a terhelt vagy védője kérelmére a bíróságieljárás során a bíróság, a vádemelés előtt pedig az ügyész határoz arról, hogy aterhelt részére személyes költségmentességet engedélyez-e. A személyes költségmentességengedélyezése esetén a terhelt kérelmére a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozóhatóság védőt rendel ki, akinek díját és költségét az állam viseli. 84 Minden más kötelezővédelmi esetben ezeket a költségeket az állam csupán megelőlegezi, és ha a vádlottatbűnösnek mondják ki, akkor a terheltnek a bűnügyi költség részeként vissza kell ezeketfizetnie. 85 (Az esetek többségében azonban az állam igénye a bűnügyi költség megfizetésérevégrehajthatatlan marad.)A személyes költségmentesség engedélyezésének feltétele, hogy (i) a terhelt egy hónapraeső jövedelme egyedül élő esetében ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkorilegkisebb összegének a kétszeresét, (ii) közös háztartásban élők esetén pedig a háztartásbanaz egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkorilegkisebb összegét. A személyes költségmentesség engedélyezésének további feltétele,hogy a kérelmező a szokásos életszükségleti és berendezési tárgyakon, a megélhetéséhezszükséges termelő- és munkaeszközökön, és azon az ingatlanon kívül, amelyben lakik,egyéb vagyonnal ne rendelkezzen. 86A gyakorlattal kapcsolatban két problémát érdemes kiemelni. Egyrészt a terheltekrendkívül kevés esetben kérnek személyes költségmentességet, 2006-ban például csupán77 esetben érkezett ilyen kérelem az ügyészségre, míg az összes terhelt száma közel170 000 volt, akiknek 70%-a rendelkezett védővel. 87 Amikor a lehetséges okokrólkérdeztük őket, a gyakorló büntetőjogászok nem tudtak magyarázatot adni a kérelmek839/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együttes rendelet a személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban84Be. 74. § (3) bekezdés a) és c) pont85Be. 338. § (1) bekezdés869/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együttes rendelet a személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban,2. §87Forrás: Legfőbb Ügyészség32

More magazines by this user
Similar magazines