Barbara Ann Brennan - Életenergia Közössége Független Szellemi ...

mindenseg.uw.hu

Barbara Ann Brennan - Életenergia Közössége Független Szellemi ...

l. fejezet

HOGYAN HASZNÁLJUK

EZT A KÖNYVET?

Ez a mű elsősorban azok számára íródott, akik szeretnék megérteni,

mélyebben felfedezni önmagukat és a kézrátétel művészetét.

A könyv az emberi aura, és annak testi, valamint pszichológiai

gyógyítással való kapcsolatának mélyreható elemzését nyújtja.

Egészségügyben dolgozó szakembereknek, papi személyeknek

és mindazoknak ajánljuk, akik teljesebb testi-lelki és spirituális

egészségre törekednek.

Ha azért érdekli Önt ez a könyv, mert ön-gyógyító módszereket

szeretne tanulni, jó úton jár. E könyv tanulsága szerint az öngyógyítás

ön-átalakítást jelent. Bármely betegség, akár lelki, akár testi baj,

olyan ön-vizsgáló, ön-felfedező útra vezérli Önt, melynek eredményeképpen

élete gyökeresen megváltozik. E könyv kézikönyvként szolgál

ehhez az utazáshoz, mind az öngyógyításban, mind mások gyógyításában.

Az egészségügy bármely tudományterületén dolgozó hivatásos

gyógyító számára éveken át használható kézikönyv. A gyógyítást

tanulónak tankönyv, amelyet a kurzusok során egy tapasztalt gyógyító

mellett, vagy annak felügyeletével, segítségével használhat.

Minden fejezet végén kérdések találhatók. Azt javaslom, hogy a

gyógyítást tanuló anélkül, hogy a fejezet szövegébe visszalapozna,

válaszolja meg ezeket.

A szöveg tanulmányozása közben, kérem, végezze el a benne

szereplő gyakorlatokat. E gyakorlatok nem csupán a gyógyító- és

vizsgálóeljárásokat célozzák, hanem az öngyógyítást és az önfegyelmet

is. A gyakorlatok életünk kiegyensúlyozására és elménk elcsendesítésére

összpontosítanak annak érdekében, hogy észleléseink köre

kitágulhasson. Ez a könyv nem helyettesíti a gyógyító tanfolyamatokat.

A gyógyítókurzusok során, vagy a kurzusokra való előzetes

felkészülésben ajánlatos használni. Ne becsüljék le azt a munkát,

amelyre szükségünk van ahhoz, hogy gyakorlattá váljunk az energiamezők

érzékelésében, és megtanuljunk velük dolgozni. Szükségünk

lesz a kézrátétel élményére, és arra, hogy ezt az élményt egy képzett

gyógyító tanító megerősítse.

Az Emberi Energiamező (EEM) észlelése nem csupán tanulmányokat,

de belső növekedést is igényel. Érzékenységünket növelő

belső változásokra van szükségünk ahhoz, hogy meg tudjunk tanulni

különbséget tenni a belső zaj és a belülről érkező finom információ

között, ami csupán az elme elcsendesítése után fogható fel.

Másrészt, ha már vannak a „normál" érzékelési tanulmányon

kívül eső kezdeti tapasztalataink, e könyvet a tapasztalatok megerősítéseként

is használhatjuk. Bár minden ember élménye egyedi, vannak

olyan általános élmények, amelyek mindenkinél jelentkeznek az

észlelési kör kitágítása, a „csatornák kinyitása" során. E megerősítések

azt szolgálják, hogy bátorítsanak minket utunkon. Nem, nem

fogunk megbolondulni. Mások is hallanak „sehonnan" érkező hangokat,

és látnak ott nem lévő fényeket. Ez mind része azon csodálatos

változások kezdetének, melyek talán szokatlanul, de a legtermészetesebb

módon mennek végbe életünkben. Bőséges tapasztalatunk

van arról, hogy manapság igen sok ember terjeszti ki szokásos 5

érzékét szuperszenzoros (érzékelésen túli) szintekre. A legtöbb em-

bernek vannak Fokozott Érzékenységű Észleletéi anélkül, hogy ezt

tudatosítanák magukban. Nagyon sokan képesek ezeket az észleléseket

jelentős mértékben finomítani, ha rászánják magukat, és erről

szóló tanulmányokat folytatnak. Lehetséges, hogy már zajlik a tudat

átalakulása, és mind több ember fejleszt ki olyan szintet, amelyen az

információfelvétel más, esetleg magasabb frekvencián zajlik. Én is

így tettem. Ön is képes erre. Bennem ez a fejlődés egy lassú, organikus

folyamatként ment végbe, amely új világokba vezetett, és szinte

teljesen megváltoztatta személyes valóságomat. Hiszem, hogy az

FÉÉ kifejlesztésének folyamata az emberi faj természetes evolúciós

lépése, amely a fejlődés következő szakaszába visz el bennünkét,

oda, ahol újonnan megszerzett képességeink miatt mélyen becsületesnek

kell lennünk. Érzéseink és magánszféránk többé nem

marad rejtve mások előtt. Most is automatikusan közöljük őket

energiamezőnkön keresztül. Ha mindenki megtanulja érzékelni ezt

az információt, sokkal tisztábban fogjuk érteni egymást, mint most.

Például: Ön esetleg már most is képes felismerni, ha valaki

nagyon dühös. Ez könnyű. Az FÉÉ segítségével képessé válunk arra,

hogy lássuk a dühös személyt körülvevő vörös ködöt. A mélyebb

szinteken zajló folyamatok megértése érdekében lehetséges a harag

okára fókuszálni, nemcsak a jelenben fennálló okra, de arra is, hogyan

kapcsolódik ez a gyermekkori élményekhez, és a kliens szüleihez

való viszonyához. A vörös köd mögött megjelenik majd egy

vastag, szürke, folyadékszerű anyag, mely súlyos szomorúságot

hordoz. A szürke köd lényegére fókuszálva esetleg képesek leszünk

meglátni azt a gyermekkori jelenetet, mely e mélyen gyökerező

fájdalom oka. Azt is látni fogjuk, miképpen károsítja a harag a fizikai

testet. Látni fogjuk, hogy van olyan ember, aki rendszerint haraggal

reagál bizonyos helyzetekben, pedig közelebb vinne a sírás a helyzet

megoldásához.

Az FÉÉ használatával képessé válunk rá, hogy megtaláljuk azokat

a szavakat, amelyek segítenek lehiggadni, és kapcsolatot találni

mélyebb valóságunkkal. Más esetben azonban úgy láthatjuk, hogy

épp a harag kifejezése az, amitől könnyebb lesz elviselni egy bizonyos

helyzetet.

Ha egyszer megéltük ezt az élményt, többé már semmi sem a régi.

Életünk soha nem remélt módon kezd megváltozni. Megértjük az ok

és okozati összefüggést, látjuk, ahogy gondolataink hatnak energiamezőinkre.

Ezek viszont testünket és egészségünket alakítják. Látjuk,

hogy energiamezőnkön keresztül mi magunk alkotjuk meg

saját valóságélményünket. Ez kulcs lehet ahhoz, hogy ráébredjünk,

hogyan befolyásolhatjuk saját valóságunk megteremtését, és hogyan

tudjuk megváltoztatni ezt a valóságot, ha a változtatás mellett döntünk.

Utakat találunk legbensőbb lényünkhöz, a mindannyiunkban

rejlő Isteni Szikrához.

Miközben az FÉÉ világán át elvezetem Önt az Emberi Energiamező

világába, arra bátorítom, hogy az út során változtassa meg

önmagáról alkotott képét. Ha egyszer ráébredünk, rájövünk, hogy

hatalmunkban áll megváltoztatni azokat a dolgokat, amelyeket nem

szeretünk, és elősegíthetjük azok beteljesülését, amelyeket szeretünk

15

Similar magazines