Barbara Ann Brennan - Életenergia Közössége Független Szellemi ...

mindenseg.uw.hu

Barbara Ann Brennan - Életenergia Közössége Független Szellemi ...

életünkben. Ez sok bátorságot, személyes keresést, kitartó munkát és

őszinteséget igényel. Nem könnyű út, de kétségkívül megéri a faradságot.

E könyv segíteni fog, hogy felismerjük ezt az utat. Nem csupán

egészségünk fenntartásához, megőrzéséhez nyújt új mintákat, de a

belső világunk és a minket körülvevő világegyetem közötti kapcsolathoz

is. Biztosítsunk magunknak rendszeresen időt arra, hogy ezt

az új kapcsolatot megtapasztaljuk. Engedjük meg magunknak, hogy

a Világmindenségbe nyújtózó gyertya lángja legyünk.

A könyv mindegyik fejezete az Emberi Energiamező és az Egyetemes

Energiamező egy-egy területéről szól. Az első rész az aurával,

és ennek életünkben elfoglalt helyével foglalkozik. Mi köze ennek a

misztikusok által oly régóta leírt jelenségnek hozzánk? Hol illik bele

a mi életünkbe? Hogyan használhatjuk mindennapjaink során?

Kliensek döbbentettek rá, hogyan képes megváltoztatni valóságunk

arculatát a jelenségek ismerete. Történeti, tudományos és gyakorlati

tudományos nézőszempontból is olvashatunk itt az Emberi Energiamező

jelenségeiről. A pszichodinamika, a pszichoterápia, észlelési,

érzékelési képességeink fejlesztése ugyanúgy témája a könyvnek, mint

a spirituális gyógyítás széles témaköre. Ez a fajta tudás mindannyiunkat

elvezethet egy jobb világba, a mély megértésből született szeretet

világába, ahol a megértés következtében az ellenségnek tartott emberek

barátokká válnak.

Similar magazines