Háború kontra szerelem - Színház.net

szinhaz.net

Háború kontra szerelem - Színház.net

S Z Í N HÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉSK R I T I K A I F O L Y Ó I R A TX I I I . É V F O L Y A M 4. S Z Á M1 9 8 0 . Á P R I L I STARTALOMF Ő S Z E R K E S Z T Ő :B O L D I Z S Á R I V Á NF Ő S Z E R K E S Z T Ő - H E L Y E T T E S :C S A B A I N É T Ö R Ö K M Á R I AjátékszínNÁNAY IST VÁNHáború kontra szerelem (1 )BAJOMI L ÁZÁR ENDRECamus-robbanás (6)Szerkesztőség:1054 Budapest V., Báthory u. 10.Telefon: 316-308,116-650BALOGH T IBORSchürzinger átgázol Schürzingeren (10)SZÁNT Ó PÉT ERÍtéletidő (14)DÉVÉNYI RÓBERTHogyan lett az óriás ember? (18)Megjelenik havontaA kéziratok megőrzésére és visszaküldésérenem vállalkozunkKiadja a Lapkiadó Vállalat,Budapest VII., Lenin körút 9-11.Levélcím: 1906, postafiók 223.A kiadásért felel:Siklósi Norbert igazgatóTerjeszti a Magyar PostaElőfizethető a hírlapkézbesitő postahivataloknálés a Posta Központi Hírlap Irodánál(postacím: Budapest V., József nádor tér 1. - 1900)közvetlenül vagy postautalványon valamint átutalássala KHI 215-96162pénzforgalmi jelzőszámláraEl őfizetési díj:1 évre 240,- Ft, fél évre 120,- FtPéldányonkénti ár: 2 0, - FtKülföldön terjeszti aKultúra Külkereskedelmi Vállalat,H - 1389 Budapest. Postafiók 149lndexszám: 25.797SZÁNT Ó ERIKAEquus a Pesti Színházban (22)KROÓ ANDRÁSEgy - kellemes - éj a kopár hegyen (25)BÁNYAI GÁBORMozart szellemében (26)négyszemköztFEUER MÁRIAOperaénekesnő a színpadon (30)FÖLDES ANNAA Deficit két változatban (33)80.0130 - Athenaeum Nyomda, BudapestIves magasnyomásFelelős vezető: Soproni Béla vezérigazgatóHU ISSN 0039-81361A borítón:Jelenet Ödön von H o r v á t h Kazi mi r ésKarolin című darabjának debreceni előadásából(Kalmár István felvétele)A hátsó borítón:Fehér Miklós díszlete Csurka Deficitjének„ s ö t é t " változatához (lklády László felv.)UNGVÁRI T AMÁSKortársak Örkény Istvánról (38)arcok és maszkokRÓNA KAT ALIN„Equust adom néked" (45)világszínházPÁLYI ANDRÁSMephisto a Nap Színházában (46)drámamellékletGYÁRFÁS M I K L Ó S : Játék a csillagokkal

More magazines by this user
Similar magazines