N E M Z E T K Ö Z I H E L Y Z E T F E L T Á R Á S - Q-AGEING project

q.ageing.eu
  • No tags were found...

N E M Z E T K Ö Z I H E L Y Z E T F E L T Á R Á S - Q-AGEING project

A Z I D Ő S K O R Ú A K D E M O G R Á F I A I H E L Y Z E T E É S Á L L A P O T AAZ IDŐSKORÚAK DEMOGRÁ FIAI HELYZE TE ÉS ÁLLAPOTAA népesség általános elöregedése, és az időskorúak „idősödése” az elemzésbe vont téregységekmindegyikét jellemzi. E folyamat mögött két alapvető jelenség húzódik meg. Egyrészt, a termékenységiarány az elmúlt évtizedben egyenletesen alacsony volt a partnerországokban (lásd 1. táblázat),sokkal alacsonyabb, mint a jelenlegi népességszám és korstruktúra fönntartásához szükséges. AQ-Ageing projektben vizsgált társadalmak az alacsony termékenységű társadalmak közé tartoznak,amelyek a bevándorlás ellenére csökkenő lakosságszámmal és a 60 évnél idősebb népesség növekvőarányával kénytelenek szembesülni.1. táblázat: Termékenységi ráta a partnerországokban és néhány más országban 1Termékenységi ráta 2 , évOrszág1996 2001 2006Németország 1.316 1.349 1.340Magyarország 1.460 1.310 1.350Olaszország 1.200 1.252 1.352Lengyelország 1.525 1.315 1.278Szlovénia 1.280 1.210 1.310Franciaország 1.710 1.876 1.983Norvégia 1.889 1.752 1.904Hollandia 1.529 1.710 1.730Spanyolország 1.162 1.244 1.370USA 1.976 2.034 2.101A másik fontos jelenség a várható életkor növekedése (lásd 2. táblázat).2. táblázat: Várható életkor a partnerországokban és néhány más országban 3Születéskor várható élettartam 2009-benOrszágTeljes népesség Férfiak NőkNémetország 79.26 76,26 82.42Magyarország 73.44 69.27 77.87Olaszország 80.20 77.26 83.33Lengyelország 75.63 71.65 79.85Szlovénia 76.92 73.25 80.84Franciaország 80.98 77.79 84.331 Forrás: http://www.prb.org/pdf07/TFRTable.pdf2 Teljes termékenységi ráta az egy nőre jutó gyermekszülések átlaga. A társadalom természetes önreprodukciójához 2,1érték szükséges.3 Forrás: CIA World Factbook, 2009.7

More magazines by this user
Similar magazines