vagyon és kockázat szétválasztása

adko.hu

vagyon és kockázat szétválasztása

Előadó:Vadász Ivánalelnöka Magyar Adótanácsadókés Könyvviteli SzolgáltatókOrszágos Egyesülete


VezinfóAdótervezésvagyonőrzésoffshoreBudapest, 2011. szeptember 16.


polgári jogszámvitelSzükséges ismeretekcégjogadójog


Zsinórmérték színlelés tartalom elsődlegessége gazdasági cél


Adótervezési feladatok– szerződések szövegének· adójogi,· számviteli és· társadalombiztosításikövetelményeket kielégítő megfogalmazása– egy konkrét ügylet adójogi következményeinek feltárása


Adótervezési feladatok– projektek, beruházások adójogi tervezése– egy cégen belüli tevékenységi ágazat adójogi tervezése– cégszerkezet adóoptimális átalakítása


Teljesítés időpontjának eltolásaElőleg Tao –Tulajdonjog fenntartás Tao ÁFABizomány Tao ÁFAIdőszakos elszámolás Tao ÁFAFelfüggesztő feltétel Tao ÁFA


Tulajdonjog fenntartásAz eladó a tulajdonjogot- csak a szerződés megkötésekor- írásban- a vételár teljes kiegyenlítéséigtarthatja fenn.


A vevő a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején- a dolgot nem idegenítheti el,- és nem terhelheti meg,Tulajdonjog fenntartásezért a tulajdonjog fenntartás ideje alatt nemrendelkezik tulajdonosként


Tulajdonjog fenntartásÁfa törvény 9. § (1) bek.Termékértékesítés:a birtokba vehető dolog ellenérték fejében történőátengedése, mely az átvevőt tulajdonosként valórendelkezésre jogosítja.A számviteli törvény 73. § (3) bek. nem kellalkalmazni, mert nincs számlázott ellenérték


Adó megtakarítás a jogi forma megválasztásávalElkerülhető FizetendőApport ÁFA illetékKiválás ÁFA 2010-tól illetékEgyesülés ÁFA 2010-tól illetékKedvezményezett eszközátruházás ÁFA+illeték+TaRészesedéscsere ÁFA+Ta 2010-tól illetékKedvezményezett részesedéscsere ÁFA+illeték+TaKedvezményezett átalakulás ÁFA+illeték+Ta


Iparűzési adóAdásvételi szerződésVállalkozási szerződésVevőBeruházóKivitelezőVállalkozóIgénybe vettszolgáltatás


Iparűzési adóadásvételi szerződés építési szerződés építési szerződésVevőBeruházóKivitelezőfővállalkozóAlvállalkozóELÁBÉ afővállalkozótólvásárolt építmény éstelekAlvállalkozói díj


Vagyonáthelyezés ajándékozással:Kettős ajándékozás- illetékmentesSzülőilletékmentesilletékmentesTestvér15-21 %illetékTestvér2


Ingyenes átadás illetékeAjándékozás általában illetékkötelesMentesség:Átadó bárkiIngó átruházás ami nemszerepelItv. 18. § (2) bek.Nem 100 %-ban kapcsoltakÁtadógazdálkodóÁtadógazdálkodóKövetelésajándékozás,tartozásátvállalásÁtvevőgazdálkodóNem 100 %-ban kapcsoltak


SzállítmányozóFuvarozóMegrendelő


VállalkozóVállalkozótelephelyeMegrendelő


Szlovák adóelőnyök előfeltételeáttelepülés


Adóalany (Tao törvény 2. §)– belföldi illetőségű adózónak minősül a külföldiszemély, ha üzletvezetésének helye belföldüzletvezetés helye:az a hely, ahol az ügyvezetés az irányításraberendezkedett


Szlovák osztalékMagyar osztalékadó


Szlovák autóMagyar ÁFA + üzembe helyezés


Cégbajok– fiktív számlák– bevétel eltitkolás– színlelt szerződések– fekete foglalkoztatás– zsebbe fizetés


Cégbajok– tagi kölcsön, magas törzstőke– ingyenes szolgáltatások, eszközátadások– a cégtulajdonosok nem gondoskodtakaz adómentes utódlásról– ha van offshore cég, akkor rosszul működtetik


Cégbajok– vidéki székhely– kizárólag magyar bankszámla– a cégcsoport tagjai kapcsolt vállalkozások– a vagyonnal rendelkező cégben vannak a kockázatok


Átalakítás célja személyes felelősség csökkentése vagyon és kockázat szétválasztása vagyonáthelyezés vagyongyarapodásos vizsgálat elkerülése


Fantomcég fogalma:bejegyezték a cégjegyzékbe, DE- székhelye és képviselője egyaránt ismeretlen(nem azonosítható vagy eltűnt)


CégeljárásfantomizálódásnálHa nincsvagyonHa vanvagyonCégbíróságmegszünteti acégetFelszámolásieljárás


A cég törlése Art. 24. §„Az adóhatóság törli a bejelentkezett és adószámalapján nyilvántartásba vett adózók közül azt…………….akinek (amelynek) a cégjegyzékből valótörlését a cégbíróság jogerős végzésévelelrendelte…”


FelelősszemélyA részesedésételadó tagA nem jelentkezőtagFelelősügyvezetőA vagyoncsökkenéstelőidéző személyKönyvvizsgálóHA többségibefolyásavan (Ptk 685/B. §)HA többségibefolyásavan (Ptk 685/B. §)


EgyénivállalkozásEgyéniből társaság


Egyénivállalkozásalapítás


EgyénivállalkozásalapításEgyéniCég


EgyénivállalkozásalapításEgyéniCégátalakulás


EgyénivállalkozásalapításEgyéniCégátalakulásGazdaságitársaság


EgyénivállalkozásalapításEgyéniCégátalakulásGazdaságitársaságtársasági adó,számviteli törvényhatálya alákerül


Egyéni vállalkozásEgyéni cégelőny hátrány előny hátrány egyszerű alapítás egyszerű könyvelés(pénztárkönyv) bevétel/költségelszámoláspénzforgalmiszemléletben tevékenységétszüneteltheti korlátlan felelősséga teljesmagánvagyonerejéig a vállalkozóiosztalékalapot nemlehet tartalékolni,azután adózni kell adótervezésitechnikák nemalkalmazhatóak korlátolt felelősségválasztható átalakulhatgazdaságitársasággá adózás utánieredményttartalékolhatja bonyolultabbalapítás(alapító okirat) kettős könyvvitel,de választhatósajátosegyszerűsített évesbeszámoló nincs szünetelés


EgyénivállalkozásalapításEgyéniCégátalakulásGazdaságitársaságSZJAvanSZJAnincsegyéni vállalkozás megszűnési bevallásában− vállalkozói bevétel− az egyéni cégnek átadott eszközök alapító okirati értékeSzja tv 49/A. §


EgyénivállalkozásalapításEgyéniCégátalakulásGazdaságitársaságIlletékvaningatlan+jog,gépjárműIlletékvaningatlan+jog,gépjármű


EgyénivállalkozásalapításEgyéniCégátalakulásGazdaságitársaságÁFA2011. 07. 15-től nincs(megszünés miatt)ÁFAnincs


EgyénivállalkozásalapításEgyéniCégátalakulásGazdaságitársaságEngedélyekátvihetőekEngedélyekátvihetőek


EgyénivállalkozásalapításEgyéniCégátalakulásGazdaságitársaságKedvezményekfolytathatóakKedvezményekfolytathatóak


Új Kftalapításegyéni cégbeát nem vittvagyonengedélyek miatt,csak az ehhezszüséges vagyonnalmegszűnésEgyénivállalkozásalapításEgyéniCégátalakulásGazdaságitársaság


Formaváltó társaságBetétiTársaságátalakulásjogutódKFT


Kapcsolt vállalkozásazonostulajdonosokEgyik KftMásik Kft


Kapcsolt vállalkozásférjfeleség100 % 100 %Egyik KftMásik Kft


Kapcsolt vállalkozástag51 %köztesvállalkozás51 %társaság


Kapcsolt vállalkozások (associated companies)Kapcsoltvállalkozás1.értékesítésellenőrzött ügylet(controlled transaction)Kapcsoltvállalkozás2.belső árazás(transfer pricing)arm’s lenght principle•szokásos piaci érték•szokásos piaci ár•piaci érték


A kapcsoltság következményei1) Adóalap-korrekció2) Konszolidált számvitel3) Bejelentési és nyilvántartási kötelezettség4) Fedezetelvonás törvényi vélelme5) Közbeszerzési eljárásban egyetemleges felelősség


A kapcsoltság kezelésének módszereiJogszerű megoldások1) A kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek felszámolása2) A kapcsolt vállalkozások egyesülése3) Független fél bevonása4) Offshore cég a tulajdonosok között


A kapcsoltság kezelésének módszereiJogszerű megoldások1) A kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek felszámolása2) A kapcsolt vállalkozások egyesülése3) Független fél bevonása4) Külföldi cég a tulajdonosok közöttJogszerűtlen megoldások1) Közvetítő cég beiktatása2) Offshore cég a tulajdonosok között3) Stróman belépése


Stróman belépésea) A társasági szerződésbe foglalható rendelkezések– részesedés átruházás korlátozásab) A szindikátusi szerződés– együttszavazásc) Az üzletrész zálogjoggal való megterhelése


Vagyon és Kockázat Kft.Vagyon Kockázat


Vagyon és Kockázat Kft.Vagyon Kockázat


Vagyon és Kockázat Kft.Vagyon Kockázat


Vagyon és Kockázat Kft.Vagyon KockázatVagyonKft.


Vagyon és Kockázat Kft.Vagyon KockázatVagyonKft.KockázatKft.


OffshoreVagyonKft.KockázatKft.


OffshoreVagyonKft.KockázatKft.


VagyonőrzőcégEszközökbérbeadásaAktívcég•ingatlanok,•gépek,•járművek,•vagyoni értékű jogok


VagyonőrzőcégEszközökbérbeadásaAktívcégElőnyök:- gyorsított amortizáció- vagyon védelem- bérleti díj variálható


Vagyon és kockázat szétválasztásánakmódszerei:1. kiválás (szétválás)2. apportálás3. új cég


KiválásRégi cégkiválásvagyonátvitelÚj céghátrány:az új cég felel a régi cégkötelezettségeiért


ApportálásRégi cégvagyonapportálásÚj céghátrány:a régi cég marad az újcég tulajdonosa


Új cégÚj cég1Régi cégÚj cég2hátrány:a vagyon a régi cégbenmarad


Vagyon és kockázat szétválasztásánakmódszerei:1. kiválás (szétválás)2. apportálás3. új cég4. új cég + apportálás + átalakulás


Átalakuláskedvezményezett átalakulás is lehet


Új cég + apportálás + átalakulásRégi cég


Új cég + apportálás + átalakulásÚj cégRégi cég


Új cég + apportálás + átalakulásÚj cégRégi cégKözös Kft


Új cég + apportálás + átalakulásÚj cégRégi cégvagyonapportálásKözös Kft


Új cég + apportálás + átalakulásÚj cégtörzstőkebefizetésRégi cégvagyonapportálásKözös Kft


Új cég + apportálás + átalakulásÚj cégtörzstőkebefizetésRégi cégvagyonapportálásKözös Kftátalakulás


Új cég + apportálás + átalakulásÚj cégtörzstőkebefizetésRégi cégvagyonapportálásKözös KftátalakulásKözös Zrt


Tulajdoni arányok változása átalakulás utánKözös KftKözös ZrtRégi Cég80 %Új Cég20 %Régi Cég20 %Új Cég80 %


Kedvezményezett átalakulásRégi cég


Kedvezményezett átalakulásRégi cégÚj Zrt


Kedvezményezett átalakulásRégi cégvagyonapportálásVagyon ZrtÚj Zrt


Ingatlan áthelyezés4 % illetékkivéve:a) kedvezményezett eszközátadásb) kedvezményezett átalakulás


Kedvezményezett eszközátruházásapportálássalátruházótársaságtörzstőkemelésGt alapjánátvevőtársaságrészleg•összes eszköze•kötelezettségeeszköz átruházási megállapodásúj részesedés


Kedvezményezett eszközátruházáscserévelátruházótársaságcserePtk 378. §átvevőtársaságrészleg•összes eszköze•kötelezettségesaját részesedéseszköz átruházási megállapodás


Jövedelem részesedésvásárlásnál Szja tv 77/A. §+ részesedés piaci értéke─ részesedés vételára= jövedelemfeltévepiaci érték > vételár


Cél = vagyonáthelyezésVégrehajtásraváró tulajdonosVagyonörzőcégkibocsátásRészesedés X 75 % Részesedés Y 5 %


Cél = vagyonáthelyezésVégrehajtásraváró tulajdonosVagyonörzőcégkibocsátásRészesedés X 75 % CsereRészesedés Y 5 %


Cél = vagyonáthelyezésVégrehajtásraváró tulajdonosVagyonörzőcégRészesedés Y 5 % Részesedés X 75 %


Ajánlott cégstruktúraHUaktív cégAT bankszámlaAT bankszámlaeszközök bérbeadásaHUvagyonőrzőOffshore tulajdonos


Köszönöma figyelmet

More magazines by this user
Similar magazines