12.07.2015 Views

városéslakás20071007..

városéslakás20071007..

városéslakás20071007..

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Lakásfogyasztás2009.12.01.LAKÁS: a hajléktól a lakástermékigegy kis elmélet:Miért különös portéka a lakás?• létszükséglet• kínálata rugalmatlan, lassan változik• aránya a felhalmozásokban nagy• a piaci információk beszerzése tökéletlen• a tranzakciós költségek magasak• a lakhatás társadalmi következményei jelentősek• a társadalom aktívan beavatkozikBudapesten lakni…Város5HOGYAN LAKUNK?DTöbblakásos házak piaca, tipikus esetbenvárosi lakótelep, vagy bérház,ABmagántulajdon, vagy tanácsi. Több lépcsőis lehetséges, általában a változáslakásváltoztatást jelentA kívánatos lakásfogyasztás a tranzakciós költségek figyelembe vételévelBSzülői lakás,meghatározó lehet atovábbi mobilitásiesélyekreAlbérletek,szülőklakása,átmenetimegoldásAokCCsaládiházas piac, többnyire "kalákás"lakásépítés, a lakáshelyzet változáskorszerűsítést, bővítést jelent,ritkábban lakásvltoztatásA többlakásos piaconakkumulált tőkebefektetése, és acsaládiházas részpiacfelé való elmozdulásA háztartásmegalakulásaFiatalháztartásKözépkorúháztartásIdőskorúháztartásA háztartás életciklusaCE35,0%29,9%30,0%25,0%25,3%23,4%20,9%20,0%15,9%15,0%10,0%5,0%0,0%1. ötöd 2. ötöd 3. ötöd 4. ötöd 5. ötödLAKÁSKÖLTSÉGEKA HÁZTARTÁS JÖVEDELMÉBENA háztartási jövedelem százalékábanÖsszes háztartás21egyedülálló26nagycsaládos21Az elmúlt két évben voltvalamilyen hátraléka24távfűtéses lakásban él2315 17 19 21 23 25 271


2009.12.01.BUDAPEST LAKÁSAIErzsébetváros17201760179018602


2009.12.01.LAKÁSÉPÍTÉS A FŐVÁROSBAN 1873-19203


2009.12.01.1908. Évi XXIX. Tc.: tízezer munkáslakást kell építeni!Bárczy-féle községi kislakásépítési program25 bérház 2010 lakással és17 kislakásos telep 2800-2900 lakássala felszabadított bérleményekkel éshajléktalanotthonokkal összesen mintegy 6200-6300bérleményWekerlével és külső kislakásokkal tán megvolt a 10.000az 1910-es évek közepén mintegy 55.000 lakosa van atelepeknek, a budapesti munkásság egytizede.LAKÁSVISZONYOK 19104


2009.12.01.MÁV telepi házak5


2009.12.01.IRODALOM•Körner Zs. – Nagy M.: Atelepszerű lakásépítéstörténete Magyarországon1850-1945•Gyáni G.: Bérkaszárnya ésnyomortelep•Ambrus P.: A Dzsumbuj –Egy telep élete•Budapesti Negyed 2002tavasz-nyár6


2009.12.01.LAKÁSÉPÍTÉS A FŐVÁROSBAN 1950-1966ÖTVENES ÉVEKHATVANAS ÉVEKHETVENES ÉVEKNYOLCVANAS ÉVEK7


198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005millió Ft2009.12.01.1816141210864CsaládiházTársasházLakótelepLakótelepek pozíciójánakváltozása 1990-2002201990 1998 2002250200150100"jó" lakótelep"rossz" lakótelep5001990 1998 2002hagyományos ép. parasztházegyszintes iker- vagy családi háztöbbszintes iker- vagy családi háztöbblakásos nem zöldövezeti épülettöbblakásos zöldövezeti épületlakótelepi nem panel épületlakótelepi panel épületvárosi bérház jellegű épület9%11%13%26%22%23%26%22%hagyományosép. parasztházegyszintes ikervagycsaládi ház17%20%BUDAPEST ÖRÖKLÖTT TÉRSZERKEZETEsajátos lakóterületi struktúra:•lakótelepek,•leromlott belső városrészek és speciális agglomerálódás,•városi családiházas területek építési tilalmatársadalmi-térbeni egyenlőtlenségek:•szegregáció: létezik, de nem releváns•ipari területek dominanciája,•kereskedelem alárendeltvárosrehabilitáció alárendelődik a lakáspolitikának5% 20% 35%többszintes ikervagycsaládi ház15%Mobilitási index: 32 % költözöttaz elmúlt 5 évbenÁtmeneti lakás: költözési szándékTársadalmi összetétel:FiatalokElső városi lakásLakásárak: relatíve olcsótöbblakásos nemzöldövezeti33%épülettöbblakásoszöldövezeti19%épületlakótelepi nem23%panel épületlakótelepi panel32%épületvárosi bérház26%jellegű épület10% 25% 40%40353025201510502 2 3 4 4 5 6 73523 23211917 17159Ország összesenBudapestLAKÁSÉPÍTÉS1950-2004MI TÖRTÉNT AZÓTA?1201008060402070 00060 00050 00040 00030 00020 00010 0000LakásépítésLakásépítési engedélyek számaLAKÁSÉPÍTÉS1988-200501989-1994: „szanálás” időszaka• Lakásprivatizáció, „Régi hitelek” kezelése• Kísérletek:lakásfenntartási támogatás, lakástörvény1995-1999: intézményépítés• Lakástakarékok, jelzálogbank, építőipar átalakulása• Kísérletek: „Szocpol” átalakítása,2000-2004: aktív lakáspolitikaBérlakás probléma• Lakáshitelezés• Lakások minősége (lakótelepe, társasház felújítás)2004 után -- kiigazítás1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20018


2009.12.01.2502002 gyermek 3 gyermekLAKÁSTÁMOGATÁSOKMÉRTÉKE1501005001971197319751977197919811983198519871989199119931995199719992001Lakásépítés 1991-2004 között76,365,55431000 lakás/év211,20,9 0,81,11,70BP.I.KER. BP.V.KER. BP.VI.KER. BP.VII.KER. BP.VIII.KER. BP.IX.KER. BP.XIII.KER.KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!