Csiperke néni - Könyvmolyképző

konyvmolykepzo.hu
  • No tags were found...

Csiperke néni - Könyvmolyképző

Csiperke Minyon:fehér macska vörösfoltokkal, aki imádvitatkozni a barátjávalÉn aztán nem!De igenis, hogy te!Én ugyan nem!De bizony, hogy te!Nem én…!De te…!Nem!De igen!Minyon barátja:egy fekete macska,aki imád vitatkozniMinyonnaltöbbnyire roppantvendégszeretô…Csiperkéék lábtörlôje:néha zsémbes…néha meg egyenesengoromba…KERÜLJBELJEBB!HÉ! LÁBATTÖRÖLNIKI FOG?!NA, HÚZD ELINNEN ACSÍKOT!


Elsô fejezetCsiperke néni elsô szerencsés napjaEgy szép májusi reggelenCsiperke néni kipattant az ágyból.JÓ REGGELT, CSIPERKE NÉNI!Lesietett a lépcsôn, éstöltött Minyonnakegy tálkávalaz Egérropiból.Töltött a barátjának is,aki éppenlátogatóbanvolt náluk.KÖSZÖNÖM SZÉPEN,CSIPERKE NÉNI!8EGÉRROPI


Aztán Csiperke nénifelébresztette Csillát ésCsongort, nekik is adottreggelit, és elindítottaôket az iskolába.Elolvasta az újságot, ivottegy csésze teát, felszedtea földrôl a levélnyílásonbeözönlô leveleket,kinyitotta az ajtót……és összevissza csókoltaa postást!9


Hé, hé! Na és Csiperke bácsi?Ó, semmi baj:Csiperke bácsi volt a postás!Ez volt a legújabb munkája!10


Ezalatt Csilla és Csongor a játszótéren rohangáltak,és ekkor – jaj, mit látnak? – a tanítónôjük, szegényTöri Teri néni, lepottyant a biciklijérôl éppen az iskolakapuja elôtt. Töri Teri nénihatalmas puffanással ért földetaz aszfalton, csúnyánmegütötte és felhorzsolta akarját meg a lábát, és hazakellett mennie.Eközben odahaza a konyhában Csiperke nénisorra bontogatta a borítékokat.Volt köztük egy gázszámla,egy telefonszámla,egy képeslap a Csiperke ikrek nagymamájától, akiéppen Spanyolországban nyaralt,11


egy értesítés az állatorvostól, hogy mikor vihetik elhozzá Minyont,és végül egy utolsó boríték.Csiperke néni felnyitotta.GRATULÁLUNK!„Gratulálunk, Csiperkéné asszony!”így szólt a levél.„Ön megnyerte az elsô díjat ami bámulatos kvízjátékunkban!”– Hurrá! – kiáltotta Csiperke néni. – Úgy látszik, maszerencsés napom van!12


Második fejezetEgyetlen rövidke kérdôívFél órával késôbb egy teherautóállt meg Csiperkéék háza elôtt.Benne Csiperke néni nyereménye:EGY EGÉSZ ÉVRE ELEGENDÔEGÉRROPI!– Pedig én csak egyetlen apró kiskérdésre válaszoltam! –lelkendezett Csiperke néni.– Mi a csuda! – csodálkozott a teherautó vezetôje.– És beküldtem egy nyúlfarknyi reklámversikét!– Akkor ma szerencsés napja van! – vélekedett a teherautó-sofôr.ROPIEGÉRMINDEN PÉNZTMEGÉR!13


EGÉRRCsiperke néni nyereményétôl mozdulnisem lehetett a konyhában.Minyon barátja szóhoz sem jutotta meglepetéstôl.A lábtörlô sem.És Minyon sem.– Nekem van ma szerencsésnapom! – gondolta magában.EGÉRROPIUJJÉ!14


EGÉRROPIROPIEGÉRROPIEGÉRROPIEGÉRROPIEGÉRROPIOPIEGÉRROPIEGÉRROPIEGÉRREGÉRROPIEGÉRROPIEGÉRROPIEGÉRROPIEGÉRROPIEGÉRROPIEGÉRROPIEGÉRROPIEGÉRROPIEGÉRROPIEGÉRROPI


Ezalatt az iskolában, Csongor és Csilla osztályába megérkezetta helyettesítô tanító néni.A helyettesítô tanító nénielég alacsony volt és elégszéles. Ezüstös haja volt,himbálózó fülbevalója,fülig érô mosolya…– Helló, aranyoskáim!…és egy hatalmasbôröndje……amely kerekekengurult!– Hívjatok csak Buktanéninek! – mondta.Azzal kinyitotta abôröndöt!16


Eközben odahaza, a konyhában Minyon és a barátjahangosan doromboltak, és gyönyörködve szemlélték azEgérropi-tornyokat.Csiperke néni nyereményénekhíre futótûzként terjedt el akörnyéken.Minyon összes barátjaodagyûlt a konyhaablakhoz,és befelé bámult.– Lefogadom, hogy ez arengeteg Egérropi eléglesz nekem… akár egyegész évig is! – ujjongottMinyon.– Hát hogyne – bólintott abarátja.EGÉRROPI17


– Ez ugyanis egy macska egyévesadagja! Vagyis elég kell legyen egymacskának egy évre!– Aha – felelte Minyon.– Esetleg két macskának fél évre –tette hozzá a barátja.– Aha – felelte Minyon.– Esetleg tizenkét macskánakegy hónapra…– Aha…– Esetleg háromszázhatvanötmacskának egynapra…– AHA!– Vagy egy jó kis BULIRA! – nyávogták Minyonbarátai az ablak túloldaláról. – Ahol mi vagyunk avendégek!18


Harmadik fejezetMi volt Bukta néni bôröndjében?Bukta néni elôszedett a bôröndjébôlegy pamutgombolyagot és egy megkezdett kötést,egy fényképet ezüst keretben,egy vázát (mû)virágokkal,egy kis gitárt,egy szendvicssütôt,egy pár rózsaszín, bolyhos papucsotés egy doboz bonbont.19


Az osztályteremben mélységescsend támadt.A gyerekek reménykedvebámultákBukta nénit,a kötést,a szendvicssütôtés a bonbonokat.Ma alighanem szerencsésnapunk van! – gondoltákmagukban.Bukta néni a virágokat és afényképeket kirakta a tanáriasztalra, és belebújt a papucsba.Kinyitotta a bonbonos dobozt,és bekapott egy édességet.– No, aranyoskáim, akkor kezdhetjük!20


Bukta nénivel gyorsan telt a nap, és agyerekek minden percét imádták.Elôször háztartástanórájuk volt:szendvicset sütöttek aszendvicssütôvel.Aztán fizikaóra jött:ekkor megjavították aszendvicssütôt.Aztán énekóra következett:Bukta néni gitáron kísérteôket, miközben énekeltek.21

More magazines by this user
Similar magazines