12.07.2015 Views

08 A második világhá..

08 A második világhá..

08 A második világhá..

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

A második világháború utánKoalíciós idő (1945 -1948)Feszített tervgazdálkodás (1949 - 1955)Tömeges lakásépítés (1956 – 1973)Realitások keresése (1974 – 1989)


A kor urbanisztikaitevékenységének tématerületei-1./ mezőgazdasághoz kapcsolódó-2./ iparfejlesztés, új városok-3./ Budapest fejlesztése-4./ lakótelep építés-5./ rekonstrukciós tevékenység-6./ regionális tervezés-7./ üdülőterület fejlesztés-8./ urbanisztikai adminisztráció


1./ Mezőgazdasághoz kapcsolódó


sz7Szovjet faluterv


Termelőszövetkezeti falu terve


többszintes, de kiskertes beépítés


Falvak átépülése


Falusi lakótömbök besűrítése


2./ iparfejlesztés, új városok


az iparfejlesztési tengely


Dunaújváros


Dunaújváros első ütem


Egyetemi hallgatói terv1953-ban


Várpalota


Várpalota


Tiszaujváros


Tiszaújváros


3./ Budapest


3./


Bp Orvos lépcső


4./ lakótelep építés


Bp József Attilalakótelep


ToulouseLe Mirail


Bp Újpalota


BpBékásmegyer


Bp Kőbánya


Budafok Rózsakert


Ózd


5./ rekonstrukció


Bp Erzsébetváros


Salgótarján


Debrecen Csapó utca


Debrecen


Szekszárd


BpJózsefváros


Bp Ferencváros


Bp Ferencváros


6.6./ Regionális tervezés


Területegységek (megye) szernti reginális terv


Téma szerinti regionális terv (M1 autópálya)


Siófok7./ Üdülőterületek


Üdülő területek


Balaton regionális terv


Orfű


8./ Urbanisztikaiadminisztráció-tervkészítés-szabályzatok, törvény-főépítészi rendszer

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!