Rövid Kezelési útmutató letöltése - Volvo

volvocars.com

Rövid Kezelési útmutató letöltése - Volvo

PCC személyes autó kommunikátor és távvezérlőPCC1 Zöld fény: a központi zár zárva2 Sárga fény: a központi zár nyitva3 Vörös fény: a riasztó korábban bekapcsolt4 Felváltva villogó vörös fények: a riasztó kevesebbmint 5 perccel ezelőtt kapcsolt beZárja az oldalajtókat és a csomag tér ajtót,valamint aktiválja a riasztót.Nyitja az oldalajtók és a csomagtérajtózárját, valamint kikapcsolja a riasztót.*Csak a csomagtérajtó zárját nyitja – kétszerilenyomására a csomagtér ajtó néhánycm-re kinyílik.Keresőfény. Bekapcsolja a helyzetjelzőket,a rendszámtábla-világítást és a külsőtükrök talajmegvilágító lámpáit, valamint azutastérvilágítást.Pánikgomb. Vészhelyzetben kb. 3 másodperciglenyomva tartva beindítja a riasztószirénáját.Az autó állapotával kapcsolatos információklekérdezése. Nyomja meg a gombot, ésvárjon 7 másodpercet.Az aktuális információk 100 méteres sugarúkörön belül érhetők el. Ha a gombot ahatótávolságon kívül nyomja meg, a PCCa memóriában tárolt legutóbbi állapototmutatja.* Ha a zárak nyitása után két percen belül nem nyitják kisem az egyik oldalajtót, sem a csomagtérajtót, azárakat automatikusan visszazárja a rendszer.A motor indításaIllessze a távvezérlőt a gyújtáskapcsolóba,és ütközésig tolja be.Nyomja le a kuplungot vagy a fékpedált.HidegindításMEGJEGYZÉSA motor indításához rövidennyomja le a START/STOPENGINE gombot.Hidegindítás után az alapjárati fordulatszám akülső hőmérséklettől függetlenül egy ideig magasabba szokásosnál. Ennek az a célja, hogy akatalizátor-rendszer hamarabb érje el a hatékonyműködéshez szükséges üzemi hőmérsékletet.Hidegindításkor a dízelmotorok csak rövid várakozásután indulnak be, mert előzőleg elő kellmelegíteni az égésteret.


A motor leállításaA START/STOP ENGINEgomb lenyomásával állítsa lea motort.Húzza ki a távvezérlőt a gyújtáskapcsolóból.Holttérfigyelő rendszer (BLIS)A fénylő nedves útfelületről visszatükröződő fény,a jármű saját, a világos színű úton látható árnyéka,vagy a kamerában megjelenő, alacsonyan állónap következtében a BLIS jelzőfény olyankor iskigyulladhat, amikor nincs jármű a holttérben.A rendszer közvetlen meghibásodása esetén akijelzőn a Holttérfigyelő szerviz szüks. szövegjelenik meg.A gyújtáskapcsoló állásaiAz I állás kapcsolásához a START/STOP ENGINEgomb lenyomása közben ne nyomja le a kuplungpedált,illetve a fékpedált (ellenkező esetben a motoris beindul).A távvezérlő nincs a gyújtáskapcsolóban: azaudiorendszer és a belső világítás bekapcsolható.A távvezérlő a gyújtáskapcsolóban van: aműszerfal- és óravilágítás bekapcsol, a kormányzárkiold.A távvezérlő a gyújtáskapcsolóban van, ésrövid időre lenyomta a START/STOP ENGINEgombot: a napfénytető, az ablakemelők, aventilátor, az ECC, az ablaktörlők, a középkonzolonlevő 12 V-os aljzat és az RTI feszültségalatt vannak.A 0/I állás és minden elektromos fogyasztókikapcsolásához: Húzza ki a távvezérlőt agyújtáskapcsolóból.KULCSNÉLKÜLI RENDSZERAz ajtók nyitásához és a motor indításához elő semkell venni a távvezérlőt – elég, ha az a zsebébenvagy a táskájában van.A zárak zárása és a riasztó aktiválásaÉrintse meg valamelyik ajtókilincs hátsó részét (lásdábra) vagy nyomja le a csomagtérajtó kilincse alattlevő kisebbik gumírozott gombot.A zárak nyitása és a riasztó kikapcsolásaHúzza meg valamelyik ajtókilincset vagy nyomja le acsomagtérajtó kilincse alatt levő nagyobbik gumírozottgombot. (Ha kesztyűt visel, előfordulhat, hogy akilincs meghúzására nem nyílik a központi zár.)A motor indításaNyomja le a kuplungot vagy a fékpedált, majd rövidennyomja le a START/STOP ENGINE gombot.A motor leállításaRöviden nyomja le a START/STOP ENGINEgombot.A további részleteket a Kezelési útmutató Központizár és riasztó c. fejezete tartalmazza.


Ablaktörlők és esőérzékelőAEgyszeri törlés0 Ki1 Esőérzékelő kapcsoló. Csak a kapcsolókar 0állásában működik.2 Az esőérzékelő érzékenységét, ill. a szakaszostörlés gyakoriságát szabályzó forgókapcsoló.3 Hátsó ablaktörlő szakaszos/normál sebességűtörlés kapcsoló.BCDEFSzakaszos törlés. Üteme a (2) szabályzóvalállítható.Normál törlésGyors törlésSzélvédő- és fényszórómosóHátsó ablakmosóAz esőérzékelő aktív állapotát jelző lámpaAUDIORENDSZER1 Hangerőszabályzó2 Főkapcsoló. Hosszabb ideig lenyomva azegész audiorendszert kapcsolja ki/be. Rövidideig lenyomva csak a hangot kapcsolja ki/be.3 Rádió gomb. Ismételt lenyomásával választhatjaki az AM, FM1, FM2, DAB1* vagy DAB2*hullámsávokat.4 Média gomb. Ismételt lenyomásával választhatjaki a különböző médialejátszókat: Disc,USB, iPod ® , AUX**, Bluetooth vagy TV.Rádió6 Állomáskereső. Elforgatásával választhatja ki akeresett rádióállomást.7 Előző/következő állomás. A nyílbillentyűkhosszú lenyomására a rádió az előző, ill. akövetkező legerősebb állomásra ugrik. A nyílbillentyűkrövid lenyomására a rádió az előző, ill. akövetkező beprogramozott állomásra ugrik.Az állomásokat a 0–9 gombok kb. 2 másodpercigtartó lenyomásával programozhatja be. Abeprogramozott állomások a 0–9 gombok rövidlenyomásával is behívhatók.8 Hangszín és hanghatás. Megnyomásávalkiválasztható a beállítandó hangszín vagyhanghatás pl. Mély, Magas vagy Surround. Abeállításhoz forgassa el a VOL (1) gombot.CD/DVD-lejátszó5 A gomb rövid megnyomására a készülék kiadjaa CD vagy DVD lemezt.6 A gomb elforgatásával választhat CD-n levőzeneszámok közül.7 A bal és jobb nyílbillentyűk rövid lenyomásáraa CD-lejátszó az éppen játszott szám elejére,illetve a következő számra ugrik. A nyílbillentyűkhosszú lenyomására a lejátszó az éppenjátszott számon belül vissza, illetve előre ugrik.AUX/USBA középkonzolban elhelyezett AUX**/USB bemenetenkeresztül iPod ® vagy más külső MP3-lejátszóis csatlakoztatható az audiorendszerhez. Az USBaljzatra csatlakoztatott iPod ® egyben töltődik is.*Digitális rádió**Az AUX bemenet érzékenysége a (6) gombbal állítható.


Elektronikusan vezérelt légkondicionáló (ECC)Automatikus vezérlésAutomatikus üzemmódban az ECC úgy hűti vagyfűti az autót, ill. úgy szabályozza a klíma funkciókat,hogy az utastér hőmérséklete a beállított értékenmaradjon, a levegőminőség pedig optimális legyen.1 A két hőmérséklet-szabályzó gomb elforgatásávala vezető és az utas oldalán egymástólfüggetlenül állítható a hőmérséklet. A beállítottértékek a kijelzőn is megjelennek.8 Automatikus vezérlés kapcsoló. Az AUTOgomb lenyomására az ECC automatikusüzemmódba kapcsol, amit a gomb ellenőrzőlámpájának kigyulladása is jelez.Manuális vezérlés2 Ülésfűtés (a vezető, ill. az első utas oldalán)3 Maximális párátlanítás. A rendszer a legerősebbventilátor-fokozattal a szélvédőre és azoldalsó ablakokra fújja a levegőt4 Ventilátor fúváserősség5 A levegő elosztása6 A hátsó ablak és a külső visszapillantó tükrökpárátlanítása7 Belsőlevegő-keringtetés9 Légkondicionálás be-/kikapcsolása. Hűti azutasteret és párátlanítja az ablakokatTÁROLÓREKESZEK, 12 V-OS ALJZAT ÉS AUX/USB BEMENETAz első és hátsó 12 V-os aljzatok a gyújtáskapcsoló0 vagy I állásában működnek. A csomagtartójobb oldalán elhelyezett 12 V-os aljzatmindig feszültség alatt van.Az AUX/USB csatlakozó használatával a külsőMP3-lejátszón, iPod ® -on* vagy egyéb eszközöntárolt zenei fájlokat is a beépített audiorendszerenkeresztül szólaltathatja meg.figyelem!Ha a csomagtérben található 12 V-os csatlakozóaljzatotleállított motor mellett használja,lemerülhet az akkumulátor.Eco DRIVeAz Eco DRIVe üzemmód bekapcsolásávalcsökkentheti autója fogyasztásátés károsanyag-kibocsátását.A kézi váltóval szerelt modelleken az Eco DRIVeüzemmód Start/Stop funkcióval is kiegészül, amelyrövid várakozásnál önműködően leállítja, majdinduláskor újraindítja a motort.Az ECO DRIVe üzemmód bekapcsolt állapotát akapcsológomb ellenőrző lámpájának kigyulladásajelzi. Az Eco DRIVe a gomb rövid lenyomásávalbármikor kikapcsolható.*Az iPod ® márkanév az Apple Computer Inc. tulajdona.


fedélzeti számítógép ÉS NAPI KILOMÉTER-SZÁMLÁLÓKa tank kiürüléséig1 Alacsony üzemanyagszint. A lámpa kigyulladásaesetén mielőbb tankoljon.2 T1 és T2 – egymástól független napikilométerszámlálók.3 Üzemanyagszint-jelző. A nyíl azt jelzi, hogymelyik oldalon található a töltőnyílás.4 A fedélzeti számítógép kijelzője. Az éppenmegjeleníteni kívánt érték (pl. átlagfogyasztás)a forgószabályzóval (8) választható ki.5 Óra. Az óra a MY CAR menüben vagy közvetlenüla (6) gombbal állítható.6 A gomb rövid lenyomásával válthat a T1 és T2napi kilométer-számláló között. A gomb hoszszabblenyomására az aktuális számláló nulláraáll vissza.A gomb ütközésig, majd azon túl való elforgatásávalaz órát állíthatja be.78 97 Megnyomásával újra megjelenítheti, illetvetörölheti a kijelzőn megjelenő üzenetet.8 A gyűrű elforgatásával válthat a fedélzetiszámítógép funkciói között.9 Rövid lenyomására az aktuális funkció számlálójanullázódik.Hosszabb lenyomására az összes funkciószámlálója nullázódik.MEGJEGYZÉSA fedélzeti számítógép által kijelzett _ _ _ kma tank kiürüléséig távolság a korábbi vezetésikörülmények alapján becsült érték.A kormány állításaVIGYÁZAT!A kormánykerék helyzetét mindig indulás előttállítsa be, soha ne vezetés közben.1. Oldja ki a rögzítőkart.2. Állítsa be a kormányt (a kormány magasságaés mélysége egyaránt állítható).BluetoothA vezeték nélkül csatlakoztatott mobiltelefona kormányról vezérelhető és a beépítettkihangosítón keresztül használható.Rövid ideig tartsa lenyomva az audiorendszerTEL gombját.A menüben válassza a Telefon hozzáadásaopciót.A listából válassza ki a csatlakoztatni kívánttelefont.A mobiltelefon saját billentyűivel írja be azaudiorendszer kijelzőjén megjelenő kódszámot.


A vezetőt támogató rendszerekCity Safety koccanásgátló rendszerRáfutásra figyelmeztető rendszer automatikusfékezéssel és gyalogosfelismerésselHa a forgalomban bekövetkező hirtelen változásraa vezető – pillanatnyi figyelmetlensége vagy lassúreakcióideje miatt – nem reagál időben, ezek akorszerű rendszerek a jármű aktív fékezésével segítenekelkerülni az ütközést, vagy legalább enyhíteniannak következményeit.A 30 km/h sebességig működő City Safety rendszerpéldául a szélvédő mögött elhelyezett lézeresérzékelővel figyeli az autó előtti útszakaszt, és haráfutásos ütközés veszélyét érzékeli, önműködőenfékezni kezdi az autót.Ha a rendszer aktiválódásakor az autónak azelőtte haladó – vagy álló – járműhöz viszonyítottrelatív sebessége nem haladja meg a 15 km/h-t,a rendszer a vezető beavatkozása nélkül is képesmegelőzni az ütközést, ennél nagyobb sebességkülönbségesetén pedig csökkenti az ütközés erejét.Az automatika felesleges beavatkozásait elkerülendőa City Safety rendszert úgy tervezték, hogyaktiválódására csak végső esetben kerüljön sor.VIGYÁZAT!A biztonságos vezetés, és ezen belül a megfelelősebesség és követési távolság megválasztásaés betartása mindenkor a vezető személyesfelelőssége.A City Safety rendszer csupán a vezetőt segítőeszköz, és nem helyettesíti a körültekintő ésa forgalomhoz alkalmazkodó, felelősségteljesvezetői magatartást.A gyalogosfelismerő rendszer 80 km/h sebességfelett nem figyelmeztet és nem is fékezi le ajárművet, továbbá sötétben és alagutakban semműködik.A gyalogosfelismerés akkor sem működik, ha:• a gyalogos teste csak részben látható;• a gyalogos testmagassága nem éri ela 80 cm-t;• a gyalogos olyan ruhát visel, amely megnehezítiaz emberi alak felismerésétTovábbi vezetőt támogató rendszerekA jármű további biztonsági rendszerekkel is rendelkezhet,amelyek segítenek tartani a biztonságoskövetési távolságot, figyelmeztetnek, ha a járműindokolatlanul elhagyja a forgalmi sávot, illetve haa visszapillantó tükrök holtterében azonos iránybanhaladó másik jármű tartózkodik.• Adaptív tempomat (ACC) – manuális váltónál• Adaptív tempomat (ACC) sorkövető funkcióval– automata váltónál• Követési távolság ellenőrző rendszer• Holttérfigyelő rendszer (BLIS)• Elalvásra figyelmeztető rendszer (DAC)• Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)A rendszerek használatáról és korlátairól olvassa ela Kezelési útmutató 4. fejezetét.Elektronikus fékasszisztensAz elektronikus fékasszisztens (EBA) a fékerőnövelésével segíti a vezetőt a rövidebb féktávolságelérésében. Az EBA hirtelen fékezéskor lépműködésbe.A fékasszisztens bekapcsolódásakor a fékpedálkissé beesik, de ennek ellenére ameddig csakszükséges nyomja tovább (és tartsa lenyomva)a fékpedált, mert a fékpedál felengedésekor afékasszisztens is kikapcsol.AutóápolásA kézi mosás jobban kíméli a fényezést, mint agépi autómosó. A fényezés új korában érzékenyebb,ezért az autó első üzembe helyezésétkövető néhány hónapban ajánlott a kézi mosás.A mosáshoz használjon tiszta vizet és szivacsot.Mindig óvatosan mossa az autót, mert afelgyülemlett por vagy apró kövek felkarcolhatjáka fényezést.


Világításkapcsolókaz első ülés állításaABFénykürtVáltás a távfény és a tompított fény között;kísérőfényMűszerfal-világításElső ködfényszórókHátsó ködlámpa (csak a vezető oldalán)Automatikus tompított fény. A fénykürtkapcsolható, a távfény azonban nem.Helyzetjelző (a motor leállításakor semkapcsolódik ki)Tompított fény. A távfény bekapcsolható(a motor leállításakor a tompított és atávfény is kikapcsolódik)A töltőnyílás távnyitásaFényszóró szintbeállítás (a Dual-Xenonfényszórók esetében automatikus).Csomagtérajtó nyitásaElektromos rögzítőfék1 Deréktámasz2 A háttámla döntése3 Az üléspárna fel-/le mozgatása4 Az üléspárna első pereménekmagasságállítása5 Az ülés előre-hátra mozgatása.6 Az utasülés támlájának ledöntéseA rögzítőfék aktiválásaNyomja meg a gombot. A műszerfalon levő ellenőrzőlámpa a rögzítőfék teljes aktiválódásáig villog,ezt követően folyamatosan világít.A rögzítőfék kioldása1. A gyújtáskapcsolót állítsa 0 vagy I állásba.2. Nyomja le a fékpedált, és óvatosan húzza mega gombot.Automatikus kioldásTegye sebességbe az autót, és a szokásos módoninduljon el. (Automata váltós modelleknél a vezetőnekelőzőleg be kell csatolnia a biztonsági övét.)TP 13492 (Hungarian). AT 1120. Printed in Hungary 2011. Copyright ©2000-2011 Volvo Car Corporation.

More magazines by this user
Similar magazines