2012 - 1 - TippNet

tippnet.rs
  • No tags were found...

2012 - 1 - TippNet

Népszokások – Kalendárium1. ÚjévÚj esztendő hajnalán, amit az emberálmodik, beteljesedik. Újévkor nem jótyúkot ölni, mert kikaparja a házból aszerencsét.6. Vízkereszt vagy háromkirályokA karácsonyi ünnepkör zárónapja, farsangkezdete. Gáspár, Menyhért, Boldizsár,a köszöntő háromkirályok – a fábólfaragott betlehemi csillaggal – sötétedéskorházról házra mennek, botjukkal apadlót verik s énekelnek:„Eljöttünk messziről, Napkeletországból,lovunk, tevénk összerogy már a nagyfáradtságtól.”Ha a kerékvágóban megmarad a víz– nagy bortermés lesz.Január20. Fábián és SebestyénAz első tavaszébresztő nap, mézgásodnikezdenek a fák.22. Vince napjaA középkori szőlősgazdák védőszentje.Ha esik, mondják:„Hála isten, telik a pince!”„Csorog a Vince, telik a pince.”25. Pál fordulása„Pál-fordulás – télfordulás.”Ha esik, vagy hó hull, rossz termésvárható. A hagymadugványos tarisznyátfordítva kell visszaakasztani.„Ha Pál fordul köddel, ember meghaldöggel.”„Ha fénylik Szent Pál, akkor mindentermés készen áll.”Isten áldja, Szilveszter!Adjon Isten, Szilveszter!Én vagyok az Újév.Kötözködni nincs kedvem,vár egy csodás új év.Nyugodjon csak, ahol van,vigadjon magába’!Még egy kicsit maradhat,aztán: Isten áldja!Gyarapodik teendőnk,s ma lesz majd a holnap.Türelmetlen sorban álla tizenkét hónap.Hallgassa csak! Az éjfélátköszön a mába.Elbúcsúzik az óévvégre-valahára.Tóthárpád FerencKériKlementinaTorda4Tot Szandra2. osztály, Kizúr István iskola, SzabadkaKovács Martin2. osztály, Kizúr István iskola, Szabadka5


A hópehelygyermekekA vidék, ahol a hókirálynő lakik széljárta és jéghideg. A hókirálynő perszeszereti a hideget és a havat. Szereti a jeges északi szelet, a kövér hóembereketés a hosszú, hegyes jégcsapokat. De legjobban a gyermekeit szereti, a hópehelygyermekeket,akik többen vannak, mintsem hogy megszámolni tudnáőket.A tél kezdetén az emberek gyermekei sóvárogva tekingetnek a szürke felhőkre,reménykednek, hogy havazni fog, mert akkor végre szánkózhatnak ésnagy hasú hóembert építhetnek. De sajnos nem mindig esik a hó, mégpedigazért nem, mert a hókirálynőnek nincs mindig elegendő dérfonala. A dér akkorjelenik meg a fákon és a növényeken, amikor fagy. Olyan, mint a dermedt cukor.Ha nincs elég belőle, a hókirálynő nem tud hópelyheket horgolni. Ő készítiugyanis az összes hópelyhet. De nem akármilyen munka ám az! Ha mikroszkóppalmegnézel egy hópelyhet, látni fogod, hogy milyen finom kristályokbóláll. És mindegyik hópehely más és más alakú. Igazi kézimunka.Ezúttal szerencsére elegendő a dérfonal. A fák és a bokrok roskadoznak alatta.A hókirálynő egy nagy fa alá telepszik, és csak horgolja, egyre csak horgoljaa hópelyheket. Amikor elfogy a fáról a dérfonal, átül egy másik dérrel borítottfa alá.Ha már halmokban állnak a horgolt hópelyhek, eljönnek értük a hópehelygyermekek.De még mennyien jönnek! Felkapják a hópelyheket és belegyömöszölikőket a szürke felhődunnákba. Mikorra mindegyik felhőt dugig rakják,megérkezik az északi szél, és addig rázza a felhőket, amíg megrepednek, éssűrű pelyhekben hullani kezd belőlük a gyönyörű hó.Az embergyerekek pedig végre szánkóra pattanhatnak és hóembert építhetnek,és az iskola helyett, a hószünet alatt, otthon maradhatnak, hogy kedvükrejátszanak a hóban.6Christl Vogl meséje és rajza7


Moha és PáfrányHogyan találta felPáfrány a hógolyótEgyszer télen Páfrány elgondolkodva járkáltaz asztal körül.– Mi jár az eszedben? – kérdezte tőleMoha.Páfrány körülnézett, nem hallja-e valaki.– Azt hiszem, feltaláltam valamit – suttogta.– Hűha – ámult el Moha. – És mit találtálfel?Páfrány kikukkantott a fatönkházikó ajtaján,nehogy mégis meghallja valaki, amitmond.– Olyan hógolyót találtam fel, ami nyáronsem olvad el.– Hűhahó – ámult el Moha. – Ilyen hógolyónincs is.– Nincs teljesen golyó formája, egy kisséhegyes. Így megcsúsznak rajta a napsugarak,és nem olvad el – magyarázta Páfrány.Moha megböködte mutatóujjával a homlokát,és kiment a fészerbe fát vágni, hogytüzet rakjon. Amikor visszatért, Páfrány márjelentette is:– Elkészült!Nem messze a házikótól egy hógolyó feküdt.Egy kicsit gömbölyű, egy kicsit hegyes.Páfrány büszkén állt mellette.– Kipróbálhatod.Moha megkerülte, és megtapogatta a hógolyót.– Hogyan próbálhatnám ki, amikor télvan?– Hát, akkor meg kell várnod a nyarat – feleltePáfrány, és bevonult a házikóba.8Moha egy ideig még kerülgette, és tapogattaa hógolyót. Aztán beszaladt Páfrányután.– Már teljesen olyan, mint a többi hógolyó,csak egy kicsit csálé. Nem bírná ki a napot– közölte.Mire Páfrány:– Várd meg a nyarat.Moha lehuppant a padra, hogy jó, akkormegvárja a nyarat. De nem sokáig bírta, erősenelgondolkodva elkezdett járkálni az asztalkörül.– Mi jár az eszedben? – kérdezte tőle Páfrány.– Azt hiszem, feltaláltam valamit – válaszoltaMoha. – Kigondoltam, hogyan próbálhatnánkki a hógolyót még most, a télen.Moha kiszaladt a házikóból a hógolyóhoz.A hógolyó ott fekszik a hóban, ontja magábóla hideget mindenfelé.– Akkor most szeretném látni, hogyan próbálodki – jegyezte meg Páfrány.Moha pedig felnézett az égre.– Napocska, ott vagy? – szólt fel.A felhők közül kikukkantott az álmos napocska.– Mi az már megint, sógor?Moha lekapta a sipkáját.– Sütnél egy kicsit úgy, ahogyan nyáronszoktál, oda, arra a hógolyóra, amit Páfrányfeltalált?A nap az órájára nézett.– Hagyjatok békén – morogta. – Hiszen decemberhuszonharmadika van!És újra elszenderült.– Csak egy kicsit – próbálkozott újraMoha.– Na jó, egy kicsit – morogta a nap. Visszatartottaa lélegzetét, hogy nagyobb ereje legyen.Majd tekintetét a hógolyóra szegezte.A hógolyó pedig tócsává olvadt szét.– Úgy – jegyezte meg Moha. – Kipróbáltad.Feltaláltad, Páfrány, a leghétköznapibb hógolyót.– Legalább egy kicsit másképp volt csáléválaszolta meglehetősen szomorúan Páfrány.Azután hazairamodtak a fatönkházikóba,mert már csipkedte őket a hideg.Alighogy nekilódultak, valaki fényes, meleghangon szólította meg őket:– Mi történt, nem tudjátok?Hátrafordultak. Hát, a hógolyó hűlt helyénvirág nyílt.– Ez meg honnan került ide? – csodálkozottMoha.– Honnan tudjam? – felelte a virág, a hidegtőlreszketve.Egy darabig semmit sem értettek. Aztánmegszólalt Páfrány:– Hát ezt jól kitaláltad, Moha! Hogy a napúgy süssön, mint nyáron. És ezzel előcsalogattada virágot. Egyenesen bele a fagybameg a hóba.A virág bólintott, hogy így van.Moha meg erre, hogy ássák ki a virágot, ésvigyék magukkal a házikóba.De a virág lekókadt.– Erdei virág vagyok, nem mehetek a házikótokba.Aztán Mohának és Páfránynak egyszerrejutott eszébe:– Dehogynem. Mert nekünk nem akármilyenám a házikónk, hanem fatönkházikó!Magukkal vitték hát a házikójukba a virágot,s ott virított, mintha az ünnepekre nyílt volna.Václav Čtvrtek–Zdeněk Smetana9


Ezek a császárpingvinek a Déli-sarkon az éjféli napban gyönyörködnek.Mennyei fényjátékokA gyönyörű sarki fényÉjféli napsütés!Hazánkban a nappalok és éjszakákhossza változik az év folyamán. A sarkokonezzel szemben hat hónapon át nappalvan, s a hat másik hónapon át éjjel!Ennek könnyű átlátni az okát. A Földkering a Nap körül. Hogy teljes pályájátbefussa, ahhoz közel egymilliárd kilométertkell egy év alatt megtennie. Ezenkívüla Föld forog is, mintegy pörgettyű, asaját tengelye körül, amely az Északi-sarkota Déli-sarkkal köti össze.Mivel ez a forgástengely elhajlik aNaphoz képest (lásd az alsó képet), a kétsarkon télen egyfolytában éjszaka van,nyáron egyfolytában nappal.A nap nem mutatkozik a hosszú télihónapok alatt – ezt a periódust hívják„sarki éjszakának” –, majd nem megy letöbbet a hosszú nyár alatt! Télen nem ajanuár a leghidegebb hónap, hanem amárcius. A Déli-sarkon, az orosz Vosztokmegfigyelőállomáson mérték eddig alegnagyobb hideget: –89 °C-ot. Az évi átlaghőmérséklet–45 °C. A sarki nyár idejénéjfélkor is ragyog a nap. Ez a jelenségmintegy szimbóluma a sarkvidékeknek.A Nap elektromos részecskéket bocsát bolygónkra. A sarkokon a mágneses erőtér megállítjaőket, mintegy tölcsért formál, amely a talaj felé irányítja ezeket a részecskéket. A légkörigázok fényleni kezdenek a napsugár hatására. Bámulatos színekbe vonják az eget: zöld, arany,bíborkárpit látszik a táj felett lebegni 110–400 km magasságban. Ezt a különleges légköri jelenségetészakon északi fénynek, délen délsarki fénynek nevezik.Több nap az égen10A sarkvidékek fagyos hidege, valaminta hat hónapos nyár váltakozása ahat hónapos téllel a Föld tengelykörüli forgásának és a forgástengelyelhajlásának a következménye.A sarkok légterében temérdek jégkristály lebeg. Ezek visszaverik a napfényt, különféle érdekesoptikai csalódásokat és bámulatosan szép fényjátékokat keltve. Így például olykor többhold vagy több nap jelenik meg az égen!Néha más vidékeken is előállnak ezek a különleges jelenségek, ha a talaj fölött különbözőmagasságban felhőrétegek keletkeznek.11


BarkácsHópelyhek szalmábólAnyagszükséglete: azegyszerű hópelyhekhez 6,a duplához 12 db szalmaszálszükséges.Elkészítése: Az ép szálakatvágjuk fel 5 cm-esdarabokra! Ha nagyobbakatszeretnénk arányosannagyobb darabokat ishasználhatunk.Az ép, kerek szálakatáztassuk be néhány órára,vagy forraljuk 10-15 percig.Ezután vasaljuk simára,fényesre mindkét oldalát!A szalmaszálakat mindigígy kell előkészíteni.Amikor ezzel is elkészültünk,akkor A betűre emlékeztetőformát ragasztunkbelőlük.121. Az egyszerűbb változatnál2 db A betűbőlkészül egy hópehely úgy,hogy az egyiket – minthaáthúzott V betű lenne– megfordítjuk.2. A 12 szálból készültpelyhecskéknél nem kellmást tenni, mint a 2 db 6szálas hópelyhet egymásraragasztani! Figyeljünkarra, hogy a szálak ne takarjákegymást!A szánkóm is készen áll,mégsem hull a hó.Hólapátom unja már,mégsem hull a hó.Házunk előtt hótoló,mégsem hull a hó.Azt kiáltom, halihó!Mégsem hull a hó.Major Karolina2. osztály,PéterréveHóváróInnen-onnan sóhaj száll,mégsem hull a hó.Csizma, kesztyű, sapka vár,mégsem hull a hó.Megjött már a Télapó,még sehol a hó!Lehet, hogy megette egyHófalatozó?Z. Németh IstvánNagy Balázs2. osztály,Péterréve13


Hópihécskeés a FagykirályTéli estéken nagyon szerettük a pattogatottkukoricát majszolni. Ám igazábólaz volt a legjobb, amikor nagyapám leülta suszterszékre és mesélni kezdett.Tudjátok, egyszer szörnyű, hideg télvolt. Megfagyott minden bokor, recsegvetörött minden faág. Az emberek féltettéka természetet, a földjeiket. Mikor lesz márvégre hó? – kérdően tekingettek az égfelé. Sajnos, csak a fagy volt nagy, semminem takarta a földeket. Az volt a szokás,hogy esténként kukoricát morzsoltak atűznél, s meséket mondtak egymásnak.Igazakat, meg kitaláltat is. Gyerekkénthallottam ezt a mesét.Ugyanilyen kegyetlen fagy uralta aföldeket. Télnagyanyó nem varrt takaróta kerteknek. Senki nem tudta, mi történhetettvele.Egy lányka nekivágott a fagyos rengetegnek,megtudni, miért nem hull a hó.Vonszolta magát a dermesztő hidegben.A nagy kendő nem védte meg a fagyfogától. Síró, kicsi őz követte lépteit. Gyere,ne félj, megosztom veled a kendőmet!– ölelte magához a kis gidát.Vajon hol találja Télanyót? – ezen törtea fejét, amikor egy átfagyott kismadaratlátott meg a földön. Lassan tenyerébezárta, úgy melengette. Majd a kebeléberejtette a madárkát. A jó melegbena kisrigó, mert nem más volt, feléledt ésénekleni kezdett. Megnyílt egy ösvényaz erdőn át, ami egyenesen Télanyóhozvezetett.Már éreztem, hogy jössz! – tessékeltekis házába a lányt az őzikével és a kismadárral.Honnan tudtad anyóka? – kérdeztea lány. Mi a neved? – tudakolta Télanyó.Hópihécske – mondta elpirulva a lány.Illik rád ez a név. Olyan tiszta a szíved,mint a hópihe, s a bőröd színe is oly fehér– nyugtázta az anyó. Mi járatban errefelé?Segíts, ha tudsz anyóka! Ezen a télennem esett hó és mindenütt a fagy azúr. Tudom kedvesem, tudom – felelteaz anyó. Én már nem bírom felvenni aharcot a Fagykirállyal. Öreg vagyok ésfáradt. Neked kell felkeresned őt, hogyolvassza ki a jéghegyből a varázspálcámat.Csak akkor hullhat újra hó, erdőre,mezőre. Merre menjek? – kérdezte a lány.Arra amerre csak fagy van és semmi más– ölelte meg Télanyó a lányt.Hópihécske fogai vacogtak a hidegben.De ment előre, megállíthatatlanul.Mi lett a madárkával és az őzikével?– faggattuk nagyapát. Ott maradtakTélanyó házában – adta meg a választ.14 15


A Fagykirály egyedül élt rideg palotájában,a jéghegy lábánál. Olyan fagyotcsinált, hogy még ő maga is megbetegedett.Lázasan, vacogva kuporgott jégtrónusán.Hópihécske látta ezt. Gyorsanelőszedett zsebéből egy marék csipkebogyót,s teát főzött belőle a királynak.Lassú kortyokban fogyott a tea, lassanmelegedett a Fagykirály keze, lába.Mit kérsz jóságodért cserébe? – kérdeztea leányt. Nem kérek mást, csakTélanyó varázspálcáját – felelte Hópihécske.Azt nem adhatom – így a Fagykirály.A jéghegy soha el nem olvad, abba vanbefagyva. Mutasd meg Fagykirály, hol aza hely! – kérlelte a lány. S a király elvezetteoda.A nap fénye szivárványt csalt a ridegjéghegyre. Hópihécske énekelni kezdett:Szívedben a meleg mindenkit éltet, takarjabe fehér hó a reszkető rétet! Nekedis boldogság, ha pihen a természet. S tavasszalúj ruhájában köszönt majd téged.Olyan szépen szólt a dal, hogy megolvadta jéghegy.A földre hullt Télanyó varázspálcája.Abban a pillanatban enyhülni kezdetta fagy, és nagy pelyhekben hullott alá ahó. Hamarosan fehér takaró borította azerdőt, mezőt. Vidám gyerekcsapat lepte16Hópihécskeés a Fagykirályel a közeli dombokat. Hópelyhecske elköszöntFagykirálytól, aki megígértettevele, hogy máskor is ellátogat hozzá.Így történt, nem így, ki tudja? De azbiztos, hogy nálunk is enyhült az idő éslehullott a hó.Ez igazi mese volt, nagyapa! – mondtukkipirult arccal.Látjátok, jó az öreg a háznál! – állt fel aszékről nagyapám.Vincze ArankaSzárnybontogatóTéli meseHol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány,akinek álmában megjelent a tél tündére.Gyönyörű fehér ruha volt rajta, derékig érőszőke hajában pedig jégvirágok csillogtak.Megszólította a kislányt:– Mivel szorgalmasan tanultál és szótfogadtál a szüleidnek, teljesítem három kívánságodat.A kislány annyira meglepődött,hogy hirtelen azt sem tudta, mit is kívánjon.Elgondolkozott rajta. Aztán így szólt:– Tudod, tündér, én nagyon szeretem azállatokat, főleg a lovakat, de mivel a házbannem tarthatok lovat, ezért egy kis aranyhörcsögötszeretnék, meg hogy sok hó essen, éskarácsonyra egy díszes, nagy fenyőfát. Reggel,amint felébredt és kinézett az ablakon,volt mit látnia. Sűrű pelyhekben esett a hó.Rögtön felébresztette a testvéreit is:– Nézzétek, esik a hó, esik a hó!Karácsony reggel volt. Kimentek a nappaliba.A sarokban ott díszelgett a fenyőfa, alattapedig az ajándékok. Szüleik az asztalnál ültek,és mosolyogva nézték a gyerekeket, ahogybontogatják a csomagokat. Ráadásul ott voltaz aranyhörcsög is.A kislány felkiáltott:– Anyuci, apuci, teljesült az álmom! Köszönöm,köszönöm tündér! Az ünnepi ebéd utánmindannyian kimentek szánkózni.Talán még most is szánkóznának, ha benem esteledett volna.Šupica Heléna2. osztály, Nikola Tesla iskola, TopolyaMészáros Melánia1. osztály, TordaHóember, jó emberHóember, hóember!Miért vagy te jó ember?Nem azért vagyok jó ember,Mert a fejem, testem hó!...Azért vagyok jóember,Mert a szívem jó!Sambert J. Gergő2. osztály, Thurzó Lajos iskola, ZentaBuzogány Antonia6 éves, London17


Tél, tél, hideg télGabrity Ivett4. osztály,Széchenyi István iskola,SzabadkaBognár Tamara4. osztály, Đuro Salaj iskola, SzabadkaHegedűs Petra1. osztály, HorgosSzabó Ervin2. osztály,József Attila iskola,ÚjvidékTót Szandra2. osztály, Kizúr István iskola, SzabadkaSóti Zsófia3. osztály, OromPoósz Levente4. osztály, Széchenyi István iskola, SzabadkaNegrić Alexa2. osztály, Nikola Tesla iskola, TopolyaFehér Dániel2. osztály, József Attila iskola, ÚjvidékFarkas Dániel2. osztály, Đuro Salaj iskola, SzabadkaLévai Helga2. osztály, PéterréveHalasi Emese6 éves óvodás, Péterréve18 19


Színezd ki a labdákat!P – piros, K – kék, L – lila, Z – zöld, R – rózsaszín, S – sárga, F – fekete28Folytasd a sormintát!29


Kis zenei ábécé (5.)Kulcsok – a zenéhez!Ezek a kulcsok nem kaput nyitnak,még csak nem is lakatot. A hangokhelyét segítik kijelölni a vonalrendszerben.Úgy is mondhatnánk, hogy azeneírás, a zeneolvasás nyitját adják akezünkbe!A medve dörmögésétől a madárcsacsogásáig terjedő széles hangskálátaz öt vonalra és négy vonalközbebizony lehetetlen leírni. Ezért csoportosítjukés külön sorba kottázzuka magas, illetve a mély hangokat. Asorok elején a kulcsok mutatják a hovatartozást.A képzeletbeli zenei „kulcstartón”több kulcsot is találunk. Készítői, kitalálóiaz emberi hangok sokféleségébőlindultak ki.30Az emberiség nők és férfiak együttese,de te is tudod, hogy mindkétnemben vannak magasabb és mélyebbhangúak. Zenei szempontbólnégy csoportot alkotnak a felnőttek.(A négy csoportról, elnevezésükrőlrészletesen lesz még szó a továbbiakban.A gyerekek hangja a magas hangúnőkéhez hasonlít néhány évig!)Négy kulcs szerepelt ezért több évszázadonkeresztül a énekes és hangszereszenében.Manapság – néhány hangszer kivételével– egyszerűbb a helyzet: a violinkulcs– a hegedű olasz neve utánhívják így – és a szintén olasz nevetviselő basszuskulcs a használatos.A violinkulcs a G helyét jelöli, ésa magas hangok lejegyzésére alkalmas.A basszuskulcs az F hangot jelzi, ésa mély emberi hangok, a mély zenekariszólamok leírását teszi lehetővé.violinkulcs(Folytatjuk)Balázs Árpád – Gaál Évabasszuskulcs31


öt hógolyócsíkos zokniSzínezz!barna szánkósovány emberhárom fenyőfakövér emberhógolyózó gyerekekrövid, kék ceruzahóember seprűvelhosszú, piros ceruza32Rajzold le a szószerkezet jelentését!Színezz sárgára minden mezőt, amelyben ennivalót jelentő szó van!Az innivalót jelentő szavak mezőit színezd narancssárgára!A többi szómezőt színezd zöldre!Az üres mezőket hagyd fehéren!33


34Remete Karolina2. osztály, OromÜnnep voltKalapos Kitti4 éves óvodás,PéterréveMészáros Szabolcs2. osztály, Đuro Salajiskola, SzabadkaCsörgőHortenzia2. osztály,Emlékiskola,ZentaCsonkaMárton1. osztály,Lapzártáig a következő óvodások és iskolások küldeménye érkezett a Mézeskalács címérePalics, 1.3: Faragó Dávid, Vajtai Viktória,enn, Majsai Karolina, Horváth Dávid; Tót Szandra, Markai Dominik, BicskeiKocsmár Noel, Arnold Zsófia, Ba-3. o.: Vadnai Erika; óvoda (óvónő Viktor, Szekér Sándor, Paoli Dávid,jári Roland, Varga Csongor, Omerović Szőnyi Ilona): Varga Nikoletta, Magó Kovács Martin, Márkelity Milán, BartusBálint; Horgos, 1. o. (tanítónőImola, Varga Tünde, Kolovity Barbara, Annabella; (óvónő Sívó Erika): ErdélyiHorvát Alexa, Juhász Bence, Horvát Szilvia, Mester Rebeka, Horváth Evelin,Tóth Viola, Farkas Natália, Deák Sós Osztrogonác Dominik, Domon-Rekecki Andrea): Gyarmat Nikolett,Lénárd, Farkas Gábor, B. Varga Zsófia,Rajčić Petra, Takács Csilla, Lőrincz Emőke; (óvónő Fekete Melinda): Živić kos Ákos, Payeta Patrice, Bende Emese,Molnár Maja, Rajzinger Dániel,Alex; 2.4: Hajas Natália, 3. o.: Takács Petar, Halasi Emese, Ibišaj Mirjana,Aleksandra, 4. o.: Sejdić Alex, Dancsó Kalapos Kitti, Dávid László, Babenyac Halász Martin, Balázs Piri Soma; 1.2Dániel, Sánta Dávid; Ada, 1. c (tanítónőFejel T. Stefánia): Pintér Viktor, Zmaj iskola, 2. c (tanítónő Grubanov Hegedűs Petra, Szalai Zsófia; Zenta,Linda, Mester Csenge; Szabadka, J. J. (tanítónő Danyi Ildikó): Fujkin Zsófia,Pintér Ádám, Palatinus Viola, Apci Ferenc,Kozma Tamara, Fehér Oliver, Ko-Dékány Máté, Ökrös Kyra, Fehér Noé-Martinek Emília): Sztoján Kiss Lehel,November 11. iskola, 1. b (tanítónőBiacsi Kornélia): Vass Rebeka, Horváthvács Flóra, Torma Szebasztián, SubotičkiLeila, Gyarmat Adrián, Komáromi Kávai Rita, Kovács Szuzana, Losonczimi, Horvát Réka, Horvát Szebasztián,Csenge, Nagy Róbert; 2. o. (tanítónőGere Elvira): Csikós Bence, Ágó Gergely,Szőke Zsóka, Baranyi Bálint, PékÁrpád, Csernák Dominika, Harangozó Miklós, Miskolci Helga, Nagy Nikoletta,Nikolics Blanka, Ruzsin Dániel,Erdélyi NimródLili, Bálind Kolozs, Tormás Balázs,Szűgyi Csenge, Ónody Timur, Kaszás Savović Mila, Sipraga Lúna, SpasićSára Borbála, Preradov Lara; Thurzó6 éves óvodás, KirályhalomZénó, Bálint Csongor, Gecse Egon, BéresAlex, Piszár Emanuel, Leona; 1. b Zemkó Attila; Đuro Salaj iskola, 1. c: Irén): Csabai Heléna; Emlékiskola, 1.Nikola, Szakáll Edina, Stantić Barbara,Lajos iskola, 3. b (tanítónő Gömöri(tanítónő Girizd Ildikó): Csonka Márton,Lévai Balázs, Nagy Krisztofer, Mé-Kocsis Erik; 2. c (tanítónő Soós Hed-Kristóf, Bővíz Boglárka, Juhász Bog-Bognár Verona, Rác Debóra, Brindza c (tanítónő Baranyi Lívia): Bauerfeindszáros Adrián; 2. c: Petrics Réka; 2. e vig): Bleszics Vivien, Pósa Martin, lárka; Orom, 1. o. (tanítónő Tukacs(tanítónő Kalmár Valéria): Kiss Vivien, Szenci Melánia, Bognár János, Szabó Piroska): Tukacs Anna, Balázs Ákos,Kószó Bálint, Csuvik Sára, Rusai Bence,Orcsik Gergő, Barát Dániel, Čerke-Szabolcs, Zámkó Dominik, Farkas Dáka;Temerin, Kókai Imre iskola, 2. aAntónió, Palotás Adrián, Mészáros Papp Róbert, Lackó Réka, Nagy DorzovićHana, Nagy Bettina, Kiss Bence, niel; 3. c (tanítónő Fleis Anasztázia): (tanítónő Hornyik Mária): Tóth Dániel,Salgó Miett; Pecesor (óvónő Ágoston Zsáki Norbert, Bővíz Rudolf, Görög Kohanec Zsóka, Hajdúk Arnold, TótKrisztina): Sági Boglárka, Lengyel Erhárd,Krisztián, Schőn Leóna, Kollár Natália, Mariann, Brezsnyák Adrián, JankovicsAndruskó Emese, Apró Martin, Fodor Krisztina, Bálizs Máté, Vognár Patrik, Bódi Konrád, Horák Éva, GóborHanák Kornélia, Vladity Denisz, BabenjacViktória, Fogović Nikola; 4. c (taní-Martin, Lahos Benedek, Morvai Esz-Ákos, Lengyel Levente, Apró tónő Brasnyó Cs. Erzsébet): Bognár ter, Vécsi Szella, Vámos Martina, TóthLeona; Gunaras, 2. o. (tanítónő SurányiZolna): Kelemen Blanka, Lövei Szabó Batancs Viktor; Széchenyi Ist-Puszti Norbert, Nagy Kevin; Topolya,Tamara, Lőrik Adrián, Szabó Tímea, Lívia, Péter Ákos, Répási Nikolász,Boglárka, Bálint Zsóka, Tóth Fruzsina, ván iskola, 4. b (tanítónő Lilić Elvira):Masa Csilla, Lakatos Szebasztián, Čagalj Valéria): Ozorák Krisztina, NagyNikola Tesla iskola, 1. c (tanítónőFenyvesi Klaudia, Bózsó Edvin; 3. o.(tanítónő Miklós Erika): Lajkó Dániel, Gabrity Ivett, Mrkályevity Alen, Papp Evelin, Mendrei Zsolt, Ivanics Valentina,Martinović Blaž, Martinović Lino;Deli Aranka, Posztós Nikoletta, Lajkó Daniella, Agatić Andrea, MihájlovityLaura, Szunomár Klaudia, Szűgyi Edina;Péterréve, 1.3 (tanítónő Csányi vid, Paósz Levente, Imre Márk, Tisity Ditta, Turuc Ivett, Negrić Alexa, TótOlivér, Nagy Torma Adrián, Szabó Dá-2. d (tanítónő Ponić Csilla): MajorValéria): Majsai Laura, Varga Rebeka, Anita, Gubik Laura, Káposzta Antónia,Erzsébet, Kecskeméti Rebeka, ŠupicaVuksanović Tijana, Nagy Edina, BereczDorottya, Oláh Róbert, Barta Virág, László Mónika; Október 10.Flajsman Petra, Csikós Tamara, BataHeléna; Csúzdi Csenge óvodás; CsákiLajos iskola, 2. c: Hegedűs Hédi,Zsaklina, Kolompár Éva; 2.2 (tanítónő iskola, 3. b (tanítónő Hajbel Katalin):Sebastian Dóra, Márjás Patrícia,Nagy Daniella; Királyhalom (óvónőHegedűs Szilvia): Topolcsányi Andor,Guba Loretta, Lévai Helga, Cseri Ivankov Nemanja, Sebastian Áron,Fogarasi Vida Gabriella): Birkás Dorina,Erdélyi Nimród; Fogarasi Anna, 1.Zsófia, Farkas Kornélia, Nagy Balázs, Benkovics Richárd, Farkas Lilla, CsipakNoémi, Kenyeres Botond, Guga-o., Birkás Norbert, 2. o.; Torda: OláhDeli Edina, Major Karolina, MesterSzebasztián, Varga Dávid, Hajdú novity Edvárd, Jenei Richárd, Katona Bálint, 2. o., Kéri Klementina; Szabadka:Horvát Ádám, 2. o.; Bajmok:Csanád; 1.4: Pásztor Zsombor, Kinka Gréta, Balkó Mácsai Dominik, ? Dávid,Zsolt, Radócz Zoé, Tóth Dávid, Bakos Bezdán Valentin; Jovan Mikić iskola, Hajnal Ildikó, 2. o.; Bácsfeketehegy:Gergely, Zapletán Nikoletta, Péter 2. c (tanítónő Pap Gabriella): Magyari Kórizs Sarolta, óvodás; Oroszlámos:Evelin, Sípos Rebeka, Goór Zsanett, Müller Viktor, Laczkó Roland, SzlobodaSzonja, Virág Norbert, Uglik Auró-Kasza Bernadett, Pesti Veronika, óvo-Kovács Rihárd, 4. o.; Bácsgyulafalva:Nagy Dorka, Ujházi Sarolta, BozsókiNikoletta, Kolompár Dániel, Sindeles ra, Kujundžić Lea, Laczkó Klaudia, Kiss dások; Szenttamás: Gonclik Erika, 1. o.Szabolcs, Burza Szanella, Acsai Karolina;Enikő, Pálinkás Dominik; Kizúr István Továbbra is küldjétek rajzaitokat,2.4: Fekete Emese, Lukács Adri-iskola, 2. d (tanítónő Papp Izabella): meséiteket a Mézeskalácsnak!Ada 35


Tél, tél, hideg télHorváth Csenge1. osztály, November 11. iskola, ZentaBrindza Kocsis Erik1. osztály, Đuro Salajiskola, SzabadkaPálinkás Dominika2. osztály, Jovan Mikić iskola, SzabadkaFogarasi Anna1. osztály, PalicsMajsai Karolina2. osztály, PéterréveMihalicko Tamara2. osztály, Emlékiskola, Zenta

More magazines by this user
Similar magazines