Kérdések az MSc Általános ökológia EA írásbeli számonkéréséhez

ramet.elte.hu
  • No tags were found...

Kérdések az MSc Általános ökológia EA írásbeli számonkéréséhez

A filogeográfia alapjai, jellegzetes észak-déli diszjunkciók kialakulása a filogeográfiaivizsgálatok tükrébenFő posztglaciális szétterjedési mintázatok Európában a filogeográfiai vizsgálatok tükrében(Példákkal)A Berring régió biogeográfiai szerepe a jégkorszak alatt a filogeográfiai vizsgálatok tükrében(rénszarvas, jávorszarvas, lófélék stb.)Kun ÁdámNövényi viselkedésökológia I: alapok, érzékelés, kommunikációNövényi viselkedésökológia II: Növényi táplálékkeresésNövényi viselkedésökológia III: Növényi kompetícióMolekuláris ökológia: Felhasználási lehetőségek és példákTájökológia: Heterogén mintázatok jellemzéseTörök JúliaA plankton szezonális szukcessziója egy mérsékeltövi rétegzett tóban.Foszfortartalom és primer produkció összefüggése egy tóban. Egy egyszerű pelágikustáplálékhálózat felvázolásával továbbá kísérletes és természeti példákon keresztül mutassa beés értelmezze, hogy milyen top-down hatások befolyásolhatják a primer produkciót.Tavi foszforforgalom (az üledék és a víztér forgalma).Eutrofizálódás (jelenség és háttérfolyamatok kifejtése) és példa („esettanulmány” bemutatása)annak megszűntetésére.A mikrobiális hurok bemutatása, jelentősége, a domináns anyag/energia áramlási utakeltérései. A mikrobiális közösség (baktériumok és közvetlen predátoraik) általánosítottszukcessziós mintázata.Tengeri és édesvízi ökoszisztémák összehasonlítása (alapvető különbségek dimenziók,életfeltételek és források, élettájak és közösségek szintjén); a litorális és neritikus régiókbemutatása, zonációja, jellemző élőlényközösségei.A pelágium és neritikum részletes bemutatása, zonációja, különbség kifejtése. Produkcióegymáshoz viszonyított arányai a különböző tengeri élettájak jelentősebbélőlényközösségeiben (nem kell valamennyit, ill. a konkrét a értékeket tudni!).A termohalin áramlás biológiai jelentősége. Az oldott oxigén vertikális eloszlása az óceánban.A bathiális zóna bemutatása.


Szentesi ÁrpádIsmertesse az energia forrásait, eloszlását és felhasználását terresztris és akvatikusbiomokban.Mi a biogeokémia tárgya? Milyen forrásokból származnak anyagok, milyen a mozgásukterresztris és akvatikus biomokban? Mi a vas jelentősége?Mutassa be a szén, nitrogén és foszfor ciklusokat, valamint azok perturbációját.Jellemezze a guildeket és a funkcionális csoportokat. Mi az ökológiai jelentőségük?Milyen objektív módszereket ismerünk a guildek kimutatására? Ismertesse ezeket.Mi a szerveződési szabály? Értelmezze a fajok guildekbe és a guildek közösségekbeszerveződését.Ismertesse a táplálkozási hálózatok típusait és niche-geometriai sajátosságaikat.Melyek a táplálkozási hálózatok működési elméletei és azok a koncepcionális problémák,melyek figyelembe vétele alapvetően megváltoztatja a tradicionális modellt?Milyen modellek írják le a táplálkozási hálózatok stabilitását?Mi a szerepe a stabilitási komponenseknek (reziliencia, perzisztencia és rezisztencia) aszabályzásban?Hegyi GergelyViselkedésökológia és természetvédelmi biológia kapcsolata: céljuk és fő vizsgálati területük;különbségek és ellentétek; a kapcsolódás fontossága; példák a kapcsolódásra (nagyobbterületek)Viselkedésökológia és effektív populációméret: az effektív populációméret és a delta; azideális populáció kritériumai; négy kritérium sérülése, egyedi viselkedési információkfontossága afrikai ragadozóknál, következtetések, megoldási lehetőségekSzaporodási befektetés és természetvédelem: a fakultatív fészekparazitizmus jelenségepéldákkal; fészekparazitizmus mint természetvédelmi probléma, izoklinek, stabilitás éskövetkeztetések; a fészekalj ivararány szabályozásának adaptív értéke, egy természetvédelmipélda és a helyzet megoldásaHelyi populációk túlélési esélyei és kapcsolatai: viselkedési vonatkozások: urbanizáltmadárpopulációk, a városi feketerigók vizsgálata; klímaváltozás és vonulás, aviselkedésökológia hozzájárulása, vertikális vonulás, szezonális táplálékmaximumokeltolódása


Szaporodási hely választása és párválasztás a természetvédelemben: mesterséges költőhelyekés az ökológiai csapda; az odúköltő madarak példája; a párválasztás adaptációs szerepe;párválasztás és fogságban való tenyésztés; a szelektív kizsákmányolás evolúcióskövetkezményeiPárválasztási kommunikáció és természetvédelem: urbanizáció és jelzések, a széncinegeéneke a városban; a jelzések feltűnősége és a kétféle nézőpont, a környezet-átalakítás hatása;az aréna udvarlási rendszer és a feltűnőség fontossága, három fő kérdés; példa trópusimadárfajoknál, természetvédelmi következményekFelismerési rendszerek és természetvédelem: a jelekre adott válasz és a természetvédelem, akét alapvető megközelítés; fajfelismerés, betelepített fajok és a szaporodás serkentése;ragadozó-felismerés és a zsákmány védelme, ragadozók visszatelepülése és elszaporodása,zsákmány szabadon engedése fogságból, áttelepítése új környezetbe

More magazines by this user
Similar magazines