Az előadás diái letölthetők.

ramet.elte.hu
  • No tags were found...

Az előadás diái letölthetők.

Hálózatokat vizsgáló, új j módszerek:mA hálózatokat hiránynyító nódusokPLoS ONE 5:e12528Bioinformatics 28:2202Science Signaling 4:pt3információterjesztők(www.linkgroup.hu/Turbine.php)csoportközepek, hidak(www.linkgroup.hu/modules.php)együttműködés-irányítók(www.linkgroup.hu/NetworGame.php)


Az emberi viselkedést a szomszédoksokkal jobban irányítják, mint a médiaNature 489:295


Gyógyszerben is az a jobb,ha a szomszédot támadjuk megCsermely és mtsai, Trends Pharmacol Sci 26:178Nussinov és mtsai, Trends Pharmacol Sci 32:686sejten belüliútvonalak


Hálózatokat vizsgáló, új j módszerek:mA hálózatokat hiránynyító nódusokPLoS ONE 5:e12528Bioinformatics 28:2202Science Signaling 4:pt3információterjesztők(www.linkgroup.hu/Turbine.php)csoportközepek, hidak(www.linkgroup.hu/modules.php)együttműködés-irányítók(www.linkgroup.hu/NetworGame.php)


Hogyan viselkedneka biológiai hálózatok hválsvlságban?(amit mi is tudunk)1. jobban összetartócsoportokat fejleszt ki2. a csoportokat összekötőhidak száma lecsökken(mindez jó: erőforrás spórolás,hibaterjedés-gátlás, karantén)Mihalik és Csermely PLoS Comput. Biol. 7, e1002187


Hogyan viselkedneka biológiai hálózatok hválsvlságban?(amit mi NEM tudunk)1. a maradék hidakkincset érnek2. új hidak kellenek(tanuljunk a sokmilliárdév alatt kiválasztódórendszerektávoli kapcsolataiból)


Hálózatokat vizsgáló, új j módszerek:mA hálózatokat hiránynyító nódusokPLoS ONE 5:e12528Bioinformatics 28:2202Science Signaling 4:pt3információterjesztők(www.linkgroup.hu/Turbine.php)csoportközepek, hidak(www.linkgroup.hu/modules.php)együttműködés-irányítók(www.linkgroup.hu/NetworGame.php)


Innováció és tanulás(rugalmasság és merevség)együtt segíti az együttműködést-- a hálózat fajtájától függetlenülegyüttműködésinováció + tanulástanuló-algoritmustanulás egyedülmásolásWang és mtsai PLoS ONE 3:e1917


Nagyon okosan kell eltalálni lni azt,hogy egy bonyolult rendszer mennyirelegyen rugalmas, illetve merevrugalmasarányosmerev++++adaptációs képességadaptáció megőrzésenövekvő„tanuló”-képesség(adaptáció: brainstorming)növekvő„memória”-képesség(optimalizáció)


Merevségterjedés:a fehérjéken belüli jelátvitelegy lehetséges modelljeCsermely és mtsai, Pharmacol & Therap, meghívott reviewhttp://arxiv.org/abs/1210.0330


öreg hálózat• merev, bizalmatlan• túlélésre szakosodott• kiadásra optimalizáltfiatal hálózat• rugalmas, játékos• expanzióra szakosodott• bevételre optimalizált


öreg hálózat• merev, bizalmatlan• túlélésre szakosodott• kiadásra optimalizáltfiatal hálózat• rugalmas, játékos• expanzióra szakosodott• bevételre optimalizáltA válságban nyertes viselkedés• képes „öreg” és „fiatal” lenni• képes váltani• hosszú távra optimalizál


Négy trend: milyen helyzetben vagyunk?• időjárási szélsőségek: felmelegedés, nedvesedés• gazdasági/politikai átrendeződés: USA/EU ↓Kína fejlődése megtört, arab/iszlám bizonytalanság• ember-alkotta rendszerek bonyolultsága:fokozott katasztrófaveszély (info-biztonságban is)• közösség-erózió + média: felerősítő hatásokkutyanehéz kor kitörésre alkalmat adó kor!


Négy anti-trend: mit ne tegyünk?• önsajnálat: ne keressük kibúvókat• megoldhatatlanság-hit: csodavárás,vezérvárás, segítségmítoszok• nyájszellem: birkaként együtt rohanás• cselekvésgörcs: megfontolatlan kapkodás


Négy trend: mit tegyünk?Life-flow: annak elfogadása, hogy„az új élethelyzet ajándék” + érzelmi azonosulásaz útkeresés játékának örömével


Négy trend: mit tegyünk?•Life-flowThing Big: tiszteljük meg magunkat alegnehezebb feladattal amit még sikerrelmegoldhatunk (önismeret)


Négy trend: mit tegyünk?•Life-flow• Think BigCreativity: (with capital C, delfin-stratégia):új játékmező megnyitása a kiszorítósdi helyettJátsszunk máshogy! Képezzünk szigeteket!


Négy trend: mit tegyünk?•Life-flow• Think Big• CreativityOriginality: olyan hidak megtalálása, amelyeka legtávolabbi csoportokat kötik összeKössük össze a szigeteket!


A könyvek innen tölthetők le:Bemutatkozáswww.linkgroup.hucsermelynet@gmail.comwww.csermelyblog.hu

More magazines by this user
Similar magazines