Views
3 years ago

magyar mint idegen nyelv hungarológia - Országos Széchényi ...

magyar mint idegen nyelv hungarológia - Országos Széchényi ...

magyar mint idegen nyelv hungarológia - Országos Széchényi

MAGYAR MINT IDEGEN NYELVHUNGAROLÓGIATANKÖNYV ÉS SZÖVEGGYŰJTEMÉNYÍRTA ÉS SZERKESZTETTE: GIAY BÉLA ÉS NÁDOR ORSOLYABUDAPEST1998

 • Page 2 and 3: TARTALOMNádor Orsolya: ElőszóI.
 • Page 4 and 5: Nádor OrsolyaElőszóA pécsi Janu
 • Page 6 and 7: I. A magyar mint idegen nyelv és a
 • Page 8 and 9: festeni, még senki sem vállalta m
 • Page 10 and 11: olvasók, illetve a külföld szám
 • Page 12 and 13: szakmailag jól felkészült, kivá
 • Page 14 and 15: föltárása. Kutatásaiban éppen
 • Page 16 and 17: józanul és tárgyilagosan kell é
 • Page 18 and 19: Giay BélaA magyar mint idegen nyel
 • Page 20 and 21: Az eltérő formák és szintek át
 • Page 22 and 23: differenciálódás a 18. század e
 • Page 24 and 25: vizuális oktatási segédletekre).
 • Page 26 and 27: Kísérletek a hungarológia fogalm
 • Page 28 and 29: A szorosabban vett politikai, hadi
 • Page 30 and 31: szakban objektív, tudományos mód
 • Page 32 and 33: indokolja, hogy a kérdések, amely
 • Page 34 and 35: céljaként, mint tárgyaként a ne
 • Page 36 and 37: 21. Gulya János (1989)„A kérdé
 • Page 38 and 39: II. A magyar mint idegen nyelv/hung
 • Page 40 and 41: modern nemzetek kialakulása, szét
 • Page 42 and 43: Az első jelentős mű szerzője Sy
 • Page 44 and 45: Mathias Martini Lexicon Philologicu
 • Page 46 and 47: ismeretes még a XVIII. század kö
 • Page 48 and 49: ne maradjon ki, amit a kezdőnek eg
 • Page 50 and 51: áldoztunk; lesznek azonban olyanok
 • Page 52 and 53:

  iskolákban akár segédkönyvként

 • Page 54 and 55:

  kibocsátásának évében sem lép

 • Page 56 and 57:

  az országban alkalmazást keresni,

 • Page 58 and 59:

  megjegyzi, hogy az írás teljes eg

 • Page 60 and 61:

  endelkezés bevezetésére. Ennek a

 • Page 62 and 63:

  „Ember. Az ember. [...] Az ember

 • Page 64 and 65:

  fokozatosan minél több tárgyat t

 • Page 66 and 67:

  különböző ajkú honpolgárokat

 • Page 68 and 69:

  amikor azt írja, ha ikes igék van

 • Page 70 and 71:

  kormány helyzetfelismerésének k

 • Page 72 and 73:

  kozó történelmi és földrajzi k

 • Page 74 and 75:

  továbbra is kötelező maradt, de

 • Page 76 and 77:

  Először tehát Berlinben, a már

 • Page 78 and 79:

  külföldi magyar intézetek (Colle

 • Page 80 and 81:

  c) A tanszékekről és lektorátus

 • Page 82 and 83:

  „1. ‘Certificat d’assiduité

 • Page 84 and 85:

  stb.) a hungarológia fénykorát j

 • Page 86 and 87:

  függetlenül - folytatni tudták a

 • Page 88 and 89:

  magyar nyelvkönyve I-V. Hegyi Endr

 • Page 90 and 91:

  A műszaki és az orvosi egyetemeke

 • Page 92 and 93:

  komplex tananyag, a Hungarolingva e

 • Page 94 and 95:

  A kevéssé ismert nyelvek esetébe

 • Page 96 and 97:

  célkitűzés szerint a társaság

 • Page 98 and 99:

  Hegedűs József (1966) A magyar ny

 • Page 100 and 101:

  II.1. Magyartanítás a történeti

 • Page 102 and 103:

  Ki jött 1805-ben a’ Nyilvános n

 • Page 104 and 105:

  hogy a’ mit tanítványaik a’ c

 • Page 106 and 107:

  Törvényjavaslat a magyar nyelv ta

 • Page 108 and 109:

  az állam-, a törvényhozás és k

 • Page 110 and 111:

  Mindezek egybefoglalásával bátra

 • Page 112 and 113:

  kötelességévé tétetett a magya

 • Page 114 and 115:

  Kőrösi SándorA közoktatás Fium

 • Page 116 and 117:

  Az iskolák fejlesztése és mai sz

 • Page 118 and 119:

  Hegedűs RitaNyelvtan és kommunik

 • Page 120 and 121:

  nyílt a- t és a zártabb o-t a k

 • Page 122 and 123:

  kiejtésmagyarázatánál egyszerű

 • Page 124 and 125:

  Irodalom:Samuel Brassai: Die Reform

 • Page 126 and 127:

  Magyary ZoltánA külföldi magyar

 • Page 128 and 129:

  2. A Konstantinápolyi Magyar Tudom

 • Page 130 and 131:

  Kiválóan életrevaló gondolata v

 • Page 132 and 133:

  Azonkívül a földszinti nagy ebé

 • Page 134 and 135:

  1924-ben elhatározta a stockholmi

 • Page 136 and 137:

  ánk nézve az öntudatos nevelés:

 • Page 138 and 139:

  A magyar kultúra külföldi képvi

 • Page 140 and 141:

  Hollandiában az amszterdami, nyjme

 • Page 142 and 143:

  adatainkból a következő mérleg

 • Page 144 and 145:

  5. Klebelsberg Kunó Bécsi Magyar

 • Page 146 and 147:

  e) Nizza17. Petőfi-tanszék a Cent

 • Page 148 and 149:

  30a. Magyar Művészettörténeti I

 • Page 150 and 151:

  XIV. SVÉDORSZÁGa) Stockholm43. St

 • Page 152 and 153:

  Fábián PálA magyar nyelv és iro

 • Page 154 and 155:

  intézmény keretében van valamily

 • Page 156 and 157:

  Magyarország vonatkozásában, ami

 • Page 158 and 159:

  tanszék vezetője, ott a magyar so

 • Page 160 and 161:

  en, bár tudom, hogy ennek is megva

 • Page 162 and 163:

  II. 3. Történelmi - művelődést

 • Page 164 and 165:

  (3) Értekezés a Magyar Nyelv ered

 • Page 166 and 167:

  mondatokat kell németre fordítani

 • Page 168 and 169:

  Az olvasókönyvek tehát részint

 • Page 170 and 171:

  ) Deáky könyvét nem kis, akkor m

 • Page 172 and 173:

  melly örömest gondolkodik, csak h

 • Page 174 and 175:

  Az olaszországi magyartanításró

 • Page 176 and 177:

  sítő munkáját, Caratteristiche

 • Page 178 and 179:

  Magyarország első vendégei tehá

 • Page 180 and 181:

  Jókait és Eötvöst megbecsüli s

 • Page 182 and 183:

  Pražak RichardHungarológia Csehsz

 • Page 184 and 185:

  Természetes, hogy a XIX. század m

 • Page 186 and 187:

  A csehszlovákiai magyar irodalomt

 • Page 188 and 189:

  nak a példája is mutatja. A máso

 • Page 190 and 191:

  A csehszlovák hungarológia fejlő

 • Page 192 and 193:

  Mikko KorhonenA Helsinki Egyetem Ma

 • Page 194 and 195:

  Tuomo LahdelmaA Jyväskyläi Egyete

 • Page 196 and 197:

  Egyetem hungarológia-programjának

 • Page 198 and 199:

  Norvik PiretMagyaroktatás a tartui

 • Page 200 and 201:

  elsősorban a tartui svéd lektorá

 • Page 202 and 203:

  Lars-Gunnar LarssonA magyar nyelv o

 • Page 204 and 205:

  megszüntetni és a finn, lapp, és

 • Page 206 and 207:

  Szépe GyörgyLotz János pályája

 • Page 208 and 209:

  Lotz JánosElső grammatikai felfog

 • Page 210 and 211:

  A jelentéstan a nyelv pszichikai o

 • Page 212 and 213:

  Az egyszerű mondatok tárgyalásá

 • Page 214 and 215:

  II. 5. Magyartanítás szláv nyelv

 • Page 216 and 217:

  az egyetem, és ne a középiskola

 • Page 218 and 219:

  Takács GyőzőA magyar mint idegen

 • Page 220 and 221:

  Mindez oda vezetett, hogy 1983 szep

 • Page 222 and 223:

  Trócsányi ZoltánMagyar nyelvtan

 • Page 224 and 225:

  Klara Maityinszkaja(Moszkva)A magya

 • Page 226 and 227:

  szerint nem filológusok, hanem mon

 • Page 228 and 229:

  kiterjed a magyar nyelv rendszeres

 • Page 230 and 231:

  II. 6. A magyar mint idegen nyelv/h

 • Page 232 and 233:

  Az angolok által akkor még a Háb

 • Page 234 and 235:

  A SSEES-ben ma már többen foglalk

 • Page 236 and 237:

  A fenti pionír magyarságtudomány

 • Page 238 and 239:

  Keletközép-európai programok[Uni

 • Page 240 and 241:

  változások amellett szóltak, hog

 • Page 242 and 243:

  lógia (Anthologie de la poésie ho

 • Page 244 and 245:

  III. A magyar mint idegen nyelv/hun

 • Page 246 and 247:

  elsajátítás tárgya iránt érde

 • Page 248 and 249:

  iránti érdeklődés jellemzi. A m

 • Page 250 and 251:

  6. A magyar nyelv szerkezeti és sz

 • Page 252 and 253:

  A nyelvoktatási tapasztalatok szer

 • Page 254 and 255:

  szűkebben értelmezett nyelvtant,

 • Page 256 and 257:

  nyelvtudás megszerzése, illetve a

 • Page 258 and 259:

  nyelvkönyv öt nagyobb egységre o

 • Page 260 and 261:

  A kötött magyar szóhangsúly hel

 • Page 262 and 263:

  Egy új szónak a tanítási órán

 • Page 264 and 265:

  D) Néhány, a külföldieknek neh

 • Page 266 and 267:

  már nem volt nyitva a bolt. A kül

 • Page 268 and 269:

  pl. El is tudom képzelni a meglepe

 • Page 270 and 271:

  A magyar nyelv gazdag variációs l

 • Page 272 and 273:

  hangvétel, az életszerű szituác

 • Page 274 and 275:

  olyan szintre kell fejleszteni, hog

 • Page 276 and 277:

  magyar nyelvoktatás eredményeire

 • Page 278 and 279:

  Az anyanyelvét tanító tanártól

 • Page 280 and 281:

  III. 1. ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK280

 • Page 282 and 283:

  zéseit illetően, amelynek tengely

 • Page 284 and 285:

  nyilatkozások megértőjévé, mai

 • Page 286 and 287:

  saját nyelvén kommunikál gyermek

 • Page 288 and 289:

  megoldó gyakorlatokon stb.-n keres

 • Page 290 and 291:

  Giay BélaNéhány szempont a magya

 • Page 292 and 293:

  c) szaknyelvi-szaktárgyi szakaszEz

 • Page 294 and 295:

  nyelvoktatásban, mert ezek mind a

 • Page 296 and 297:

  katív kompetencia kialakítására

 • Page 298 and 299:

  Ami másodsorban befolyásolja vél

 • Page 300 and 301:

  fel lehet használni. Példáimat a

 • Page 302 and 303:

  endelkezésre álló - egyébként

 • Page 304 and 305:

  Horváth MátyásA magyar mint kör

 • Page 306 and 307:

  Javult a helyzet, amikor a község

 • Page 308 and 309:

  - a történelmi-társadalmi valós

 • Page 310 and 311:

  Egyelőre csak Jugoszláviában tan

 • Page 312 and 313:

  Noha ezek az írások főleg a nyug

 • Page 314 and 315:

  endelkezik. Az anyanyelvi konferenc

 • Page 316 and 317:

  alkotás lehetőség-skálája. 2.

 • Page 318 and 319:

  Zaicz GáborMagyar szak az uppsalai

 • Page 320 and 321:

  magukat az elolvasandó szépirodal

 • Page 322 and 323:

  mint említettem - az oktatás nyel

 • Page 324 and 325:

  hagyományaival is összefüggő ma

 • Page 326 and 327:

  2. A hungarológia külföldi fels

 • Page 328 and 329:

  jellegük miatt ezek az oktatóhely

 • Page 330 and 331:

  Motivációk(8. táblázat)A hallga

 • Page 332 and 333:

  pedig elkülönítetten történik.

 • Page 334 and 335:

  vehetnek részt államközi szerző

 • Page 336 and 337:

  III. 3. MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYE

 • Page 338 and 339:

  fokozható, ezért a nyelvi és a s

 • Page 340 and 341:

  látják el, ezért a nyelvoktatás

 • Page 342 and 343:

  Sturcz ZoltánA magyar mint idegen

 • Page 344 and 345:

  KövetelményIdőszak Reprodukálá

 • Page 346 and 347:

  kidolgozni. De mit is mérünk? Rö

 • Page 348 and 349:

  III. 4 NÉHÁNY NYELVI-NYELVTANI PR

 • Page 350 and 351:

  Az igecentrikus tanítás egyik for

 • Page 352 and 353:

  onyolult mondataihoz sosem fogunk e

 • Page 354 and 355:

  Ginter KárolyA magyar határozóre

 • Page 356 and 357:

  jelölés. Újra és újra rá kell

 • Page 358 and 359:

  Ott állt meg a taxi. Ott állt meg

 • Page 360 and 361:

  szerinti rendszeres bemutatására.

 • Page 362 and 363:

  névszót, megállapíthatjuk, hogy

 • Page 364 and 365:

  1. Lássuk el a determinánst olyan

 • Page 366 and 367:

  A valódi helyviszonyt kifejező ig

 • Page 368 and 369:

  - az ugyanilyen céllal hátravetet

 • Page 370 and 371:

  Giay BélaA magyar irodalom külfö

 • Page 372 and 373:

  A haladó nyelvtanulási szakasz, a

 • Page 374 and 375:

  Magyar MiklósAz irodalom szerepe a

 • Page 376 and 377:

  c) nyelvileg tiszták, értékesek,

 • Page 378 and 379:

  Ez az alkalmazkodás persze nem jel

 • Page 380 and 381:

  Mayer RitaMagyar irodalom magyarul

 • Page 382 and 383:

  feledkezzünk meg a történeti, a

 • Page 384 and 385:

  Magyar irodalomból a diákok az 5.

 • Page 386 and 387:

  4. Mi a kapcsolat művelődéstört

 • Page 388 and 389:

  7. Milyen technikát és módszert

 • Page 390 and 391:

  Nincs szöveg, amely nagyobb bevés

 • Page 392 and 393:

  Szili KatalinNyelvünk a külföldi

 • Page 394 and 395:

  legéletszerűbb események leírá

 • Page 396 and 397:

  mutatja a megközelítés buktatój

 • Page 398 and 399:

  elsőbbségét még kiemelik az ese

 • Page 400 and 401:

  A leckék felépítéseA modern nye

 • Page 402 and 403:

  mondatmodellekkel való műveletek.

 • Page 404 and 405:

  mellett a névszói származékot,

 • Page 406 and 407:

  tatáskor vagy tanárváltozáskor

 • Page 408 and 409:

  A magyar nyelv tantárgy tanítás

 • Page 410 and 411:

  Az olvasmányok a tudományos érte

 • Page 412 and 413:

  A magyar nyelv tanításának móds

 • Page 414 and 415:

  Lényeges követelmény az oktatás

 • Page 416 and 417:

  A második félévben a reprodukci

 • Page 418 and 419:

  Ajánló bibliográfiaMÓDSZERTAN19

 • Page 420 and 421:

  Fülei-Szántó Endre: A tartalmi t

 • Page 422 and 423:

  1980Alkalmazott nyelvtan és nyelvo

 • Page 424 and 425:

  1985Aradi András: A magyar mint id

 • Page 426 and 427:

  Csécsy Magdolna: Helyzetközpontú

Letöltés egy fájlban [14.7 MB - PDF] - EPA - Országos Széchényi ...
Untitled - Országos Széchényi Könyvtár
Korall 7-8. (2002. március) - EPA - Országos Széchényi Könyvtár
Untitled - Országos Széchényi Könyvtár
Rudabánya ércbányászata. 1957 - Országos Széchényi Könyvtár
Szegény gazdagok - Országos Széchényi Könyvtár
3. fejezet Az elektronikus tanulás - Országos Széchényi Könyvtár
Homályzónák Zones d' Ombre - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
Homályzónák Zones d' Ombre - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
Debreceni kódex - Országos Széchényi Könyvtár
Berg Pál - Országos Széchényi Könyvtár
18.Országos Antibiotikum - Magyar Infektológiai és Klinikai ...
Tartalom - Magángyógyszerészek Országos Szövetsége
Tartalom - Magángyógyszerészek Országos Szövetsége
Közjegyzők közlönye 2011. 3. szám - Magyar Országos Közjegyzői ...
Közjegyzők közlönye 2012. 5. szám - Magyar Országos Közjegyzői ...
Közjegyzők közlönye 2012. 6. szám - Magyar Országos Közjegyzői ...
Közjegyzők közlönye 2010. 6. szám - Magyar Országos Közjegyzői ...
Közjegyzők közlönye 2012. 4. szám - Magyar Országos Közjegyzői ...
Közjegyzők közlönye 2010. 4. szám - Magyar Országos Közjegyzői ...
Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke - Filozofska ...
Közjegyzők közlönye 2011. 2. szám - Magyar Országos Közjegyzői ...
Közjegyzők közlönye 2013. 2. szám - Magyar Országos Közjegyzői ...
Közjegyzők közlönye 2011. 1. szám - Magyar Országos Közjegyzői ...
28. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
5. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
28. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
79. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
18. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár