Newton korai matematikai munkássága

hps.elte.hu

Newton korai matematikai munkássága

I.1. A „klasszikus” matematika► Az antik matematikai tradícició = az Elemekbenábrázoltmatematika:► Kizárólag geometria: minden matematikai problémageometriai kontextusban lép l p fel► Nem numerikus: nem konkrét t mennyiségi viszonyokrakíváncsi, hanem tetszőleges„nagyságok” összefüggéseire► Szigorúan demonstratív: minden állítást bebizonyít► Axiomatikus-deduktdeduktív: az állításokat visszavezeti egymásraés s végül v l néhány n ny közös k s alapállllításra⇓► 17. sz.: a csalhatatlan észhasználatés s az általa előállllítottmegkérdrdőjelezhetetlen, biztos mintaképe► De: semmit sem tudnak hozzátenni, sőt… s

More magazines by this user
Similar magazines