Newton korai matematikai munkássága

hps.elte.hu

Newton korai matematikai munkássága

I.2/a. FrançoisViète(1540-1603)1603)► 16. sz. vége: vminden fennmaradt antik matematikai műmfeldolgozásra kerül + az arab matematika is + ezen istúllépnek: harmad- és s negyedfokú egyenletek megoldásai► „arsanalyticae”: : betűalgebra→ magánhangznhangzókkal azismeretlent, mássalhangzmssalhangzóval az ismertet→ paraméterter-szerű elgondolás:általános megoldások► Trigonometrikus megoldások algebrai egyenletekhezpl. egy 45-öd d fokú egyenlet m.o.-a ilyen úton: nagy siker► Másod- és s harmadfokú egyenletek gyökeiés s együtthattthatóiköztiösszefüggések („Viete(Viete-formulák”)► Egyenletek általános kezelése, szimbolikus, algebrai jellegűmatematikai gondolkodás

More magazines by this user
Similar magazines