A munkahelyi pszichoszociális kockázati tényezők: a pszichoterror ...

oefi.hu
  • No tags were found...

A munkahelyi pszichoszociális kockázati tényezők: a pszichoterror ...

Háttér• 1989 EU „Egészség és biztonságirányelvei” munkahelyi környezet• 2005. január Helsinki: európai akciótervkialakítása• 2008. január 1.: 1993. évi XCIII. Tv.Módosítása: a pszichoszociális kockázatitényezık kezeléseinek munkáltatóifeladatai• 2008. július: EU lelki jóléti egyezmény2


Munkahelyi stresszforrásokCooper-Marshall, 1980• 1. munkából eredı faktorok• 2. szervezeti szerep• 3. munkahelyi kapcsolatok• 4. karrier• 5. szervezeti struktúra és légkör• 6. szervezeten kívüli stressz4


Pszichoszociális stresszorok• Bejárás• Második mőszak• Családi problémák• Pozitív érvényesülés elmaradása• Vezetı-beosztott viszony megromlása• Váratlan felmondás• Egzisztenciális bizonytalanságok5


Munkahelyi pszichoterror• Rendszeres: ismétlıdıen történik• Gyakori: legalább egy héten egyszer• Tartós: legalább fél éven át• Ellenséges: az érintettek vereségetszenvednek6


A pszichoterror folyamata• Konfliktusok, nem fair viselkedés• Pszichoterror, gyakori és tartóstámadások• Jogsértések, hátrányos intézkedések• Kikerülés a munka világából,betegállomány, önkéntes kilépés, korainyugdíjazás, öngyilkosság7


A pszichoterrorkövetkezményei• Balesetek, hiányzások,késések• Fluktuáció• Egészségügyi költségek• Szabályok megszegése• Devianciák• Kirekesztés a munkavilágából• A dolgozókelkötelezıdése• Munkateljesítmény• Információáramlás• Munkahelyilégkör8


Stresszkezelı programokbevezetésének fıbb módszerei• Diagnosztika• Beavatkozás• FolyamatfenntartásStratégia munkacélok akciótervek10


Beavatkozás• A veszteségek feltárása, csökkentése• A stresszfolyamat leállítása• Rizikómenedzsment, válságkezelés• Az egyensúly helyreállítását célzóvezetıi intézkedések megtétele11


Utólagos rehabilitáció• Tárgyalás, közvetítés• Foglalkozási rehabilitáció• Pszichológiai rehabilitáció• Jogi rehabilitáció12


Köszönöm a figyelmet!Elérhetıségek:Virág László 06 30 94 90 452vajger.eva@freemail.hu13

More magazines by this user
Similar magazines