majálisi szám - Bárdos László Gimnázium - Sulinet

barla.blg.sulinet.hu
  • No tags were found...

majálisi szám - Bárdos László Gimnázium - Sulinet

A FILM PEREG TOVÁBB!Megjelenés után két héttel azÀ La Bárdos már színesbenletölthető az iskola honlapjáról:www.blg.sulinet.huszerencsére a kisfiú mosolyogvaés épségben felállt. Majd ez többmint háromszor megismétlődött.Ezek után nem sok kedvem volttovább nézni a bemutatót, nemhogykipróbálni ezt a sportot! Hamár a kicsik ilyen erőszakosanhajtják végre a mozdulatokat, akkora nagyobbaktól mit várhatok?Szerencsére a bemutató közbennemcsak a – sokszor valóban ijesztő– gyakorlatokra lehetett figyelni.Rengeteg dolgot megtudhattunkmagáról a sportról. Katákból áll,ami a technikákat foglalja magába.Japán eredetű, ezért az utasításokis ezen a nyelven vannak. Végülaz előadók elmagyaráztákPénteken este öt órakor kezdődötthivatalosan, ám ekkor mégcsak kevesen érkeztek meg. Szerencsérenem kellett sokat várni,és fél órával később már körülbelülnegyvenen az aulában táncoltunkkicsiktől a nagyokig. A résztvevőkszáma végül nagyjából hetven lehetetta szervezőkkel együtt.Mindenki a leírásban kért öltözetbenjelent meg, vagyis a tőleA legkitartóbbakróla buli zárása előttkészült a csoportképaz övek színének a jelentését is. Alegalacsonyabb fokozat a citromsárgaöv, ami a felkelő napot szimbolizálja.Ezt követi a narancssárga,majd a zöld, vagyis a föld színe. Anegyedik fokozat a kék, a víz és égszíne. A barna övtől, a beszántottföldtől már csak egy lépés a fekete,amit az úgynevezett „mesterek”érdemelnek ki. Ezt a rangot csaka tizenhatodik életévét betöltvekaphatja meg az egyébként is erreérdemes személy. CsernoviczkiÉvának is több mint tíz évébe kerülta mester cím megszerzése.A rövid ismertetés után anagyobb korosztály folytatta abemutatót. Az újabb dobások éshatalmas földre érkezések közbeneszembe jutottak a polgármesterAz első r trobuli a BárdosbanLimbólázaz aulábanúr szavai, hogy a sport lehetőségetad a versenyszellem kialakulásáraés nagyban hozzájárul az egészségeséletmód fenntartásához. Eza sport véleményem szerint leginkábbaz agresszió levezetéséreszolgál, és kisebb-nagyobb sérülésekkeljár az űzése. A gyakorlatokatlátva nem csodálom, hogy esni kellelsősorban megtanulni annak, akibelekezd ebbe a sportba.A bemutató utáni kérdésekreadott válaszokból kiderült, hogyakik versenyszerűen cselgáncsoznak,azoknak nagyon is kell figyelniükaz étkezésükre. Versenyekelőtt fogyókúrába kell kezdeniük,hogy a versenysúlyukat megtartsák,bár ez csak az idősebb korosztályraérvényes. Csernoviczkitelhető legretrósabb és legjobbanösszeállított ruhákban. Sokan azakkor nagyon divatos pöttyösszoknyáknál, ruháknál maradtak,amelyekben táncolás közben gyönyörűenlehetett pörögni. Voltakazonban olyanok is, akik élénkszínekben pompáztak, szinténilyen felállásban, vagyis szoknyábanvagy ruhákban. A fiúknál másvolt a helyzet, hiszen ők természetesennadrágokat hordtak. Voltsima farmer vagy bársony, de atrapéznadrág sem maradhatott ki.A másik nagyon hódító öltözeta hippiféle volt, ahol komolyhangsúlyt a színekre és a megfelelőhangulatra fektettek.Miután már pár számot végigtáncoltaka résztvevők, eljött egyemlékezetes pillanata az estének, aközös tánc megtanulása. Egyszerű,mégis fárasztó, de nagyszerűretrokoreográfia volt ez a Csókkirályra.Természetesen JuhászSzabina tanította nekünk, igazánjól megcsinálta, még a tanulásátis élvezni lehetett. Miután pedigmindenki elsajátította, boldogantáncoltuk végig, akárhányszor elindultez a zeneszám.Nem sokkal később az esteegyik legjobban várt programjakövetkezett, a limbó! A bulizókközül egy kézen meg lehetettszámolni, hány ember nem vettFOTÓ: SZÉDELI JÓZSEFÉDES OTTHONÉva elmondta azt is, hogy hetiöt órában (de van olyan, amikorhétvégeken is) két órán át tartóedzéseken vesznek részt.Akinek a pénteki bemutató kedvetcsinált ahhoz, hogy kipróbáljamagát ebben a sportban, annak lehetőségenyílik rá a városban, de figyelembekell vennie azt, hogy csakrendszeres gyakorlás és kitartásáltal nyerheti el az áhított feketeövet. És akik azt hitték eddig, hogya judo csak a férfiak sportja, azoknagyon is tévednek, hisz remekellenpélda erre maga CsernoviczkiÉva. Tehát, akik éreznek magukbanannyi elszántságot és erőt, hogy újsportokat próbáljanak, akár fiúk,akár lányok, azoknak a judo izgalmaskiindulópont lehet.Pongrácz Dórarészt rajta, de őket sem ette megaz unalom, nézni is ugyanakkoraélvezet volt, mint csinálni. Eleintemindenki könnyedén átcsusszant alimbólécnek használt partvis alatt,de persze ez nem tartott sokáig.Viszont a hangulat ezzel is csakjobb és jobb lett.Utána megint egy kis tánc következett,közben párszor együtteltáncoltuk a Csókkirályt, ami mégKapuzárási pánikvagy hagyománnyáválik?FORRÁS: INTERNETmindig élvezetes volt, majd eljutottunka karaokéhoz. Sajnos az elsőpár szám után technikai gondokmerültek fel, de ez sem tartottavissza a partizókat attól, hogy jólérezzék magukat. Gyorsan olyanszámok kerültek sorra, amelyeketmindenki ismert, talán ha csak alegkisebbeknek volt egy-kettő újdonság.Viszont így együttesenszerintem még élvezhetőbb volt,mintha csak páran énekeltek volnahangosan a mikrofonnál.Jó ideig csak énekeltünk, néhányantáncoltak csak a számokra, demikor az éneklésnek vége lett, ahányancsak eljöttek, és még mindigmaradtak, egy nagy kört alkotva abuli végéig táncoltak. Még egyszerutoljára a Csókkirályt is eltáncoltuk.Összességében remek buli volt,mindenki jól érezte magát, de hátez is volt a retroparti lényege.Fierpasz KittiÀ LA BÁRDOS • XXIII/2012. majális hava 3


É D E S O T T H O NJöttünk, láttunk, győztünk!Április 26-án kezdetét vette az idei Helikon-fesztivál aBalaton fővárosában. Iskolánkból egy kilencfős kis csapatindult el hajnalok hajnalán az iskola mellől Kolbert Erikaés Várőri Tímea tanárnők vezényletével.A röpke háromórás út viszonylag gyorsaneltelt. Járóka Renáta, aki folklór kategóriában indultnépdalénekléssel, még pont időben odaérta helyszínre. Nagy sajnálatunkra a sietség miattaz ő műsorát nem láthattuk, de azért nagyonszorítottunk neki a buszról, nem hiába, hiszenReni ismét arany minősítést ért el ebben a kategóriában.A szállás ugyanaz volt, mint két éve,és habár a szobabeosztással adódtak kisebbproblémák, hamar visszaindultunk a versenyekhelyszínére Hévízről.Ezután TörkölyPetra ( : képünkön)hegedűjátékátélvezhettük a helyizeneiskola színpadán.A komolyzeneszerelmesei ittnemcsak virtuózmódon megszólaltatotthangszerekethallhattakés láthattak, deoperarészleteket is.Petra előadásávalbronz fokozatonvégzett. A képzőművészetikiállításés értékeléseis tartogatott meglepetéseket. A kartonbólösszeállított szobrokon át egészen a festetttájképig és a színházi díszlettervig minden megtalálhatóvolt itt. Megdöbbenésemre például az,amit én üres kiállítószekrénynek véltem, az egybeadott műalkotás volt. Méghozzá egy legalábbkét méterszer másfél méterszer másfél méteres,indamotívumokkal és csavart díszlécekkelellátott vitrin formájában. Ehhez tartozott ahozzá illő intarziás „kis” asztal. A megnyitógördülékeny volt, bár maga az értékelés elégkapkodósra sikeredett.Másnap a csoportból elsőként Krajcár Dániel,Ujvári Bálint és Szendőfi Sári léptek a színpadra.Maga a dalválasztás is sikeresnek voltmondható a közönség reakciói alapján, mégannál inkább a produkció. A csapat nem töltöttórákat a színpadon való készülődéssel, ami többmint valószínű, hogy a zsűrinek is és a technikuscsapatnakis kész felüdülés volt. A sikertermészetesen nem maradt el, a Bárdos csapatabronz minősítést kapott a zsűritől. Itt számomrasajnos volt egy kis képszakadás, ugyanis nemláthattam Juhász Szabina előadását, de az irodalmiértékelésről is csak annyit tudok mondani,mint a képzőművészetiről. Pontosan annyi időtvett igénybe, amennyi idő alatt Szabina táncaa színpadon. Mindenesetre csupa jót hallottamróla, és magaa smink és a kosztümis megért egymisét. Szabina utánBalambér Tamaraés Megyesi Katalépett fel könnyűzenekategóriában.Duettjükkel ők isbronz minősítéstszereztek az iskolának.Persze itt isbeszámolhatnékmég a hollandtestvérváros zenekarának sikeréről (ők aranyminősítést és különdíjat kaptak), vagy a bronzotelért beatboxos fiúról, aki nagy sikert aratottplüss pingvinjével a nagyérdemű előtt. Perszenemcsak a munkáról kell szót ejtenem a fesztiválkapcsán. Az éjszakai zenélés a szálláson„Hozz egy szálgyertyát!”Kétezer-tizenkettő április 16-án a holokausztmagyarországi áldozatairaemlékeztünk. Az iskolarádióban a 12. aosztályosok idézték fel a történelem sötéteseménysorát. De a városban is többrendezvényt tartottak az emléknapon,melyeken a Bárdos László Gimnáziumnéhány diákja is részt vehetett.Délután fél háromkor kezdődött a megemlékezés.Utunkat a felsőgallai zsinagóga emlékművénélkezdtük, ahol Pleier Tamás igazgató úrmondott beszédet, mellyel megnyitotta a programokat.A holokauszt áldozatainak emlékérekésőbb egy negyvenöt perces műsorra kerültsor az Edutus főiskola aulájában. A résztvevőketVargáné Vojnár Katalin, az Óvárosi Középiskolaés Szakiskola igazgatónője köszöntötte. Utánadr. Kancz Csaba tatabányai alpolgármestermondott beszédet, amelyet a Himnusz közöseléneklése követett. A megemlékezésen részt• www.blg.sulinet.huKét fellépés között Várőri Tímeatanárnő egyezteti a programota helikoni különítménnyelKRAJCÁR DÁNIEL FELVÉTELEIvagy a Helikon által biztosított különjáratonszerintem jó élményként él mindannyiunkban.A Balaton-parti koncertek és az együtt töltöttidő felejthetetlenné tette számunkra ezt azélményt. Sajnos a csapat nagy része a következőHelikonon már nem vehet részt versenyzőként,és én csak buzdítani tudok mindenkitarra, hogy adjon egy esélyt magának a sikerreés a szórakozásra! A Helikon mindkettő számáratökéletes helyszín.Vörösmarti Daniellavett Zucher Immanuel kántor is, aki imát énekelta holokauszt áldozataiért. Ezt Simon Péteresperes úr katolikus imája követette. Ez a megemlékezésországos rendezvény volt, így eljöttTatabányára a Közigazgatási és IgazságügyiMinisztérium kommunikációért felelős államtitkára,dr. Kovács Zoltán is, aki negyedórásbeszéddel emlékezett az 1941 és 1945 között elhunytzsidókra. A megemlékezés az „Értük szóla harang” című műsorral záródott. A műsortaz Óvárosi Középiskola és Szakiskola KossuthLajos Közigazgatási és Humán Szakközépiskolatagintézménye, a „Szia” diákszínpad adta elő.Előadásukat a holokauszt áldozatinak irataiból,feljegyzéseiből idézett szöveggel kezdték, majdénekeltek is. A megemlékező műsor után arésztvevők fényképeket nézhettek meg a holokausztról.A képek többek között Auschwitzbólszármaztak, ahova közel félmillió magyar zsidótdeportáltak.A holokauszt áldozatainak emlékére rendezettemléknap mély nyomot hagyott mindenbárdosos résztvevőben. Azt is jó volt látni, hogyegyébként is megrendített minden nézőt, időset,fiatalt, aki részt vett a rendezvényeken.Pongrácz DóraA „Szia” diákszínpad előadásánakegyik hatásos pillanata4À LA BÁRDOS • XXIII/2012. majális hava


• www.blg.sulinet.huÉ D E S O T T H O NKeserűorgonaillatEgy ünnep közönyéről„2012: a változás éve.” Szólhatna ígyegy politikai reklámszöveg. De ez az énesetemben szintén így van. Ebben azévben leszek tizennyolc, most előszörérezhettem át a tizenegyedikesek fölétornyosuló ezernyi problémát. Az éveleje még arról szólt, hogy milyenek azemelt tárgyak, milyen jó, hogy kémiábólcsak egy óra van hetente, és a hetiháromszori matek is az élet apró örömeiközé emelkedett. Aztán telt-múltaz idő, és elérkezett kétezer-tizenkettő.A második félév csupa változást hozott nemcsaknekem, de az egész évfolyamnak. Megtapasztaltuka szalagavató gyönyöreit pincérként,ruhatárosszerepben és eligazító személyzetként.Írtunk a nagykorú alma mater évkönyvébe, ésstresszelhettünk a zöldnap miatt. Aztán jött aballagás. Díszíthettük a végzősök tantermét,idézeteket kerestünk nekik, hogy minél meghatóbblegyen a környezet: egy szóval tettük,amit elvártak tőlünk.„Ha ballagás, akkor meghatódottság?”Eddig hetedik osztályos koromtól kezdveminden ballagáson úgy vettem részt, mint azénekkar lelkes, talán kissé megfáradt tagja. Deez a ballagás kivételt képezett az eddigiekhezképest minden téren. Most először mintcsaládtag, néző kísérhettem végig a menetét,láttam a meghatódott vagy éppen vigyorgóarcokat, és csitítgattam a szintén vendégkéntmellettem levő unokatesókat. A bátyám ballag.Harminc fokban. Miért nem lehet csak egyetlenballagáson húsz fok és nem harminc? Semmigond, van, ami nem változik.Ha ballagás, akkor meghatódottság. Így hátazzal a tudattal mentem az iskolába, hogy nehogyelsírjam majd magam. Hiszen az énekkarbólmindig az az érzés fogott el, hogy: legyenmár vége… még hány perc? Mikor érünk mároda? De ezt az ismerősök hiányának és éretlenségemnektudtam be.Évfolyamtársakat láttam mindenhol, szerettemvolna büszkélkedni, hogy: őt is ismerem, őtis! Látod? Ő az én osztálytársam! De csalódnomkellett. A közönség morajlott, senki nem voltkíváncsi arra, amit mondani vagy mutatni akartam,vagy arra, ami most a ballagókkal vagy aballagókban történhet. Szinte nem kísérte senkivégig az ünnepélyt figyelmével. Ezáltal PappEnikő (11. b) kommentálásából alig hallottamvalamit, Aszalos Balázs (11. a) köszöntőjéből ésKiss Judit (11. d) szavalatából jó, ha egy-egy szótelkaptam. Pedig nem állíthatom, hogy azért,mert nem figyeltem vagy hátul álltam volna.És az ő esetükben a hangosítással sem voltbaj. Mindenki a saját gyerekével, ismerősévelvolt elfoglalva, fényképeztek, beszélgettek amelegről. A közönség soraiban nem volt helyemeghatódottságnak. Ám folyt az ünnepély,beszédek, dicséretek, díjazottak. Ment mindenolajozottan, protokollszerűen. És már fél óra eltelt.Egy óra. Mikor is kezdődött? Az idő elfolyt,mint egy Dalí-képen. A nap megolvasztotta,és én csak nyűglődtem. Ez mindig ilyen volt?Énekkar! Végre valami, amiben eddig résztvettem, és csak hallgatni kell, nem figyelni. Kikapcsolniaz agyunkat, és beleélni magunkat apillanatba. De újabb csalódás ért. Megszoktam,hogy hallom az egész dalt Ibi néni termébenénekkaron. Mindhárom szólamot, de legalábbisaz altot. Erre most: mi ez? Nem is hallom. Melyikdal? Énekel egyáltalán az alt? A néhányénekkar elé helyezett mikrofon, úgy látszik,nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ésekkor jutott eszembe, hogy talán ez mindig isígy lehetett. A tömegben semmi nem hallatszik,mindenki csak formaságból tapsol, vagy azért,hogy minél előbb vége legyen. Udvariatlanság-Jövőre avendégeknek is főpróbáttartunk…FOTÓK: NAGY TAMÁSÀ LA BÁRDOS • XXIII/2012. majális hava 5


ZENE+BÓNA• www.blg.sulinet.hunehéz pillanatokban sem mondott csütörtököt,az emberiség ismét csak győzedelmeskedettegy olyan faj ellen, amelynek a képviselői egyidegen univerzumból repültek ide. Örülünk: ezeszméletlen, ide bárki jöhet, azt legyőzzük, bármi alig tudunk kijutni az űrbe.Ismerős idegenekAz idegenek egyik gyenge pontja, hogy csakazt támadják, ami nem él, tehát aminek vanszeme meg szíve, azt életben hagyják. Így válika küzdelem csatahajók és űrhajók párbajává. Afilm egyik félelmetes vonását az adja, hogy azidegenek rendkívül hasonlítanak ránk. Külsejükis és tulajdonságaik is. Stratégiájuk is olyan, mintegy itteni katonai alakulaté, nagyon egyszerű:behatolás, a terület biztosítása, utánpótlásbiztosítás,kommunikációteremtés. Végre egyfilm, ahol nem nyolc csápja és négy feje vanegy űrlénynek – nekem ez pozitívum volt. Afilmről még annyit, hogy a Csatahajó elkerüliHibrid avagy átmeneti műfajTudnivaló, hogy a heroikus patriotizmusa filmmel egyidős műfaj az Egyesült Államokban.Egy nemzet születése című1915-ös némajátékával David Ward Griffith,a montázstechnika egyik jeles alakja volta műfaj megteremtője. A második világháborúidején már csúcsra futott a hadifilm:a harci eseményekkel párhuzamosanelkészültek annak filmes adaptációi. Csaka csendes-óceáni hadszíntérről több mintszáz nagyjátékfilm készült 1945-ig. A Csatahajóérdekessége, hogy a patriotizmustés a háborús filmet keveri össze a sci-fivelérdekes hibrid műfajt teremtve így.ugyan a Transformers-sorozat egyik legfőbbhibáját, és műfaji elődjénél jelentősen többidőt szán a karakterépítésre, de valódi, izgalmasegyéniségekre azért ne számítsunk! Dicséretnekkevés, de annyi elmondható a Csatahajóról,hogy a Transformersnél azért jobb. Michael Baytrilógiájával szemben ez a film nem csupán a CGI(Computer-Generated Imagery, magyarul számítógépenlétrehozott kép) aktuális fejlettségiszintjét bemutató akciójelenetek egymáshozlazán kapcsolódó sorozata.A film alapvetően élvezhető és nézhető, tehátnyugodtan adj érte pénzt, és nézd meg amozikban, ezerszer inkább ajánlom ezt a filmet,mint a Titanicot 3D-ben, először is ebben afilmben több hajó is elsüllyed, a történet ispörgősebb, és néha még meg is nevettet. Azene ütősebb, igazi zúzós zene szól pl.: AC/DC.Főhősünk, Taylor Kitsch ismét tisztességgelmegoldja a ráosztott feladatot, de ennyi, semmiemlékezeteset nem tud hozzátenni a filmhez.Rihanna sem alakít nagyot, Liam Neeson pedigcsak húzónévként van benne a filmben. Egyszermegnézhető, haverokkal ajánlom. A tízes skálánkaphat egy hetest. Szédeli JózsefEgy legenda történeteAlfától az ómegáigKis DávidBizonyára mindenki hallott már az Omega együttesről, azonban korosztályombanmár kevesen tudnak a banda megalakulásának körülményeiről és eddigi sikereiről.Azt mindenképpen izgalmas elképzelni, hogy egy diákzenekar egyszer talánnemcsak ötvenéves pályát, hanem hazai és nemzetközi hírnevet is maga mögötttudhat. A zenekar idei turnéja, melynek egyik állomása Tatabánya volt, egyszerreszületésnapi és búcsúkoncert – így tehát a zenekar pályájának ómegája.Az 1950-es és 1960-as években nyakra-főrealakultak zenekarok, szinte minden iskolábanvolt legalább egy. Így volt ez a budapesti JózsefAttila Gimnáziumban, ahol a zenekar egyikalapítóatyja, valamint a Petőfi Sándor Gimnáziumban,ahol a másik alapító tag működtetettzenekart. A két diákzenekara Ciklonés a Próféta nevetviselte, a két zenekar-alapítótpedigKóbor Jánosnak ésBenkő Lászlónakhívják. Mindez1959-ben történt, két évre rá már az egyesültzenekar próbálkozott, házibulikon léptekfel, majd 1962. szeptember 23-án a BudapestiMűszaki Egyetemen debütáltak, akkor még névnélkül. Az Omega nevet az egyik műsorszervezőadta nekik teljesen véletlenszerűen, hiszen a zenekara szervezőrebízta a név rovatánakkiötlését.A banda sikereitaz egyre profibbáváló hangzásmellett a dalszövegíróktehetségeis szavatolta. Payer András és S. Nagy Istvánután olyan szövegírókkal folyt az együttműködés,mint Presser Gábor vagy Adamis Anna,majd Sülyi Péter és Trunkos András. A zenekarképlékenyebb korszakai után 1968-ra születettmeg az első stabil felállás: Benkő és Kóbor melléLaux József, Mihály Tamás, Molnár György ésPresser Gábor sorakozott fel. Később Presserkivált, Laux helyén pedig Debreczeni Ferenc válthangzásformáló tényezővé a dobok mögött.1971 óta a zenekarban nem volt jelentősebbszemélyi változás.„Álmodtam vagy igaz talán”A zenekar fénykorában sikert siker követett, ahazai színpadok meghódítása után a nemzetközimezőnyben is megmérették magukat. „Alegemlékezetesebbek: az első angliai nagylemezünk,az első nyugat-európai nagylemezünk,majd az első komoly külföldi turnénk, az elsőnyugat-európai turnénk, az első koncertünka Kisstadionban, amely az élő Omegáról szólt.Az élő Omegának két jelentése is van, az egyikaz, hogy igenis él az Omega, a másik pedigaz, hogy élő koncertekről készültek a felvételek,és ezek a felvételek képezték az Élő Omegalemez anyagát.” – olvasom Kóbor Jánosszavait az internetes visszaemlékezésekben.Rengeteg slágerlistát vezető daluk született,közülük kiemelkedő a Gyöngyhajú lány, amivela Tokyo Song fesztiválon első helyezést értekel. Valószínűnek tartom, hogy a fiatalok közüla Léna, a Régi csibészek, a Trombitás Frédi ésa Petróleumlámpa mellett – mely utóbbiakszinte kötelező elemei a divatos retrobuliknak– ezt a dalt ismerhetik legtöbben. Első nagyobb,nyugat-európai lemezszerződésük 1973-hozköthető. Egy másik, szintén elismerésre méltólemezszerződésük a Bellaphon Recordsszalköttetett meg. Lemezeik nagy része arany-,többszörös arany-, illetve platinalemez lett. Alegnagyobb példányszámban elkelt lemezük, aGammapolis című lett, de az Élő Omega vagya Tízezer lépés is közel egymillió példánybantalált gazdára.10 À LA BÁRDOS • XXIV/2012. majális hava


• www.blg.sulinet.huN E G Y E D S Z Á Z A Deseményeket. A tanári asztal ugyanis tele voltkülönböző, a funkciójának ellentmondóan előkészítetttárggyal. Körvélyfáy Attila tanár úrés Németh Ildikó tanárnő jó kedvvel fogadtaaz osztályt. Kiderült, hogy az egész órát kísérletezésseltöltjük, és akinek jó gondolata vagyhozzáfűznivalója van, cukorkát is kap. Ezzelsikerült minket is bevonni a játékos feladatokba.Lehet, hogy az eredeti órákon is így kellenelelkesíteni a diákokat. Szerintem az osztályomvalamennyi tagjának nevében mondhatom,hogy a folyadékokkal foglalkozó kísérletektőla műanyagcsöves zenélésig az egész előadásérdekes és figyelemfelkeltő volt, csupán megkellett érteni, mikor mi történik pontosan.Talán ez volt az eddigi fizikaóráink közül alegszórakoztatóbb, és biztos vagyok benne,hogy mindenki tanult akkor valami újat, ha mástnem, azt biztosan, hogy csak Körtvélyfáy tanárúr tud felfújni egy üveg belsejében lévő lufit.Izrael Szabina•Azt hiszem, állatorvoslettem!Április 21. nagy nap volt a Bárdos László Gimnáziumban,ugyanis ezen a napon ünnepeltükiskolánk 25. évfordulóját. A vasárnapi ünnepiműsor mellett szombaton egy külön programsorozatvárt minket. Ezen sorozat egyik részétkülönféle érdekes előadások tették ki, melyeketrégi-új bárdosos diákok tartottak. Az „öregdiákok”közül vannak, akiket az évek elteltével mártanáraink személyében ismerhetünk. Azonbantöbben az évforduló alkalmával tértek vissza.Köztük Péczely Zita, aki állatorvosnak tanul.Zita örömmel beszélt az első egyetemi órákról,eddigi tapasztalatairól, utazásairól és a sokszorreménytelennek tűnő tanulás később szemmellátható eredményeiről. Előadása alatt egy „állatorvos-palánta”izgalmas és egyben nehéz életébepróbálta bevezetni kis közönségét. Fő témájaa kutyák és a macskák emberre is veszélyes betegségei.A betegségeket okozó baktériumokról,parazitákról és más veszélyes kórokozókról, atünetekről részletes beszámolót hallhattunk.Például: a veszettség mind az ember mind azállat számára gyakorlatilag minden esetbenhalálos kimenetelű lehet. Azonban a megfelelőmódon és időben beadott védőoltással ez iselkerülhető. A különböző férgek többsége azembereket is megfertőzheti, egy kisgyermekesetében még vakságot is okozhatnak, ha nemkezelik időben. A bemutatóban megdöbbentőképeket láthattunk, melyek elrettentésül tökéletesenszolgáltak. A különféle történetekközött voltak olyanok, melyek megnevettettéka hallgatóságot. Például: Németországban egycsalád 3000 eurót fizetett a kerti tóban úszkálókacsa szemműtétjéért. Meg kell hagyni,nem mindennapi jelenség, hogy egy ilyen kicsiállatra ilyen figyelem kerüljön, és még vannak,akik tesznek is a gyógyulása érdekében. Végülnéhány kérdés után-melyekre pontos válaszokatkaptunk-lezárult a program. Mindenállatbarát és állattartó számára nagyon hasznosvolt ez a kis „felvilágosítás”, ugyanis felhívta afigyelmünket arra, hogy kedvenceinknek mégtöbb gondoskodás és figyelem jár, hogy mind asaját, mind az újdonsült családtagok egészségétmegőrizhessük, életüket-életünket pedig ezáltalkönnyebbé tehessük.Kiss Szabina•Mitől vas a Vaslady?A rendhagyó órák közül osztályunk, a 12. c előszörSzűcs Ágnes – egykori bárdosos tanulónk– Margaret Thatcher, a Vaslady című előadásáthallgatta nagy érdeklődéssel.Az előadás témája nemcsak azért volt aktuális,mert a Vaslady politikai öröksége a mainapig befolyásoló tényező Anglia és Európaéletében, hanem azért is,mert a Golden Globe- ésaz Oscar-átadó óta tartjalázban és vitában a filmesköröket a Meryl Streepáltal alakított figura. Azelőadás sokban hozzásegítettminket ahhoz, hogyobjektív képet alkothassunka politikusasszonyról.Ági nagy beleélésselbeszélt a britek első nőiminiszterelnökéről, bemutattajelentőségét aXX. századi politikábanés gazdaságban, valamintnagyon jól lefestette karizmatikusés erős személyiségétképek és videóksegítségével. Az előadásinteraktív volt, Ági végig tartotta velünk akapcsolatot kérdések formájában, és rengetegérdekességet osztott meg velünk, melyeknekmég nagy hasznát vehetjük további történelmitanulmányaink során.Az óra lekötött mindenkit, hiszen olyan témákatis taglalt, amelyek a mai napig érintenekbennünket. Belépődíj az előadásra természetesennem volt, de ha mégis lett volna, akkor semidézte volna senki közülünk a végén Thatcherasszony híres szavait: „I want my money back!”Barkaszi Gabriella•Nyomozás a boldogság utánDrámaóra DosztojevszkijBűn és bűnhődésealapjánA Bárdos László Gimnázium alapításának huszonötödikévfordulójának tiszteletére rendezettelőadássorozat része volt a drámafoglalkozás,melyet Meleg Gábor öregdiák ésdrámapedagógus munkatársa, Oláh-FenyvesiJudit tartott. A kezdetén a csoport tagjai bemutatkoztakegymásnak, majd fürge illemjátékvette kezdetét. A „Leülhetek?” nevű játéklényege, hogy a csoport tagjai körben ülnek, aSzabó Gábor a XVIII–XIX. századi gyalogsági fegyverekrőltartott előadást, melyre nem érkezett üreskézel… A töltények, elsütőszerkezetek, puskacsöveka diákok között körbejártak, és a rendhagyó óránakakkora sikere vot, hogy az érdeklődők kérésére háromszorkellett megtartaniFOTÓ: KRAJCÁR DÁNIELközepén egy személy áll,aki szeretne helyet foglalni.Azonban ahhoz, hogyleülhessen, valakinekfel kell állnia. A személykörbe jár, kérdezi az ülőket:„Leülhetek?” Amiretermészetesen nem a válasz,így válik izgalmassáa játék. Míg a kérdés elhangzik,az ülők gyorsanhelyet cserélnek, mindeztszemkontaktussal vagyharsány felkiáltásokkaljelezve. Ha a körbejárószemély el tud csípni egycserélő által szabadonhagyott helyet, leülhet.Az állva maradt folytatjaa sétát. Rendkívül mozgalmas és közösségfejlesztőjáték. Izgalmas volt az ácsorgó személymögötti osonás és a fejvesztett rohanás. Változatoskapcsolatteremtés volt megfigyelhetőaz ücsörgők között. Idegenekből karakterekrajzolódtak ki, a játék egy szempillantás alattközelebb hozta egymáshoz a résztvevőket. Eza játék aratta a legnagyobb sikert.Tanárok is beszálltak…A tulajdonképpeni drámafoglalkozás során hatalmasszerepet kapott a boldogság kérdése.Megkérdezték, mi a véleményünk róla, és eztpapírra kellett vetnünk képi formában. Csapatokrabontva oldottuk meg a feladatot. Hamarmegtaláltuk a közös hangot (a tanárokkal, DudásMagdolnával és Rácz Lászlóval is, akik beálltakközénk játszani), rajz segítségével kellettkifejeznünk, mi okozza számunkra a boldogságot.Mi egy földgömböt rajzoltunk, melyen abéke szimbóluma volt fellelhető, a földet szívek,vagyis szeretet vette körül. Mindannyiunkboldogsága szubjektív, ezért együttesen ezt avéleményt képviseltük.A bevezető gyakorlatok után került sor aDosztojevszkij Bűn és bűnhődéséből ismertSzonya és Raszkolnyikov, a könyv kulcsfiguráinakmegszemélyesítésére egy pillanatképben.Ismét kis csapatokra oszlottunk, mi SzonyaÀ LA BÁRDOS • XXIV/2012. majális hava 13


NEGYED SZÁZAD• www.blg.sulinet.huszemélyiségét vettük célba. Bemutattuk pozitívés negatív erkölcsi oldalait egyaránt. A pillanatképekfantáziadúsak voltak, igénybe vették anéző képelemző képességeit.Ezután egy szóval kellett jellemezni a karakterüket.Mi Raszkolnyikovnál a tézis szótválasztottuk. Ezek után állást kellett foglalnunkabban, kinek a cselekedete volt számunkraszimpatikusabb. A választás rendkívül nehézvolt, hiszen egyik szereplőnek sem volt aranyélete. A legtöbben Szonya pártját fogták, az erkölcsiromlás egy nemes célért elfogadhatóbbnakbizonyult a gyilkosság bűnével szemben.Raszkolnyikov oldalára senki sem állt, viszontpáran, köztük én is, inkább nem képviseltünkszélsőséges véleményt, középre álltunk. Eztkövetően csoportokra osztottak minket, ismétegy pillanatképpel vagy egy jelenettel kellettbemutatnunk, hogy az adott karakter mikorboldog. A csoportunk Szonyát választotta, RáczLászló tanár úr vezetésével pillanatképet alkottunkegy családi idillről, szó szerint háttérbeszorítva a nő életének negatív tényezőit. Akreatív kivitelezések színes kavalkádja utána feladatok súlya és nehézsége fokozatosannőtt. A foglalkozásvezetők végig irányítottakminket, egy feladatban azonban aktívan közreműködtek:egyikőjük egy kifeszített kötélvégére volt kötve, arcát maszkkal takarta, akilátástalan Szonyát és Raszkolnyikovot egyszerremegtestesítve. A másik a kötél végéttartotta, ellensúlyozni próbálva helyzetét. A mifeladatunk volt az utóbbi mellé állni, és a köteletmegragadva tanácsot adni. Az én tanácsomlényege az volt Raszkolnyikov számára, hogysemmi sem jogosíthatja fel egy élet elvételére,saját elmélete sem.A tanácsok után mindenki kapott egy lapot,a fiúk Raszkolnyikov, a lányok Szonya boldogságlehetőségeitpróbálták megfogalmazni. Sajátbenyomásainkat kellett papírra vetni, álnéven,melyeket aztán összehajtogatva a terem közepéregyűjtöttünk. Mindenki húzott egyet ésfelolvasta. Együttesen próbáltunk megoldásttalálni a felolvasottakra. Voltak bohókás ésérdekes megközelítések, de megoldhatatlanproblémák is, amelyekre nem volt könnyű tanácsotadni.Mindenki kapott lehetőséget arra, hogymegismertethesse magát a többiekkel. Rendkívüljól tudott együttműködni minden csapat.A feladatok szórakoztatóak voltak, és kihívástjelentettek a számunkra. A játékokban azonbanazok is részt tudtak venni, akik nem olvastákDosztojevszkij művét. Akik nem voltak jelen,bánhatják, mert egy felejthetetlen élményrőlmaradtak le.Kiss Judit14A Szendőfi Sára,Ujvári Bálintés Krajcár Dánielprodukciójaegy héttelkésőbb bronzminősítést kapotta keszthelyiHeikononJász Attila költő az Új Forrás történetéről tartott előadásávalaz érettségire készítette fel a végzősöketMűsor, menza, koncertJubileumiöregdiák-találkozóÁprilis 21-én rendezték meg a Bárdos huszonötéves évfordulója alkalmából az öregdiák-találkozó.Furcsa volt, mert mi is, akik tavalymég szervezői, rendezői lettünk volna az estnek– székeket pakoltunk, vendégeket kísérgettünk,pólót árultunk volna –, most csak átlagos vendégekvoltunk. Mégis kitűntünk a tömegből,hiszen nem múlt még el a gimnazista életérzés:ennyire fiatalok nem sokan jöttek el a találkozóra.Salánki Judit tíz éve ezt az újságot szerkesztetteAz egész „buli” délutánöt órakor kezdődött. Bekellett jelentkezni, névtáblátis kaptunk, hiszenannyi korosztály volt ittegyütt, nem ismerhetettmindenki mindenkit. Aztánelkezdődött az igaziöregdiák-mulatság. Az iskola egy kis műsorralkészült nekünk, felsorakoztatták az iskola tehetségeit.Volt ott ének, tánc, versmondás megzenebona. Az időutazás bennünk ekkorra lettteljes: mintha még idejárnánk, úgy izgultunk aműsor sikeréért, és úgy átéreztük a fellépőkizgalmát is. Mi leginkább az ötödikesek táncátpreferáltuk. A közel egyórás előadás utánkiállításmegnyitó volt az ettől a naptól kezdve ÀLa Gsor névre hallgató gimigalériában. A Mesterés tanítványai címnek megfelelően Geiger tanárúr és diákjai közösen mutatkoztak be képeikkel.A megnyitó kötetlen beszélgetéssel folytatódott,az öregdiákokat alig lehetett felterelniaz ebédlőbe. Miközben lent ez a beszélgetésfolyt, kicsit nosztalgiáztunk, körbesétáltunkaz épületben. Ekkor derült ki, hogy a hétenlezajló kvízben mi is szerepet kaptunk, kérdéslettünk. Szerintem mi okozhattuk a legnagyobbakadályt, hiszen ki az a mostani diákok közül,aki tudhatta azt, hogy mi vagyunk Rosencrantzés Guildenstern? De azért mégis megható volt,hogy immár az iskolatörténet szerves részeilettünk.A nosztalgiánk, azt hittük, már nem fokozható,de akkor elkezdődött a vacsora. A menzánálltunk sorban tálcákkal a kezünkben nagyjábólszázötvenen, és vártuk, hogy a konyhások kiporciózzáka vacsorát. A krumplifőzelék fasírttalés a kakaós csiga remek ötlet volt, osztatlansikert aratott. Kaptunk még kitűzőt, évkönyvet.Az évkönyv tényleg felöleli az elmúlt huszonötévet, szerepel benne az összes tablótól kezdvediákok cikkein át a tanárok bemutatásáig minden.Igazán csinos kis példány lett!Az este nagy részét azzal töltöttük, hogybeszámolót tartottunk rég nem látott tanárainknak,eszmét cseréltünk, beszélgettünk. Aztánmagunk között meg megbeszéltük, hogyolyan jó volt ide járni, mert ahogy betettük alábunkat, itt mindenki babusgatott, szeretettminket, aztán most meg ott a gonosz, nagyegyetem (ami annyira nem is gonosz).Végül említésre méltó még a hangulat, amiaz aulában uralkodott, hiszen voltak olyanöregdiákok, akik nemcsak vendégek voltak, dea zenekarukkal fel is léptek. A most éppendöBiTlsz néven működő zenekar évek óta fellépőjeiskolai rendezvényeknek, műsoroknak.A tagok névsora egy-egy alkalommal kicsitváltozhat, de a lelkesedésük és sikerük mindigóriási. Most is hozzájárultak ahhoz, hogy atalálkozón mindenki jól szórakozzon, többentáncoltak is a slágerekre.Eredetileg úgy terveztük, hogy beugrunk,megnézzük, mi folyik a Bárdosban, lejelentkezünk,és egy óra múlva már köd előttünk, ködutánunk – de nem így történt. Ott ragadtunkfél tizenkettőig, de megérte. Jól éreztük magunkat,még akkor is, ha nem is vagyunk annyiraöregdiákok! – Csepi, Vivi –À LA BÁRDOS • XXIV/2012. majális hava


• www.blg.sulinet.huNEGYED SZÁZADjó emlékű Süveges Vilmos névadóválasztásasokakban szép emléket ébresztett.AKrajcsirovits Henrik, „Csiri” tanár úr azt mondtaBárdos Lászlóról: „Érdekes ember volt, érzékenyvolt. Nagyon tiszta, pedáns ember volt. Odafigyeltmindenkire, állandóan köztünk járt.” Ez améltatás egyébként pontosan illik Vilire is. Nagylelkek, ha találkoznak…Mesterek és tanítványaik…És megidézem Várnagyné Kati néni mosolyát…Örömmel nyugtázom: az alapítókból nyolcanma is dolgozunk, a mai napig tesszük, amireszerződtünk: Geiger Petinek a kerékpárja is elnyűhetetlen,Kiss Nóri ma is megörül egy Eiffel-tornyoskulcstartónak, Salamon Zsolti, aliasRáczpali Zamorano költői vénája száznál többverset termett (a Sapkagyári álmok, az nekema csúcs), Sipos Eta kedvéért kis étkező épülta tanáriban, Rita eposzi jelzőként kapta 2011decemberében Molnár Barnabástól ajándékbaa „Jó” Tegez Rita nevet, Varga Istvánné – BadicsZsuzsanna, Bánhidai Gyuri cinkos szavaival: „azalai dáma” – azóta is büszke türjei gyökereire,onnan származtatható talpraesettségére, VargaMarcsi pedig már régóta nem „kiszmariszka”, járneki a „senora” megszólítás, én meg most innenszólhatok, a műsorprogram része lettem.Számosan mutathatnak fel emléklapot mátólmunkájuk elismerésként. Ki igazgatóként – úgygondolom, János, az öregdiák elismerését nemlehet „überelni” –, számosan osztályfőnökkéntis – Stettlerné Márti máig nagyra értékeliPozsár Feriék, Wernsdörfer Laciék köszönnitudását –, tanárkollégaként – Drahos Robivalazóta is dro-kukac… e-mail címén tartok kapcsolatot–, van, aki gazdasági munkatársként,oktatástechnikusként, példának okáért takarítónőkéntadta magát a közös teljesítményhez.És akinek „reggeli fejbiccentése és rögtönelmosolyodó arca” az optimizmus bizonyossága,akinek, és „csak neki hajlik el a fénynyaláb résenés rácson”? Ő Várnagy Pista bácsi, az abszolúttanár!Palotás Lacinak, acsak Pistához mérhető„fizikatanár és pedagóguszseninek”a mondottnévsorra is illika tőle szabadalmaztatottlegmagasabbminősítés: „Nagyonbüfé!”Semmi lenne azintézmény felnőttés gyermek, tanár ésdiák együttműködésenélkül. Ennek a közösmunkálkodásnak atitkát Veréb Ildikó fejtettemeg és mondtaki tizenöt évvel ezelőtt,a szalagavatóján, melyünnepet „az utóbbiévek értékátalakítófolyamatai és a társadalmunkatgyakran érő kulturális ámokfutásoksem degradáltak holmi félművelt performanceszá,igénytelen tobzódássá, stílustalan happeninggé”(Salamon Zsolt, 1998. január). Mi is atitkos tudás? Mint „a Bárdos László Gimnáziumelső osztályos tanulója… elnéztem a nagy negyedikeseket,felnéztem rájuk, csodáltam őket.Ők már mindent tudtak, mindenkit ismertek.Tudták, melyik tanár hajlandó a dolgozatírástelhalasztani, s ki az, akinél az effajta kérelemhalálos ítéletünk aláírásával ér fel. Egyszerűenismerték a játékszabályokat. (…) Napok, hetek,hónapok szorgos munkája következett, s lassankiismertük egymást.”Összeállt azemlékjéghegyPleier Tamás igazgató úrjubileumi beszédéből idézünkFOTÓK: NAGY TAMÁSHa megteremtődik a közösség, életre hívjaközös eseményeit, rendezvényeit is.Adventkor jut minden vendégnek „100 perc aszeretetből”, kétévente Vargáné Sipos Ica ötletébőlSopowné Elvira érdeméből elmerülhetneka tudományos élményfürdőben „a biológia szerelmesei”.Elmerülhetnek? Mit eredményez egytanárszemélyiség ösztönzése! Fogarasi Pétermaga vallott még az áldozatvállalásról is: „41fokos sziklagyepeken képes vagyok napi nyolcórát hasalni növénytani felmérés céljából.”És amióta tizenkét éve „a sokoldalúságmértékegysége” Zsombolyay Peti elkeresztelteTrefort Ágostonról a tudományos diákkört, éscsatlakoztatta a Csizsek–Kaszián–Papp–Vargafelállású quattrumvirátust, csak remélhette,hogy Csokonai Vitéz Mihály öröksége ma isműködő alkotóműhely lesz.És mondjuk egy atlétikai alkotóműhely kimunkálásáhozlegalább egy tízpróbás HofferJózsi – még a diákjainak is „Hofi” – kell! Ilyenalapok után nyilván magunkénak érezzük TóthZsófi világsikereit.Vajon az aulában szünetét töltő diáklányok, a galériábankiállító végzős tudja-e, hogy micsoda klaszszikusokatidéznek a megmosolyogtató feliratok?FOTÓK: KOLLÁR ALEXANDRAKedves Vendégeink!Összeállt az emlékjéghegy, bírja a nehéz tömeggelvaló ütközést, ám itt és most csak acsúcsa öntetett szavakba.Személyes az emlék?Miért ne lehetne ilyen az összes elmúlt évektanújától?Emelkedett a hangnem?Hogy is ne lenne ilyen a csaknem emberöltőnyitávlatból?Büszkeség is érződik az elmondottakból?Igen, már van mire szerénynek lennünk.Lezárul az első negyedszázad, megnyílik – aközeljövő.Döntéshozók, kollégáim, partner szülők, diákjaink,barátaink, szurkolóink!Mivel leszünk, akik voltunk, maradunk akként,mint vagyunk, egyet bizonyosan ígérhetek: a Bárdosezután is, ahogy eddig is „gördül, mint a kő”.Tartsatok velünk!À LA BÁRDOS • XXIV/2012. majális hava 15


N E G Y E D S Z Á Z A DÁra: 295 Ára: Ft (teljesen 280 színes!) FtIsmert népdal volt a zárószám„Hosszúa virágfüzér”Tartalmas programsorozat végén, április22-én délután négy órakor kezdődötta Bárdos László Gimnázium jubileumiünnepsége a Jászai Mari Színház– Népházban. Sokféle véleményt hallottamaz előadásokról. Volt olyan, akinekcsak részben tetszett, és olyan is, akiszerint ennél jobbat nem is lehetett volnacsinálni. A lényeg, hogy senki nemtávozott csalódottan a nézőtéren ülőkközül. – Pongrácz Dóra riportjaAz előadásokat két narrátor kötötte össze,és ők adták meg a gálaest alaphangulatát is.Kiválasztásuk megfelelt az egész gálaműsoralapötletének: annak, hogy ebben a műsorban alegkisebbektől a legrégebben végzettekig mindenkorosztályt képviseljenek fellépők. VerébIldikó, egyik öregdiákunk és Aradi Balázs, tizenharmadikostanuló régi ismerősöknek tűntek,így adták egymásnak a szót, váltottak humorospárbeszédeket (például arról, hogy Ildikó vajonmikor mondhatott végzősként szalagavatóibeszédet), pedig csak a főpróbán találkoztak.A színház nézőterén helyet foglaltak iskolánktanulói, tanárai, öregdiákjai, több városi iskolaképviselői, igazgatók, tanárok általános iskolákból,középiskolákból, valamint Tatabányaváros polgármestere és a városi vezetés mástagjai. Mielőtt még minden elkezdődött volna,meghallgattuk a Bárdos-indulót, közben aszínpadon nosztalgikus fotókat láthattunk azelmúlt huszonöt év jeles eseményeiből.A műsor Schmidt Csaba polgármester úrköszöntőjével kezdődött. A beszédből természetesennem maradhatott ki, hogy mintöregdiákja az iskolának, nagyon büszke arra,hogy itt tanulhatott. A huszonöt éves iskolaköszöntéséből nem maradhatott ki természetesenaz sem, hogy a negyed századból húszévig az iskola élén álló Sándor Jánost, iskolánknyugalmazott igazgatóját köszöntse. SándorJános igazgató úr nagy meghatottsággal vetteát az ajándékát: volt diákunk, Keresztesi Botondegy műalkotását.A polgármester beszéde után a Lloyd’s nevűegyüttes énekelt. Az együttes hét tagjaközül mindenki a Bárdos László Gimnáziumöregdiákja. Alapításuk is iskolánkhozkötődik, ugyanis a tízéves jubileumiünnepségen volt az első fellépésük,azóta változatlan tagsággal működnek.Műsorukban ismert Beatles-számok feldolgozástadták elő, a hét hang valóbanegész zenekart pótolni tudott. A későbbiközvélemény-kutatásom alapján az egészműsorból ez volt a legszórakoztatóbb aközönség számára. A hét énekes humorosmegjegyzéseivel is megalapozta a remekhangulatot. Mielőtt hallathatták volnahangjukat az énekkarosok, Pleier Tamásigazgató úr mondott beszédet az iskolaköszöntésére. Ezután a függöny szétnyílt, ésláttuk a legkisebbektől a legnagyobbakig azösszes énekkarost – erre az alkalomra jó kéttucat öregdiákkal kiegészülve. Az énekkarosokatVécseyné Kiss Ibolya tanárnő vezette, ésTaksz Lilla zongorával kísérte az éneklést. Azthiszem, eddigi legjobb szereplésüket láthattuk.A hetven torokból és az ünnepnek megfelelőenigazán szívből jövő dalok valódi élménytnyújtottak.Ezután egy izgalmas vállalkozás következett:színpadra lépett Antalóczy Zsanna, CsizmadiaEdina, Necz Jessica és Juhász Zoltán, akik iskolánktanulói, és velükAz öregdiákokkal hetvenfősre bővülténekkar hatalmas sikert aratottegyütt szavalt iskolánköregdiákja, MelegGábor is. Buda FerencRoham című versétadták elő, de nem azegyszerűbb utat választva.A verset többszólamban, egyszerremondták, ami nagyonkülönlegessé tette azelőadást, természetesen hatalmas sikert is aratott,ahogy a közönség soraiban ülve hallhattuk.A szavalat után zene és tánc következett. JuhászSzabina lépett színpadra, aki az ötödik osztályoslányok kíséretével adott elő táncos műsort. Aháttér színes volt, a mozgalmas koreográfiátóléletre kelt a színpad. A műsornak még ekkorsem lett vége, természetesen az eddig látottelőadások után nem is nagyon szerettük volna,ha vége lesz. A fellépők között volt a végzősökközül Krajcár Dániel, aki gitárral kísérte a korábbanzongorán játszó, az énekkart kísérő TakszLillát. A tapsvihar után egy kis- és egy nagygimnazistalépett színpadra: Bátor Benedek azötödikeseket, míg Katona Xénia a végzősöketképviselte. Kányádi Sándor dialogikus novelláját,A kisfiú és a tengert hallhattuk tőlük, őkígy vallottak arról, hogy mennyire fontos aziskola. A különleges előadásmód során mégérthetőbbé vált a mű. Xénia ugyanis felolvasta atörténetet, és a tenger szerepében beszélt, közbena kisfiú szerepében Benedeket hallhattuk.A műsor tovább folytatódott. Veréb Ildikótólhallhattunk egy rövid bemutatást a Laskaycsaládról, amelyből mindhárom gyermek tanultiskolánkban. Már több nemzedék óta zenévelfoglakoznak, most dzsesszel szórakoztatták aA Lloyd’s együttes hosszú szünet utána jubileumi fellépés kedvéért állt újra összeközönséget. Hallhattunk természetesen dob-,szaxofon- és szintetizátorszólót is. A családférfi tagjai mellett Horváth Claudia, szintén voltbárdosos diák lépett fel énekesként.Már csak a finálé váratott magára, amelyszintén szenzációsra sikeredett. A színpadralépő diákok és öregdiákok Weöres Sándor Vonzáscímű versét énekelték el a Kaláka együttesfeldolgozásában. A vers címe árulkodhat arról,hogy mennyire erős is az iskola vonzása,ugyanis, mint láthattuk, a gálaműsorra rengetegöregdiák visszatért, és természetesen aműsoron kívül, az iskolában is találkozhatunkolyan tanárokkal, akik korábban a Bárdos LászlóGimnázium kiemelkedő diákjai voltak.A kétnapos jubileumi ünneplés zárásául rendezettgála a Jászai Mari Színházban felejthetetlenélmény volt a résztvevők számára, akárnézőről, akár a műsorban szereplő vagy aztkészítő diákokról, öregdiákokról, tanárokrólbeszélünk. A Bárdos László Gimnázium büszkénzárhatja az elmúlt negyed évszázadot, éskezdheti meg az újat, ami remélhetőleg méltólesz az elmúlt huszonöt év sikereihez. n16À LA BÁRDOS • XXIV/2012. majális hava

More magazines by this user
Similar magazines