Tipp füzet - Hőszigetelés - Praktiker

praktikerwebshop.hu
  • No tags were found...

Tipp füzet - Hőszigetelés - Praktiker

TAKARÉKOSKODJUNKA FÛTÉSSELSPÓROLJUNK A PÉNZZELSzigetelési és tömítésiútmutató


Akár 50%-os energiatakarékossághôszigetelésselAz energiaforrások használata (fosszilisüzemanyagok égetése) üvegház gázokathoz létre a légkörben, amely a globálisfelmelegedéshez vezet. A globális felmelegedéshatásának csökkentése érdekébenóvatosnak kell lennünk a jelenlegi energiaforrásokfelhasználásával. A hôszigeteltépületek akár 50% energiát is megtakaríthatnak,így hozzájárulnak a kellemesebbkörnyezethez.A Praktiker könnyen kivitelezhetô ötleteivelhasználhatunk üveggyapotot a falakhoz éstetôkhöz, expandált polisztirolt a padlóhozés polietilén tekercset a csövekhez.Csökkenthetjük a fûtési és hûtési számláinkatis az ablakoknál és ajtóknál alkalmazottmegfelelô szigetelô anyagokkal.Ezen kívül, a réseket és lyukakateltömítô anyagokkal, melegen tarthatjuklakásunkat télen és hûvösena nyári melegebb idôben.Az otthoni energiafelhasználáscsökkentésével védhetjük bolygónkatés pénzt takaríthatunk meg!2


Szigetelés és tömítésOlyan szigetelôanyagok alkalmazásával, mintpéldául ablak- és ajtótömítô szalagok ésajtóalátétek, energiát takaríthatunk meg.A szigetelôanyagok olcsók, a beruházásrövid idô alatt megtérül.A hômérséklet emelkedésekor és csökkenésekora lakásunk falai kitágulnak ésösszehúzódnak, réseket hozva létre afalakon és a csatlakozási pontoknál.Légtömítô termékekkel, például poliuretánhabbal és szilikon tömítôanyaggal betömhetjükezeket a réseket és lyukakat. Így kevesebbenergiát használunk majd otthonunkfûtésére és hûtésére, miközben csökken aglobális felmelegedésre gyakorolt hatás is.A hôszigetelés fontosabbá vált a Kyoto Egyezménnyel,amely célul tûzte ki az üvegház gázokkibocsátásának csökkentését a légkörbe.Ezt a 2005-ös kezdeményezést napjainkig 184ország írta alá. Az országoknak 5%-al kell csökkenteniaz üvegház gázok kibocsátását 2012-ig.3www.praktiker.hu


Hol van hôveszteség a lakásban?Az épületen belüli hôveszteség 20-50%-a hôhidakból származik.A többi terület, ahol a hô elvész: 25% a mennyezetnél,10-25% a falaknál, 10-25% az ablakoknál és 10% apadlónál.mennyezet25%hôhíd20-50%ablak/ajtó10-25%falak10-25%padló10%Hogyan találjuk meg a levegôszivárgáshelyét?Könnyen megtalálhatjuk a levegô szivárgás helyeit a lakásokbanés a következô egyszerû lépésekkel kitömíthetjük ezeket.Csúsztassuk végig a kezünketaz ablakkereten. Könnyenmegérezzük a légáramlást.Mozgassunk egy égô gyertyátlassan az ablakok és ajtók éleinél.Ellenôrizzük a kábelbemeneteketnapfénynél. Amennyibenfény látszik a réseknél, akkoráramlik a levegô is.Ha napfény látszik az ajtóalatt, légrés van.Ha a függöny mozog zártablaknál, légmozgás van.Ha napfény látszik a falrepedésén át, légmozgás van.4


Hogyan tudjuk megakadályozni alevegô elszökését?Szigetelés otthonLégáramlás van az ajtóknál, ablakoknál,kábel lyukaknál és réseknél acsövek körül, amelyek nincsenekmegfelelôen tömítve. Ezek a lyukak ésrések magasabb energiafelhasználástokoznak a lakásokban. Ezenrepedések és hézagok egyszerû tömítésévelaz ajtóknál és ablakoknálakár 40% energiát is megtakaríthatunk.Keressük e termékeket aPraktiker áruházakban, és teremtsünkkényelmesebb és élvezhetôbbotthont!Milyen termékeket használhatunk a légáramlásmegakadályozásához?Ajtókhoz és ablakokhoz:• Ablak és ajtó szalagok• AjtóalátétekLyukakhoz, repedésekhez, hézagokhoz,a csatlakozásoknál az ablak ésa fal között:• Poliuretán hab• Poliuretán masztix• Szilikon tömítôanyagAblak és ajtó szalagok:Ezeket a gumiból készült tömítô szalagokataz ajtók és ablakok belsôfelületén használjuk. Télre és nyárrais szigetelhetjük a lakásunkat a megfelelôszigetelô szalagok használatával.Az ablak és ajtó szigetelô szalagokalkalmazásával akár 40% energiát ismegtakaríthatunk évente.5www.praktiker.hu


Ablak- és ajtószigetelô szalagok típusaiA szalagok típusait a betûjelzésrôl lehetazonosítani, amelyek az ablaknál és azajtónál kitöltendô tér vastagsága szerintváltoznak.• Klasszikus D Profil – 3-7 mm közöttivastagsághoz• P profil – 2-5 mm közöttivastagsághoz• E profil –1-3,5 mm közöttivastagsághozAz ablak és ajtószalagok elônyei:• Könnyen rögzíthetôk az ablakokhozés ajtókhoz, mivel öntapadósak.• Eltávolíthatóak és minden típusú ajtóhozés ablakhoz felhasználhatók• Meggátolják a hideg-meleg légáramot,valamint azt, hogy a por és víz alakásba jusson.• Ellenállnak az UV sugárzásnak, -30 C˚és +80 C˚ között alkalmazhatóak.AjtóalátétekKönnyen használhatunk szigetelô termékeketaz ajtók alatt. A Praktikernélkaphatók habszalagok és ajtóalátétek.Különbözô padlótípusoknál, kôlapnál,kárpitnál, parkettánál használhatók.A jobb oldalon felsorolt bármely ajtóalátéttelvédekezhetünk a lakásba jutólégáramlás, hôveszteség, zaj, hideg éspor ellen.6


Ajtóalátétek típusaiHab szalagok:• Azoknál az ajtóknál, ahol az ajtó és a padló közöttirés 20-22 mm hab szalagokat alkalmazhatunk.• Ezek ajtó nyitásakor/csukásakor is alkalmazhatóksima felületeknél, például kô, márvány és szônyeg.Hab ajtóalátétek:• Olyan esetekben alkalmazhatók, ahol a rés az ajtó ésa padló között 22 mm.• Az ajtóalátétek alkalmasabbak sima felületekhez,például parketta és kerámia, mivel egyszerûen az ajtóalá helyezzük ôket.• Az ajtóalátétetek könnyen használhatóak ajtónyitásakor/zárásakor márvány küszöb esetén is.Ajtóseprû• Alkalmazhatunk ajtóseprût olyan esetben, amikor15 mm-es rés van az ajtó és a padló között.• A szigetelô ajtóseprûk ideálisak padlószônyeghez.• A szigetelô ajtóseprûk olyan típusai is rendelkezésreállnak, amiket parkettánál és kerámia padlónál lehetalkalmazni.• Hosszú élettartamúak.7www.praktiker.hu


TömítésA tömítés ideális ablakok és falak csatlakozásainállévô lyukakhoz és repedésekhez,vagy a falakon lévô hézagokhoz.Poliuretán hab, poliuretán hézagtömítôés szilikon tömítôAz ajtók és ablakok nem lehetnek légzáróakde fontos, hogy a meleget belül tartsák, ahideget pedig kívül. Télen a hideg levegô azablakok és falak közötti réseken beáramlik,míg a meleg levegô ezeken a réseken ki.Nyáron a meleg levegô befelé áramlikezeken, ami által több energiát használunk,megpróbálva légkondicionálóval lehûteni alakást.Poliuretán habot, poliuretán hézagtömítôtés szilikon tömítôt alkalmazva ezen lyukakés repedések tömítéséhez, akár 20%energiát is meg tudunk takarítani.A szigetelésre és tömítésre költött beruházásrövid idôn belül megtérül.Szigetelési ötletek• Akár 70% energiát is megtakaríthatunka padlók, tetô és falak szigetelésével,szigetelô lemezekkel.• Az ideális szobahômérséklet 20 C˚.Csökkentsük a hômérsékletet 1 C˚-kalés akár 6% energiát is megtakaríthatunk.• Semmit ne helyezzünk a fûtôtestekrevagy azok elé.• Ha néhány napig nem tartózkodunkotthon, állítsuk a hômérsékletet 15 C˚ra.Hosszabb távollét esetén pedig12 C˚-ra.• Éjszakára sötétítsük be a lakást.• Tartsuk az ablakokat tisztán, lehetôvétéve, hogy több napfény jussonbe, a szobák melegen tartásához.8


Poliuretán hab, hézagtömítô és szilikon tömítô alkalmazási területeiAlkalmazhatunk poliuretán habot, poliuretán hézagtömítôt és szilikon tömítôt az ablakok körüli és a falakon lévô lyukakés hézagok tömítéséhezLyukak és hézagoktömítô anyagaTömítendô területek Jellemzôk FunkcióPoliuretán hab Kábelfuratok• Csô bevezetés• Elektromos szerelvények• Meleg és hidegvizes vezetékek• Ablakkeret és fal• találkozásánálPoliuretán hézagtömítô • Padló és fal találkozásánál• Hézagok az ablakok és falak• találkozásánál• Kis repedések a falonSzilikon tömítô • Olyan területek, ahol mozgás• van (oldalfal, ahol ablak nyílik• és záródik)• Hômérsékletálló –50 C˚ és +100 C˚ között.• Ellenáll a vegyi anyagoknak és nem befolyásolja• az idôjárásváltozás.• A poliuretán hab megduzzad és megkeményedik,• amint felvisszük.• Minden felületnél alkalmazhatjuk, pld. fa, fém és beton.• Felvitel után habarccsal burkolhatjuk.• Hômérsékletálló –40 C˚ és +90 C˚ között,• ellenáll az UV sugárzásnak.• Vízálló és nem oldódik.• Festhetô, ha a festék alkalmazható• poliuretán hézagtömítôvel.• Hômérsékletálló -40 C˚ és +180 C˚ között,ellenáll az UV sugárzásnak.• Nem reped.• Higiénikus, mivel nem szennyezôdik.• Felvitelkor kitágul és befedi• a légrést.• Hôszigetelô és véd a hang,• víz és por lakásba történô• bejutásától.• Véd a hang, víz és por• lakásba jutásától.• Ragasztóként használható.• Rugalmasabb és nagyobbragasztóképességgelrendelkezik, mint a szilikon• tömítô.• Hôt takarít meg a levegô-• beáramlás• megakadályozásával.• Ragasztóként is használható.• Gazdaságosabb, mint a• poliuretán hab.Mi a poliuretán? A poliuretán olajból készült alapanyag, amit sok terméknél alkalmaznak.


Jegyzetek:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10


Jegyzetek:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ez az útmutató a lehetô legnagyobb gondossággal készült, habár nem garantálhatjuk mindenesetben ezen leírások hasznosságát és praktikusságát, köszönhetôen a sajátos, helyikivitelezési terveknek. Kérjük, minden esetben fordítson figyelmet a termék gyártó által készítetthasználati utasítására!11www.praktiker.hu

More magazines by this user
Similar magazines