Jogszerű számla fogalma

adko.hu

Jogszerű számla fogalma

Fiktív számlákDr. Ditrói-Tóth ZsuzsaÜgyvéd, adótanácsadóBudapest, 2011. június 1.


A számlák csoportosítása:1. „jó” ( jogszerű)2. hibás3. hiányos4. hamis (fiktív)


Jogszerű számla fogalma- Pp. 196. § 4 bek. szerinti speciális magánokirat,- valódi magánokirat,- valós tartalmú magánokirat,- adóigazgatási azonosításra alkalmas,- Áfa törvény 169. §-nak megfelelő magánokirat.


Hibás számla fogalmaAz adóalapja,mértékejogszerűtlenül került feltüntetésre.


Hiányos számla fogalmaÁfa törvény 169. §-banmeghatározott valamelyik adathiányzik, de a számlakiállítóazonosítható.


A számlahamisítás típusaiI. Magábanvaló hamisítás,II. Színlelés,III.Megtévesztés,IV.Színlelés és megtévesztés


Magábanvaló hamisításA hamisítónak nincs társtettese


Színlelés- „akarnak, de takarnak”- kétoldalú- leplezett szerződés


Színlelt szerződésen alapulófiktív számlák altípusai1. Nincs gazdasági esemény (nyereségtemető),2. Gazdasági esemény értéke valótlan,3. A gazdasági esemény minősítése valótlan


Megtévesztés- szándékos tévedésbe ejtés,- tévedésben tartás,- általában a személyben való tévedés


Megtévesztéssel létrejöttszerződésen alapuló számlák kiállítója:1. Álképviselő2. Álnevet használó


SzínlelésésMegtévesztés


BűncselekménySzándékosGondatlanEgyenesszándékEshetőlegesszándék


- magánokirat-hamisítás- adócsalásCSAKSZÁNDÉKOSANkövethető el


Tehát nem minősül hamisítónak- a jóhiszemű vevő- az öntudatlan megtévesztő


Tartalmi és formai hibák


Formai hibákNem a gazdasági eseményt vonjakétségbeKötelező formai elem hiányaAlakiság megsértéseRossz besorolásNem bejelentett cím feltüntetéseAdómérték rossz, ha az adóalapja jóTartalmi hibákSzerződő feleket vagy gazdaságieseményt érintiTeljesítés időpontja rosszAdóalap rosszSzerződő felek rosszul megjelölveFiktív számlaAdójogi minősítés téves


Valódiság elveA könyvvitelben rögzített tételeknek avalóságban is:•megtalálhatónak,•bizonyíthatóknak,•kívülállók számára is megállapíthatónakkell lenniük.


Fiktív számlák


Az adóhatóság csoportosításaI. Számlakibocsátó nem adóalany•Előtársaság előtti szakasz,•Nem jegyezték be,•Kontár magánszemély,•„Fiktív” cég (cégbejegyzés hamis, lopott iratokalapján)•Adószámát felfüggesztést követően törölték


Adószám felfüggesztése, törléseFelfüggesztés okai:•Hivatalos adóhatósági irat kétszer vissza, mertismeretlen cím vagy nincs postaláda,•Helyszíni ellenőrzés megállapítja, hogy székhelyénnem található,•Szervezeti képviselőt nem jelent be, nincs vagy fiktív,•Ismételten 60 napos üzletzárást vagy felfüggesztéstrendel el adóhatóság,•365 napon belül nem fizet vagy vall be adót,•Beszámolót nem teszi közzé


Adószám felfüggesztése, törlése30 napig felfüggesztés => adószám törléseCégbírósági törvényességi felügyelet párhuzamosanLekérdezhető:http://www.apeh.hu/felfuggeszt/felfugg_adoszam éshttp://www.apeh.hu/felfuggeszt/felfuggeszttorolt


Vagy határozat visszavonása15 napfellebbezésKérelemmegszüntetésrehivatalbólAdószámfelfüggesztéseJogerőreemelkedésFelfüggesztésmegszüntetéseAdószámismételtigénylése30 nap utánadószám törléseAdóvisszaigénylés, túlfizetés nem kérhető felfüggesztés alatt


Az adóhatóság csoportosításaII. Számlában feltüntetett gazdasági esemény fiktív:•Felek között egyáltalán nem jött létre gazdaságiesemény,•Áru eredete nem igazolható,•Teljesítéshez szükséges feltételek hiányoznak (pl. nincsraktára, nem szerzett be árut, nincsenek eszközei, stb.)


Az adóhatóság csoportosításaII. Számlában feltüntetett gazdasági esemény fiktív:•Körhintaszerződések,•Semmis, színlelt szerződés,•Valós gazdasági esemény nem azonos számlábanfeltüntetettel


Az adóhatóság csoportosításaIII. Gazdasági esemény nem a feltüntetett felek között:• nem állt üzleti kapcsolatban számlabefogadóval,•Ismeretlen személy állította ki (nem adóalany, mert nema saját nevében folytatott gazdasági tevékenységet)ÁLKÉPVISELET


Egyéb okokSzámlakiállító eltűnéseKizárólag ezért nem lehet fiktív, adóhatóságnakmindent el kell követnie (pl. elővezettetés).Legfelsőbb Bíróság Kfv.III.27.231/1996. sz. ítélete:• "Az a körülmény…, hogy … a számlát kibocsátó …tartózkodási helye ismeretlen, telephelyén ténylegesvállalkozási tevékenységet nem folytat … önmagábannem alkalmas annak a megállapítására, hogy aperbeli számla tartalma nem felel meg a törvényeskövetelményeknek. „


Iratok eltűnése


Egyéb okokFelszámolás alá kerül, adószámát törlikAdóhatóság visszaható hatályúként kezeliPl.NAV:ÁFA nem levonhatóÁFA nem levonhatóGazdaságikapcsolatFelszámolásGazdaságikapcsolat


Jogkövetkezmények-Az áfa nem levonható, a költség nem (?) elszámolható-A jövedéki termék beszerzése nem bizonyított-A számlán feltüntetett ÁFA-t meg kell fizetni-Adóbírság, késedelmi pótlék-Jövedéki bírság-Gyakorlatilag bizonyítási teher megfordulása


Számlabefogadáskor figyelni kell•Számlakibocsátó (adóalanyiság, adószám,képviselő),•Gazdasági esemény adatai valóságnakmegfelelnek,•Számla kötelező tartalmi elemei,•Számla formailag megfelelő,•Ügylet adójogi minősítése helyes


A fiktív számla kiszűrése Óvakodjunk az ügynököktől,közvetítőktől. Tartózkodjunk a készpénzfizetéstől.


Az üzleti partneradatainak ellenőrzéseAPEH(NAV)KEKKHVPOP(NAV)CégbíróságVIESirásbelikérelemre weblapon: ÁFA+EVAalanyok adószám felfügg.és törlése alkalmazottlétszám adótartozásegyénivállalkozóiigazolványjövedéki alanyok?cégjegyzék,mérlegközösségiadószámadójogi státusz(fordított adózás)


Hasznos linkekwww.e-beszamolo.irm.huwww.e-cegjegyzek.huwww.cegkozlony.huwww.nyilvantartas.ommf.gov.hu


A partner ellenőrzését segíti az APEH (NAV) honlapjánközzétett adatbázisok felhasználása:- Áfa-alanyok,- EVA-alanyok,- a nem magánszemély adószámos adózók,- csoportos adóalanyok,- végrehajtás alá vont adózók,- az adószám felfüggesztésével érintett adózók,- törölt adószámú adózók megtekinthetők.Kontrollálható a befogadott számla sorszáma is a honlapon.


A teljesítés bizonyításaegy darab papírral


Számlát alátámasztó okiratok-banki dokumentumok-adóalanyiság ellenőrzése- munkavégző és kapcsolattartó személyek- szerződés- üzleti levelezés (e-mail, fax, telefon)- fuvarokmányok,- összesítő nyilatkozat- Intrastat- származási okmányok,- minőségi tanúsítvány- átvételi igazolások,- vámokmányok, stb.könyvelőnekvizsgálniakell !


A fiktív számla kiszűréseEllenőrizzük személyazonosságot ésképviseleti jogosultságot.Ragaszkodjunk a cégszerűen aláírtmeghatalmazás bemutatásához.


A fiktív számla kiszűréseÜzleti tárgyalásokat kizárólag acégjegyzékben szereplő- székhelyen,- és telephelyekenfolytassunk.


Igénybe vevőadóalanyEllenőrzés módja1. magyar NAV weblap, e-cégjegyzék2. közösségi NAV–VIES (ha nincs héa-száma bármely másigazolás)3. harmadik ország adószám, helyi hatóságok igazolása,kereskedelmi biztonsági eljárások (fizetések,személyazosság ellenőrzése, stb.)


Cégcsoporton belüli legális pénzátadás


Végleges pénzeszközátadásÁtadópénzátadásÁtvevő


Végleges pénzeszközátadásÁtadópénzátadásÁtvevőSzámv tv. 86. § (7) bek. C):Rendkívüli ráfordítás


Végleges pénzeszközátadásÁtadópénzátadásÁtvevőSzámv tv. 86. § (3) bek. i):Rendkívüli bevétel


Végleges pénzeszközátadásÁtadópénzátadásÁtvevőTao tv. 8. § (1) bek. d):Adóalap növelésHa átadó veszteséges vagy külföldiTRANSZFERÁR PROBLÉMA NINCS!PM Jövedelemadók főosztálya 2336/2010


Köszönöma figyelmet

More magazines by this user
Similar magazines