Számos feladat elvégzésére alkalmas

buderus.hu

Számos feladat elvégzésére alkalmas

Ismerje meg teljes rendszerünketA Logamatic 4000 sorozat a Buderus szabályozórendszer tagjaként minden egyéstöbbkazános fûtési rendszerhez ideális megoldást jelent. A digitális mûködésûLogamatic 4000 szabályozó különbözõ modulokból épül fel, bõvíthetõ, ezáltal lehetõségnyílik az egyedi felszereltség összeállítására. A korszerû kommunikációs rendszerekalkalmazásával nem okoz gondot a távolról történõ beavatkozás sem.Minden kazánhoz egy készülékA Logamatic 4000 sorozat szabályozókészülékeivel a fûtési rendszerekgazdaságosan és biztonságosan mûködtethetõk. Függetlenül a rendszerfelépítésétõl: hagyományos kazán visszatérõ vízhõmérséklet emeléssel,kondenzációs kazán, korszerû alacsony hõmérsékletû acéllemez- vagyöntöttvas kazán Thermostream-technológiával, egyfokozatú, kétfokozatúill. folyamatos szabályozású gáz- vagy olajégõ, többkazános rendszervagy legfeljebb nyolc falikazánból álló rendszer.Elõször a feladat, utána a felszereltség összeállításaA Logamatic 4000 tökéletesen illeszthetõ az adott fûtési rendszer kiterjedéséhez.A rendszer modul-építõelemei gyakorlatilag mindig azéppen szükséges modult jelentik. Minden Logamatic 4000 rendelkezikszabad modulhelyekkel, amelyekbe a megfelelõ modulok beépíthetõk.A szabályozókészülék típusa szerint építhetõk be modulok továbbifûtõkörök szabályozására, a használati melegvíz termelésre vagy többkazánosrendszer stratégiájának meghatározására. Ha a rendszerfelépítése késõbb változik, a Logamatic 4000 átszerelése vagy utólagosbõvítése a megfelelõ modulokkal igen egyszerû.2


Logamatic 4211 – maximális komfortkis -és közepes teljesítményû állókazánokhozÁllókazánok esetén a Logamatic 4211 szabályozókészülék jelenti a megfelelõmegoldást. Ez alapkivitelben egy keverõszelep nélküli fûtõkör és ahasználati melegvíz termelés szabályozását végzi a cirkulációs szivattyúvezérlésével együtt, továbbá saját kapcsolóórával is rendelkezik.Logamatic 4211Ha még több kényelmet szeretneA Logamatic 4211 szabályozókészülék alapkivitelben több kényelmi funkciótis tartalmaz. A használati melegvizet nem csak felmelegíti, hanemtermikusan fertõtleníti is azáltal, hogy rövid idõre 70 o C fölötti hõmérsékletûrefûti. Egy cirkulációs szivattyú vezérlõprogramja gondoskodik arról,hogy a kifolyónál a melegvíz mindig rendelkezésre álljon. Ezt a szivatytyúta fûtési rendszer használati melegvíz vezetékével párhuzamosanhaladó cirkulációs vezetékbe kell beépíteni, amely a házban valamennyimelegvíz vételezési helyen igen gyorsan biztosítja a használati melegvizet.A Logamatic 4211 a kazánban lévõ égõfajta alapján egyfokozatú,kétfokozatú vagy folyamatos szabályozású égõ vezérlésére alkalmas.Minden igényre egy megfelelõ modulA szabályozókészülék modulokkal bõvíthetõ. Így valósítható meg pl.szolár rendszer vezérlése vagy egy EIB-BUS-rendszerhez történõcsatlakozás. Olyan családi házakban, amelyekben a redõnyök, avilágítás és a garázskapu vezérlése ilyen módon mûködik, a szabályozókészülékinformációkat küld ennek a rendszernek. Ezen rendelkezésreálló adatok alapján a fûtés pl. csökkentett üzemmódra kapcsolható,ha a bejárati ajtó zárva van és a lakásban lévõ mozgásérzékelõhosszabb idõn keresztül nem érzékelt mozgást.A Logamatic 4211alapfunkciói egyhidraulikuskapcsolási rajzonHa a Logamatic 4211 szabályozókészülék mindkét szabad modulhelyéreegy-egy FM 442 modul kerül beépítésre, akkor maximum négykeverõszelepes fûtõkörbõl álló nagyobb rendszerek szabályozása islehetséges.4


Modul szabályozórendszerLogamatic 4000Logamatic 4211, 4311, 4312Logamatic 4311 és 4312 –ha magasabb igények merülnek felA Logamatic 4311 szabályozókészülék alkalmazási területe a közepes és nagyhõszükségletû társasházak, lakó- és egyéb épületek fûtése és melegvízellátása. Egy Logamatic 4311 készülékkel rendelkezõ rendszer megfelelõ kommunikációraalkalmas elemekkel bõvítve száznál több funkció ellátására isalkalmas lehet.Logamatic 4311Logamatic 4312Szabályozás szinte korlátlan lehetõségekkel.A funkció modulok részére négy szabad csatlakozási hellyel lehetõségvan a késõbb felmerülõ igények kielégítésére is. (Ecostream kazán, minimálisvisszatérõ vízhõmérséklettel mûködõ kazán vagy kondenzációskazán) - a Logamatic 4311 szabályozókészülék éppúgy szabályozza azegyfokozatú, kétfokozatú vagy a folyamatos szabályozású égõket,továbbá a modern két blokkból álló kazánok két egyfokozatú égõjét.Ezen kívül elvégzi a komplett kazánköri szabályozást és valamennyikazántípus üzemelési feltételeit is biztosítja.A Logamatic 4311/4312:egy-, két- és háromkazános rendszerekheza Logamatic 4311 a vezérkazánona Logamatic 4312 a követõkazánokonolaj- vagy gázégõhözegyfokozatú, kétfokozatú vagyfolyamatos szabályozású égõkhözkiegészítõ modulokkal bõvíthetõ:19 keverõszelepes fûtõkör éshárom melegvíz termelési funkciócirkulációs szivattyú vezérlésselegyüttminden típusú Buderus kazánkülönbözõ üzemi feltételeihezKiegészítõ modulokkal történõ felszerelés esetén a 4311 és 4312szabályozókészülékekkel egy háromkazános rendszer összesen hatfokozatban léptethetõ vagy 19 keverõszelepes fûtõkör és hárommelegvíz termelési funkció szabályozása valósítható meg.5


Logamatic 4212 és 4313 –néha több, néha kevesebb szabályozás szükségesAz állandó vízhõmérséklettel vagy felsõbbrendû szabályozással történõüzemeléshez a Logamatic 4212 szabályozókészülék alkalmas.Elõtérben a biztonságMivel ez a szabályozókészülék nem digitális mûködésû, a hõmérsékletellenõrzése egy analóg szabályozón keresztül történik. Kiegészítéskéntmég egy felsõbbrendû szabályozás csatlakoztatható. A Logamatic 4212rendelkezik a teljes biztonságtechnikai felszereléssel, a kazánokra egyfokozatú,kétfokozatú vagy folyamatos szabályozású égõ szerelhetõ. Agyárilag beépített ZM 425 központi modul tartalmaz egy hõmérõt a kazánvízhõmérsékletének kijelzésére. Mindkét égõfokozat számára opciókéntbeépíthetõ üzemóra számláló a mûködési idõ ellenõrzésére.A Logamatic 4212 szabályozókészülékbe ugyancsak opcióként építhetõbe a ZM 427 kazánüzem modul és a ZM 426 modul egy második biztonságihõmérséklet határoló részére.Logamatic 4212 Logamatic 4313Nemcsak szabályoz, hanem felügyel isA Logamatic 4313 szabályozókészülék a fûtési rendszerekben vagy alállomásként,vagy önálló fûtõköri szabályozóként mûködik. A Logamatic4313 alállomásként egy meglévõ szabályozókészülékhez alkalmazható.Teljes mértékben kommunikál a Logamatic kazánszabályozókkal, pl. a4211, 4311 vagy 4312 típusokkal. A hõforrás típusától függetlenül maximum9 keverõszelepes fûtõkört szabályoz. Ezen kívül a fûtõkörök hõigényeállandó jel formájában is továbbítható a más típusú vagy térben távollévõ hõtermelõ felé. Idegen hõforrásokkal egyidejû üzemelés esetén,mint pl. szilárd tüzelésû kazán vagy puffer tároló, lehetõség van hibajelentéskiadására is. A maximum kilenc keverõszelepes fûtõkör szabályozásamellett hosszú csõvezetékek esetén a fûtõköri szivattyúk támogatásátvégzõ szivattyú vezérlése is lehetséges.A Logamatic 4212 szabályozóvalfelszerelt Buderus kazánok eseténa ZM 427 kiegészítõ modul biztosítjaa kazánok számára megfelelõüzemi feltételeket.6


Viszonteladó partnerünk:Publicitas / LokomotionBuderus Hungária Fûtéstechnika Kft.2310 Szigetszentmiklós,Leshegy u. 15.Tel.: 24 525 200,fax: 24 525 201www.buderus.huinfo@buderus.hu

More magazines by this user
Similar magazines