Szerelmre lelni, társra találni 5. » Kondor Kati 6. » Fordító egér 12 ...

letoltes.celldomolk.hu

Szerelmre lelni, társra találni 5. » Kondor Kati 6. » Fordító egér 12 ...

»JEGYZETValentin-napA név hallatán a szerelem jut azeszünkbe, ami lehet lángoló,gyötrô, tartós, elmúló, viszonzottvagy viszonzatlan, végzetes ésmég sorolhatnánk. A szerelem,ami semmi máshoz nem hasonlíthatóérzelem. Lehet ilyen vagyolyan, nehezen lennénk meg nélküle,még ha néha tagadjuk is.Gyanítom, nem nagyon él olyanegészséges ember a Földön, akinem találkozott vele. Legtöbbenúgy ötéves kor környékén tapasztaljukmeg elôször, de leginkábba serdülôkor és az utána következôéveink jellemzôje. Néha titkoljuk,néha meg olyan helyen is kimutatjuk,ahol talán mégsemkellene. Hatására sokszor egészenmegváltozunk, néha megnem tudjuk, mit kezdjünk vele.Olykor felnôtté változtatja a serdülôkamaszt, máskor meg szintenevetséges kamaszt csinál éltesfelnôttekbôl. Aztán idôvel átváltozikszeretetté, ám újra és újrafellángol bennünk.Szombaton Valentin-nap lesz, aszerelem, a szerelmesek napja.Hamar meghonosodott nálunkis, talán nem véletlenül, hisz afigyelmesség, egy szál virág,egy kis ajándék mindig jól esikattól, annak, aki fontos nekünk.Kiváltképp Valentin napján.»VÖLGYI LÁSZLÓKettenpályáztakKetten adták be pályázatukat aKemenesaljai Egyesített Kórház fôigazgatóiposztjára. A kórházat társulásbanirányító celldömölki önkormányzatés a Vas Megyei Közgyûlésmég a múlt év decemberébenhatározott arról, hogy az intézménytmagasabb vezetôi megbízássalnem orvos-igazgató, hanemfôigazgató irányítja. A kórházvezetésére megbízott fôigazgatókéntdr. Várnai Leventét neveztékki, aki a beadott pályázatok elbírálásáigirányítja a kórházat. A beérkezettpályázatokat harminc naponbelül bírálják el.Új helyen az izsákfaikönyvtárA hatvanas évek vége felé hozták létreIzsákfán a könyvtárat, amely a celldömölkikönyvtár fiókkönyvtáraként mûködötta régi óvoda helyén. Jó negyvenéven át bizony mostohák voltak a körülmények,a könyvek zöme benedvesedett,megpenészedett. Ám az elmúlt évôszén nagyot fordult a kocka. Ôsz óta azóvodások Alsóságra járnak, az óvodahelyiségbepedig átköltözött a könyvtár,amely most is a Kresznerics könyvtárfiókkönyvtára.– Összehasonlíthatatlanul jobbak a körülményeink,végre méltó, kulturált körülményekközött fogadjuk az olvasnivágyókat – mondja Farkas Zoltánné, akil981 óta látja el a könyvtárosi feladatokataz izsákfai városrészen. Jelenlegmintegy háromezer kötet a könyvállomány– zömében szépirodalom –, amitfolyamatosan frissítenek. Épp az elmúltnapokban kaptak ismét mintegy százkötetet a Kresznerics könyvtártól.A fiókkönyvtárnak jelenleg 38 beiratkozotttagja van, fele-fele arányban iskolásokés felnôttek. Minden pénteken 18a városi könyvtár fiókkönyvtára az izsákfaiórától lehet könyvet kölcsönözni, de hakell, a könyvtáros máskor is az olvasókrendelkezésére áll.»VÖLGYI LÁSZLÓÜlésezett a testületLapzártánk után ülésezett a városképviselô-testülete. A február 12-eiülésen közmeghallgatásra bocsátottákaz idei pénzügyi tervet, amellyelelôzetesen a bizottságok foglalkoztak.Fô napirendi pontként a költségvetésttárgyalták a képviselôk, majd» RÖVIDENa polgármester beszámolt a lejárt határidejûhatározatokról.A folyó ügyek között egyebek közöttrendeletmódosításokról, pályázatokról,önkormányzati bérlemények bérletidíjáról döntöttek a képviselô-testülettagjai.» A csontritkulásrólA csontritkulásról tart vetítéses elôadást Rizmarits Zsuzsa egészségnevelô február19-én 15 órakor a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban.» Némó a mozibanKét nagy sikerû filmet vetítenek a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban február24-én. 10 és 14 órakor a gyerekeknek (és felnôtteknek) mutatják be aNémó nyomában címû, remek animációs filmet. A rajzfilm, amellett, hogy humorávalkiváló szórakozást nyújt, bemutatja a tenger élôvilágát is. 16 órakor azifjúságnak és a felnôtteknek vetítik a szintén sikeres Apám beájulna címû alkotást.Jegyeket az elôadások elôtt lehet vásárolni.» Reneszánsz estA Zenebaráti Kör reneszánsz hangversenyt és táncházat rendez február 28-án17 órakor az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskolában. Közremûködika zeneiskola reneszánsz együttese és a Kemenesalja Néptánccsoport. A programonbérlettel, valamint a helyszínen vásárolt jeggyel lehet részt venni.3

More magazines by this user
Similar magazines