Safo 16. szám.qxd - Savaria Fórum

savariaforum.hu

Safo 16. szám.qxd - Savaria Fórum

12 SAVARIA FÓRUM2005. április 30.KÖZLEMÉNYEKBÖLCSÕDEI JELENTKEZÉSAz 1997. évi XXXI. tv. 42.§ (1) bekezdése értelmében: bölcsõde, a gyermekjólétialapellátás része, a családban nevelkedõ – 20 hetes – 3 éves korú – gyermekeknapközbeni ellátását, szakszerû gondozását és nevelését végzõ intézmény.A bölcsõdei felvétel (csak állandó szombathelyi lakos) jelentkezés alapján történik.A jelentkezéshez szükséges az állandó szombathelyi lakóhelyet igazoló okirat,a gyermek születési anyakönyvi kivonata és a szülõ személyi igazolványa.Jelentkezés idõpontja: 2005. május 3-án és 4-én 8–16 óráig. Jelentkezni azalábbi bölcsõdékben lehet: Csodaország Bölcsõde (Szûrcsapó u. 45.), MeseházBölcsõde (Fogaras u. 7.), Bokréta Bölcsõde (Barátság u. 22.), Kuckó Bölcsõde(Hadnagy u. 2.), Százszorszép Bölcsõde (Váci Mihály u. 5.), Csicsergõ Bölcsõde(Bem J. u. 9.), Regionális Módszertani Bölcsõde (Bem J. u. 33.).ÜGYELETES PATIKAAz ügyelet adott nap reggel 8 órától másnap reggel 8-ig tart: 2005. máj. 1-jénSZENT MÁRTON (Szent Márton u. 18.) • máj. 2-án CALENDULA (Szelestey L.u. 4–6.) • máj. 3-án EZERJÓFÛ (Wesselényi u. 16/a) • máj. 4-én FAGYÖNGY(Szûrcsapó u. 23.) • máj. 5-én GONDVISELÉS (Vasút u. 17.) • máj. 6-án SZENTMÁRTON • máj. 7-én CALENDULA • máj. 8-án EZERJÓFÛPostaládaFOGADÓÓRAGyebrovszki János, Szombathely 13. sz. vk. önkormányzatiképviselõje május 2-án (hétfõn)16.00–18.00 óráig a Gyermekek Házában (Jászai M.u. 4.) fogadóórát tart.Heigl István, Szombathely 8. sz. vk. önkormányzatiképviselõje május 3-án (kedden) 16.30–18.00óráig a Városháza földszinti 3-as helyiségében fogadóóráttart.Kõvári Attila, Szombathely 2. sz. vk. önkormányzatiképviselõje május 11-én (szerdán) 14.00–16.00óráig a Városháza földszinti 3-as helyiségében fogadóóráttart.Tóth Kálmán, Szombathely 5. sz. vk. önkormányzatiképviselõje május 2-án (hétfõn) 17.00–18.00 óráiga Szûrcsapó utcai Óvodában (Szûrcsapó u. 43.) fogadóóráttart.Képviselõi levelezõlapVÁLASZ SÁGI JÓZSEFNEK!!Vezetés címmel „elmélkedik” Sági képviselõ úr a Savaria Fórummúlt heti „Parlamenti Levél” rovatában, ahol egyébként képviselõi munkájárólkellene beszámolnia.Arról ír, hogy egy vezetõnek már az indulás pillanatában rendelkezniekell „az általa irányított közösségek nagyobbik részének támogatójóindulatával”, mert „hogy várható bukása csak idõ kérdése.” Tekintettelarra, hogy e kérdést hol az ország, hol városunk vezetésére értelmezteképviselõ úr, szeretném emlékezetébe idézni, hogy dr. Ipkovich Györgyötpolgármesternek 16.116 fõ (51,5%) választotta meg, míg az Önökjelöltje, dr. Szabó Gábor 11.497 szavazatot (36.42%) kapott. A tényekrõlcsak ennyit.Az, hogy városunkban mi okoz derût, azt természetesen nem tudom,de polgármesterünk emlékmûvének, „nagymarosi vízlépcsõjeként” említeniaz épülõ sportcsarnokot, az minden bizonnyal derûre ad okot azokszámára, akik tudják, hogy a sportcsarnok tervezésére az elõd polgármestervezette közgyûlés írt ki pályázatot, és költött rá több mint százmillióforintot.A sportcsarnok-pályázat elbírálására is sor került, de pénzt annakmegvalósítására már nem tudott sem a polgármester, sem képviselõ úrszerezni.A sportcsarnok építése valóban leterheli a város költségvetését, de hanem mozgósítjuk erõinket az egyébként jó célok megvalósítására, akkornem Ön lenne-e a leghangosabb, hogy az általuk kezdeményezett fejlesztéstnem valósítja meg a város, és a polgármesterünk nem áll e fejlesztésélére.Valóban több kellett volna az utakra, de már a rendszerváltás óta. Az,hogy a Fõ tér lyukas, már a felújítás elsõ jele. Minden ember tudja, hogyháza, lakása felújítása kellemetlenséggel jár. A mi Fõ terünk mûemlékiokokból különösen értékes, ezért körültekintõ alapossággal kell eljárni afejújítás során.Aki Szombathely fejlõdését hiányolja, az nézzen körül a városban,nézze meg, hogy hány lakás épült a közelmúltban és hány épül jelenleg.Menjen ki például Sé faluba, mert oda is szombathelyiek építkeznek, ésgyönyörködjön el a szombathelyi „kisvállalkozók” ellehetetlenülõ helyzeténés lakáskörülményein.Horváth Györgyvárosi képviselõ


2005. április 30.SAVARIA FÓRUM13Május2. hétfõ9.30, 10.45, 13.15 és 14.30:Hétrét Együttes: Popper Pisti egynapja – zenés koncert (GyermekekHáza)17.00: Molnár Miklós: BolondIstók bölcsessége – a MagyarNyugat Könyvkiadó legújabbkötetének bemutatója (BerzsenyiD. Könyvtár)17.30: Kertbarát Klub: Biogazdálkodás(MMIK)18.00: Dr. Péter László János:A magas vérnyomásról. Mi azideális vérnyomásérték? – ismeretterjesztõelõadás a SzombathelyDéli Városrész EgészségügyéértKözhasznú Alapítvány szervezésében(Zarkaházi Szily Kastély)19.00: Henrik Ibsen: Nóra –dráma, Soproni Petõfi Színház,Márkus Emília-bérlet (MMIK)ÖRÖKMOZGÓ MÛVÉSZMOZIAz elõadások 19.00 órakor kezdõdnek a Savaria Mozi kamaratermében. Máj. 2-án Bergendy Péter: Állítsátok meg Terézanyut! (2004. magyar), 3-ánMenzel–Nemec– Schorm–Chytilova–Jires: Gyöngyök a mélyben (1965. cseh), 4-énTarantino: Kutyaszorítóban (1992. amerikai), 5-én Árpa Attila: Argó (2004. magyar)M O Z I –M Û S O RMájus3. kedd19.00: Beaumarchais: Figaroházassága – komédia két részben,Vidám Színpad, Budapest (MSH)19.00: Kárpáti Péter: A negyedikkapu – klezmerjáték kétrészben, Jászai Mari Színház, Tatabánya,Weöres Sándor-kamarabérlet(MSH)Május 4. szerda Május 6. péntek9.00: Mûszaki és TermészettudományiEgyesületek SzövetségeVas Megyei Szervezeténekelõadása (HEMO)16.00: Dr. Lõrinczy Huba Azemigráció jegyében címû tanulmányköteténekbemutatója – aszerzõvel dr. Kemény Gábor beszélget(Berzsenyi D. Könyvtár)18.00: Anyák napi köszöntõ –az MMIK Senior Színpadánaknosztalgiaestje (MMIK)19.00: Talkshow Vida Ferenccel(Barlang Sörözõ – Kispityer)Május5. csütörtök17.00: Oladi NyugdíjasKlub: SavariaKarneválok története– ea.: Szommer Ildikókarneváligazgató (MártonÁ. u. 58.)19.00: Mohl Gergelygordonkaestje –zongorán közremûködik:Dunja Robotti (MûvészetekHáza, Szalon)SAVARIABelvárosi FilmszínházSAVARIA MÛVÉSZMOZI! Máj. 1-jén 20.15-kor, 2–4-ig 16.30-kor OLDBOY ! Máj. 1-jén 16.30 és 18.15-kor,2–4-ig 21.00-kor A GÉPÉSZ ! Máj. 2–4-ig 18.45-kor LEMONY SNICKET – ABALSZERENCSE ÁRADÁSA ! Máj. 5-én 15.30-kor „EURÓPAI FILMHE-TEK”: ÉJFÉL UTÁN ! Máj. 5-én 17.00 és 20.45-kor, 6–7-én 14.45 és 18.30-kor„EURÓPAI FILMHETEK”: MINT EGY ANGYAL ! Máj. 6–7-én 16.45-kor„EURÓPAI FILMHETEK”: EGY HULLA, EGY FALAFEL ÉS A TÖBBIEK !Máj. 6–7-én 20.15-kor „EURÓPAI FILMHETEK”: DALOK A KONYHÁBÓLNAGYTEREM! Máj. 1-jén 16.15-kor, 2–4-ig 18.15-kor A BALSZERENCSE ÁRADÁSA ! Máj.1-jén 18.00-kor, 2–4-ig 20.30-kor OLDBOY ! Máj. 1-jén 20.00-kor, 2–4-ig 16.15-kor AZ OPERAHÁZ FANTOMJA ! Máj. 5-én 15.00-kor „EURÓPAI FILMHE-TEK”: EGY HULLA, EGY FALAFEL ÉS A TÖBBIEK ! Máj. 5-én 21.15-kor„EURÓPAI FILMHETEK”: DALOK A KONYHÁBÓL ! Máj. 5-én 16.45 és19.00-kor, 6–7-én 16.00 és 18.15-kor BEÉPÍTETT SZÉPSÉG 2. – CSÁBÍTUNKÉS VÉDÜNK ! Máj. 6–7-én 14.30-kor MICIMACKÓ ÉS A ZELEFÁNT ! Máj.6–7-én 20.30-kor „EURÓPAI FILMHETEK”: ÉJFÉL UTÁN6.15: Munkácsy-kiállítás aMagyar Nemzeti Galériában –budapesti kirándulás,utazás Szombathelyrõla 6.15-korinduló gyorsvonattal(jelentkezés azMMIK-ban)16.30: Régi idõkhétköznapjai – elkövetia CromwellIfjúsági Színtársulat– vidám, tréfás,több kabaréjelenetbõlálló színdarab a múlt századelejérõl (Gyermekek Háza)18.00: Nagyanyáink nyomdokán– kézmûves és életmód-történetiklub felnõtteknek: A hímzésfortélyai I. (Kerekerdõ Alapítvány,Ökocella, Kõszegi u. 3.)19.00: Táncház – mestereinkkel,vendég: Lõrincz Lajos, házigazdaés vendégprímás: HalmosBéla, muzsikál: a Boglya Zenekar(Mûvészetek Háza, Szalon, Pincegaléria)Május7. szombat9.00–12.00: Szombati KézmûvesKuckó: papírsárkány (GyermekekHáza)14.00–02.00: Tánctér – TáncVilágnapja: táncmûsorok, gálamûsor,utcabál (Fõ tér, esõ eseténMSH)17.00: Vízipók csodapók – interaktívzenés mesejáték az ÓperenciásBábszínház elõadásában(Savaria Plaza)19.00: „Õs-diszkó” a 70-es –80-as évek zenéjével, DJ. Karvalics(Barlang Sörözõ, Kispityer)20.00: Reggae és ska fesztivál– fellépõk: Ladánybene 27,Zagastic, Tizenhét (OMK)Máj. 7–8.: XIV. Weöres SándorOrszágos GyermekszínjátszóTalálkozó észak-dunántúli regionálisbemutatója (MMIK)BESZÉLJÜK MEG!Május 4-én, szerdán délután hat órakor az SZTV Beszéljükmeg! címû mûsorában összecsap egymással a természetgyógyászatés a hivatalos orvoslás. Kiderül: kuruzslók,csalók vagy megmentõk az eltérõ gyógymódot alkalmazók.Kérdezzen telefonon (501-360), sms-ben 20/2020-800,vagy írja meg véleményét, május 4-én este hattól hétig.SZTV – érdemes nézni!


2005. április 30.HIRDETÉSEK14 SAVARIA FÓRUM9700 Szombathely, Széchenyi u. 4–6. C. II. em. • Tel./fax: 06-94/510-336Kínálatunkból:HECKENAST Ingatlanközvetítõ és Forgalmazó Kft.Tel.: 06-30/94-66-121 • Tel.: 06-20/398-66-77E-mail: heckenastingatlan@axelero.hu • Internet: www.heckenastingatlan.hu• Oladon igényes, 2 éves, 2+fél szobás, 62 m²-es tetõtéri lakás, saját zárt parkolóval. Iár: 13,5 MFt. E-1040• Engels utcában, a belvároshoz közel, 3 szobás, verandás, 132 m²-es, teljesenalápincézett családi ház, egyedi gázfûtéssel, beépíthetõ tetõtérrel, 352 m²-eskerttel és 955 m²-es beépítetlen területtel. Iár: 36,9 MFt. E- 1065• Fõ téren nyugati fekvésû, egyedi gázfûtésû 87 m²-es szép polgári lakás. Iár: 16,9 MFt.• Garázs eladó a Szent Imre h. útján, 24 m²-es, vízórás Iár: 2,2 MFt.• Szentkirályon 1450 m²-es, nyárra összközmûvel ellátott terület eladó, ikerházépítésilehetõséggel. Iár: 9,6 MFt• Moziárkádnál bérbeadó vagy eladó 2*15 m²-es üzlethelyiség együtt vagy külön.• Malom utcában 2 szobás, 48 m²-es teljesen felújított lakás zárt parkolóval. Iár: 10,9 MFt• Síp utcában 845 m²-es összközmûves építési telek. Iár: 8,5 MFt.• Táplánszentkereszten 2 oldalról Gyöngyös patak által határolt, bekerített tujasorral,összközmûves 4049 m²-es építési telek. Iár: 20 MFt E-1043• Cákon 30 ha új telepítésû bekerített, öntözhetõ alma- és meggyültetvény. Iár: 60 MFt.


2005. április 30.SAVARIA FÓRUM15BALLAGÁSIAKCIÓ! május 7-ig• Arany ékszerek –30%• Ezüst ékszerek –40%• Piercing 990 Ft-tólKORÁL ÉkszerboltSzombathely, Szent Márton u. 15.(a Borostyántól a Fõ tér felé)HIRDETÉSEK• beszédcentrikus intenzív angol, német, olasz,francia, spanyol tanfolyamok• kezdõtõl a felsõfokú nyelvvizsgáig• hetente 2x4 órában (hétköznap v. hétvégén)• kis csoportok (5–9 fõ)• diplomás tanári kar• nyelvvizsga-felkészítés is• Business English• Trinity nyelvvizsgahelySzombathely,Szabadságharcos u. 8–12.Tel.: (94) 342-51030/252-8025www.zenitnyelviskola.huJÚNIUSTÓL ÚJ HELYENSZILY JÁNOS UTCA 40.-30%ADÓKEDVEZMÉNYKEZDÉS: 2005. MÁJUS 18.JELENTKEZÉS: 2005. MÁJUS 13-igAKKREDITÁLT INTÉZMÉNY* szja-ból levonható adókedvezmény*Nyilvántartási szám: 18-0166-04 • Akkreditációs lajstromszám: 0349


16 SAVARIA FÓRUM2005. április 30.ESZTERHÁZY TORTAHozzávalók: 12 tojásfehérje, 28 dkg cukor,1 cs. vaníliáscukor, 28 dkg darált dió, 5dkg finomliszt, késhegynyi õrölt fahéjA tepsi kikenéséhez: zsír, lisztA krémhez: 3 dkg vanília ízû pudingpor,3 tojás, 3,5 dl tej, 15 dkg cukor, 30 dkgvaj, 1 cs. vaníliáscukorA tetejére: 5 dkg csokoládé, 7 ek. porcukor,1 ek. víz, 1 tojásfehérjeAz elkészítés módja:A tojásfehérjéket kemény habbá verjük,közben apránként a cukrot és a vaníliáscukrotis beledolgozzuk. A diót a liszttelés a fahéjjal összekeverjük, majd lazána tojáshabba forgatjuk. Több tepsit kizsírozunk,liszttel behintünk és a masszából5, egyenként kb. 20–25 cm átmérõjû kereklapot kenünk rájuk. Elõmelegített sütõben,közepes lángon 18 percig sütjük. Asütõbõl kivéve késsel elmozdítjuk a helyükrõl.A krémhez a pudingport a tojásokkalés egy kevés tejjel simára keverjük.A maradék tejet a cukorral felforraljuk,és a tojásos masszát beletöltjük. Kevergetve1–2 percig fõzzük, majd apránkénta habosra vert vajhoz adjuk. Végül avaníliáscukrot is belekeverjük. A tésztalapokata krémmel úgy rétegezzük, hogyabból a torta oldalára és tetejére is maradjon.A tetejére a porcukrot a vízzel és atojásfehérjével kevergetve megmelegítjük,a tortára kenjük, és mielõtt megdermedne,csokoládéval kihúzzuk.Burgenlandi Felnõttképzési Intézet MKE9700 Szombathely, Szent Márton u. 38. • Tel.: 94/501-820,Fax: 94/501-821 • www.bfi.hu • e-mail: titkarsag@bfi.huMunkatársakat keresünk:• VILÁGJÁRÓ HAJÓRA• FOLYAMI HAJÓKRA(Duna, Rajna, Szajna, Elba)• ANGLIA, CIPRUS,AUSZTRÁLIA, USAFESTMÉNYVÁSÁRHelye: MMIK, Szombathely, Ady tér 5.Ideje: május 2., hétfõ 10.00-18.00 óráig,május 3., kedd 9.00-18.00 óráig, május 4.,szerda 9.00-16.00 óráig50 mûvész (Szanthoffer, Csikós, Fürst, Bán,Jakubik, Ludvig és mások) 250 db alkotásavásárolható meg kedvezménnyel, kamatmentesrészletre is.Mecsek-Art Galéria – Pécs06-70/317-0596www.mecsekart.huAz elhelyezkedés feltételei:• Önéletrajz • Erkölcsi bizonyítvány• Referencia • Fénykép • Jó angol, folyamihajóra német vagy francia nyelvtudásAz elhelyezkedéshez szükséges angol nyelviés szakmai átképzést a BFI biztosítja. A képzéselvégzésérõl oklevelet állítunk ki, mely azelhelyezkedést biztosítja.

More magazines by this user
Similar magazines