pünkösdi szám - Bárdos László Gimnázium

barla.blg.sulinet.hu

pünkösdi szám - Bárdos László Gimnázium

közhírré tétetikNagy hírek akisvilágbólA diákküldöttgyűléskrónikájaKötelesség és hagyomány iskolánkban,hogy az év vége felé megrendezzüka diákság demokráciáranevelésének egyik legfontosabbfórumát, a diákparlamentet. Idénmájus 22-én tartottuk.Sándor János igazgató úr lelkesenfogadta az osztályok képviselőitazon a hétfői délutánon. Tematikusanválaszolt minden kérdésre, ami a kezébejutott - és persze mondandójátmegtűzdelte némi kritikával is. Úgyéreztem, hogy néhány dolgot muszájtolmácsolnom felétek.Sok javaslatot és kérdést a diákönkormányzatvállára tett a direktorúr. Ilyen például a sulirádióban szólózenével és annak a hangerejévelkapcsolatos is. Továbbá javasolta,hogy egy mozgalmat kellene indítani,amely az iskola és környékénektisztaságát fenntartja. A kertészkedőnapokkal és a csengőhang leváltásávalugyanez a helyzet. Nyilvánvaló,hogy nem elég a Diákönkormányzatezekhez a programokhoz, mozgalmakhoz.Ezekhez elsősorban mi, adiákság kellünk.Az iskolabüfé. Igen, ez kényestéma, és igazság szerint nem igazántartozik az igazgatói hatáskörbe.Bár a sulibüféket jogszabályozzák,a direktor úr hajlandó tárgyalni asaláták és írószerek árusításáról. Sőt,intézkedni fog a hosszabb nyitvatartás ügyében is.Az igazgató úr világosan kifejtetteazt is a diákképviselők felé, hogyszeretne javítani iskolánk fegyelmihelyzetén. Bár erről bővebben nemigazán esett szó, úgy érzem, ez voltegész idő alatt a legkényesebb téma,ami úgymond kibukott a többi közül.A legtöbben itt mozdultak meg, és aAz igazgató úr válaszolta meg a diákküldöttgyűlés kérdéseitfórum hirtelen pezsegni kezdett. Ennekkapcsán mindenki ismer néhány,már-már bizarr sztorit a mellékhelységektisztaságára vonatkozólag. Deúgy vélem, nem csak ezzel kapcsolatbanfog megtörténni a szigorítás.Valószínűleg a jövő tanévtől életbelép néhány módosítás a házirendben.És, hogy mik ezek a módosítások?Meglepetés. Ugyanis konkrétumokróligazság szerint nem esett szó.Mindenesetre az elhatározás mármegvan. Madarász AnnaBárdosos kirándulásokKözeledünk a nyár felé, és ez többekközött azt jelenti, hogy eljött az osztálykirándulásokideje. Az osztályokmár túl vannak a kirándulásokon,most ezek közül szemezgetünk. Voltolyan osztály, amely csak egy naprament el, míg más négy napra. A 8.a-sok az első csoportba tartoznak,hiszen ők csak egy napra ruccantakki – pechjükre, mondhatnánk, deaz egy napra felkínált programokmár irigységgel tölthetnek el bárkit:Budapestre, a Terror Házába ésa Természettudományi Múzeumbamentek. A kirándulás izgalmát növeltea nevezetességek megközelítésevonattal és metróval. Reméljük, azelveszett tíz ember hamarosan megkerül…A 9. b is a vonatos közlekedésmellett szavazott, ők Sopronbalátogattak, hogy megtekintsék ahíres-neves Tűztornyot, majd bobozássaltöltötték el az időt. Utánameglátogatták a soproni sörgyárat.Még szerencse, hogy ezt a „kulturális”programot nem a bobozás elészúrták be. Bobozni viszont nemcsakez az osztály volt, hanem a 10. a is.Ők Visegrádon száguldoztak a bobokkal.A 7. a Tapolcán járt a tavasbarlangban és múlatta az időt csónakázással.A mulatás másik formájátválasztotta a 11. a osztály, amelya kőszegi kalandparkba látogatottel. Másnap hazafelé megnéztekGyőrben egy kiállítást, amely sajátbevallásuk szerint rendkívül érdekesvolt. Egy másik érdekes programotnézett meg a 11. d osztály, ők a DaVinci-kiállításra nyertek betekintést.Emellett még ellátogattak a csodaszépBörzsönybe. Nagy utazásnakvolt kitéve a 11. b osztály, akik Pécsrelátogattak a Vasarely Múzeum és apécsi állatkert kedvéért. Kényelmesprogramot választott a 9. c osztály,akik egy kis kulturális program utánbetértek a győri élményfürdőbe,hogy relaxálással töltsék a maradékidőt. A 10. c osztály még márciusbanhárom napot töltött Berekfürdőn. Ezidő alatt számos érdekes dolog történtvelük. A 9. a Balaton-felvidékreutazott. Jártak a tapolcai tavas barlangban,megmászták a Badacsonyhegyét, és rengeteg érdekes dolgotláttak a két nap alatt. Legszerencsésebbnekviszont a 11. c és a 9. dosztály mondhatja magát, akik egyközös kirándulás keretében az országmásik végébe, Tiszabecsre mentek,ahol egy kenutáborban töltötték elaz időt, nem kevés ideig, négy napig.Bizonyára felejthetetlen élménybenvolt részük. Egy dolgot biztosan kijelenthetünk:remek kirándulásokkalés programokkal zárták a BárdosLászló Gimnázium diákjai az idei osztálykirándulásokat.Kanyok ImreVersenyeredményekA Bárdos tanulói már sokszor bizonyították,hogy az élet minden területénjó teljesítményt tudnak nyújtani.Ez természetesen érvényes aversenyekre is. Az elmúlt időszakbanis rengeteg szép eredmény született.Ezeket vesszük most számba.Az OKTV-n német nyelvbőlHudacsek Klaudia (12. b) az országos21., míg Sárfi Norbert (12.b) a 22.helyen végzett. Felkészítő tanárukFadilné Eizen Erika. Az Országos SpanyolVers- és Prózamondó versenyenVarga Balázs (10. a) 4., Szabó Anita(9. a) pedig 10. lett. Felkészítő tanáraikVarga Mária és Horváth Enikő.A megyei német írásbeli versenyenhárom tanulónk ért el „dobogós”helyezést. Major-Eisler Botond (6.a) az első, Muhacsek Gábor (6. a)és Vankó Bence (7. a) pedig a másodikhelyen végzett. Előbbi kettőfelkészítő tanára Katonáné BerkiIldikó, utóbbié SchwarczingernéFuchs Mónika. A Váci iskola általmeghirdetett angolversenyen tarolta Bárdos. Magi Mária tanárnőfelkészítésében Pataki Petra (5. a)1., Wiszt Péter (5.a) 3., Barta Bálint(8. a) 2., Buszlai Donát (8. a) 3. lett.Valicsné Glodán Erzsébet tanulóiközül Számadó Zsuzsanna (6. a) 2.,Balatoni Ádám (6. a) 3. helyezéstért el. Reiner Zsoltné irányítása alattZemplényi Zsófia (7. a) megnyerte aversenyt saját kategóriájában, mígSzűcs Adrienn (7. a) harmadik helyezettlett.A matematika területén sempanaszkodhat iskolánk. A Gordiuszmatematikaversenyen Kiss Judit (11.a) országos 3. lett. Felkészítő tanáraTegez Rita. Wiszt Péter (5.o.) a Zrínyimatematikaversenyen megyeiviszonylatban az 1., országosbana 31. helyen végzett. FelkészítetteMuraközy Gáborné. Testvére, WisztNagy Tamás felvételeiAttila (9. a) az Arany Dániel matekversenyenszintén megyei 1. lett, ésaz országos döntőbe jutott. Felkészítőtanára Tegez Rita. MuraközyGáborné irányítása alatt Kiss Bálint(8. a) országos 14. helyezést ért el.A Kenguru matematikaversenyen 4diákunk csillogtatta meg tudását.Major-Eisler Botond (6. a) CsermákJúlia felkészítésében megyei 1., TegezRita tanárnő segítségének köszönhetőenWiszt Attila (9. a) országos3., Muraközy Gáborné tanítványaiközül pedig Vankó Dániel (5.a) országos8., Wiszt Péter (5. a) országos11. helyezett lett.A matematikához szervesenkapcsolódó tantárgyakban szinténsikereket értek el diákjaink. ANemes Tihamér számítástechnikaversenyenMiglász Dániel (10. a)az alkalmazói kategóriában megyeielső, országos 44., a programozóikategóriában pedig országos 12. lett.Felkészítő tanára Nagy Kálmán. Asárberki iskola által meghirdetettinformatikaversenyen hardverismeretbenBuszlai Donát (8. a) első,míg szövegszerkesztésben ZöldGábor (8. b) második helyen végzett.Felkészítőjük Rajcsány Miklós.A Logo számítástechnika-versenyenKovácsné Németh Sarolta és NagyKálmán felkészítésében MiglászDániel (10.a) országos 4., Nagy Kálmántanulója, Molnár Viktor (9. a)megyei 3., országos 22., KovácsnéNémeth Sarolta diákja, Kiss Bálint (8.a) megyei 2., országos 18., SorbánZoltán (6. a) pedig Rajcsány Miklósés Kovácsné Németh Sarolta irányításaalatt megyei 2., országos35. lett. Az Irinyi-kémiaverseny országosdöntőjébe jutott Kató Zoltán(10. a). Felkészítő tanára MedveAndrásné Papp Valéria.A humán érdeklődésű diákokis megtalálták a nekik megfelelőversenyeket. A Nyelvünkben élünkversenyen Gacsályi Adrienn (7. a)országos 3. helyezést ért el. Felkészítőtanára Ogonovszkyné TanczerErzsébet. A Simonyi Zsigmond he-2 À La Bárdos • XXI/2009. pünkösdi szám


édes otthonlyesírási versenyen megyei első lettés az osrzágos döntőbe jutott PatakiPetra Gabriella (5. a) és MakacsekGábor (6. a). Major-Eisler Botond(6. a) a megyei második helyen végzett.Felkészítő tanáruk Farkas Noémi.Ogonovszkyné Tanczer Erzsébettanulói közül Zemplényi Zsófia (7. a)szintén megyei második lett. FarkasNoémi tanítványai közül BeiermeisterTamás (8. a) a városi fogalmazási versenyenkülöndíjban részesült, IzingDorina (8. a) megnyerte a városiszavalóversenyt, Pohner Nóra (8.a) pedig megyei második lett a Bendegúz-versenyen.A megyei rajz- ésműalkotáselemző versenyen, mintminden évben, most is tarolt a Bárdos.Rajz kategóriában Gróf SzabinaRita (11. c) 3. lett. A műelemzés kategóriábanVankó Bence (7. a) nyert,Juhász Zoltán (5. a), Somogyi Szandra(9. d) és Hummel Kristóf (10. b)második, míg Sátori Roxána (9. b)és Hrubos Szandra (11. c) harmadikhelyezést értek el. Felkészítő tanárukGeiger Péter.Két olyan versenyen is szép eredményekszülettek, amelyek nem képezikszervesen a tananyag részét. AMÜTF által meghirdetett pénzügyiismeretek versenyen Tóth Ist ván(11. a) 2., Hummel Kristóf (10.b) 3.helyezett lett. Az APEH versenyén,a Rangadón csapatunk régiós 3. lett.A csapat tagjai Polák Dóra (10. a),Csermák Vilmos (10. a), Tóth Ist ván(11. a), Hummel Kristóf (10. b) ésMányi-Szabó Attila (9. b). Mindkétverseny indulóinak felkészítőjeKőrösi-Fehér Róbertné.A meglehetősen hosszú listábólmindenki levonhatja a következtetést.A versenyzőknek és a felkészítőtanároknak gratulálunk, és reméljük,még sok ilyen szép eredményt tudhatnakmagukénak a jövőben.Mihóczy MercédeszÀ La Bárdos • A Bárdos LászlóGimnázium élménymagazinja. Megjelenikötször egy tanévben. XXI. év f.,2009. pünkösd hava. Lapszerkesztõk:Bérces Karolina, Giczy Csenge, MadarászAnna, Mihóczy Mercédesz. Munkatársak: Járfás Vivien, Váradi Ágnes.Felelõs szer kesz tõ: Nagy Tamás. Olvasószerkesztõ:Dob ro va Zita és SiposEtelka. Felelõs kiadó: Sándor Jánosigazgató. A lap címe: Bárdos LászlóGimnázium. 2800 Tata bánya, GálIstván-ltp. 701. Telefon: 34/311-749E-mail: zekany@chello.hu, dzit@vipmail.hu Ismételten felhívjuk kedvesolvasóink figyelmét, hogy a korrekttájékoztatás érdekében a cikkeknekakkor is megjelenést biztosítunk,ha tartalmukkal a szerkesz tõség nemfeltétlenül ért egyet.Új elnöke van a diákönkormányzatnakTisztújítás utánBizonyára sokan nem tudjátok még az iskolában, hogy adiákönkormányzatnak új elnöke van. Ő Juh ász Szabina, azöt évfolyamos, nyelvi előkészítős 10. c osztály tanulója. Hogyjobban megismerjétek eddigi tevékenységét és terveit, azÀ La Bárdos megbízásából beszélgettem vele egy keveset.• Kedves Szabina! Nos, honnanis jött a döntés, hogy diákelnökakarsz lenni?– Mindig is szerettem programokatszervezni. A dolgokat átláthatóvátenni és rendszerezni. Ez a kétdolog elengedhetetlen egy jó programlebonyolításához. Kihívást látokabban, hogy ezeket itt alkalmazzama Bárdosban.• Mit gondolsz, nehéz diákelnökneklenni?– Még igen. Hiszen úgy gondolom,hogy kevés dologra támaszkodhatok,amikből építkezni tudnék, és sok dolgotújra át kell gondolni és szervezni.Úgy látom, hogy ez jó irányban halad,és remélem, hogy jövőre már könynyebbenátlátom majd a diákönkormányzathelyzetét, lehetőségeit, éssaját szerepemet ebben az egészben.• Szóval radikális változásokrakészülsz? Úgy értesültem, hogya gyűléseknek a menete, illetvea jellege is megváltozott. Te mitgondolsz erről?– Eleinte azt hittem, hogy könynyebblesz a váltás, de rá kellettjönnöm, hogy ez nem csak rajtammúlik. Azt tapasztaltam, hogy méga DÖK-tagok sincsenek hozzászokvapéldául ahhoz, hogy egy hónapbantöbbször is összegyűljünk. De szerintemmár kezdenek rájönni, hogymiért is DÖK-tagok, és hogy mi lennea feladatuk. Az elsődleges célom,hogy minél hamarabb összeszokjunk,és úgy működjünk, mint ahogy egydiákönkormányzatnak kell.• Ezek a gyűlések hivatalosvagy inkább baráti jellegűek?– Azt veszem észre, hogy ezeka délutáni összejövetelek már egyreinkább hasonlítanak egy barátitársaság összejöveteleire. Amipersze nem gond, mert így senkisem érzi magát ,,kényszerhelyzetben”(nevet). Mármint hogyezeken részt vegyen. Oldott hangulatbanjobban megy a tervezés!• Milyen céljaid vannak?– Azt kell mondanom, hogy a céljaimfolyamatosan változnak. Mindigadódik egy új probléma, amelyet megkell oldani. Szeretném, ha a jövőbentöbb diák venne részt a DÖK általszervezett programokon,ezt nevezhetném a célokcéljának.• Mik a terveid a következőtanévre?– Mindenképpenszeretném az elgondolásaimatmegvalósítani.Tehát a ,,négyévszak” programot,a kultúrák napját ésaz ismerkedős bulit.• Mit gondolsza vezérfiúk/-leányok szerepérőla Bárdosban? Elítéled, vagyte is inkább közéjük tartozol?- (Nagyon nevet.) Nem érzem úgy,hogy közéjük tartoznék, én csak egyvalaki vagyok a sok közül. De mégis azkülönböztet talán meg a többiektől,hogy szeretnék valamit alkotni. Úgylátom, hogy sokan nem mindig olyanembereket követnek, akik arra érdemesek,és akiket lenne miért követni.• Magadat milyennek tartod?– Ez attól függ, hogy mennyitámogatást kapok azoktól az emberektől,akik közel állnak hozzám.Illetve, hogy milyen éppen a hangulatomés a lelki állapotom. De egyvezérszemélyiségnek nehéz feladatavan. Hiszen nem kis felelősség vanrajta. Még akkor is, hogyha nem fontosfeladatokat vállal magára, hanemcsak egyszerűen az elveit képviseli.• Örülsz a kinevezésnek?– Mindenképpen, mert én csakkét éve jöttem Bárdosba, és örülök,hogy ennyi idő elég volt ahhoz, hogyaz emberek bizalmát elnyerjem. Úgyérzem, hogy az előttem álló kihívásoknakmeg tudok felelni.• Lesz-e lehetőségük a diákoknaktéged megismerni?– Természetesen. Nagyon szeretekbarátkozni és új embereketmegismerni. A DÖK-tagok, gondolom,már sokat tudnak rólam, éshát… ha a diákok eljönnek az általunkszervezett programokra, akkor ottmindenkinek lehetősége van arra,hogy megismerjen. A legközelebbiilyen lehetőség az évzáró bográcspartilesz. Az előzetes felmérésekalapján közel százan leszünk.…És talán ezekből a válaszokbólfotó: szédeli Józsefis jobban megismertétek ifjú elnökünket.Úgy gondolom, hogy fontosdolgokat képvisel, amikről példát lehetvenni. Én már sok éve ismerem,és mondhatom, mint közösségi ember,szervező és persze mint barátnőmegállja a helyét! Jó döntés volt!Hlotyák AnnaZöldnapIdén is eljött az idő, mikor egy kiskomédiával és paródiával búcsúztattuka végzős évfolyamot. Ebbenaz évben kedvezett a szerencse azalsóbb osztályoknak, mivel négy isdolgozhatott együtt. A négy osztály11. a, 11. b, 11. d és 12. c hét órát figurázottki, és a közös munka meghoztagyümölcsét. Egy rendkívül szórakoztatónapot sikerült összeállítaniuk.Az órák után két meghatóLGT-számmal is búcsúztatták méga ballagókat, ezután ők köszöntekel szintén dalban iskolájuktól, tanáraiktól,társaiktól.Nők, férfiak, művészeka kávéházbanMúlt hónapban iskolánk vendégelőadójaSaly Noémi volt, aki irodalomésBudapesttörténész, helytörténetiírások szerzője és kávéháztörténettelfoglalkozó kutató. Iskolánkba azutóbbi téma miatt érkezett. Egynagyon élvezetes előadást tartotta magyar irodalom iránt érdeklődőknekKrúdy és társai kávéháziszokásairól és azon eseményekről,amelyek ott történtek velük. Sokszórakoztató anekdotával örvendeztetettmeg bennünket, és vittbele minket „a régi budapesti életelbűvölő esszenciájába”. - bka -À La Bárdos • XXI/2009. pünkösdi szám 3


édes otthonÓ 1A masszázságyak mindkét napon nagy sikert arattak. Képünkön Bérces Karolina és Legát Csaba relaxálódik a12. c osztálybólEzen a két napon mindenki talált érdeklődésének megfelelőszórakozástSzombaton már lelohadt a pénteki nyüzsgés.Úgy gondoltam, ideje egy kicsit körülnézni, úgysemvolt rá időm az elmúlt nap. Először betévedtema diákelőadásokra. Valahogy ott is ragadtam.Izgalmas volt nézni, ahogy a versenyzők olyandolgokról beszéltek – magabiztosan és világosan–, amiről nekem fogalmam sincs. Néha éreztem,hogy tapintani lehet a feszültséget a levegőben, ésvolt olyan versenyző is, akibe szinte belefojtottaa szót a tisztelt zsűri.A diákelőadásokról kiszabadulva kerestemnémi felfrissülést, így lenéztem a bajtársakhoz ateaházba. Mivel pénteken teamérgezést kaptam,úgy döntöttem, megnézem, mit is rejt a fakultatívprogram a mai napra. Bonsaikiállítás. Na, igen!Én pont az az ember vagyok, akit a növényeknem nagyon kötnek le. De ez a mini fás dologmegfogta a fantáziám. Hogy lehet egy fa kb. 60cm magas, ha 43 éves? Sajnos erre a kérdésemrenem kaptam választ, de jó volt egy kis zöldet látni,mégiscsak a biológiáról és a környezetvédelemrőlszólt ez a másfél nap.Megnéztem a kavicsokat is, és a könyvek semaradtak ki a sorból. Bolyongásomnak az vetettvéget, hogy kezdődött az utolsó előadás, és nemakartam róla lemaradni.Nagy Tamás felvételeiAttól tartottam, hogy idejön egy egyetemitanár, és olyan dolgokról fog beszélni, amit nemnagyon fogok megérteni. Úgy vélem, Dr. MeleghBéla ezt teljes mértékben megcáfolta. Észbontóelőadás volt, felkeltette bennem az érdeklődést.Az előadás után sikerült vele egy pár szót váltanom,és rávilágított arra, hogy nincs elég idő egyolyan témát, mint a genetika, minden szépségévelegyütt bemutatni negyvenöt percben.Nem baj, így jártam. A vacsorának vége, pedigcsak előételt kaptam. Tizedik biológusnap ide vagyoda, nekem ez volt ez első. A TUDOK konferenciaután nem számítottam ekkora felhajtásra. Aztgondoltam, hogy a Diákbiológus Napok lesznekés kész. Tévedtem. Teljes mértékben felülmúlta aTUDOK-ot, és már megszületett bennem egy fogadalomis a következő alkalommal kapcsolatban:egyszerre mindenhol ott leszek! Mindenkinek, akibenne volt a szervezésben, lebonyolításban, versenyzésben:le a kalappal! Óriási élmény volt.Madarász AnnaNévadónk emléktábláját – kevéssé stílszerűen – aziskolától két utcával odébb róla elnevezett utca torkolatábanállították. Az emlékkő avatásánál iskolánktanárai és volt diákjai is megjelentekPénteki programKörnyezet- és természetvédelemKhalil Sandián: Gyógyszerek és a környezetünk(Széchenyi Gimn., Dunaújváros, Trencséniné Berzai Zsuzsanna)Simon András–Horváth László: Legyünk szelektívek!(Tinódi Sebestyén Gimnázium, Sárvár, Vígh Viktor)Csalános Dóra: Fényszennyezés(Eötvös József Gimnázium, Tata, Jankyné Jurecska Mária)Konstantin Izabella Zita: Alternatív energiaforrások(Széchenyi Gimn., Dunaújváros, Trencséniné Berzai Zsuzsanna)Keczán András: Zuzmótérképezés Oroszlányvárosában (Lengyel Gimn., Oroszlány, Dr. RadványinéVarga Andrea és Eichardt János)Kreinekker Herbert: Ökonyomozó(Kossuth Közg. Szki., Tatabán ya, Holló-Szabóné Bozsó Ilona)Horváth Dorina: Zajszennyezés és hatásai(Széchenyi Gimn., Dunaújváros, Trencséniné Berzai Zsuzsanna)Egresy István Péter: A Vértes északnyugatioldalán elterülő sziklagyepek vizsgálata(Lengyel Gimn., Oroszlány, Eichardt János)Salamon Péter: A Lahn-patak élőhelyvizsgálata(Róth Gyula Szki., Sopron, Hoczek László)Szabó Róbert: Környezetvédelem(Széchenyi Gimn., Dunaújváros, Trencséniné Berzai Zsuzsanna)Bálint Ildikó: A globális felmelegedés hatásai…(Széchenyi Gimn., Dunaújváros, Trencséniné Berzai Zsuzsanna)Bíró Martin: Az emberi tevékenység kedvezőtlenhatásai (Premontrei Gimn., Szombathely, Gombás Mónika)Kovács Krisztina: Bioindikátorok az élővilágban(Széchenyi Gimn., Dunaújváros, Trencséniné Berzai Zsuzsanna)Hermann Petra: Barangolás a Kerka völgyébe(Premontrei Gimn., Szombathely, Gombás Mónika)Dózsa Lilla: A rácalmási-szigetvilág(Széchenyi Gimn., Dunaújváros, Trencséniné Berzai Zsuzsanna)Klasszikus biológiaVarga Dóra: Drogok hatása az iskoláskorúakra(Bernáth Kálmán Szki., Vác, Csíkós Tóth Ágnes)Korán Dorottya: Cisztás fibrózis(Bárdos Gimn., Tatabán ya, Medve Andrásné Papp Valéria)Hernádi Szabolcs: A vidra táplálkozásökológiája(Újhelyi Mezőg.-i és Közg.-i. Szki., Szentlőrinc, Dénes Eszter)Krkos Boglárka Zsuzsanna: Tata zöld területeinekfagyöngyfertőzöttsége(Pápai Ref. Koll. Tatai Gimnáziuma, Tata, Zöld Sziget Kör)Török Ferenc: Madárpókok párzási szokásai(Balassi Gimn., Budapest, Molnár Ágnes)Lorencz Noémi: A zsenyei ezeréves tölgy nyomában(Premontrei Gimn., Szombathely, Gombás Mónika)Maklári Petra: A szülési körülmények és a magatartásiproblémák kapcsolata(Bárdos Gimn., Tatabán ya, dr. Sopowné Balogh Elvira)Tóth Evelin: Tanult és öröklött viselkedési formák(Bernáth Kálmán Szki., Vác, Csíkós Tóth Ágnes)Berekméri Eszter: A dunaújvárosi magaspart(Széchenyi Gimn., Dunaújváros, Trencséniné Berzai Zsuzsanna)Sahin-Tóth Judit: Az ember hatása az ausztrál ésúj-zélandi madárvilágra(Széchenyi Gimn., Dunaújváros, Trencséniné Berzai Zsuzsanna)Csák Boglárka: Az iskolai stressz(Bárdos Gimn., Tatabán ya, dr. Sopowné Balogh Elvira)Molnár Eszter: Barlangi albérlők(Újhelyi Mezőg.-i és Közg.-i. Szki., Szentlőrinc, Dénes Eszter)Wiszt Attila: Korunk egyik népbetegsége, a fogszuvasodás(Bárdos Gimn., Tatabán ya, Medve Andrásné Papp Valéria)Kovács Melinda: Dunaújváros madarai(Széchenyi Gimn., Dunaújváros, Trencséniné Berzai Zsuzsanna)Józsa Tamás: Szabad-e vadászni a XXI. században?(Zrínyi Miklós Gimn., Zalaegerszeg, Tölgyesiné Kovács Katalin)Himes Eszter: A XVII. kerület állatvilága(Balassi Gimn., Budapest, Molnár Ágnes)Szombati programKörnyezet- és természetvédelemÓvári Tamás: Globális felmelegedés hatásaa Bozsoki-zsidórét vegetációjára(Premontrei Gimn., Szombathely, Gombás Mónika)Ősz Fanni–Csaplár Mariann: A tatai Fényes-fürdőkvízminősége (Bárdos Gimn., Tatabán ya, Sopowné B. E.)Kovács Barbara: Biogázüzemek(Széchenyi Gimn., Dunaújváros, Trencséniné Berzai Zsuzsanna)Tordai Ágoston: Szállópor – mítosz vagy valóság(Dobó Katalin Gimnázium, Esztergom, Lampert Zoltán)Oláh Máté: Fenntartható-e az ártér?(Boronkay Műszaki Középi. és Gimn., Vác, Réti Mónika)4 À La Bárdos • XXI/2009. pünkösdi szám


édes otthonBucsella Edit: Kármentesítés a DUNAFERR DBKKokszoló Kft. területén(Széchenyi Gimn., Dunaújváros, Trencséniné Berzai Zsuzsanna)Klasszikus biológiaMolnár Dóra: Vadlúd sokadalom(Eötvös József Gimnázium, Tata, Jankyné Jurecska Mária)Pajor Csaba: A könnyen jött siker ára(Boronkay Műszaki Középi. és Gimn., Vác, Réti Mónika)Kovács Judit: A Nagy Strázsa-hegy barlangja(Dobó Katalin Gimnázium, Esztergom, Lampert Zoltán)Grünvald Petra: A közönséges mókus megfigyelése(Újhelyi Mezőg.-i és Közg.-i. Szki., Szentlőrinc, Dénes Eszter)Szalai Bernadett–Szabó Dorina: A kutyák agreszszivítása(Bárdos Gimn., Tatabán ya, Sopowné B. E.)Szántó Anita: A dunaújvárosi Baracs úti Arborétum(Széchenyi Gimn., Dunaújváros, Trencséniné Berzai Zsuzsanna)HelyezésekI. Környezet- és természetvédelem1. Salamon Péter (Róth Gyula Szki., Sopron)2. Tordai Ágoston (Dobó Katalin Gimn., Esztergom)3. Simon András–Horváth László (Tinódi, Sárvár)II. Klasszikus biológia1. Kovács Judit (Dobó Katalin Gimn., Esztergom)2. Korán Dóra (Bárdos Gimn., Tatabánya)3. Molnár Dóra (Eötvös Gimn., Tata)Különdíjasok az I. szekcióban:A megye legjobbja: Keczán AndrásA város legjobbja: Ősz Fanni–Csaplár MariannA zsűri különdíja: Khalil SandiánLegjobb előadó: Oláh MátéA Bárdos különdíja: Óvári TamásKülöndíjasok a II. szekcióban:A város legjobbja: Wiszt AttilaA zsűri különdíja: Grünwald PetraA zsűri különdíja: Török FerencA Bárdos különdíja: Hernádi SzabolcsNagyelőadások• Dr. Szacsky Mihály (Műszaki és Gazdaság tudmányiEgyetem Természettudományi Kar NukleárisTechnikai Tanszék): A veszélyes XXI. század. Afenntartható fejlődés.• Dr. Kovács Krisztina (Kísérleti OrvostudományiKutatóintézet): A stressz és a zsíranyagcsere szabályozásánakösszefüggései.• Krkos Márk barlangász előadása: Hegyek gyomránakzárt világa (avagy áttekintés a környék barlangjairólés lakóiról).• Dr. Haller József (MTA Kísérleti OrvostudományiKutatóintézet Magatartás Neurobiológiai Osztály):Poszttraumás zavar: a vietnámi háborútólaz orvosbiológiáig.• Dr. Almási Kálmán: Szemtől szemben a patológussal:kalandozások a szervek, szövetek és sejtekszínes világában.• Viszló Levente (a Pro Vértes Közalapítvány elnöke)előadása: A Vértes élővilága.• Prof. Dr. Melegh Béla (egyetemi tanár, a MTA doktora,a Magyar Humángenetikai Társaság): Hogyanformálja át a modern molekuláris genetika az életünket?Nagy Tamás felvételeiA költészet kisasszonyaAz À La Bárdos egyik előző számábanmár olvashattuk Vörösmarti Daniellaverseit. Most egy kellemes beszélgetéssorán Novák Nikolett kérdezett rá aversekre és keletkezésük körülményeire.• Először is arra szeretnélek megkérni,hogy mesélj magadról pár szóban!– Tatabányán születtem és élek, tizenöt évesvagyok. Leginkább ingyenölelés-kampányokatszervezek. Szeretek kosarazni, habár közel semmegy olyan jól, mint amennyire szeretném. Szeretekverseket írni, olvasni.• Ha már így felhoztad, térjünk is át averseidre. Mióta írsz?– Hát, ha jól emlékszem, nagyjából olyan másfélévvel ezelőtt kezdtem el az írást.• Miről szóltak az első verseid?– Először nagy érzelmi töltetű verseket írtam,kínról, melankóliáról vagy boldogságról.• Hány verset írtál eddig?– Hú, hát ezt nehéz lenne megmondani. Ha alegelejétől számolom, beleértve a legbénábbakatis, akkor azt mondanám olyan hatvan körüliretehető a számuk. De nem vagyok benne biztos.• Hol találkozhatunk a verseiddel?– Van egy internetes oldalam, ahova mostmegpróbálom feltenni az új verseimet is,mert már rég frissítettem. De ott is húszharmincverset meg lehet találni.• Mit csinálsz még szabadidődbenaz íráson kívül?– Kosarazom, olvasok, kéz műveskedemés rajzolok. Szeretekkarkötőket készíteni, fülbevalókatés egyéb kiegészítőket. Esetlegnekiveselkedem a varrásnak is.Sokszor sütiket sütök, aztnagyon szeretem. Mozibamegyek, sokat vagyok a barátaimmalés kampányokatszervezek.• Mi vesz rá, hogy atévé és az internet kísértéseellenére te írj?– Igazából engem azinternet megkísért, és énhagyom is ezt a kísértést.Tévézni meg nem nagyonszoktam, mert nem igazánvan olyan program, amitnéznék.• Akkor lényegében csakunaloműzés céljából írsz?– Nem, egyáltalán nem. Nemcsak unaloműzés miatt. Úgy vagyokvele, hogy amikor valamilyennagyobb érzelmi állapotbanvagyok, azt kiírom magamból.• Mikor jönnek a jó ötletek?– A kaotikus állapotokban. Nekemahhoz, hogy írni tudjak, vagy nagyonboldognak, vagy nagyon leépültnekkell lennem. Esetleg, ha nagyon nagy szándékombanáll az írás, például, ha határidőre kell, mondjukegy versenyre. De nem tudok csak úgy nekiülni,hogy: Na, akkor most írnom kell! Nekem el kellérnem ahhoz egy sokkos állapotot, hogy alkotnitudjak. De a filmek vagy a zene is sokszor szerepetjátszik egy-egy mű létrejöttében.• Mit gondolnak az ismerőseid erről a tevékenységedről?– Pár barátnőm szintén írogat, szóval ők elolvassák,kritizálják. Van néhány ismerősöm, akikszintén olvassák, és építő kritikát gyakorolnak rám.Cserébe én is olvasom az ő műveiket. Oda-visszaműködik ez. Végül is nem zavarja őket.• Kik támogattak és támogatnak a leginkább?– Nagyrészt a barátnőim, a versíró ismerőseim,a barátom és a tanáraim az iskolában.• Vannak állandó motívumok a verseidben,amiket előszeretettel használsz?– Általában a naplemente, a némaság, a hallgatásés az éjszaka. Meg még nem is tudom, mi.Próbálok rágondolni, mi lehet, de nem nagyonjut eszembe semmi.• Inkább új dolgokat próbálsz ki írásnál?– Igen. Vannak úgymond egészen gyerekesverseim is. Esti meséről szólótól kezdve a szivárványosonát a nevetésig. De vannak egészenkomor, lehangoló műveim is. Amik az elmúlásrólvagy csak a hétköznapiságrólszólnak.• Amikről írsz, azok tükrözik a belsővilágodat? Ilyen vagy te is?– Néha. Inkább azt tükrözik, hogymiket szeretek. Például van egy versem,a Találkozó. Én nagyon szeretem a földtőlelrugaszkodott dolgokat. A természetfelettifilmeket meg az ezekről szóló könyveket.Általában képtelen vagyok olyat írni,ami a való életről szól. Novelláknak isnekiálltam, de egyszerűen nem tudtamvalóságszerű dolgokat írni.Nem is szeretek ilyeneketolvasni. Szóval…• Szeretnél későbbkomolyabban foglalkozniaz írással, vagy csak hobbiszintenűzöd?– Egyelőre csak hobbiszinten,mert főként azt tartom szem előtt,hogy egy művészeti főiskoláravagy egyetemre bekerüljek. Deúgy gondolom, a megjelölt iskoláklistáján valamilyen újságírássalkapcsolatos intézmény isszerepelni fog. Hátha a művészetiiskolákba valamiért nem kerülnékbe.• Remélem, sikerülni fog.Sok sikert a további terveidhezés a verseidhez is. Köszönöm azinterjút.– Nagyon szívesen.À La Bárdos • XXI/2009. pünkösdi szám 5


literata societas„Egy modern pikaró kallódásai”„Hej, fanyar lecke ez , leckéje az utaknak!Ma, tegnap, holnap és örökre a világ egyhangú,kicsi hely, rossz ketrecet mutat csak,únalom-sivatag fájó oázisát!Menni, maradni jobb?Maradj, ha tudsz te tűrni, menj, ha kell.Van, ki fut és van, ki sutba ül.”(Baudelaire: Az utazás. Tóth Árpád fordítása)•A múlt század másodikfelének egyik érdekes -lassan feledésbe merülő– publicista-íróját szeretnémbemutatni. 1944.június 27-én születettÉrsekújváron. Szegedenmegkezdett orvosi tanulmányaitPesten fejeztebe. A diploma megszerzéseután több mint tízévig gyakorló orvoskénttevékenykedett, a hetvenes években a Medicinaegészségügyi kiadó szerkesztőjeként dolgozott,majd különböző lapok (pl. Új Tükör, Mi Világunk,Börtönújság) orvosi rovatait vezette. Ezekben azírásokban egy sajátos stílust teremetett, amelyetaztán számos szépirodalmi kötetében hasznosított.Orvosi tárgyú műfordításai és rádiójátékai isvannak. Gazdag tapasztalati anyag alapján elsősorbanaz orvos és beteg világának furcsaságait,torzulásait írta meg szórakoztató, olvasmányosformában. A Magyar Írók Szövetsége Fiatal ÍrókKörének alapító tagja. Tizenkilenc kötete jelentmeg, Nívó-díjat kapott, két művéből még tévéfilmis készült. Bohém életviteléről számos anekdotakering, a neten hasonló véleményt olvastamróla: „Igen, Bólya Péter orvos. Sajnos ő is az volt,akiről elmondhatjuk (Frank Zappa nyomán): Egyember, akinek nem kellett volna annyit piálnia.”Prózájában a csavargó, a vándor, az idegen, azörök hontalan és céltalan lesz nála központi hőssé,kinek nyugtalanságát olyan jól ismerete Villon, kibenönmagára lelt a romantika, kit prózaversébenBaudelaire is megörökített. Törekszik az ironikus,távolságtartó és a belülről történő ábrázolásra.Ezen stílusjegyek egyik legismertebb művére isjellemzőek, a C-dúr, fisz-moll című regényére.A mű főszereplője Ágoston László, aki egybizonyos Zsuzskának meséli eseménydús életét,és a legtöbb gondolatmenet Zsuszkának való bizonyítgatássalzárul. Ágoston Lászlót a Balatononéri a hír, hogy nem vették fel az ELTE magyar–történelem szakára helyhiány miatt. Értelmiségiszármazék, a művelt középosztály tagja, apjabelgyógyász, anyja zenetanárnő. Balatoni utazásátsaját maga fedezi, egy fogadóban dolgozik.Hatesztendős kora óta zongorázik, de néhány évecsak dzsesszt játszik, és a zongorát dobra cseréltekörnyezete legnagyobb csodálkozására. Emellettmegszerette az írást is. Egyik írását elküldte az Életés Irodalomnak, ahol közlés helyett biztatást kapott.Mikor édesanyja megtudja ezt, nagyon hevesena reagál: „Te szerencsétlen, teljesen elment azeszed?! Most meg író akarsz lenni? Tudod te egyáltalán,hogy mi folyik itt a művészek között? Ölikegymást, rosszabbak, mint a maffiózók, nézd csakmeg, a fele öngyilkos lesz harmincéves korában.”A következő helyszíne a cselekménynek mára Tulipán eszpresszó. „Zenész lettem (egy vidékivárosban), bárdobos, a lotyók kedvence. Konyakotiszom, sokat, hiszen ingyen van, a vendégekfizetik. A pincérnő (Ilona) szőke és csal. A zongorista(Fecó) ittas. A bár füstös, félhomályos,csak egy-egy nepper gyűrűje villan. Kettőig tarta műszak.” Megjelennek a presszóban a kisvárosjellegzetes figurái és a szerelmek: Elvira (a kisvárosiorvosnő), Erzsi (Fecó volt felesége), Lia (aszaxofonos, sztálinvárosi volt KISZ titkár), Beke(a helybéli újságíró húga) és Berkesné a főbérlő.Ágostos László ekkor már úgy érzi, felnőtt, nemfél semmitől, nincs ki lenézné, megalázná, tiszteliőt a város és annak lakóserege. „Jó zenész vagyok,jó író, szép, üde, friss kölyök.”Azonban a gyakori delíriumban és annak környékénfelmerül a főszereplőben egy gondolat.„Bolyongó zenészek, finom lelkű művészek, gyengeprédák, meddig élhetünk még, meddig?”„Itt is voltam.Nem tudtam megsemmit magamról.Álom ide, valóság oda…Most… keresekegy másik várost.Haza már nemmegyek, soha többet.Az építőmesterzuhanásaMájus utolsó hétfőjén ismét színházlátogatásonvettünk részt, ezúttal a budapesti RadnótiSzínház volt a célpont. Sokan tartják, hogy akötelező olvasmányok izgalmasabbak filmkéntlevetítve, vagy épp a színpadra álmodva. Nemmondanám, hogy én is ezen a véleményen vagyok,de hétfő este valami megváltozott. A Solnessépítőmester egy egészen új oldalát mutatta bea kötelezőknek. A főszerepekben olyan neveketemlíthetek, mint Bálint András, aki egyben a színházigazgatója; vagy éppen Marjai Virág és KovátsAdél. A történet viszonylag egyszerű. FőszereplőjeSolness építőmester, aki boldogtalan és gyermeknélküli házasságban él feleségével, Aline Solnessel.Gyengéd szerelmi szál fűzi a könyvelőnőhöz, KajaFoslihoz, aki viszont az építésznél dolgozó fiataltehetség, Ragnar Brovik jegyese. Solnessről a legfontosabbtudnivalók, hogy retteg a fiatalságtól,a feltörekvő tehetséges generációtól, illetve amagasságtól. Hirtelen egy őszi estén betoppanegy fiatal hölgy a házba, bizonyos Hilde Wangel,aki a főszereplőt keresi. Az építőmester éppentíz éve azon az estén megcsókolta az akkor mégtizenhárom éves lányt, és ígéretet tett neki, hogytíz év múlva egy királyságot ad neki. A fiatal lányeddig várt az ajándékra, de mivel nem kapta meg,eljött, hogy számon kérje Solnessen. A darab televan a szereplők lelki vívódásának bemutatásával. Aszimbólumokban gazdag műben fontos szerepetkap a magasság. Ezt bizonyítja a torony is, amireaz építőmester felmászva életét veszti. Be akarjabizonyítani, hogy felül tud emelkedni félelmein,ám mégsem sikerül neki. Izgalmas, elgondolkodtatóés – valljuk be! – megrendítő. Azt ajánlom:olvasd, nézd, és gondolkozz rajta!Járfás Vivien6À La Bárdos • XXI/2009. pünkösdi számÍró leszek.”Ezek a gondolatok foglalkoztatnak egy fiatalírót, zenészt, aki arra törekszik, hogy rájöjjön azélet nagy titkára, ami abban rejtőzhet szerinte,hogy „minden viszonylagos”.Hogy is fejezhetném be jobban mondanivalómat,mint Ágoston László tanárának Pista bánakszavaival: „S dúl, tombol benne a tehetség, jó anarráció, érdekes a cselekmény, élnek a figurák,testet ölt a fogalom, színes a színtelen filó, a hasonlatpontos, jő az atmoszféra s leng, régi szavakpompáznak, összefoly az álom és valóságos, gúnyis van s humor, halál is ,de nem félelmes, nyüszíta lét a gonoszság során…”Bérces Karolina Annaaz oldal képei az internetről származnak


c i n e m á n i a…és az Oscartkapja……Richard Jenkins! Na jó, csak viccelek.Persze most is bejött a papírforma. Perszemost is kínlódás volt az ömlengő kirakatbábuksorát bámulni négy órán át, ahogymár nyolcvanegyedszer tesznek úgy,mintha élveznék, miközben a marslakókatközelebbi rokonnak érzi a szerencsétlenember, aki a képernyő előtt gubbasztéjjel háromkor, és azt reméli, idén jobblesz. Persze most is végignéztük.Idén nyolcvanegyedik alkalommal került megrendezésrefebruár 22-én a Los Angeles-i KodakTheatre-ben az Oscar-átadás. Az est nem sokmeglepetést tartogatott, a filmes világ legfontosabbkitüntetésének számító szobrocskák azelőre megjósolt helyeken landoltak. A gála legesélyesebbfilmje a tíz jelöléssel bíró Danny Boylerendezte Gettómilliomos volt, mely egy mumbainyomornegyedből származó fiú milliomossáválásának csodás történetét meséli el. Ugyana brit-indiai koprodukcióban csupa, Nyugatonismeretlen indiai színésszel dolgoztak, a díjszezonösszes fődíját begyűjtő alkotás győzelme egypercig sem volt kérdéses. Statisztikailag ugyan aBenjamin Button különös élete állt a jelöltségi listaélén a maga tizenhárom nominációjával, mégishiába az Oscar-barát szirupos történet, Brad Pittés Cate Blanchett évtizedeken átívelő románca ésa főszereplő elcsúfítása a technikai díjakat leszámítvanem remélhetett sok mást. Nyolc jelölésevolt a legújabb Batman-mozinak (Heath Ledgertuti befutó, azonkívül pusztán technikai díjakravolt esélyes), és az első homoszexualitását nyíltanfelvállaló amerikai politikus, Harvey Milk életét ésmeggyilkolását bemutató Milknek. Hat jelöléstkapott a romantikus lelkű robot, WALL-E, mely alegjobb animáció kategória biztosabb győztesevolt, mint az est összes többi díjának kimeneteleegyüttvéve. Öt díjért szállt versenybe a Kétely;a ’60-es évek New Yorkjában egy katolikus iskolaszigorú igazgatónője (Meryl Streep) meggyanúsítjaegyik papját (Philip Seymour Hoffman) egyfeketebőrű kisfiú megrontásával. Ilyen szereposztásmellett nem csoda a négy színészi nomináció,bár egyikük sem volt mezőnyük legesélyesebbje.Öt kategóriában izgulhatott még a volt amerikaielnök és a feltörekvő riporter interjúcsatáját bemutatóFrost/Nixon, valamint a Kate Winslet ésRalph Fiennes nevével jelzett A felolvasó, melybenegy fiatal fiú bonyolódik szerelmi viszonyba egynála húsz évvel idősebb nővel a II. világháborúutáni Németországban. Három jelölése volt a ClintEastwood rendezte Elcserélt életeknek – melybenAngelina Jolie karaktere keresi eltűnt kisfiát –,valamint az Amerikai szépség és az Apró titkokösszegyúrásának, A szabadság útjainak, ahol SamMendes igazgatta feleségét, Kate Winsletet ésLeonardo DiCapriót az amerikai álom hajhászásánaknem is oly álomszerű útján. Winslet GoldenGlobe-ot kapott e filmben nyújtott alakításáért,a goromba Oscar-kampány ellenére azonban ittkiütötte saját magáta főszereplők mezőnyébőlA felolvasóval,így nem volt meglepő,hogy ez a film is díjnélkül ment haza (valakinekegyszer végrerajtam kívül is feltűnik,hogy DiCaprio micsodaszínész?!)A nézőszám évrőlévre való aggasztócsökkenése miatt aszervezők új házigazdátkértek fel a gálalebonyolítására; azarisztokratikus vonásokkalrendelkezőausztrál színész, HughJackman váltotta az előző évek humoristáit ésműsorvezetőit, aki táncolt és dalolt is a siker érdekében(bár laikus véleményem szerint a ceremóniatöbbi részétől elütő elegancia erőltetése helyetta műsoridő háromóra alá redukálása ésa reklámok drasztikusmegnyirbálása jelentenéa megoldást). Újítástörtént a színészi kategóriákdíjazásábanis, ami rögtön az elsődíj átadásánál megleptea közönséget. Ötdíva vonult a színpadra,hogy átadják a legjobbnői mellékszereplőnekjáró Oscart PenélopeCruznak Woody AllenVicky Cristina Barcelonacímű filmjébennyújtott alakításáért.A forgatókönyvekkategóriájában a Milkrészesült az aranyszoborból(Dustin Lance Black) azeredeti, míg a Gettómilliomos (Simon Beaufoy)az adaptált forgatókönyvért vihetett haza egyegydíjat. Ezzel a Gettómilliomos megszerezteelső díját, és kezdetétvette szárnyalása. Alegjobb animációs film(WALL-E) és animációsrövidfilm (La Maisonen Petits Cubes) utána látványtervezés(Benjamin Button különösélete), a kosztüm(A hercegnő) és a smink(ismét Button) kategóriákdíjai következtek.Az operatőri díj átadásáraszínpadra érkezőJoaquin Phoenix paródiakénthosszú szakállat,bozontos üstökötKeira Knightley itt még – egyelőre – boldog hercegnőként. Lesz ez még így sem…Az angol film jelmeztervezője Oscart kapott teljes joggal, bár nekünk, magyaroknakleginkább az operatőr, Pados Gyula munkája tetszikés napszemüvegetviselő Ben Stiller ésNatalie Portman párosaaz est talán legemlékezetesebb átadói voltak.Sok negatívum mondható el az álomgyárról, deönkritikára azért még mindig képes. A díj AnthonyDod Mantle-é, a lendületes és lélegzetelállítóA Schindlerben főnáci, Az angol betegben magyar nemes, A napfény ízében zsidótúlélő volt a zseniális Ralph Fiennes. Negyedszerre a múltjával küszködő németértelmiségiként sem kapott Oscart, pedig két filmje, A hercegnő és A felolvasó isa cikk fotói az internetről származnakgettóbeli képek megteremtéséért. Legjobb rövidfilm:Játékország. Az utóbbi években újra nagynépszerűségnek örvendő musical műfaja előttKate Winslet funkcionális szexualitása és az ízlés határait súroló korkülönbségmiatt nem lehet felhőtlen tetszéssel fogadni az analfabéta villamoskalauz és agimnazista eminens viszonyát. A többire csak évekkel később derül fény… A felolvasókétségtelenül az év legdrámaibb drámájaÀ La Bárdos • XXI/2009. pünkösdi szám 7


c i n e m á n i atisztelegve Hugh Jackman ismét táncra perdült,majd Beyoncével és a Mamma Mia! meg a HighSchool Musical fiatal főszereplőivel kiegészülveszuperlátványos és gigagiccses produkcióvalvarázsolták el a nézőket minden idők legmeghatározóbbmusicaljeinek dalaiból szemezgetve. Alegjobb férfi mellékszereplő díját a tavaly tragikuskoraisággal eltávozott Heath Ledger kapta A sötétlovagban nyújtott maradandó Joker-alakításáért.A terem állva ünnepelt, az elismerésért Ledgercsaládja mondott beszédet. A győztes nem voltmegkérdőjelezhető, jogossága már más kérdés.A népszerű Ember a magasbané lett a legjobbdokumentumfilm Oscarja, a francia artistárólszóló film főszereplője szobrocskájával az orránegyensúlyozva köszönte meg a díjat. Legjobbrövid dokumentumfilm: Smile Pinki, vizuális effektusok:Benjamin Button, hang: Gettómilliomos,hangvágás: A sötét lovag, vágás: Gettómilliomos,majd Jean Hersholt humanitárius díj Jerry Lewisszínész-rendezőnek a gyermekekért folytatottkaritatív tevékenységéért. Részletek csendültekfel az öt legjobb filmzenéből (ami körülbelülharmadannyi időt kapott, mint a fent említettmusical show), majd A. R. Rahmann megszereztea Gettómilliomos ötödik és hatodik díját, ugyanisa legjobb betétdal kategória győztese is a meseszerűindiai történet lett. A külföldi filmek közöttkisebb megdöbbenést okozva a japán Departuresgyőzedelmeskedett, kiütötte így a nyeregből azesélyesebbnek tartott animációs izraeli Libanonikeringőt és az etnikai kérdéseket boncolgató franciaAz osztályt. A tavaly elhunyt filmes művészekreemlékező videóbejátszást Queen Latifah kísérteElment a tanúBacsó Péter emlékéreA tanúérzelgős dalával, a vásznon megjelent többekközött Charlton Heston, Anthony Minghella, SydneyPollack és Paul Newman. Elérkezvén az egyiklegrangosabb kategóriához, senki nem lepődöttmeg Danny Boyle, a Gettómilliomos brit rendezőjénekdíján. David Fincher (Benjamin Button),Ron Howard (Frost/Nixon), Gus Van Sant (Milk) ésStephen Daldry (A felolvasó) impozáns társaságanem is igen számíthatott másra. Ugyan Boylemegérdemelte a figyelmet olyan filmekkel a hátamögött, mint a Trainspotting és a Huszonnyolcnappal később. A női főszereplők versenyébenhasonlóan egyértelmű volt a győztes. A színpadrabevonuló öt színésznő (Sophia Loren, HalleBerry, Nicole Kidman, Shirley MacLaine és MarionCotillard) lélegzetelállító pillanatot kreáltak pusztamegjelenésükkel. Mindegyikük külön szólt egyegyjelölthöz, és az egekig magasztalták színésziképességeiket, ami meglehetősen hiteltelenre sikeredett,hisz egy agyonajnározott Melissa Leo(Frozen River) után mit is mondhatnának MerylStreepről. Az Oscar Kate Winsleté A felolvasóbannyújtott alakításáért, melyben egy valamikorianalfabéta náci fegyőrt formál meg. Ezzel régótamegérdemelt díjra váltotta hatodik jelölését azÉrtelem és érzelem, a Titanic, az Iris és az Egymakulátlan elme örök ragyogása színésznője. Agála hál’ Istennek belehúzott a végére, máris érkezettaz öt színész, hogy átadják a legjobb férfifőszereplőnek járó díjat. Michael Douglas, RobertDe Niro, Adrien Brody (hogy ő hogy keveredettide?), Anthony Hopkins és Ben Kingsley méltattáka jelöltek érdemeit: Frank Langella (Frost/Nixon),Sean Penn (Milk), Richard Jenkins (A látogató),a cikk fotói az internetről származnakÉletének nyolcvankettedik évében, hosszantartó betegség után március 11-én elhunyta nagyszerű szatírák rendezője, Bacsó Péter Kossuth-díjasdramaturg és filmrendező.Január 29-én, a filmszemle megnyitóján mégátvette a hatvanéves pályafutásának szóló elismerést.„Bevallom, boldog vagyok. De nemstimmel valami az életműdíjjal. Nem akartaméletművet létrehozni, csak filmeket rendezni, éselnézést kérek azoktól, akiket nem tudtam eléggégyönyörködtetni” – mentegetőzött.Kassán született – ahol Márai Sándor és későbbimentora, Márai Sándor testvére, RadványiGéza rendező is –, édesanyja, Palotai Boris híresírónő volt. A család az 1940-es években költözöttBudapestre, Bacsó itt fejezte be a középiskolaitanulmányait a Barcsay Gimnáziumban. 1946-banbeiratkozott a Színház- és Filmművészeti Főiskoláraszínházi rendezőnek. Radványi Gézaösztönzésére átjelentkezett a filmtanszakra.Banovich Tamás, Fehér Imre, Kovács András,Makk Károly, Nádasy László évfolyamtársakéntLukács György, Balázs Béla és más mamár „klasszikusnak” számító szakemberekelőadásait hallgathatták. A „Fényes szelek”fuvallata a Horváth Árpád Kollégium tagjakéntérintette meg többek között SzirtesÁdámmal, Soós Imrével és Jancsó Miklóssalegyütt. Harmadik asszisztensként (MáriássyFélix és Makk Károly mellett) részt vett aVárgesztesen forgatott nagysikerű ValaholEurópában című film forgatásán.Brad Pitt (Benjamin Button) és Mickey Rourke (Apankrátor). Azon kevés pillanatok egyike jött, ahola papírforma úgy-ahogy megbomlott, ugyanis adíjat (a második legesélyesebb) Sean Penn kapta,ezzel valószínűleg örökre megtagadva MickeyRourke-tól a lehetőséget az akadémiai díj elnyerésére(Penn ugyanezt tette Bill Murray-vel öt évvelezelőtt). Beszéde természetesen rendhagyó volt,kezdésként kommunista melegmániás bagázsnaknevezte az akadémiát ilyen karakterek díjazásárautalva. És végül egy mézes-mázos nagyjelenettela gála végén a Gettómilliomos megkapta (megérdemelt?)nyolcadik díját, a legjobb filmért járóOscart. A színpadra tóduló örömködő gyerekseregután Hugh Jackman rövidre zárta búcsúzkodását,majd mielőtt kezdetét vette az elitpartik sora, egyvideó-összeállítással köszöntek el a nézőktől 2009legjobban várt filmjeivel.A még látatlanban is könnyen megjósolhatóvégeredmény nem segített különlegessé tennia 2009. évi Oscar-estet. A filmes felhozatal aligvolt a középkategória felett, így nem volt nehézgyőzedelmeskedni. Számottevő volt a britek sikere,hiszen nemzeti csillaguk, Kate Winslet mellettbrit produkció a Gettómilliomos, az Ember amagasban és A hercegnő is. Ami a rendezvénytilleti, a hatalmas méretűeknek beharangozottújítások színesítették ugyan a programot, de csakhalványrózsaszínek voltak a pirosba vegyülve,holott a színvonalban lényeges előrelépést egyrikítókék átfestés jelentené. De legalább nemvolt rosszabb, mint a tavalyi. Hiszen jövőre úgyismegnézzük.Giczy Csenge1950-ben kapott diplomát, kezdetben dramaturgkéntés forgatókönyvíróként dolgozott.Rendkívüli érzékenységgel ültette át a magyarirodalom legszebb műveit, például ő jegyzi FábriZoltán 1958-ban készült Édes Anna című filmjénekforgatókönyvét, de sokszor dolgozott együttegykori főiskolai padtársával, Makk Károllyal is(Liliomfi, Ház a sziklák alatt, Megszállottak stb.).Rendezőként 1963-ban mutatkozott be a Nyáronegyszerű című lírai művel, amely az akkorifiatalok életét, gondolkodásmódját, magatartásformáitvizsgálta. Hasonló ars poeticával készülta Szerelemes biciklisták (1965), majd a Nyár ahegyen (1967), mintegy előkészítve a komolyabbhangvételű, a fiatalok öngyilkossági hajlamánakmozgatórugóit kutató Fejlövést (1968), amelymeghozta számára az elismerést.ereszd el a szakállamat!Ó8À La Bárdos • XXI/2009. pünkösdi szám


száguldás, porsche, szerelemSzerény erősítésA nagyon jóhoz rendkívül nehézhozzátenni. De a tapasztalt„tuningmániásoknak” nagyon sokszor sikerül.Így történt az Opel Corsa esetébenis, amit a Steinmetz cég vett kezelésbe.A gyári Corsa OPC-ről sok mindent el lehetmondani, de azt, hogy látványként átlagos lenne,vagy a teljesítménye nem lenne megfelelő, aztsemmiképpen sem. Ettől függetlenül akadnakolyan fanatikusok is, akik megőrülnek azért, ha azautójuk hasmagassága nem sokkal haladja meg afekvőrendőrökét, néhány műanyag kiegészítővelkülönböznek a gyáriaktól, és a kipufogó irányábólmélyebb hangok törnek elő. Így megérkezettaz OPC csinosított kis változata – Steinmetzmódra.A külsőre nem sok időt vesztegettek, hiszena Corsa alapállapotában isvonzza a tekintetet. Azértaz első lökhárító kisalsó spoilereket kapott,és az elmaradhatatlanképek: www.steinmetz.comSteinmetz-féle hűtőmaszkis felkerült. A legszembetűnőbbváltozásazonban hátul történt,ahol a lökhárítóban kétúj nyílás van - közel semüresen -, a módosítottkipufogórendszer végződéseivannak benne. Ezannyira jól sikerült, hogytíz extra lóerőt varázsolelő a turbós erőforrásból,így a „mérges” kis Opelkétszázkét lóerős maximálisteljesítménnyelbüszkélkedhet. Valószínűlegsokan örülnek arendszercsere mellékhatásának, ugyanisaz átalakított OPC esetében a hátsó dobszerényebb hanghatása a múlté, így tudajákvelünk, hogy nem akármilyen autóval kerültünkszembe.„Felkeményítették” a futóművet, illetve harmincmilliméterrel rövidebb rugókat használtak azújítás során. Az eredmény roppant látványos, és„rázós” is, főként a gödrökkel tarkított útszakaszokon.Azonban jelentősen javult az autó amúgysem rossz kanyarstabilitása, amihez jócskánhozzájárulnak a hatalmas könnyűfém kerekek is.Rendelkezésünkre állnak tizenhat, illetve tizenhétcollos alumíniumalkotások, de találunk tekintélyesebbméretűeket is. Kínálatukban kétfélesaját formatervezésű kerék szerepel ST3 és ST4fantázianeveken. Az előbbi 8×19, míg az utóbbi8×18 colos méretben „bicolor” festéssel, és profipolírozással csalogatja a tekintetet.Schmidt EdinaGyakran dolgozott amatőrszereplőkkel, és forgatott hétköznapikörnyezetben. a Jelenidő (1971) című filmje gyárimunkáskörnyezetben játszódik,helyi érdekesség, hogy adíszbemutatója az OrszágosMunkásfilmnapok keretébenéppen Tatabányán, a Turul Mozibanvolt.„Az a gyanús, ami nemgyanús! – A nemzetközi helyzetfokozódik! – Az élet nemhabostorta! – Egyszer majd kérünkmagától valamit, Pelikánelvtárs…” Generációk ismerikés idézik ezeket a szállóigévévált mondatokat az 1969-benkészült A tanú című tragikomédiából,amely a koncepciósperek és a kommunizmus idejételevenítette fel. Túlságosanszabad szellemisége miatt többmint tíz évig tiltólistán volt afilm, de aktualitásából nemvesztett azóta sem. 1981-bentitánia, titánia,avagy a dublőrök éjszakájaNéhány képaláírásban nem lehet a filmes stílust összefoglalni, de a kiragadott példák isérzékeltetik, hogy Bacsó Péter a szatíra egyik legnagyobb filmes mestere volt. A tanú kultuszfilmmévált, annak ellenére, hogy a filmesztéták és a történészek egyaránt fanyalognakrajta, előbbiek gyengén formált karakterei, utóbbiak az opportunizmusa miatt. Az Ereszd ela szakállamat! című film hőse tehetsége ellenére kerül összetűzésbe az egymással rivalizálóhivatali elöljáróival, akik végül nagy találmánya ellenére lehetetlen helyzetbe hozzák. A rendszerváltáselőtt forgatott Titánia, Titánia… túmutatott a film határain, hiszen kortárs témát(a szomszédos Romániában tomboló hisztérikus kommunista személyi kultuszt) ábrázolta cannes-i filmfesztiválon nagysikert aratott, majd azóta a világotis bejárta Pelikán József gátőrkálváriája, amely mára kultuszfilmlett Magyarországon.Bacsó sokoldalú tehetségénekbizonyítéka a korai verselés mellettaz, hogy számos dalszöveget írt,elsősorban saját filmjeihez. Egyiklegnagyobb slágere talán FényesSzabolcs zenéjével az „Aki megért,senki sincs talán” című számvolt. Többek között Mikes Éva ésKoncz Zsuzsa aratott vele nagysikert. Szintén Fényes Szabolccsalírta az Esős vasárnap délután címűnépszerű dalt is.Bacsó Péter szinte haláláig aktívmaradt. Társadalmi igényre elkészítetteA tanú folytatását (Meginttanú, 1994), Karády Katalin életrajzifilmjét, és tavaly a Majdnemszűzet. Íróként negyvenöt, rendezőkéntpedig harminckét filmet éskét tévésorozatot jegyez.Bérces Karolina AnnaÀ La Bárdos • XXI/2009. pünkösdi szám 9


Kiprich Józsi az isten!Örvendetesen növekszik a kézilabda nészerűsége iskolánkbanKézzel zsonglőrködnekAz iskolánkban egyre több diák él a lehetőséggel,és látogatja a Varga Petra tanárnőés Katonáné Téglás Zsuzsa tanárnőáltal tartott edzéseket. Úgy tűnik, a belefektetettmunka egyre jobb eredményekethoz. Mint tudjuk, a fiúk körében márvolt egy virágzó időszak a futball terén,ám most ez a fajta csapatjáték kicsit háttérbeszorult, felváltotta a kézilabda és akosárlabda. Ennek kapcsán készítetteminterjút két osztálytársammal, SzabóDániellel és Wéber Györggyel, akik mármáridegesítően szeretik az új „hódítókat”.Nagyító alatt azidei érettségiElőbb vagy utóbb mindenki eljut - legalábbisoptimális esetben - az érettségiig. Van, akinagyon várja, és van, aki kevésbé, de egy közösmindenkiben, hogy tart tőle. De tényleg tudjuk, mivár ránk? Sokan azért félnek tőle, mert nyolcadikóta hallgatjuk a magyartanárainktól, hogy a margótbizony ki kell hagyni, mert az érettségin is úgykell majd csinálnunk. Mi pedig kis nyolcadikoskéntremegtünk a félelemtől, hiszen mekkora felelősségszakad a nyakunkba ezekkel a vizsgákkal?Nos, azt csak azok tudják elárulni, akik mártúlestek ezen. Mi még csak találgatni tudunkazokból a dolgokból, amiket tőlük hallottunk.Ma már a bolognai rendszerben zajlanak a vizsgák,ami szintén megosztja a publikumot. Hogy jó vagyrossz? Előnyünkre van vagy sem? Több tudás kellhozzá vagy nem? Ezek azok a kérdések, amire másmásemberek máshogyan adnak választ. Valakinekjobb és könnyebb, valakinek rosszabb és nehezebb.2005 óta írják a diákok ebben a mechanizmusbanaz érettségit. A régi rendszerben vizsgázottakközül többen állítják, hogy nehezebb volt megszerezniaz elfogadható - példánkban: kettes - szintet.Az új érettségi gépezetben a jeles finishez többháttértudás szükséges, viszont (alkalmazkodvaaz eltérő középiskolai szintekhez) a hangoztatott„csak legyen meg a kettes” nem elérhetetlen, sőt!Mindössze 20%-ra van szükség, amit egy közepesképességű kilencedikes tanuló is elérhet.Hogy mennyire állja meg a helyét az éppenátcsusszant diák érettségije? Mindenki tudja, hogyszámít a jegy. Számít a továbbtanuláshoz, számíta család által felállított követelmények teljesítéséhez,számít a későbbiekben az álláskereséshez éspersze, mindenek felett, a nagybetűs életbe lépődiák lelkiismeretének.Hogy hogyan forog az érettségi öreg, rozsdáskereke? Az új rendszer mit sem változtatottezen: a diák bemegy, megírja, kijön…(Közben persze izgul, mert mindenki izgul.)És most komolyabban? Mindenki tudja, hogyvan öt kötelező tárgy. A diákok a hétfői magyarérettségivel kezdtek, ahol szövegértési majd szövegalkotásifeladatokon rágták át magukat négyórán át. A közvélemény megállapította, hogymíg a szövegértési feladatok egyszerűbbek voltak,ezt ellensúlyozandó, az érvelés vagy elemzésírása nehéz próbatételt állított a diákok elé.Rémhírek terjednek, hogy semmit nem lehet bevinni,ez közkeletű tévedés. Tollat lehet.fotó: szédeli józsef• Fiúk, így tizenegyedikben, mikor márelég sok óránk van, hogy jut idő ott lenniaz edzéseken?– Mozgásra szükségünk van, és az edzések nemvesznek el olyan sok időt a tanulástól.• Mikor vannak az edzések?– Kosárlabdaedzések szerdán fél háromtól félnégyig, a kézilabdaedzések pedig csütörtökön ahetedik órában. Sajnos az utóbbin nem tudunk ottlenni, mert csütörtökön hét óránk van.• Milyen korosztály látogatja a tréningeket?– A kézilabda főként a kilencvenhármas korosztálytérinti, és leginkább fiúk járnak, kosáron kilencedikesektőlkezdve fiúk és lányok vegyesen jönnek.• Körülbelül mennyi az állandó létszám azedzéseken?– Mivel csak kosárlabdára tudunk állandóanjárni,ezért erről biztosat tudunk mondani, a kézirőlcsak az állandó csapatot említjük. A kosaras edzésekkörülbelül nyolc állandó fiút és a lányokat takarják,kézilabdán pedig 10-12 ember van rendszeresen.• Mondhatjuk, hogy családias hangulatbantelnek az edzések ezek szerint! Az eredményekis igazolják, hogy a pályán és remélhetőlega pályán kívül is jól megértitek egymást.Beszélnétek kicsit az elért eredményekről, amegérdemelt sikerekről?– A kézilabdával sikerült megyei másodikhelyezést elérnie a csapatnak. A ’93-as korosztályúfiúk pedig diákolimpiai második helyezéstértek el ugyancsak a kézilabdapályán.A kosárlabdával megyei harmadik helyet szereztükmeg. Egyébként a kosárdöntő itt kerültmegrendezésre nálunk, és bátran mondhatom,hogy remek szurkolótáborunk volt.• Fiúk, köszönöm, hogy a rendelkezésemreálltatok, és elmeséltétek az új sikersportokiskolai sztoriját!Mint az interjú készítője bátran mondhatom,hogy mindenkit szeretettel várnak mind a sportemberek,mind a tanárnők; úgyhogy fiúk és lányok,kicsik és nagyok, mozogjatok! - jv -Másnap a matematikával birkóztak három óráigaz érettségizők. A vizsga nem volt teljesíthetetlen,de nem is volt egyszerű. Az első tizenkét feladatotúgy állították össze, hogy a kettest mindenki elérje,a második része már kicsit nehezebb feladatokatrejtett magába. A matek érettségire négyjegyűfüggvénytáblázatot lehetett bevinni.A hét közepén a történelem falaiba ütközteka diákok. A vizsgázók többsége és a történelmettanítók közül is többen azt mondták, hogy nagyonkönnyűnek bizonyult. A végzősök a történelmiatlaszt hívhatták segítségül.A diákoknak érettségi vizsgát kell tenniüktovábbá az elsőszámú idegen nyelvből. Az angolvizsgára csütörtökön került sor. A terembőlmegkönnyebbülten léptek ki a diákok: többen isállították, könnyű volt, nehezebbre számítottak.Néhány internetes honlap egyenesen „viccnek”titulálta az angol feladatlapot. A német nagyobbfejtörést okozott a maturálóknak, de ez sem voltteljesíthetetlen. A levél írásához mindkét nyelvbőlhasználhattak szótárt. Ezeket követően zajlottakle az ötödik, választott tárgyaknak az írásbeli része,amivel együtt lezárult az érettségi első fele.Egy hónapnyi pihenés és további felkészülésután kezdődnek majd a szóbeli és gyakorlativizsgák, amikkel vagy javítanak az eddigi jegyeikenaz érettségiző diákok, vagy rontanak rajtuk.Érdemes elgondolkozni, hogy az érettséginek egyrekisebb szerepe van: ma már a diploma sem jelentsok biztonságot az álláskeresésnél, nemhogy egyérettségi bizonyítvány. Viszont mégis nő a szerepe,mert bejutni a kívánt főiskolára csak egy jóérettségivel lehet. Érdemes félni tőle? Ha lelkiismeretesenfelkészülünk és odafigyelünk, nemjelenthet gondot: csak egy belépőjegy az életbe,amit sokunknak meg kell váltani. - bcs–fv -10 À La Bárdos • XXI/2009. pünkösdi szám


lokálíróKísértetpláza atőszomszédságbanEddig volt kísértetház, szellemjárta temetőés még sok egyéb. Sajnos elérkezettaz idő, hogy bevezessük a kísértetplázafogalmát is. Mondjuk úgy, hogy nem túlnépszerű a lassan egy éve megnyitottOmega Park. Engem, kicsit Rose Redreemlékeztet…Rose Red? Az meg mi?Aki látta Stephen King A rózsa vére című filmjét, aztudja, miről beszélek. A sors fricskája, hogy Kingbácsi csupán feldolgozott egy igaz történetet, ésebből született a horrorház mozija. De komolyrafordítva a szót, Rose Red egy máig híres óriás villaaz Egyesült Államokban.A sztorija 1906-ra nyúlik vissza, amikor a tulajdonosJohn Rimbauer seattle-i olajmágnás ezta hatalmas kastélyt kezdte el nászajándékkéntépíttetni feleségének, Ellennek. A legenda szerintmivel a házát sosem tudták befejezni, Ellen lelkeaddig nem nyugszik, míg kész nem lesz a háza.A plázaversenyt – úgy tűnik – a Vértes nyerte. AzÓváros lejtőjén tervezett városközpont kereskedelmiintézmények csak részben épültek meg, enélkül pedignics, ami idevonzaná az embereketEgy ódon ház nem is lehetneennél rémisztőbb. Nemelég az, hogy az ember azonaggódik, nehogy a nyakábaszakadjon valami, még a szellemjárástólis tartania kell.Omega Park kontraRose RedBár még sok időnek kell eltelnieahhoz, hogy az OmegaPark egyáltalán versenyeznitudjon Rose Reddel, de márelég közel áll a startvonalhoz.Kísértetiesnek tartom, hogyaz építkezésen halálos balesettörtént. Lehet, hogy merészdolog párhuzamot keresni,de Rose Red építésekor istörténtek halálos balesetek.Hátborzongató még akkor is,fotók: szédeli józsefADATLAPNév: Omega Park bevásárlóésszórakoztató-központEredeti tulajdonos: Turul-Center 2006 Kft., a Royalcégcsoport tagjaEredeti név: Turul PlazaAl apítás: 2005Megnyílt: 2007. december 20.Tervezte: 2006Építési költség: 5,3 milliárd FtAlapterület: 18000 m 2Parkolóhely ek száma: 475Tervezett üzletek: 75Negatív érdekesség: A plázátaz ígéretek szerint Omega-koncerttelkellett volna felavatni,ehelyett a legendás Kóbor János,a zenekar énekese későbbcsak egyedül látogatott ide.A mi plázánkat – ahogy a Bárdosban mondják – egy időben, sőt kicsit korábban alapították, mint a Vértes Centert,ám már az építkezés alatt is pénzügyi gondok támadtak, és átadására – félkészen – közel egy évvel később,20007. december 20-án került sor. Azt senki sem vonhatja kétségbe, hogy az épület ötletesebb és tetszetősebb,mint vetélytársa. Ám ez – ebben a műfajban – szerény dicsőség! Lyukasórán ezután sem járunk moziba…ha tudom, több mint száz évvel ez előtt másidők jártak.Nem akarom ragozni, hogy az Omega menynyireüres és lepusztult már most is – pedig csaknemrég nyitott meg. Konkurenciája, a VértesCenter felettébb népszerű, és ravasz módon abuszvégállomást is a háta mögé pakolták. A „sokjó ember kis helyen is elfér” elvén kisebbre sikerült,mint az Omega Park, mégis viszi előle a pálmát.Szűkös IdőkbenAz Omega Parknak a pénzügyi válság úgy hiányzott,mint ablakos tótnak a hanyatt esés.Eddig sem volt túlságosan virágos a helyzete,sajnos bekerült egy ördögi körbe, amiből nehézlesz kiszállni. És valószínűleg nem is lesz kiszállás.A tulajdonos már meghirdette az ingatlant, és– tekintettel a válságra – nevetséges összegérthajlandó odaadni a vállalkozókedvű vevőnek.A Bowling Clubtól és aByrontól eltekintve nincs sokolyan dolog, amiért érdemeslenne odajárni. Egyik bolt amásik után zár be. Vagy azért,mert a tulajdonosa csődbement, vagy pedig a helyi alacsonyforgalom miatt húztákle a rolót. De ha valaki szeretiaz építészetet, akkor gyönyörködhetis benne, végül isnagyon szépre sikerült.Remény maradt atervbőlMielőtt megírtam volna ezta cikket, sokat kérdezősködtem.Sőt, még magammal isrángattam néhány barátomat,hogy fedezzük fel az OmegaPark jó oldalait. De talán akísértetházas hasonlatomból is jól látszik: nemsok jót találhattunk ott. Próbáltam választ keresniaz Omega Parkkal kapcsolatos kérdésekreis. Amikor diákújságíróként kutakodtam, igazánérdekes dolgokat is meséltek nekem az emberek.Az Omega nem véletlenül épült jelenlegi helyére.Nagyon is okkal, csak éppen fordítva sült el adolog. Nem tudom, hogy mennyire kopott mega köztudatban a régi megyei kórház képe. Közelkét évtizede, hogy felépült Dózsakertben azúj kórházpavilon az addig Hunyadinak nevezettorvosi rendelő udvarán, és lassan az Óvárosbólaz összes egészségügyi intzémény odaköltözött.Nem mellesleg logisztikai szempontból is jobb volt,mert megszűnt az egészségügyi ingázás. A régikórház a Ságvári út felső szakaszán omladozik. Asportéletnek is bealkonyult, sokkal kevesebbenjárnak a sportpályára, és csak kis közönségetvonzó sportágakban jeleskednek. Így aztán elöregedett,és szinte teljesen kiürült ez a városrész is,pedig azóta több lakópark épült, növelve az itt élőkszámát. (Ne hagyjuk figyelmen kívül a tényt, hogyaz új építésű házak többsége üresen áll.)Többen úgy vélik, hogy a város vezetésének azis célja volt, amikor pont ide építették az OmegaParkot, hogy visszahozzák azt a pezsgést, ami arégi időkkel együtt elmúlt. Most már tudjuk, ezcsupán hiú ábránd maradt.•A babonások és hiszékenyek kedvéért pedigegy kis babona következik. A 2007-es karácsonyivásárlási láz ürügyén (vagy okán) nyitottákmeg idő előtt az Omega Parkot. Csakhogy anagy zenebona és megnyitó buli elmaradt. Szintecsöndben, meghúzódva nyitották ki a kapukat ajól értesültek előtt. A babona szerint, ha az „újkapuktól” nem riasztják el a rontó szellemeket,akkor azok az emberek elé állnak majd, ezzelakadályozva bejutásukat… Szerintem ehhez nincsmit hozzá fűzni.Madarász AnnaÀ La Bárdos • XXI/2009. pünkösdi szám 11


édes otthonÁra: 200 FtBallag már a vén diák…Csak a derű óráit számolom!Idén is eljött ismét a ballagás április utolsónapján, egy néha verőfényes, néha borongósdélutánon. Gimnáziumunk lilába öltözött az orgonától,és mindenféle tarka színben pompázott arengeteg búcsúztató virágkölteménytől. Izgatottés büszke szülők, rokonok, rohangáló kisgyerekek,merengő arcú végzősök keringtek az iskolában azünnepély előtt.Aznap délután, mikor sziromruhába öltöztettüka termeket és folyosókat, még nem jutott eszembe,hogy jövőre én lépek majdbe egy ilyen terembe. Belépek,megfogom a kis táskám, leülöka helyemre, és körbenézek. Körbenézekcsendben, és azokban apillanatokban majd eszembe jutminden, minden olyan momentum,ami boldoggá vagy éppenkeserűvé tette valaha egy-egynapom, ami éppen felderenga fejemben. Igaz, akkor márminden emlékkép örömmel fogeltölteni. A szünetekben vagyesetleg az órákon való nagy nevetések,az állandóan hallatszósusmorgás, a meglepetésszerűdolgozatok, a puskázások, vagyéppen a segítséget kérő társtekintete. A kis csoportokba elkülönülőemberek mókázása ésbeszélgetése, amely kis csoportok,ha kell, együtt is nagyonjól dolgozni tudó egységgé válnak.díjtalanulKövezzenek meg, de nekem hiányzika ballagásokról a tanulóiBárdos-díj! Persze ne adja atisztelt nagyközönség érdemtelenül,de a számsorok pusztaelemzése azért elgondolkodtató.Amióta nyolc évfolyamososztályok végeztek iskolánkban(2001-től) 2006-ig mindösszeegy évben nem osztották ki alegmagasabb tanulói elismerést.Azt az egy elmaradást (2005)azóta is sokan kétségbe vonják…Ám Papp Márton, ZsombolyayPéter és Pataki Gábor emlékezetes2006-os küzdelme ótasenki sem vált arra érdemessé.Valahol utat tévesztettünk:vagy a közösségi munkában,vagy a díj szabályozásában!Idén három osztálytól, két nyolc évfolyamostólés az első nyelvi előkészítőstől búcsúztunk. Biztosvagyok benne, hogy hasonló emlékekkel hagyjákel az iskola kapuját. Zászlótartóként teljes rálátástnyertem erre a szokványos, mégis a legtöbb emberszámára az egyik legfontosabb eseményre. Lassanmindenki elfoglalta helyét az udvaron. Az énekkar,a konferálók, a versmondók, a tanárok, a diákok,a meghívottak együtt várták az elköszönő évfolyamot.Felhangzottak a ballagási nóták, elindulta három osztály utolsó iskolaikörútjára. Mikor a ballagókelérték a rájuk váró tömeget,a három osztály egyetlenegyóriási, színes virágrengeteggévált, hiszen itt még köszönthettéka ballagókat azok, akiknekerre addig nem volt alakalmuk.Ezután a megrakodott diákokfelálltak a dombra, a dombra,ami most az összes tekintetvonzotta. Az igazgató úr és abúcsúzó osztályok képviselőjénekbeszédét versek, énekekés a ballagók munkájának díjazásaszínesítette. Következett aszalag felkötése, ami már a legutolsómozzanata a ballagásnak.Itt már tényleg egyértelművévált mindenki számára, hogyelteltek a gimnazista évek, ésvár rájuk egy meglepetésekkelteli teljesen új világ.fotók: nagy TamásMost negyedik éve koptatom az iskolapadot,és így a nyár közeledtével egyre inkább kételkedveA 12. a osztály egy csoportja: még kisgyerekek voltak,amikor az iskolánkba kerültek, és most rajtuk múlik,beváltják-e a hozzájuk fűzött reményeket…gondolok arra, hogy jövőre talán visszasírom majdezeket a napokat. Viszont előre megrettent az agondolat, hogy többet nem óvnak majd a szülő- éspedagóguskezek, és visszafordíthatatlanul rálépünka függetlenedés rögös útjára. Márai Sándorszavaival búcsúzom a ballagóktól és próbálomfelbátorítani az én évfolyamomat a következőnagy lépés, a végzős évünk előtt. „Utad értelmenem a cél, hanem a vándorlás. Nem helyzetekbenélsz, hanem út közben.”Bérces Karolina Anna12 À La Bárdos • XIX/2009. pünkösdi szám

More magazines by this user
Similar magazines