2 - Dr. Fehér Katalin

drfeherkatalin.hu

2 - Dr. Fehér Katalin

A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARCFÉLHIVATALOS LAPJAoA hazai hírlapirodalommegindítása II. Rákóczi Ferencnevéhez fűződik.oA tájékoztatás és a közvéleménybefolyásolása


oooooooCél: a külföld tájékoztatása aszabadságharc eseményeirőlA lap latin nyelvűségének kérdéseSzerkesztő: Ráday PálNyomda: Lőcse -BrewerAz ismert számokA fogadtatásA „Mercurius -kérdés”Ráday Pál


POZSONY


ooooooA lap alapításának okaiA szerkesztő - Bél MátyásA lap latin nyelvűségének kérdéseA tartalom jellegzetességeiA melléklap - SyllabusÉrtékelésBÉL MÁTYÁS


ooA lap megindítása 1764- PozsonyA kiadó szerkesztő: WindischKárolyooooAz előfizetési felhívásA lap tartalmaA cenzúraA lap értékelése


POZSONY


ooII. József sajtópolitikájaA referáló lapok és a cenzúraII. József


ooooooEurópai mintákA lap megindításaA szerkesztő - Rát MátyásA kiadó és a nyomdaAz előfizetőkA lap szerkezete éstartalmaoA folyóirat szerepében


o I. szakasz 1780-1783Rát Mátyáso II. szakasz: 1783- 1784Révai Miklóso III. szakasz: 1784-1786Szacsvay Sándoro IV. szakasz: 1787-1788Tállyai Dániel, Ungi Pál,Szabó MártonRÉVAI MIKLÓS


BÉCS


o A lap megindítása: Bécs -1786oooA szerkesztő: Szacsvay SándorA lap jellege, tartalmaSzakaszoko I. 1786-1790oII. 1790- 1793 - változások a lapirányvonalában- a francia forradalom és aMagyar Kurír- Szacsvay eltávolításao III. 1793-1798A szerkesztő: Decsy Sámuelo IV. 1798-1816oA lap további sorsa


oTámogatói: a patrióta nemesiértelmiségimozgalom híveioA szerkesztőkoAz illusztrátorok és az illusztrációkGörög DemeteroooAz olvasók - a példányszámA lap programjaA tartalomoA lap és a francia forradalomoA lap, mint a magyar irodalom éstudomány előmozdítója

More magazines by this user
Similar magazines