Views
3 years ago

A biztonsági övek és gyermekülések szerepe - Global Road Safety ...

A biztonsági övek és gyermekülések szerepe - Global Road Safety ...

11.1.2. A jármû utasai

11.1.2. A jármû utasai által elszenvedett sérülések típusai . . . . . . . . . . . . . . . 41.1. A súlyos és halálos közúti balesetek jelensége, mint globálisközegészségügyi probléma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.1.1. Nemzetközi tendenciák a súlyos és halálos közúti balesetekalakulásában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.2. Hogyan elôzik meg és csökkentik a biztonsági övek és agyermekülések a sérüléseket? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.2.1. Mi történik ütközés esetén? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.2.2. A biztonsági övek mûködése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.2.3. A biztonsági gyermekülések mûködése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.3. Ajánlott biztonsági övek és gyermekülések . . . . . . . . . . . . . . . 71.3.1. A biztonsági övek kialakítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.3.2. A gyermekülések típusai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.4. A biztonsági övek és a gyermekülések hatékonysága a súlyosvagy halálos sérülések megelôzésében . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.4.1. A biztonsági övek hatékonysága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.4.2. A gyermekülések hatékonysága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.4.3. A biztonsági övek használati aránya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.4.4. A gyermekülések használati aránya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.5. A biztonsági övek és a gyermekülések használatánaknövelésére irányuló programok hatékonysága . . . . . . . . . . . . .16Összefoglalás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20Felhasznált irodalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

A biztonsági övek és gyermekülések szerepeEbben a modulban azt mutatjuk be az olvasónak, hogy miért van szükség a biztonsági övekre ésgyermekülésekre.A modul a következő fejezetekből áll:1.1 A súlyos és halálos közúti balesetek jelensége mint globális közegészségügyi probléma. A modula gépjárműbalesetek következtében bekövetkező sérülések okozta probléma nagyságrendjénekbemutatásával indul. Ebben a fejezetben a szerzők rámutatnak a probléma globális elterjedésére,és felhívják a figyelmet arra, hogy ha a jelenlegi tendencia folytatódik, sok alacsony és közepesjövedelmű országban a motorizáció bővülésével a közeljövőben várhatóan növekedni fog abalesetek száma.1.2 Hogyan előzik meg vagy csökkentik a biztonsági övek és a gyermekülések a sérüléseket? Ebbena fejezetben a szerzők bemutatják, hogy baleset esetén milyen védelmet nyújtanak a biztonságiövek és a gyermekülések a járművek utasainak.1.3 Ajánlott biztonsági övek és gyermekülések. Ebben a fejezetben a biztonsági övek és gyermekülésekkülönféle típusairól lesz szó.1.4 A biztonsági övek és a gyermekülések hatékonysága a súlyos és halálos sérülések megelőzésében.Ez a fejezet a biztonsági övek és gyermekülések súlyos és halálos sérüléseket csökkentő hatásárólkészített tanulmányok bemutatásával bizonyítja az utasvédelmi eszközök hatékonyságát.1.5 A biztonsági övek és gyermekülések használatának növelésére irányuló programok hatékonysága.Ez a fejezet bemutatja, hogy milyen mértékben sikerült a biztonsági övek használatátkötelezővé tevő jogszabályokkal, az övhasználatot támogató programokkal és az előírásokbetartatásával növelni az övhasználat arányát.1: A biztonsági övek és gyermekülések szerepe1.1 A súlyos és halálos közúti balesetek jelensége mint globálisközegészségügyi probléma1.1.1 Nemzetközi tendenciák a súlyos és halálos közúti balesetekalakulásábanA komoly közegészségügyi problémákat okozó közúti balesetek világszerte a vezető sérülési- éshalálokok közé tartoznak. A közlekedési balesetek következtében évente közel 1,2 millió emberveszíti életét, és közel 50 millió ember sérül meg. A sérülések és halálesetek több mint 95%-a azafrikai, ázsiai, latin-amerikai, karibi és közép-európai alacsony és közepes jövedelmű országaibantörténik (1).Bár a halálos balesetek száma az elmúlt 20-30 évben világszerte nőtt, a helyzet régiónkénteltérő. A nagy jövedelmű észak-amerikai, nyugat-európai országokban és Japánban a halálosközúti balesetek száma 1980 és 2000 között megközelítőleg 20%-kal csökkent, ezzel szembenaz alacsony és közepes jövedelmű országokban a halálos közúti balesetek száma ugyanebbenaz időszakban 50-100%-kal nőtt. Az adatokból arra lehet következtetni, hogy ez a tendenciafolytatódik, és 2020-ra az alacsony és közepes jövedelmű országokban 83%-kal nő, a magas3

Az intézkedések kidolgozása és bevezetése - Global Road Safety ...
A biztonsági övek használatát ösztönzô programok
Lázárné Szanádi Csilla - Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és ...
A GEOTERMIKUS ENERGIA SZEREPE A TELEPÜLÉSEK ...
BIZTONSÁGI ADATLAP RO – 55 ROZSDAOLDÓ ÉS ÁTALAKÍTÓ
A szociális intézkedések, a pedagógiai és a foglalkozási ...
(Idősek Világszervezete) magyarországi látogatásáról - „Életet az ...
biztonsági adatlap 1. anyag- / elkészítési és cégszerű megjelölés 2 ...
Lépésről lépésre pedagógiai program ismeretetése és ...
BIZTONSÁGI ADATLAP RATEX rágcsálóirtó szer 1. A KÉSZÍTMÉNY ...