Élettudományi Technológiai napok

dote.hu

Élettudományi Technológiai napok

Élettudományi Technológiai napokD e b r e c e n i E g y e t e mÉ l e t t u d o m á n y i K ö z p o n t É p ü l e t é n e k A u l á j aD e b r e c e n , 2 0 1 0 . m á j u s 2 6 - 2 7 .A RENDEZVÉNY A REGISZTRÁLT ÉRDEKLŐDŐK SZÁMÁRA INGYENES.REGISZTRÁLNI AZ ALÁBBI LINKEN LEHET: http://bit.ly/9XiTnsTovábbi információkat a következő oldalon találnak: www.genomika.netRegisztrált vendégeink részére május 26-án este 7 órától grillpartit szervezünk,melynek keretében kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílik.Május 26., szerdaMájus 27., csütörtökÚjdonságok a DNS vizsgáló és a PCRrendszerek területénVizi Tímea (Roche)Tihanyi Eszter (Life Technologies)Ben Nouri (Transgenomic, Zenon Bio)Kovács András (Zenon Bio)Biomarker kutatás, azonosításKees van Bavel/ Erik Bennik (Millipore)Dul Csaba (Biomedica)Kurucz István (BiosystemsInternational)Sejtes és mikrogyöngy alapú rendszerekClaudia Jursik (Bio Kasztel, Bender MedSystem)Jiri Sinkora (Soft Flow, BD)Horváth István (Millipore)Innovációs és pályázati rendszerekBene Tamás (DE Tudás- és TechnológiaTranszfer Iroda)Balogh Judit (DE Tudás- és TechnológiaTranszfer Iroda)Völgyiné Nabadán Márta (INNOVA)A modern molekuláris biológiai eszköztárSeres László (Life Technologies)Spiesz János (Dialab)Claudia Jursik (Bio-Kasztel)Tanja Bauer (Biocenter)Sejt vizsgálat mesterfokonSomlai Zsolt (Bio-Science, Promega)Hódi Zsuzsa és Ádám Attila (Merck)Borbíró István és Dr. Oláh Attila(Csertex, Debreceni Egyetem)Kovács András (Zenon Bio)Új generációs genomszekvenálásirendszerekSzilassy Dénes (Life Technologies)Zalka Anna (Kromat, Agilent)Nagy István – Török Zsolt (Seqomics/Astrid Research)Becságh Péter (Roche)„Omics“ a klinikai kutatásbanDr. Szalai Csaba – Dr. Antal Péter(Csertex, Semmelweis Egyetem/BME)Rass Péter (Biomedica)Bálint Bálint (UD-Genomed, DebreceniEgyetem)Zalka Anna (Kromat, Agilent)Tölgyesi László (Kromat, Agilent)A labor technikák és laborautomatizálásLaura J. Sullivan (Merck, Syngene,Synopics)Gary Prescott (Merck, BioTekInstruments)A génmódosítástól a sejteken át aszöveti vizsgálatigReiner Ebel (Sigma Aldrich)Nagy Noémi (Roche)Bíró Orsolya (Roche)Szervezők:


Élettudományi Technológiai napokD e b r e c e n i E g y e t e mÉ l e t t u d o m á n y i K ö z p o n t É p ü l e t é n e k A u l á j aD e b r e c e n , 2 0 1 0 . m á j u s 2 6 - 27.Az előadások helyszínei a 2 egymással párhuzamosan szekciókban:Nagyelőadó I. (F.003-F.004), Nagyelőadó II. (F.008-F.009)Regisztráció: 11:30—13:00Szervezők:Május 26., szerda13:00 — 14:40, Nagyelőadó I.: Újdonságok a DNSvizsgáló és a PCR rendszerek területénVizi Tímea (Roche) Új lehetőségek a Real-Time PCR és anukleinsav izolálás területénTihanyi Eszter (Life Technologies) Génexpresszió ésgenotipizálás Q-PCR alaponBen Nouri (Transgenomic, Zenon Bio) Discoveringnew and screening for known mutations and geneticvariations with denaturing high performance cromatographyKovács András (Zenon Bio) A jövő Taq polimerázai:szokatlan teljesítménytöbblet a molekuláris evolúcióvalszelektált KAPA Biosystems enzimekben15:00 — 16:20, Nagyelőadó I.: Biomarker kutatás,azonosításKees van Bavel/ Erik Bennik (Millipore) Különbözőbiomarkerek egy mintából történő mérése LuminextechnológiávalDul Csaba (Biomedica) Mikrogyöngy alapú multiplexmérések; a Luminex –platformKurucz István (Biosystems International) Monoklonálisellenanyag alapú proteomika: technológia és eredmények16:40 — 18:00, Nagyelőadó I.: Sejtes és mikrogyöngyalapú rendszerekClaudia Jursik (Bio Kasztel, Bender Med System)Igény szerint összeállítható multiplex reagens rendszerekáramlási citometriás méréshez a Bender MedSystems cégtőlJiri Sinkora (Soft Flow, BD) BD FACSArialIIHorváth István (Millipore) Guava Flow cytometria13:00 — 14:40, Nagyelőadó II.: A modern molekulárisbiológiai eszköztárSeres László (Life Technologies) Molekuláris éssejtbiológia az Invitrogen-tőlSpiesz János (Dialab) Melyiket válasszuk és miért?-Lamináris fülkék típusaiés az EN 12469 standardClaudia Jursik (Bio Kasztel, Bender Med System)Korszerű instant és magas érzékenységű ELISA kitek agyorsabb és pontosabb mérésekért a Bender MedSystemscégtőlTanja Bauer (Biocenter) Announcing the 4D-Nucleofector System with Multi-dimensional Flexibility15:00 — 16:20, Nagyelőadó II.: A génmódosítástól asejteken át a szöveti vizsgálatigReiner Ebel (Sigma Aldrich) Zinc Finger Nucleasetechnology for targeted genetic engineeringReiner Ebel (Sigma Aldrich) New SAGE (Sigma AdvancedGenetic Engineering) animal models.Nagy Noémi (Roche) Betekintés a Roche Real-Timeimpedancia alapú in vivo– és számlálásos technikáival asejtek világábaBíró Orsolya (Roche) Ventana a hisztológiai kutatásbanés diagnosztikában: Transzlációs technika, Discovery16:40 — 18:00, Nagyelőadó II.: Innovációs és pályázatirendszerekBene Tamás (DE Tudás- és Technológia TranszferIroda) Szellemi tulajdon kezelés a Debreceni EgyetemenBalogh Judit (DE Tudás- és Technológia TranszferIroda) Kutatási eredmények hasznosítása a DebreceniEgyetemenVölgyiné Nabadán Márta (INNOVA) Innovációspályázati lehetőségekKávészünetek: 14:40 — 15:0016:20 — 16:40Május 27., csütörtök9:00 — 10:40, Nagyelőadó I.: Sejt vizsgálatmesterfokonSomlai Zsolt (Bio-Science, Promega) Komplettmegoldások sejtes esszékhezHódi Zsuzsa és Ádám Attila (Merck) sejtes esszékés jelátviteli vizsgálatokBorbíró István és Oláh Attila (Csertex, DebreceniEgyetem) A Pach Clamp Technológia új megközelítése—a FLYION Flyscreen 8500 készülékével szerzetttapasztalatokKovács András (Zenon Bio) Fókuszban a sejtek:költséghatékony, nagyfelbontású in situ mikroszkópizálástárgylemezen tenyésztett sejtekkel11:00 — 12:40, Nagyelőadó I.: Labor technikák éslabor automatizálásLaura J. Sullivan (Merck, Syngene, Synoptics)Advances in gel imagingGary Prescott (Merck, BioTek Instruments)Improving the performance of wash assays using newBioTek‘s plate washers; Recent developments of BioTek‘smodular microplate readers: features and applications9:00 — 10:40, Nagyelőadó II.: Új generációsgenomszekvenálási rendszerekSzilassy Dénes (Life Technologies) Generációsfeszültségek a DNS szekvenálásban? Az újgenerációsszekvenálás alkalmazási területeiZalka Anna (Kromat, Agilent) Agilent SureSelecttarget szelektálás/dúsítás új generációs szekvenálás előttNagy István – Török Zsolt (Seqomics /AstridResearch) NGS – bioinformatikai analízis/ NGSapplikációkBecságh Péter (Roche) Új generációs szekvenciameghatározás Roche rendszerrel11:00 — 12:40, Nagyelőadó II.: „Omics― a klinikaikutatásbanSzalai Csaba – Antal Péter (Csertex, SemmelweisEgyetem/BME) Kísérlettervezéstől az adatelemzésen áta klinikai döntéstámogatásig a rendszerbiológia, „omikai―adatok és „tera― számítások korábanRass Péter (Biomedica) Affymetrix microarray—felhasználási lehetőségekBálint Bálint (UD-Genomed, Debreceni Egyetem)Affymetrix technológiák DebrecenbenZalka Anna (Kromat, Agilent) BlueGenome arrayCGHalapú diagnosztikai megoldásokTölgyesi László (Kromat, Agilent) Agilent proteomikaés metabolomika10:40 — 11:00 Kávészünet12:40 — 13:20 Kávészünet — Szendvicsebéd

More magazines by this user
Similar magazines