conforg - Adószakértő

adko.hu

conforg - Adószakértő

CONFORG


Előadó:Vadász IvánalelnökAdótanácsadók Egyesülete


AdótervezésvagyongyarapodásvagyonvédelemBudapest, 2012. június 27.


Az előadás képei letölthetőek:www.adko.huElőadások


polgári jogszámvitelSzükséges ismeretekcégjogadójog


Zsinórmérték színlelés tartalom elsődlegessége gazdasági cél


Adótervezési feladatok– szerződések szövegének· adójogi,· számviteli és· társadalombiztosításikövetelményeket kielégítő megfogalmazása– egy konkrét ügylet adójogi következményeinek feltárása


Adótervezési feladatok– projektek, beruházások adójogi tervezése– egy cégen belüli tevékenységi ágazat adójogi tervezése– cégszerkezet adóoptimális átalakítása


Az adótanácsadás formája− írásos szakvéleménymegerősítve állásfoglalással


Teljesítés időpontjának eltolásaElőleg Tao –Tulajdonjog fenntartás Tao ÁFABizomány Tao ÁFAIdőszakos elszámolás Tao ÁFAFelfüggesztő feltétel Tao ÁFA


Tulajdonjog fenntartásAz eladó a tulajdonjogot- csak a szerződés megkötésekor- írásban- a vételár teljes kiegyenlítéséigtarthatja fenn.


A vevő a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején- a dolgot nem idegenítheti el,- és nem terhelheti meg,Tulajdonjog fenntartásezért a tulajdonjog fenntartás ideje alatt nemrendelkezik tulajdonosként


Tulajdonjog fenntartásÁfa törvény 9. § (1) bek.Termékértékesítés:a birtokba vehető dolog ellenérték fejében történőátengedése, mely az átvevőt tulajdonosként valórendelkezésre jogosítja.A számviteli törvény 73. § (3) bek. nem kellalkalmazni, mert nincs számlázott ellenérték


Adó megtakarítás a jogi forma megválasztásávalElkerülhető FizetendőApport ÁFA illetékKiválás ÁFA 2010-tól illetékEgyesülés ÁFA 2010-tól illetékKedvezményezett eszközátruházás ÁFA+illeték+TaRészesedéscsere ÁFA+Ta 2010-tól illetékKedvezményezett részesedéscsere ÁFA+illeték+TaKedvezményezett átalakulás ÁFA+illeték+Ta


Iparűzési adóAdásvételi szerződésVállalkozási szerződésVevőBeruházóKivitelezőVállalkozóIgénybe vettszolgáltatás


Iparűzési adóadásvételi szerződés építési szerződés építési szerződésVevőBeruházóKivitelezőfővállalkozóAlvállalkozóELÁBÉ afővállalkozótólvásárolt építmény éstelekAlvállalkozói díj


SzállítmányozóFuvarozóMegrendelő


VállalkozóVállalkozótelephelyeMegrendelő


Szlovák adóelőnyök előfeltételeáttelepülés


Adóalany (Tao törvény 2. §)– belföldi illetőségű adózónak minősül a külföldiszemély, ha üzletvezetésének helye belföldüzletvezetés helye:az a hely, ahol az ügyvezetés az irányításraberendezkedett


Szlovák osztalékMagyar osztalékadó


Szlovák autóMagyar ÁFA + üzembe helyezés


Szlovák épít magyarnakSzlovákkivitelező


Szlovák épít magyarnakSzlovákkivitelezőépítés


Szlovák épít magyarnakSzlovákkivitelezőépítésMagyarmegrendelő


Szlovák épít magyarnakMagyaralvállalkozóSzlovákkivitelezőépítésMagyarmegrendelő


Szlovák épít magyarnakMagyaralvállalkozóépítésSzlovákkivitelezőépítésMagyarmegrendelő


Cégbajok– fiktív számlák– bevétel eltitkolás– színlelt szerződések– fekete foglalkoztatás– zsebbe fizetés


Cégbajok– tagi kölcsön, magas törzstőke– ingyenes szolgáltatások, eszközátadások– a cégtulajdonosok nem gondoskodtakaz adómentes utódlásról– ha van offshore cég, akkor rosszul működtetik


Cégbajok– vidéki székhely– kizárólag magyar bankszámla– a cégcsoport tagjai kapcsolt vállalkozások– a vagyonnal rendelkező cégben vannak a kockázatok


Régi veszélyek új megfogalmazásbancég eladása,adótartozás,törölt cég,eltiltás, stba korábbi vezető tisztségviselő,vagy tag nem lehet- tisztségviselő,- többségi tulajdonos,- egyszerű tag(Gt, Ctv, Csődtv, Art)


Összesítő jelentés 2013-tólÁFA bevallásban tételes felsorolásKimenő számlákadataiBejövő számlákadataiNAV egyeztetés


Átalakítás célja személyes felelősség csökkentése- többségi tulajdon éskapcsoltság megszüntetése- egyéni vállalkozás ésbetéti társaság átalakítása vagyon és kockázat szétválasztása- vagyonőrző cég- cégszerkezet átalakítása


Fantomcég fogalma:bejegyezték a cégjegyzékbe, DE- székhelye és képviselője egyaránt ismeretlen(nem azonosítható vagy eltűnt)


CégeljárásfantomizálódásnálHa nincsvagyonHa vanvagyonCégbíróságmegszünteti acégetFelszámolásieljárás


Felelős személykényszertörlésnél,felszámolásnálTöbbségibefolyású tagFelelősügyvezető(Csődtv 33/A.§)A vagyoncsökkenéstelőidéző személyKönyvvizsgálókülönösen:ha részesedést elad(Csődtv 63/A.§)


EgyénivállalkozásEgyéni vállalkozás átalakítása


Egyéni vállalkozás átalakításaEgyénivállalkozásalapításEgyéniCég


Egyéni vállalkozás átalakításaEgyénivállalkozásalapításEgyéniCégátalakulásGazdaságitársaság


Egyéni vállalkozás átalakításaengedélyek miatt,csak az ehhezszüséges vagyonnalEgyénivállalkozásalapításEgyéniCégátalakulásGazdaságitársaság


Egyéni vállalkozás átalakításaegyéni cégbeát nem vittvagyonengedélyek miatt,csak az ehhezszüséges vagyonnalmegszűnésEgyénivállalkozásalapításEgyéniCégátalakulásGazdaságitársaság


Új Kftalapításegyéni cégbeát nem vittvagyonengedélyek miatt,csak az ehhezszüséges vagyonnalmegszűnésEgyénivállalkozásalapításEgyéniCégátalakulásGazdaságitársaság


Formaváltó társaságBetétiTársaságátalakulásjogutódKFT


Kapcsolt vállalkozásazonostulajdonosokEgyik KftMásik Kft


Kapcsolt vállalkozásférjfeleség100 % 100 %Egyik KftMásik Kft


Kapcsolt vállalkozástag51 %köztesvállalkozás51 %társaság


Kapcsolt vállalkozások (associated companies)Kapcsoltvállalkozás1.értékesítésellenőrzött ügylet(controlled transaction)Kapcsoltvállalkozás2.belső árazás(transfer pricing)arm’s lenght principle•szokásos piaci érték•szokásos piaci ár•piaci érték


A kapcsoltság kezelésének módszereiJogszerű megoldások1) A kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek megszüntetése2) A kapcsolt vállalkozások egyesülése3) Független fél bevonása4) Külföldi cég a tulajdonosok között


A kapcsoltság kezelésének módszereiJogszerűtlen megoldások1) Közvetítő cég beiktatása2) Offshore cég a tulajdonosok között3) Stróman belépése


Stróman belépésea) A társasági szerződésbe foglalható rendelkezések– részesedés átruházás korlátozásab) A szindikátusi szerződés– együttszavazásc) Az üzletrész zálogjoggal való megterhelése


Vagyon és Kockázat Kft.VagyonKockázat


Vagyon és Kockázat Kft.VagyonKockázat


Vagyon és Kockázat Kft.VagyonKockázat


Vagyon és Kockázat Kft.Vagyon KockázatVagyonKft.


Vagyon és Kockázat Kft.Vagyon KockázatVagyonKft.KockázatKft.


VagyonőrzőcégEszközökbérbeadásaAktívcég•ingatlanok,•gépek,•járművek,•jogok•munkaerő,•megrendelések,•termelés,•készletek


VagyonőrzőcégEszközökbérbeadásaAktívcégElőnyök:- gyorsított amortizáció- vagyon védelem- bérleti díj variálható


Vagyon és kockázat szétválasztásánakmódszerei:1. kiválás (szétválás)2. apportálás3. új cég


KiválásRégi cégkiválásvagyonátvitelÚj céghátrány:az új cég felel a régi cégkötelezettségeiért


ApportálásRégi cégvagyonapportálásÚj céghátrány:a régi cég marad az újcég tulajdonosa


Új cégÚj cég1Régi cégÚj cég2hátrány:a vagyon a régi cégbenmarad


Vagyon és kockázat szétválasztásánakmódszerei:1. kiválás (szétválás)2. apportálás3. új cég4. új cég + apportálás + átalakulás


Átalakuláskedvezményezett átalakulás is lehet


Új cég + apportálás + átalakulásRégi cég


Új cég + apportálás + átalakulásÚj cégRégi cég


Új cég + apportálás + átalakulásÚj cégRégi cégKözös Kft


Új cég + apportálás + átalakulásÚj cégRégi cégvagyonapportálásKözös Kft


Új cég + apportálás + átalakulásÚj cégtörzstőkebefizetésRégi cégvagyonapportálásKözös Kft


Új cég + apportálás + átalakulásÚj cégtörzstőkebefizetésRégi cégvagyonapportálásKözös Kftátalakulás


Új cég + apportálás + átalakulásÚj cégtörzstőkebefizetésRégi cégvagyonapportálásKözös KftátalakulásKözös Zrt


Tulajdoni arányok változása átalakulás utánKözös KftKözös ZrtRégi Cég80 %Új Cég20 %Régi Cég20 %Új Cég80 %


Ingatlan áthelyezés4 % illetékkivéve:1. kedvezményezett eszközátadás2. kedvezményezett részesedéscsere(kedvezményezett átalakulás)


Kedvezményezett eszközátruházásapportálássalátruházótársaságtörzstőkemelésGt alapjánátvevőtársaságrészleg•összes eszköze•kötelezettségeeszköz átruházási megállapodásúj részesedés


Ajánlott cégstruktúraHUaktív cégAT bankszámlaAT bankszámlaeszközök bérbeadásaHUvagyonőrző


Az első sikeresvagyongyarapodásivizsgálat „áldozata”Al Capone


Az okok- magas tagi kölcsön, törzstőke- alacsony jövedelem,- adóellenőrzések adatai,- ingatlan adás-vétel bevallásának hiánya- feljelentés, stbaz adótervezés teljes hiánya


TagikölcsönVALÓDIFIKTÍVkiváltható:lombard hitellelbevételt növelni,vagy költségetcsökkenteni


Mi a teendő?- képviselő kinevezése (ügyvéd, adószakértő)- iratbetekintés- a saját vagyongyarapodás felmérése- források összegyűjtése


Mi a teendő?- vagyonmentés- lakóhely változtatás, kézbesítésbiztosítása- megfontolt nyilatkozás


Értesítés,mebizólevélbemutatásaEllenőrzésJegyzőkönyvátadása15 naponbelülFellebbezés30 naponbelülI. fokúadóhatározatjkvátadástól60 naponbelülÉszrevételMásodfokúeljárás


Értesítés,mebizólevélbemutatásaEllenőrzésJegyzőkönyvátadása15 naponbelülFellebbezés30 naponbelülI. fokúadóhatározatjkvátadástól60 naponbelülÉszrevételMásodfokúeljárásBiztosításiintézkedés


Helyes magatartás– revizorral nem beszélgetünk– egyedül nem megyünk be az APEH-ba(kivéve: iratátadás)– nyilatkozatot csak írásban teszünk


Hallgatás jogaNYILATKOZATTEVŐ(ügyfél képviselője)TANÚ(pl. alkalmazott, üzletipartner)indokolásn é l k ü lmegtagadhatjaa nyilatkozatotindokolvamegtagadhatjaa vallomást


Közigazgatási eljárás 51. §„Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárássorán nyilatkozatot tegyen, vagy anyilatkozattételt megtagadja.”joggyakorlás ≠ az együttműködés hiánya


A tanúvallomás megtagadható, haa) a tanú az ügyfelek valamelyikének hozzátartozója, vagyb) a tanú vallomásával saját magát vagy hozzátartozójátbűncselekmény elkövetésével vádolná.


nem emlékszemutána kell néznemírásban nyilatkozomnézzék meg az iratokban


Ha a revizor kérdez…….


ÉrtesítésellenőrzésrőlIdőhúzásBelsővizsgálatNyilatkozatFedezetkereséseVagyonmentésFelkészülésvégrehajtásra


Értesítés,megbízólevélJegyzőkönyvátadásI. fokúadóhatározatII. fokúadóhatározatVégrehajtás,vagyadóperAdózóiiratbetekintésAdózónyilatkozataÉszrevételFellebbezés


Nyilatkozat tartalma:– a forráshiány fedezetének megjelöléseArt 1. § (5) bek.„Az adózó köteles a jogait jóhiszeműen gyakorolniés elősegíteni az adóhatóság feladatainakvégrehajtását.”


Az Államigazgatási Főiskola tankönyve:„A valószínűsítés – a bizonyítástól eltérően – nemalkalmas a valóságról való meggyőződésfelkeltéséhez. Célja csupán az állított tény hihetővététele. A releváns tények valószínűsítése a döntésmegalapozásához csak akkor elég, ha ezt jogszabálykifejezetten megengedi.”


Eltitkolt jövedelemadóhatósági bizonyításaKiadásfelderítése(forráskhiány)Art 109. §A bevételfelderítéseBecslésselKözvetlenbizonyítékÁtlagadóArt 108. § (7)ÖsszehasonlításArt 108. § (6)


Art 108. § Az adóhatóság köteles bizonyítani, hogy1. a becslés feltételei fennállnak, valamint2. a becslést megalapozó adatok,3. és az alkalmazott módszeraz adó alapját valószínűsíti.


Forráshiány becslése Art 109. §– az adóhatóságnak azt kell megbecsülnie, hogy avagyongyarapodás és az életvitel fedezetéül amagánszemélynek milyen összegű jövedelemre voltszüksége– a becsléssel megállapított adóalaptól való eltéréstaz adózó hitelt érdemlő adatokkal igazolhatja


Kapcsolódó vizsgálat– ha a vizsgált adóalany más adózóra hivatkozik, ésannak bevallása, vagy korábbi ellenőrzése nemtámasztja alá,akkor a másik adózót nem tanúként hallgatják meg,hanem kapcsolódó ellenőrzést folytatnak le veleszemben is


Forráshiány alakulása idősorosanGazd.eseményNyitóKp. készlet200 200Bevétel Kiadás Fedezet PénzkészletForráshiányTagi kölcs.befiz.BetétbankbaLegálisörökségLakásvétel300 200 10050 50700 700500 700 200


Forráshiány alakulása idősorosanGazd.eseményLakásrészlet50 200 150Bevétel Kiadás Fedezet PénzkészletForráshiányRezsi 400 150 250AutóvásárlásTagi kölcs.Vissza600 6003200 3200Összesen: 4100 1900 1000Egyenleg: + 2200


A forráshiány táblázata zseb „pénztárkönyve”BevételBevételKiadásBANKKészpénzmozgásZSEBKiadás


Források megjelölése- baráti, családi, kölcsön- üzleti kölcsön, pl. külföldi cégtől- örökség, ajándék- korábbi megtakarítások- adómentes mezőgazdasági jövedelmek- EVA-s jövedelem, stb


Kölcsön (fedezet)– kamat (jövedelem)– ingyenes (ajándék)– visszafizetés (forrás)– elengedés (jövedelem)


A kölcsönadó személye- elkötelezett személy- fizetőképességének vizsgálata- kölcsönszerződés készítése (részesedésátadás)- képviselete („Kulcsár” taktika)


Tagi kölcsön eltüntetése– cég fantomizálódása– üzleti iratok ellopása


Köszönöma figyelmet


Az előadás képei letölthetőek:www.adko.huElőadások

More magazines by this user
Similar magazines