Publikációs jegyzék - Sárospataki Református Teológiai Akadémia

srta.tirek.hu

Publikációs jegyzék - Sárospataki Református Teológiai Akadémia

Dr. habil. Enghy SándorPUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKDr. habil. Enghy SándorÖnálló monográfiák1. „Az apokrifus iratok tanítása a halálról és a feltámadásról.” SárospatakNagykönyvtár Kézirattár 1998. 24 old. – Kt. d. 51.7512. „A dicsőséges Jeruzsálem Ézsaiás igehirdetésében.” Sárospatak NagykönyvtárKézirattár 1999. 64 old. – Kt. d. 51.7373. „A XX. századi zsidóság szembesülése a halállal (Holocaust.)” SárospatakNagykönyvtár Kézirattár 2000. 97 old. – Kt. d. 51.7404. „Az élet és halál kérdései Pál apostol leveleiben.” Sárospatak NagykönyvtárKézirattár 2000. 44 old. – Kt. d. 51.7395. „Halál, feltámadás, örökélet az Ószövetségben.” Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár2003. 477 old.6. „Zofóniás a kutatásban.” Sárospataki Teológiai Műhely Hernád Kiadó Sárospatak2008. 168 old.7. „Zofóniás – filológiai kommentár.” Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár 2010. 351old.Könyvfejezetek8. „A halál miatt véges, Jahve által mégis maradandó élet. A 49. zsoltármagyarázata.” in: Mint folyó víz mellé ültetett fa. Emlékkötet Dr. Módis Lászlóprofesszor 100. születésnapjának emlékére. Kustár Zoltán (szerk.) DebreceniReformátus Hittudományi Egyetem, 2003. pp. 37-619. „Jób könyve és a zsidó nép sorsa.” in: Genius Loci. Füsti-Molnár Szilveszter (szerk.)Sárospatak, 2006. pp. 137-1601


Dr. habil. Enghy Sándor23. „A feltámadás fontossága.” Miskolc Deszkatemplom gyülekezete, 2005. ápr. 4. 18.00pp.1-3 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár - Kt. d. 51.74524. „A nagy család.” Onga 2004. okt. 2. pp. 1-2 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár – Kt.d. 51.74725. „Igetanulmány 1Kir 13.” Doktorok Kollégiuma Ószövetségi szekció Budapest 2004.pp. 1-5 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár – Kt. d. 51.75026. „Pünkösd üzenete.” Lelkésztestületi gyűlés Miskolc 2005. pünkösdje pp. 1-6Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár – Kt. d. 51.74227. „Az Ebed Jahve énekek üzenete.” Ökumenikus tanulmányi kör Ricse 2006. márc. 16.pp. 1-4 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár – An. 15.32628. „Feltámadás az Ószövetségben.” Zempléni Egyházmegye lelkésztestületi gyűléseSárospatak 2006. ápr. 6. pp. 1-3 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár – An. 15.32329. „Isten szeretete egy kritikus helyzetben” Sárospatak 2006 nov. 23. pp. 1-4Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár – An. 15.70930. „Okkultizmus.” Balazsér 2007. márc. 4. pp. 1-6 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár –An. 15.70031. „1Móz 39.” Évfolyamkiszállás Mád 2007. máj. 13. pp. 1-3 Sárospatak NagykönyvtárKézirattár – An. 15.71232. „Nagypéntek.” Igemagyarázat Sárospatak 2007. p. 1 Sárospatak NagykönyvtárKézirattár – An. 15.71033. „A rejtőzködő Isten.” Kerekegyháza 2007. júl. 1. pp. 1-3 Sárospatak NagykönyvtárKézirattár – An. 15.70234. „Az ’egész-ség’ háza.” Az egészségügyi miniszter Horváth Ágnes jelenlétébenAbaújszántó 2007. júl. 3. pp. 1-4 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár – An. 15.70735. „Izráel történelme, földrajza, bibliai összefüggések tükrében – utazásom képei.”Balatonszárszó, Budapest Pasarét, Salgótarján Erdőbénye, Gönc, Hejce 1985-86.Legutóbbi előadás diavetítéssel Makkoshotyka 2009. febr. Kivonata: pp. 1-10.Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár36. „Jászay Pál emlékünnepség.” Abaújszántó 2009. febr. 19. pp. 1-5 SárospatakNagykönyvtár Kézirattár3


Dr. habil. Enghy Sándor37. „Krisztus hét szava a kereszten.” Abaúji lelkésztestületi gyűlés Miskolc pp. 1-3 2009.ápr. 1. Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár38. „Holocaust.” Református Gimnázium Sárospatak 2010. ápr. 16. pp. 1-2 SárospatakNagykönyvtár Kézirattár39. „Úrvacsora az Ószövetség tükrében.” Miskolc Tetemvár 2010. nov. 12. pp. 1-7Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár40. „Isten népe és a környező népek vallása” Debrecen DC 2011. aug. 24.Szerkesztői munka:41. „Konfirmációi Káté.” Összeállítása az Abaúji Református Egyházmegye tanulmányibizottságával pp. 1-16 2002.Fordítások:42. „Új utakon a bibliai teológiai oktatás Sárospatakon.” – DUNN, J. D. G. : NewTestament Theology (Nashville, 2009) c. művének fordítása: in: Sárospataki Füzetek2009. (3) pp.117-12043. „Dunn, J. D. G.: Mi az Újszövetség teológiája.” DUNN, J. D. G. : New TestamentTheology (Nashville, 2009) c. művének fordítása: in: Sárospataki Füzetek 2009. (4)pp.123-13844. „Dunn, J. D. G. : A meghatározó tényezők.” DUNN, J. D. G. : New TestamentTheology (Nashville, 2009) c. művének fordítása: in: Sárospataki Füzetek 2010. (1.)pp. 111-11845. „Dunn, J. D. G. : Része-e Jézus küldetése és üzenete az újszövetségi teológiának?”DUNN, J. D. G. : New Testament Theology (Nashville, 2009) c. művének fordítása: in:Sárospataki Füzetek 2010. (2.) pp. 115-12446. „Rogerson, J. W. : A Theology of the Old Testament” című művének fordításaSajátos ószövetségi teológia in: Sárospataki Füzetek 2010. (4.) pp. 101-1104


Dr. habil. Enghy Sándor47. „Joma traktátus.” Válogatott Misna-traktátusok in: Törpék az óriások vállán Printart-Press Kft. Debrecen 2010. pp. 97-12648. „Rogerson, J. W. : Sajátos ószövetségi teológia – kulturális emlékezet,kommunikáció és embernek lenni.” in: Sárospataki Füzetek 2011. (1.) pp. 81-86Oktatási segédanyagok49. „Bir 6-9.” Oktatási segédanyag 1994. pp. 1-15 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár –Kt. d. 51.84550. „Deut 5, Préd 2.” Oktatási segédanyag 1995. pp. 1-20 Sárospatak NagykönyvtárKézirattár – Kt. d. 51.84451. „Ézs 52-55.” Oktatási segédanyag 1996. pp. 1-20 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár– Kt. d. 51.841– 51.84352. „Genezis 37-43.” Oktatási segédanyag 1997. pp. 1-25 Sárospatak NagykönyvtárKézirattár – Kt. d. 51.837– 51.84053. „1Kir 22, Jóel 1, Bevezetés a Zsoltárok könyvéhez.” pp. 1-5 Oktatási segédanyag1998. Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár – Kt. d. 51.846– Kt. d. 51.84854. „Ókori Kelet.” Oktatási segédanyag 2005. pp 1-28 Sárospatak NagykönyvtárKézirattár – Kt. d. 51.74155. „Az Ószövetség monoteizmusának időszerű etikai következményei.” Oktatásisegédanyag 2005. pp. 1-3 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár – Kt. d. 51.85156. „Jób 22-32” Oktatási segédanyag 2011. pp. 1-35 Sárospatak Nagykönyvtár KézirattárMegjelent: Igazság és Élet, Folyóirat a lelkipásztori és nevelıi munka számára: 2011.Lectio continua, 2011. aug. 3-13.http://www.lelkesztovabbkepzo.hu/?modul=igazsageselet&oldal=lectioNaponta&id=188&ev=2011&ho=Janu%E1r5


Dr. habil. Enghy SándorEgyéb publikációk57. „Ne ölj!” Az eutanázia kérdése 2003 pp. 1-3 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár –An. 15.47258. „Terrorizmus.” in: Sárospataki Református Lapok 2004. okt. p. 2759. „Isten pedagógiája Zsolt 113.” in: Református Egyház 2005. május pp. 99-10060. „Könyvajánló.” (The New Covenant – aramaic peshitta text with hebrew translationJerusalem 2005). in: Abaúji Egyházmegyei Értesítő 2005. október p. 1161. "Nem tesz az Úr sem jót, sem rosszat." in: Sárospataki Református Lapok 2005.december p. 662. „Útravaló.” Elhangzott az Európa Rádióban 2006. pp. 1-91 Sárospatak NagykönyvtárKézirattár – Kt. d. 51.74363. „Szabad világ Mt 27,1kk.” Igemagyarázat Sárospatak, 2006. ápr. 10. 7.30.Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár – An. 15.325– 15.32164. „Szentháromság.” in: Határmenti Krónika - Ártánd, Berekböszörmény, Bihar,Biharkeresztes, Biharszentjános, Bors, Kisszántó, Nagyszántó ref. egyh. reg. gyül. lapja2006. (VIII. évf. 3. szám)65. „100 év margójára.” in: Az abaújszántói Ilosvai Selymes Péter Általános és MűvészetiIskola évkönyve 2006. pp.74-7566. „Zofóniás a kódexekben.” 2007. pp. 1-75 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár – An.15.70367. „Vallástudományi szempontok Jákób harcának művészi ábrázolásában.” 2007. pp.1-10 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár – An. 15.70568. „A reménységet szülő nyomorúság.” in: Református Egyház 2007. febr. pp. 47-4869. „Kincset érő kövek.” in: Reformátusok Lapja 2007. máj. 13. p. 6.70. „Árvább vagyok a lehulló levélnél”. in: Reformátusok Lapja 2007. aug. 26. p. 6.71. „Megváltás az Ószövetségben.” in: Sárospataki Református Lapok 2009. (1) pp. 4-572. „Az Ószövetség a Szentlélekről.” in: Sárospataki Református Lapok 2009. (2) pp.4-56


Dr. habil. Enghy Sándor73. „Az egyház az Ószövetségben.” in: Sárospataki Református Lapok 2009. (3) pp.4-574. „Akik előttünk jártak és példát mutattak.” - Zergi Gábor. in: Lelkészegyesület 2009.(4) p. 2075. „Jézus születése mint az üdvtörténet fókusza.” in: Sárospataki Református Lapok2009. (4) pp.476. „Igemagyarázatok” - Ján 10,1-21 pp. 1-4; Jel 2,18 pp. 1-6; Kalas József felett pp. 1-3;Keresztelő 3Móz 23,22 pp. 1-2; Egyházzenei kórustalálkozó Ézs 48,20-21 p. 1; KristófIstván felett 2Tim 4,7-8 pp. 1-3; Hidasnémeti Luk 13,18kk pp. 1-2; Luk 23,44kk pp. 1-3; Róm 1,20 pp. 1-3; Ézs 46 p. 1; Mk 16,1kk pp. 1-2; Neh 1 pp. 1-4; Zsolt 77 pp. 1-2;Rubi Imréné felett pp. 1-2; Valasovits Sándorné felett p. 1; 1Kir 21 pp. 1-2; Jeroboámfia - Csaholc 2010 febr. 23 pp. 1-4; 1Móz 2,9 pp. 1-4; 2Krón 13 pp. 1-6; Mt 11,28 pp.1-7; 2Kor 5,11kk pp. 1-3; 2Kor 9 pp. 1-3; 2Kor 1 p. 1; Áldozócsütörtök 2010 pp. 1-3;Dudás István felett p. 1; 1Móz 25, 19-23 pp. 1-2 ; Esküvő (Molnár Zoli) pp. 1-3; Esküvő(Tatár Ildi) 1-3; Ézs 55,1 pp. 1-3; 2010 okt. 31 pp. 1-5; Frei József felett pp. 1-2; GyulaiLajos felett pp. 1-2; Zsolt 107 pp. 1-5; Zsolt 90 pp 1-2.; Zsolt 80 pp. 1-3; Zsolt 33,11pp. 1-2; Zsolt 25 pp. 1-3; Zof 2, 15 pp. 1-2; Zak 9,9 pp. 1-5; Ján 6,16-21 pp. 1-2;Sidlovics Réka felett (4 év)1Móz 32,23kk pp. 1-2 ; 5Móz 8, pp. 1-3; Préd 3 pp. 1-2; PálFerenc felett pp. 1-2; Az Isten szeretet (Szepsi katolikus templom) pp. 1-3; Mk 10,46-52 pp. 1-3, Mk 6,45-56 pp. 1-3; Mk 2,1-12 pp. 1-5; Mt 16,13-18 pp. 1-3; KristófBarbara felett (29 év) pp. 1-4; Mt 13,53-58 pp. 1-3; Putnoki Nagy István felett Luk23,46 pp. 1-3; Keresztelő Luk 23,46 pp. 1-2; Róm 11,18 p. 1; Plaszkó Miklós felett pp.1-4; Ján 19,28 pp. 1-2; Ján 20,1kk pp. 1-5; Ján 16,1-4 pp. 1-3; Ján 15,9-17 p. 1; Ján13,31-35 pp. 1-3; Ján 12,20-33 pp. 1-3; Ján 10,31-42 pp. 1-3; Ján 8,37-47 pp. 1-4; Ján7,14-30 pp. 1-2; Ján 6,16-21 pp. 1-2; Ján 5,7 p. 1; Ján 4,43-45 pp. 1-2; Apák ették megaz egrest pp. 1-11; Fresch Ottó szobránál p. 1; 1Kir 1,1-37 pp. 1-3; ApCsel 16,1-15 pp.1-5; Ap Csel 13,13-43 pp. 1-2; Ap Csel 5,33-42 pp. 1-5; Aczél Lilla keresztelője pp. 1-2,Luk 2,1 p. 1; 2Sám 23 pp. 1-2; 2Kir 4,38-41 pp. 1-2; 5Móz 1 pp. 1-2; 2Móz 33 pp. 1-2;2Móz 24 pp. 1-4; 1Móz 28 pp. 1-3; 1Kor 1.1-17 pp. 1-5; Balogh Imre felett pp. 1-3;Kádár Béla házassági évfordulója pp. 1-2; Bellus Lászlóné felett pp.1-2. - 2010.Összesen: 272 old. Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár – Kt. d. 50. 892-51.735;51.752– 51.83677. „Ne feledkezzetek meg vezetőitekről….”. in: Sárospataki Református Lapok 2010.március p. 20.78. „Felelősségünk, lehetőségeink a megújulásban.” in: Sárospataki Református Lapok2010. március. p. 31.7


Dr. habil. Enghy Sándor79. „A Szentlélek ajándékai.” in: Sárospataki Református Lapok 2010. május p. 4.80. „Fotó” in: Evangélikus Élet 2010 szeptember p. 12.81. „Az egyház egységének ószövetségi alapjai.” in: Sárospataki Református Lapok2010. október pp. 4-582. „Az inkarnáció előzményei az Ószövetségben.” in: Sárospataki Református Lapok2010. december p. 4.83. „Választás 2010.” Abaújszántó 2010 p. 1 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár84. „Modern világkép és feltámadás.” in: Sárospataki Református Lapok 2011. áprilispp. 4-5.85. „Előszó.” in: Sárospataki Füzetek 2011. (2.) p. 7.Hivatkozások:86. Baranyai Norbert: Az elbeszélés mint imádság. in: Műhely 2006. március 69.lábjegyzet http://www.hitelfolyoirat.hu/dl/pdf/20061102-66077.pdf87. Prof. Rabbi Schöner Alfréd: Figurális Ábrázolás és Teológia? in: Vallástudomány2009.11.25. A Faludi Akadémia 2009. november 25-én tartott előadás szerkesztettváltozata 28. lábjegyzethttp://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uAFQIJ9J1XYJ:www.rabbi.hu/resp/soner2009/soner-figuralisfaludi2009.htm+enghy+s%C3%A1ndor+sch%C3%B6ner+alfr%C3%A9d&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&client=firefox-a88. Papp György Az Őstörténetek tanítása Teremtéstől a vízözönig Protestáns TeológiaiIntézet Kolozsvár Ószövetségi Tanszékhttp://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LuuiCaREyyQJ:www.scribd.com/doc/36791385/ostortenet+%C3%BAj+ember+enghy+s%C3%A1ndor&cd=4&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&client=firefox-aKülföldi/idegen nyelvű publikáció:8


Dr. habil. Enghy Sándor89. „A halál által a Teremtőhöz kötött élet a Prédikátor könyvében.” in: ReformátusSzemle Az Erdélyi Ref. Egyházker. a Királyhágómelléki Ref. Egyházker. és azEvangélikus- Lutheránus Egyház hivatalos lapja nov.-dec. 2004. pp. 577-58490. „Wer über den Klüften des Lebens allein zurechtkommt...” in: Gustav-Adolf-Blatt /3.Verlag des Gustav-Adolf-Werks Leipzig 2006. p. 3191. „Egy szív, egy út és a szövetség Jer 32,39-40.” in: Igehirdető Az Erdélyi ReformátusEgyházkerület folyóirata 2006. (11) p. 54692. „Zof 1,16-2,2 a kutatásban.” in: Református Szemle in: Az Erdélyi Ref. Egyházker. aKirályhágómelléki Ref. Egyházker. és az Evangélikus- Lutheránus Egyház hivataloslapja 2008. (5) pp. 496-51893. „...misschien zult gij geborgen zijn...” in: Fundament Nieuwsbrief van StichtingFundament 2008. mei p. 2.94. „Afscheid en terugkeer.” in: Fundament Nieuwsbrief van Stichting Fundament 2008.nov. pp. 2-3.95. „Zij aan zij.” in: Fundament Nieuwsbrief van Stichting Fundament 2009. nov. pp. 3-496. „Habilitatie…”. in: Fundament Nieuwsbrief van Stichting Fundament 2010.szeptember pp. 3-497. „Die Innenwelt und Aussenwelt in den Psalmen. Auf Spuren von Leo Mock.” in:Sárospataki Füzetek 2010. (3.) pp. 13-3598. „Zofóniás könyvének néhány aspektusa az újabb kutatás fényében” in: ReformátusSzemle Az Erdélyi Ref. Egyházker. a Királyhágómelléki Ref. Egyházker. és azEvangélikus- Lutheránus Egyház hivatalos lapja 2011. (1) pp. 5-21.Idegen nyelvű előadás:9


Dr. habil. Enghy Sándor99. „Elijah.” Koserow – Németország (német) 1999 kivonata megjelent: Wer über denKlüften des Lebens allein zurechtkommt... in: Gustav-Adolf-Blatt /3. Verlag desGustav-Adolf-Werks Leipzig 2006. p. 31. – Kt. d. 51.744100. „Simon keresztelője.” Abaújszántó (német) 2005 okt. 2. SárospatakNagykönyvtár Kézirattár101. „Mascha keresztelője.” Abaújszántó (német) 2007 aug. 11 pp. 1-3 SárospatakNagykönyvtár Kézirattár - An. 15.704102. „Sefanja” Kampen (holland) 2008 vázlata megjelent: Zij aan zij. in: FundamentNieuwsbrief van Stichting Fundament 2009. nov. pp. 3-4103. „Jan Maarten esküvője.” Zebegény (holland) 2010 júl. 10. p. 1 SárospatakNagykönyvtár Kézirattár10

More magazines by this user
Similar magazines