MINDEN FÜRDŐKÁD - Savaria Fórum

savariaforum.hu

MINDEN FÜRDŐKÁD - Savaria Fórum

CSEMPE ÉS JÁRÓLAP SZAKÜZLETMINDENFÜRDÕKÁD10% engedménnyel,a készlet erejéig!Címünk: 9700 Szombathely, Rumi út 181.(a lámpás keresztezõdésben)www.mozaikfurdoszoba.hu


2SAVARIA FÓRUMDancsó „Kicsi” Zoltán megvédte címétDancsó „Kicsi” Zoltán profi kick-bokszos ötödik alkalommalvédte meg világbajnoki címét múlt szombaton. A rangos eseménynekaz új szombathelyi sportcsarnok adott otthont. Dancsó ellenfelea 79 kg-os profi light contact kategóriában ezúttal a horvát 20éves Dragan Frankovics volt, aki junior világbajnok, kétszeres világkupa-gyõztes.A szombathelyi sportoló egyhangú pontozássalnyerte a hétmenetes mérkõzést.Bõvülõ Szent Márton Kulturális ÚtvonalÚj állomásokkal, útvonalakkal bõvül az Európai Szent Márton KulturálisÚtvonal. Régiónkból több település és plébánia írt alá szerdán szándéknyilatkozatota szombathelyi városházán,hogy csatlakozni kíván az egész kontinenst behálózókezdeményezéshez. Ez azonban csakegy azon feladatok közül, amelyeket a projektben2007. augusztus végéig kell elvégezni.Az Európai Szent Márton Kulturális Útvonalcélja, hogy Európa egyik legnépszerûbb szentje,az ókori Savariában született Márton életének állomásaival,ezen keresztül pedig településekkel,régiókkal ismertesse meg a turistákat. Az eddigiöt zarándokút mellé ezúttal két új útvonalat építenekki, a meglévõket pedig mintegy félszáz helyszínnelbõvítik. Feiszt György, Szombathely alpolgármestereelmondta, hogy Horvátországban, Ausztriában, Szlovéniábanés Magyarországon létesül az új vonal. Az Interreg III elnevezésû pályázatonnyert közel 68 millió forintból nemcsak új szakaszokra – köztük egy 130km hosszú zarándokút létrehozására –, hanem turisztikai kiadványok megjelentetésére,egységes jelzõtáblák elkészítésére, közös honlap és marketingstratégiakidolgozására is jut majd 2007-ig. Ezek mellett jövõre elkészül aSzent Márton Látogatóközpont is Szombathelyen. (www.sztv.hu)Pénzügyi keret az Art Mozi felújításáraSzombathely közgyûlése legutóbbi döntésével támogatja a Savaria ArtMozi korszerûsítésének harmadik ütemét. Ennek megfelelõen 7 és fél millióforint önrészt biztosít a 2006-os városi költségvetés terhére a Nemzeti KulturálisÖrökség Minisztériuma által kiírt pályázaton való részvételhez. A határozatazt is tartalmazza, hogy a város a fejlesztés befejezésétõl számított ötéven keresztül a Savaria Mozit mûvészmoziként üzemelteti.Fotó: Czika LászlóLetették a csatorna alapcsövétSzombathely szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszerének fejlesztéserészeként április 6-án ünnepélyes keretek között megtörtént a nyugativárosrész csatornázásának alapcsõletétele Rakics Róbert helyettes államtitkárés dr. Ipkovich György polgármester közremûködésével. Városunkpolgármestere hangsúlyozta, a szennyvízelvezetés fejlesztésének eredményeképpen2007. év végére megszûnik a nyugati városrész lakosságátgyakran gyötrõ bûz.Rakics Róbert ünnepibeszédében elmondta: aSzombathely és a környezõ34 település lakosságátérintõ környezetvédelmiszolgáltatás minõségét javítóprojekt legfõbb céljaaz infrastruktúra európaiszintre emelése.Savaria Floriadae 2006Tizenhetedik alkalommal rendezték meg a fiatal virágkötõk nemzetköziszakmai versenyét Szombathelyen a múlt hétvégén. A virágkötészeti versenynekhárom témája volt: menyasszonyi csokor, esküvõi asztaldíszítés,menyasszonyi ruha virágokból. A rendezvénynek otthont adó Herman OttóSzakképzõ Iskolában virágkiállítás és -vásár is várta a közönséget.Korlátozták a város nevének használatátA város jelenlegi és római kori neve használatának korlátozásáról isdöntött Szombathely közgyûlése legutóbbi ülésén. Ezentúl nem adhatóengedély, ha a használat sértené a város jó hírét, a kérelmezõ nem szombathelyi(kivéve városi érdekek esetén), érdemtelen a használatra, tevékenységeközízlést sért, vagy tevékenységének jelentõsége nem indokoljaa használatot. Akkor sem lehet használni a jövõben a Szombathely, illetveSavaria szavakat, ha a kérelem szerinti tevékenységû cég, termék,rendezvény már viseli a városnevet.A Választási Iroda közleményeA 2006. évi országgyûlési választások miatt Szombathely MegyeiJogú Város Polgármesteri Hivatalában (az Okmányirodában ésa Gyámhivatalban is) 2006. április 10-én, hétfõn az ügyfélfogadásszünetel! Ügyfeleink szíves megértését kérjük!Fotó: Czika LászlóFotó: Czika LászlóSzombathely Megyei Jogú Város ingyenes hetilapja • Fõszerkesztõ: Józsa Péter (20/362-4486)• Lapzárta: csütörtök 12.00 óra • Hirdetési vezetõ: Horváth Vilmos(20/9843-025) • Hirdetésszervezés: Békés Péterné (30/855-2565), Grófsics László (20/455-7721), Pozsgai József (20/424-0006) • Címlap: Lég- és zajszennyezés avárosban • Fotó: Czika László, Vass Szilárd • Nyomdai elõkészítés: Kerényi DTP & Design Stúdió (70/31-55-919) • Nyomda: ORIGO Print Nyomda, Budaörs, tel.:23/887-544 • Kiadja a Savaria Médiacentrum Lapkiadó Kht. • Felelõs kiadó: Váradi Gábor ügyvezetõ igazgató • Szerkesztõség: 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22. •internet: www.savariaforum.hu • Tel.: 94/506-552, 94/506-557 • Fax: 94/509-687 • E-mail: ujsagiro@savariaforum.hu • Terjesztés: Savaria Post Kft. Tel.: 94/320-757 •Készült 33.000 példányban • ISSN 1215-993XSzerkesztõség: 94/506-552 • Hirdetésfelvétel: 94/506-557 • Internet: www.savariaforum.hu • E-mail: ujsagiro@savariaforum.hu


SAVARIA FÓRUMNyit a kamaraszínház3Fotó: Vass SzilárdEgy japán szerzõ háromszereplõsdarabjával nyílik meg Szombathely kamaraszínházaa volt HEMO épületébenáprilis 8-án. Májusig tíz elõadást láthat aközönség a Kamara Savariában, és évvégéig még húszat.Kórházi idegosztálynak rendezik be április 8-án, szombaton este a volt helyõrségi klub két hónapalatt kamaraszínházzá alakított termét, itt játszódikugyanis az a japán darab, amit VasváriEmese saját rendezésében, harmadmagával viszszínre a vasi megyeszékhely új kamaraszínházában,a Kamara Savariában. Az elmúlt hat évben aSzombathelyi Színházbarátok Egyesületének korábbiprogramjait Dömötör Tamás (mûvészeti vezetõ)állította össze, és az is neki köszönhetõ,hogy a mostani megnyitó elõadáson YukioMishima AOI címû, szerelmi háromszögre épülõkrimijét játssza Péter Kata, Vasvári Emese és KamarásIván. A város új teátrumát mûködtetõegyesület elnökétõl, Pavelkovits Lászlótól megtudtuk,hogy lényegében produkciós színház lesza Kamara Savaria, de nem kizárólag: befogadnakmások (neves színházak társulatai vagy szombathelyiamatõr mûvészeti csoportok) által hozottelõadásokat is. Az egyesület az önkormányzattólmûködésre kapott évi 15 millió forintért azt vállalta,hogy évente 4 (2006 hátralévõ részében 3)saját készítésû kamaradarabot állít színpadra,amelyekkel együtt összesen 45 egész estés kulturálisés színházi esemény készül (a színháziidényben tehát átlagosan heti 1-2 elõadás biztosanlesz), és amint anyagi lehetõségeik engedik, gyerekdarabotis bemutatnak. A városi forrást (a 15millió forint egy budapesti színházban elõadottdarabnál általában a díszletköltségre elég) azegyesület saját bevétellel, szponzori és pályázatitámogatással, összesen mintegy 8–10 millió forinttaligyekszik majd kipótolni. Erre még úgy isszükség van, ha az alig nyolc ember által végzettszervezõmunkát legtöbbjük fizetség nélkül vagyminimális tiszteletdíjért vállalta.Szûk két hónap alatt pofozták át belül a honvédelmitárcától szombathelyi önkormányzati tulajdonbaátadott Akacs Mihály utcai épületet,hogy 110 nézõ leültetésére alkalmas legyen. A városvezetéserre 14,5 millió forintot bocsátott rendelkezésükre.Falakat bontottak, helyiségeketnyitottak össze úgy, hogy az egykori kistermet némiképpki tudják bõvíteni, a villamos rendszert áttudják alakítani, és a szükséges technikai berendezéseket(székeket, fény- és hangtechnikát) is beszerezték.Nincs fix színpad, így a rendezõk elképzelésérevan bízva, hogy mikor, hol alakítjákki. A most nyíló kamaraszínház számára akárvégleges helyszín is lehet az egykori helyõrségiklub, az azonban a jövõben dõl el, hogy az ideköltözõfõiskolai színészképzéssel vagy más mûvészeticsoportokkal (bábszínház, szimfonikusok)hosszú távon miként tudnak osztozni az épületen.A Kamara Savaria második elõadását rögtön amegnyitó másnapján, április 9-én tartják, a jövõhéten kétszer játsszák a Pelsõczy Réka rendezteMulatságot, s még áprilisban további két estéreszervezhetnek maguknak színházi programot aszombathelyiek: újra bemutatják (kétszer) a márnéhány éve színre vitt Sóska, sültkrumplit. Aki jegyetszeretne váltani, a Mûvészetek Háza jegyirodájábanés az elõadások elõtt a helyszínen is megteheti.Május végéig tíz elõadás zajlik majd az újkamaraszínházban, év végéig pedig további húszprodukciót tartanak.hháÉpítési terület 21 ezer négyzetméterenLezárultak a Fõ tér átépítési munkáirakiírt pályázatok, a kivitelezõkkel áprilismásodik felében köthet szerzõdéstaz önkormányzat. Hamarosan óriási felfordulásvárható, ugyanis 21 ezer négyzetméternyifelületen, a Fõ tér mellett aSavaria téren és a Bejczy utcában is felszedika burkolatot.A munkálatok részleteirõl nemrég sajtótájékoztatónszámoltak be a hivatal munkatársai, aholkiderült, hogy március végéig pályázhattak a cégeka térburkolat, a csapadékvíz-elvezetés, a teretdíszítõ elemek (a szökõkút, a padok), valamint avilágítás kiépítésére. A nyertes vállalkozások áprilisvége felé hozzáláthatnak a Fõ tér bontásához,de azt még nem tudni, hol kezdik a munkát.Lakézi Gábor, a városfejlesztési és üzemeltetésiosztály vezetõje annyit elmondott ezzel kapcsolatban,hogy a kivitelezés ütemezése, szervezésenem a hivatalon múlik, de az biztos, hogy „aholnem bontanak majd, ott szállítanak”. A felfordulástehát teljesnek ígérkezik, ugyanis nagy tömegûanyagot kell eltávolítani a Fõ térrõl, s késõbbaz újat ugyanígy be is kell hozni a területre. Ha apályázatok eredményével kapcsolatban nem érkezikkifogás, a pénteki kihirdetéstõl számított kilencediknapon megköti a szerzõdést az önkormányzat,és átadja a munkaterületet.Leghamarabb augusztus végén, talán a karneválidején tehetjük elsõ sétánkat a felújítottvárosközpontban. A Szentháromság-szobor felõlivégén rendezvényteret alakítanak ki, amiazt jelenti, hogy ha szabadtéri program lesz aközpontban, akkor az biztosan itt lesz: színpadot,sátrat lehet majd felállítani. A tér tölcsérszerû,keleti része pihenõövezetként funkcionál.Középen egy új szökõkút kap helyet, aKülsikátor vonalába egy császárkõ elnevezésûA felújítottFõ tér látványtervetérplasztika kerül. Eltûnnek a régi körpadok,helyettük újak díszítik majd a területet. Megvalósulaz észak-déli kerékpáros átvezetés a délitérfal mentén, amely a Kiskar utcai bicikliúthozcsatlakozik. A Bejczy utcai parkolók ferde beállásúaklesznek, a városháza elõtti taxiállomáspedig hátrébb költözik a Kossuth utcába. Teljesenmegújul a közvilágítás, és új fasort is ültetnek.A Fõ tér és közvetlen környéke mintegy 21ezer négyzetméteren kap új burkolatot: a legtöbbhelyen gránitõrleményes beton kockakõ, akiemelt helyeken pedig díszburkolat takarjamajd a felszínt.


4SAVARIA FÓRUMValami van a levegõbenCÍMLAPONA 86-os út melletti települések lakosai nemrég az átmenõforgalom ellen tüntettek, mert életüket igencsak megkeserítia zaj és a szmog. Bencsics Attilától, a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi,Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség(KTVF) Levegõ- és Zajvédelmi Osztályának vezetõjétõl megtudtuk,milyen bajokat okozhat a zaj- és légszennyezettség.Viszonylag új fogalom a zajszennyezés,pedig a kellemetlenhanghatásoktól már régóta szenvedünk.Sokan nem is tudják, milyenkáros az egészségre, ha valakizajos munkahelyen dolgozik,és a lakókörnyezete is hangos.Bencsics Attila szerint a különfélezajforrások térben és idõbenváltoznak, ezért mérésük nemolyan egyszerû. A zajszint megállapításaúgy történik, hogy átlagoljáka panaszbejelentések alapjánvégzett decibelskálás eredményeket.Ha például egy kisvárosibesorolású, családi házas övezetben,a lakóterület szomszédságábanipari létesítmény üzemel, akkornappal ötven, éjjel negyvenUrnák, gyöngyök, fibulákaz iskola alatti temetõbenGazdag leletanyag került elõ a Mûvészeti Szakközépiskolaés Gimnázium bõvítését megelõzõ ásatáson, amunkák március végére befejezõdtek. Kiss Péter régészaz iskola alatt elterülõ ókori temetõ feltárásának tapasztalatairóltájékoztatta lapunkat.Kiderült, hogy a sírmezõ mocsaras területen, két (egymástól10–15 méterre húzódó) patakmeder között, egy kiemelkedõ hátságonterült el. A szakemberek megtalálták a vízfolyásokra utaló jeleket:a széles kavicsos medreket, az egykori patakok hordalékát. Összesen420 négyzetméteren nyitották ki a területet, ahol 91 rómaisírt, köztük többségében hamvasztásos (80) sírhelyet és 11 földbe temetésnyomait tártak fel. A 80-ból 43 esetben urnában találták mega hamvakat, 13-nál a helyszínen hamvasztottak (az egész sírgödör kivolt égve), 15 esetben pedig téglával burkolták a sírgödröt. A téglaépítménya tehetõsebb polgároknál volt jellemzõ, ilyenkor a téglábólösszeállított „sírládába” urnában vagy anélkül helyezték a hamvakat,mellé pedig értékes import tárgyakat fektettek. Az épített sírok közülnéhányat igen jó állapotban tártak fel a régészek, de zömében a patakokhordaléka betemette, károsította a nyughelyek építõanyagait.Kiss Péter hozzátette: nagy számban kerültek elõ üvegedények,észak-itáliai importból származó kerámiatálkák, bronztükrök, mécsesek,borostyán gyöngyök és gyûrûk, s bronzból készült ruhakapcsolótûk, ún. fibulák. A legszebb lelet a régész szerint az a két csontnyelûbicska, amelyeket gladiátorok ábrájával díszítettek. Megtudtukmég: az épen megtalált tárgyak egy részét a restaurálások után,legkorábban jövõre mutatják be a nagyközönségnek. A középiskolabõvítése április eleje óta az eredeti tervek szerint folytatódhat.decibel a határérték. De ha a négyemeletesházakból álló, nagyvárosiasbesorolású lakóterületen mûködikipari üzem, ott már nappalötvenöt, éjjel negyvenöt decibellehet az átlag.A legjobb csapat!Fotó: Vass SzilárdOrszágos viszonylatban Szombathelya mérsékelten szennyezettlevegõjû városok közé tartozik, hiszenitt a kéndioxid és az ülepedõpor minimális terhelést jelent, és anitrogénoxid, valamint a szállóporis csak ritkán éri el a határértéket.A Vörösmarty és a Szent Mártonutca sarkán a legnagyobb a légszennyezettséga nagy forgalommiatt. Ezen a helyszínen kívül aVáci Mihály utcai orvosi rendelõnél,a Középhegyi úti szociálisközpontnál és a Zanati úton vizsgáljáka levegõ minõségét. Azutóbbi öt évben a szennyezettségiszint a kéndioxidot tekintve viszszaesett,és szerencsére a többi értéksem növekszik.A légszennyezés fõként az iparitüzelõberendezések, technológiákalkalmazása során alakul ki.Emellett a közlekedési csomópontokbanis gyakran szennyezetta levegõ, sõt, mindehhez a lakosságifûtés is hozzájárul. A nemmegfelelõ minõségû tüzelõanyag(például kezelt fa) használatával isártunk a levegõnek. Veszélyes forráslehet az udvari, kerti munkáknáltörténõ tüzelés, hiszen a mûanyag,vegyi anyag égése soránolyan anyagok is felszabadulhatnak,melyek rákkeltõek. A légszennyezettséglégzõszervi megbetegedést,és allergiát is elõidézhet,leginkább a gyengébb immunrendszerûgyermekek és idõsekesetében.Zsebõk GyörgyiA Derkovits Gyula Általános Iskola diákjai rendszeresen jóeredményeket érnek el sportversenyeken. Például a Diákolimpiaországos elõdöntõjén a dobogó legfelsõ fokára állhattak. A képena gyõztes csapat látható.Kedves olvasóink! Rovatunkba munkahelyi kollektívák, iskolai,óvodai csoportok, baráti társaságok fényképeit várjuk! Küldjék el nekünk,vagy hozzák be szerkesztõségünkbe (Géfin Gy. u. 22., e-mail:ujsagiro@savariaforum.hu) felvételeiket, ha meglepnék ezzel ismerõseiket!Idézzék fel emlékeiket, és a képekhez írjanak pár soros történetet is!


Új mûsort tervezSAVARIA FÓRUMKepes András a mai magyar újságírásrólCímzetes fõiskolai tanárnak kérte fel a Berzsenyi DánielFõiskola Kepes András Pulitzer-emlékdíjas (2004) újságírót,aki a közelmúltban Szombathelyen járt. A lapunknak adott interjúbanarról vall, hogy elbizonytalanodott, akar-e az újságírókközösségébe tartozni.– Miért döntött úgy, hogyelfogadja a fõiskola felkérését,és címzetes tanár lesz?– Nagyon megtisztelõnek éreztem,hogy felajánlották ezt a címet,ugyanis szorosabb a kötõdésemaz intézményhez, mint gondolnák.A feleségem ezen afõiskolán idén már második diplomájátszerzi, ráadásul kedvenc tanárnõjea kommunikáció tanszékvezetõje, így nem mondhattam nemet.Egyébként sokfelé adok órákat.Ha meghívnak, akkor elmegyekegy-egy elõadást megtartani,de nem rendszeresen. Szombathelyreáltalában kétszer-háromszorjövök egy évben.– Gondolom, ön elsõsorbanújságírónak tartja magát.Mi a véleménye a szakmaiutánpótlásáról?– Valóban újságírónak tartommagam, amennyiben ez még jelentbármit is. Ahogy nézem a magyarmédiát, kicsit elbizonytalanodom,akarok-e ebbe a közösségbe tartozni.Jóindulatúan azt mondanám,hogy nagyon változóa színvonal. Úgylátom, hogy a hazaimédiaoktatás legnagyobbbaja, hogy nem a társadalmiigények, hanem a fõiskolák,egyetemek anyagi megfontolásaiszerint szervezõdik. Ez nálunk viszonylagúj szakterület, kevés az elméletetés a gyakorlatot is jól ismerõoktató, így aztán többnyire nemaz egyes szakterületek logikája diktálja,hogy milyen arányban tanítsanakmondjuk médiaelméletet, kommunikációelméletet,marketingkommunikációtvagy szakújságírást,hanem az oktatók felkészültsége,ismeretei. A végzettek többségepedig, tapasztalataim szerint,egyik területen sem lesz profi.– Milyen különbségeket láta magyar és a külföldi médiaoktatásközött?"újságírónak tartom magam, amennyibenez még jelent bármit is"– Inkább az amerikai képzésirendszerbe láthattam bele, ott tanultamis, tanítottam is. Amerikábannulláról jutnak el az egyetemiévek alatt arra a szintre, amikormár kijelenthetik, hogy gyakorlatilagtudják a szakmát. Az újságírónövendékeketugyan a hagyományosamerikai írott és elektronikusújságírásra oktatják, de aki kreatív,az megújítja a szakmát. Akik kutatássalakarnak foglalkozni, azok aPhD képzésben mélyülnek el azelméletben. Az alapképzés inkábbgyakorlati ismereteket és általánoshátteret ad.– Ön magyar-esztétikaszakon szerezte elsõ diplomáját.Hogy került a képbe azújságírás?– Az én idõmben az egyetemennem létezett újságíró vagy kommunikációszak. Sõt, egy társammalegyütt mi ketten voltunk, akikelõször diplomáztunk esztétikaszakon, addig ezt a tárgyat csakspeciális kurzusként lehetett hallgatni.Az egyetemi évek alatt dolgoztama Magyar Rádiónak. Miutánmegszereztem a diplomámat,hívtak, hogy szerzõdjek oda.Egyébként már 17 éves korom ótajelennek meg cikkeim. Tehát idénünneplem pályafutásom negyvenedikévfordulóját.– Gyakorlatilag már mindentelért, amit ebben a szakmábanel lehet. A díjak is ezttükrözik. Melyik az az elismerés,amit leginkább megtisztelõnekérzett?– A legnagyobb elismerésnek aPulitzer-emlékdíjat és a Táncsicsdíjattartom, de a díjak és az elismerések– noha természetesen jólestek– soha nem foglalkoztattak különösebben.Mindig igyekeztem azzalfoglalkozni, amiéppen érdekelt avilágból, és közbenabban reménykedtem,hátha ez másokszámára is izgalmaslehet. Szembena ma általánosújságíró magatartással,melynek lényege,hogy megpróbáljákkideríteni,mi arathatsikert a közönség körében, függetlenülattól, õket izgatja-e az a jelenségvagy téma.– Beszélne a terveirõl?– Nem igazán szeretem elõreelmondani a terveimet, mert havalamit sikerül jól elmondani,akkor már nincs kedvem megcsinálni,mert úgy érzem, hogy avégeredmény ennél már csakrosszabb lehet. A Világfalu címûtelevíziós sorozatot szerettem,sikeres is volt, de folytatást nemtervezek. Viszont valami hasonlóngondolkodom. Most mégcsak az adatgyûjtésnél tartok, ésközben könyveken, elõadásokonis dolgozom. Egy ilyen sorozatelkészítése hosszú idõ, a Világfa-Kepes András a Machu Picchuna Világfalu címû sorozat forgatásánlut – anyaggyûjtéssel, forgatással,utómunkálatokkal együtt –két évig készítettük.– A sok elfoglaltsága ellenérebizonyára jut ideje acsaládra is.– Természetesen megpróbálomaz idõmet úgy szervezni, hogy õkse szenvedjenek hiányt. Az utazásaimranem kísérnek el, mert akkorcsak a munkára koncentrálok,és akkor más számára megközelíthetetlenvagyok.– Nem lehet könnyû hatnõvel…– A lányunokámmal együtt hét!De minél több a nõ egy családban,szerintem annál jobb!Farkas JuditAz új sportcsarnok neveElõreláthatólag április 27-én kiderül, mi lesz az új Sugárúti sportcsarnok neve. A februári felhívásra 18 javaslatérkezett.Az új Sugár úti sportcsarnok elnevezésére Szombathely MegyeiJogú Város polgármestere ötletpályázatot írt ki, amely március 15-énzárult. Célja az volt, hogy olyan nevet találjanak a létesítménynek,amely specifikusan megkülönbözteti az ország többi sportcsarnokától,ugyanakkor utal a város múltjára, jelenére, és a külföldiek számára is„beszédes”. Személy- és fantázianevekkel pályázhattak szervezetek,közösségek, magánszemélyek. A felhívásra összesen 18 javaslat érkezett,melyeket a városvezetõk már elõzetesen értékeltek, majd így teszaz önkormányzat kulturális, valamint sportbizottsága is. A beérkezettelképzelések között van például: Claudius Sportcentrum, Savaria Aréna,Isis Csarnok, Sugár Aréna, Sportaréna Szombathely, Rajczy ImreSportcsarnok, Falco Sportcsarnok, Rádiusz Sportcsarnok. Véglegesdöntés az április végi közgyûlésen várható.


6SAVARIA FÓRUM„Nem adták olcsón, amit elértem”Húszéves a Cserga És BarátaiRégi álma volt Csergának, hogy emléketállítson Rorry Gallaghernek, a '60-as években futott Taste zenekar ír blues-gitárosának,akinek korai felvételeiihlették talán elõször arra, hogy maga iszenélésbe fogjon. S azután abba sehagyja húsz évig.CD-hegyekkel, koncertfelvételekkel, fotókkalés egy gitárral felvértezve vár Cserga (VargaPéter), amikor azért találkozunk, hogy az elmúlthúsz esztendõ történéseit idézzük fel: aztaz utat, amely a Domusnál, a fõiskolai „babospárt” buliján kezdõdött 1986 elején a legelsõnyilvános fellépéssel, s amelynek egy koncerttelfontos állomásához érkezett minap az idénhúszéves CSÉB, azaz Cserga És Barátai.Az elsõ banzájra Cserga vitte a mûsort (akiakkor már a családi lemezek hallgatásából fakadóindíttatásra jó egy évtizede, kamaszkoraóta nyûtte a gitárját, képezte magát amatõrmuzsikussá), és blues-imádatával együtt belecsöppentaz alternatív Fél9 nevû csapatba. Néhányfellépés a fõiskolai klubban, és márisnépszerûek lettek az ifjúság körében. Nemszámított, hogy a szövegeket maguk a zenészeksem értették (ma már mindet lefordítják!),a hangokat is úgy vették le a magnókazettárólvagy a rádióból. – Amit mi játszottunk,eltért az akkori vonaltól, a diszkótól is,és a hazai rockzenétõl is. Az én ízlésemre a’70-es években Sopronban eltöltöttidõk voltak nagy befolyással,ahová az Ausztriába járó mozdonyvezetõka nejlonharisnyamellett egy kis kultúrát is szállítottak:itt hallottam elõször Taste-,John Mayall- vagy Chicago-lemezeket,amelyekhez a Sopronbantanuló unokabátyám révénjutottam hozzá. Ezek a zenék közelebbálltak hozzám mindig,mint a magyar elõadók – meséli aCSÉB-alapító, aki azzal fûzi továbba történetet, hogy a koraifelállásból csak Tutyi (VargyasLászló) maradt vele, de hozzájukcsapódott még Simon Tamás dobosés Farkas Csaba gitáros is. Eza formáció, az igazi CSÉB, ’86õszén nagy sikert aratott azMMIK-beli Klub 1-ben, ami utánsorra megkeresték a megye mûvelõdésiházait, gimnáziumait,hogy koncertezhessenek. – Sosemvolt menedzserünk, és sosemkerültünk a profizmus közelébe,amire büszke vagyok. Nem voltam hajlandómegalkudni, kompromisszumokat kötni, az elvárásokszerint játszani. Emiatt persze nem isvittük túl sokra. Segítségünkre volt viszont jónéhány ember, szombathelyi és sárvári népmûvelõk,akik támogatták a tevékenységünket– számol be Cserga a lelkeskezdést kísérõ nehézségekrõl,s még hozzáteszi,hogy a mára aljasulelanyagiasodott világbana jóakarókból is kevesebbvan.A történet kissé zûrzavarosanfolytatódott,egyre-másra jöttek a tagcserék,volt, aki másikzenekarban kötött ki, ésvolt, aki a katonaságnál.Tenorral (Farkas Tibor)és Simon Tamással hármasban’91-ben azújperinti próbaterembenkaptak újra erõre, bár ahavi egy-két koncert addigis megvolt. Rétegzenét játszottak, és játszanakma is, de szerintük az benne a jó, hogyez soha nem fog kiveszni. A közönségük egyrésze velük öregedett, viszont van egy fiatalabbkorosztály, amelynek szintén bejön ez amuzsika: a Doors, a ZZ Top, a Cream vagyA CSÉB 1997-es zalaegerszegi fellépéseMuddy Waters, azaz a blues, a rock, a country.Mindbõl a nekik leginkább tetszõ feldolgozástvették elõ, s még hozzá is tettek picit. Sajátszámot nem játszanak, Cserga úgy fogalmaz:legalább nincsenek saját magunk által szabottkeretek. Õk csak közvetítenek, és a zene sokkalfontosabb azoknál, akik játsszák. Alázatkell – vallja, különben nem mûködik az egész.A technikai hátteret 15 év kemény munkájávalsikerült felépítenie, de megérte, mert azzalfoglalkozhat, ami szeret. – Nem adták olcsónazt, amit mára elértem – mondja a betegségekbõl,mûtétekbõl számtalanszor talpra állt zenész.’92. január, Narancs Klub: történelmipillanat a CSÉB életében, mert végre azokkala hangfalakkal játszhattak, amelyekre oly régenvágytak, s amelyek ma is megvannak ésremekül mûködnek. Közben Doorsemlékkoncertek,Sitke, dunántúli klubok,kocsmák, egyetemek dögivel, koncertek ésfilmvetítések Oladon – teltek az évek, egy újkorszak, egyfajta „nyitás” ’99-es kezdetéig,amikor Maggie csatlakozott a zenekarhoz, ésnekiláttak, hogy valami mást csináljanak, mintaddig. Jöttek a Vaya Con Dios- és JanisJoplin-számok, mígnem egyszeriben a mûvelõdésiházak helyett motoros-találkozókoneszméltek. – Mi is, én is sokat változtunk húszév alatt, de az alapelveinkhez ragaszkodunk –mondja búcsúzóul Cserga, végül megtudjuk,mitõl jubileumi a 2006-os év. A héten RorryGallagher emlékére rendeztek estet a MûvészetekHázában. Május 13-án az OMK-banjátszanak Best Of Cserga És Barátai címmel,majd november 17-én az MMIK 1-es klubjában„Húsz év múlva” címmel adják a születésnapikoncertet a szombathelyieknek.hhá


SAVARIA FÓRUM7„Igazából soha nem mentem el Magyarországról…”Elsõ alkalommal rendezték meg aKultúrkapu Fesztivált Szombathelyen aBelvárosi Filmszínházban. Ennek keretébenpódiumbeszélgetést hallhatott a közönségFaludy Györggyel. A kilencvenhatéves költõ meglepõ szellemi frissességgelelevenítette fel életének momentumait,mivel akkora sikert aratott, hogya közel százhúsz fõs közönség percekigállva tapsolt. A rendezvényt követõenközépiskolások aláírásgyûjtést kezdeményeztek,hogy Faludy György munkásságaérettségi tétel legyen.– Kilencéves koromban határoztam el, hogyköltõ leszek, annak ellenére, hogy édesapámmindenáron le akart errõl beszélni. Kérését teljesítvekülönbözõ egyetemekre mentem, deemellett mindig írtam, verseimet elküldtem lapoknak.Elsõ írásomat a Magyar Hírlap közölte,azzal a felkiáltással, hogy „Új költõ született!”Ezzel vonultam be a magyar irodalomba,ami költõi utam kezdetét jelentette – meséltelelkesen Faludy.– Kezdetben Villon-verseket olvastam, melyeketmagyar nyelvre akartam fordítani, deegyre fontosabbnak érzetem saját gondolataimhozzáfûzését is. Így születtek a magyar Villonversek,melyeket a cenzúra miatt csak késõbbmertek kiadni. Ezután rövidesen emigráltam.Párizsban éltem 1939-tõl ’46-ig, majd a recskitáborba kerültem három évre, ahol, bár százakhaltak éhen, én próbáltam mindig pozitívan élni.Rendkívül sokat röhögtem a szolgalelkeken,Faludy György költészetrõl, a hosszú életrõla bátrakra pedig büszke voltam. 1956-ban újraelhagytam az országot, mert féltem, hogy feleségemmelegyütt még egyszer lecsuknak. Csak1989-ben jöttem haza, de igazából soha nemmentem el Magyarországról, lélekben mindigitt voltam köztetek. Érdekes, mindvégig az voltaz érzésem, hogy kevesen hallanak meg, illetvehogy nem egy boldog országban vagyok, hanemegy küzdõben – emlékezett vissza. Aztána közönség felé fordult, és feltett egy költõi akérdést: ki az a poéta, aki túléli a huszonegyedikszázadot? Sajnos ma nincs ilyen, egyre kevesebbköltõ és nagy író van, pedig az írás nagyonjó dolog, a költészet egy többszínû valóság– válaszolt maga. – Van egy dolog viszont,amire nagyon büszke vagyok. Az Irodalmi ÚjságMagyarországon 1956-ban vezetni akarta aforradalmat, de betiltották. 1957-ben Londonbanindult újra, az én szerkesztésemben, és ezvolt az egyetlen lap, ami magyar nyelven írtameg az igazságot. Akkor ott hallani lehetett azigazság hangját, és ebben nekem is részem volt.A moderátor kérdésére, hogy mit üzenne amai fiataloknak, Faludy György azt válaszolta:„félek, egy olyan világ jön, amelyneknincs kulturális célja”régen nem a pénz és a karrier volt a lényeg,most pedig az. Lejjebb csúszik minden, és félek,hogy egy olyan világ jön, amelynek nincskulturális célja, ahol nem festenek képeket,ronda épületeket építenek.A pódiumbeszélgetés után rövid interjútadott Gyuri bácsi a Savaria Fórumnak. Azegészségi állapotát firtató kérdésünkre úgy válaszolt:„ebben a pillanatban nem látok, kevesebbetlátok, mint tegnap, és ettõl nagyon megijedtem.Amúgy semmi bajom, alapvetõen jólérzem magam. A mindennapjaim munkávaltelnek, dolgozom a Trilógia harmadik kötetén,ami pár hónap múlva egészen biztosan megjelenik„A harmadik könyv” címmel. Szerinte ahosszú életnek nincs titka. „Hatvanéves korombanazt hittem, vége a világnak, nagyon betegvoltam, de aztán a legszörnyûbb betegségekbõl,még a rákból is felgyógyultam. Hogy honnanjön a hihetetlen életerõ és tenni akarás?Szeretem az életet és boldog vagyok” – summáztalapunk olvasóinak a költõ.Zsebõk GyörgyiA jó vers erõt ad, lelket gyógyítJózsef Attila születésnapját, április11-ét 1964 óta a Magyar Költészet Napjakéntjegyezzük. A hazai líra ünnepekapcsán kérdeztük Balogh Józsefszombathelyi költõ-tanárt arról, hogynapjainkban a versek milyen szerepettöltenek be életünkben.– Líránk mindig vezérhajója volt irodalmunknak.Napokat fényesített, regulázta afélelmet, ünnepet hirdetett, zászlóként lobogott,tûzként lobbant, szelídítette a bolond indulatot,kacéran udvarolt, erõt kiáltott, enyhítettea köznapi keserûségeket. S ezt teszi(tenné) ma is. Csendesen megkérdezem: miértszámûzettek helyi lapjainkból a versek.„Missziós” útjaimon – például 11. éve a JózsefAttila Vers-, Mese- és Prózamondó Pályázatzsûritagjaként, író-olvasó találkozókmeghívottjaként – tapasztalom, hogy mekkoraigény van a maradék szép szavakra.Ugyanis a szép vers csönd-harmóniát teremta ricsajban, hitet kölcsönöz visszakéretlenül.A szellem kiváltságát hirdeti, és nem akiváltság(os)ok szellemét. Nem foglya ilyenolyanholdudvaroknak. Örülök, hogy Istentíz éve három olyan ötletet súgott, amelyeksikerrel zajlanak azóta is. Ilyen a helyi karácsonyiversmondó verseny, a költészet napiest a Martineum Akadémián, és a napjainkramár nemzetközivé terebélyesült Gazdag Erzsivers- és mesemondó megmérettetés 5–10éves elõadómûvész-palántáknak. Ezek is bizonyítják,hogy daccal-hittel járom útjaimat– irodalommal foglalkozó társaimhoz hasonlóan–, virtuális tarisznyámba gyûjtök újra ésújra, hogy aztán ismét oszthassak belõle –mondta Balogh József.Itt az új Lord-albumKifutok a világból a címe a Lordlegújabb, nyolcadik albumának, melyetáprilis 16-án Budapesten mutat be azegyüttes. A lemezen 13 új dal található,köztük egy instrumentális szám. A témáknagyon változatosak, szólnak azünnep- és köznapokról, a hazáról, azédesanyáról, szerelemrõl, érzésekrõl. Adalok nyelvezete inkább a fiataloké –tudtuk meg Balogh Józseftõl, az együttesszövegírójától, aki szerint a dalszövegírásis egy kicsit költészet, ennek fegyelmezõmûhelymunkája. A Lord számaiis úgy születnek, hogy mindig versbengondolkodik. Ugyan a zene (melyeketErõs Attila szerez) dominál, deannak a szöveggel harmóniában kelllennie. A harmónia pedig a dallam és aszavak összeölelkezésébõl születik…


8SAVARIA FÓRUMMESÉLÕ MÚLTÜzenetek a világûrbõlBolygó õrzi a szombathelyi csillagász nevétSzáz éve, 1906. április 19-én születettSzombathelyen, az egyik Kálvária utcaiházban dr. Detre László, a világhírescsillagász, aki nemcsak kutatóként, hanemcsillagvizsgáló-igazgatóként ésegy obszervatórium életre hívójaként iselismert tudósa volt az országnak.Matematikusból csillagászEredetileg Dunst László néven született (apjavárosi tanácsnokként dolgozott Szombathelyen).A négy elemi elvégzése után a premontreifõgimnáziumba került, ahol kitûnõen tanult,de figyelmét és erejét fõként a mennyiségtanraés a természettanra fordította. A rend egyik legkiválóbbmatematikus-fizikusa, MolnárSzaniszló tanította, nem volt kérdés tehát, hogyérettségi után, 1924 és ’27 között az Eötvöskollégium(PPTE) hallgatójaként a matematikát,a fizikát, a csillagászatot és a földrajzot választjafõ tantárgyaknak, és egyértelmûen matematikusnakkészült. Itt szintén a kor neves tudósaioktatták. Miután végzett, Berlinbe utazott,hogy a Friedrich-Wilhelm Universität falaiközött, mint ösztöndíjas, bõvítse ismereteit.Itt döntötte el, hogy nem matematikus, inkábbcsillagász lesz. Egy ideig Bécsben és Kielben istanult. Németországi tanulmányait 1929-ben,Berlinben zárta, ahol megszerezte doktori diplomájátis, hazatértekor pedig a SvábhegyiAsztrofizikai Obszervatóriumhoz hívták aszszisztensnek.1935-ben a nevét Detre Lászlóraváltoztatta. Egyes források szerint a háborúalatt részt vett a zsidók megmentésében, bár késõbbazzal vádolták, hogy ebbõl anyagi hasznothúzott. Utóbb tisztázta magát a vádak alól.Obszervatórium-építés a MátrábanMég egyetemista volt, amikor a svábhegyicsillagvizsgálóba kezdett járni, és hamar hozzászokott,hogy kedvenc témáiban elmerülve, kötetlenüldolgozzon. Itt fogott hozzá – már aszszisztensiállásban – az ún. rövid periódusú(RR Lyrae és delta Cephei) változók átfogómegfigyeléséhez, s ebben partnere is akadt késõbbifelesége, dr. Balázs Júlia személyében.Együtt dolgozták fel az adatokat, és eredményeiketis sokszor együtt publikálták. DetreLászló elsõ cikkeit a csillagok mozgásáról, azállócsillagok tengelyforgásáról, az égitestek átmérõirõlírta, de figyelme egyre inkább a változófényû csillagok pulzációjának szabályosságáraterelõdött. Az évek során tekintélyesmennyiségû adatot gyûjtött össze a témában,amelyek segítségével nagy jelentõségû következtetéseketvont le a fényességingadozáshosszabb idejû változásaival, illetve a csillagokfizikai sajátosságaival kapcsolatban. 1943-bankinevezték a csillagvizsgáló igazgatójává (aposztot haláláig töltötte be). 1948után a Magyar Tudományos AkadémiaCsillagvizsgálójának átszervezésévelés bõvítésével foglalatoskodott.Detre László élénk kapcsolatokatápolt az akkori szocialistaés nyugat-európai országokcsillagvizsgálóinak tudósaival,és célul tûzte ki, hogy létrehozegy új megfigyelõ állomást, távola fõvárostól, ahol ipartelepekkorma, füstje és a városivilágítás nem zavarja a munkát.Hogy megfelelõ helyszínttaláljon, meteorológusokkaljárta be az országot,így lelt rá a mátrai Galyatetõ közelébenfekvõ terepre. A ’60-as évek elejénmegindult az építkezés (és az észlelés is), rendeznikellett az erdei tisztás felszínét, sõt utat iskellett építeni. Hamar megkezdhette mûködéséta jó észlelési körülményekkel rendelkezõpiszkéstetõi obszervatórium, amelyet DetreLászló nyugat-európai tapasztalatainak köszönhetõena legkorszerûbb automatikus csillagkövetõberendezésekkel láttak el. Igaz, az intézménykiépítése teljesen csak ’71-re készült el.Itt állították fel ’74-ben a legnagyobb hazaicsillagvizsgáló távcsövet, a Cassegrainteleszkópot.A sikereket jól mutatja, hogy aszupernova-kutatás koordinátoraként mûködõUSA-beli obszervatórium hamarosan a világelsõ öt legeredményesebb állomásaként tartottaszámon a piszkéstetõit.Hazai és nemzetközi elismerésekTevékenységével világhírnevet szerzettDetre László, olyannyira, hogy a NemzetköziCsillagászati Unió Változócsillag Bizottságánakállandó tagjává, majd elnökévé választották(a tisztséget haláláig viselte). Õ szorgalmazta– sikerrel – az International Bulletin ofVariable Stars címû körlevél kiadását. Idõközbennyomon követte az ûrkutatás szovjet ésamerikai eredményeit is, amelyeket hozzáértésselértékelt. Nem állt tõle távol tudása átadásánakvágya sem, nemcsak oktatott (az ELTECsillagászati Tanszékének professzora volt),hanem füzeteket adott ki az iskolán kívüli népmûvelõk,vidéki elõadók számára, hogy szakszerûenmagyarázhassák el hallgatóságuknakpéldául a csillaghullásokat. A csillagászati ismeretterjesztéstszívügyének tekintette. Dolgozotta Stella Egyesületben, a TermészettudományiTársulatban és a TIT Csillagászati Szakosztályábanis. Évente beszámolókat készített e tudományáglegfrissebb eredményeirõl, tanulmányaitrendszeresen jelentettemeg a Stellafolyóirat és almanach,valamint számosidegen nyelvûszakkiadvány. Nevelegfõképpen az Üzeneteka világûrbõl – Kozmikushatások a Földöncímû mûvével fonódottössze, de más munkái isnapvilágot láttak kötetvagy tanulmány formájában.A magyar tudományosélet több ízben elismertemunkáját: ’52-ben akadémiaidoktori címet kapott, ’55-ben az MTA levelezõ, majd ’73-ban rendes tagjáváválasztotta. ’66-ban a Munka Érdemrendarany fokozatában, ’70-ben pedig az I. fokozatúÁllami Kitüntetésben részesült.Fiatalkori tüdõbaja ’74-ben újult ki, október15-én halt meg, hamvait a budapesti Farkasrétitemetõben helyezték örök nyugalomra. DetreLászló nevét egy égitest õrzi: a Kulin Györgyáltal felfedezett, 1540. számú kisbolygó, aDetre Kisbolygó.szerk.: hháForrás: Bendefy László: Detre László 1906–1974. In: Vasi Szemle 1975./3.;www.detre.hu; members.iif.huAz RR Lyrae-csillagok változó periódusamindössze félnapos, így viszonylagjól megfigyelhetõ. Detre László és BalázsJúlia negyvenezer felvételt készített, ezekalapján írták le értékelésüket. Feltételezték,hogy a forgástengelyre nem szimmetrikuserõs mágneses tér befolyással van acsillagatmoszféra mozgására, és a tengelykörüli forgás miatt másodlagos fényváltozásáll elõ. Detre László kimutatta, hogyezen a csillagtípuson is mûködik a naptevékenységhezhasonló aktivitási ciklus.


SZELLEMSAVARIA FÓRUM9Célok, álmok, küzdelmekMit hagyunk örökül utódainkramegvalósult céljaink után?Csak a magunk vagy másokérdekét is szolgáljuk?Érdemes-e álmainkért, céljainkértküzdeni? A nehézségek közöttgyötrõdõ fiatalokban ma is gyakranfelmerül ez a kérdés. Ilyenkorjó elõdeinkre visszanézni, hogyerõt merítsünk küzdelmeinkhez.Mindenki szeretné önmagát megvalósítani,adottságait kiteljesíteni,de ez akkor az igazi, ha mások javátszolgálja. Az ember jelleme átsugárzikcélkitûzésein, megvalósítandóálmain. Nem kell messziremennünk történelmi múltunkban,elég, ha a közelben egy huszadikszázadot átéltelõdünk sorsábatekintünk.Az õ példájánláthatjuk, hogy igazi boldogságot,örömet csak úgy szerzünk, ha képességeinketsikerült mások szolgálatábaállítani.A sokoldalú tehetséggel megáldott,humanista mûveltségû orvosbanolyan lelki nagyságot ismerhetünkmeg, akit a korok viharai semtudtak megakadályozni nemes céljaimegvalósításában. Így tekinthetünkdr. Smidt Lajosra(1903–1975), aki hazánk egyikleggazdagabb magángyûjteményéthagyta Szombathelyre. Sokszínûegyénisége a foglalkozásában ismegnyilvánult. Orvosi fõhivatásábana gyógyításra tette fel életét,ügyes kezû sebészként lett ismert,ugyanakkor csendes magányábanlelki békéjét abban lelte, hogy amúlt kincseit gyûjtögette, rendszerezte.S e kettõ õt igen boldoggátette.Még a monarchiában kezdtegyûjteni mindössze nyolcévesen arégiségeket, és ez a szenvedély asírig elkísérte. Mindenért meg kellettküzdenie. Kisgimnazistakénthosszú órákon át magyarázta a latinleckét Bars vármegye alispánjaunokáinak, hogy jutalmul betekinthessenazok egykori gazdaglevéltárába és kézirattári kincseibe.A trianoni békediktátum utánjött a Felvidékrõl Budapestre, azorvosi egyetemre. A zeneakadémiátezzel párhuzamosan végezte,Minden célhoz apró lépésenként vezet az út, sohanem szabad feladni a legnehezebb küzdelemben sem.hogy operaénekesi ambícióit is beteljesítse.1926-ban gyalog mentBudapestrõl Rómába a mûvészetiránti elkötelezettségbõl. Ez a 43napos hátizsákos gyalogút a mainapig rekordnak számít.Fiatal, pályakezdõ diplomás orvoskénta nagy gazdasági világválságidején kellett munkát találnia.Életútja szerencsés módon aSzombathelyi Közkórházba vitte,ahol kezdetben „koszt és kvártély”ellenében kapott állást. Nagyonboldoggá tette, hogy szeretett városába,a római kultúra és mûvészetekegykori fellegvárába,Savariába kerülhetett. Betegeitszívvel-lélekkel gyógyította legjobbszakmai tudása szerint. Majdhamarosan köztudottá vált, hogynem fogad el tõlük hálapénzt,azonban bármi apró régiséggelnagy örömet lehet neki szerezni.Szabadidejében a régi kincsek világábanélt. A mások szerint értéktelentárgyhalmazból is mûvésziráérzéssel válogatta ki az értékeset.Amikor rendszerezte az elmúltkorok tárgyait, általuk újraélteazok sorsát.A 1920-as, ‘30-as években atársadalom az elsõ világháborúokozta veszteségeket próbálta lelkilegfeldolgozni, miközben a harcicselekményekbõl származó emlékekés azok bemutatása ebben akorszakban igen felértékelõdött.Ilyen háttérrel került sor a fiatalsebész 1936-os elsõ szombathelyibemutatkozására hadtörténetigyûjteményével, mely országosanfelkeltette a szakmai körök figyelmét.1941-ben a Magyar NemzetiÚjság egyik tavaszi száma arrólírt, hogy a kórház pincéjében 40ezer tárgy van Smidt doktor tulajdonában,példás rendben, raktárszerûenbedobozolva. A gyûjteményénekis megvolt a nehéz sorsa:költöztetései, mentése, óvása. Amásodik világháborús bombázásokalatt és az azt követõ különbözõpolitikai rendszerek idején is sikerültmegmenteni felbecsülhetetlenértékû magángyûjteményét azutókor számára kisebb-nagyobbveszteségek ellenére. A Sors különöskegyelme által a gyûjteményneknemes küldetése volt,lett, és van ma is üzenete. Mindencélhoz apró lépésenként vezet azút, soha nem szabad feladni a legnehezebbküzdelemben sem.Smidt fõorvosnak szeretetteljes,egyéni kisugárzása volt. Hitt ajóban, a szépben és az igazban.Minden ellenérzést le tudott tompítani,még a diktatúra pengéje iselveszítette az élét vele szemben.Rendszerek jöttek és mentek, de õmindig ugyanaz maradt. Igaz,hogy hitbeli meggyõzõdése miattorvosi karrierjét a politika kettétörte,és élete végéignem kapta meg azt améltó helyet, amitmunkája és tehetségealapján megérdemelt volna, mindezekmellett emelt fõvel tudta viselnia megaláztatásokat is. Inkábbvállalta a mellõztetést, mintsemhogy politikai kompromisszumotkössön. Keresztény lelkületébõlDr. Smidt Lajos fiatalkori arcképe(részlet a kiállításból)folyó szeretet, együttérzés vezérelteminden segítõ szándékú megnyilvánulását.Igaz ember maradt ahaláláig, aki olyan kincsestárat hagyottránk, amelyben önzetlen ésgazdag szellemisége mind a kiállításban,mind a vele kapcsolatosdokumentumok feldolgozásábanátütõ erõvel hat.Dr. Smidt Erzsébet,a Smidt Múzeum igazgatójaKépes történelemEgykori földszintes épületek, és benne alkalmi áruk üzletea Kõszegi utcában, a mai Savaria Mozi helyén.A képet Tóth Lászlóné küldte.Kedves olvasóink!Ha önöknek is van Szombathely múltját, történelmét idézõ fényképükotthon, akkor küldjék el nekünk, vagy hozzák be szerkesztõségünkbe(Géfin Gy. u. 22., e-mail: ujsagiro@savariaforum.hu),hogy közkinccsé tehessük a Savaria Fórumban! A képekhez írjanakpár soros történetet, hogy többi olvasónk is feleleveníthesse a fotónmegörökített eseményhez kötõdõ emlékeit!


SAVARIA FÓRUM11egyenesen Krisztus szimbóluma volt a kis állat. Atojás pedig az életé: a kereszténységben az újjászületéstjelenti. S hogy miként tojja a tojásokat a nyuszi?Eostre istennõ egyszer nyúllá változtatta a kedvencmadarát, amely színes tojásokat tojt, hiszennyúl képében élt ugyan, de továbbra is madár maradt.A tojásokat a gyerekek kapták meg. A tojásfestésmár az ókorban is elõfordult, de a XIII. századbólírásos emlékek is tanúskodnak a szokásról. Eleinteegyszínûre, pirosra vagy aranyra festették õket,ám néhány századdal késõbb több színt és mintátkezdtek alkalmazni a díszítésükkor. Mások szerint ahúsvéti nyúl a német protestánsok ötlete volt, akikazért szántak szimbolikus szerepet az állatnak és azáltala tojt tojásoknak, hogy a nagyhét alatt ne legyenekkénytelenek éhezni, és legalább tojást ehessenek.S egy másik történet a tojást tojó nyúlról…Többen úgy tartják, hogy a XVIII. században azamerikai kontinensen alakult ki az oschter haws, azaza húsvéti nyúl hagyománya, amikor is a hollandtelepesek a gyerekeiknek meséltek egy figuráról,melynek szerepe némiképp a Mikuláséhoz hasonlított.Az a gyerek, aki jó volt, színes tojást kapott,mégpedig a húsvéti nyúltól, amely a kitett sapkákbaakkor csempészte bele az ajándékot, amikor a kicsiknem figyeltek oda. Nagyhét elõtt állunk, az ünnepikészülõdés hete elõtt. Jólesik ilyenkor az étkek és lakásdíszekkészítése közben kicsit gondolatainkbanis ünnepelni, egy kétezer éves történetet felidézni.Forrás: www.mult-kor.hu.Húsvéti hangolóMég egy hetünk van húsvétig, ám akikkülönösen kedvelik ezt a tavaszi ünnepet,már régen elkezdtek készülõdni. Az õ lakásukvalószínûleg elképzelhetetlen barkacsokorraaggatott színes tojások nélkül.A gyöngyös tojás készítésének technikáját nemnehéz elsajátítani. A napi sütéshez, fõzéshez használttojásokat nem muszáj feltörnünk, hanem hegyesollóval alsó és felsõ csúcsukon óvatosan kilyukasztva,kifújva is eltávolíthatjuk a fehérjét és sárgáját.Ehhez szorosan a szánkhoz kell illeszteni a tojást, defontos, hogy az egy-két milliméteres lyukak egy vonalbanlegyenek. Azért, hogy belül is teljesen kiszáradhassona héj, érdemes pár napig állni hagyni. Akövetkezõ lépésként el kell döntenünk, hogy meghagyjuka tojás eredeti színét, vagy befestjük. Hanem használunk festéket, akkor természetesebb lesza húsvéti dísz, ha pedig úgy döntünk, színezzük, ahobbiboltokban gyorsan száradó, szép fényû festékeketvásárolhatunk. A gyöngyök ragasztása elõttcélszerû kitalálni, hogy milyen mintát rakunk ki,esetleg le is rajzolhatjuk ezeket a motívumokat. Azapró üveggyöngyök ragasztásához használhatunktût, mivel ezeket igen nehéz ujjainkkal pontosan akívánt helyre illeszteni. A díszítést tetszõlegesen variálhatjukfarkasfoggal, színes szalagokkal vagyakár arany, ezüst szállal is. Hogy fel tudjuk akasztania tojást, vágjunk ki filcbõl két darab egy centiméterátmérõjû korongot, majd horgoljunk az alapszínnelharmonizáló, tíz centi hosszúságú zsinórt, melyetmegfelezve varrjunk rá az egyik filckorongra. Egynagyobb tû segítségével húzzuk át az akasztót a tojáson,a filceket pedig ragasztóval rögzítsük.Egy húsvéti tojás elkészítéséhez két óra szükséges,ezért csak az álljon neki, akinek kellõ ideje,türelme van hozzá.Zs. Gy.TAMÁSI ÁRONKÖNYVESBOLTÜNNEPI AJÁNLATUNK:• Franka Tibor: Szegfûk a Rózsadombon• Miért éppen én? (Dávid Ibolya beszélgetései)• Für Lajos: „Ne bántsd a magyart!”• Papp Lajos: Jöjjön el a Te országodDr. Gyimesiné KovassyZsuzsanna üzletvezetõ9700 Szombathely, Nárai út 3. • Telefon: 94/505-220Nyitva tartás: H–P: 9.00–16.30 • Szo.: 9.00–12.00HAGYOMÁNYOS, FÓLIA NÉLKÜLI:• Füstölt, darabolt sonka . .940 Ft/kg• Füstölt tarja . . . . . . . . . . .990 Ft/kg• Kötözött sonka . . . . . . . .890 Ft/kg• Füstölt csülök . . . . . . . . .699 Ft/kg• Parasztsonka, hátsó . . .1080 Ft/kg (8 kg


12 SAVARIA FÓRUMKÖZLEMÉNYEK„EGYÜTT AZ IFJÚSÁGÉRT 2006”Szombathely Megyei JogúVáros Közgyûlése Oktatásiés Ifjúsági Bizottságapályázatot hirdet a városi IfjúságvédelmiKiadásokbólelnyerhetõ támogatásra.A pályázat célja a megyeszékhelyterületén mûködõ civil ifjúsági(vagy a gyermek és ifjúságikorosztály érdekében tevékenykedõ)szervezetek, ifjúsági klubok,diákönkormányzatok 2006.május 21. – november 30. közöttiidõszakban megvalósuló programjainaktámogatása, helyi kezdeményezéseinekösztönzése,képzésük, együttmûködésük elõsegítése.A bizottságok támogatják amár megkezdett, folyamatos, agyermek és ifjúsági korosztályérdekében végzett helyi értékteremtõ,értékmegõrzõ tevékenységet,a települést érintõ, más közösségeket,civil szervezeteketmozgósító, együttmûködésre alapozóprogramokat, a saját munkaminõségi fejlesztését célzó kezdeményezéseket,az éves tervezettmunkaprogram részét képezõrendezvényeket, képzéseketés egyéb programokat.Pályázati témakörök: – diákönkormányzatok,civil ifjúságiszervezetek, ifjúsági közösségek,kortárssegítõk képzése, továbbképzése– gyermek és ifjúságiszabadidõs (elsõsorban újszerûelemeket tartalmazó) programok,rendezvénysorozatok megvalósítása– ifjúsági beltéri közösségiterek minõségének javítása – akorosztálynak szóló nyomtatottés elektronikus diákújságok,internetes honlapok elkészítésének,és diákrádiók mûködtetésénektámogatása – kapcsolattartáshasonló tevékenységi körû szervezetekközött, diákönkormányzatokegyüttmûködésének intézményesítettmegvalósítása. (Apályázat során profitorientált tevékenységet,külföldi utazást,osztálykirándulást nem áll módunkbantámogatni.) Intézmények,alapítványok, közalapítványok,közhasznú társaságok,pártokhoz kötõdõ ifjúsági szervezeteknem pályázhatnak! A pályamûnektartalmaznia kell: – aszervezet tevékenységének és atervezett program elõzményénekrövid leírását – a pályázott program,tevékenység címét, tömör,lényegre törõ tervezetét, leírásátés a megvalósítás idõrendi ütemezését– a program költségvetésitervét (bevételek, kiadások)– az igényelt támogatás összegét(annak felhasználási tervét) – apályázó szervezet pontos nevét,címét, adószámát, számlaszámát(ha a számlatulajdonos nem azonosa pályázóval, akkor annaknyilatkozatát arról, hogy a pályázatiösszeget elkülönítetten kezeli,illetve hiánytalanul átadja apályázónak) – a pályázat végrehajtásáértés a elszámolásért felelõsszemély(ek) nevét, levelezésicímét, telefonszámát – jogiszemélynél a bírósági bejegyzésiokmány fénymásolatát, egyébszervezetnél a mûködésre vonatkozóalapdokumentumokat(munkaterv, együttmûködésimegállapodás, szervezeti-mûködésiszabályzat stb.) – nyilatkozatot,hogy a szervezetnek nincslejárt határidejû köztartozása.A pályázatok benyújtási határideje:2006. április 20. A pályázatokata megadott feltételeknekmegfelelõen 2 példányban,adatlapon lehet benyújtani:Szombathely Megyei Jogú VárosOktatási és Ifjúsági Bizottsága(9700 Szombathely, Kossuth L.u. 1-3. ) címére.Pályázati adatlap hétfõtõl csütörtökig8.00-16.00 óra közöttszemélyesen átvehetõ a PolgármesteriHivatal Oktatási, Kulturálisés Sport Osztályán, továbbáletölthetõ a www.szombathely.huhonlapról!A pályázati alap összege másfélmillió forint, egy pályázó maximálisan100 ezer forint támogatástkaphat.Elbírálási határidõ: 2005. május20. Egy szervezet csak egy pályázatotnyújthat be, a pályázati kiírásnaknem megfelelõ vagy hiányospályamûveket a bizottságnem értékeli, a pályázatokkal kapcsolatosfelvilágosítás SzombathelyMegyei Jogú Város Oktatási,Kulturális és Sport OsztályánTakácsné Pálhegyi Beátától(tel.:94/520-219) kérhetõ.Ügyeletes patikaÁpr. 8-án Ezerjófû (Wesselényi u. 16/a; 509-410) • ápr. 9-én Fagyöngy (Szûrcsapó u. 23.; 508-110) •ápr. 10-én Gondviselés (Vasút u. 17.; 331-294) • ápr. 11-én Szent Márton (Szent Márton u. 18.; 318-438) • ápr. 12-én Calendula (Szelestey L. u. 4–6.; 509-405) • ápr. 13-án Ezerjófû • ápr. 14-én Fagyöngy• ápr. 15-én 16 óráig Gondviselés • ápr. 15-én 16 órától, ápr. 16-án és 17-én CalendulaORVOSI ÜGYELET: Szombathely, Sugár út 1. Tel.: 311-100. Gyermek és felnõtt orvosi ügyelethétköznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, valamint hétvégén és ünnepnapokon egész nap.NONSTOP ÁllatkórházSzombathely, Bartók Béla krt. 9./B.Telefon: 94/310-034FürkészJáték szemfüleseknek a Savaria Fórumban!Nyolcadik fordulójához érkezett játékunk. A feladványsorozatfolytatódik: kérjük, írják meg nekünk, hogy a képen láthatóalkotás hol található a városban, és kit ábrázol! Most igazánszemfülesnek kell lenni!A beküldõk között minden alkalommal két, szabadon felhasználhatómozijegyet sorsolunk ki! Címünk: Fürkész,Savaria Fórum, 9700 Szombathely, Géfin Gyula utca 22., e-mail: ujsagiro@savariaforum.hu, SMS: 06/20-362-44-86. Beküldésihatáridõ: április 13., csütörtök.Elõzõ (két héttel ezelõtti) feladványunkmegfejtése: Mária akisdeddel a Szent Márton temetõbejáratánál. Mozijegyeket nyertBodorkós Attila (gyöngyösfalui)olvasónk. Nyereményét címérekipostázzuk!Rendeletek életbe lépéseTájékoztatjuk Szombathely Megyei Jogú Város polgárait, hogy a Közgyûlés2006. március 30-i ülésén megalkotott, a város lakosságát érintõ rendeletekközül 2006. április 1. napján lép hatályba a városnév használatánakszabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása. 2006. április 15. napjánlép hatályba az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérletének szabályairólszóló önkormányzati rendelet módosítása. 2006. május 1. napjánlép hatályba a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásoktérítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. A rendeletekteljes szövege megtekinthetõ a Jogi és Képviselõi Osztályon.Húsvéti Csicsergõ Földes Líviával az MMIK-ban április 15-én 14és 18 óra között! Kézmûves foglalkozások, vidám vetélkedõk, kiállítása mûsorba beérkezett rajzokból, színpadi produkciók: RitmusállomásDobiskola, West Side Tánciskola, Weöres Sándor Óvoda, MMIK Gitárklub.Halász Judit koncertje. A programok ingyenesek, kivéve HalászJudit fellépése, melyre jegyek az MMIK-ban kaphatóak.


KULTURÁLIS ALAP PÁLYÁZAT 2006A pályázat célja: a városkulturális kínálatának bõvítése,gazdagítása színvonalasprogramokkal, a városhozkötõdõ mûvészetiés kulturális tevékenységtámogatása a 2006. évbenmegvalósuló programokravonatkozóan.A pályázók köre: Szombathelyterületén mûködõ kulturálisintézmények, kulturális civilszervezetek, egyesületek,egyéb társadalmi szervezetek,számlaképes természetes személyek,akik a kultúra területéntevékenykednek.Pályázni a következõ témakörökrelehet: Szombathelyenmegrendezendõ mûvészeti éskulturális programok, rendezvények,rendezvénysorozatoktámogatása. (Kivéve azok arendezvények, amelyek a2006. évi rendezvénynaptárbantámogatottként (T) betûjellelvagy a város 2006. éviköltségvetésében címzettenszerepelnek.) Szombathelyenmegrendezendõ nemzetközi,országos és regionális kulturális,valamint tudományos rendezvényektámogatása.A pályamû tartalmazza: – aszervezet tevékenységének ésa tervezett program elõzményénekrövid leírását (maximum10 mondat) – a pályázottprogram, tevékenység címét,tömör, lényegretörõ tervezetét,leírását és a megvalósításidõrendi ütemezését, a programköltségvetési tervét (bevételek,kiadások) – az igényelttámogatás összegét (annakfelhasználási tervét) – apályázó szervezet pontos nevét,címét, adószámát, számlaszámát(ha a számlatulajdonosnem azonos a pályázóval, akkorannak nyilatkozatát arról,hogy a pályázati összeget elkülönítettenkezeli, illetve hiánytalanulátadja a pályázónak)– a pályázat végrehajtásáértés az elszámolásért felelõsszemély(ek) nevét, levelezésicímét, telefonszámát – jogiszemélynél a bírósági bejegyzésiokmány fénymásolatát,egyéb szervezetnél a mûködésrevonatkozó alapdokumentumokat(munkaterv,együttmûködési megállapodás,szervezeti-mûködési szabályzatstb.) – nyilatkozatot,hogy a szervezetnek nincs lejárthatáridejû köztartozása.A pályázatok benyújtási határideje:2006. április 30. (apostai feladás határideje).A pályázatokat a megadottfeltételeknek megfelelõenadatlapon, egy példányban, kizárólagpostai úton lehet benyújtaniSzombathely MegyeiJogú Város Közgyûlése Kulturálisés Társadalmi KapcsolatokBizottsága (9700 Szombathely,Kossuth L. u. 1-3. –Kulturális Iroda) címére. A pályázatialap összege 2 és félmillió forint. Egy pályázó maximálisan200 ezer forint támogatástkaphat, az ennél nagyobbösszegû támogatásokodaítélését a pályázati keretösszegnem teszi lehetõvé. Apályázatok elbírálási határideje:2006. május 31. A megítélttámogatások utalására a támogatásiszerzõdés megkötésétkövetõen kerül sor. Egy pályázócsak egy pályázatot nyújthatbe. A pályázati kiírásnak nemmegfelelõ, vagy hiányos pályamûveketa bizottság nem értékeli.Pályázatokkal kapcsolatosfelvilágosítás SzombathelyMegyei Jogú Város PolgármesteriHivatala KulturálisIrodáján kérhetõ (tel.: 94/520-235, illetve 94/520-211). Pályázatiadatlap hétfõtõl csütörtökig8.00-16.00 óra közöttszemélyesen átvehetõ a PolgármesteriHivatal Kulturális IrodájánVI. emelet 605. szoba, továbbáletölthetõ a www.szombathely.hucímrõl E-ügyfélszolgálat/közgyûlés/pályázatokmenüpont alatt. A Bizottság2006. évben csak egy alkalommal(tavasszal) ír ki pályázatot.Pályázni csak a Pályázati adatlaponlehet! A pályázat eredményérõla pályázókat írásbanértesítjük, telefonon felvilágosítástnem adunk.SAVARIA FÓRUMPár szóaz UV-sugárzásrólNormális körülmények közt az ibolyántúlifény kedvezõ élettani hatást fejt ki azemberi szervezetre. Nem mindegy azonban,hogy milyen intenzitású és hullámhosszúságúsugárzás éri testünket, és azSZAK-SZEMMELSomkuthy Balázsoptometristalátszerészmestersem, hogy hol. Míg a bõrfelület esetén a mértékletes napozáskimondottan elõnyös, addig az emberi szemet elérõ láthatatlanfény esetenként káros lehet.A 280–320 nm közötti sugárzásra igen érzékeny emberi bõr lesülésénekelsõdleges okozóját, az UV-B-t a szaruhártya is elnyeli, aminek következtébenpéldául hóvakság alakulhat ki. Az UV-A áthalad a szaruhártyán, és elériaz emberi szem lencséjét. Ez a sugárzás hosszabb behatással ugyanúgy hozzájárulhata hóvakság kialakulásához, mint az UV-B, de ennél is sajnálatosabb,hogy a 300 és 400 nm közé esõ sugarak által folyamatosan bombázottszem fotokémiai változásokat szenvedhet, majd öregedéssel párhuzamosanez az UV szürkehályogot is okozhat.Ismertek azok a tényezõk, melyek a szem fényérzékenységét, a káros sugárzásihatások valószínûségét fokozzák. Ezek közül mindenképpen megkell említeni az alábbiakat:– a foglalkozás: akár szabadban (pl. építõmunkások, földmûvesek, rendõrök,vízi mentõk stb.), akár bizonyos megvilágítási körülmények mellettvégzett munkáról van szó– a hobbi: utazási és szabadidõ-eltöltési szokásaink miatt egyre többet vagyunknapon. A sportolók és szurkolóik, síelõk, a vízi sportok kedvelõi,horgászok jelentõs UV-sugárzásnak vannak kitéve.– a gyógyszerek: sok, a fényérzékenységet fokozó gyógyszer van forgalomban(pl. bizonyos nyugtatók, antibiotikumok stb.).Az UV-sugárzással kapcsolatosan hangsúlyozandó a megfelelõ szûrõképességûnapvédõ szemüveg alkalmazásának fontossága. Különösen gyermekekestén szükséges a kellõ védelem biztosítása. Nem kielégítõ napszemüvegesUV-védelem esetén a lencse nagyobb kárt okozhat, mint ha nem használnánk:a csökkentett fényáteresztés miatti pupillatágulás ugyanis növeli aszembe jutó káros sugárzás mennyiségét. Ezért fontos, hogy optikai szaküzletekbenvásároljunk napszemüveget, ahol a szolgáltatás minõsége és a napvédõ,ill. szemüveglencsék rendszeres ellenõrzése a garancia, hogy teljes körûUV-védelemmel ellátott napvédõ szemüvegeket vásárolhatunk.13


14SAVARIA FÓRUMPROGRAMAJÁNLÓwww.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.huKIÁLLÍTÁSÁprilis 13–30.: Camera Obscura– kiállítás Fehér Zoltán fotóiból.Helyszín: Berzsenyi D. Könyvtár.KOMOLYZENEÁprilis 12. (SZ) 19 óra: Kamaraestkét hegedûre – a „Hazatérõk”sorozat keretében. Közremûködik:Schütz Eszter és Jesús LiraDiemecke. Helyszín: MûvészetekHáza, Szalon.Április 13. (CS) 19 óra: Zongoraestnégy kézre – a „Hazatérõk”sorozat keretében. Közremûködik:Császár Zsuzsa és MarosfalviTünde. Helyszín: Mûvészetek Háza,Szalon.JUNIORÁprilis 9. (V) 15–18 óráig: „Hímestojás lészen…” – húsvétijátszóház: kézmûves foglalkozások,népi sportjátékok, ügyességijátékok, „Totyogósarok” a piciknek,társasjátékok, csocsó a nagyoknak.A Szentpéterfai Két TannyelvûÁltalános Iskola Tánccsoportjánakmûsora és táncháza. Abelépés díjtalan! 15.00 és 17.00óra: a Mesebolt Bábszínház Bõröndcsoda – Csudacirkusz címûelõadása. Helyszín: MMIK MeseboltBábszínház kamaraterme.Április 11. (K) 14.30 óra:„Könyvespolc” – irodalom tantárgyivetélkedõ 7. osztályosoknak.Téma: reformkori költészetünk(Kölcsey, Vörösmarty, Petõfi).Helyszín: Gyermekek Háza.Április 12. (SZ) 14.30 óra: Kalandozásoka Naprendszerben –a csillagászati elõadás-sorozat záróvetélkedõje felsõ tagozatosoknak.Helyszín: Gyermekek Háza.Április 13. (CS) 9–12 óráig:„Nyuszifül” játszónap: nyúlkészítéscsomagolópapírból, papírmasévirág, ünnepi finomság sütése,nyuszikeresõ játék. Helyszín:Gyermekek Háza.Április 13. (CS) 9 óra: Húsvétijátszóház: tojásfestés, papírnyúlés apró ajándékok készítése. Helyszín:Nyitra u. ÁMK.Április 13–14. (CS–P): Húsvétikészülõdés gyerekeknek. Helyszín:Berzsenyi D. Könyvtár.Április 13–15. (CS–SZO): A természetkincsei – természettudományossorozat keretében ásványgyûjtõtúra felsõ tagozatosoknak.A Gyermekek Háza programja.Április 14. (P) 10–14 óráig: Húsvétijátszóház: apró ajándéktárgyak,húsvéti dekoráció, húsvétiédesség készítése, tojásfestés,nyuszikeresõ játék. Helyszín:Gyermekek Háza.Április 15. (SZO) 9–12 óráig:Tojásfestés a Kézmûves Kuckóban.Helyszín: Gyermekek Háza.Április 15. (SZO) 14–18 óráig:„Húsvéti Csicsergõ”: játszóház,filmvetítés, húsvéti ajándékkészítés,vetélkedõk, gyermekrajz-kiállítás.15 órakor: Halász Judit „Hívd anagymamát!” c. lemezbemutatókoncertje. Helyszín: MMIK.Április 15. (SZO) 17 óra: TapsiFüles, a varázslatos húsvéti nyúl– a Miamanó Színház elõadása.Helyszín: Savaria Plaza.Április 17. (H) 9–17 óráig: Húsvéthétfõa Vasi Múzeumfaluban,14 órától kulturális mûsorokkal.MINDENFÉLEÁprilis 9. (V) 13.30 óra: Felszolgálókversenye – a Vas megyeivendéglátó egységek felszolgálóinakrészvételével: teszt, borfelszolgálás,díszterítés, étel- és italismeret.A Vasi GasztronómiaiEgyesület szervezésében. Helyszín:Villa Pelikán.Április 10. (H) 15 óra: KarinthyFigyes: Tanár úr kérem –iskolai bohózat a veszprémi PannonVárszínház elõadásában.Helyszín: MSH.Április 10. (H) 17.30: KertbarátKlub: A szõlõoltvány-telepítésszabályai. Helyszín: MMIK.Április 10. (H) 19 óra: TasnádiIstván: A magyar zombi – vígjátékkét részben, a zalaegerszegiHevesi Sándor Színház elõadásában.Márkus Emília-bérlet. Helyszín:MMIK.


SAVARIA FÓRUM15Április 11. (H) 19 óra: A költészetnapja alkalmából: TúlpartEgyüttes – A XX. századi magyarköltõk (Nagy László, JózsefAttila, Ady Endre, Radnóti Miklós)verseinek megzenésítésévelfoglalkozó együttest Barna Balázs,Fodor Miklós és RobotkaTamás alapította 2003-ban, majdcsatlakozott hozzájuk MolnárKatalin és W. Nagy Péter. Zeneinyelvezetük sokat merít a magyarés az európai népek zenéibõl, dea dzsessz és a klasszikus zene jellegzeteshangulatai is feltûnnek.Helyszín: Mûvészetek Háza, Pincegaléria.Április 13. (CS) 16 óra: LOGOIfjúsági Szolgálat: „Húsvéti mindenféle”– népszokások ismertetése,húsvéti vetélkedõ (tojáskeresés,locsolóverseny, locsolóvers-költés),valamintKreatív Kluba húsvét jegyében.Helyszín:MMIK.Április 13.(CS) 18 óra:SzivárványosEsték:„Kék Est” a víz világnapjáhozkapcsolódóan. A Kerekerdõ Alapítványprogramja. Helyszín: Kõszegiu. 3.KÖNNYÛÁprilis 14. (P) 20 óra: Quimbykoncert.Helyszín: OMK.Április 16. (V) 19 óra: Demjén60 év – szuperkoncert. Helyszín:MSH.SPORT, TÚRAÁprilis 9. (V) 7.15: GyalogtúraZala megyében: táv kb. 18 km,találkozás a szombathelyi vasútállomáson,a 7.15-kor Nagykanizsafelé induló vonatnál.Kedves Olvasóink!Új játékunkban hétrõl hétre a hazánkban isrendkívül népszerû Forma-1 autóversennyelkapcsolatos kérdéseket teszünk fel. Hetentehárom kérdésre kell helyesen válaszolni, majdezeket a 4. forduló után együtt küldjék beszerkesztõségünk címére: 9700 Szombathely,Géfin Gy. u 22. vagy számítógéprõl, mobiltelefonrólaz ujsagiro@savariaforum.hu címre!Az értékelés május elején lesz, a jómegoldást beküldõk közül öten a ToldiAutósiskola felajánlásaként 50%-os kedvezményt kapnak az iskola általmeghirdetett tanfolyamok elméletiképzési díjából. Jó játékot kívánunk!I. forduló1. Ki volt a Forma-1 elsõ (a képenlátható) világbajnoka?1 Nick Brabham2 Giuseppe FarinaX Juan Manuel Fangio2. Hol rendezték az elsõ F-1-esfutamot?1 Monzában2 MonacóbanX Silverstone-ban3. Mikor nyert a Ferrari elõszörfutamot?1 1951-ben2 1953-banX 1958-banM O Z IM Û S O RSAVARIA MÛVÉSZMOZI BELLEVILLE RANDEVÚ – FRANCIA RÉMES (SylvainChomnet szinkronizált francia animációsfilmje.) ápr. 9-én 15.30-kor TÛZFAL (Rablóból lesz a legjobbpandúr. Thriller Harrison Ford fõszereplésével.)ápr. 9-én 17.00 és20.30-kor, 10–12-ig 18.30 és 20.30-kor SOPHIE SCHOLL – AKISZEMBESZÁLLT HITLER-REL (1943. Müncheni egyetemistákelszánt megmozdulása az igaz-ságszeretet és bátorság mindig követésreméltó példája marad.) ápr.9-én 16.00, 18.00 és 20.00-kor,10–12-ig 16.30-kor, 13–19-ig17.45-kor JÉGKORSZAK 2. – AZ OLVA-DÁS (A nagysikerû szinkronizáltcsaládi rajzfilm folytatása.) ápr.13–19-ig 14.30 és 16.00-korMÁRIA MAGDOLNA /MARY/(Abel Ferrara filmjében a címszerepetJuliette Binoche játssza.) ápr.13–19-ig 17.30, 19.00 és 20.30-kor, 20–23-ig 17.30 és 20.30-kor,24-én 21.00-kor, 25-én 17.15 és21.00-kor, 26-án 17.15-korBAMBI 2. – BAMBI ÉS AZ ER-DÕ HERCEGE (A Walt DisneyStúdió szinkronizált vidám rajzfilmje.)ápr. 13–19-ig 14.45-korPIROSSZka – A jó, a rossz, a farkasMEGAnagyi (Szinkronizáltanimációs vígjáték.) ápr. 13–19-ig16.15-korHA TE NEM LENNÉL (ArnaudDesplechin filmjében Nora, a gyönyörû,elegáns nõ és szeretõje,Ismael groteszk és komikus bonyodalmaitkísérhetjük nyomon. A pszichiáternõszerepében: CatherineDeneuve.) ápr. 13–19-ig 19.45-korÖRÖKMOZGÓ MÛVÉSZMOZIA vetítések hétfõn és kedden 19 órakor, szerdán 18.30-kor és 20.30-korkezdõdnek a belvárosi Savaria Filmszínház kamaratermében. Ápr. 10-én (H):Jackson: A Gyûrûk Ura – A király visszatér (2003. amerikai–új-zélandi–német)• ápr. 11-én (K): Renoir: Állat az emberben (1938. francia) • ápr. 12-én (SZ):Chomet: Belleville randevú – Francia rémes (2003. francia–bega–kanadai–angol)és Donaldson: Beavatás (2003. amerikai)BETONÜZEM9700 Szombathely, Jávor u. 14.Tel.: 94/508-662; 30/436-0007Fax: 94/508-663BETONÉRTÉKESÍTÉSKÉMÉNY ÉS TETÕDOKTOR BT.Szombathely, Bakó J. u. 14.Tel.: 94/326-690, 30/9278-397 Kémény-béléscsövezés Szerelt kéménykészítés Termoforkémény kiváltásegyedi kéményekrewww.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu


16SAVARIA FÓRUMA poznani vb-re készülnek a veteránokJól szerepeltek a linzi Fedett Pályás Atlétikai Világbajnokságona Savaria Veterán Atlétikai Szakosztály sportolói.Az idei seregszemlén 6 nemzet több mint 3000 versenyzõje vett részt.Loki Tamásné futó a hetvenévesek mezõnyében egy 2. és egy 4. helyet szerzett,míg Haraszti Lídia 10., illetve 11. pozícióban ért célba szintén futásban.Az 54 éves Ferencz Ferenc 3000 méteres futásban 20. lett. Évek óta nagyszerûeredményekkel hívja fel magára a figyelmet az örökifjú Major Ferenc,aki a linzi veterán vb-n 3 és 10 kilométeres gyaloglásban állt rajthoz.– Csak részben vagyok elégedett az Ausztriában nyújtott teljesítményemmel– kezdte a 45 éves sportoló. – Fejben biztosan megzavart, hogy jóval erõsebbvolt a mezõny a megszokottnál. Több ismeretlen név is felbukkant a nevezésilistán, akikrõl a pályán kiderült, hogy idõeredményeikkel színvonalasabbáteszik a viadalt. Nagyon szoros volt a befutó az elsõ és közöttem, deelfáradtam. A nyári viadalokon egy korosztállyal feljebb indulok, mivelazonban a jelenlegi korcsoportomból többen követnek, nem lesz könnyebbdolgom a poznani szabadtéri világbajnokságon sem.Vörös András magasugró tavaly kezdte újra a versenyzést. A linzi fedettpályás versenyen a hatodik helyen zárt. – Amikor bronzérmes lettem életemelsõ veterán versenyén, 1 méter 87 centimétert ugrottam, most csak 1 méter78-ig jutottam – mondta lapunknak a 46 éves atléta. – Nagyon mérges vagyokmagamra, mert így is lett volna esélyem a dobogóra. 1 méter 84 centiméternélazonban szétesett a mozgásom, és a koncentráció sem volt megfelelõ. Ígybe kellett érnem a hatodik hellyel. Kevés kellett volna, hogy életem másodiknagy veterán versenyén életem második bronzérmét megszerezzem. Egyébkénta verseny színvonaláról mindent elárul, hogy az elsõ helyen végzõ amerikaiatléta a világcsúcsot ostromolva 1 méter 96 centimétert ugrott.Vörös András Major Ferenchez hasonlóan edzésben maradt, és SzabóGábor edzõ szakmai segítségét, edzésterveit felhasználva készül apoznani világbajnokságra.Pál T. GáborRUHÁZATIKERESKEDELEMSzombathely, Ernuszt K. u. 38.Tel.: (94) 322-048 • Fax: (94) 310-160Nyitva: H–P: 12–19, Szo: 9–13,CSÜTÖRTÖK, VASÁRNAP SZÜNNAPKONYHATIPPLakosságnak diszkontáron!Vásároljon nõi-férfi felsõruházatotközvetlenül a gyártótól!Tavaszi kínálatunk:• Nõi-férfi átmeneti kabátok• Nõi két- és háromrészeskosztümök• Nõi nadrágok, szoknyák• Nõi blúzok, pulóverek• Férfi öltönyök, zakók, nadrágok• Férfi ingek, nyakkendõk... és még sok egyébSVÁB KÁPOSZTÁS FÁNKHozzávalók: 300 gliszt, 1,5 teáskanál só,1 evõkanál ecet, 5 evõkanálolaj, 200 g húsosszalonna, 1 fej hámozottvöröshagyma,1 babérlevél, 1 borókabogyó,kevés szegfûszeg,500 g savanyúkáposzta, 1 evõkanálvajElkészítés: A lisztetgyúródeszkára teszszük.A sót, az ecetetés az olajat 8 evõkanálmeleg vízzel összekeverjük. Hozzáadjuk a liszthez, és villával összekeverjük.Ezután kézzel sima tésztává gyúrjuk. Lefedjük. A szalonnátés a hagymát apróra vágjuk, közepes lángon sûrûn forgatva 5 percigsütjük. A fûszereket mozsárban finomra törjük. A szalonnát, a fûszereketés a káposztát összekeverjük. A tésztát vékonyra nyújtjuk,elhelyezzük rajta a káposztát és feltekerjük. 5 cm vastag szeleteketvágunk belõle. A sütõformát kivajazzuk, a káposztás fánkokat sûrûnegymás mellé belehelyezzük, 2 cm magasan vízzel felöntjük, és fedõalatt a sütõben megpároljuk. Az utolsó 5 percben levesszük róla a fedõt,hogy a folyadék elpárologjon.gotthardbt@gotthardbt.hu • www.gotthardbt.huwww.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu

More magazines by this user
Similar magazines