MINDEN FÜRDŐKÁD - Savaria Fórum

savariaforum.hu

MINDEN FÜRDŐKÁD - Savaria Fórum

4SAVARIA FÓRUMValami van a levegõbenCÍMLAPONA 86-os út melletti települések lakosai nemrég az átmenõforgalom ellen tüntettek, mert életüket igencsak megkeserítia zaj és a szmog. Bencsics Attilától, a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi,Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség(KTVF) Levegõ- és Zajvédelmi Osztályának vezetõjétõl megtudtuk,milyen bajokat okozhat a zaj- és légszennyezettség.Viszonylag új fogalom a zajszennyezés,pedig a kellemetlenhanghatásoktól már régóta szenvedünk.Sokan nem is tudják, milyenkáros az egészségre, ha valakizajos munkahelyen dolgozik,és a lakókörnyezete is hangos.Bencsics Attila szerint a különfélezajforrások térben és idõbenváltoznak, ezért mérésük nemolyan egyszerû. A zajszint megállapításaúgy történik, hogy átlagoljáka panaszbejelentések alapjánvégzett decibelskálás eredményeket.Ha például egy kisvárosibesorolású, családi házas övezetben,a lakóterület szomszédságábanipari létesítmény üzemel, akkornappal ötven, éjjel negyvenUrnák, gyöngyök, fibulákaz iskola alatti temetõbenGazdag leletanyag került elõ a Mûvészeti Szakközépiskolaés Gimnázium bõvítését megelõzõ ásatáson, amunkák március végére befejezõdtek. Kiss Péter régészaz iskola alatt elterülõ ókori temetõ feltárásának tapasztalatairóltájékoztatta lapunkat.Kiderült, hogy a sírmezõ mocsaras területen, két (egymástól10–15 méterre húzódó) patakmeder között, egy kiemelkedõ hátságonterült el. A szakemberek megtalálták a vízfolyásokra utaló jeleket:a széles kavicsos medreket, az egykori patakok hordalékát. Összesen420 négyzetméteren nyitották ki a területet, ahol 91 rómaisírt, köztük többségében hamvasztásos (80) sírhelyet és 11 földbe temetésnyomait tártak fel. A 80-ból 43 esetben urnában találták mega hamvakat, 13-nál a helyszínen hamvasztottak (az egész sírgödör kivolt égve), 15 esetben pedig téglával burkolták a sírgödröt. A téglaépítménya tehetõsebb polgároknál volt jellemzõ, ilyenkor a téglábólösszeállított „sírládába” urnában vagy anélkül helyezték a hamvakat,mellé pedig értékes import tárgyakat fektettek. Az épített sírok közülnéhányat igen jó állapotban tártak fel a régészek, de zömében a patakokhordaléka betemette, károsította a nyughelyek építõanyagait.Kiss Péter hozzátette: nagy számban kerültek elõ üvegedények,észak-itáliai importból származó kerámiatálkák, bronztükrök, mécsesek,borostyán gyöngyök és gyûrûk, s bronzból készült ruhakapcsolótûk, ún. fibulák. A legszebb lelet a régész szerint az a két csontnyelûbicska, amelyeket gladiátorok ábrájával díszítettek. Megtudtukmég: az épen megtalált tárgyak egy részét a restaurálások után,legkorábban jövõre mutatják be a nagyközönségnek. A középiskolabõvítése április eleje óta az eredeti tervek szerint folytatódhat.decibel a határérték. De ha a négyemeletesházakból álló, nagyvárosiasbesorolású lakóterületen mûködikipari üzem, ott már nappalötvenöt, éjjel negyvenöt decibellehet az átlag.A legjobb csapat!Fotó: Vass SzilárdOrszágos viszonylatban Szombathelya mérsékelten szennyezettlevegõjû városok közé tartozik, hiszenitt a kéndioxid és az ülepedõpor minimális terhelést jelent, és anitrogénoxid, valamint a szállóporis csak ritkán éri el a határértéket.A Vörösmarty és a Szent Mártonutca sarkán a legnagyobb a légszennyezettséga nagy forgalommiatt. Ezen a helyszínen kívül aVáci Mihály utcai orvosi rendelõnél,a Középhegyi úti szociálisközpontnál és a Zanati úton vizsgáljáka levegõ minõségét. Azutóbbi öt évben a szennyezettségiszint a kéndioxidot tekintve viszszaesett,és szerencsére a többi értéksem növekszik.A légszennyezés fõként az iparitüzelõberendezések, technológiákalkalmazása során alakul ki.Emellett a közlekedési csomópontokbanis gyakran szennyezetta levegõ, sõt, mindehhez a lakosságifûtés is hozzájárul. A nemmegfelelõ minõségû tüzelõanyag(például kezelt fa) használatával isártunk a levegõnek. Veszélyes forráslehet az udvari, kerti munkáknáltörténõ tüzelés, hiszen a mûanyag,vegyi anyag égése soránolyan anyagok is felszabadulhatnak,melyek rákkeltõek. A légszennyezettséglégzõszervi megbetegedést,és allergiát is elõidézhet,leginkább a gyengébb immunrendszerûgyermekek és idõsekesetében.Zsebõk GyörgyiA Derkovits Gyula Általános Iskola diákjai rendszeresen jóeredményeket érnek el sportversenyeken. Például a Diákolimpiaországos elõdöntõjén a dobogó legfelsõ fokára állhattak. A képena gyõztes csapat látható.Kedves olvasóink! Rovatunkba munkahelyi kollektívák, iskolai,óvodai csoportok, baráti társaságok fényképeit várjuk! Küldjék el nekünk,vagy hozzák be szerkesztõségünkbe (Géfin Gy. u. 22., e-mail:ujsagiro@savariaforum.hu) felvételeiket, ha meglepnék ezzel ismerõseiket!Idézzék fel emlékeiket, és a képekhez írjanak pár soros történetet is!

More magazines by this user
Similar magazines