Ökoszisztéma szolgáltatások

ramet.elte.hu

Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatásokÁltalános ökológia EA2013Kalapos Tibor


Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services)- 2005 március: Milleneum EcosystemAssessement Report• „Az ökoszisztémák állapota azezredfordulón” jelentés• 95 országból 1360 tudós részvételévelkidolgozott állapotfelmérés, előrejelzésés megelőzési terv• Az ENSZ kezdeményezésére• A Föld természetközeliökoszisztémáinak 60%-án az emberjelentősen sérti az ökoszisztémaműködéseket, ezáltal a ökoszisztémaszolgáltatásokat!http://www.Maweb.org3


Csoportosítva:- Támogató szolgáltatások- az emberi tevékenységek folytatásáhozmegfelelő „közeg” biztosítása- talajképződés, anyagciklusok: elhaltszervesanyagból újra felvehető ásványi tápanyagstb.- Ellátó szolgáltatások- tevékenységeinkhez „alapanyagok”- O 2 tartalmú légkör, tiszta ivóvíz, energiaforrások,élelmiszer-, ipari- és gyógyszeralapanyagok stb.- Szabályozó szolgáltatások- tevékenységeink tartós folytatásához- regionális klíma szabályozása, árvizekhatásainak csillapítása, erózió mérséklése stb.- Kulturális szolgáltatások- nem esszenciálisak, de tevékenységeinketközvetetten segítik- esztétikai, turisztikai, oktatási, pihenési, lelkiéletistb. igények kielégítőjeÖkoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services)4


Bolygónk korlátai (planetary boundaries)• A bioszféra működése a környezeti változásokra sokszor nem lineárisan válaszol: egyküszöböt vagy veszélyes szintet elérve drasztikusan, visszafordíthatatlanul csökken.• A fenntartható (reverzibilis) környezeti változás mértékét (= az adott környezeti tényezőrebolygónk korlátját) e kritikus szint legalacsonyabb becsült értéke adja.6


Bolygónk korlátai (planetary boundaries)Tíz kritikus globális környezeti változás közül háromnál már túlléptük a fenntarthatósági korlátot!7


Páratlan mértékű változásokRészlet a MA jelentés megállapításaiból …• Rohamosan növekvő táplálék-, édesvíz-, rost- ésenergiaigényének kielégítésére az emberiségpáratlan mértékű változtatásokat hajtott végre azökológiai rendszereken az utóbbi évtizedekben.Például– 1950 után 30 év alatt annyi természetközeliélőhelyet törtek fel és alakítottak szántófölddé,mint amennyihez korábban 150 évre volt szükség(1700-1850);– 1960 óta megkétszereződött a tavakból ésfolyókból a vízkivétel mennyisége;• Jóllehet ezek a változások javítottak embermilliárdok életminőségén, ugyanakkorgyengítették a természet képességét bizonyosalapvető funkciókra (pl. vizek tisztítása,katasztrófáktól védelem, gyógyhatású anyagokbiztosítása, stb.).• Az ökoszisztémákra nehezedő humán nyomásvárhatóan tovább nő globálisan a következőévtizedekben hacsak az emberek hozzáállása éstevékenysége nem változik meg alapvetően.


KulcsproblémákA világtengerek halállományának drámai túlhalászása (példa: tőkehal).Tőkehal


KulcsproblémákFajkihalásokAz IUCN Vörös listáján szereplő fajok veszélyesztetettségihelyzetének megoszlása élőlény csoportonként. Világos narancs:sérülékeny, sötét narancs: veszélyeztetett, vörös: kritikusanveszélyeztetettIUCN 2007


KulcsproblémákKlímaváltozás az üvegházgázok fokozódó kibocsátása nyomán


KulcsproblémákNitrogén eutrofizáció• Az emberiség tevékenységébőlszármazó felvehető Nmennyisége ma már meghaladjaa természetes forrásokbólszármazót


Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services)Ökológiai gazdaságtan (ecological economics)- ”zöld közgazdász”: pénzbeli értéket rendel a természeti értékekhez- pl. mennyibe kerülne mesterségesen eljárásokkal megoldani a parti szűrésűkutakból a természetes úton tisztult vizet?- természet így alkalmas résztvevő a gazdasági vitákban.14

More magazines by this user
Similar magazines