Szombathely - Nyugat-Dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete

fakertesz.hu

Szombathely - Nyugat-Dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete

Nyugat-dunántúliDíszfaiskolásokEgyesületeWest-TransdanubischerBaumschulverbandWestern TransdanubianNursery AssociationАссоциация питомниковозеленителейзападногозадунайского региона


Budapest:5 27 29 32 3340 46 49 5676 88 105 136


Tisztelt Kolléga, tisztelt Érdeklődő!A Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete nevében szeretnémátnyújtani Önnek legújabb kiadványunkat, mely tagjainklistáját, elérhetőségét és tevékenységük kategorizált besorolásáttartalmazza. A kiadványban egyesületünk tagjai lehetőségetkaptak tevékenységük részletes bemutatására is.Kérem, látogassa meg a www.fakertesz.hu címen elérhető honlapunkat,ahol bővebb információt talál egyesületünkről, annaktagjairól, eladható készleteiről és egyesületünk kiadványairól.Remélem, hogy ismertetőnk felkelti érdeklődését és segítségettud nyújtani abban, hogy az Ön számára szükséges növényeketmegtalálja. Akár közvetlen látogatás során, akár aminden év augusztus 2. szombatján megrendezésre kerülőFaiskolai Börze alkalmával személyesen is meggyőződhettagjaink szakmai munkájáról.Szombathely, 2011. január 5.Üdvözlettel:Izer Gáborelnök2


Sehr geehrte Kollegen, sehr geehrte Interessenten,im Namen des Verbandes West-Transdanubischer Baumschulenmöchte ich Ihnen hiermit unsere neueste Veröffentlichung präsentieren,welche die Liste unserer Mitglieder, ihre Kontaktdatenund Tätigkeitsfelder enthält. In dieser Ausgabe hatten alledie Möglichkeit ihre Tätigkeiten detailliert darzustellen.Bitte, besuchen Sie unser Homepage unter: www.fakertesz.hu,hier finden Sie weitere Informationen über die Mitglieder undVeröffentlichungen des Verbandes.Ich hoffe, dass diese Veröffentlichung Ihre Interesse geweckt hatund Ihnen wertvolle Informationen enthält, damit Sie die nötigenPflanzen leicht finden können. Wir laden Sie herzlichst ein sowohlals Privatbesucher in den Baumschulen oder als Teilnehmer ander Baumschulbörse im August, damit unsere Baumschuler Sieüber ihre Fachkenntnisse und Produkte überzeugen können.Szombathely, den 05. Jänner 2011.mit fachmannischen Grüssen,Gábor IzerVorsitzender3


Dear Colleagues, dear Enquirers,in the name of the Western Transdanubian Nursery AssociationI kindly represent you our newest booklet, which contains thelist of our members, their contact details and the profi le of theiractivity. In this booklet they all had the possibility to show theirdetailed fields of activity.Please, visit our homepage on www.fakertesz.hu where you canfind more information about the members and papers of theassociation.I hope that our booklet succeeded to arouse your interest; furthermoreit can help to find some plants easier than before. Wekindly invite you as a guest in our nurseries or a visitor on thenext Nursery Exhibition in August, in order to have the possibilityto convince you about the knowledge and plants of ournurserymen.Szombathely, 05. January 2011.Regards.Gábor Izerchairman4


Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!От имени Ассоциации питомников-озеленителей западногозадунайского региона представляю Вашему вниманиюкраткую информацию о членах нашей ассоциации и видахдеятельности, а также нашу контактную информацию. Настраницах этого издания Вы найдете презентацию членовассоциации.На нашем официальном сайте www.fakertesz.hu вы найдетеподробную информацию об ассоциации и ее членах, а такжео полном ассортименте и наличии предлагаемых товаров. Вытакже найдете полный список нашей печатной продукции.Я надеюсь, Вас заинтересует информация о нашей ассоциациии Вы сможете найти у нас интересующий Вас товар.Чтобы убедиться в качестве нашего товара и в нашем профессионализме,приглашаем Вас посетить нашу ежегоднуюспециализированную биржевую выставку. Либо посетитьнас в любое другое удобное для Вас время. Мы всегда будемрады встречи с Вами.Szombathely, 05. Январь 2011.С уважением,Изер ГаборПрезидент ассоциации5


A Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesületét 1990-ben 45 faiskola alapítottaa díszfaiskolai termesztés és értékesítés engedélyes termelőinekszakmai összefogására, érdekeinek képviseletére. A kezdeti, Nyugat-Dunántúlterületén működő faiskolák mellett mára tagjaink szinte az egész ország területétlefedik, és a faiskolások mellett az évelő- és más dísznövény termelők is képviseltetikmagukat. Jelenleg a Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete Magyarországlegnagyobb faiskolai egyesülete: közel 450 díszfaiskolából 210 tagjaegyesületünknek, közöttük hazánk legnagyobb és legjelentősebb faiskolái. Tagjainkmegközelítőleg 1.500 ha-on, a magyar díszfaiskolai beültetett terület 70 %-ántermesztenek dísznövényeket. A gazdag választék és a garantáltan jó minőségmellett nem elhanyagolható szempont a termesztett növényeink időjárásállósága.Magyarország kontinentális éghajlata, a – 25 º C és + 40 º C közötti hőmérséklet tartománymegfelelő edzettséget biztosít a honosított növényeinknek, így télállóságés minőség tekintetében Kelet-Európa országaiban is megállják helyüket.Az Egyesület célul tűzte ki a tagok szakmai segítségét, továbbképzését. Ennekérdekében közös programokat szervez, tagjai érdekképviseletében eljár. Kapcsolatotépít ki bel- és külföldi szakmai szervezetekkel, tanácskozásokat tartneves szakemberekkel, negyedévente megjelenteti szakmai lapját, a FaiskolaiÉrtesítőt, mely minden magyar faiskoláshoz eljut. Bemutatót tart aktuális gondokmegoldására, szakkönyvet ad ki a növények népszerűsítésére, jobb megismerésére.Tagja a Dísznövény Szövetség és Terméktanácsnak, ami tagjainak akötelezően előírt terméktanácsi tagságot biztosítja.Legnagyobb rendezvénye a szombathelyi faiskolai börze, Közép- és Kelet-Európa faiskoláinak rangos szakkiállítása, amely minden évben augusztus 2.szombatján kerül lebonyolításra. A hazai kiállítókon kívül több külföldi faiskolaés faiskolai kellékes képviselteti magát. Így a 2010. évben megrendezett 17. Faiskolaibörzén 92 magyar és 7 külföldi (Csehország, Dánia, Franciaország, Hollandia,Németország) kiállító vett részt nettó 1.290 m 2 -en. A kiállításon a korábbiévekhez hasonlóan bemutatásra kerültek faiskolai növények, évelők,szaporítóanyagok, műtrágya-és növényvédő szerek, termesztőközegek, kertészetigépek, öntözőberendezések, kertészeti kellékek, park- és kertépítészetianyagok, faiskolai segéd- és csomagolóanyagok. A börzét mintegy 800szakmai látogató és 400 érdeklődő tekintette meg.Bővebb információ, elérhetőségeink:Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások EgyesületeH-9700 Szombathely, Béke tér 1.Tel/fax: +36 94/322-353Mobil: +36 30/372-5328e-mail: info@fakertesz.huhonlap: www.fakertesz.hu6


Der Verband West-Transdanubischer Baumschulen wurde im Jahre 1990unter Teilnahme von 45 Baumschulen gegründet. Ziel des Verbandes wardie Bedingungen für eine fachliche Kooperation und Interessenvertretung hervorzurufen.Anfangs waren nur Baumschulen aus dem westlichen Teil Ungarnsunsere Mitglieder, heute gehören jedoch mehrere Firmen aus ganzem Ungarnzum Verband, unter denen nicht nur Baumschulen sondern auch Staudengärtnereienzu finden sind. Heute ist der Verband Westungarischer Baumschulender größte im Land: aus den insgesamt 450 Baumschulen Ungarns gehören210 zu uns, unter denen die größten und bedeutendsten Baumschulen. UnsereMitglieder produzieren auf ca. 1.500 Hektaren, diese ist mehr als 70% derbepflanzten Baumschulfläche des Landes. Neben dem reichen Sortiment undder garantiert guten Qualität es ist wichtig zu erwähnen, dass die in Ungarnproduzierten Pflanzen außerordentlich winterfest sind. Dank dem kontinentalenKlima Ungarns und den Temperaturen zwischen -20 und +40 Grad werdendie bei uns schon bewährten Pflanzen auch in Osteuropa sehr gut gedeihen.Ziel des Verbandes ist weiterhin die fachliche Unterstützung und Weiterbildungder Mitglieder, daher werden zahlreiche Programme veranstaltet. Es werdenständig Kontakte mit in- und ausländischen Organisationen geknüpft. Weiterhinerscheint unsere Fachzeitschrift, die „Faiskolai Értesítő” viermal im Jahr. Eswerden Präsentationen für Lösungen von Fachproblemen gehalten, es werdenFachbücher für Kenner und Hobbygärtner herausgegeben. Der Verband ist Mitgliedin dem ungarischen Bund und Produktrat der Zierpflanzenproduzenten.Unsere bedeutendste Veranstaltung ist die Baumschulbörse in Szombathely,eine wichtige Ausstellung im Mittel- und Osteuropa, welche jedes Jahr amzweiten Augustwochenende organisiert wird. Neben den ungarischen Ausstellersind immer mehrere ausländische Aussteller anwesend. Im Jahre 2010nahmen auf der XVII. Baumschulbörse 92 ungarische und 7 ausländische (Dänemark,Deutschland, Frankreich, Niederlande und Tschechien) Firmen aufnetto 1.290 Qm teil. Wie früher, 2010 wurden Baumschulpflanzen, Stauden,Jungpflanzen, Chemikalien, Substrate, Maschinen, Bewässerungsanlagen undaller Art vom Baumschulbedarf ausgestellt. Insgesamt wurden 800 Fachbesucherund 400 Privatbesucher gezählt.Weitere Informationen, unsere Kontaktmöglichkeiten:West-Transdanubischer BaumschulverbandBéke tér 1.H-9700 Szombathely (Ungarn)Tel/fax: +36 94/322-353Handy: +36 30/372-5328E-mail: info@fakertesz.huHomepage: www.fakertesz.hu7


The Western Transdanubian Nursery Association was established in 1990with the participation of 45 nurseries, in order to coordinate the productionand make a professional corporation for business federation. First, ourmembers were only from the western part of Hungary, but for now we possessmore nurseries from whole Hungary; producing not only trees and shrubs butspecialized on perennials as well. Today the Western Transdanubian NurseryAssociation is the largest in Hungary: it counts 210 members from the total450 nurseries, among them the largest companies of the country. Our membersare producing on approx. 1.500 hectares, which is more than 70% of thetotal production area of Hungary. Together with the rich assortment and goodquality is to mention the very good cold-tolerance of our plants. Thanks to thecontinental climate of Hungary and to the temperatures between -25 and +40degrees the plants produced in our nurseries can cope excellently with theweather conditions in the countries of Eastern Europe.The main aims of the association are the professional supporting and trainingof our members. In order to improve their skills and possibilities there are manyprogrammes organized and continuously new contacts built to foreign specialists.Four time a year the professional paper of the association, the “FaiskolaiErtesitő” is published, which gets to all nurserymen in the country. There arepresentations hold how to solve different problems and many books are publishedfor hobby and professional gardeners. The association is a member inthe Hungarian Council of Ornamental Plant Producers.Its largest professional program is the yearly Nursery Exhibition, which is heldin Szombathely, on every second weekend in August. Among the Hungarianexhibitors there are from year to year more and more foreign exhibitors as well.There were 92 Hungarian and 7 foreign (Czech Republic, Denmark, France,Germany and The Netherlands) nurseries participating on the XVII. Nursery Exhibition2010, on 1.290 squaremeters. Similar to the former years there wererepresented nursery plants, perennials, liners, chemicals, substrates, machinesand all kind of tools for nursery production. All together there were 800 professionaland 400 private visitors counted least year.More information, contact details:Western Transdanubian Nursery AssociationBeke ter 1.H-9700 Szombathely (Hungary)Tel/fax: +36 94/322-353Handy: +36 30/372-5328e-mail: info@fakertesz.huWeb-site: www.fakertesz.hu8


Ассоциация питомников-озеленителей западного задунайского региона былаоснована в 1990 году. В нее вошли 45 питомников, заинтересованных в профессиональномсотрудничестве по вопросам производства и реализации продукции,а также в официальном представительстве интересов производителей. Вначалечленами нашей ассоциации являлись только питомники, находившиеся в западномзадунайском регионе. На сегодняшний день нашими членами являются и питомники,расположенные в различных регионах страны, и фирмы-производители различногопосадочного материала: декоративных растений и многолетников.В настоящее время общество питомников-озеленителей западного задунайского региона– самое большое в стране: из 450 питомников Венгрии 210 являются нашими членами,в числе которых самые большие по размерам и значимости. Членами нашей ассоциациивыращивается посадочный материал на территории приблизительно в 1 500 га,что составляет 70% всей производственной территории питомников Венгрии. Нарядус богатым выбором и гарантией качества нашей продукции, особого внимания заслуживаюти природно-климатические условия. Континентальный климат Венгрии притемпература воздуха от -25 º C до + 40 º C обеспечивает природную закалку растений игарантирует тем самым зимостойкость и высокое качество продукции для клиентов изстран Восточной Европы.Цель Ассоциации – профессиональная поддержка и повышение квалификации своихчленов. В этой связи мы организуем совместные программы, представляющие интересынаших членов. Налаживаются контакты и обмен опытом как внутри страны, таки за ее пределами, проводятся конференции и встречи с ведущими специалистами.Ежеквартально выпускается газета «Faiskolai Értesítőt», доставляемая во все питомникиВенгрии, выпускается методическая и научно-популярная литература. Члены ассоциацииполучают нашу поддержку в решении актуальных проблем. Наша Ассоциация являетсятакже членом Союза декоративного растениеводства и Совета готовой продукции.Специализированная биржевая выставка в Сомбатлейе является одним из ведущихмероприятий, организуемых нашей ассоциацией. Эта выставка проходит ежегодново вторую субботу августа. На ней наряду с питомниками нашей страны представленытакже производители из-за рубежа. Например, пятнадцатая выставочная биржа в2010 году насчитывала 92 венгерских и 7 зарубежных (Чехия, Дания, Германия , Голландия,Франция) участников, продукция которых демонстрировалась на площади в1 290 кв.м. Как и на предыдущих, на этой выставке был представлен различный посадочныйматериал, многолетники, материал для размножения, искусственные удобренияи средства защиты растений, почвогрунты, техника для работы, оросительныесистемы, садовые принадлежности, архитектурные материалы и оборудование длясадов и парков, подсобный и упаковочный материал. Пятнадцатую выставочную биржупосетили более 800 специалистов этой области и 400 садоводов-любителей.Дальнейшая информация и контакт:Ассоциация питомников-озеленителей западного задунайского регионаBéke tér 1.H-9700 Szombathely (Венгрия)Тел./факс: +36 94/322-353Моб.: +36 30/372-5328Е-mail: info@fakertesz.huСайт: www.fakertesz.hu9


Magyarázat • Erklärung • Notation • Объяснениеmagyar deutsch english rусски1 sorfa, parkfa Alleebäume avenue trees аллейные деревья23konténeres növény Containerpflanzen container plants растения вконтейнерахerdészeti csemeteésmagForstpflanzen undSamenforest plantsand seedsлесные деревьяи семена4 szaporítóanyag Jungpflanzen liners Молодняк (рассада)5fenyők/örökzöldek Koniferen/Immergrüne conifers/evergreen хвойные/вечнозелёные6gyümölcsök/bogyósok Obstgehölze/fruit trees/shrubs Плодово-ягодныеBeerenobstдеревья7 rózsák Rosen roses розы8évelők Stauden perennials травянистыемноголетники9cserjék, talajtakarók,kúszónövényekSträucher,Bodendecker,Ketterpflanzenshrubs, ground coverplants, climbersкустарники,почвопокровные,лианы10 nagykereskedelem Großhandel wholesaler оптовая продажаkiskereskedelem Einzelhandel/retailer/market-garden Розничная11Gartenbaumschuleпродажаrészletesbemutatkozás azoldalonauf diese Seiteerhalten Sie eineausführlicheBetriebsbeschreibungThis page contains adetailed description ofthe companyна этой страницевы найдётеобширнуюинформацию опредприятии10


sorszám123456789Faiskolák adatai„ÁCSI-TERMÁL-KERTÉSZET” Kft.H-2890 Tata, Környei u. 24.Ügyintéző: Gleichaufné Varga PiroskaTel.: +36 34/587-027 • Fax: +36 34/587-027Mobil: +36 30/984-8878E-mail: kert@t-online.huHonlap: www.parkepito.netAbies Fenyőtermelő és Kereskedelmi Kft.H-9961 Rábagyarmat, Város u. 5/A.Ügyintéző: Soós Tamás • Mobil: +36 20/962-7850E-mail: tamas_soos@freemail.huAlsótekeresi Faiskola Kft.H-8130 Enying, Fenyő u. 4.Ügyintéző: Ujlaki TamásTel./fax: +36 22/572-018 ; +36 22/572-038E-mail: alsotekeresifaiskola@altekfa.hu;info@altekfa.huHonlap: www.altekfa.huAranyeső KertcentrumH-8900 Zalaegerszeg, Körmendi út 39.Ügyintéző: Sümeghy BorbálaTel.: +36 92/310-840 • Fax: +36 92/310-840Mobil: +36 70/327-9506E-mail: vgkft@zalaszam.huAranyhegyi DíszfaiskolaH-1031 Budapest, Gúla u. 28.Ügyintéző: Fekete ÁrpádTel.: +36 1/387-1775 • Fax: +36 1/387-1775Mobil: +36 30/9442-150E-mail: fekete@aranyfaiskola.comHonlap: www.aranyfaiskola.comARBOR Kft.H-2040 Budaörs, Szivárvány u. 12.Telephely: H-8685 Gamás, Mihálytelep 1.Ügyintéző: Zatykó LászlóMobil: +36 30/210-1121Babos Zita FaiskolájaH-9700 Szombathely, Bezerédy Amália u. 20.Ügyintéző: Babos Zita • Mobil: +36 30/364-3277Balássy DíszfaiskolaH-8992 Bagod, Ady u. 40.Ügyintéző: Balássy LászlóTel.: +36 92/460-433 • Mobil: +36 30/314-1827E-mail: balassylaszlo1@t-online.huBalikó JánosnéH-9611 Csénye, Mikszáth K. u. 5.Ügyintéző: Balikó JánosnéTel.: +36 95/310-091 • Mobil: +36 30/367-5474E-mail: balikone@freemail.hu36sorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsökrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kiskereskedelem 11


sorszám101112131415161712Faiskolák adataiBánó Rhododendron Díszfaiskola Kft.H-9600 Sárvár, Rákóczi F. u. 13.Telephely: H-9600 Sárvár-HegyközségÜgyintéző: Bánó PéterTel.: +36 95/321-351 • Fax: +36 95/321-351Mobil: +36 30/237-3492E-mail: rodi@airplanet.huBaracskai Sándor FaiskolájaH-8900 Zalaegerszeg, Szilágyi E. u. 6.Ügyintéző: Baracskai SándorTel.: +36 92/314-593 • Mobil: +36 30/997-7682Barkóca FaiskolaH-8623 Balatonföldvár, Karikavölgy 22.Ügyintéző: Barabits AndrásTel.: +36 84/341-532 • Fax: +36 84/341-532Mobil: +36 30/959-6101E-mail: info@barkoca.hu • Honlap: www.barkoca.huBauecker Díszfaiskola Kfc.H-9400 Sopron, Vas Gereben u. 33.Telephely: Sopron és Kópháza közötta 84. sz. út mellettÜgyintéző: Bauecker AlajosTel.: +36 99/702-086 • Fax: +36 99/702-087Mobil: +36 20/444-8697E-mail: bauecker@mailmax.huHonlap: www.baueckerdiszfa.huBaumgartner FerencH-9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 8/B.Ügyintéző: Baumgartner FerencTel.: +36 94/338-087 • Mobil: +36 30/580-9649Beck Antal Erdészeti CsemetekertH-7756 Borjád, Deák F. u. 8/A.Ügyintéző: Beck AntalTel.: +36 69/372-010 • Fax: +36 69/372-011Mobil: +36 20/936-1936E-mail: beckantal.erd.csk@t-online.huHonlap: www.beckcsk.huBékefi IstvánH-8260 Keszthely, Rákóczi út 61.Ügyintéző: Békefi IstvánMobil: +36 20/481-0043 • Fax: +36 83/315-516E-mail: info@balatongyep.huHonlap: www.balatongyep.huBellon FaiskolaH-4002 Debrecen, Kádár dűlő 74/B.Ügyintéző: Bellon Zsolt • Mobil: +36 30/983-7162Tel.: +36 52/536-111 • Fax: +36 52/536-112E-mail: bellon@t-online.huHonlap: www.bellonfaiskola.hu3738sorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsökrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kiskereskedelem


sorszám18192021222324Faiskolák adataiBeretvás KertészetH-2319 Szigetújfalu, Petőfi S. u. végeÜgyintéző: Patkós IstvánTel.: +36 24/463-494Fax: +36 24/463-494Mobil: +36 70/562-0009E-mail: beretvaskert@gmail.comHonlap: www.beretvas.huBerger Trio Kft.H-9241 Jánossomorja, Lovarda u. 80.Ügyintéző: Neuberger KrisztiánFax: +36 96/565-025 • Mobil: +36 30/939-5940E-mail: info@bergertrio.huHonlap: www.bergertrio.huBezák Díszfaiskola Kft.H-9721 Gencsapati, Hunyadi u. 27.Ügyintéző: Bezák JánosTel.: +36 94/500-436 • Fax: +36 94/500-436Mobil: +36 30/300-4653E-mail: bezakkft@gpinet.huHonlap: www.bezakdiszfaiskola.huBilik és Társa Bt.H-9700 Szombathely, Búzavirág u. 6.Telephely: 9762 Tanakajd, Malom u.Ügyintéző: Mittl ZoltánTel.: +36 94/322-623 • Fax: +36 94/322-623Mobil: +36 30/268-0681E-mail: info@bilikfaiskola.huHonlap: www.bilikfaiskola.huBilik József DíszfaiskolájaH-9700 Szombathely, Öntő u. 27/B.Ügyintéző: Bilik JózsefFax: +36 94/506-860 • Mobil: +36 30/957-6930E-mail: bilikj@t-online.huBINDO Kft.H-9700 Szombathely, Szt. István kir. u. 79.Ügyintéző: Bindics TiborFax: +36 94/323-164Mobil: +36 30/327-9100E-mail: tbindics@freemail.huBioker Kft.86 sz. út, Szombathely-Petőfi telep mellettSzombathely irányábaÜgyintéző: Kiss Edina, Kiss Gál TamásFax: +36 94/317-794Mobil: +36 30/298-2038, +36 30 979-5729E-mail: info@bioker.huHonlap: www.bioker.hu3940sorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsökrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11kiskereskedelem 13


sorszámFaiskolák adataisorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsökrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelemkiskereskedelem25Bíró Díszkert Kft.H-8900 Zalaegerszeg, Ságodi u. 47.Tel.: +36 92/511-478 • Fax: +36 92/511-478Mobil: +36 30/956-8857E-mail: diszkert@t-online.huHonlap: www.birodiszkert.hu411 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 26Bodakert KertészetH-8913 Lakhegy, Arany J. u.18.Telephely: H-8913 Lakhegy, Petőfi u. 2.Ügyintéző: Bodáné Szakter JuditFax: +36 92/364-088Mobil: +36 30/300-6966E-mail: info@bodakert.hu, bodakert@t-email.huHonlap: www.bodakert.hu 27Bodonyi PálH-1172 Budapest, Nagyszékes u. 52.Ügyintéző: Bodonyi PálTel.: +36 1/256-7428Mobil: +36 20/358-778028Bólyi Faiskola Kft.H-7754 Bóly, Hősök tere 17.Ügyintéző: Farkas BélaTel.: +36 69/568-078 • Fax: +36 69/568-079Mobil: +36 20/946-6338E-mail: farkas@boly.huHonlap: www.faiskolaboly.hu 29Borostyán Bt.H-1238 Budapest, PéterimajorÜgyvezető: Pálfi PéterTel.: +36 1/421-0948 • Fax: +36 1/421-0949Mobil: +36 30/941-6210E-mail: info@borostyanfaiskola.hu42 30Borostyán Kertészet és Faiskola ÁrudaH-8600 Siófok-Sóstó, KültelekÜgyintéző: Kovács ZakariásMobil: +36 30/904-9459E-mail: zaki@t-email.hu31Bőm Tamás FaiskolájaH-2735 Dánszentmiklós, Jókai u. 9.Ügyintéző: Bőm TamásMobil: +36 30/310-6788 32Budapesti Corvinus EgyetemKísérleti Üzem és TangazdaságH-1238 Budapest, Péteri majorÜgyintéző: Rácz Szabó RóbertTel.: +36 1/286-0303 • Fax: +36 1/287-2433Mobil: +36 30/949-5351E-mail: robert.raczszabo@uni-corvinus.huHonlap: www.uni-corvinus.hu 14


sorszámFaiskolák adataisorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsökrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelemkiskereskedelem33Color Garden Kft.H-1086 Budapest, Fiumei u. 16.Ügyintéző: Szakács-Nagy ZsuzsaTel.: 1/323-5146 • Fax: +36 1/323-5251Mobil: +36 20/367-3898E-mail: zsuzsa@colorgarden.huHonlap: www.colorgarden.hu1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 34Cseh-Vörös BernadettH-9328 Jobaháza, Ady E. u. 39/B.Ügyintéző: Cseh-Vörös BernadettTel/Fax.: +36 96/282-246Mobil: +36 30/687-4485E-mail: vberni81@freemail.hu 35Deodora FaiskolaH-8782 Zalacsány, Vasút u. 13.Ügyintéző: Nagy LászlóTel.: +36 83/336-062Mobil: +36 30/474-2103E-mail: nagy.diszfa@freemail.hu 36Dolgos Díszfaiskola Kft.H-9970 Szentgotthárd, Rózsa F. u. 26/A.Ügyintéző: Dolgos GyulaTel.: +36 94/554-014Fax: +36 94/554-019Mobil: +36 20/971-7625E-mail: dolgosgyula@vipmail.hu37Édenkert – BiocentrumH-9700 Szombathely, Csók István u. 3.Ügyintéző: Márczi ElviraTel.: +36 94/321-684Fax: +36 94/321-684Mobil: +36 30/927-1060E-mail: marczi.elvira@citromail.hu 38Egerági DíszfaiskolaH-7763 Egerág, Bikarét, Pf. 4.Ügyintéző: Dlusztus MiklósMobil: +36 20/209-4209E-mail: bikaretdm@gmail.combikaret@freemail.hutreemail@treemail.huHonlap: www.treemail.hu 39Egzóta DíszfaiskolaH-8900 Nagykanizsa, Kaposvári u. 82.Ügyintéző: Németh Lajos; ifj. Németh LajosNémeth LászlóTel./fax: +36 93/314-747 • Fax: +36 93/516-220Mobil: +36 20/959-1312; +36 20/482-3646+36 20/935-6824E-mail: egzota.nemeth@freemail.huHonlap: www.egzotadiszfaiskola.hu43 15


sorszám404142434445464716Faiskolák adataiEurodent Hungária Bt.H-1196 Budapest, Hunyadi u. 147/B.Ügyintéző: Szakszon LászlóFax: +36 1/280-9430 • Mobil: +36 20/362-7990E-mail: szakszonlaszlo@gmail.comHonlap: www.saxongarden.huEuronacea Plant Kft.H-2713 Csemő, Varga dűlő 9.Ügyintéző: Rákosi AdorjánFax: +36 53/313-675Mobil: +36 30/963-2723; +36 30/967-2637E-mail: euronacea@flash-net.huevelok@t-email.huHonlap: www.evelopark.huEzermag Bt.H-9754 Pecöl, Széchenyi u. 69.Ügyintéző: Farkasné Angyal ZsuzsaTel.: +36 94/505-896 • Fax: +36 94/505-896Mobil: +36 30/247-4203Faludi SándorH-7700 Mohács, Korsós u. 57.Ügyintéző: Faludi SándorTel.: +36 69/322-119 • Mobil: +36 30/300-5607E-mail: faludis@yahoo.comFarmcenter Kft.H-2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.Ügyintéző: Huszár JenőTel.: +36 28/513-445 • Fax: +36 28/513-446Mobil: +36 30/958-9329E-mail: farmcenter@invitel.huHonlap: www.farmcenter.huFenyőkertH-7516 Berzence, Virág u. 12/1.Ügyintéző: Fehér ZoltánTel.: +36 82/446-093 • Fax: +36 82/471-024Mobil: +36 20/368-3169E-mail: feher.zoltan@berzence.huFenyőkert DíszfaiskolaH-1043 Budapest, Nyár u. 35.Telephely: H-2113, Erdőkertes, Béke u. 26.Ügyintéző: Dr. Orlóci LászlóFax: +36 1/210-6465 • Mobil: +36 30/975-3999E-mail: fenyokert@yahoo.comHonlap: www.fenyokert.huFernekág DíszfaiskolaH-8999 Zalalövő, Kisfernekág 9.Ügyintéző: Berkes AntalTel.: +36 92/372-097 • Fax: +36 92/372-097Mobil: +36 30/327-9571E-mail: berkes.antal@gmail.comsorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsökrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11kiskereskedelem


sorszámFaiskolák adataisorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsökrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelemkiskereskedelem48Flora Mikroszaporító Kft.H-6000 Kecskemét, Platán u. 57.Ügyintéző: Hegedűs ErikaTel.: +36 76/471-001Fax: +36 76/471-672Mobil: +36 20/332-7608E-mail: florakft@florakft.huHonlap: www.florakft.hu1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1149Flora Nostra Kft.H-1112 Budapest, Brassó út 79.Telephely: H-1224 Budapest, Szakiskola u. 46.Ügyintéző: Sinkó GabriellaFax: +36 1/319-7571Mobil: +36 20/938-2200E-mail: info@floranostra.huHonlap: www.floranostra.hu4450Flora-Pont DísznövénykertészetH-7400 Kaposvár, Fenyves u. 75/D.Ügyintéző: Baráturiné Venczl NóraMobil: +36 20/203-4775E-mail: venczelnora@kapos-net.hu 51Fontanesia-92 Kft. M7-es KertészetM7 autópálya, 33. km Váli-völgyi pihenőhelyÜgyintéző: Szűcs TündeTel.: +36 22/455-535Fax: +36 22/455-535Mobil: +36 30/211-3746E-mail: m7faiskola@t-online.huHonlap: www.fontanesia.hu 52FRICI-KERT Bt.H-9700 Szombathely, Batsányi u. 34.Telephely: H-9700 Szombathely,Körmendi út 0502/10. hrsz.Ügyintéző: Korándi FrigyesFax: +36 94/339-788Mobil: +36 30/227-8143 53GAZDASAROK Faiskolai Áruda és GazdaboltH-8693 Lengyeltóti, Kórház köz 1/b.Ügyintéző: Reider JózsefTel.: +36 85/330-234Fax: +36 85/330-234Mobil: +36 30/624-6437, +36 30/384-3756E-mail: gazdasarok@freemail.hugazdasarok@gmail.com 54Gera Tamás DíszfaiskolájaH-8132 Lepsény, Asszonytava u. 1.Ügyintéző: Gera TamásFax: +36 22/437-051Mobil: +36 20/412-2563E-mail: gera.tamas@freemail.hu 17


sorszám555657585960616218Faiskolák adataiGergely BélaH-8200 Veszprém, Tiszafa u. 29.Ügyintéző: Gergely BélaFax: +36 88/425-676 • Mobil: +36 20/944-0610E-mail: gergelykert@vnet.huGergely DíszfaiskolaH-2100 Gödöllő, Szabó Pál u. 56.Telephely: 2100 Gödöllő, Kőrösi Cs. S. u. 56.Ügyintéző: Kisgergelyné Király AndreaFax: +36 28/430-379 • Mobil: +36 20/921-6644E-mail: specialmix@specialmix.huHonlap: www.specialmix.huGotthárd DíszfaiskolaH-9970 Szentgotthárd, Fenyvesalja u. 4.Ügyintéző: Klement TiborTel.: +36 94/381-716 • Fax: +36 94/509-349Mobil: +36 30/210-2539E-mail: west@c2.huGreen Trend Zöld Irány Kft.H-8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi u. 67.Ügyintéző: Kavecz LászlóTel.: +36 22/440-811 • Fax: +36 22/440-811Mobil: +36 30/936-9601E-mail: info@greentrend.huHonlap: www.greentrend.huGurisatti Faiskola Kft.H-9730 Kőszeg, Hegyalja u. 5.Ügyintéző: Gurisatti PéterFax: +36 94/563-054Mobil: +36 30/300-4652E-mail: info@gurisatti.huHonlap: www.gurisatti.huGyenge ÁlmosH-9400 Sopron, Csengery u. 52/C.Ügyintéző: Gyenge ÁlmosTel.: +36 99/319-932Mobil: +36 20/969-1584Hajas ZoltánnéH-8900 Zalaegerszeg, Holub József u. 3.Ügyintéző: Hajas ZoltánnéFax: +36 92/318-582Mobil: +36 30/226-4856E-mail: hajasne@freemail.huHajba ZsuzsannaH-8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 20/A.Ügyintéző: Hajba ZsuzsannaTel.: +36 92/316-884 • Fax: +36 92/316-884Mobil: +36 30/247-5722E-mail: zshajba@gmail.com45 46 47sorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsökrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11kiskereskedelem


sorszámFaiskolák adataisorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsökrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelemkiskereskedelem63Hanczné Borsodi HedvigH-9354 Osli, Petőfi u. 1.Ügyintéző: Hanczné Borsodi HedvigTel.: +36 96/250-011 • Fax: +36 96/250-011Mobil: +36 20/599-7710E-mail: hedviganczz@t-online.hu1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 64Hári DíszfaiskolaH-8900 Zalaegerszeg, Sas u. 26.Telephely: 8769 Pötréte, 086/3 hrsz.Ügyintéző: Hári JánosTel.: +36 93/354-334 • Fax: +36 93/354-334Mobil: +36 30/957-9159E-mail: info@haridiszfa.huHonlap: www.haridiszfa.hu 65Három Cédrus Kertészet Kft.H-7630 Pécs, Róka u. 23.Ügyintéző: Rittmann TiborTel.: +36 72/715-172Mobil: +36 20/966-1322E-mail: rittmann@chello.hu 66HELIX HUNGÁRIA Kft.H-9143 Enese, József A. u. 4.Ügyintéző: Szabó TamásTel.: +36 96/531-022Fax: +36 96/531-023Mobil: +36 30/927-5161E-mail: t.szabo@helix-pflanzen.de 67Hentz&Kéreg Kertészet és DíszfaiskolaH-7624 Pécs, Tiborc u. 46.Ügyintéző: Kéreg MelindaTel.: +36 72/319-701Fax: +36 72/510-398Mobil: +36 20/350-7098E-mail: kerme2008@gmail.comHonlap: www.hentz-kereg.hu68Herczeg László FaiskolájaH-9900 Körmend, Móricz Zs. u. 20.Ügyintéző: Herczeg LászlóFax: +36 94/411-903Mobil: +36 30/913-3529E-mail: laszlo.herczeg53@freemail.hu69Hortus VITaE FaiskolaH-8854 Őrtilos, Petőfi u.9.Telephely: H-8854 Őrtilos, Kossuth u. 29.Ügyintéző: Pávlicz TerézTel/Fax: +36 82/596-082Mobil: +36 70/628-4084, +36 70/628-4096E-mail: hortusvitae@freemail.hu;hortusvitae@gmail.comHonlap: www.hortusvitae.hu48 19


sorszámFaiskolák adataisorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsökrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelemkiskereskedelem70Horváth és Fiai Kft.H-2890 Tata, Dobroszláv u. 2.Telephely: 2890 Tata, Kakas u. 74-76.Ügyintéző: Horváth PéterTel.: +36 34/382-767Fax: +36 34/382-767Mobil: +36 30/951-0667E-mail: horvathbela6@t-online.hu1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 71Horváth és TársaH-8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 26. 2/24.Telephely: 8999 Zalalövő, Kisfernekág u. 7.Ügyintéző: Horváth ÁrpádMobil: +36 20/993-550572Horváth Faiskola ZalaegerszegH-8900 Zalaegerszeg, Rét u. 11.Ügyintéző: Horváth Gábor, Horváth BálintTel.: +36 92/598-980Fax: +36 92/598-981Mobil: +36 30/902-7230, +36 30/313-9815E-mail: horvathfaiskola@gmail.comHonlap: www.horvathfaiskola.eu49 73Horváth GézaH-9900 Körmend, Szent Imre herceg u. 51.Ügyintéző: Horváth GézaTel.: +36 94/413-601 • Mobil: +36 30/484-2025 74Horváth László FaiskolájaH-9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 24.Ügyintéző: Horváth LászlóMobil: +36 30/351-7605E-mail: horvathkert23@citromail.hu 75Huszár SándornéH-9700 Szombathely, Váci M. u. 60. 4/15.Ügyintéző: Huszár SándornéTel.: +36 94/331-131Mobil: +36 30/611-646276IXORA Bt.H-1033 Budapest, Búza u. 10. 4/40.Ügyintéző: Bakos JánosMobil: +36 20/441-0345E-mail: bakos.zsolt@t-online.hu77Jaksics FaiskolaH-2737 Ceglédbercel, Dózsa Gy. u. 6.Ügyintéző: Auerbach RolandFax: +36 53/500-348Mobil: +36 30/218-5065E-mail: auerbachroland@t-online.huinfo@jaksicsfaiskola.huHonlap: www.jaksicsfaiskola.hu 20


sorszámFaiskolák adataisorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsökrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelemkiskereskedelem78Jaroslaw Chabin DíszfaiskolájaH-2071 Páty, 7/14 hrsz. Töki út végeÜgyintéző: Jaroslaw Chabin, Gavallér LajosnéTel.: +36 1/309-7493; +36 76/445-143Fax: +36 1/246-6359; +36 76/445-143Mobil: +36 20/946-3128; +36 20/485-5875+36 30/974-3697E-mail: jarek@mapol.humapol.faiskola@mapol.huHonlap: www.mapol.hu551 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 79Jázmin DíszfaiskolaH-2800 Tatabánya, Tompa M. u. 7.Telephely: H-2853 Kömlőd, József A. u.Ügyintéző: Pataki IvánMobil: +36 70/285-9669E-mail: pataki.ivan@citromail.hu 80Józsa András DíszfaiskolájaH-9700 Szombathely, Szt. Imre herceg u. 128.Ügyintéző: Józsa AndrásFax: +36 94/339-985Mobil: +36 30/377-5425E-mail: jozsaandras@gmail.com 81Dr. Józsa Miklósné DíszfaiskolájaH-9700 Szombathely, Szt. Imre herceg u. 128.Ügyintéző: Dr. Józsa MiklósTel.: +36 94/314-566Fax: +36 94/339-985Mobil: +36 30/428-1515E-mail: jozsa.jozsa@t-online.hu50 82Juhász és Társa Kft.H-9400 Sopron, Tulipán köz 12/a.Ügyintéző: Némethné Juhász GabriellaTel.: +36 99/312-983Fax: +36 99/312-982Mobil: +36 30/937-3293E-mail: miklos.juhasz@chello.huHonlap: www.juhasz-mag.hu 83Juhász Tünde DíszfaiskolájaH-9641 Rábapaty, Alsópatyi u. 25.Ügyintéző: Juhász TündeTel.: +36 95/360-286Fax: +36 95/360-286Mobil: +36 20/973-5475E-mail: jtd@pannonmail.hu 84Kálmán László FaiskolájaH-8600 Siófok, Virág u. 5.Ügyintéző: Kálmán LászlóTel.: +36 84/353-481 21


sorszámFaiskolák adataisorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsökrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelemkiskereskedelem85Károlyi SándorH-9900 Körmend, Rákóczi F. u. 79/3.Ügyintéző: Károlyi SándorTel.: +36 94/410-318Mobil: +36 30/455-65561 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1186Kazifa Kft. FaiskolaH-9495 Kópháza, Ady Endre u. 13.Ügyintéző: Kazinczy PéterMobil: +36 30/927-9413E-mail: kazifa@citromail.huHonlap: www.kazifa.inf.hu87Kerekes Tibor FaiskolájaH-8130 Enying, Síki K. u. 2.Ügyintéző: Kerekes TiborTel.: +36 22/373-015Fax: +36 22/373-015Mobil: +36 20/918-1502E-mail: kerekes63@fraktal.hu88Keresztúri FaiskolaH-1098 Budapest, Távíró u. 25.Ügyintéző: Szűcs AttilaTel.: +36 1/261-5648 • Fax: +36 1/261-5648Mobil: +36 30/951-5648 89Kertkultúra Bt.H-8900 Zalaegerszeg, Toldi u. 9.Ügyintéző: Dr. Horváth RudolfnéTel.: +36 92/510-338Fax: +36 92/510-338Mobil: +36 20/226-1771E-mail: kertkultura@gmail.com90Kertmegi Kertészeti Szolgáltatások Kft.H-2471 Baracska, Széchenyi I. u. 65/A.Ügyintéző: Kertmegi SándorTel.: +36 22/454-201Fax: +36 22/454-201Mobil: +36 20/457-6029E-mail: kertmegis@t.online.hu 91Kiss DíszfaiskolaH-9473 Egyházasfalu, Arany J. u. 28.Ügyintéző: Kiss MihályMobil: +36 30/361-6725E-mail: kiss.mihaly55@freemail.hu 92Kiss Kertész Duó Kft.H-6042 Fülöpháza, 041/37 hrsz.Ügyintéző: Kiss Csaba, Babos AndrásFax: +36 76/507-467Mobil: +36 30/945-7041, +36 30/205-8656E-mail: info@kisskerteszduo.huHonlap: www.kisskerteszduo.hu51 22


sorszámFaiskolák adataisorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsökrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelemkiskereskedelem93Kohán Kft.H-4625 Záhony, Arany J. u. 17.Th: H-4551 Nyíregyháza, Nyíregyházi út 16.Ügyintéző: Kohán MárkMobil: +36 70/242-2282E-mail: kohanmark@yahoo.com1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1194Kónyakert KertészetH-2022 Tahitótfalu, Akácfa u. 626. hrsz.Bemutatókert: H-1118 Budapest,Budaörsi út 60.Ügyintéző: Kónya Hunor DávidMobil: +36 30/716-6868E-mail: hunorkony@yahoo.comHonlap: www.konyakert.hu 95Kostyák FaiskolaH-8854 Őrtilos, Kossuth L. u. 32.Ügyintéző: Kostyák LászlóMobil: +36 20/485-343996Kovács FaiskolaH-8852 Zákány,Tölöshegy 1.Ügyintéző: Kovács KatalinTel.: +36 82/496-043Fax: +36 82/496-043Mobil: +36 30/543-6473E-mail: kovacsfaiskola@freemail.hu52 97Kovács-KertH-9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen u. 30.Ügyintéző: Dr. Kovács JánosTel.: +36 94/321-190 • Mobil: +36 20/356-7715 98Kovács KertészetH-8994 Zalaszentgyörgy, Kossuth L. u. 71.Ügyintéző: Kovács DezsőTel.: +36 92/460-235 • Fax: +36 92/460-235Mobil: +36 30/247-0066E-mail: kovacsdezso.zsztgy@gmail.com53 99Kovács SzilviaH-7700 Mohács, Árok u. 1/A.Ügyintéző: Kovács Szilvia100Krisztina KertészetH-7400 Kaposvár, Kanizsai út (61-es főút)Ügyintéző: Szláveczné Kovács KrisztinaTel.: +36 82/419-651 • Fax: +36 82/419-651Mobil: +36 20/344-8970E-mail: krikert1@gmail.comHonlap: www.krisztinakerteszet.hu 101Kulcsár Gábor DíszfaiskolájaH-8316 Várvölgy, 184. hrsz.Ügyintéző: Kulcsár GáborMobil: +36 30/341-500623


sorszámFaiskolák adataisorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsökrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelemkiskereskedelem102Lantos FaiskolaH-2045 Törökbálint, Árpád u. 5.Telephely: H-2471 Baracska, Széchenyi u. 42/k.Ügyintéző: Lantos AndrásMobil: +36 20/329-0946E-mail: lantosfaiskola@freemail.hu1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11103Laskovits Tamás FaiskolájaH-9919 Csákánydoroszló, Telek u. 21.Ügyintéző: Laskovits TamásTel.: +36 94/542-014 • Fax: +36 94/542-015Mobil: +36 30/937-6342E-mail: lasko-lasko@netquick.hu104Lenchés Imre DíszfaiskolájaH-8056 Bakonycsernye, Béke Telep 1.Ügyintéző: Lenchés ImreTel.: +36 22/413-238 105Lukács ZoltánH-1214 Budapest, II. Rákóczi F. u. 324.Telephely: H-8092 Pátka, Újtanya 1. Pf. 16.Ügyintéző: Gyimothi SándorTel.: +36 22/722-010 • Fax: +36 22/722-020Mobil: +36 30/416-8782E-mail: gyimothi_sandor@vipmail.huHonlap: www.gyumolcsos.hu 106Magnólia Bt.H-7500 Nagyatád, Dózsa u. 26.Ügyintéző: Szijártó LajosTel.: +36 82/452-122Fax: +36 82/352-632Mobil: +36 30/979-2346E-mail: info@magnoliabt.huHonlap: www.magnoliabt.hu54 107Mapol Faiskola Kft.H-6031 Szentkirály, Béke u. 21.Ügyintéző: Gavallér Lajosné, Jaroslaw ChabinTel.: +36 1/309-7493; +36 76/445-143Fax: +36 1/246-6359; +36 76/445-143Mobil: +36 20/946-3128; +36 20/485-5875+36 30/974-3697E-mail: mapol.faiskola@mapol.hujarek@mapol.huHonlap: www.mapol.hu55 108Marczika Kft.H-2030 Érd, Napvirág u. 4-2.Ügyintéző: Marczika AndrásTel.: +36 23/375-094Fax: +36 23/375-094Mobil: +36 30/948-3695E-mail: andras@marczika.huHonlap: www.marczika.hu5624


sorszámFaiskolák adataisorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsökrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelemkiskereskedelem109Marits OttóH-8852 Zákány, Szabadság u. 222.Ügyintéző: Marits OttóTel.: +36 82/496-079Fax: +36 82/496-079Mobil: +36 30/353-17731 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11110Maróti Díszfaiskola Kft.H-2243 Kóka, Dózsa Gy. u. 47.Telephely: H-2252 Tóalmás, Peresi dűlőÜgyintéző: Maróti LászlónéTel.: +36 29/428-189Fax: +36 29/428-189Mobil: +36 30/257-7185E-mail: maroti@monornet.huHonlap: www.marotidiszfaiskola.hu57 111Márovics Díszkert Kft.H-8992 Bagod, Arany J. u. 074/15. hrsz.Ügyintéző: Márovics AttilaTel.: +36 92/319-706Fax: +36 92/319-706Mobil: +36 30/976-1898E-mail: marovicsdiszfa@vnet.hu 112Martin Arbor Bt.H-8353 Zalaszántó, Rózsakert u. 2.Ügyintéző: Németh AndreaTel.: +36 83/572-005Fax: +36 83/370-145Mobil: +36 20/933-3332E-mail: info@martinarbor.huHonlap: www.martinarbor.hu113Medes-Flóra Bt.H-8986 Pórszombat, Petőfi u. 1/A.Ügyintéző: Kovács GyulaTel.: +36 92/374-169Mobil: +36 30/235-1063E-mail: kovacskert@freemail.hu 114Minőségi Fa Kft.H-9700 Szombathely, Bocskai krt. 6-8.Ügyintéző: Hansen Anders TranbergTel.: +36 94/500-386Fax: +36 94/500-387115Musztács Kert Kft.H-8854 Őrtilos, Rákóczi u. 53.Ügyintéző: Musztács ImreFax: +36 93/536-209Mobil: +36 30/993-2554E-mail: musztacskert@musztacskert.hu,musztacskert@freemail.huHonlap: www.musztacskert.hu58 25


sorszámFaiskolák adataisorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsökrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelemkiskereskedelem116Nagy Gábor FaiskolájaH-8840 Csurgó, Rákóczi u. 85.Ügyintéző: Nagy GáborTel.: +36 82/471-464Fax: +36 82/471-464Mobil: +36 30/292-85881 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11117Nagy IstvánH-9783 Egyházasrádóc,Szabadság u. 9.Ügyintéző: Nagy IstvánTel.: +36 94/420-004118Nagy Zsolt DíszfaiskolájaH-9400 Sopron, Hosszú u. 22.Ügyintéző: Nagy ZsoltTel.: +36 99/325-486Fax: +36 99/325-486Mobil: +36 20/968-2483E-mail: postmaster@diszfaiskola.t-online.hu 119Nemes SándorH-9023 Győr, Ifjúság krt. 31. 3/11.Ügyintéző: Nemes SándorMobil: +36 30/271-7944E-mail: kakesz2@citromail.hu 120Németh Díszfaiskola Kft.H-9700 Szombathely,Bertalanffy u. 35.Ügyintéző: Németh Imre ZsoltTel.: +36 94/321-619Fax: +36 94/321-619Mobil: +36 30/216-3161E-mail: nemethimrezsolt@freemail.hu121NOBILIS Örökzöld FaiskolaH-8800 Nagykanizsa,Miklósfa út 65.Ügyintéző: Dr. Nagy BarnabásTel.: +36 93/510-155Mobil: +36 20/396-8801E-mail: nagy-barnabas@freemail.hu122Novaplant DíszfaiskolaH-8948 Nova, Petőfi u. 25.Ügyintéző: Szalay JózsefTel.: +36 92/577-058Fax: +36 92/577-059Mobil: +36 20/324-8646E-mail: novaplant@freemail.huHonlap: www.novaplant.hu59 26


sorszámFaiskolák adataisorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsökrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelemkiskereskedelem123Nyugat-magyarországi EgyetemBotanikus KertjeH-9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4.Ügyintéző: Ezerné Lóth AnnamáriaTel.: +36 99/518-184Mobil: +36 20/310-8054E-mail: lotti@emk.nyme.huHonlap: http://botanikuskert.nyme.hu1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124Nyugati Zöld-Sziget Bt.H-9723 Gyöngyösfalu, Petőfi S. u. 124.Ügyintéző: Gergye AnitaMobil: +36 20/352-1064E-mail: gergye_anita@isis-com.hu 125Oladi Havasok Kft.H-9700 Szombathely, Wimmer Ágoston u. 1/B.Ügyintéző: Babos LászlóTel.: +36 94/323-325 • Fax: +36 94/323-325Mobil: +36 30/986-9271E-mail: info@oladihavasok.hu 126Örökzöld FaiskolaH-8856 Surd, Kossuth L. u. 76.Ügyintéző: Péntek GézaMobil: +36 20/363-6699pentekgeza@freemail.hu 127Parképítő Zrt.H-2890 Tata, Környei u. 24.Ügyintéző: Gleichaufné Varga PiroskaTel.: +36 34/587-033 • Fax: +36 34/587-027Mobil: +36 30/984-8878E-mail: kert@t-online.huHonlap: www.parkepito.net 128Péntek Ákos DíszfaiskolájaH-9749 Nemesbőd, Kossuth L. u. 31.Ügyintéző: Péntek ÁkosTel.: +36 94/353-145Mobil: +36 20/342-7494E-mail: pentek.akos@freemail.hu;penteka13@citromail.hu 129Perintkert Kft.H-9721 Gencsapáti, 0173/18. hrsz.Postacím: H-9721 Gencsapáti, Pf: 7.Ügyintéző: Kovács ZoltánTel.: +36 94/344-102Fax: +36 94/501-625Mobil: +36 30/937-0872E-mail: info@perintkert.huHonlap: www.perintkert.hu61 27


sorszám13013113213313413513628Faiskolák adataiPlantheon DíszfaiskolaH-7636 Pécs, Malomvölgyi u. 0214/38 hrsz.Ügyintéző: Cséplő ÁrpádTel.: +36 72/712-635Fax: +36 72/712-296Mobil: +36 30/936-1668E-mail: plantheon@diszfa.huHonlap: www.diszfa.huPogácsás DíszfaiskolaH-9751 Vép, Vasút u. 25.Ügyintéző: Pogácsás Eszter, Pogácsás LászlóTel.: +36 94/353-396Mobil: +36 30/367-5504, +36 30/240-6713E-mail: info@pogacsasdiszfaiskola.hupogacsasdiszfa@gmail.comHonlap: www.pogacsasdiszfaiskola.huPogrányi Zsolt DísznövénykertészeteH-2942 Nagyigmánd, Jókai u. 1/A.Ügyintéző: Pogrányi ZsoltMobil: +36 20/314-7710E-mail: pogranyi.zsolt@freemail.huPolgár Balázs KertészeteH-9700 Szombathely, Márton Áron u. 50.Ügyintéző: Polgár BalázsTel.: +36 94/324-171Mobil: +36 30/463-0258E-mail: polgarbalazs@gmail.comPRENOR Kertészeti és Parképítő Kft.H-9700 Szombathely, Béke tér 1.Ügyintéző: Theisz KárolynéTel.: +36 94/528-310 • Fax: +36 94/314-893E-mail: prenor@prenor.huHonlap: www.prenor.huProfi Partner 2003 Kft.H-2310 Szigetszentmiklós, Csepeli u. 43.Ügyintéző: Horváth JózsefTel.: +36 24/540-555Fax: +36 24/540-556E-mail: info@profipartner.huHonlap: www.profipartner.huRADEV DíszfaiskolaH-1032 Budapest, Teszársz K. u. 5. 1/6.Ügyintéző: Radevné Mérő JuditTel.: +36 26/718-190Fax: +36 26/718-014Mobil: +36 30/414- 9800E-mail: radev@mikroweb.huHonlap: www.radev.hu60 62 6364sorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsökrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kiskereskedelem


sorszám137138139140141142143Faiskolák adataiRelplant Kft.H-8600 Siófok, Széchenyi u. 20/7.Ügyintéző: Ondruskáné Morvai EditOndruska RudolfTel.: +36 84/318-805Fax: +36 84/318-805Mobil: +36 20/938-5067E-mail: relplantkft@gmail.comRetkes AndrásH-9700 Szombathely, Király u. 13.Ügyintéző: Retkes AndrásMobil: +36 30/936-6061E-mail: retkes.andras@chello.hu,retkes.andras@upcmail.huRovákja-Völgye Kft.H-8092 Pátka, Szűzvár 1.Ügyintéző: Egyed IstvánTel.: +36 22/456-580Fax: +36 22/586-016Mobil: +36 70/387-5752E-mail: rovakjavolgyekft@citromail.huRuisz Artúr DíszfaiskolájaH-9375 Répceszemere, Fő u. 57.Ügyintéző: Ruisz ArtúrFax: +36 99/388-530Mobil: +36 30/929-7735E-mail: ruisz.artur@petecom.huRuisz Díszfaiskola Kft.H-9375 Répceszemere, Fő u. 68.Ügyintéző: Ruisz Artúr; Ruisz HugóFax: +36 99/388-530; +36 99/388-101Mobil: +36 30/929-7735; +36 30/929-7736E-mail: ruisz.hugo@petecom.huRuisz Hugó DíszfaiskolájaH-9375 Répceszemere, Fő u. 68.Ügyintéző: Ruisz HugóFax: +36 99/388-101Mobil: +36 30/929-7736E-mail: ruisz.hugo@petecom.huSILVANUS Díszfaiskola Kft.H-9339 Kapuvár, KistölgyfapusztaÜgyintéző: Kiss AttilaTel.: +36 96/250-450Fax: +36 96/250-026Mobil: +36 70/380-1885E-mail: kistolgyfa@silvanus.huHonlap: www.silvanusfaiskola.huwww.silvanus.husorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsökrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kiskereskedelem 29


sorszám14414514614714814930Faiskolák adataiSimon DíszfaiskolaH-8360 Keszthely, Gyöngyvirág u 10.Telephely: Keszthely, Semmelweis u. 2.Ügyintéző: Simon Ferencné; Simon FerencTel.: 83/319-516Fax: +36 83/320-098Mobil: +36 30/600-6343; +36 30/500-5667E-mail: simonkert@t-online.hukert@simon-kerteszet.huHonlap: www.simon-kerteszet.huSmaragd DíszfaiskolaH-8960 Lenti, Petőfi u. 12.Ügyintéző: Dénes MiklósTel.: +36 92/551-330Fax: +36 92/551-330Mobil: +36 30/277-6756E-mail: denesmiklos@t-online.huSTUJA Bt.H-9463 Sopronhorpács, Ságvári E. u. 18/EÜgyintéző: Stummer ZoltánTel.: +36 99/367-162Fax: +36 99/367-162Mobil: +36 30/284-4485E-mail: stuja@stuja.huHonlap: www.stuja.huSütő Imréné FaiskolájaH-9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 26.Ügyintéző: Sütő ImrénéTel.: +36 94/322-074Mobil: +36 20/250-3453Sylvestris KertcentrumH-8230 Balatonfüred, Pacsirta u. 7/A.Telephely 1: H-8230 Balatonfüred,71-es főút, Hajógyári buszfordulóTelephely 2: H-8500 Pápa,Külső-Veszprémi út 39.Ügyintéző: Csizmazia SzilveszterTel.: +36 87/340-396Fax: +36 87/580-264Mobil: +36 30/916-1703E-mail: info@sylvestris.huHonlap: www.sylvestris.huSzabó István FaiskolájaH-8171 Balatonvilágos, Dobó I. u. 71.Ügyintéző: Szabó IstvánTel.: +36 88/480-570Fax: +36 88/480-570Mobil: +36 20/910-4393E-mail: szabo850812@freemail.husorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsökrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11kiskereskedelem


sorszámFaiskolák adataisorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsökrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelemkiskereskedelem150Szabotin KertészetH-7200 Dombóvár, Ivanich A. u. 25.Ügyintéző: Szabotin GáborTel.: +36 74/565-390Fax: +36 74/565-391Mobil: +36 30/956-2559E-mail: szabotin.gabor@szabotinkerteszet.huHonlap: www.szabotinkerteszet.hu1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 151Szalay Díszfaiskola – KertészetH-8948 Nova, Kossuth L. u. 58.Ügyintéző: Szalay ImreTel.: +36 92/577-016Fax: +36 92/577-018Mobil: +36 30/939-7558+36 30/425-4622+36 30/256-6776E-mail: szalay.faiskola@t-online.huHonlap: www.szalayfaiskola.hu65 152Szántódpusztai DíszfaiskolaH-9622 Szántód, Móricz Zs. u. 75.Ügyintéző: Balla JánosFax: +36 84/349-575Mobil: +36 30/959-0033 153Szász-Íriszkert Bt.H-7477 Szenna, Tildy u. 37.Ügyintéző: Dr. Szász SándorTel.: +36 82/584-003Fax: +36 82/584-004Mobil: +36 20/921-2893E-mail: szaszirisz@szaszirisz.huHonlap: www.szaszirisz.hu154Szegfű-Sziget Bt.H-9300 Csorna, Szegfű u. 1/A.Ügyintéző: Németh PéterTel.: +36 96/260-284Fax: +36 96/260-284Mobil: +36 20/556-9295E-mail: szegfusziget@mail.datanet.huHonlap: www.szegfusziget.extra.hu155Szévíz-parti DíszfaiskolaH-8925 Bucsuszentlászló,Petőfi u. 77.Ügyintéző: Józsa TamásTel.: +36 92/362-105Fax: +36 92/362-105Mobil: +36 30/929-2565E-mail: jozsa03@t-online.hu 31


sorszámFaiskolák adataisorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsökrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelemkiskereskedelem156Szombathelyi Örökzöld Bt.H-9700 Szombathely, Páfrány u. 1/A.Ügyintéző: Kovács AndrásTel.: +36 94/322-631Fax: +36 94/322-631Mobil: +36 70/339-9780E-mail: info@orokzold.huHonlap: www.orokzold.hu661 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 157Tahi Faiskola Kft.H-2022 Tahi-Nagykert 0292 hrsz.Ügyintéző: Ifju BoldizsárTel.: +36 26/387-157Fax: +36 26/386-411Mobil: +36 20/928-6618E-mail: tahi.faiskola@tahi.huHonlap: www.tahi.hu67 158Tannenbaum Kft.H-9913 Szarvaskend, Kút u. 1.Ügyintéző: Lőrincz LajosTel.: +36 94/430-129Fax: +36 94/430-129Mobil: +36 30/385-9648E-mail: lorincz_lajos@t-online.hu 159Télizöld Bt.H-9739 Kőszegpaty, Kossuth u. 57.Ügyintéző: Talasz CsillaMobil: +36 20/315-5453E-mail: telizold@citromail.hu160Tivorán DíszfaiskolaH-8394 Alsópáhok, 872. hrsz.Ügyintéző: id. Tivorán JánosTel.: +36 83/344-075Fax: +36 83/344-075Mobil: +36 30/962-6496 161Tokaji Nagy SándorH-9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 335.Ügyintéző: Tokaji Nagy SándorTel.: +36 94/321-360Mobil: +36 70/584-9678 162Tölöskert DíszfaiskolaH-8854 Őrtilos, Rákóczi u. 084/5 hrsz.Ügyintéző:Deme Krisztina Mária, Gergelics JácintTel.: +36 82/496-196Fax: +36 82/496-196Mobil: +36 30/902-6625; 30/520-2878E-mail: info@toloskert.hu, toloskert@t-email.huHonlap: www.toloskert.hu69 32


sorszám163164165166167168169Faiskolák adataiTömjénhegy KertH-9700 Szombathely, Tömjénhegy u. 15.Ügyintéző: Birkus ImreTel.: +36 94/337-943Fax: +36 94/337-943Mobil: +36 30/298-1917E-mail: imre.birkus@chello.huTujakertH-9761 Táplánszentkereszt, Fő u. 9.Ügyintéző: Böröndi GáborTel.: +36 94/377-452Mobil: +36 20/499-6353E-mail: tujakert@gmail.comHonlap: www.tujakert.fw.huULMUS DíszfaiskolaH-9326 Szil, Szabadság u. 64.Ügyintéző: Kiss GáborTel.: +36 96/275-217Fax: +36 96/275-217Mobil: +36 30/550-8249E-mail: ulmus@enternet.huHonlap: www.ulmuskert.huÜrmösi LászlóH-8858 Porrog, Fő u. 105.Ügyintéző: Ürmösi LászlóMobil: 30/252-6823E-mail: urmosilaszlo@freemail.huHonlap: www.örökzöldfaiskola.huÜrmösi Tünde ZsuzsannaH-8858 Porrog, Fő u. 105.Ügyintéző: Ürmösi Tünde ZsuzsannaMobil: 30/654-7388E-mail: markus.tunde@freemail.huHonlap: www.örökzöldfaiskola.huVáradi Faiskola Bt.H-2310 Szigetszentmiklós,Gyári–Határ u. sarokÜgyintéző: Váradi ÉvaFax: +36 24/467-589Mobil: +36 30/960-7097E-mail: info@varadifaiskola.huHonlap: www.varadifaiskola.huVarga és Varga KertészetH-7341 Csikóstőttős, Szabadság u. 20.Ügyintéző: Varga JánosMobil: +36 30/500-6547E-mail: vargavargaster@gmail.comHonlap: www.vargaesvargakerteszet.husorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsökrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11kiskereskedelem 33


sorszám17017117217317417517617734Faiskolák adataiVarga JenőH-9244 Újrónafő, Alkotmány u. 32.Ügyintéző: Varga JenőVasalja Kertészeti és Szolgáltató Kft.H-9921 Vasalja, Kossuth L. u. 61.Ügyintéző: Bitter GáborFax: +36 28/408-259Mobil: +36 20/579-2980E-mail: info@vasaljakft.huHonlap: www.vasaljakft.huVasi Wolf Trade Kft.H-9771 Balogunyom, Akacs M. u. 3.Ügyintéző: Farkas TamásTel.: +36 20/529-8283Mobil: +36 20/218-8079E-mail: ttfarkas1@t-online.huVass TiborH-8856 Surd, Kastély tér 7.Ügyintéző: Vass TiborTel.: +36 93/377-048Fax: +36 93/377-048Mobil: +36 20/311-4988E-mail: vasstibor@gylcomp.huVértesi DíszfaiskolaH-8854 Őrtilos, Rákóczi u. 82-84.Ügyintéző: Veszpréminé Vértesi ErikaMobil: +36 30/315-3870Vincze JózsefH-9700 Szombathely, Erkel F. u. 39.Ügyintéző: Vincze JózsefFax: +36 94/312-703Mobil: +36 30/929-9475E-mail: vincze1968@t-online.huVörös FaiskolaH-8900 Zalaegerszeg, Petőfi köz 3/A. 2/7.Ügyintéző: Vörös SándorTel.: +36 92/314-402Fax: +36 92/314-402Mobil: +36 30/355-3987E-mail: vsandro@citromail.huVörös Sándor DíszfaiskolájaH-9700 Szombathely, Váci M. u. 35. 1/4.Telephely: H-9700 Szombathely–Herény, 894. hrsz.Ügyintéző: Vörös SándorTel.: +36 94/323-935Mobil: +36 20/478-0134E-mail: voros.s@freemail.husorfa, parkfakonténeresnövényekerdészeticsemete, magszaporítóanyagfenyők, örökzöldekgyümölcsökrózsákévelőkcserjék,kúszónövényeknagykereskedelem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kiskereskedelem


ALSÓTEKERESIFAISKOLA KFT.8130 Enying, Fenyő u. 4.Tel./fax: +36/22-572-018,+36/22-572-038E-mail: info@altekfa.huWeb: www.altekfa.huAz Alsótekeresi Faiskola a Balatonmellett, Budapesttől 100 km-re,az M7-es autópálya közelében található.Az üzem Magyarországegyik legnagyobb és legjelentősebbdísznövénytermesztője.200 ha-on közel 1000 féle növénytnevelünk.Nagy választékban termesztünktöbbször átültetett sorfákat, parkfákat,cserjéket, fenyőféléket, valamintkonténeres növényeket.Ezen kívül nagy hagyományavan faiskolánkban a rózsa és agyümölcsfa termesztésünknek.The Alsótekeresi Nursery Ltd. issituated next to Lake Balaton,100 kilometres away from Budapest,near the M7 motorway. Thenursery is one of the largest andmost signifi cant producers of ornamentalplants in Hungary. Wegrow nearly 1000 kinds of plantson 200ha.We producing a wide variety ofalle trees, solitary trees, shrubs,evergreens and plants in containerin our nursery. We have agreat tradition of growing rosesand fruit trees.36


BAUECKERDíszfaiskola Kfc.Örökzöldek, díszcserjék, díszfüvek,évelôk termesztése 11 hektáron.Bauecker DíszfaiskolaSopron és Kópháza között a 84. számú fôút menténTel.: +36 99/702-086 • Fax: +36 99/702-087Mobil: +36 20/444-8697Web: www.baueckerdiszfa.hu • E-mail: bauecker@mailmax.hu37


www.bergertrio.huÉvelõ növények termesztése, kövirózsák nagyfajtaválsztékban. Növényeink jelentõs részételadást könnyítõ kiszerelésekben értékesítjük.The nursery is specialized in perennials. Our majoris the wide range of Sempervivums. Most ofour plants are sold with nursery tags, trays andother customer supporting solutions.Züchtung und Verkauf von Stauden grosseSortenauswahl an Steinwurzen. Grossteil unserePflanzen verkaufen wir in verkauferleichtendenFormen.Farkas AdélNeuberger KrisztiánÉVELÕKERTÉSZETSTAUDENGÄRTNEREIPERENNIAL NURSERYH-9241 Jánossomorja,Lovarda u. 80.E-mail: info@bergertrio.huTel.: +36 30 9395 940Fax: +36 96 565 025GPS: N 47,78596° E 17,15023°40


Bíró Díszkert Kft.A faiskolánk Zala megyében, Zalaegerszeg északirészén helyezkedik el. Közel 40 hektár felületenfoglalkozunk faiskolai termékek előállításával.Meghatározó kínálatunkat fenyő szaporítóanyag,konténeres fenyő és cserje, illetve földlabdás fenyőalkotja.Unsere Baumschule liegt im Norden von Zalaegerszeg in Komitat Zala. Wir bauen auf nahezu40 Hektar Baumschulprodukte an.Unser wichtigstes Angebot besteht aus Jungpflanzenvon Koniferen, Koniferen und Ziersträucher im Container,sowie Koniferen mit Ballen.Our nursery is situated in County Zala, northernpart of Zalaegerszeg. We deal with growing nurseryplants on about 40 hectares.The conifer lingers, the contianer-grown conifers andshrubs and the conifers with ball have a determinativepart in our offer.Bíró DÍszkert Kft.8900 Zalaegerszeg, Ságodi u. 47.Tel./fax: +36 92/511-478 • Mobil: +36 30/9568-857, +36 30/9166-925E-mail: diszkert@t-online.hu • Web: birodiszkert.hu41


Kedves régiés leendô partnereink!Faiskolánk 1992-ben alakult. Jelenleg 5 ha-on termesztünkdíszcserjéket, díszfákat, éves szinten kb.250.000 db-ot, mintegy 450 fajt és változatot.Legnagyobb mennyiségben 2 literes konténerbennevelünk virágzó díszcserjéket, talajtakarókat, sövénynövényeket, különlegességeket.Felhívjuk figyelmüket futó növényeink nagy választékára:Clematis fajták, Kivi változatok, Lonicera fajták,Campsis és Wisteria oltványok, Parthenocissustr. Veitchii, Hedera fajták.Választékunkban többek között még az alábbi növényektalálhatók: 25 fajta hortenzia, konténeres bokor,tea és futó rózsa fajták, magastörzsô rózsa oltványok,bambusz fajták, vérszilva, szelídgesztenye, császárfa,tulipánfa, mocsárciprus és egyéb díszfák, bokor ésmagastörzsû babarózsa oltványok, cserszömörce fajták,15 fajta Paeonia , különleges gyümölcstermô növényekés sok más érdekesség.Elôzetes egyeztetés alapján Budapest területén ingyenesházhozszállítást is vállalunk.Szeretettel várjuk érdeklôdésüket és látogatásukatfaiskolánkban.Tisztelettel: Pálfi Péter42Borostyán Bt.H-1238 Budapest, PéterimajorTel.: +36 30/606-8939 • Fax: +36 1/421-0949Mobil: +36 30/941-6210E-mail: info@borostyanfaiskola.hu


Flora Nostra Kft.Kertészetünk évelô dísznövényeket termeszt viszonteladók,kertépítôk, faiskolai árudák részére. Budapesti XXII. kerületikonténertelepünkön széles választékban kínálunk virágágyi,sziklakerti és árnyéki évelôket, valamint talajtakarókat,díszfüveket és fûszernövényeket.Our nursery is growing herbaceous perennials for retailers,landscapers and garden centers. On our container field inBudapest we offer a wide variety of flowerbed, rock gardenand shade perennials as well as groundcovers, ornamentalgrasses and herbs.Unsere Gärtnerei produziert Stauden für Wiederverkäufer,GaLaBau und Gartencenter. Auf unserer BudapesterContainerfläche bieten wir eine breite Auswahl an Steingarten-,Schatten- und Blumenbeetstauden sowie Bodendecker,Ziergräser und Gewürzpflanzen.Flora Nostra Kft.Levélcím/Letter/Brief:H-1112 Budapest, Brassó út 79.Kertészet/Nursery/Baumschule:H-1224 Budapest, Szakiskola u. 46.Tel.: +36 20 938 2200Fax: +36 1 319 7571E-mail: info@floranostra.huWeb: www.floranostra.huM0M7TörökbálintDiósdÉrdBudaörsXXII. ker.N 47.40718°E 18.97537°M044


HORTUS VITaE Kft.Valódi megoldás ÖnnekIgényes választékTeljes körû kiszolgálásalapos szakértelemElismert minôségFenyôk, örökzöldekAlakra metszett fákIskolázott örökzöldekSoliter növényekH-8854 ÔRTILOSSz.h.: Petôfi u. 9.T.h.: Kossuth u. 29.Tel./fax: +36 82/596-082Mobil: +36 70/62-84-084+36 70/62-84-096E-mail:hortusvitae@freemail.huhortusvitae@gmail.comWeb:www.hortusvitae.huKoros gyümölcsfákOltott díszfákLomblevelû dísznövényekAlmától a gesztenyéig –gyümölcsfák48


Kiss Kertész Duó Kft.Cégünk 2000-ben alakult. Faiskolai termesztésselfoglalkozunk jelenleg 4,5 hektáron. Elsősorbanlombos díszfa oltványokat, kétszer iskolázott fákatés szoliter méretű cserjéket termesztünk.Our firm was established in 2000. We deal withnursery production in 4,5 ha. We produce mainlydecidious grafted trees 2 times transplanted treesand solitaire shrubs.Kiss CsabaBabos András+36 30/9457-041 +36 30/2058-6566042 Fülöpháza, 041/37 hrsz.GPS koordináták: Lat: 46,8687 • Lon: 19,432669e-mail: info@kisskerteszduo.huweb: www.kisskerteszduo.hu


Kovács Faiskola8852 Zákány, Tölöshegy 1.Mobil: +36 30/543-6473 • Kovács FaiskolaAlapítva: 1962e-mail:kovacsfaiskola@freemail.hu25 ha-t meghaladó területen, fajtánként több ezer darabos tételtállítunk elô széles választékban.Fôbb termesztési körünk:• pikkelylevelû fenyôk, 3x iskolázott,4 méteres nagyságig• lomblevelû oltott fák földlabdásanés konténerben• konténeres örökzöldekTermelôi áron, viszonteladók és parképítôkrészére értékesítünk.We produce on more than 25 hecteresa large assortment, more thousandpieces of each cultivar.Our main profile is:• Conifers, 3 timestransplanted, until a height of4 meters• Decidious trees with rootballsor in container• Conifers in pots


MAgnoliA•••••••••••••••••••••••Bt •••••••••••••••••••••••DíszfAiskolAH–7500 NAGYATÁD, Dózsa Gy. u. 26.Tel: 00-36-82-452-122Mobiltel: 00-36-30-979-2346E-mail: info@magnoliabt.huInternet: http://www.magnoliabt.huA Magnolia Bt Díszfaiskola Somogy megyében , a Balatontól délre – Nagyatádkörzetében, jó adottságú termőhelyeken működik. A somogyi táj és klíma kedvezőökológiai feltételeket teremt a magnólia fajták termesztésének, – a névadómagnólia mellett tuja, boróka, ???????????hamisciprus és törpefenyő fajtákat, – valamint afaiskolánkban ugyancsak kedvezőfeltételeket találó azálea,hortenzia, hibiscus és buxusváltozatokat szaporítunk. Öszszességébenmintegy 200-250fajtával dolgozunk, a 15-20 fajtamagnólia mellett még kb. 30fajta évelőt is kínálunk. A szaporítóanyagmérettől a készáruméretig árusítunk növényeket.A magnólia fajtákat különbözőméretű edényben neveljük,így az évszaktól és az ültetésiszezontól függetlenül megvásárolhatók,illetve kockázatnélkül ültethetők. A magnóliafajtákon kívül ugyancsak kedvenceink a kora tavasszal lombfakadás előtt nyílószínpompás lombhullató azálea fajták. Az azáleákból és a magnóliákból egyrebővül fajtakínálatunk!54


MAPOLFAISKOLAMAPOL FAISKOLA Kft.www.mapol.huTízenöt éves faiskolánkban konténeres cserjéket és örökzöldeket, valamint nagyméretû földlabdásnövényeket termesztünk. Emellett tevékenységünkben évrôl évre egyre nagyobb hangsúlyt kapa szaporítóanyag értékesítés is. Szentkirályi és pátyi telephelyeink összterülete 15ha, melybôl 5hakonténertelep. Közel 400 fajtából álló kínálatunkból kiemelkedik Berberis és törpeörökzöld választékunk.For more than 15 years we have been producing conifers and schrubs in containers and big size plantsfrom open fields in our nurseries. In recent years the production and sale of propagation materialand young plants has become more and more important for us. Currently we have two nurseries, inSzentkirály and Páty with 15 ha of production area, including 5 ha of container field. Our assortmentconsists of almost 400 species and varieties with a wide range of Berberis and dwarf conifers.In unserer fünfzehnjährigen Baumschule kultivieren wir Sträucher und immergrüne Pflanzen inContainern sowie großformatige Pflanzen mit Erdballen. Darüber hinaus erlangt bei uns der Verkaufvon Vermehrungsmaterial eine immer größere Bedeutung. Unsere Niederlassungen in Szentkirály undin Páty besitzen eine Gesamtfläche von 15 ha, 5 ha davon sind Containeranlagen. Unser Angebotumfasst annähernd 400 Arten bzw. Sorten, unsere Palette an Berberis und Zwergkoniferen ist besondersreichhaltig.Pátyi térkép – GPS koordinátákkalN 47.3120° E 18.4822°Szentkirályi térkép – GPS koordinátákkalN 46.5435° E 19.5510°Jaroslaw Chabin2071, Páty, Töki út hrsz.: 07/14.Tel.: +36-1/309-7493, +36-20/946-3128Fax: +36-1/246-6359E-mail: jarek@mapol.huGavallér Lajosné6031, Szentkirály, Lakiteleki út hrsz. 0291/32.Tel.: +36-30/974-3697, +36-20/485-5875Tel./Fax: +36-76/445-143E-mail: mapol.faiskola@mapol.hu55


Maróti Díszfaiskola KftA Maróti Díszfaiskola Kft. több generációs családi vállalkozás.Budapesttől 40 km-re, Tóalmás határában 3 ha konténer telepenés12 ha szabadföldi területen termesztünk, edzett, a szélsőségeskörnyezeti hatásokat jól tűrő örökzöldeket, fákat és cserjéket.Saját törzsültetvényről szaporítunk.A piacon megjelenő sok újfajta tesztelését telephelyünkön végezzük. Igény szerint sajátkínálatunkat kiegészítjük az általunk jól ismert kollégák árujával is.Faiskolánk specialitása:a fenyő oltványok nagy választéka,valamint egyedi, formákra nyírt örökzöldek.Kínálatunk folyamatos a szaporítóanyagtól a késztermékig fákból,cserjékből és örökzöldekből.Maróti Nursery Ltd. is a multigenerational family company. Thetraditional tree nursery is on the outskirts of Tóalmás, 40 kilometersfrom Budapest. On three-hectare park for container plants and atwelve-hectare open ground we cultivate evergreens, trees andshrubs, which can tolerating extreme environmental conditions.We propagate from our own planting stock. On our yard, we alsotest new species entering in the market. If there is a demand forother species, we can amend our supply with plants cultivated bycolleagues we know well.Specialties of our tree nursery are:– the growing number of species and size varieties of pineengraftments, – evergreens trimmed to unique forms.Our offer continuous from propagate materialto ready made trees and shrubs and evergreens.Maróti Díszfaiskola Kft.+36 30/257-71-85www.marotidiszfaiskola.huPostacím/post address:H-2243 Kóka, Dózsa György út 47.Fax: +36 29/428-189Telephely/Depot:H-2252 Tóalmás, Peresi dűlőFax: +36 29/427-711maroti@marotidiszfaiskola.hu57


Musztács kert Kft.ÕrtilosCégünkrõlŐrtilos Bangó dűlőben termesztünk 70–72 fajta örökzöldet:Abies, Chamaecyparis, Cupressocyparis, Juniperus, Larix,Picea, Pinus, Taxus, Thuja fajtákból. Továbbá foglalkozunkparképítéssel és szaktanácsadással, bel- és kül földi fuvarozással.Szakképzett dolgozóink gyors és minőségi kiszolgálást teszneklehetővé.Rendelés, fizetés, szállításMegrendelését telefonon, faxon, postai levélben, e-mailben ésszemélyesen tudjuk fogadni. A fizetés módját a szállítás előttközös megegyezéssel határozzuk meg. Igény szerint a szállítást avevő költségére vállaljuk.Elérhetõségeink:Musztács Kert Kft.8854 Őrtilos, Rákóczi út 53.Fax.: 93/536-209Mobil: 30/9932-554, 30/283-8040E-mail: musztacskert@musztacskert.humusztacskert@freemail.huHonlap: www.musztacskert.huMegközelíthetõségNagykanizsa Csengeri út–Miklósfa–Surd–őrtilosi leágazó jobbra–500m Musztács Kerttábla balra–Telephely58Nyitva tartás:hétfőtől-péntekig: 8–16-ig


H-8948 Nova, Kossuth u. 57.Lomb- és tûlevelû örökzöld növényekszaporítóanyagának elô állítása és továbbnevelése, beleértvea fenyôoltványokat is. Konténeresnövények forgalmazása. Mindennövény nagykereskedelmi áron.Levelezési cím:Novaplant DíszfaiskolaH-8948 Nova, Kossuth út 57.Telephely:H-8948 Nova, Petôfi út 25.Telefon (iroda): +36 92/577-058Fax (iroda): +36 92/577-059Mobil: +36 20/324-8646Szalay Ervin+36 20/376-9208Szalay József+36 20/285-5096Tüske Éva59


PLANTHEONwww.diszfa.huE-mail: plantheon@diszfa.huFax: +36 72/712-296Mobil: +36 30/936-1668H-7636 Pécs,Malomvölgyi u. 0214/38Fraxinus ornus ’Black Diamond’


PRENOR Kertészeti és Parképítô Kft.H-9700 Szombathely, Béke tér 1.n A Pre nor Ma gyar or szág egyik leg na -gyobb fa is ko lá ja. 1949 óta fog lal ko zunkdísz fa is ko lai ter mesz tés sel. Je len leg akö zel 250 hek tá ros, egy be füg gô te rü le -tün kön több mint 600 fé le dísz fát ésdísz cser jét ter mesz tünk. Kor sze rû fó li a -sát runk ban és a hoz zá kap cso ló dó kö zel2 hek tá ros te rü le ten éven te 1,2 mil liódug ványt ál lít unk elô. 12 hek tár nyi kon -té ner te le pün kön 2 li te res tôl a 120 li te reskon té ner mé re tig ne ve lünk nö vé nye ket.Több, mint 200 ha sza bad föl di te rü le -ten a fe nyô fé lék mel lett cser jé ket és fá -kat ál lít unk elô több ször is ko lá zott,nagy mé ret ben is.A fa is ko lánk ban elô ál lí tott ter mé kektöbb mint fe lét kül föld ön, Eu ró pa mint -egy 20 or szá gá ban ér té ke sít jük.A Scotts cég mût rá gyái mel lett a fa is ko -lai ter mesz tés hez szük sé ges se géd anya -go kat, gé pe ket is meg ta lál ja ná lunk.Fa is ko lánk szé les vá lasz ték ban kí nál akon ti nen tá lis klí má hoz szo kott nö vé nye -ket. Kí ván sá gá ra komp lex szol gál ta tásttud unk nyúj ta ni a kert ter ve zés tôl a fenn -tar tá sig.n Die Ba ums chu le Pre nor GmbH. wur -de im Jah re 1949 geg rün det. Se it dembes chäf ti gen wir uns mit der Pro duk ti onvon mehr als 600 Zi er ge hölz ta xa auf 250Hek ta ren.Die Grö ße der Con ta i nerf lä che bet rägt 12Hek tar, hi er wer den Zi erpf lan zen in Co 2Li ter bis Co 120 Li ter an ge zo gen. Ver -meh rungs ma te ri al wird auf 2 Hek ta renher ges tellt.Im Sor ti ment do mi ni e ren die Ko ni fe ren,es wer den aber zahl re i che La ub ge höl ze,un ter an de rem vi e le Al le e bä u me und Zi -erst rä u cher in mehr mals vers chul te Qu -a li tät pro du zi ert.Die Ba ums chulp ro duk ti on der Pre norGmbH. ist im In land mass ge bend, sieist ei ne der füh ren den Ba ums chu len Un -garns. Mehr als 60% der pro du zi er tenZi er ge höl ze wer den in et wa 20 Län dervon Eu ro pa ver ka uft.Díszfaiskola • Baumschule • Nursery • ПитомникParképítés • GaLaBau • Landscaping • Ландшафтное проектирование и дизайнParkfenntartás • Grünanlagepflege • Park maintenance • Благоустройство и озеленения парков


E-mail: prenor@prenor.hu • www.prenor.huDíszfaiskola - értékesítés:(+36) 94 528 325 • Fax: (+36) 94 314 893n The nursery Prenor was established in1949. There are more than 600 taxa producedon 250 hectares in diffe-rent sizes,from propagation material to moretimes transplanted solitaire plants.Presently, the container field of the companyis 12 hectares large, here are plantsin containers from the size of 2 litersuntil 120 liters produced. Propagationmaterial is produced on 2 hectares.The conifers are dominant in the stockbut the assortment of the deciduousalley trees and shrubs is very rich as well.The nursery production of Prenor isdeterminative in Hungary, it is one ofthe leader domestic nurseries. Nearly60% of the production is purchased inmore than 20 countries of Europe.n „Пренор” является одним из самыхкрупнейших питомников Венгрии. Онбыл создан в 1949 году. В настоящеевремя выращивается на 250 га свыше600 сортов декоративных деревьев икустарников.В питомнике на территории автоматизированногопарника производитсяежегодно около 1,2 миллионов черенков.На территории с площадью 12 гавыращиваются растения в горшках от2 до 120 л.На площади более 200 га выращиваютсяна ряду с хвойными также илиственные деревья и кустарники икрупных размеров, с многоразовойпересадкой.Более чем 60% наших растений реализуютсяза границей, в 20 странахЕвропы.У нашей компании Вы можете находитьи подсобные материалы, машиныи искусственные удобрения SCOTTS.Питомник предлагает для продажиширокий ассортимент собственныхрастений, прижившихся к условиямконтинентального климата.SCOTTS műtrágyák és faiskolai segédanyagok forgalmazásaVetrieb von SCOTTS und GartenbauproduktenPromotion of SCOTTS products and nursery accessoriesРеализация искуственных удобрений SCOTTS и подсобных материалов


NURSERY WHOLESALEThe most advanced gardening and nurserywholesale in Hungary, located next to Budapest,with a background of 120 hectares of owncultivation ground.We offer You the widest sortiment of40 Hungarian ornamental plant nurseries.Where the green is colourful!BAUMSCHULGROSSHANDELDer modernste Baumschulgrosshandelin Ungarn, in der Nähe von Budapest, mitdem Hintergrund von 120 Hektare eigenesKultivierungsgebiet.Wir bieten Ihnen das breiteste Sortimentvon fast 40 Ungarischen Baumschulen undGärtnereien.Wo Grün farbenreich ist!???????????64ContactsAddress: 2310 Szigetszentmiklós,Csepeli str. 43.Tel.: +36 24/540-555Fax: +36 24/540-556E-mail: info@profipartner.huWeb: www.profipartner.huGPS: N-47,36317 E-19,04817


SZALAYDÍSZFAISKOLA-KERTÉSZETNURSERY-BAUMSCHULENova, Kossuth L. út 58.GPS: N 46 41.128’ • E 016 41.346???????????KonténeresIn ContainerIm Container:• ÖrökzöldekConifersConiferen• CserjékShrubsStraucher• Lombos FákOrnamental TreesLaubbrattige ZierbaumeFöldlabdásRootballMit Ballen:• ÖrökzöldekConifersConiferen• Lombos FákOrnamental TreesLaubbrattige ZierbaumeTelefon: +36 92/577-016 • Fax: +36 92/577-018E-mail: szalay.faiskola@t-online.hu • postmaster@plant-divisor.t-online.huwww.szalayfaiskola.hu65


Az Örökzöld Díszfaiskola 1983-ban létesülta Szombathelyi Örökzöld Bt. keretein belül.Fôként faiskolai dísznövények termesztésével,kis- és nagykereskedelmével foglalkozik.Kertészetünk dinamikusan fejlôdô vállalkozás,már több mint 10 hektáron – szabadföldön- termesztünk különféle földlabdás örökzöldeket,szoliter díszfákat és díszcserjéket.Évrôl évre igyekszünk a vevôi kiszolgálás és atermesztés színvonalán emelni valamint viszszafogottárainkkal megjelenni a hazai illetvea nemzetközi piacon egyaránt .Saját termesztésû növényeinket a két kertészeticentrumunk kínálatában is megtalálhatja.Természetesen a lakossági vásárlók mellettnagykereskedelmi partnereket, kertépítôketés viszonteladókat is kiszolgálunk. Díszfaiskolánknövényein kívül széles választékbankínálunk még import növényeket, mediterránkülönlegességeket, kertészeti kiegészítôket.• Faiskola:Szombathely, Páfrány, u.1/aTel./Fax: 94/322-631Mobil: +36-70/339-9780E-mail: info@orokzold.huWeb: www.orokzold.hu• Soproni Kertészet:Sopron, Gyôri út 52.Tel: 99/324-641Mobil: +36-70/381-1585E-mail: sopron@orokzold.huWeb: www.orokzold.hu66• Szombathelyi Kertészet:Szombathely, Páfrány, u.1/aTel./Fax: 94/322-631Mobil: +36-70/341-6907E-mail: szombathely@orokzold.huWeb: www.orokzold.hu


Többször iskolázott, méretes sorfák, örökzöldekKonténeres díszfák, cserjék, örökzöldekSzoliter növényekReplanted alle trees and conifersTrees, conifers and shrubs in containerSolitaire plantsH-2022 Tahi, NagykertTel.:00 36 26 387 157, Fax:00 36 26 386 411www.tahi.hu, tahi.faiskola@tahi.huGPS: 47°45’ 52.29N, 19°03’ 58.93 E67


Évelő dísznövényekPerennialsStaudenTrajniceKertészetünkben 4 ha-on közel 1000 féleévelő dísznövényt termesztünk különbözőméretű cserepekben, konténerekben.Kínálatunk: évelőágyi növények • border plants sziklakerti évelők • rock garden plants árnyéki évelők, talajtakarók • shadow plants,ground covers mocsári növények • bog plants hagymások • bulbs in pot páfrányok • ferns díszfüvek • ornamental grasses fűszernövények • herbsZSOHÁR CSABA9938 Nagyrákos, Belsőszer 33/atelefon: +36 94/548-088; fax: +36 94/548-089mobil: +36 30/256-6491; +36 30/548-8166e-mail: zscsaba@t-online.hu; kerteszet@zsohar.huwww.zsohar.hu


www.toloskert.huA Tölöskert DíszfaiskolaSomogy megyében,a Dráva partjánhelyezkedik el,38ha területen termesztpikkelyes éstûlevelû fenyôket,cserjéket, valamintoltvány fenyôketkiváló minôséggel.Telephelye Ôrtilosbantalálható.TELEPHELY / IRODA CÍME:8854 Ôrtilos, 084/5hrsz.MUNKATÁRSAK:Deme Krisztina MáriaMobil: 06/30-902-6625Tel./Fax.: 06/82-496-196Gergelics JácintMobil: 06/30-520-2878E-mail:toloskert@t-email.hutktölöskertD Í S Z F A I S K O L A


???????????70Kizárólagos magyarországi forgalmazó: Mapol Kereskedelmi KftH-1118 Budapest, Regős u. 6 fszt 1GSM: +36-20-9463128, Tel: +36-1-3097493, Fax: +36-1-2466359e-mail: jarek@mapol.hu, http://www.mapol.hu


Kefag Zrt. Juniperus ParkerdészetFaiskolánk 20 éve termel díszcserjéket, díszfákatés örökzöldeket.Több százezres készletünk: 83 fajta örökzöldből,267 féle cserjéből és 92 féle díszfából áll.Our nursery’s 20 year’s ago producting shrubs, treesand evergreens. Hundreds of thousends of stock numberof pieces: 83 variety evergreen, 267 variety shrubsand 92 variety ornametal trees is.Faiskolánk elérhetősége:???????????6000 Kecskemét, Kisfái 285.Tel.: (+36) 76/501-625, 76/501-628,mb. kereskedelmi vezető:Hornyákné B. Bernadett: (+36) 30/97-22-735exportkereskedelmi ügyintéző/export sales:Hajnal Balázs: (+36) 30/416-75-95Fax: (+36) 76/414-772E-mail: juniperus@kefag.huHonlap: www.juniperus.huGPS cím: Kecskemét, Mártírok útja 86.Kérje díszfaiskolai árjegyzékünket, melyet díjmentesen postázunk!Ask pricelist wich is mailed free of change.71


MAgyArorSzág lEgNAgyobb Egy-, éS KétNyáriAhol 750 vállalkozás teljes kínálata várja!Kelet-Közép-Európa legnagyobbvirágpiaca, a legteljesebb hazai és importélővirág, valamint kellékválasztékkalNyitva tartás:Nagypiaci napokon, hétfőn és csütörtökön: 10.00 - 18.00 óráig.Szerda, szombat: 08.00 - 18.00 óráig.Vásárlás az eladókkal történő előzetes egyeztetés alapján.Vágott és cserepes virágok • Dísznövények • Virágkötészeti kellékek • Dekorációk • Ajándéktárgyak


áruKíNálAtA A KülSő fEdEtt áruSítóSzíNEN!M1M7GPS: 19 o 02’ 52,5’’47 o 22’ 09,4”7M0M0M565152310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 1/A. • telefon: +36 24 550 550 • fax: +36 24 550 551 • e-mail: flora@florahungaria.hu


60 years in horticulturewww.kerteszetesszoleszet.huALAPÍTVA: 1951Being the oldest horticultural weekly in Hungary,we have appeared for sixty yearsPublished by Hungary’s number one agrarian publisher,Magyar Mezőgazdaság Kft.We provide the most effective advertising possibility.Our website – www.kerteszetesszoleszet.hu – is part of thebiggest agrarian information network in Hungary.74Look for our media kit


• Programozott feltáródás• Megbízható minőség• Biztonságos• Konténeres faiskola• Pattered release• Consistency• Safer in usage• Usage in container cultures• Egy kezelés az egészszezonra elegendő• Sűrűbb és zöldebbgyepfelület• Minimális kimosódás,környezetkímélő• One treatment for thewhole season• Lawn more bushy and much more green• Minimized leaching and environmentprotective• Faiskolai felülkezelés tápoldatozással• Tökéletes vízolhatóság• Water-soluable fertilizer for nursery growing• Bright solution system• Szabályozott tápanyagleadás• Gazdaságos• Szabadföldi faiskola• Controlled nutrient release• Economic• Field grown nurseries• Csúcskategóriájú vízoldhatóműtrágya• Az öntözővíz minőségének meg -felelő táplálást tesz lehetővé• M77 kelátcsomag• Water-soluable fertilizer• Feeds the plants suitable to water quality• M77 chelating formulaMegrendelés / Order: Bokor Viktória, viktoria.bokor@prenor.hu – Lantosné G. Ildikó, budapest@prenor.huSzaktanaćsadaś / Consultant: +36 20/536-9800 – Maǵori Tiborwww.scotts.huForgalmazza / Distributor:Prenor Kft.H–9700 Szombathely, Beḱe teŕ 1.Tel.: +36 94/511-710 • Fax: +36 94/314-893E-mail: prenor@prenor.huKertészeti raktár: H–1222 Budapest, Gyár u. 15.www.prenor.hu


Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások EgyesületeH-9700 Szombathely, Béke tér 1.Tel/fax: 94/322-353Mobil: 30/372-5328e-mail: info@fakertesz.huhonlap: www.fakertesz.huWest-Transdanubischer BaumschulverbandBéke tér 1.H-9700 Szombathely (Ungarn)Tel/fax: +36 94/322-353Handy: +36 30/372-5328e-mail: info@fakertesz.huHomepage: www.fakertesz.huWestern Transdanubian Nursery AssociationBéke tér 1.H-9700 Szombathely (Hungary)Tel/fax: +36 94/322-353Handy: +36 30/372-5328e-mail: info@fakertesz.huWeb-site: www.fakertesz.huАссоциация питомников-озеленителей западногозадунайского регионаBéke tér 1.H-9700 Szombathely (Венгрия)Тел./факс: +36 94/322-353Моб.: +36 30/372-5328e-mail: info@fakertesz.huСайт: www.fakertesz.huKiadja a Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások EgyesületeFelelős kiadó: Izer Gábor, elnök • Szerkesztő: Tóth Péter, titkárMegjelenés: 2011. január, 3000 példányban.80


2010Egyesületünk standja a Hortus Hungaricus kiállításon.2009


Faiskolai BörzeSzombathelyBaumschulbörsein SzombathelyNursery Exhibitionin SzombathelyСпециализированнаябиржевая выставкав СомбатхейеFotó: Faiskolai Börze 2010

More magazines by this user
Similar magazines