Views
3 years ago

Biztonsági adatlap

Biztonsági adatlap

Biztonsági

Biztonsági adatlapAz 1907/2006/EK rendeletnek megfelelo Biztonsági Adatlap.Terméknév: 732 TPC-ACR FWTerméksz. : GK46-2604 0105 Oldal 1 tól 16Nyomtatási dátum : 15.04.2011 Verziószám 12Átdolgozva : 03.06.2010 HU HU 00000000003101 Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosításaTermékazonosító732 TPC-ACR FWGK46-2604 010554058663Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetveellenjavallt felhasználásaIpari lakkÜgyfél-áruszámA biztonsági adatlap szállítójának adataiBASF Coatings GmbHPostfach 612348136 MuensterDeutschlande-mail címProduct-Safety-Coatings@basf.comVészhelyzeti telefon+36 30 9 506 447Információs kapcsolattartó hely+49/2501/143688Sürgősségi telefonszámETTSZ: Országos Kémiai Biztonsági IntézetEgészségügyi Toxikológiai és TájékoztatóSzolgálat1096 Budapest Nagyvárad tér 2.Tel.: +36-80-201-199______________________________________________________________________02 Lehetséges veszélyekAz anyag vagy keverék osztályozásaA 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvnek megfelelően- Gyúlékony.- mérgező a vizi szervezetekre, a vizi környezetben hosszan tartókárosodást okozhat.Címkézési elemekAccording to Directive 67/548/EEC respectively 1999/45/EC ( AnnexV, Section A and B)Veszélyjelzés: NVeszély-megnevezés:Kürnyezeti veszélyA termék tartalma(z): kimarad

Informatikai biztonsági elvárások
Információbiztonsági kihívások - Quality Austria
IT-biztonsági megoldások - T-Systems
7–8. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
8–9. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
A biztonsági övek használatát ösztönzô programok
A biztonsági övek és gyermekülések szerepe - Global Road Safety ...
5. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
11–12. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
5–6. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
1–2. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
Biztonsági adatlap - Salcomix