Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak - Nemzeti ...

oszk.hu

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak - Nemzeti ...

Felnőttképzési Kutatási Füzetekzés expanzióját jelzi az 1. diagram is. Az egyéb ismeretterjesztő, gazdálkodás eredményességétsegítő nem OKJ-s tanfolyamokról nincsenek adatok.Az élelmiszer-ipari ágazat átalakulása, fejlesztése miatt jelentős a szakképzett munkaerőiránti igény ezen a területen, amelyet az iskolarendszerű képzés, illetve a gazdálkodó szervezetsaját dolgozói részére szervezett iskolarendszeren kívüli szakképzés elégít ki. Azokbana munkakörökben, ahol hatóságilag előírt a szakirányú szakképesítés (pl. nemzetközi élőállat-fuvarozó,állatvédelmi szakképesítések) nagyobb az elhelyezkedési esély.Az 1990-es évtől folyamatosan történik az agrár-szakképzés tárgyi és személyi feltételeinekjavítása. 2004-ben az agráriumban dolgozókkal szemben új elvárások fogalmazódtak megaz Európai Uniós csatlakozás miatt. Az egyes munkafázisok több tudományterület általialapozást igényelnek: a biológiai, a kémiai, a közgazdasági, a műszaki, a szociológiai tanulmányokegyaránt szükségesek. Kiemelt szerepet kap a környezetgazdálkodás kérdésköre,amelynek egyik lényeges eleme a természetmegőrző-fenntartó szerep. Az igényekhez igazodvaúj szakképesítések jelentek meg, pl. az agrárkörnyezet-gazda, ökológiai gazdálkodó.2. ábraIskolarendszeren kívüli képzésben résztvevők számának alakulása1990-2004 között (Forrás: http://www.pointernet.pds.hu)38

More magazines by this user
Similar magazines