Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak - Nemzeti ...

oszk.hu

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak - Nemzeti ...

Felnőttképzési Kutatási Füzetektekétől, a beosztottak esetében is igazolódott. A felsőfokú végzettséggel rendelkezővezetők a jövőben a beosztottaknál is előnyben részesítik a külső cégek által tartottképzéseket.Hogy az emberek miért vesznek részt képzéseken? Erre a kérdésre egy kutatás eredményeiadnak választ Az eredmények azt mutatják, hogy az információcsere, annaka lehetősége, hogy más szakemberekkel találkozhatnak és gondolatokat cserélhetnek,továbbá az anyagi jellegű motiváción belül a premizálás alkalmazása hat ösztönzőlega vezetőkre. A jövőben egyre inkább az anyagi érdekeltség ösztönző erejét emelték ki.A vezetők körében a képzési ösztönzők a jövőben nagyobb szerepet kapnak. A mikroszervezetekeredményei eltérést mutatnak a nagyobb szervezetekétől. Esetükben azanyagi ösztönzés mellett az egzisztenciális kérdések és a munkahelyi légkör javulásaerősödött meg. 38A beosztott dolgozók képzési ösztönzői közül a jelenlegi gyakorlatban az anyagiösztönzők működtetése eredményesebb. Várhatóan a jövőben sem változik ez avélemény, tovább erősödnek a minőségi munkavégzéshez kötött elvárások, melynekelérése esetén magasabb jövedelemre tehet szert a dolgozó. A teljesítménytőlfüggetlen időbérek alkalmazását teljesen elvetették a vezetők. A mikroszervezetekesetében a továbbképzés a szervezet működőképességének és fenntartásának azalapja. A vezetők és a beosztottak képzési ösztönzői között jelentős eltérés nincs,az anyagi ösztönzés a meghatározó.38 Piros M. (2002): Humánerőforrás fejlesztési lehetőségek vizsgálata a mezőgazdaságban. Doktori értekezés.Debrecen44

More magazines by this user
Similar magazines