Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak - Nemzeti ...

oszk.hu

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak - Nemzeti ...

Felnőttképzési Kutatási FüzetekA mezőgazdasági beruházásokat, valamint a fiatal gazdák indulását az Agrár- ésVidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) támogatja az EMOGA társfinanszírozásával.E támogatások hozzájárulnak a mezőgazdaság modernizációjához és a szerkezetváltáshoz.Az infrastrukturális beruházások mellett a pályázati programok támogatjáka humánerőforrás-fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységeket is.Az ERFA és az ESZA támogatásai közötti szinergiára építve olyan pályázati programokindultak, amelyek biztosítják, hogy a munkahelyteremtéshez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésösszekapcsolódhasson az új munkahelyek igényeinek megfelelő képzésiprogramokkal.A Kormány 2003-ban elindította a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programot. A programprioritásai a következők:46a versenyképesség növelése, modernizáció, a növekedésorientált kis- és középvállalkozásokfejlődésének segítése,a kis- és középvállalkozások EU integrációs felkészítése, a vállalkozások növekedéséhezszükséges ismeretek elterjesztése,a vállalkozások közötti együttműködések létrehozása és erősítése,az erőforrásokhoz való hozzáférés, a hátrányos helyzetű területek, társadalmi csoportokesélyegyenlőségének javítása,az EU kis- és középvállalkozás támogatási forrásainak igénybevételéhez szükségesfeltételek megteremtése.•••••A vállalkozói és vállalatvezetési ismeretek fejlesztéseA vállalkozóvá válás segítése, illetve a meglévő vállalkozások versenyképességének javításaérdekében a Kormány 2004-től. a Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Programkeretében, pályázaton keresztül támogatja a vállalkozói és menedzsment készségekfejlesztését szolgáló képzéseket. A vállalkozók és a munkavállalók uniós ismereteinekfejlesztésére irányuló képzések szintén támogatásban részesülnek, elősegítve ezáltala megváltozott piaci környezethez való alkalmazkodást. Az információs társadalomlehetőségeinek jobb kihasználását az információs technológiai eszközök alkalmazásáhozés az elektronikus gazdaságban való részvételhez szükséges ismereteket nyújtóképzések támogatása segíti. A vállalkozási ismeretek iskolarendszerű oktatását szolgálóintegrált felsőoktatási intézményhálózat keretében a felsőoktatási intézményekgazdasági-üzleti karai vállalkozással kapcsolatos tárgyakat, szakirányokat kínálnak anem gazdasági karokon tanulók számára is.EU-s támogatások mikro-, kis- és középvállalkozásoknakMagyarország 2004. május 1-én az Európai Unió teljes jogú tagállama lett. A csatlakozássalMagyarország számára is elérhetővé váltak az Unió pénzügyi forrásai. A

More magazines by this user
Similar magazines