Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak - Nemzeti ...

oszk.hu

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak - Nemzeti ...

Felnőttképzési Kutatási FüzetekA prioritás a humánerőforrás-fejlesztés eszközeivel és a beruházásokhoz kapcsolódóképzési programok támogatásával hozzájárul a munkahelyteremtéshez.Mindennek előfeltétele a gazdaság folyamatosan változó igényeihez igazodó,megfelelő tartalmú képzési kínálatot biztosító és megfelelő infrastruktúrával rendelkezőképzési rendszer. A munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességénekfejlesztésében fontos szerepet töltenek be a beruházásokhoz kapcsolódó és aKKV-k versenyképességének javítását szolgáló képzési programok. A HumánerőforrásfejlesztésOperatív Programnak a munkaerő alkalmazkodó- és versenyképességénekjavítását szolgáló intézkedéseit a Regionális Operatív Program intézkedései is kiegészítik,a munkavállalók és a vállalkozók ágazat-specifikus képzési programjainak támogatásával(NFT).A Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program 4. táblázatban megnevezett intézkedéseireösszesen 946 db pályázat érkezett be, az összes pályázat 3,1%-a.BeérkezettpályáztokIgényelttámogatásIH általtámogatottMegítélttámogatásHEFOP 3.4.1-P A GVOPkeretében megpályázottberuházásokhoz és egyébfejlesztésekhez kapcsolódóképzések támogatásaHEFOP 3.4.1/05/1 A vállalkozóikészségek ésmunkavállalók31db 279 191 277 Ft 18 db 128 491 482 Ft525 db 5 812 323 440 Ft 60 db 639 624 802 FtHEFOP 3.4.2/P/1 A vállalkozóikészségek fejlesztésétcélzó képzések támogatása111 db 950 045 924 Ft 73 db 609 625 007 Ft504. táblázatA GVOP pályázatok értékelése támogatási szempontbólForrás: EMIRAz Operatív Programok közül még az AVOP 1.5.1 Szakmai továbbképzés és átképzés,valamint a ROP 3.4.2 Szakképzési és szakmai továbbképzési programok lebonyolításacímű intézkedések fontosak témánk szempontjából. Pályázás szempontjábóla mikrovállalkozások közvetetten tartoznak a kedvezményezettek körébe. Ebbenaz esetben kedvezményes képzéseken vehetnek részt. A programok lebonyolításafolyamatban van.

More magazines by this user
Similar magazines