Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak - Nemzeti ...

oszk.hu

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak - Nemzeti ...

Felnőttképzési Kutatási Füzeteka válaszadók 15,4%-a jelölte meg információszerzési bázisként. A pályázatfigyelőcégek alacsony értékei (7,5%, ill. a mezőgazdaságban 3,3%) erősen megkérdőjelezikezen cégek információszolgáltató szerepét, jelentőségét.A vállalkozók a hazai pályáztatási rendszert bonyolultnak, bürokratikusnak, átláthatatlannakés zavarosnak látják, sok esetben nagy az információhiány, és a kiírtpályázatok többsége inkább a nagyobb vállalkozásokat célozza meg.Sajnos az eddigiekről az állapítható meg, hogy alacsony azon pályázatok száma,melyek révén a vállalkozások és kiemelten a mikrovállalkozások olyan forráshozjutnak, melyből képzéseiket megvalósíthatják, illetve képzéseken vehetnek részt.A támogatások kifizetése elhúzódó, ugyanakkor sok pályázati forrás kihasználatlanmarad. A pályázatok zömében a képzés szervezésére adnak támogatást és nemközvetlenül az érdekelteket támogatják. Célszerűbb lenne az oktatásban résztvevők,a vállalkozások közvetlen támogatása.A mikrovállalkozások véleményeA felmérésben részt vevő mikrovállalkozások zöme (67,6%) 1990-1999 között alakult,mely egyúttal azt is jelzi, hogy a felmért körben a mikrovállalkozások képzése éstámogatási igénye, képzési tapasztalata viszonylag rövid időre (10-15 év) tekintvissza. A vállalkozási formák tekintetében közel megegyező arány állapítható megaz egyéni (50,4%) és a társas (49,6%) vállalkozások között. A kapott eredmények alapjánaz az eredmény prognosztizálható, hogy az alkalmazottak képzése viszonylagkisebb szerepet fog játszani, mivel az egyéni vállalkozó önmagában vezető és végrehajtóis, alkalmazottat ritkán vagy időlegesen vesz fel.A mezőgazdasági társas vállalkozásokról nehéz pontos képet adni, mivel csakkisebb részük (40%) képvisel egyetlen vállalkozási formát, a többség (60%) egyszerremagángazda, Bt és Kft, esetleg szövetkezeti tag is egyben. Minderre a jog lehetőségetteremt, amellyel a vállalkozók élnek is az eltérő adózási feltételek, a földvásárlássalkapcsolatos megkötések (max. 300 hektár) miatt.Országos viszonylatban megállapíthatjuk, hogy a vállalkozások száma nem csökken,hanem nő. A 2005. októberi adatok szerint mintegy 1,2 millió vállalkozást regisztráltakországosan, melyek legnagyobb hányada (36,8%) ingatlanügyekkel, gazdaságitanácsadással foglalkozik. Ezt követi a kereskedelem, javító szolgáltatás (18,1%), azépítőipar (8%), ipar (7,2%), feldolgozóipar (7,1%), szálláshely szolgáltatás (6,3%).A mezőgazdaság 4,6%-os részaránya mintegy 55 ezer regisztrált vállalkozást ésvállalkozót takar, amit mintegy további 150 ezer, a mezőgazdaságból főfoglalkozáskéntélő – egyéni gazda, őstermelő, alkalmazott – potenciálisan oktatásra alkalmas,esetleg azt igénylő személy egészít ki.6

More magazines by this user
Similar magazines