Németh Sándor

oefi.hu

Németh Sándor

ABethesdaGyermekkórházégésprevenciósprogramja


2002. tavaszától új országos rendszerPPPPPPPPPMMMMMMMMBethesda GyermekkórházPécs, GyermekklinikaMiskolc, Gyermekegészségügyi Központ


Forró fürdıvíz5 éves kislányForró levesbe nyúlt5 éves fiúMeggyulladt a ruhája12 éves fiúAbalébe lépett7 éves kislányMagasfeszültségővillanyoszlopramászott 13 éves fiúGız lobbant az arcába12 éves lány


Vonattetıre mászott15 éves fiú.A 12 éves kisfiú vonattetıremászott, a vonattetın elektromoségést szenvedett, és meggyulladt aruhája.


Összes sérült: 5342002. 04. 26. - 2006. 04. 01.†; 9lány; 203fiú; 322robbanáselektromos 1%2%napozás2%17-18016-17 015-16 014-15 013-1412-13111-12 010-119-108-97-86-75-64-53-42-31-20-1223321344527255877275814Sérülések megoszlása életkor és nem szerint14262517 22lányfiúégett testfelszín %-a38kontakt13%láng10%forrázás72%


Az égési sérülés sajátossága• Súlyos szövıdményekkel jár• Fájdalmas• Több szervet érint• A gyógyulás elhúzódó• Gyakran maradandó következményeivannak• A gyógyítás és a rehabilitáció költséges


Elıfordulás, statisztikai adatok• EU: minden hatodik embert érint• Az esetek fele 18 év alatti• Magyarország: 6-7000 fı/év• Az esetek 2/3-a gyerek• A harmadik vezetı gyermekbaleseti ok• Fiú-lány arány:– csecsemı kor:1,5 : 1– kisgyermekkor: 2 : 1– serdülı kor: 3,5 : 1• Az égési sérülések 2 %-a szándékos


Groningen, Beverwijk és más égésközpontoktapasztalatai Hollandiában• Az égéssérültek ellátása centralizált•A gyógyító munka mellett nagy hangsúlyt kapa rehabilitáció és a prevenció•A prevenció regionálisan, szakmai anyagábanaz égésközpontok tudás anyagára épít•A prevenciót többnyire a központok mellettmőködı alapítványok szervezik•A prevenciót kiképzett pedagógusok,önkéntesek végzik a legszélesebb körben•Hollandiában mérhetıen kevesebb az égésisérülés gyermekek és ifjak körében ahatékonyan bevezetett prevenciós munkanyomán


Az égésprevenciós munkánk két fı célja:figyelemfelhívásismeretterjesztés•A balesetek zöme aháztartásban következik be. Aháztartás „veszélyes üzem”!•A fıbb veszélyforrásokfelismerése•A veszélyeztetettkorcsoportok elérése•A szülı, nevelıi felelısségmegosztása•Az ellátás és a segítésútjainak minél szélesebbkörben való megismertetése•A sérülések kimenetelekedvezıbb, ha a szülık,hozzátartozók, vagy maguk agyerekek tudják, mit, hogyan kelltenni, ha megtörtént a baj…•ha tudják mit nem szabadtenni (sok tévhit tartja magát)•A kórházi kezelés eseténnagyobb az együttmőködés•Kisebb a pszichés teher, mertnem ismeretlen az ellátásegyetlen eleme sem.


A téma bemutatása(több mint 300 elıadás 2003. januárja óta)• mit (ne) tegyünk, hogy elkerüljük abalesetet• mit (ne) tegyünk, ha mégis bekövetkezik• hogyan viselkedjünk égéssérülttársainkkal


• Gyermekeknél nemnagyon gyakori, inkábbfelnıttek balesete.• Gyermekek savval, lúggaljátszanak, magukraöntik. Gyakori a szemeksérülése, maradandóvakság sem ritka.Vegyi sérülés


Legjobb a közepes sugarúlangyos víz.Legvégül vegyük le a ruhát, decsak ha lehet!


Semmit ne kenjen asebre!


Rehabilitáció


Vigyázzunkrájukegyütt!

More magazines by this user
Similar magazines