Views
1 year ago

Kilencvenkilenc év

Kilencvenkilenc

Kilencvenkilenc év XX. századi és kortárs magyar művészet Az Antal–Lusztig-gyűjtemény a Modemben Bencsik Barnabás Az Antal–Lusztig-gyűjtemény, az egyik legjelentősebb magyarországi képzőművészeti magángyűjtemény jelenlegi állapotában több generáció gyűjtőszenvedélyének eredménye. Az alapokat még Lusztig Sámuel, a derecskei kereskedő nagyapa rakta le a századelőn, akinek unokája, Antal Péter, a Debrecenben élő ügyvéd folytatta a megkezdett hagyományt. Antal Péter gyűjtése során érte el a hatalmas számú műtárgykollekció azt a gazdagságot és változatosságot, amelynek köszönhetően a teljes 20. századi magyar képzőművészet szinte minden jelentősebb irányzatának és képviselőjének műve megtalálható benne. Sőt, vannak életművek, amelyek jóformán teljes ívükben rekonstruálhatók a gyűjtemény anyagából, mint Ámos Imre vagy Anna Margit esetében. Számos jelentős mű található a kollekcióban a 20. század első felének művészeitől – a Nyolcak tagjaitól –, akik a modern magyar képzőművészetet megteremtették, és a Kassák Lajos köré csoportosuló aktivistáktól, akik a történelem tragikus fordulatainak közepette alkotói energiáikkal az európai művészeti és szellemi áramlások körforgásába is bekapcsolódtak. A két világháború közti művészeti élet reprezentánsai mellett jelentős helyet foglalnak el a gyűjteményben azok a művészek, akik alkotásaik során át fáradhatatlanul keresték a tájban az otthonosságot, kérlelhetetlenül szembesítettek a társadalmi igazságtalanság és szociális elmaradottság szenvedéseivel, és akik közül sokan lidércnyomásos vízióikban vagy expresszív látomásaikban érzékenyen előre jelezték a közeledő háborúban bekövetkezett rettenetet. A háború utáni korszak néhány évre korlátozott szellemi felszabadultságának nyomát az Európai Iskola festőitől származó művek őrzik, az ötvenes évek intellektuális bezártságából és reménytelen elszigeteltségéből pedig annak a néhány, a művészi létezés perifériájára szorított alkotónak a művei ragyognak fel, akik méltó elismerést csak évtizedek múlva kaptak. Az Iparterv-kiállítások és a balatonboglári Kápolna-tárlatok résztvevői a hatvanas-hetvenes évek ideológiailag némileg már fellazultabb légkörében fel tudták venni a lépést a nemzetközi neoavantgárd mozgalmának egyes irányzataival, s így a gyűjteményben található műveiken tükröződik a tágabb horizontú gondolkodás és a közvetlen szellemi közeget jelentő kulturális tradíciók összeegyeztetésének igénye. A nyolcvanas évekre jellemző festészeti újhullám mindkét jelentős táborának, a hivatalos kultúrpolitika szemében a tűréshatáron mozgó, alternatív, nonkonformista és a késő Kádár-kor kultúrpolitikai nyitását nemzetközileg is reprezentáló újfestészet legfontosabb alkotóitól is szép számmal szerepelnek művek a kollekcióban. A politikai változásokkal egy időben a képzőművészet hazai színtere is elvesztette az átláthatóságnak és az értelmezhetőségnek a korábbi évtizedekben kialakult orientációs pontjait, ennek ellenére a kilencvenes évek elejétől színre lépő fiatal művésznemzedékek tagjainak jelentősebb alkotóitól került egy vagy több alkotás a gyűjteménybe, amelyek műfaji és szemléletbeli változatossága jól reprezentálja az ezredvég és ezredelő művészetének mediális és gondolati sokszínűségét.

Koncerttel köszöntötték az új évet - Óbuda-Békásmegyer
Riesz István előadása: Az Ayurveda alapjai - Magyar Ayurveda ...
Óbuda újság 2009/6. szám - Óbuda-Békásmegyer
2010 AUGUSZTUS-SZEPTEMBER PDF-ben letölthető - Zsámbéki ...
H U sv é t U t á n. - Magyarországi Unitárius Egyház
Magyar betűművészek Nyomdavilág Zöld Díj 60. évében a ...
2007. évi 1. szám - Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Az 1980-as év (XIII. évfolyam) tartalomjegyzéke - Színház.net
Letöltés/megnyitás (PDF, 3.58 MB) - Magyar Innovációs Szövetség
A francia nyelv és mveltség Magyarországon : XVIII. század
140 éve szolgálnak és segítenek a tűzben, bajban - Kanizsa Újság
Irányítástechnikai megoldások - Albafunk
kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánunk vác polgárainak!
AZ ÉPÍTÉSI PIAC 2007. ÉVI JELLEMZŐIRŐL - mono.eik.bme.hu
Az 1989-es év (XXII. évfolyam) tartalomjegyzéke - Színház
Kattintson ide a letöltéshez - Invescom Corporate Finance
Gyógyszertár - Magángyógyszerészek Országos Szövetsége
5 Zsebkönyv1918 pp199-265.pdf
CSENDŐRSÉGI LAPOK - Magyar Királyi Csendőrség
Rangsorolt altisz'ek központi rangsora. - Magyar Királyi Csendőrség
Kristóf László csendőr törzsőrmester - Magyar Királyi Csendőrség
Untitled - Magyar Királyi Csendőrség
Untitled - Magyar Királyi Csendőrség
2 Zsebkönyv1912 pp66-135.pdf - Magyar Királyi Csendőrség
4 Zsebkonyv1916 pp183-240.pdf - Magyar Királyi Csendőrség
Magyar írók álnevei, a multban és jelenben - MEK
6 Zsebkönyv1918 pp265-336.pdf - Magyar Királyi Csendőrség