Kilencvenkilenc év

rullnorbi

Kilencvenkilenc év

XX. századi és kortárs magyar művészet

Az Antal–Lusztig-gyűjtemény a Modemben

Bencsik Barnabás

Az Antal–Lusztig-gyűjtemény, az egyik legjelentősebb magyarországi képzőművészeti magángyűjtemény

jelenlegi állapotában több generáció gyűjtőszenvedélyének eredménye. Az alapokat még Lusztig

Sámuel, a derecskei kereskedő nagyapa rakta le a századelőn, akinek unokája, Antal Péter, a Debrecenben

élő ügyvéd folytatta a megkezdett hagyományt. Antal Péter gyűjtése során érte el a hatalmas számú

műtárgykollekció azt a gazdagságot és változatosságot, amelynek köszönhetően a teljes 20. századi

magyar képzőművészet szinte minden jelentősebb irányzatának és képviselőjének műve megtalálható

benne. Sőt, vannak életművek, amelyek jóformán teljes ívükben rekonstruálhatók a gyűjtemény anyagából,

mint Ámos Imre vagy Anna Margit esetében.

Számos jelentős mű található a kollekcióban a 20. század első felének művészeitől – a Nyolcak

tagjaitól –, akik a modern magyar képzőművészetet megteremtették, és a Kassák Lajos köré csoportosuló

aktivistáktól, akik a történelem tragikus fordulatainak közepette alkotói energiáikkal az európai

művészeti és szellemi áramlások körforgásába is bekapcsolódtak. A két világháború közti művészeti

élet reprezentánsai mellett jelentős helyet foglalnak el a gyűjteményben azok a művészek, akik alkotásaik

során át fáradhatatlanul keresték a tájban az otthonosságot, kérlelhetetlenül szembesítettek a

társadalmi igazságtalanság és szociális elmaradottság szenvedéseivel, és akik közül sokan lidércnyomásos

vízióikban vagy expresszív látomásaikban érzékenyen előre jelezték a közeledő háborúban bekövetkezett

rettenetet. A háború utáni korszak néhány évre korlátozott szellemi felszabadultságának

nyomát az Európai Iskola festőitől származó művek őrzik, az ötvenes évek intellektuális bezártságából

és reménytelen elszigeteltségéből pedig annak a néhány, a művészi létezés perifériájára szorított alkotónak

a művei ragyognak fel, akik méltó elismerést csak évtizedek múlva kaptak. Az Iparterv-kiállítások

és a balatonboglári Kápolna-tárlatok résztvevői a hatvanas-hetvenes évek ideológiailag némileg

már fellazultabb légkörében fel tudták venni a lépést a nemzetközi neoavantgárd mozgalmának egyes

irányzataival, s így a gyűjteményben található műveiken tükröződik a tágabb horizontú gondolkodás

és a közvetlen szellemi közeget jelentő kulturális tradíciók összeegyeztetésének igénye. A nyolcvanas

évekre jellemző festészeti újhullám mindkét jelentős táborának, a hivatalos kultúrpolitika szemében

a tűréshatáron mozgó, alternatív, nonkonformista és a késő Kádár-kor kultúrpolitikai nyitását nemzetközileg

is reprezentáló újfestészet legfontosabb alkotóitól is szép számmal szerepelnek művek a

kollekcióban. A politikai változásokkal egy időben a képzőművészet hazai színtere is elvesztette az átláthatóságnak

és az értelmezhetőségnek a korábbi évtizedekben kialakult orientációs pontjait, ennek

ellenére a kilencvenes évek elejétől színre lépő fiatal művésznemzedékek tagjainak jelentősebb alkotóitól

került egy vagy több alkotás a gyűjteménybe, amelyek műfaji és szemléletbeli változatossága jól

reprezentálja az ezredvég és ezredelő művészetének mediális és gondolati sokszínűségét.


Lakner Antal: Izlandi hadsereg / Icelandic Army, 1999–2002

Speciálisan kialakított konténer: 260×243×600 cm; benne: Turtle típusú páncélozott

védelmi sátor: 60×110×250 cm, fém, fa; egyenruhák: gyakorló és társasági kimenő.

Plankton típusú tengeri egység: 240×240×400 cm, vaslemez.

/ Special container: 260×243×600 cm; Turtle type personal defensive armour tent:

60×110×250 cm, Metal, Wood; Uniforms: Lava-coloured camouflage and society

uniform. Plankton class marine unit: 240×240×400 cm, metal

26


Derkovits Gyula: Este II. (Alkony a mezőn)

/ Evening II (Sunset over the Meadows), 1922

85×80 cm – olaj, vászon /oil on canvas

36


Vajda Lajos: Pismányi házak / Houses of Pismány, 1928

49,5×60 cm – pasztell, papír / pastel on paper

57


Bokros Birman Dezső: Scheiber Hugó, 1933

30 cm – bronz / bronze

69


71


Maurer Dóra:

Ledőlt Quasi kép / Collapsed Quasi Picture, 1986/1991

300×192 cm – akril, falap, helyszíni falfestés

/acryl on wood, wall painting on the spot

98


107


114


Zuzu-Vető: Nagymama szombrérómaszkban pillangózik

/ Grandmother Butterflying in Sombrero Mask, 1983

140×200 cm – vegyes technika, vászon / mixed technique on canvas

142

More magazines by this user
Similar magazines