1. évfolyam / 2. szám 2006. Szeptember - ÓD Ezoterikus-Teológiai ...

od.akademia.hu

1. évfolyam / 2. szám 2006. Szeptember - ÓD Ezoterikus-Teológiai ...

Köszönetet mondok mindazoknak, akik

segítségünkre voltak lapunk terjesztésében. Könyvesboltoknak,

bioboltoknak, vegetáriánus éttermeknek és magánszemélyeknek

egyaránt. Tevõleges támogatásukkal nagy mértékben segítettek

abban, hogy az olvasóközönséghez közvetlenül juthassanak el az

információk. Mint látható, új arculattal és témakörrel érkeztünk.

Ez az irányvonal a következõkben sem fog változni. Mottónk:

A Tudás a Hatalom Egyetlen Forrása. Kérjük adományaival

támogassa ingyenes spirituális kiadványunkat.

Számlaszámunk: 54700082-16000016

Bodor Ernõ

lapigazgató

A sámán

Égi hozományunk – Asztrografológia

Bevezetés a számok rejtett jelentõségébe

Emberbarát grafológia

A duál párkapcsolatok

Gyógytea receptek

Bevezetés a rituális mágia gyakorlatába

Csillagmitológia, csillaghit

Amit a jóslásról tudni kell

A testbõl való kilépés technikája

Meditació és kontempláció

Avatárok és az avatára

Õsiségünk nyomában: ZEND-AVESZTA

Az Õsök Jussa

Az anyagi természet és annak elõállása

A mágus és APU

2-3

4-5

6-7

8-9

10-11

12-13

14-15

16-17

18-19

20-21

22-23

24-25

26-27

28-29

30-31

Kiadja az Ezoterikus Tanok Egyháza, 1063 Budapest, VI. kerület, Kmety György utca 17,

Lapigazgató, fõszerkesztõ: Bodor Ernõ, Grafika, tördelés: Sudolský Gábor, Lapterv: Úrhegyi Alexandra,

Rovatszerkesztõk: Utasi Ilona, Jármerné Baka Erzsébet, Szakács Tibor, Lõrincz Ibolya,

Kovács Tibor, Nyomda: Strateg s r.o., Felvidék, 941 11 Tótmegyer, Štefánikova 80, Hirdetésfelvétel

és megrendelés telefonon: 0630-9701-431, 0630-4461-921 vagy e-mailben: amisztikavilaga@gmail.com

32


A SÁMÁN

Egy két lábon járó csodalény. Mégpedig

egy olyan csodalény, ami a mienk, magyaroké.

Sajnos csak volt. Miért is? Nem

másért, mert megölték, meggyilkolták

õket. Most pedig joggal merül fel a kérdés.

Ki volt a tettes. Ha gyilkosság van,

akkor tettes is van. A tettes pedig nem

más, mint az az egyház, amely ma magát

kereszténynek nevezi. Igaz, akkor is annak

hívta magát. Ez a gyilkolási szokásuk

már jó régóta létezik. Mégpedig nem is

csak III. Ottó korától, mikor is II. Szilveszter

volt a pápa, hanem annál több

száz évvel korábbról. Ez a pápa volt III.

Ottó nevelõje, kit 996. június 21-én németrómai

császárrá koronáztak. Uralkodása

rövid lett.1002-ben már meg is halt.

Tanítóját, Gerbertet, vagyis II. Szilvesztert

999. április 2-án választották pápává.

– Egyébként Bencés-rendi szerzetes

volt. Késõbb Bobbio apátja lett.

– Természetesen III. Ottó nyomására

ráhatására lett pápává. Most pedig egy

másik érdekesség, amit általában nem

tudnak az emberek, a nemzetisége, a

hova tartozása. Ez a pápa francia volt.

Franciaország elsõ pápája. Megjegyzem

Gerbert d’Aurillach okos ember volt.

Mint pápa, azonban nem sokáig volt a

trónon. 1003. május 12-én már meg

is halt. Szinte épp csak annyi ideje maradt,

hogy Magyarországot I. Istvánon

keresztül bekösse a római egyházba.

Holtteste Rómában a Lateráni bazilikában

van elhelyezve. Kora kiemelkedõ

matematikusa és asztrológusa volt. Tehát

õ biztos tudta mit akart I. Istvánnal.

Innen kezdõdik a judeokrisztianizmus

felvétele a magyarság részérõl. Helyesebben

szólva ráerõltetése. I. István,

akinek egyébként nincs meg a Vatikánban

a szentté nyilvánítási okirata,

megkezdte a Magyarok Istenének lecseréltetését.

Ennek egyik része volt sámánjaink

és táltosaink kipusztítása. Na

azért ennél ezért pontosabb leszek.

Azt már tudjuk, hogy van és volt is. Azt

azonban nem, hogy sámán nem terem

minden bokorban. Még a legjobb parapszichológiai

és természetgyógyász

akadémián sem. Most pedig joggal merülhet

fel a kérdés, miért nem. Nos a

válasz igen egyszerû. Ugyanis a sámán

nem attól sámán, hogy jól viselkedik és

tanul, hanem attól, hogy annak születik.

Sokan és sokszor vitatkoztak már azon,

hogy nálunk, magyaroknál voltak-e sámánok.

Hasonlóan ahhoz, hogy a magyarok

és a finnek között milyen nyelvi

kapcsolat volt. Mindenki tudta, hogy

nem igaz a finn-ugor elmélet, ennek ellenére

mégis foglalkoztak és foglalkoznak

vele. Kutatóink kiderítették, hogy a

mongoloknál és a burjátoknál, na meg

a finneknél voltak sámánok, de nálunk

nagyon kétséges. Az azonban sokak figyelmét

elkerüli, hogy a Hun népnek bizony

voltak írásos dokumentumai is.

Természetesen nem latin betûkkel

írva. Ezt viszont az akkori ,,fejlett

Európa” nem fogadta el. Az

írás, mint olyan csak a latin

betûre vonatkozik? Természetesen

nem. Gondolom

akkoriban a kínaiak és a

japánok sem jártak volna

jól itt Európában. Biztos

megpróbálták volna az õ

írásukat is megsemmisíteni.

Na meg majd elfelejtettem

a vallásukat is elvenni.

Ugyanúgy, ahogy az elõbb

írt két nép írása is fenn maradt,

ugyanúgy a mienk is megvan.

A rovásírás kipusztíthatatlan.

Régiségére vonatkozóan

megemlítem a tatárlaki amulettet,

ami több mint 6000

éves. Valamint, hogy idõszerû

is legyek, a most megtalált

boszniai piramisoknál is megtalálták.

Aki pedig nem hiszi,

menjen oda és nézze meg

a saját szemével. Azokról

pedig már biztosan tudják,

hogy régebbi, mint az egyiptomi nagypiramis.

Most pedig felmerül egy teljesen

jogos kérdés. Mióta is élünk mi itt, ezen

a szent helyen? Arvisura is megvan,

bár csak részletekben. Itt aztán leírnak

olyan dolgokat és tényeket, amitõl az

ember csak úgy kapkodja a fejét. De az

viszont egész biztos, hogy ezt az amúgy

eredetileg rovásírással lejegyzett történéseket

rovó sámánok írták. Ez pedig

azt jelenti, hogy a sámánsággal az írástudás

is vele jár. Itt pedig az is le van írva,

gyógyít. Akkor pedig most jelentsük ki,

hogy a sámán egy olyan ember, aki hivatott

arra is, hogy gyógyítson.

Tudását pedig nem az iskolapadban

és nem a különbözõ

tanfolyamokon szerezte.

Hasonlóan a táltoshoz.

Hanem egyszerûen születik.

A régi korokban az

emberek tudták,

hogy a sámánságnak

k ü l s õ ,

azaz a

fizi-

kai

testen

jól látható

jelei vannak.

Ezek közül

a legismertebb

az eggyel

több ujj.

Vagy a kézen vagy a lábon. Esetleg

foggal születik. Abban a korban az emberek

ezzel a ,,problémával” nem szaladtak

az orvoshoz, hogy gyorsan vágják

le a gyerekrõl ezt a felesleges dolgot,

mert így nem fogják befogadni a többiek

és még az óvodába is csúfolni fogják.

Hanem nagyon is örültek és büszkék

voltak, hogy egy ilyen gyerekkel áldotta

meg õket a Teremtõ. Ezeket az

embereket a szellemvilág már születésük

elõtt kiválasztotta. Ez tehát

már predesztináció (küldetés) a javából.

Állítólag jó páran nem akartak tudomást

venni sámánságukról és minden megtettek,

mondják, hogy eldobják és megszabaduljanak

a ,,tehertõl”. A sámánok

kisgyerekkoruktól kezdve fokozatosan

fejlõdtek. Megismerték az erdõk,

mezõk növényeit, közben pedig kiváló

gyógyítókká váltak. Kapcsolatot tudtak

teremteni a szellemvilággal. Képességeik

között volt az ártó

és rontó szellemek elûzése

is. Azonban tudni kell, hogy

ahhoz, hogy mindezt képesek

legyenek megcselekedni,

szükség volt arra a szellemlényre,

aki kiválasztotta

õt a sámánságra.. Minél inkább

érettebbé váltak, annál

inkább tudtak az emberek

segítségére lenni. Ez a segítség

a gyógyítást is magába foglalta.

Ugyanakkor ez bizonyos

spirituális vezetés is az õ feladatkörébe

tartozott. Szinte természetes

volt számukra, hogy meglátták

a jövõben való történéseket és azokról

tájékoztatták az arra illetékeseket.

Amikor a szellemvilág lényeivel kommunikáltak,

akkor ehhez egy módosult

tudatállapotba hozták önmagukat. Erre

mondták azt, hogy révületbe estek. Ennek

az elõsegítéséhez használta a saját

készítésû dobját. Mindezek természetesen

nem töltötték el örömmel a magyarok

ellenségeit.

Bodor Ernõ

2 3


ÉGI HOZOMÁNYUNK

Asztrografológia

2. rész

Természetesen a Napjegynek

megfelelõ tulajdonságokon kívül lehetnek

más, a karaktert alapvetõen

meghatározó jellemzõk is egy szülött

horoszkópjában, mert az egyéni

bolygóállások minden embernél

másképp jelentkezhetnek. Ezért a

személyiségmodellek a maguk tiszta

formájában ritkán fordulnak elõ,

de mindenki magán viseli a Napjegyére

jellemzõ tulajdonságok

többségét. Pld. egy Iker napjegyû

ember mindig jobban fogja kedvelni

a változásokat, ügyesebben kommunikál,

mint egy Bak jegyû, ám ha

a stabilitást keresi valaki, egy Bak,

vagy Szûz jegyû szülöttben inkább

megtalálja, mint egy Kosban.

A vízöntõ kor ajándéka az emberiség

számára, hogy számtalan

lehetõséget kínál az egyénnek személyisége

mélyebb megismeréséhez,

belsõ utjainak járására.

A vizuális típusú, a képi világot

könnyebben befogadók számára

a grafológia „fiatal” tudománya ad

lehetõséget az ismeretszerzésre. Az

írásvizsgálat a pillanat mûvészete,

mert befolyásolja az egyéni, megszokott

kézírást az adott idõszak

hangulata, a fizikai állapot, az aktuális

érzelmi helyzet. Mégis a kézírás

az, amely a személyiség apró rezdüléseit,

az eddig megtett életút örömeit

és buktatóit képes közvetíteni,

de azt is, ha a szülött a tudatalattijába

próbálja értékes kincseit elásni,

felhasználatlanul hagyni.

Fõképp a jellemet tárja fel a kézíráselemzés

és a vállalt sorsfeladathoz

szükséges „eszközöket” úgymint

a temperamentumot, a vitalitást,

a teljesítõ képességet, az emberi

kapcsolatok megélésének módját,

a párkapcsolatban való részvétel

milyenségét. Vizsgálhatjuk a személyiség

lehetõségeit, esetleg

hiábavaló törekvéseit

is a kézírásban.

Az élet lehetséges

eseményeit,

a vállalást, a

vállalt sorsot

nem láthatjuk.Mindezeket

csak

kellõ távlatból

lehet

áttekinteni

egyszerre,

egy adott

i d õ p i l l a -

n a t b a n ,

m e l y n e k

eszköze a

Radix-horoszkóp,

a születési

képlet. Ez ad térképet

arról, hogy

a szülött milyen eszköztárral,tulajdonságokkal

indul Földi életének

vállalásait teljesíteni. Ehhez

kell az „idõsebb”, 6000 éves tudás,

az asztrológia.

Születésünk pillanatában megkapjuk,

hogy milyen nehézségekkel

kell megküzdenünk, hol és

milyen módon kaphatunk segít-

séget a küzdelemhez. Láthatjuk,

hogy honnan jövünk, mi van a

„bõröndünkben” és merre haladunk.

A grafológia pedig feltárja,

hogy a szülött elérte-e fejlõdésének

azt a fokát, mely vállalt sorsának

beteljesítéséhez szükséges.

Ahhoz, hogy egy életutat teljes

egészében át tudjunk

tekinteni szükség van

az asztrografológia

nyújtotta globális

szemléletre térben

és idõben,

mely új ága,

és egy másik

m i n õ s é g e

a két – kor

á b b a n

e m l í t e t t

– klasszikustudásnak.Mindkét

tudás

ö n á l l ó a n

is mély önmegismerést

tesz lehetõvé,

azonban az

asztrografológus

kezében már

minden eszköz megvan

ahhoz, hogy az egyént

segítse rátalálni a legrövidebb

és legalkalmasabb útra,

ami jelen földi életének céljához

vezeti és ezáltal harmóniában cselekedhet

adottságaival és magával

hozott képességeivel elkerülve a

kríziseket, vagy azt, hogy karmikus

feladatait ne tudja maradéktalanul

teljesíteni.

Az asztrografológiai vizsgálódá-

sok a fent elmondottak alapján

arra irányulnak, hogy a kérdés

feltevésekor a szülött megélte-e

mindazokat az életprogramokat,

melyekkel a Földre leérkezett és a

születési (radix) horoszkópja rögzített.

Ennek megállapításához

szükséges a születés pontos ideje,

helye és egy kb. 15 soros kézírás

a Kérdezõtõl és még néhány adat,

mely mindezekbõl nem deríthetõ

ki. Mint arról már esett szó, a szabad

akarat jelentõsége nagy, mert

bármit is állapit meg az asztrografológus,

a lehetõség a fejlõdésre nyitva

van; elõre is és visszafelé is. Ám

ennek a nagyon fiatal tudománynak

a jelentõsége abban áll, hogy képes

túl-mutatni a pillanatnyi helyzeten

és javaslatot tud tenni az esetleges

korrekciókra a tökéletesebb, harmonikusabb

életút elérése érdekében.

Mi emberek is a kozmikus rend részei

vagyunk, ezért annál sikeresebb

egy életút, minél jobban megismeri

önmagát, égi hozományát a szülött,

ugyanis így válik lénye egyre tudatosabbá,

és képessé válik kézbe venni

sorsának irányítását.

A továbbiakban az érdeklõdõ Kedves

Olvasót végigvezetjük a Napjegyekhez

kapcsolódó jellegzetes

írástipusokon, ismertetjük a bolygóhatások

megjelenését a kézírásban

és bemutatjuk az õselemek,

illetve a grafoszimbolikák elveit az

asztrogramban.

4 Utasi Ilona 5


Bevezetés a számok rejtett

jelentõségébe

2. rész

Eljött azonban az ûrhajózás gyakorlati megvalósítása,

és megkezdõdött a világûr kozmikus sugárzásainak

behatóbb tanulmányozása, ami meglepõ eredményekre

vezetett Kiderült például, hogy a hosszú távú

rádióközvetítéseket nem annyira a Föld atmoszférikus

zavarai akadályozzak – mint ahogyan azt régebben

feltételezték – hanem inkább a naprendszerünk

bolygóiból jövõ elektro-mágneses sugárzások. Úgy

találtak, hogy a Szaturnusz okozza a legtöbb ilyen

nehézséget a rádiózásban. A következõ felfedezés az

volt, hogy az égitestek hatással vannak az irányítható

rakétalövegek elektronikus berendezéseire, sõt még

az emberi agymûködésre is, mivel az utóbbi is sok

tekintetben egy elektronikus elektrokémiai berendezéshez

hasonlítható. Az idegspecialisták is hasonló

következtetésekre jutottak. Az 1960-AS évek elején

Dr. Leonard J. Ravitz ideggyógyász megállapította,

hogy minden élõlénynek vannak bio-mágneses

erõterei, és hogy az emberben megnyilvánuló elektromos

ritmusok összefüggésben vannak a Hold fázisaival,

növekvés, holdtölte, fogyás, újhold és amellett

még naprendszerünk nagyobb bolygóinak az állásával

is. Ugyanazok az elektro-mágneses erõk hatnak

a tõlünk végtelen távolságban lévõ óriás tömegû

égitestekre, mint a Földön élõ emberre. Az elektromágnesség

keletkezésének a modern tudományos

magyarázata is alátámasztja a fenti következtetéseket

a naprendszerünk elektro-mágneses természetére

vonatkozóan. Megállapították ugyanis; hogy bármiféle

anyagban az okozza a benne lévõ mágnességet,

hogy az illetõ anyag atomjaiban a pozitív elektromos

töltésû atommag körül, annak gravitációs és elektromos

erõterében negatív töltésû elektronok kétféle

mozgást végeznek egyidejûleg:

a) Keringenek az atommag körül.

b) Pörögnek a saját (képzeletbeli) tengelyük körül.

Fõleg az elektronoknak ez a pörgõ mozgása okozza

azt, hogy az egész atom mágnesessé válik. Az elektronoknak

az atommag körüli keringõ mozgása

is termel ugyan mágnesességet, de csak nagyon kis

mennyiségben. Viszont ha ez így van egy-egy atomon

belül, akkor analógia alapján így kell lennie a

naprendszerünkön belül is. Mert a rendszer központja

a Nap, pozitív elektromos töltésû, a bolygók

pedig általában negatív töltéssel bírnak, és ugyanezt

a kétféle mozgást végzik a Nap körül egyidejûleg,

mint az elektronok az atommag körül, tehát a naprendszerünk

égitestjeinek megvan a saját külön elektro-mágneses

erõterük, amelyet az égitestek mozgása

és állandóan változó, majd vissza-visszatérõ

egymáshoz való pozíciója és hatószöge alakít ki.

Ezeknek az égitesteknek mindegyike „vonzza, ûzi és

taszítja egymást” elektro-mágneses és gravitációs

erõterével szinte szóról-szóra úgy, ahogy

azt Madách Imre megírta az Ember Tragédiájában,

de ugyanakkor a földi ember sem vonhatja

ki magát naprendszerünk égitestjeinek

mágneses hatásai, rezgés-sugárzásai alól. Mindeze-

ket a nagyjelentõségû összefüggéseket az égitesteknek

a Földre és az emberi agymûködésre gyakorolt

hatását – és ezen keresztül az ember jellemének és

sorsának kialakításában játszott szerepét már évezredekkel

ezelõtt észrevette a modern tudomány

mûszerei nélkül is egy mélyen gondolkodó, lényeglátó

keleti nép. Egy õsrégi nép volt a mezopotámiai

síkságon, ahol a föld lapos volt és a kilátást, s az égbolt

megfigyelését nem zavarta semmiféle akadály

akárcsak a Nagy Magyar Alföldön. Vajon milyenfajta

nép lehetett az ott a Tigris és az Euphrates folyók

táján, amelyiknek elõször jutott eszében, hogy az

égbolt titkait kutassa?

A fennmaradt leírásokból az tûnik ki, hogy a szumérek,

vagy szumírok, sumérek – mert róluk van szó

– alacsony termetû nép volt, erõstestû, széles-vállú,

mongolos szemû. Kinézésre nem sokban különbözhettek

a honfoglaló magyarságtól. Miféle nyelvet

beszélhetett ez az õsi nép, amelyik feltalálta az írást,

a számrendszereket, a naptárit, az órát, a kocsikereket,

többemeletes házakat épített már évezredekkel

ezelõtt és felfedezte a csillagok titkait? M.E.I.MAL-

LOWAN-nak az „Early Mesopotamia and Iran” címû

mûve – ad erre vonatkozólag néhány fennmaradt

földrajzi nevet, ami bizonyára nem hangzik idegenül

magyarok fülének amint itt következik.

Nílus-folyó: ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni,

hogy ez az õsi nép amelyrõl szó van – a szumérok

vagy egy még régebbi nép – nemcsak a tigris és az

Euphrates folyó mentén lakott hanem a mai Egyiptom,

Törökország és Irán területén is. Továbbá figyelembe

kell vennünk azt is, hogy az -us végzõdés,

ami egy latin melléknévképzõ, csak akkor adódott

ehhez a folyónévhez, amikor Egyiptom római uralom

alá került, nem sokkal Jézus születése elõtt. Addig

az csak NÍL-folyó volt, vagyis NYÍL-folyó, minden

valószínûség szerint.

Úr városa: az Úristennek szentelt városa volt ennek

az õsi népnek. A helységnév nem szorul magyarázatra.

Níppur: (Nép-úr?) ez afféle koronázási hely, vagy

szent város volt, Mallowan szerint, mert ettõl a várostól

kapta a király a felhatalmazást az ország feletti

uralomra.

Kish városa: itt is volt egy királyi palota. Az itteni

ásatások hoztak jelszínre az eddig talált legrégibb

képírásos agyagtáblákat. A helységnév még angolos

átírásban is eléggé érthetõ a magyarok számára

Kültepe városa: a Bibliában is említett

Kappadóciában volt.

Boghazköv városa: Kisázsia

középsõ részén

volt a Hittilakorszakban.

Zab-folyó: két

ilyen folyó

volt Mallowan szerint Mezopotámiában a szumér

idõkben. Az Alsó Zab és a Felsõ Zab. Az Alsó

Zab Mallowan könyvében: Lower Zab képezte

annakidején a határ egyik szakaszát Szuméria

(a késõbbi Babilon) és Akkád között. A szumérek

fõ terményei között volt a zab, az árpa és a

datolya, s a Zab-folyó bizonyára innen kapta

a nevét.

Egyébként Mallowan a következõket írja a fenti helységnevekkel

kapcsolatban: „Mivel az õsi városnevek

némelyike nem mutat sem szumér, sem szemita

eredetre, lehetséges, hogy a szumérek elõdei más

nyelven beszélõ népekkel együtt már ott éltek

a kezdet kezdetétõl.”.

Tekintve, hogy cikkünk nem a szumér-magyar

nyelvi azonosság problémájával foglalkozik, hanem

a számok rejtett jelentõségével, térjünk vissza

ezután a kis kitérõ után tárgyunkhoz és ismerkedjünk

meg a numerológia alapfogalmaival.

A numerológia nem olyan un. „egzakt tudomány”,

mint például a fizika, kémia vagy matematika,

ahol minden jelenség kísérletekkel

bizonyítható, megismételhetõ és minden mennyiség

pontosan lemérhetõ. Ilyesmit nem várhatunk

sem a numerológiától, sem egyéb szellemtudománytól.

A politika, történelem, filozófia vagy

egyéb szellemtudomány területén sohasem

állíthatunk fel olyan merev tételeket, mint

például a matematikában vagy a kémiában. A

lélektanban már nem dolgozhatunk ilyen konkrét

mennyiségekkel, és nem várhatunk IOO %-os

eredményt, mivel ez a terület a legkényesebb,

legkomplikáltabb dologgal, az emberi

lélekkel foglalkozik. Ugyanez vonatkozik a

numerológiára is.

A numerológia tárgya az égitesteknek az

emberi lélek, jellem és a sors alakulására

vonatkozó hatásainak a tanulmányozása a

számok szimbolizmusán keresztül. Azt is figyelembe

kell vennünk, hogy az ember sorsának részletes alakulása

az égitestek elektromágneses rezgés-sugárzásain

kívül sokféle egyéb tényezõtõl is függ: örökléstani

tényezõk, környezet és nevelés, iskolázottság,

és legfõképpen az egyén szabad akarata és annak

ereje. Mert sem a numerológus sem az asztrológus

nem áll a fatalizmus alapján, nem állítja azt, hogy „a

csillagokban minden meg van írva” tehát hogy nem

érdemes bármit is tennünk sorsunk megjavítása

ériekében, mivel úgysem tehetünk semmit

a „végzet” ellen. Ilyesmit a numerológia

nem tanít. Sõt, ellenkezõleg kiinduló pontunk

az, hogy az égitestek sugárzásai csak bizonyos feltételeket

idéznek elõ számunkra, bizonyos hajlamokat,

és viselkedésmódokat sugalmaznak, de nem

köteleznek, nem kényszerítenek minket semmiféle

akcióra saját szabad akaratunkkal ellentétben. Viszont

ha nem vagyunk tisztában azzal, hogy a naprendszerünk

égitestjeirõl jövõ kozmikus sugárzások

és elektro-mágneses hatások milyen befolyással

lehetnek ránk, akkor valószínûbb, hogy nagyobb

mértékben fogunk ezeknek a befolyásoknak a hatása

alá kerülni. A kedvezõtlen hatások ellen nem

fogunk tudatosan védekezni, a számunkra kedvezõ

hatásokat, idõciklusokat és áramlatokat pedig nem

tudjuk kellõképpen kihasználni. Az is elõfordul,

hogy valaki a numerológia ismerete nélkül is

jól felhasználja a számára kedvezõ feltételeket és

idõciklusokat. Ösztönszerûen vagy talán a „hatodik

érzékével’ valahogyan megérzi, hogy mikor mit

kell, és mit nem kell tennie ahhoz, hogy boldoguljon

az életben. Ezekre joggal mondhatják azt, hogy

szerencsések. Viszont a numerológiának az a célja,

hogy ebben a vonatkozásban tájékoztatási nyújtson

azoknak, akik kevésbé szerencsések. Akik úgy érzik,

hogy tehetségük, szorgalmuk és becsületes,

kemény munkájuk alapján többet kellene kapniuk

az élettõl, mint amennyit esetleg elértek. Csodákat

azonban nem szabad várnunk. Nem remélhetjük

azt, hogy a numerológia ismereteinek a birtokában

most már mindannyian gazdagok, egészségesek

és boldogok lehetünk máról-holnapra munka és

erõfeszítés nélkül. Ezt nem teszi lehetõvé a számok

szimbolikus rejtett jelentõségének az ismerete.

Csak arról lehet szó, hogy jobban megismerjük önmagunkat

és embertársainkat, képesek legyünk sikeresebben

alkalmazkodni feleségünkhöz, férjünkhöz,

gyerekeinkhez, munkatársainkhoz, feletteseinkhez

és barátainkhoz. Képesek leszünk kiszámítani a sors

által részünkre felkínált érvényesülési lehetõségek

valószínû alakulását és a bennünk rejlõ adottságokat

sikeresebben tudjuk a megfelelõ idõben kamatoztatni

céljaink elérésére. A numerológíától IOO

%-os eredményt nem remélhetünk ilyen tekintetben

sem, hanem csak 65-7O%-os megbízhatóságot, és

ezt is csak akkor fogjuk elérni, ha jól megértettük

és kellõen begyakoroltuk a numerológiával kapcsolatos

számítási mûveleteket, és ha alaposan magunkévá

tettük az egyes számok vibrálás-értékének

a sajátságait.

Ezt a mélyebb tudást nem lehet megszerezni egy

numerológia könyv egyszeri elolvasásával. Aki valóban

hasznosítani kívánja a számok szimbolikus

jelentõségének ismeretét mindennapi életében az

itt megjelenõ anyagokat újra és újra olvassa el, gondolkodjon

el tartalmukon, az esetleges számításokat

jól gyakorolja be. A számítások különben nagyon

egyszerûek, s nem igényelnek semmiféle matematikai

tudást az elemi iskolás számtanon kívül, csak

figyelmes munkát. Mert ha számolási hibát követünk

el, akkor már eleve nem várhatunk jó eredményt.

Ha megtanuljuk helyesen alkalmazni a numerológia

iránymutatásait mindennapi életünkben, akkor

– annak ellenére, hogy azt csak 65-7O%-ig tekinthetjük

megbízhatónak – egy értékes segédeszközhöz

juthatunk, amelynek felhasználásával életünket könnyebbé,

szebbé és tartalmasabbá tehetjük. Közben

a numerológia mûvelése állandó, nívós szórakozást,

tartalmas idõtöltést is jelent, mert az ember számára

nincs érdekesebb téma, mint saját maga, a saját egyénisége,

képességei és lehetõségei, saját életének

és sorsának alakulása. A numerológia módszere, a

számok szimbolikus jelentõségének az ismerete,

ehhez az érdekfeszítõ örök témához nyújt tájékoztatást.

Jármerné Baka Erzsébet

6 7


„Tetszik a maszkom?

Csupaszin festék.

Belátsz-e mögé,

hol vagyok én?”

(N.Horváth Péter: Látsz-e?)

A témával kapcsolatos cikksorozatunkból

láthatóvá válik, hogy e tudomány nagy segítség

lehet annak a kezében, aki azt alaposan

megtanulja és képes alkalmazni a mindennapokban.

A már meglévõ hivatáshoz (pedagógusok,

humánpolitikai szakemberek,

cégvezetõk) is nyújthat egy kiegészitõ tudást,

amely az adott alapfelkészültséghez hozzátesz

még egy pluszt, plasztikusabbá és mélyebbé

téve ezzel a személyiség megismerését.

Amikor valakiben felmerül az igény, hogy e

területet megismerje, két eset lehetséges. Az

egyik, hogy olyan helyen dolgozik, ahol érzése

szerint, jól tudná alkalmazni a mindennapi

tevékenységében, mintegy kiegészitve azt és

így még pontosabb képet tud kapni a személyiség

strukturáiról.

A másik eset, amikor ugy általában a grafológia

iránti érdeklõdés viszi az egyént valamelyik

iskolába, vagy szellemi mûhelybe. Amikor

az alkalmazási területeket megismeri jön

rá, hogy némelyik hasznosan illeszkedik tevékenységéhez.

Például egy nagy család esetében

a gyermek nevelését megkönnyítheti

az Anya vagy az Apa grafológiai képzettsége,

vagy ismerete.

Ha tehát a családban van egy hozzáértõ Édesanya

vagy Édesapa tudja követni gyermekeinek

harmónikus, az életkornak megfelelõ

személyiség fejlõdését. Észreveheti a problémás

helyzeteket, de még azt is, ha valamelyik

tantárgy, esetleg környezet szorongást vált

ki a gyermekébõl. Ahogy a gyermeki lélek

fejlõdik, alakul, úgy ezek a változások megjelennek

a papíron és még a beszélgetéseknél

is pontosabb képet adnak az értõ szem

számára.

A szülõ gyermeke kézírása által hamarabb értesülhet

a pubertáskor érkezésérõl és felkészülhet

a viharokra, mint ahogyan az valójában

bekövetkezik. De gyermeke túlterheltségérõl,

vagy szabadidejének bõséges voltáról is tájékoztat

a kézirás.

Most lépjünk ki a családi keretek közül, de

még maradjunk a gyermekkornál:

A grafológiai ismeretekkel is rendelkezõ

Pedagógusok már kora gyermekkorban,

egészen az irás tanulás kezdetén fel tudják

mérni, hogy milyen a gyermek munkához

való viszonya. Ugyanis amikor még „éretlen”

az irás akkor még, mint a munkatevékenység

tárgyát vizsgáljuk. Ilyenkor még nem jellemrajz

készül a gyermekrõl, de vizsgálható

a korosztálynak megfelelõ feladathoz való

hozzáállás, fáradtsági jelek, monotónia tûrés,

igényesség, megoldási színvonal, a hibázások

és ezek javitási módja, stb.

A Tanár a kézíráson keresztül, többek

között, a tanuló viselkedésének hátterére

kaphat útmutatást, mert nem egyszer a gyenge

teljesitmény mögött családi problémák

állhatnak, melyet megfogalmazni sem

képes még a gyermek.

A Pályaválasztás idõszakában válik igazi

kinccsé ez a tudás az értõ kezekben, ugyanis

a képességek és adottságok jó feltérképezése

megmentheti a továbbtanulásra jelentkezõt

attól, hogy hibás döntések eredményeképpen

végállomás helyett zsákutcába kerüljön.

Minél korábban tud a választott hivatáshoz

kötõdni az ifjú ember, annál eredményesebb

lehet a felvételi, mert érdeklõdését már idejében

tudja fókuszálni az adott területre.

A Személyügyi grafológia is egy olyan

alkalmazási terület, ahol a gyakorlat egyre

jobban igazolja az iráselemzés létjogosultságát.

Mindazoknak tehát, akik munkájukból

adódóan, pl. mint munkaerõgazdálkodók,

a hozzájuk kerülõ jelöltek pályázatainak elbirálásával,

illetve felvételével foglalkoznak

fontos lehet, hogy gyors és pontos képet

kapjanak, még a döntõ beszélgetés elõtt a

leendõ munkatársról.

Természetesen ma már nemcsak a személyzeti

munkával foglalkozó szakemberek számára

fontos ez a tudás, hanem mindazoknak

is, akik cégük részére munkatársat választanak

ki a jelentkezõk közül. Ez lehet éppen

a cégvezetõ is, vagy egy gyakorlott, jószemû

vezetõ munkatárs.

De gondoljunk az egészen kis vállalkozásokra

is, ahol munkatárs felvétele válik szükségessé,

vagy a társulásokra, amikor egy közös

cél megvalósitására fognak össze a felek, pl.

mint üzlettársak. Mennyire nem mindegy,

hogy a „szekér” egy irányba halad, vagy hol

erre, hol arra aszerint, hogy egy felé huzzák

vagy nem. Lényeges tehát idejében megismerni

azokat a személyiség vonásokat, melyek segítik,

vagy nehezítik az együttmûködést.

A felvételi beszélgetéskor fellépõ izgalmat,

feszültséget is el lehet kerülni egy iráselemzéssel

és elõnye még, hogy a kliens igényei

és kérdésfeltevései szerint készülhet el az

analízis.

Az üzleti életben az is fontos lehet, hogy

milyen tárgyalási stratégiát dolgozzunk ki ahhoz,

hogy számunkra kedvezõ eredményeket

érjünk el. Az irás ismerete ehhez is hozzásegíthet.

Párkapcsolatok vizsgálatakor gondolhatunk

a társközvetitõ irodák jelentkezõire,

miszerint a grafológus szakember bevonásával

megelõzhetõ több hiábavaló próbálkozás.

Ugyanis szerencsés lehet, ha a kapcsolat

elmélyülése elõtt már tisztában vannak a

felek azzal, hogy mire is számíthatnak… A

már kialakult párkapcsolatoknál is – fõleg

döntéshelyzet elõtt – eredményes lehet az

irásvizsgálat, mert hasznos útmutatót kaphatnak

a partnerek, lerövidítve a megismerés

keserves, vagy örömteli utját.

A mindennapi élet gyakorlatán kívül még számos

olyan területe van az írásvizsgálatnak,

mely alkalmazások nagy segítséget jelentenek

abban, hogy megfelelõ diagnózis, vagy szakember,

vagy ítélet szülessen illetve kerüljön a

megfelelõ helyre. Pl. a fegyveres testületekbe

való felvételkor, a kriminalisztika területein,

a mentálhygiénében (lelki egészség), klinikumban,

grafoterápiában, stb.

A grafológus számára soha szem elõl nem

téveszthetõ körülmény az, hogy csak annak

az embernek az írását szabad vizsgálni, aki

ahhoz hozzájárulását adta, vagy tud róla. A

grafológusi titoktartás kötelezettsége védi a

vizsgált személyt. Az etikai felelõsségtudat

lényege az is, hogy semmi olyat nem tárhat

fel, vagy közölhet a szakember megbizójának,

ami nem a tárgyhoz tartozó, vagy árthat

a vizsgált személynek.

Gyakran nehéz élethelyzetben lévõ, nehéz

döntések elõtt álló ember kéri a tanácsot az

iráselemzést végzõtõl, ezért mindig tiszteletben

kell tartani a lélek sérülékenységét, a személyiségi

jogokat, éppen ezért a szakembert

soha nem vezethetik hatásvadász momentumok.

Utasi Ilona

8 9


A duál párkapcsolatok

Egy elgondolkodtató kérdés. A

duál az egy egészen érthetõ dolog.

Minden valószínûség szerint

a dualitásra utal. Ez a szó latin

eredetû. Jelentése kettõs, illetve

valamibõl kettõ van. Amennyiben

az ezoterikus dualitásról

van szó, akkor is kettõst jelent.

Amikor pedig hozzá, illetve mellé

tesszük a párkapcsolatot, egy

nagyon zavaros valamivé válik.

Mondhatnám erre azt is, hogy

ez nem probléma, mivel csak

keveseket érint. Azonban ez így

nem igaz. Mégpedig azért, mert

minden ember számít. Na

meg még jobb az elején felhívni

a figyelmet arra, hogy valami na

gyon zavaros. Hiába vannak írások,

különösen egy olyan könyv,

amelybõl ezt az egészet szedték,

bár szinte meg sem említik. Ennek

a könyvnek a címe a Szellem

Élete írója pedig Domokos

Pál. Mûve elõször 1928-ban került

kiadásra. Ennek a könyvnek

van egy alapvetõen nagy problémája.

Mégpedig az, hogy Domokos

Pál nem egy független ember.

Nem független, mert egy

egyház elkötelezett papja. Ez

természetesen önmagában nem

baj. Az viszont igen, hogy a katolikus

egyház tanításaira alapozza

mûvét. Egyébként írásának

címéhez hozzá teszi, hogy

ez nem más, mint evangéliumi

tanítás a XX. századi világosságában.

Az Õ részérõl teljesen

korrekt. Hol van hát a hiba? Na

meg persze kiben? Természetesen

abban, aki ezt ma tanítja.

Joggal merül fel a kérdés. Miért?

Többek között azért, mert

nem mondja meg az embereknek,

hogy hittan órát tart és a la-

bilis embereket belerángatja egy

keresztény egyházba. Esetleg

annak érdekében, hogy sok embert

maga mellé állítson, netán

a katolikus egyház megbízásából?

Napjainkban az egyik legrosszabb

dolog a spiritualitás,

és az ezotéria területén, amikor

valaki, mindent egy egyház

tanításain keresztül értelmez.

Már már beteges kényszert érez

arra, hogy annak alárendelje,

megfeleltesse. Legyen ez akár a

keresztény egyházak Bibliájának

való megfeleltetés esetleg

a Talmudból kivett információ.

Az emberek számára egyik sem

jó. A spiritualitás nem egyenlõ

sem a Biblia, sem a Talmud

tanításaival.

Érdekes módon az utóbbi idõben

senki sem veszi elõ azokat az

írásokat, amelyekben le van írva

a magyar nép õsi vallása és azt

kezdené el tanítani. Gondolok

most itt a Zend Avesztára. Nem

más ez, mint a zoroaszteriánizmus

könyve. Ha tetszik, Bibliája.

Ez teljesen magyar. Ha tetszik, a

Hun Nemzet Könyve. Fordította

Zajti Ferenc. Visszatérve

a duál párkapcsolat megvilágosításához,

el kell mondanom,

hogy abban a formában, ahogy

ezt elõadják, egyszerûen hamis

és tévedésbe ejtõ. Jómagam is

nem egyszer találkoztam olyan

emberekkel, akik azt állították,

hogy õk csak akkor nõsülnek

meg, illetve mennek férjhez, ha

megtalálják a duáljukat. Szép,

szép, de végül is mi az? A ,,tanítás

szerint”, amikor a lélek az

anyagi világokba kerül, akkor

egyszerûen kettészakad. Mondja

Domokos Pál. Nevezetesen az

egybõl kettõ lesz, mégpedig úgy,

hogy mindkettõnek más lesz a

polaritása. Az emberi lelkeknek

pedig az a feladata, hogy megtalálják

elveszett részüket, hisz

csak így élhetnek boldog életet

mehetnek a menyországba. Õ,

mármint az író hozzáteszi még

azt is, hogy az elszakadás oly

erõvel történt, hogy az egyiket az

egyik csillagvilágba, míg a másikat

egy másik csillagvilágba repí-

tette. De ez nem igaz. Mégpedig

azért, mert pontosan tudjuk azt,

hogy a Léleknek nincs polaritása.

Nem beszélve arról, hogy

nehogy már valaki azt gondolja,

hogy az anyagi világ egy fikarcnyit

is hatni bír a transzcendens

lélekre. Túl azon, hogy nincs

polaritása, lévén transzcendens

úgymond neme sincs.

Ha meg nincs neme, akkor igazából

nincs se férfi, se nõ. A

nemiség, mármint a férfi és nõi

testek pusztán azért vanak, hogy

egy testetöltõ léleknek legyen

egy „jármûve”, amolyan autója.

Ezek után aztán végképp érthetetlen,

miért butítják az embert.

Csak, hogy a tanítójuknak jó legyen?

Bármennyire is fájó dolog

ez egyeseknek, nem lenne baj

ha feladnák a duál párkapcsolatok

hajszolását. Persze a nagy

keresgélés sem mindig rossz.

Ma te vagy a duálom holnap netán

más. Elvégre csak keresem a

párom. Nem igaz? Igaz ebbe jó

néhányan belerokkantak már

és rokkannak is még.

Tehát bátran levonhatjuk azt a

következtetést, hogy dualitás

csak ott van, ahol anyag van. Ezt

minden spirituális tanítónak ismernie

kell. Amennyiben pedig

nem ismeri, az ne tanítson, mert

csak kárt okoz. Jelen esetben is

ezt teszi.

Bodor Ernõ

10 11


Gyógytea receptek

1. rész

1. TOROKGYULLADÁS

Három napon keresztül naponta ötször

étkezés után öblögetni kell a

torkot, holt vízzel gargalizálni, utána

minden alkalommal 2,5 dl élõ vizet

kell meginni.

Általában az elsõ nap elmúlik a láz, a

harmadik napra teljesen megszûnik a

betegség.

2. GYULLADÁSOK - általában

Belsõ gyulladás esetén 2 napon keresztül

holt vizes borogatást alkalmazunk.

3. IZÜLETI FÁJDALMAK

A) 1 púpozott evõkanál rizst 2 dl hideg

vízbe beletesszük, felforraljuk,

leszûrjük, lemossuk hideg vízzel,

majd ugyanezt az eljárást még 6 x

megismételjük. Kb. 3 evõkanálnyi

mennyiség lesz belõle, reggel, délben,

este 1-1 evõkanállal együnk meg

belõle. Minden nap újat kell fõzni. 3

napon keresztül alkalmazzuk. Mellette

fûszermentesen étkezzünk.

B) Fürdõvízbe tegyünk zsurlóteát és

tengeri sót.

C) almaecet és méz

4. MÁJ BETEGSÉGEI

Négy napon keresztül naponta 4 x 1

dl vizet kell inni, az elsõ nap csak holt

vizet, a 2, 3, 4. nap élõ vizet.

5. MAGAS VÉRNYOMÁS

Naponta 2 x 1 dl holt vizet kell meginni

egészen addig, míg a vérnyomás

be nem áll a megfelelõ szintre. Ha

már beállt, tovább nem kell inni. Ha

késõbb újból magas a vérnyomás,

újra lehet kezdeni.

6. ALACSONY VÉRNYOMÁS

Naponta 2 x 1 dl élõ vizet fogyasztunk

közvetlenül evés elõtt.

7. SEBEK

A sebet holt vízzel kell megmosni,

majd 3-5 perc után rácseppenteni az

élõ vizet. Utána naponta 5-6-szor

csak élõ vízzel kell öblögetni.

Nem szabad, hogy a víz egyfolytában

rajta legyen!

8. ARANYÉR

A) 1-2 napon keresztül

reggel holt vízzel kell a sebet

(aranyeret) megmosni,

utána élõ vizes borogatást

(tampont) kell tenni rá.

B) Jó avas szalonnából egy darabot

levágunk, a külsõ sós részét

levágjuk, ideális hidegen kúp alakúra

formálni, és kúp-szerûen használjuk.

Ez felszívódik a szervezetbe, és rövid

idõ alatt hatásosan gyógyít. Avas zsír

is jó.

9. BÕRBETEGSÉGEK

Pattanásos, mitesszeres bõrre hatásos

pakolások:

A) A pattanások elmúlhatnak, ha a

bõrre nyers reszelt burgonyából és

nyers, apróra vágott (vagy reszelt)

fehérkáposztából pépet készítünk,

az arcra kenjük maszkként, 20 percig

rajta hagyjuk, utána langyos kamillateával

mossuk le a bõrt. Naponta legalább

egyszer alkalmazzuk.

B) A tisztátalan bõrt gyógyítani lehet,

ha reggel és este az alábbi gyógymódot

alkalmazzuk: meleg vízzel benedvesített

helyre ecetes tormát teszünk,

10 percig hatni hagyjuk, utána langyos

vízzel leöblítjük. (A házilag frissen

készített ecetes tormát 10 napon

keresztül szobahõmérsékleten táruljuk,

csak ezután használjuk fel.)

C) Ha az arcbõr mitesszeres, akkor

az egész arcot olívaolajjal bekenjük

egészen a hajig, fél óráig hagyjuk

hatni amíg feloldja a

faggyúmirigyeket, majd

fehér mosószappannal

jól lemossuk, és durva

törölközõvel megdörzsöljük.

Naponta

kétszer, reggel és este

alkalmazzuk.

Fontos: Akinek pattanásos,

mitesszeres a

bõre, lehetõleg kerülje

az alkoholt, kávét, kakaót,

csokoládét, nikotint, sajtot,

disznóhúst és a füstölt ételeket.

Fûszer és zsírszegény étrend ajánlott,

pl. gyümölcsök, zöldségek, joghurtok,

túró, korpás termékek. Ajánlott

naponta néhány szem mandulát a

belsõ héjával együtt megenni.

Életerõ felélesztéséhez hatásos

italok:

A) Reggel éhgyomorra 1 kávéskanál

sört vagy szeszélesztõt kevés vízzel

lenyelünk.

B) Célszerû néhány héten át reggel

és este az alábbi teakeverékbõl 2-3

csészével meginni:

- nyírfalevél vagy csalántea

- bodzalevéltea (fekete bodza)

- martilapu vagy kamillatea

- gyermekláncfûgyökér

- cickafarktea

- kökényvirágtea

A teákat lehet váltogatva fogyasztani.

Az árvácskateából azonban nem szabad

naponta 1 csészénél többet inni.

C) Aki sok uborkalevet vagy tejet iszik,

hozzásegíti bõrét a tisztuláshoz.

D) Segíthetjük a pattanások elmúlását,

ha naponta az alábbi keverékbõl 1

púpozott teáskanálnyit 1 pohár tejbe

keverve fogyasztunk: 30 g élesztõ, 10

g kamilla és 10 g lenmag.

E) Ha naponta 1 dl sárgarépalevet

vagy 2 nyers reszelt sárgarépát fogyasztunk,

ez kedvezõen hat tisztátalan

bõrünkre.

10. BÕRBETEGSÉGEK - szemölcs

A szemölcs házilagos kezelése csak

akkor ajánlott, ha már bõrgyógyász

látta, és nem ellenzi a kezelést!

A) Ha a szemölcsöt naponta az alábbi

szerekkel bekenjük, néhány hét alatt

elmulaszthatjuk:

- méz és tojásfehérje (vagy tojásfehérje

helyett fügés tej)

- kréta és körömvirágkenõcs (vagy körömvirágkenõcs

helyett ricinusolaj)

B) A nehezen múló szemölcs a

következõ kezelésre megszûnik: Tegyünk

a szemölcsre egy kis darab banánhéjat

úgy, hogy a banánhéj belsõ

része kerüljön a szemölcsre, és kössük

be. Ugyanilyen hatású, ha a kezelést

friss kerti bab belsõ héjával vagy

egy darabka ecetbe mártott citromhéjjal

végezzük. A kötést mosdás vagy

fürdés után kell cserélni.

Kovács Tibor

12 13


Bevezetés a rituális

mágia gyakorlatába

1. rész

Elõszó

Rituális mágia már az õskorban létezett,

azonban csak a szûkebb

környezetre hatottak a kezdetleges

praktikák sikerrel. A nagyobb erõk

felett az elsõ mágusoknak semmiféle

befolyásuk nem volt, és ezeket

a számukra oly pusztító hatalmakat

csupán egyféle módszerrel lehetett

megfékezni: áldozatok felajánlásával,

azaz engesztelõ mágiával. Ez

a szertartásforma késõbb kivált a

mágikus gyakorlatokból és az alakulófélben

lévõ vallások praktikái

közé került. Mivel a kialakuló papság

egyedüli feladata az istenekkel

kapcsolatos különféle tennivalók elvégzése,

lassan a termeléstõl, a mindennapok

rohanó világától elkülönül.

A külvilágtól való elszakadás és

csakis az istenekkel való foglalkozás,

az elmélkedés automatikusan

a belsõ világ figyelése felé terelte a

papokat. Olyannyira erõssé vált ez a

szemlélõdés, hogy egyes vallási tanítók

szerint az istenek közé emelkedés

már csakis belsõ utakon érhetõ

el, azaz misztikus formában.

A technikai fejlõdés, az anyagi javak

felhalmozódása és az ezekbõl

megteremtõdött földi jólét és biztonság

idõvel egyre jobban elfordította

az ókori társadalmak egyes

rétegeinek figyelmét az istenekrõl.

Természetesen ez hatással volt a

papi életre is. A tökéletességhez

vezetõ belsõ szertartásokból, misztériumokból

külsõ rituálék váltak. Az

egyes vallások nagy prófétái, szentjei

anyag felett alkotott gyõzelmét,

misztikus élményeit elmondó tanító

célzatú történetek (eposzok, mítoszok

és késõbb ezekbõl kialakuló

legendák és népmesék) egyre több

külsõségben is helyet kapnak, mígnem

bizonyos szent napokon (ünnepeken)

elõ is adták õket. Így válik

a nagy történetek tanító célzata jellegtelen

külsõséggé.

Azonban a külvilág felé fordulás

nem minden esetben végzõdött

eredménytelenül. Sok belsõ papi

rituáléból hatásos külsõ szertartás

keletkezett. A mágikus szertartásokkal

szemben, amelyeket legmagasabb

szinten még ekkor szintén egyes

papi csoportok gyakoroltak, ezen

szertartások lényegesen hatékonyabbak,

hiszen nem mágikus, hanem

misztikus erõkkel dolgoznak.

A papok között egyre többen voltak

olyanok, akik megszerzett tudásukat

hatalmi törekvéseik elérésére kívánták

felhasználni. Megindult a misztikus

erõk, az univerzális energiák,

mint például az elemi erõk mágikus

felhasználása. Innentõl kezdve a rituális

mágia három formájáról, ha

úgy jobban tetszik, fokozatáról lehet

beszélni, ám ezek nem választhatóak

el élesen egymástól.

Az elsõ formánál a mûveletek hatásosságát

a mágikus eszközök

(kard, pálca, kehely, lámpás, kör

stb.) valós, ma még tudományos

megközelítésbõl abszolút ismeretlen

mûködése váltja ki. Az eszközök

mûködésére vonatkozó okkult ismeretek

mára már teljesen elvesztek

vagy csupán töredékesen ismertek.

Míg a pálca néhány konstrukciójának

mágikus hatásmechanizmusáról

viszonylag sokat tudunk, így például

az úgynevezett kristályerõrudak

mûködésére nézve vannak feltételezéseink,

addig a kard mûködésérõl

ismereteink igen hiányosak és csupán

használatára vonatkozó adatok

ismertek.

Második fokon a rituális

mágia körében

alkalmazott

eszközöknek

az õket használóra

nézve

k ö z v e t l e n

pszichikai

hatása is

van.

H a r m a d i k

fokon az eszközök

csupán

gondolati szinten

vannak jelen,

használatuk imaginatív

úton létrehozott

„belsõ mûhelyekben” történik.

Ezen a szinten már nem beszélhetünk

tisztán rituális mágiáról, hiszen

az eszközök és a hozzá tartozó

ceremóniák már nem fizikai, hanem

szellemi szinten nyernek alkalmazást.

A harmadik fokozat után már

nincs is értelme rituális mágiáról

beszélni, a mágusnak nincs többé

szüksége eszközökre és ceremóniákra,

hiszen a létrehozni kívánt hatásokat

ezen mankók nélkül is meg

tudja már valósítani.

Jelen írás nem kívánja a rituális

mágia egész területét bemutatni, a

máig létrehozott szertartások óriási

száma, fajtája és variációja mellett

ez amúgy is lehetetlen próbálkozás

volna. Nem tárgyalja külön-külön az

elõbb ismertetett fokozatokat sem,

egyrészt a meglévõ hiányosságok

miatt (mint például az elsõ fokon),

másrészt a fokozatonkénti tárgyalás

a rituális mágia taglalásának értelmi

szétesését eredményezné. Viszont

tárgyal néhány könnyen

megérthetõ és gyakorlati

szinten

hamar elsaj

á t í t h a t ó

d o l g o t ,

melyek a

r i t u á l i s

m á g i a

alapjait

képezik

és el-

sõdleges

feladatuk

a közvetlen

k ö r n y e z e t

feletti mágikus

uralom megszerzése.Mindemellett

megvilágításba kerül a

rituális mágia eszközhasználata és a

misztika közötti kapcsolat is.

A mágia ugyanis néha sokkal többet

nyújthat, mint egyszerû hatalmi

törekvések kielégítését. Mûveleteit

megfelelõ módon alkalmazva a tökéletesség

elérésének alapzatát

szolgáltatják.

(folytatás következik)

14 Szakács Tibor 15


CSILLAGMITOLÓGIA,

CSILLAGHIT

2. rész

Magának a Napút téridõ-rendszerének a

kialakulása viszont csak szinkronidõben,

vagyis a Kos világhavában tételezhetõ

fel, amikor a Kos havában a Kos csillagképben

van a napfelkelte-pont. Ugyanis

több ezer évvel ezelõtt nem onnan tudták

meg az emberek, mikor van a tavaszi

napéjegyenlõség, hogy fellapozták az

azévi asztali vagy falinaptárukat, hanem

az égitestek állásából. Ha feltételezzük,

hogy a Napúton lévõ csillagképek elnevezései

kapcsolatban vannak adott

idõegységek elnevezéseivel (Kos csillagkép,

Kos hava, Bika csillagkép, Bika

hava stb.), akkor igen valószínûtlennek

tûnik, hogy mondjuk az Oroszlán

vagy a Bak világhónapban a tavaszi

napéjegyenlõséggel induló 30 napos

idõegységet Kosnak nevezzék el. Vagy mi

indokolta volna, hogy a Kos havában a

napfelkelte-pont hátterében lévõ csillagképet

ne Kosnak, hanem Oroszlánnak,

Baknak vagy bármi másnak nevezzék el.

Ez csak akkor történhet meg, ha a csillagképek

elnevezéseit már emberöltõk

során megörökli egy népcsoport, miközben

tanúja lesz a csillagképek folyamatos

elmozdulásának. Ne felejtsük el, hogy a

precessziós elmozdulás igen lassú, a napfelkelte-pont

72 év alatt tesz meg 1°-ot az

égbolton. Ez egy emberi élet idõhossza.

A világegyetemnek ez a mozgása csak

emberöltõkön keresztül továbbadott, átmentett,

megöröklött tapasztalat, tudás

birtokában vehetõ észre, rögzíthetõ és

kristályosítható rendszerré.

Ez után a kitérõ után visszakanyarodva

a kérdésünkhöz, hogy milyen idõs lehet

maga a csillagászat, az asztrológia tudománya,

az a válasz a legkézenfekvõbb,

hogy legalább 28 000 éves. Ugyanis

szinkronidõ utoljára kb. 2000 évvel

ezelõtt volt, de a Napútról és egyéb csil-

lagászati ismeretekrõl több mint 7000

éves adataink vannak, így logikusan

következik, hogy egy 26 000 éves világévet

már megjárt a rendszer. Csak így

magyarázható, hogy Mezopotámiában

már ilyen magas szinten mûvelték ezt a

tudományt.

Eddigi tudásom szerint nincs még egy

olyan tudomány, amelyik ilyen nagy

múlttal rendelkezne, melynek gyökerei

ilyen messzire nyúlnának az idõben, s

eredményei ennyi ideig megállnák helyüket

a tudományos világban, mint a

csillagászat, vagy nevezzük inkább csillagvizsgálatnak.

Ez az elnevezés azért

jobb, mert a modern természettudományok

megjelenéséig az asztronómia

és az asztrológia egyetlen tudománynak

számított. Hiszen mind a kettõ a csillagokat,

bolygókat vizsgálja, csak az egyik a

fizikai vonatkozásukat, tömegüket, helyüket

az égbolton, mozgásukat, pályájukat

stb., a másik szempont pedig a földi

életre irányuló hatásukat. A két vizsgálati

szempontot egymástól elválasztani

s egymással szembefordítani a modern

tudományos felfogás nagy ballépése

volt. Ugyanis csillagászati ismeretek nélkül

nem lehet horoszkópot sem felállítani,

sem értelmezni, de a csillagászati

tények ok és cél nélkül való megfigyelése,

összegyûjtése adatolása értelmetlen

lenne.

Az, hogy a Napnak, Holdnak hatása van

a földi életre, tagadhatatlan, hiszen nap

mint nap bõrünkön érezzük, szemünkkel

láthatjuk, a tengerek mozgásán megtapasztalhatjuk.

Ma már holdnaptárokat

is kiadnak, mert bizonyos tevékenységeknél,

fõleg a mezõgazdaságban vagy

étkezési szokásaink egészségesebbé

tételében, a gyógyításban segítséget

nyújthat, ha felhasználjuk a Hold nedveket

megmozgató hatását. Ugyanígy a

többi bolygónak és a csillagoknak is van

hatása Földünkre és ránk is, csak talán

még mûszer nincs, ami ki tudná mutat-

ni, mérni tudná ezeket a hatásokat. Ha

pedig az egyénre szabott horoszkópokat

vesszük, akkor meg kell állapítani, hogy

a pszichológia által megadott személyiségtípusoknál

jóval többrétû, árnyaltabb,

pontosabb osztályozási rendszert ad, és

nem személyiségzavaros, beteg embereken

alapul a megfigyelési és osztályozási

rendszere, hanem évezredek alatt csiszolódott,

formálódott a tapasztalatok által.

Úgyhogy mindennapi életünk során segítséget

adhat különbözõ emberi kapcsolataink

kialakításában, formálásában,

elbírálásában. Segít a másik ember tulajdonságait

megismerve elfogadni, megérteni

õt. Azt azonban már ne higgyük el,

amikor a magazinok rovataiban pl. az áll,

hogy a Mérleg e heti szerencseszámai a

17, 25, 44, 48, 72, s ne rohanjunk gyorsan

megtenni a lottón, mert ha bejönne

is, számoljuk ki gyorsan, hány felé kellene

a nyereményt elosztani, ha minden

Mérleg jegyû ember megjátszaná ezeket

a számokat.

Az ókorban még csak a kóklereket, magukat

asztrológusnak kiadó csalókat

tiltották ki a városokból. A középkori

egyház már tiltotta, üldözte magát az

asztrológiát és hasonló sorsa volt a kéz-

és íriszvizsgálatoknak, a füvek, gyógynövények

s a belõlük készült fõzetek ismeretét.

Az inkvizíció számtalan tudóst és

gyógyítót küldött máglyára vagy kínzott

halálra ilyen és hasonló tudásért, amivel

ezek a nagy tudású mágusok a közösséget

szolgálták. Ezen felül könyvtárak, feljegyzések

sokasága lett a tûz martaléka

az üldözések során.

Ma újra virágzásukat élik ezek az õsi

gyökerû tudományok, mert az emberek

rájöttek, hogy a technika vívmányai nem

pótolják az emberi tulajdonságokkal, az

emberi lélekkel, a személyiséggel, képességekkel

és tehetségekkel foglalkozó

tudásanyagot. Munkahelyek gyakran kérnek

a számítógép világában is kézzel írott

jelentkezéseket – ilyenkor szinte biztos-

ra vehetjük, hogy grafológust alkalmaznak,

és nem azért, hogy az emberek hibájára

rávilágítsanak, hanem azért, hogy

az adott munkára a megfelelõ képességû

egyént találják meg. Az asztrológiai elemzések

eligazíthatnának bennünket abban

is, hogy milyen ember lenne jó az ország

élére, avagy különbözõ egyéb hivatalokba,

azáltal, hogy az egyén tulajdonságait,

képességeit feltárva kiderülne, alkalmase

az illetõ a feladatra, a megbízatásra. Iskolákban,

pályaválasztási tanácsadókban

alkalmazva segítséget adna a diákoknak,

hogy milyen irányba induljanak el kiteljesíteni

a tehetségüket, mert azon a

területen esetleg hamarabb és könnyebben

érnének el sikereket, mint ott, ahová

esetleg csak a szülõ álmodja és tereli

jó szándékúan gyermekét.

Mivel az õsi feljegyzések és tudás igen tetemes

hányada elpusztult, elfelejtõdött

az idõk folyamán, ezért akik ezek iránt

a tudományok iránt érdeklõdnek, igen

alaposan meg kell szûrniük a kapható

könyveket, mert sok bennük a tapogatózás,

ellentmondás. Sokszor egymástól

átvesznek állításokat, melyeknek nincs

magyarázata, holott az õsi tudás egyik

jellegzetessége, hogy mindennek megvan

benne az oka.

Napjainkban azonban nemcsak az asztrológia

gyakorlata virágzik, hanem a lejáratása

is. Az ma már nem célravezetõ,

mint a középkorban, hogy az ördög

mûvének, a sátán praktikájának kiáltsák

ki, de lehet tudománytalannak, hiteltelennek

minõsíteni, kóklerségnek, becsapásnak

tartani, és a bulvársajtóban heti

gyakorisággal paródiaszerû horoszkópokat

gyártani, amit mindenki elolvas, de

senki nem hisz el, mert senkinek „nem

jön be”. Hogy is „jöhetne be”, mikor

két Ikrek vagy két Rák jegyû ember sem

azonos. Hogy miért nem, arról majd legközelebb

szólunk.

(folytatás következik)

Lõrincz Ibolya

16 17


Amit a jóslásról tudni kell

2. Rész

Jóslás cigány kártyából

Kirakjuk a kártyát és megnézzük a lapok

jelentését. Ehhez engedjük el magunkat

és nézzük meg mit mond nekünk

a kártya. Csak a spontán megérzésedre

hallgass, ne gondolkozz!! Nagyon fontos,

hogy ne a lap jelentésén merengjünk

hanem, hogy milyen kép ,,ugrik

be”. Ez jöhet képi illetve, más információ

formájában is. Ezt nevezzük intuíciónak.

Engedd át magad az érzékek világának,

zárd ki a külvilágot! Teremtsd

meg saját lelki békédet! Ha ez mûködik,

nincs többé akadály számodra. Higgy

önmagadban. Ne légy ingatag. A magabiztosság

az egyik legfontosabb dolog

az érzékek kibontakoztatásában. Ezáltal

a harmadik szemed is mûködésbe

léphet, ami segíthet, problémáid és a

világ mûködésének megértésében. Vagyis

ha magabiztos, kitartó, szorgalmas

„diák” vagy elsajátíthatod az érzékek

birodalmának használatát. Vissza az õsi

tudáshoz. Remélem e kis írás sokatok

számára segítségetekre lesz.

Kirakási módok

2 15 6 16 10

1 3 5 7 9 11

4 13 8 14 12

Múlt: 1,2,3,4

4,13,8,14,12

4,3,15,5,8,13

Jelen: 5,6,7,8

1,3,5,7,9,11

13,5,6,7,14,8

Jövõ: 9,10,11,12

2,15,6,16,10

8,7,16,9,12,14

A kirakás elõtt, mint mindig feltesszük

a kérdésünket, hogy mit szeretnénk

megtudni. Bármivel is jósolunk

egyszerûen programot adunk a

dolgoknak, és erre meg jön a válasz.

Ebbõl a kirakási módból megtudhatjuk

a múltat, jelent, jövõt. Mint ahogyan,

az látható háromféle képen nézhetjük

meg a múltat, jelent, jövõt, amik összefüggnek

egymással. Tehát minden egyes

esemény 16 lapból olvasható ki.

Úrhegyi Alexandra

Szerelmes nõ

Személy jelölõ, jelentheti önmagát

ha kérdezõ nõ, illetve

ha férfi a kérdezõ a párját a

nagy õt. Lehet fiatalabb nõ.

Szeretõ

Férfinél jelenti a kérdezõt

magát vagy ha nõ az illetõ,

annak párját. Vagy fiatalabb

férfit.

Özvegyasszony

Idõsebb nõt jelent. Lehet

családtag, jelenti az édesanyát,

anyóst.

Özvegyférfi

Kérdezõnél idõsebb férfit jelent.

Apát, apóst, idõsebb férfi

rokont jelenthet.

Katonatiszt

Hivatalos személyt jelent, illetve

hivatalos ügyet.

Gondolat

Elméleti gondolkodású, intellektuális

típus, kapcsolatban

instabil jelleg.

Vágy

Vágyait, érzéseit elfedi. Stabilitásra,

szabadságra vágyik.

Szexualitása korlátozott,

amennyiben más mellette

álló lapok nem mutatják.

Szomorúság

Bizonytalanság, érzelmi döntésképtelenség.

Lelkész

Papot, lelki tanítót, spiritualitást,

mély belsõ gondolatiérzelmi

állapotot jelenthet.

Megbízhatóságot, kérdéskor

jelenthet lelki problémát.

Halál

Önmagában nem jelent halált.

Erõsítõ lap, valaminek a

lezárását is jelenti.

Örvendezés

Ünneplés, boldogság, harmónia,

valamilyen összejövetelt

mutat.

Hûség

Megbízhatóság, ragaszkodó,

kitartó személyt jelöl.

Szerelem

Érzelmek, szeretet.

Pénz

Gazdagság, bõség, anyagi javak.

Váratlan öröm

Váratlan pénz nyeremény, váratlan

öröm.

Ajándék

Sors szerû ajándék, lehet

anyagi, illetve lelki.

Szerencse

Optimizmust jelent, terveink

megvalósulnak, álmaink beteljesednek.

Remény

Tengeren túli utazást jelenthet,

ha az utazás lap mellett

jön ki.

18 19


A testbõl való kilépés

technikája

Elõször is azzal kezdeném, hogy minek,

miért? Nem mondom,hogy nem

jó, de azért nem annyira. Na meg aztán

már annyi dolgot hallott az ember

errõl, hogy nem is igazán hisz benne.

Vagy mégis? Egy dolog azonban biztos.

Meg lehet csinálni. Tudom. Én már

megcsináltam. Nem mástól hallottam.

Ezért aztán elmesélem, elmondom,

hogy hogyan történik. Na meg a veszélyeit

is, mert hogy van neki. Errõl

úgy tudom nem igen beszélnek. Pedig

kell. Kell, hogy az ember tudja minek

milyen következményei lehetnek. Ja

és hogy ne feledjem elmondom azt is,

hogy mi a helyzet az idõvel, mármint

azzal, hogy mennyi ideig gyakoroljon

valaki.

Amikor nekem elõször elmesélték

ezt az egészet, 1985-öt írtunk. Ekkor

hallottam, hogy hogyan kell megvalósítani

a testbõl való kilépésnek azt a

formáját, amikor amúgy a fizikai test

érintetlenül és mozdulatlanul marad

egy bizonyos helyzetben. Elmagyarázták

szépen lassan, hogy mi kell tennem.

Teljes mértékben megértettem

mindent. Késõbb azonban rá kellett

jönnöm, hogy ez nem így van. Miért

is? Azért, mert akkor még nem tudtam,

hogy amikor a fizikai testemet elhagyom,

akkor ott kint mi vár rám. Látszólag

ugye tudod, hogy mi történik,

hova mész. Azonban ez még mind kevés.

Kevés, mert nem mondták el azt

az igen egyszerû dolgot, hogy a testelhagyás

után mit fogsz látni. Ámbár

nekem akkor elmondták, hogy amikor

kint vagy, akkor teljesen ugyanúgy nézel

ki, mint egyébként. Szóval, ha fekvõ

helyzetbõl indítod a kilépést, akkor teljes

mértékben megõrzöd az emberi

alakod. Ez így nagyon jól hangzik, de

egyáltalán nem biztos, sõt mondhatni

semmi garancia sincs arra, hogy ez

mindenkinél így is zajlik le. Hogy ez

miért fontos? Azért, mert ha már sikerül

elhagynod a fizikai testet, jó lenne,

ha azt az akkor keletkezõ új élményedet

nem úgy kellene megõrizned,

hogy nem azt kaptad, amit vártál. Mire

gondo-lok? Például arra, hogy amikor

kintrõl vissza nézel, ne az legyen a

gondolatod, jaj de csúnya vagy menj

innen. Ez a kijelentésem nem arra vonatkozik,

hogy ténylegesen csúnya az,

aki kilép, hanem arra, hogy mivel nem

korrekt a felvilágosítás meglepõdsz. Ezt

így elég nehéz leírni de le kell, hogy a

gyakorlókat minél kevesebb meglepetés

érje. Maga a kilépés gyorsan zajlik

le. Minden testi fájdalom nélkül. Amikor

sikerül kilépned, akkor egy igen

érdekes dolog történik. Mármint ha

visszanézel az otthagyott fizikai testre.

Rádöbbensz arra, hogy ami ott fekszik,

az nem Te vagy. Hiszen Te kint vagy.

Igen, szabad vagy. Ekkor pedig majd

szép lassan rájössz arra, hogy tudsz

mozogni is. Változtathatod a helyzetedet.

Azonban ez a helyváltoztatás

nem olyan, mint a fizikai. Itt ugyanis

nincsenek korlátok. A tested, amit

amúgy normális körülmények között

magaddal cipelsz, ott van, ahol hagytad.

Ahol levetetted. A formád, pedig

olyan, amilyen. Lehet, hogy megõrzöd

az emberi formád, lehet, hogy nem.

Lehetsz olyan , mint a bárányfelhõ de

lehetsz gömb formájú is. Tehát soha

semmilyen körülmények között se

várd el, hogy ilyen vagy olyan leszel

mégpedig azért, mert ha a történések

nem válnak valóra, nagyon megnehezíted

a késõbbi testelhagyást. Amikor

kint vagy, nagyon érzékeny leszel. Tehát

bármit látsz is csak a szeretet legyen

benned felé. Onnan kintrõl min-

den teljesen más. Sokfelé hallottam,

hogy a formákat összehozzák a lelki

fejlettség szintjével. Mindenkit óvok

tõle hogy ezekbõl bármilyen következtetést

is levonjon. Az az ember, akinek

sikerül a kilépés, már gyõztesnek számít

abban az értelemben, hogy õ már

pontosan tudja, nem tartozik ehhez az

anyagi világhoz. Tehát az anyagi világ

nem képes rá semmilyen formában

sem hatni. Ezért aztán olyan erõt kap,

melyet úgymond normális halandó

sosem. Mégpedig azért, mert Õ már

nem a hallomásokból táplálkozik, hanem

neki konkrét megtapasztalása

volt. Amikor a testelhagyást megkezded,

tudnod kell, hogy most épp mit

csinálsz. Például tudni kell, hogy csak

akkor kezdj neki ha szívedben nincs

félelem. Gondolataid legyenek tiszták.

Ne azzal foglalkozz, milyen védelmi

rendszereket építs magadnak. Ha ezekkel

bíbelõdsz, hagyd abba az egészet.

Nézzük csak szép sorjában mi az, ami

biztos a testelhagyásból. 1. meg lehet

csinálni. 2. Megtapasztalod a szabadságot.

3. Rá kell jöjj arra, hogy

szabad vagy. 4. Tudni fogod, hogy

sok minden nem úgy van, ahogy

azt tanították Neked. 5. Megtapasztalod,

hogy olyan mint ajtó, ablak,

falak, teljesen értelmetlenek. Amikor

pedig visszatérsz elõfordul, hogy

nehezen történik meg. Olyan, mint ha

egy sûrû tömör közegbe kellene magad

belepréselni. Ez egyáltalán nem jó

érzés. Utána érezni fogod, hogy a tested

mekkora korlát. Egyszerûen zavar.

Persze az is elõfordul, hogy szinte észre

sem veszed, amikor megtörténik.

Amivel pedig nem kell foglalkozni,

az az , hogy itt-ott, amott, ennél vagy

annál a csakránál lépj ki. Úgy is ott

fogsz kilépni, ahol számodra az adott

pillanatban a legkedvezõbb. Azonban

van még egy nagyon lényeges kérdés

a technikai kivitelezésen kívül. Mégpedig

az, hogy mennyi ideig tartó gyakorlás

után lehet végrehajtani a kilépést.

Meddig gyakorolja valaki. Erre csak azt

a választ tudom adni,hogy teljesen bizonytalan.

Az egyiknek 1 nap, a másiknak

2 hét, 1 év, bármennyi lehet.

Az általam végzett és bevált gyakorlatok.

1. Fekszem a hátamon és a

talpamnál gondolatban húzok egy

függõleges vonalat, majd pedig a

koponyatetõmnél szintén. Tehát nem

a koponyámból engedem ki, hanem

konkrétan a fejem tetejénél. A két vonal

között, amit összekötök legyen kb.

25-30 foknyi eltérés. Amikor ez megvan,

akkor belülrõl elkezdek tudatosan

mozogni, hangsúlyozom, nem a fizikai

testet mozgatom, hanem önmagam.

Amikor belül mozgom, akkor azt érzem

is. Úgy kell elképzelni, hogy erre

a talpam és fejem között levõ vonalra

akarok kijönni. Itt semmi esetre sem

szabad sietni. Tehát hagyjunk rá bõven

idõt. Ez nem 5-10 perc! Ha nincs legalább

egy óránk, hozzá se kezdjünk.

Ennél a gyakorlatnál a szem legyen

csukva. 2. Nyitott szemmel fixálom a

plafon egy bizonyos pontját. Közben

arra gondolok, hogy ott vagyok és onnan

nézem a fizikai testet. 3. Az egyik

legfurább, amikor a velem szembe

levõ falra oda vizualizálok egy kampót,

a testembe pedig egy horgot és mintegy

csörlõvel, elkezdem magam kihúzni.

Szépen lassan.

Bodor Ernõ

20 21


Meditáció és Kontempláció

2. rész

A megvilágosodás

A meditációs folyamat egyik

lépcsõfoka, ezért az elme gondos

ellenõrzését és a téma tudományos

megközelítését igényli. Olyan igazi

kontempláció és lélekkapcsolat

eredménye, mely arra mutat, hogy

mûködésbe lépett az elme második

tevékenysége is a maga egymást

követõ fázisaival. A megvilágosodás

közvetlenül a kontempláció után következik

be. Ekkor, ebben a fázisban a

tudás, amit kapunk, nem tapasztalati

úton jön létre. A lélek fénye az elmén

keresztül beáramlik az agyba, oly mértékben,

hogy elmondhatjuk, abban a

fényben mi is meglátjuk a fényt.

A misztikus behatol a külsõ forma

mögé és ott rátalál a jóra és csodálatosra.

Rudolf Otto mûvében azt

mondja, hogy a divináció vagy megérzés

az a képesség, amellyel felismerhetjük

a minden forma mögött

ott rejlõ, lényegi szentséget

és szépséget. A misztikus tehát ráérez

arra a valóságra, melyet az anyag

burka csak elrejt. Ez tehát az érzékek

útja. Most vizsgáljuk meg az értelem

útját, vagyis az elme intenzív egy

problémára vagy formaaspektusra

való összpontosítását, melynek célja

a létezés okának megismerése.

A koncentráció és meditáció révén

nagyfokú uralomra teszünk szert

az elménk fölött és megtanuljuk,

hogyan tartsuk elménket szilárdan

a fénybe. A tudatosság azután

kilép az ún. alacsony én-bõl (az agy

és elme birodalmából), s átlépünk a

kontempláció állapotába, ahol már

lélekként mûködik, s önmagára Tudóként

tekint. Ebben az állapotban

az elme szilárdan rögzül és visszautasít

minden más tudatszintrõl (például

az érzelmi és fizikai világból) érkezõ.

Semmit nem lát és semmit nem hall

csak azt, amelyben jelenleg tartózkodik.

Ebben a világban azonban hall lát

és tud és felismeri az Igazságot, amely

itt most felszabadul az anyagi struktúra

homálya alól. Ez alatt a transzcendentális

folyamat alatt pedig az elme

végig szilárdan áll a fénybe. A valódi

megvilágosodás az intellektusra, az

értelemre vonatkozik, melyet tökéletesen

el kell választanunk az érzéstõl.

A Tudó és a misztikus között az a differencia,

hogy a Tudó az értelmét

irányítja a kutatás tárgyára, ezért

útja az elme útja. A valóban megvilágosodott

ember a misztikus és a

Tudó kivételes kombinációja. A lélek

fényt gyújtva az elmében, tudást és

bölcsességet csepegtetve a várakozó

és figyelmes elmeanyagba – ami csak

a lélek kiváltsága – olyan hatást gyakorol

a valóban eggyé vált emberre,

amilyen az elméjének a minõsége.

A megvilágosodás hatására az elme

fogékonnyá válik a telepatikus kapcsolatokra.

Ez nem összekeverendõ

az asztrál síkon történõ kommunikációra

de nem egy a két agy között

történõ kommunikációval sem.

Az intiúció és a legtisztább formájában

megvalósuló telepátia azért a

megvilágosodás két eredményének

tekintendõ. Az intiúció meghatározható

úgy, mint az igazság közvetlen

megértése, amely teljesen független

a gondolkodóképességtõl és

mindennemû értelmen alapuló folyamattól.

Ez az állapot teljes mértékben

a megfoghatatlannal foglalkozik.

A megvilágosodás kihat a mentális,

az asztrális és a fizikai testre. Az irányítást

a magasabb szinteken a lélek

veszi át, amikor az elmét az intiúció

révén befolyásolja.

A lélek kapcsolódási pontja a

magasabb agyban van. Az emberi

lényben, – mondja Dibble, az

oxfordi egyetem professzora – két

különálló szervet kell elfogadnom

az intelligencia szerveként: a thalamust,

mely az ösztön székhelye és

az agykérget, mely az intellektus és

az intiúció közös székhelye. A lélek

megvilágosítja az elmét. Kitartó kontempláció

révén az Egyetemes Elme

tolmácsai lehetünk. Az ezen a szinten

levõ telepatikus kapcsolatoknak

semmi közük a médiumitáshoz és

ahhoz a sok könyvhöz, amit ma ,,inspirált

írásnak” neveznek. Ezeknek

98%-a a tudattalanból merít, illetve

kiváló mentális képességek birtoklásáról

tanúskodik, Azt tanúsítják,

hogy az ember sokra vitte és egyre

koordináltabb személyiséggé válik.

Arra azonban nem, hogy az intuíció

vagy spirituális telepátia mûködni

kezdett volna.

A fejben látható fény különféle formákat

ölthet és gyakran

csak lépésrõl lépésre

fejlõdik ki. Tehát

mondhatjuk és

mondjuk is ki,

hogy a mentálismegvilágosodásnak

szoros fizikai

összefüggése

is van. Az

inspiráció a meditáció

legmagasabb foka.

Gyakorlás

Mindenki számára hasznos e a meditáció?

El kell e vonulni az erdõbe?

A meditáció elsõ eredménye rendszerint

a hatékonyság növekedése a

mindennapi életben. Az élet dolgaiban

való komoly elmélyedés már önmagában

is koncentrációs gyakorlat

és jelentõs eredményeket hoz. Tehát

mindenkinek megéri.

Mikor? A ,,nincs idõm rá”, dõre kifogás

csupán az érdeklõdés hiányát

jelenti. Ha valamit akarunk, azt meg

is tudjuk csinálni. Törekedni kell

arra, hogy reggel végezzük a gyakor-

lásokat.

Milyen helyen gyakoroljunk? Milyen

testtartásba végezzük? Zárjuk

az áramkört. Légzõgyakorlat. Ne!

Egyenlõre. Egyébként sincs semmi

köze a spirituális fejlõdéshez. Leginkább

az asztrálsíkhoz hasznosítható

médiumi képességek kifejlõdéséhez

vezet. Mindenféleképp tárgya kell,

hogy legyen a meditációnak. Az elme

nem hajlandó idomulni a gondolathoz,

amelyre gondolni szeretnénk és

összevissza rohangál. Mindig a maggondolatra

kell koncentrálni. Az elme

mindig aktív módon az ideával foglalkozzon

és ne az összpontosításra irányuló

saját erõfeszítésével. Ez

a tevékenység kizár minden

külsõ gondolatot. Ha nem

nagyon megy, képzeld

el, hogy elõadást kell

tartanod. A szórványos

erõfeszítés sehova

sem vezet. Sõt

kifejezetten káros,

mert állandó kudarcélményteredményez.

Bodor Ernõ

22 23


Avatárok és az avatára

Ki az Avatár és egyáltalán mit is

jelent ez a szó? Nem másra, mint a

Legfelsõbb Személyre, azaz Istenre

utal. Tehát akkor, amikor önállóan

áll ez a szó, akkor tudnunk

kell, hogy Róla van szó. Amikor

pedig az avatára nevet halljuk, akkor

rögtön tudnunk kell, hogy itt

egyszerûen sima átverésrõl van

szó. Mégpedig azért, mert ilyen

nem létezik. Most mindjárt rá is

mutatok, miért. Egész egyszerûen

azért, mert az avatár, aki nem más,

mint Isten, férfi potenciál. Függetlenül

attól, hogy az Õ esetében

semmi körülmények között sem

beszélhetünk olyan dolgokról,

mint pozitív és negatív töltés. Tehát

nem osztható férfi és nõi oldalra.

Márpedig az avatára szóval épp

ezt akarják elhitetni. Gondolom,

ez nem egy tiszteletre méltó cselekedet.

Az ilyen embertõl leghelyesebb

ha azonnal elhatárolódunk, hisz

aki erre vetemedik, az mindenre

képes. Magáról Istenrõl tudnunk

kell, hogy Õ egy olyan lény, akire

semmi körülmények között sem

hat az anyagi világ. Függetlenül attól,

hogy itt van-e vagy esetleg más

anyagi világokban. Mert, hogy senki

se gondolja, hogy a Legfelsõbb

Személy csak 1-2 alkalommal volt

jelen a Földön. Az ilyen állítást

semmi esetre se vegyük komolyan,

bármelyik egyház is állítja és bizo-

nyítja. Mindez csak azt bizonyítja,

hogy tudása csak az õ egyházának

tanításaira korlátozódik. Ezért aztán

ha nem akarunk egy dogmatikus

irányvonalat magunkénak

vallani, akkor tekintsünk szét más

irányba is. A függõ helyzetek sosem

tesznek jót egy embernek. Az

viszont igen ha folyamatosan tanul

és képzi magát. Az Avatár-ról

tudni kell, hogy lévén magáról

Istenrõl beszélünk, jelenjen

meg bárhol is a világban és legyen

annak bármilyen bõrszíne,

tudnunk kell, az Õ teste semmi

esetre sem anyagi test. Ha nem

milyen? Megmondom. Lelkitest.

Valószínûnek tartom nem túl sokan

ismerik ezt a szó összetételt.

Abban viszont majdnem biztos

vagyok, hogy akik olvassák ezt a

magazint, azok tudják, hogy az ember

nem más, mint egy olyan lélek,

aki kénytelen volt egy fizikai testet

felvenni. Tehát ebbõl már rögtön

világossá válik egy pár dolog. Hogy

mik ezek?

1. Az ember nem tartozik a fizikai

világhoz. Annál sokkal több.

Õ maga a Lélek. Na meg rögtön rá

kellene jönni arra, hogy ha valami

nem az anyagi világ része, akkor az

arra nem is képes hatni. Ezek után

pedig azt is megmondom, hogy az

emberben akkor kezd el kialakulni

a halálfélelem amikor önmagát az

anyagi testtel azonosítja.

2. A léleknek, mint olyannak, függetlenül

attól, hogy az anyagi vilá-

gok valamelyikében van-e vagy

sem, egy bizonyos mérettel rendelkezik.

A védikus tanítások (jelentése

vidya, azaz tudás) pontosan

tudtunkra adják annak méretét.

Ezek szerint tehát a hajszál keresztmetszetének

10 000-ed része.

Tehát ekkora méret mellet képesek

vagyunk irányítani a fizikai

testünket. Gondolom szembeötlõ

a méretdiferencia. Ugyanakkor

azonban azt is látni kell, hogy

igazából melyik is képviseli az értéket.

Tehát ezek vagyunk mi. Namármost

az Avatár pedig bármekkorának

is látjuk, tudnunk kell,

hogy Õ teljes egészében Lélek.

Tehát földiesen szólva tömény lélek.

Mi pedig nem mások vagyunk,

mint ennek az Avatárnak, Istennek

a gyerekei. Igen. Gyerekei.

Én pedig, mivel pontosan tudom,

hogy az Õ gyereke vagyok, mint

gyerek, egyszerûen csak Apunak

nevezem. Azt hiszem ezek után

nem lenne baj, ha erre az emberek

is rájönnének. Mégpedig azért,

mert akkor nem vetemednének

arra, hogy Isten nevében gyilkolják

a valóban testvéreiket.

Lévén egy Apától származunk.

Ugyanakkor persze az sem lenne

baj, ha képesek lennének valóban

kiszûrni azt, hogy ki lehet Isten és

ki nem. Van egy-két olyan dolog,

aminek ismeretében biztosak lehetünk

ki is nem az. Isten sem nem

személy sem nem fajválogató. Ez

egy alap. természetesen van még

egy pár de ezeket most nem mondom

el. Majd késõbb. Annyit azonban

még elmondok, hogy Isten

nemcsak 1-2-3 alkalommal volt jelen

a Föld bolygón. Ez egyszerûen

nem igaz. Bármely egyház is állítsa,

bármely könyvében. Õ állandóan

jelen van de nehogy valaki azt

gondolja, hogy csak itt, a mi bolygónkon.

Amikor nem tudjuk, nem

tudatja, hogy itt van, akkor rejtett

inkarnációként van jelen. Nem beszélve

arról, hogy mint Felsõ lélek,

ez egy másik minõsége, mindenkiben,

kivétel nélkül jelen van.

Most pedig, hogy ennek a cikknek

a végére értem, elmondom mégegyszer,

hogy olyan, mint avatára,

Isten nõi minõsége sosem volt jelen

a Földön. Most sincs. Aki pedig

magáról ilyent állít, az közönséges

hazudozó és szélhámos. Egy ilyen

embertestben levõ lény biztos,

hogy csak önös érdekek miatt vetemedik

arra, hogy magát Isten nõi

formájaként imádtassa és bizonyos

információkat adjon át a ki tudja

mirõl.

(folytatás következik)

Bodor Ernõ

24 25


Õsiségünk nyomában

Mondhatnám, kis Magyar Történelem.

Most amolyan oknyomozó történeti

írást teszek le az olvasó elé. Nem másról

lesz most szó, mint arról a vallásról,

amit szintén tûzzel vassal irtottak

ki ellenségeink. ennek a vallásnak is

az lett a vége, hogy a vallásháborúk

során majdnem elveszett. Azonban

ez nem történt meg. Hála a Hun népnek.

Mégpedig azért, mert az oda való

beáramláskor azt magukkal vitték. Indiába

mind a mai napig megmaradt.

Ezzel a kis írással emlékeztetni fogom

a Kárpát-Medence lakosait. Nézze és

lássa mindenki, milyen vallást vettek el

népünktõl. Szép lassan, folyamatosan.

A késõbbiekben pedig pontosan levezetem,

hogy milyen parapszichológiai

folyamatok indultak be ennek az

áttérésnek az eredményeként. Az

természetesen, hogy miért történt az,

ami történt, sem az Õsöket, sem A

Legfelsõbb Személyt nem érdekli.

Jelen írásban a Hun néppel foglalkozunk,

annak is egyik eredeti vallásával.

Nevezetesen a zoroaszterianizmussal.

Azért mondom, hogy egyik,

mert idõben ez csak mintegy 3000

évvel ezelõtti. Mi mondhatjuk azt,

hogy csak ennyi, mert mi ennél sokkal

régebbi nép és nemzet vagyunk.

Ezek után nézzük Zoroaster vallásának

szent könyvét, a Zend Avesztát

Zajti Ferenc tolmácsolásában. Elõtte

azonban olvassuk el egy részletet az

elõszóból.

Még eddig nem volt próféta, aki oly

tiszta érzéssel s bensõséges szívbeli vágyakozással

tudott volna felemelkedni

Ura – Istenéhez, mint ahogy Zarathustra

tette, a tisztaságos törvényeknek

igaz-nagy mestere, az Istennek

kedves dalnoka és bizalmasa is egy-

ben. ,,Mindazon próféták között, akik

valami küldetéssel a világra jöttek,

akik e föld számára törvényeket hoztak,

– egy sem volt eddig, aki úgy, mint

Zarathustra, feltárta volna elõttünk a

múltat, s jövendõt. Õ megcselekedte

ezt, kinyilatkoztatva szent könyvében,

a Zend-Avesztában, ami történni fog, a

jónak és rossznak a titkát és mindazt, a

mi a világteremtésétõl a feltámadásig,

volt és lenni fog. Általa ismertük meg

a szellemek világát, Õ tanított meg az

igazságra és tõle származik tudásunk,

mi a jó és mi a rossz cselekedet…” Így

írja ezt Iránnak egy régi könyve. És

ehhez ma sem tudunk mit hozzá tenni.

Az a háromezer esztendõ immár,

mely eltelt azóta, mióta Zarathustra

fohászai elsõ ízben hangzottak volt el,

nem törölhette le hímporát, és nem

halványíthatta el sem

szépségét sem

mélységét e

gyönyörû

fohászo

k -

nak.

„ Azért

k ü l d ö t t

engem az

Isten erre a világra,

hogy szentséges

akaratát a nemzettségeknek kinyilatkoztassam”

Mondta Zarathustra.

ZEND-AVESZTA

I.

Jasna, 28.

1. ÁHITATTAL, szent buzgósággal

emelem fel hozzád kezeimet,

óh ,én Istenem!

De mégis, mégis, -

szent szellemed fuvalma

töltse be elõbb valómat egészen,

te örök igazság!

hogy magam is aztán jóvá lehessek,

és velem itt

ez a hûséges föld is.

2. Vágyódó lelkünket

töltsd be jóságoddal

én Uram, Istenem,

s tégy méltókká minket

mostan és minden idõkre...

Óh mert csak

a jóságban lakozhat

az igazi, a valódi béke.

3. Énekem folyton

csak Te rólad szóljon,

Te rólad zengjen,

mint soha azelõtt:

hogy mi vagy

Te nékem,

hogy ki, vagy énnékem

és hogy Te csak

boldogságot árasztasz

mindenfelé széjjel.

Szent erõddel

öleljél át engem,

a te õs erõddel,

mely mindeneket tart

és magába fogad.

Óh halld meg kiáltásomat,

én édes Istenem!

4. Mint az áldozat

gyenge füstje,

ugy szállok én is el feléd,

felajánlva lelkem igaz törekvését,

hogy magam cselekedetivel

másokat is jóra segitsek.

Csak erõddel támogass majd, kérlek.

Életemet im neked szentelem,

s mennyországod szent szolgálatjára

meghajtom lelkem!

5. Tudom Uram, hogy kérésemre

Te sohasem mondanál nem-et.

Óh édes Istenem,

úgy szeretnék mindig Te nálad lakozni,

- de nem csak vágyakozással,

csüggeni rajtad,

megsemmisülni szeretnék Benned,

hogy valómat magadban rejtve -

hordozzál titkon, egy örökkévalón át.

6. Setét még az én világom,

de hiszem és tudom,

hogy egykoron majdan

fényt derítesz rája.

Gondolataimat, cselekvésimet,

fogd föl magadhoz kérlek,

én jó Istenem!

Te magadhoz mindent,

s Te nálad, Benned majd,

lelkem igaz otthonra talál.

Szép ez az Aveszta ugye? Mit mondjak,

nekem is tetszik. Persze ezzel nem vagyunk

egyedül. Tetszett ez az akkori

idõkben élt irániaknak is, kikkel igen

régi kapcsolatunk volt már abban az

idõben. Az iráni vallás Zarathustra

ideje elõtt, mint Mazdayaznán volt

ismeretes. Ugyanígy az abban az

idõszakban élt Hun testvéreinknek

is ez a Mazdazyanán volt a vallása.

Bodor Ernõ

26 27


Az Õsök Jussa

Valamikor réges régen a történelem elõtti

idõktõl lakja a Földet egy csodálatos nép,

ki a távoli transzcendens világból jött el,

hogy szolgálja a Földet és a rajta illetve benne

élõ lényeket. Ezek a csodálatos lények, az

Aranykor óta élnek és léteznek bolygónk

felszínen. Sokan közülük már rég elhagyták

az anyagi világokat és oda soha

többé nem térnek vissza. Ennek a népnek

olyan csodálatos tulajdonságai voltak, hogy

a teremtett világmindenségek minden lénye

õket utánozta. A világmindenségek lényei

szinte mind, kivétel nélkül szerették Õket.

Volt is miért. Leginkább azért, mert szívükben

még ugyanúgy égett a szeretet lángja,

mint mikor elhagyták az Õsi Hazát. Abban

az idõszakban még rendkívül hosszú ideig

éltek az emberi lények. Nem volt betegség,

mely pusztított volna közöttük. Gondolataik

mindig otthon jártak,

Édesapjuknál, Istennél és

egyre csak azzal foglalkoztak,

hogy hogyan tudják Õt elégedetté

tenni. Tudom,

ma ez szinte elképzelhetetlen.

Példát mutattak

a késõbbi idõkben

utánuk jövõ társaiknak.

A jó példa mindig hatásos

volt az érkezõknek.

Ezáltal látták a példát

és cselekedték is. Ezzel

pedig õk is egyre magasabb

és magasabb fokra

jutottak. Olyan volt ez,

mint mikor valaki egyre

magasabbra és magasabbra

halad az égig

érõ lajtorján. Ennek

a népnek a világciklus

utolsó elõtti korszakában,

mely már nekünk, egyszerû

földi halandóknak is belátható

távolságába és látóterébe

került. Azonban nekünk földi embereknek

a régmúlt idõkrõl szinte semmi

tudomásunk sincs. Azonban mintha véletlenül

történt volna, elõbukkantak olyan

csodálatos számítások, szövegtöredékek,

melyek tényszerûen közlik a régi történések

hiteles dokumentációját. Ezen szövegek ismeretének

birtokában rá kellett jönnünk,

hogy van lehetõségünk arra, hogy a fantázia

birodalmából vissza tudjunk térni a

valóban õsi hagyományokhoz.

Ehhez, egy olyan nép számításait veszem elõ,

melyet a többi testvérünkhöz és õseinkhez

hasonlóan szintén eltagadtak tõlünk. Számomra

szinte felfoghatatlan, miért teszik ezt

azok az ugyanazon emberiséghez tartozók,

kik ezt mindig folyamatosan megcselekszik

velünk. Meg nem bírom érteni miért, hisz a

tudás közös, annak kisajátítás lehetetlen.

Oly annyira lehetetlen, mint Istent, az

Öreg Istent eltagadni és azt egy másik,

helyettes, kinevezett istenre felcserélni.

Most is ennek a tarthatatlanságát

mutatom meg. Még pedig azért,

m e r t

Nekünk

erre óriásiszükségünk

van. Szükségünk

van azért,

mert rá kell világítanom arra, hogy az

elhallgatás a mai idõszakban élõ emberiség

végsõ pusztulásához gyorsabban

fog elvezetni, mintha a tudást oly

tisztán adhatnánk át, mint ahogy van. A

gátló tényezõk maximális kizárásával. Amin

keresztül a pontos matematikai számítások

készültek, nem más, mint a Káldeus nép

világkorszakokra építkezõ számításai.

Õk, akik a mi testvéreink, kiszámítottak egy 64 800 éves, periódusosan

ismétlõdõ ciklust. Tehát nem rokonról, hanem Testvérrõl

beszélek. Gondolom sokunk elõtt ismert, hogy õk voltak az asztrológia

és a matematika nagymesterei. Mindenki tõlük tanult.

Azonban egy idõ múlva kezdtek rájuk irigyek lenni. Õk már akkor tudták,

hogy a fizikai testben valami olyan önfenntartó és kimeríthetetlen

erõ van, mely nem igényel külön energia utánpótlást. Hamarosan rájöttek

arra is, hogy bár eljöttek otthonról, a transzcendens hazából mégsincsenek

egyedül. Azonban arra is hamarosan rájöttek, hogy õk valahogy

függetlenek a fizikai testüktõl. Na

meg a magas fokú mágiai ismeretek

miatt azt is tudták,

hogy kell a fizikai

testet úgy elhagyni,

hogy oda vissza is

lehessen térni.

Tudták,

a bennük

l e v õ

energia

és forrása nem

tartozik ahhoz a világhoz,

ahol, amiben éltek. Mármint a Föld nevû

bolygóhoz. Ugyanakkor képesek voltak azt

használni.

Az élet nem a Földön született és nem is lesz

vége. Nem máshol, hanem Egyáltalán sehol és

soha. Tetszik az egyházaknak vagy sem, mi hallhatatlanok

vagyunk és Apánk a Legfelsõbb Személy,

kit Istennek mondunk. Õseink mindennek

tudatában voltak. Jogos lehet a kérdés. Vajon miért?

Nem másért, mert szívükben nem volt hely

a negatív érzelmeknek és elméjüket nem szennyezték

be az anyagi világ kiszolgálásának és annak

való megfelelésének kényszerképzetei. Ahhoz,

hogy õseink valóban megkaphassák jussukat, elõször

is emlékeznünk kell rájuk, ragaszkodnunk hozzájuk és

az õ értékítéletük szerint kellene élnünk mindennapjainkat.

Tudnunk kell, hogy nem azért vagyunk itt ezen a

bolygón, hogy az érzékeket, és annak urát, a hamisegót

szolgáljuk, miközben valójában sokan közülünk azt sem

tudják, miért élünk egy ilyen szûk fizikai testben, valamint,

hogy hogy kell megoldani azt a látszólag megoldhatatlan

feladatot, hogy végre szabadok lehessenek. Ezt és

még sok minden mást azonban megtanulhat a keresõ az

ÓD Parapszichológiai Akadémián.

Bodor Ernõ

28 29


Az anyagi természet és

annak elõállása

Az Úr csodálatos teremtõ energiája láttán

még az oly kiváló tudósok, is mint

Brahma, Siva, Indra és még sok más

félisten is megzavarodnak néha, nem is

szólva a mai kor tudósairól.

Az Úr mondja: az ostobák kigúnyolnak,

amikor emberi formában szállok

alá. Nem ismerik transzcendentális természetemet

és minden létezõ feletti

legfelsõbb hatalmamat. A Legfelsõbb

Úrnál nincs különbség a teste és lelke

között. Õ egyszerre a hatalmas és a

hatalom. Egy átlagos embernek, aki az

anyagi világban él elõször az Úr külsõ

energiájáról kell, hogy ismereteket szerezzen.

A világiaknak nevezett emberek

közül legtöbben Durga Devi-t, az Úr

külsõ energiáját imádják, ám azt nem

tudják, hogy Õ nem más, mint az Úr

árnyék-energiája. Ugyanakkor azt sem

tudják, hogy a hatalmas Durga-sakti is

az Úr irányítása alatt áll és az Õ jóváhagyása

nélkül még egy fûszálat sem tud

megmozdítani.

Minden élõlényrõl – felszabadult és

feltételekhez kötött helyzetükben egyaránt

– a Legfelsõbb Úr gondoskodik,

különféle kiterjedésein és három fõ

energiáján keresztül. (külsõ, belsõ

és határenergia) Közülük néhányat,

akiket bizalmába fogadott, az Úr a teremtés

munkájával is megbíz – például

Brahmát, Maricit és másokat -, és fel is

hatalmazza, hogy teremthessenek. A

külsõ energia (maya) szintén jivákkal,

feltételekhez kötött lelkekkel van teli.

A feltételekhez nem kötött határenergia

a lelki birodalomban cselekszik,

ahol az Úr a különféle kiterjedései

révén gondoskodik az élõlényekrõl,

a lelki világban megnyilvánuló különféle

transzcendentális kapcsolato-

kon keresztül. Az Egyetlen Istenség

Legfelsõbb Személyisége tehát sokként

jelenik meg, ám így bár minden változatos

megnyilvánulás Benne van, s Õ

benne van minden változás megnyilvánulásában,

mégis különbözik tõlük.

Ilyen az Úr elképzelhetetlen misztikus

hatalma. Felfoghatatlan energiái révén

minden egyidejûleg egy Vele és különbözik

Tõle. Számtalan univerzum van,

s összességük a teremtett anyagi világ.

A teremtésnek ez a része a tel-jes teremtésnek

csupán töredéke: az anyagi

világ csak egy rész. Ha az anyagi világ a

Legfelsõbb Úr energiájának egynegyedének

megnyilvánulása, akkor a fennmaradó

háromnegyed rész a vaikuntajagat,

vagyis a lelki világ. Az Úr teremt,

azután újra visszavonja a teremtést. Ez

azonban csak az anyagi világra vonatkozik,

mert teremtésének másik része

a nagyobb, nem semmisül meg, másképp

nem lehetne öröknek hívni. Az

Urat Anadinak hívják, akinek nincs

teremtõje, és Ádinak, minden létezõ

eredetének.

Az Úr külsõ energiáinak mûködése

Karanodakasayi Visnu,

Garbodakasayi Visnu

és Ksirodakasayi Visnu aspektusában

irányítja.

Ez az anyagi világ a három kötõerõ,

a jóság a szenvedély és a tudatlanság

megnyilvánulása. A Legfelsõbb Úr az

anyagi világ teremtése, fenntartása és

elpusztítása érdekében elfogad három

uralkodó formát: Brahmáét, Visnuét és

Sankaráét (Siváét). Visnuként behatol

minden egyes teremtett anyagi testbe,

Garbodakasayi Visnuként behatol

minden univerzumba és Ksirodakasayi

Visnuként behatol minden élõlény

testébe.

Az ún. bhakti-yoga az egyetlen folyamat,

amelyet követve az ember képessé

válhat arra, hogy megismerje Õt. A materialista

emberek nem rendelkeznek

kellõ ismerettel még az anyagi égrõl

sem, hogyan tudnák hát elképzelni

a lelki eget? Számukra az Úr hajléka

örök legenda és rejtély marad, ám akik

valóban szeretik, mindig társként fordulhatnak

az Úrhoz. Az imperszonalistákhoz

azonban kegyes és megengedi,

hogy vágyuknak megfelelõen a brahmajyoti

egy lélekszikrájaként a létébe

olvadjanak. Mivel azonban nem méltók

arra, hogy az Úr társaivá váljanak ez

csak egy idõszakos folyamat, amelynek

természetesen vége szakad.

Akit elkápráztat a személytelen brahmajoyti

ragyogása, nem ismerheti meg

a személyes transzcendenst, így az Isopanisad

(15) „A bhakta azonban így

szól. Kérlek, távolítsd el a brahmajyoti

sugarai alkotta fátylad, hogy láthassam

örök, gyönyörrel és tudással teli formádat.”

Az Úr ezt kéri: add fel a vallás minden

más útját és hódolj meg egyedül

Nekem, s higgy benne, hogy megvédelek

minden bûnös tettedtõl és

felszabadítlak! Ne aggódj többé! Az

Úr odaadó szolgálata mindig az Iránta

érzett szereteten alapszik.

Bodor Ernõ

30 31


32

A mágus és APU

A mágus képes akár tehénné is válni, mégsem

tehén, ám ezzel egy idõben a tehén amelyet varázsolt,

nem különbözik Tõle.

Hasonló módon az anyagi energia sem különbözik

magától. Hiszen ez egyik kiáradása. Ugyanakkor

azonban ez az energia-megnyilvánulás nem

a Legfelsõbb Úr.

Apu saját belsõ energiáján keresztül nyilvánul

meg a Földön, az viszont nem képes rá hatni.

Apu és az egyéni lélek között az a különbség,

hogy a Felsõ lélek a kozmikus megnyilvánulás

megteremtése során különféle energiái révén

cselekszik, ez a megnyilvánulás pedig megtéveszti

az élõlényeket.

Apu az energiák Ura, míg az élõlényeket az

energiák a hatalmukban tartják. Az Úr, Apu teljes

mértékben lelki azaz CIN-MÁTRA. Korlátlan

energiákkal rendelkezik, melyekkel számtalan

csodás dolgot – ideiglenest és maradandót teremt

és nyilvánít meg. Az anyagi világ – Apu külsõ

energiájának teremtése, ideiglenesnek tûnik. A

megsemmisülésben az Úr saját energiájában létezik

tovább. A Belsõ energiájának teremtése, a

lelki világ, a Transzcendens Világ nem ideiglenes

megnyilvánulás, mint a fizikai.

Apu Belsõ energiájának e megnyilvánulásai

Örökkévalóak. NIRGUNÁ-nak nevezik õket.

Reá nem hatnak az anyagi kötõerõk – még az

anyagi jóság kötõereje sem!

Ezt az anyagi Univerzumot Apu azoknak az

élõlényeknek teremtette, akiket az az illúzió kerített

hatalmába, hogy Õt utánozva, Vele eggyé

váljanak. A kötõerõk feladata az, hogy a feltételekhez

kötött lelkeket a továbbiakban is megtévessze.

Ez az anyagi világ tehát a feltételekhez

kötött lelkek miatt lett teremtve, hogy hadd élvezzék

azt.

A Feltételekhez kötött lelkek cselekedetei az

anyagi energián keresztül nyilvánulnak meg,

ezért eltorzult formában jelennek meg.

Tiszta Lélek = Tiszta Tudat sohasem veszti

el tudatosságát sem a körülmények, sem az idõ

sem az álmok hatása miatt.

Az élõlény tiszta szellemi lélek. Hogyan tudja

hát magát mégis elhülyíteni? Úgy hogy az avidja

energia befolyásolja. Mivel az élõlény könnyen

az avidja energia hatása alá kerül, sohasem lehet

egyenlõ a Legfelsõbb Személlyel.

Hogy lehetséges, hogy az élõlényt legyõzi

a tudatlanság és hatása alá kerül miért van

oly sok szenvedésnek kitéve? Nem kellene

így lenni de a valóságban mindenütt ez van. Az

Elme zavarodottsága az oka. Szerencsére csak

néhány élõlényre jellemzõ. Különben nem lenne

lehetõség arra, hogy a fejlettebb szinten álló

személyiségek megoldják a problémát.

Az odaadószolgálat – az igazi odaadó szolgálat

az, ha minden a transzcendens Változatosságban

végzi tevékenységét. Hold és víz -remegés.

Az élõlények az Úr Tatastha energiájából származnak,

így mindig Apu energiái, nem pedig

az energiaforrás. Olyanok, mint a napsugarak.

Nincs különbség a Nap és annak sugarai közt,

így az alacsonyabb energia befolyása alá kerülhetnek.

Lélekszikrák – ha kirepülnek az eredeti tûzbõl,

egy eltérõ atmoszféra befolyása alá kerülnek.

Gyógyítanunk kell az érzékeket, hogy megszabaduljanak

az anyagi fertõzéstõl.

Fel kell adnunk azt a téves képzetet, hogy a

lélek szenved az anyagi fájdalmaktól.

Aput különféle módon lehet szolgálni. Semleges,

aktív, baráti, szülõi és szerelmi kapcsolatban.

Amikor aztán ezeken keresztül megszereti,

ragaszkodása az anyagi világhoz megszûnik.

A felszabadulás útja a mahatma transzcendentális

szolgálata. Mahatmák azok a tiszta

bhakták, akik úton vannak Isten királysága felé.

A jótékonyság legtökéletesebb formája:

megszabadítani az embereket az anyagi lét

gyötrelmeitõl. Apu tiszta szeretõje sosem gondolja,

hogy õ a tulajdonosa otthonának. Mindenét

az Úr Legfelsõbb személyiségére bízza, s így nem

kell aggódnia családja eltartása vagy a családi

érdekek megvédelmezése miatt. Mivel mindent

az Úr szolgálatának szellemében fogad el, ezzel

kihúzza a vagyongyûjtés méregfogát. Csakis az

Aput szeretõk az emberi lények, akik méltók a

felszabadulásra, míg mások hiábavalóan csak valódi

haszon nélküli létükért küzdenek. Az ember

csakis a Lelki tudat segítségével szabadulhat meg

az anyagi ragaszkodás szennyezõdésétõl és kaphatja

meg az Úr áldását.

Bodor Ernõ

More magazines by this user
Similar magazines