PSS 74

pssmagazine

PROFESSIONAL SECURITY SYSTEMS

www.pss-magazine.com

maj/jun 2016. broj 74

MAGAZIN ZA BEZBEDNOST • cena 350 din • 3,5 eur

13. godina

TEMA BROJA

TOP TRENDOVI U VIDEO-NADZORU

HIKVISION

DOBITNIK NAGRADE

ZA DIZAJN

DAHUA

OD ANALOGNOG

DO HD

SECURITON

KONTROLA PRISTUPA

PAMETNIM TELEFONOM


4 jednako 1.

Tablet nije uključen.

AXIS F34 sistem video nadzora

U paketu dolazi sve što je potrebno za izuzetno diskretan sistem

video nadzora sa četiri kamere. Sve od kamera do prostora za

čuvanje snimaka i VMS-a je potpuno integrisano i optimizovano

za instalaciju i upotrebu. Sa ovim isplativim rešenjem dobijate Axis

kvalitet i tehnologiju u jednom paketu. Jedan sistem za sve namene.

Za više informacija posetite www.ipway.rs

Distribucija za Srbiju:

IP WAY D.O.O.

Tetovska 41, 110 00 Belgrade

+381 11 30 89 503

www.ipway.rs


SADRŽAJ

UVODNIK7

INTERVJU

Kamere „made in USA” 14

TEMA BROJA

Top trendovi u

video-nadzoru (I deo) 21-24

TRENDOVI

Standardi nisu uvek rešenje 18

TEMA BROJA

Top trendovi u video-nadzoru (I deo) 21

SECURITY PRAKSA

Perspektivna mobilna CCTV rešenja 26

Napredan i ekonomičan nadzor 28

Od analognog do HD 31

TEHNIKA:

Svet video nadzora koncentrisan u softveru

IPS-VideoManager - Inteligentan sistem za video analizu, snimanje

i video menadžment

Softverski moduli za analitiku

• IPS detekcija upada u spoljašnji prostor

• IPS detekcija upada u unutrašnji prostor

• IPS detekcija provale

• IPS detekcija sabotaže

• IPS detekcija ometanja kamere

• IPS detekcija pokreta

• IPS detekcija vatre i dima

• IPS detekcija zadržavanja u štićenoj zoni

• IPS detekcija ostavljenog prtljaga

• IPS zaštita kritične infrastrukture

• IPS zaštita slika

• IPS 3D zaštita umetničkih predmeta

• IPS zaštita privatnosti

• IPS nadzor železničkih perona

• IPS zaštita železnice

• IPS detekcija nedozvoljenog parkiranja

• IPS automatsko praćenje dom kamerom

MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

Securiton d.o.o.

Alarm and Security Systems

Danila Lekića Španca 31, 11070 Beograd

Tel: 011 318 70 81; 318 70 82

Fax: 011 228 05 25

E-mail: office@securiton.rs

www.securiton.rs

A company of the Swiss Securitas Group

TEHNIKA

Kontrola pristupa pametnim telefonom 34

PanoVu kamera dobitnik nagrade za dizajn 35

Unapredite mrežu u sistemima

video-nadzora 36

TEHNIKA saveti 38

AKTUELNO

Partnerstvo – novi konkurentski model 42

ANTENALL ima veliki potencijal 45

Laserski zidovi na

indijsko-pakistanskoj granici 46

Novi potpredsednik za Bliski istok,

Afriku i Indiju 46

Novi način lociranja 47

Dron skoro udario u avion 47

Izraelska Reporty aplikacija 48

Trojanac koji se krije u usb uređajima 49

Lokalna ili globalna izložba 50

DA LI SE ZNA

Da li su Srbi naoružaniji od drugih? 54

Srpska kaznena politika 55

Od edukacije do (ne)ispunjenih očekivanja 56

Kontrola pristupa

pametnim telefonom 34

INTERVJU:

Scott Schafer,

Arecont Vision

14-16

Professional Security Systems

izdavač: IN TEAM d.o.o.Beograd • adresa redakcije: Gradski park 2, Beograd

• tel: 011/316 41 44 • e-mail: pss@pss-magazine.com

www.pss-magazine.com

tekući račun: 355-1067900-47 PIB 103673280

glavni i odgovorni urednik: Dragica Šipka • direktor: Branislav Šipka

• e-mail: komentari@pss-magazine.com, marketing@pss-magazine.com

saradnici redakcije: Vladimir Ćalić, Vladimir Kos, Aleksandar Kos,

Miladin Radivojević, Nikola Kostić, Marko Kostić, Ada Han, Nebojša Đukić,

Milica Ružić

prevodioci: Nataša Šipka, Dilaver Čaušević

marketing: Dragica Šipka • web: Željko Šipka • tehnički urednik: LidijaTušek

lektura i korektura: Nataša Šipka • Štampa: AMD sistem, Beograd

CIP broj: 351.74/.76 katalogizacija u publikaciji Narodne biblioteke Srbije

COBISS.SR-ID112914956


Uvodnik

BREXIT ILI BREAKDOWN?

Ovogodišnji Ifsec je bio poseban iz više razloga. Završio

se istog dana kad i referendum na kome su se građani

Britanije izjasnili da žele da napuste Evropsku

uniju i, kako kažu, ponovo postanu svoji gospodari.

Poslovni svet je još uvek u neverici, a deo stručne javnosti

brine koliko će to uticati na bezbednost u Evropskoj uniji i u

samoj Britaniji, i kakve posledice će ostaviti na bezbednosnu

industriju?

Referendum jeste bio dominantna tema u britanskoj javnosti,

ali terorizam je i dalje bio u centru pažnje ovogodišnjeg Ifseca.

Bez sumnje globalna bezbednost je ozbiljna briga međunarodne

zajednice, naročito nakon kobnog septembra 2001.

godine. U to vreme, kao i svih narednih godina, glavna meta

Al Kaide su Sjedinjene države i njen saveznik u iračkom ratu,

Velika Britanija. Danas kada je Islamska država najozbiljnija

pretnja, Evropa je u celini postala meta, posebno Francuska

i Belgija. Svi smo svesni da terorizam može da pogodi bilo

koju zemlju, bilo koji grad, bilo koje mesto. Nema preterano

mnogo razloga da verujemo da su pretnje okončane, pre će

biti da je stanje upravo suprotno. Mnogi eksperti tvrde da će

terorističke akcije u velikim evropskim gradovima zavisiiti od

toga koliko ISIL bude trpeo gubitaka na bliskoistočnom frontu.

Ako je zaista tako, onda je ovo tek početak patnji za Evropu.

Naravno da ne možemo znati gde će se dogoditi sledeći napad.

Ali znamo da bi vlade država, kao i određene multinacionalne

korporacije, trebalo da povećaju ulaganja u bezbednost.

Novembra prošle godine, na putu po Kini, prisustvovala

sam konferenciji na temu „vTrendovi u nastajanju,” koja je

organizovana u okviru kineskog sajma bezbednosti CPSE u

Šenženu. Iznenadili su me govornici, koji su uglavnom raspravljali

o novim tehnologijama, umesto da se fokusiraju na

dva najvažnija faktora koji bi trebalo da podstaknu potražnju

u bezbednosnoj industriji - na terorizam i izbegličku krizu.

Više od bilo čega drugog, oba problema presudno utiču na

povećanje potražnje za bezbednosnim rešenjima u Evropi.

Nažalost, bila sam jedina koja je to pomenula. Većina učesnika

govorila je o IP revoluciji, rešenjima u oblaku, internetu

stvari i drugim tehničkim dostignućima, kao važnim pokretačkim

faktorima tržišta. Osećala sam se prilično čudno kao

jedini delegat koji je govorio o tako opštim bezbednosnim

pretnjama u svetu. Čak sam se zapitala da li možda ne preuveličavam

stvari?

Nekoliko nedelja kasnije, dogodio se teroristički masakr u

Parizu. Nakon toga i u Briselu. Povrh svega toga, pogoršala se

izbeglička kriza. Granice su bile zatvorene, vladala je panika

i očajanje među izbeglicama, kao i među političarima koji,

po svemu sudeći, nemaju adekvatan plan kako da upravljaju

ovom situacijom. I naravno, posledica ove situacije su bezbednosni

rizici koji su daleko su od toga da su pod kontrolom.

Ipak, napredak novih tehnologija zaista osetno utiče na rast

bezbednosne delatnosti. Savremena rešenja su mnogo ekonomičnija

u poređenju sa onima od pre samo par godina.

Prelazak sa analogne na digitalnu tehnologiju, trendovi integracije

i inteligentnih sistema igraju važnu ulogu, premda su

osnovne bezbednosne potrebe i dalje ono što generiše potražnju

za bezbednosnim proizvodima i uslugama. Sada smo

tek na početku ere interneta stvari, u kojoj pametne zgrade,

pa čak i pametni gradovi, postaju realnost. Jednostavna integracija

i skalabilnost su ključne stvari kojima će snabdevač

moći da ispuni buduće složenije zahteve korisnika bezbednosnih

rešenja. Nove tehnologije, bazirane na otvorenim

mrežnim platformama, više nego ikada do sada omogućavaju

kreiranje ekonomičnih i namenskih bezbednosnih rešenja.

Ono što sve brine jeste hoće li rasti pretnje od terorizma i

kako će se razvijati izbeglička kriza u Evropi.

Gl. urednica

Dragica Šipka

6 MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

7


NOVOSTI

PARKING SENZORI

I NA DORĆOLU

Senzori za detekciju automobila,

koji će vozačima olakšati traženje

slobodnog parking-mesta, osim na

dve lokacije na Vračaru, biće ugrađeni

i na Dorćolu. Postavljanje sistema

je povereno firmama „Novatronik” i

„Elektronet” koje su posao dobile na

tenderu. Ugovorena vrednost radova je

oko 132 miliona dinara ili nešto više od

milion evra, ali bez PDV-a.

Sistem za praćenje slobodnih

parking-mesta u zoniranim delovima

grada, prema tenderu, biće postavljen

fazno u naredne tri godine. Rok za isporuku,

montažu, povezivanje i puštanje

u rad na prvoj lokaciji koja obuhvata

prostor oivičen ulicama Makenzijevom,

Beogradskom, Krunskom i Kursulinom

ne može biti duži od 60 dana od

zaključivanja ugovora. Sledeća faza,

odnosno postavljanje senzora između

Krunske, Golsvordijeve, Bulevara kralja

Aleksandra i Beogradske planirana je

za 2017, dok će 2018. zaživeti u delu

grada omeđenim Francuskom, Braće

Jugovića, Tadeuša Košćuška i Cara

Dušana sa dodatnim kapacitetima

parkirališta „Vidin kapija”.

Sistem koji treba postaviti sastoji se

od senzora koji se instaliraju na svako

parking-mesto, pripadajućeg broja

releja u zavisnosti od pozicije, određenog

broja data kolektora, osnovnog

softverskog rešenja koji prikuplja i prati

rad senzora i tabli za obaveštenje.

Rok za izradu softvera i puštanje u rad

je 1. decembar 2016. godine.

Pravo u asfalt

Senzori za detekciju popunjenosti

se postavljaju u podlogu na svakom

parking-mestu. Oni šalju signal do

releja, koji se postavljaju nadzemno na

stubove i preko data kolektora, optičkih

kablova ili putem GPRS modema

prenose informacije softveru koji

je šalje na svaku tablu obaveštenja

na kojoj se ispisuje broj slobodnih

parking-mesta u datoj zoni.

Prema analizama Sekretarijata za

saobraćaj, parking mesto u centru

grada traži se prosečno 40 minuta, a u

centru Beograda nedostaje čak 5.000

parking mesta. Gradski menadžer kaže

da se uveliko radi na rešavanju ovog

urgentnog problema.

Krajem maja meseca zagrebački

hotel Panorama je bio domaćin

još jedne u nizu uspešnih prezentacija

u organizaciji kompanije Alarm

automatika. Tom prilikom prisutni

gosti su se, kroz mnogobrojne primere

integrisanih rešenja za video-nadzor,

ALARM AUTOMATIKA ODRŽALA

PREZENTACIJU U ZAGREBU

upoznali sa nizom specijalizovanih

rešenja, koja su razvijena za različite

aplikacije, kako u privrednim delatnostima,

tako i u finansijskom, trgovinskom,

hotelskom, industrijskom i javnom

sektoru. Predstavljena rešenja su većim

delom zasnovana na proizvodima

kompanija Vivotek i Nuo, dva vodeća

svetska proizvođača opreme za

video-nadzor. Vivotek raspolaže ne

samo kamerama koje karakteriše

izuzetan raspon rezolucije od jedan do

12 megapiksela u različitim kućištima,

nego i svim ostalim proizvodima koji su

neophodni za uspostavljanje IP sistema

video-nadzora. Takođe, kompanija

Vivotek® se istakla brojnim i značajnim

tehnološkim inovacijama, kao što su

sopstveni SoC, Smart Stream, Smart

IR, 3DNR, SNV i, novije rešenje, H-265

kompresija. Nuuo® se specijalizovao

za mrežne IP i hibridne snimače (od 4

do 64 kanala) i analitičke softvere za

upravljanje videom sa udaljenih lokacija,

a ističe se proizvodnjom kartica za

analogne kamere koje u kombinaciji sa

softverima za IP kamere omogućavaju

veoma kvalitetna hibridan rešenja za

video-nadzor.

ima velike šanse da postigne uspeh i u

ovoj oblasti na globalnom nivou.

GRADI SE

NOVI

ZATVOR U

PANČEVU

više stotina kamera za video-nadzor. Na

ulazu će biti postavljena neprobojna

stakla, KD vrata nove generacije, tunel

za skeniranje stvari, kao i prostorije za

lični pretres.

Kada radovi budu gotovi, Okružni

zatvor u Pančevu, koji se nalazi u

centru grada u pešačkoj zoni, biće

iseljen, a ideja je da se ta zgrada koja je

u vlasništvu Ministarstva pravde, preda

gradskoj upravi i preuredi u muzej.

Krajem maja objavljena je još

jedna u nizu akvizicija koje su se

nastavile u istom trendu, kao i

prethodnih godina. Naime, kineska

kompanija Hikvision je preuzela britansku

kompaniju Pyronix, renomiranog

proizvođača protivprovalnih sistema

HIKVISION PREUZEO

BRITANSKI PYRONIX

za male i srednje stambene jedinice.

Osnivač kompanije Pyronix Džuli

Keni smatra da Hikvision ima ozbiljne

planove za razvoj britanske kompanije

na globalnom nivou. S obzirom na

veliko iskustvo u oblasti video-nadzora

u poslednjih petnaest godina, Hikvision

Novi predsednik uprave Jiang Feng

Zhi poželeo je dobrodošlicu kompaniji

Pyronix, dok je izvršni direktor

Sebastian Herera izjavio da jedinstveni

spoj kompanija Hikvision i Pyronix

predstavlja novu eru sigurnosnih

sistema. Spajanjem dve tehnologije

– video-nadzora i protivprovalnih

sistema, tržište će, bez sumnje, biti

mnogo naprednije i inovativnije,

zahvaljujući bogatom iskustvu i

velikom znanju obe renomirane i

priznate svetske kompanije.

U

Pančevu je krajem maja počela

izgradnja novog zatvora, koji će

imati kapacitet za smeštaj 500

osoba, odnosno 300 osuđenika i 200

pritvorenika, a prijem prvih zatvorenika

je planiran za dve godine.

Novi zatvor biće izgrađen na deset

hektara zemljišta postojeće ekonomije,

koja je u sastavu pančevačkog

Okružnog zatvora i nalazi se na putu za

Bavanište, rekao je ministar pravde.

Prema planu, čitav kompleks, površine

24.000 kvadratnih metara, trebalo bi

da se sastoji od sedam zgrada: dve za

smeštaj osuđenika, kuhinje, upravne

zgrade, prijavnice, zgrade za posete i

tehničkih prostorija. Vrednost izgradnje

i opremanja je 23 miliona evra, od kojih

Centralna evropska banka kreditira 18

miliona evra, a Srbija sufinansira sa 5

miliona evra za opremanje.

„Zatvor će biti građen po najsavremenijm

standardima i mogu da kažem da

će biti najmoderniji u Srbiji,” rekao je

ministar Selaković.

Planirano je da ceo kompleks bude

ograđen perimetarskim sistemom

zaštite, a sam objekat IC senzorima i

Srbija trenutno ima 35 zatvora, od

kojih je pet na Kosovu i Metohiji,

a pored zatvora u Pančevu do

kraja godine, prema rečima Selakovića,

planirano je da počne izgradnja

novog Kazneno-popravnog zavoda u

Kragujevcu.

„Izgradnjom ovog zatvora, zatvora u

Kragujevcu, ali i novim paviljonima u

Zabeli, Sremskoj Mitrovici i Leskovcu,

dobićemo optimalne kapacitete, s

obzirom na ukupan broj pritvorenih i

osuđenih lica, tako da će biti - jedno

lice, jedno mesto, a možda čak i više

mesta po čoveku,” rekao je Selaković.

U

Vranju će u narednih nekoliko

meseci biti postavljeno 39

video-kamera, kako bi se povećala

bezbednost građana, izjavio je početkom

juna, član Gradskog veća zadužen

za privredu Perica Janković.

Video-nadzor će obuhvatiti

najprometnije lokacije, najfrekventnije

saobraćajnice, kao i najvažnije ustanove,

a kamere će biti postavljene na 31

lokaciji, rekao je Janković.

On je objasnio da je lokalna samouprava

za postavljanje video-nadzora u

gradu dobila saglasnost Ministarstva

unutrašnjih poslova, „Telekoma” i

„Elektroprivrede Srbije”.

VRANJE DOBIJA

VIDEO-NADZOR NA

ULICAMA

- To je dobar projekat za grad u svakom

smislu, a poboljšaće i bezbednost u

saobraćaju i bezbednost građana.

Imaćemo pet kamera koje će biti povezane

s radarskim sistemom za merenje

prekoračenja brzine, a biće i kamera na

najprometnijim raskrsnicama - najavio

je Janković.

On je rekao da će se vrednost radova

znati tek nakon otvaranja tenderske

dokumentacije.

- Do sada je pet firmi preuzelo tendersku

dokumentaciju, pa očekujem da će

zbog konkurencije ponude biti povoljne

po Grad koji će finansirati izvođenje

projekta - kazao je Janković.

8 MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

MAGAZIN ZA BEZBEDNOST 9


NOVOSTI

dodatno pojačati u oblastima borbe

protiv međunarodnog terorizma i

suprotstavljanja svim vidovima kriminal.

Ministar unutrašnjih poslova

Nebojša Stefanović sastao se

nedavno u Pekingu sa ministrom

Kućni zatvor i sudska mera

zabrane napuštanja stana – kao

kućni pritvor, dva su različita

pravna instituta, koji se često mešaju i

poistovećuju u javnosti. Neko ko čeka

prvostepenu ili pravosnažnu presudu

pod merom zabrane napuštanja

stana nije zapravo osuđen, nego je

tim statusom obezbeđeno njegovo

prisustvo za vreme trajanja krivičnog

postupka, dakle u vremenu pre

donošenja presude, kojom se izriče

kazna, što je jedna od preporuka

Saveta Evrope.

ZAJEDNO PROTIV

TERORIZMA

za javnu bezbednost NR Kine Guom

Šengkunom sa kojim se saglasio da je

dobru saradnju dveju policija potrebno

KUĆNI

ZATVOR

„Veoma je važno da razmenjujemo

sve relevantne informacije, kao i

stručna iskustva u oblasti borbe protiv

terorizma, pre svega kada je reč o sprečavanju

radikalizacije i pridruživanja

terorističkim organizacijama”, istakao

je Stefanović i izrazio spremnost za

saradnju srpskih sa kineskim specijalnim

jedinicama zaduženim za borbu

protiv terorizma.

Ovogodišnji 69. filmski festival u Kanu

održan je uz velike mere obezbeđenja,

zbog sve učestalijih terorističkih

napada u Francuskoj. Najprestižniju

filmsku smotru na svetu pratilo je oko

45.000 posetilaca i najvećih svetskih

zvezda koje su prošetale crvenim

tepihom, a za to vremem policija ništa

nije prepuštala slučaju.

Sve sale i prilazi Kroazeti su bili svakodnevno

kontrolisani detektorima koji

traže skriveno oružje, ali i bombe. I dok je

publika gledala u Džordža Klunija, Džuliju

Roberts, Kristen Stjuart, Havijera Bardema,

Moniku Beluči, više od 400 agentata

tajne službe motrilo je na gledaoce.

A u pozadini „policijskog posla”

odvijao se onaj najvažniji - festivalski.

Za „Zlatnu palmu” borio se 21 film, a

imena njihovih autora su pokazala da

je ova godina bila u znaku uglednih

veterana, starih poznanika Kana i

ranijih dobitnika.

Festival je otvario legendarni

američki autor Vudi Alen sa njegovim

novim ostvarenju Cafe Society,

romantičnoj komediji, svojevrsnom

rimejku istoimenog hita Edvarda

Grifita iz 1939, sa poznatim zvezdama

Kristen Stjuart i Džesijem Ejzenbergom,

a koje je bio prikazan

van konkurencije.

SIMULACIJA

TERORISTIČKOG

NAPADA U KANU

Samo šest meseci posle masakra u

Parizu koji su odneli 130 života, u Kanu

ništa ne prepuštaju slučaju: simulirali su

čak teroristički napad, vežbe koje liče

na nekadašnje manevre naše civilne

odbrane. Pored specijalno obučenih policajaca,

vojske, agenata u civilu, u ovim

vežbama učestvovali su i vatrogasci,

medicinsko osoblje i čak 200 volontera.

Nije se čuvala samo festivalska dvorana,

već su specijalne mere obezbeđenja

važile i za hotele u kojima su odsele

filmske zvezde. U blizini crvenog tepiha

bilo je zabranjeno nošenje kofera ili

torbi, a nijedan brod nije mogao da

uplovi u luku bez posebne dozvole.

Kućni pritvor se najčešće određuje kao

blaža mera od klasičnog pritvora, na

početku krivičnog postupka ili nakon

ukidanja pritvora i predviđeno je da

bude sa ili bez elektronskog nadzora

– nanogice, uz pomoć koje se prati

kretanje okrivljenog.

Tu meru sve više koriste naši sudovi, jer

su nas poslednjih godina u više navrata

međunarodne institucije kritikovale

zbog predugog trajanja pritvora.

Po odluci suda kućni pritvor traje do

upućivanja okrivljenog na izdržavanje

kazne u zatvor, a sud je dužan da na

svaka tri meseca proverava da li i dalje

važe razlozi zbog kojih je određen.

Kućni zatvor, za razliku od pritvora,

vrsta je sankcije, koja se izriče sudskom

presudom. To je kazna koju prema

odluci suda osuđeni može da izdržava

u svom stanu ili kući. Prema Zakonu o

izvršenju vanzavodskih sankcija i mera,

kućni zatvor predstavlja zamenu za

kaznu „klasičnog zatvora” i to kada sud

dozvoli okrivljenom da kaznu do jedne

godine zatvora izdržava u prostorijama

u kojima stanuje.

Broj zahteva za izdržavanje kazne

zatvora u kućnim uslovima uz elektronsku

narukvicu je u porastu ali sudije

ove zahteve često odbijaju jer osuđeni

ne ispunjavaju sve uslove. Naravno da

vinovniku porodičnog nasilja sud neće

odrediti kućnu robiju.

Osuđeni, prema zakonu, ima pravo da

u toku dana napusti stan na najviše

dva sata, a u posebno odobrenim

slučajevima i duže. Reč je o stalno

zaposlenima koji mogu da odlaze na

posao. Operativno bezbednosno

odeljenje Uprave za izvršenje

krivičnih sankcija prati poštovanje

zabrane napuštanja stana putem

elektronskog nadzora.

U slučaju nepoštovanja zabrane,

odnosno ako okrivljeni ili osuđeni

samovoljno napusti prostorije u kojima

živi – jednom duže od šest časova ili dva

puta u trajanju do šest časova, sud mu

ukida takav način odsluženja i određuje

klasičan zatvor ili klasičan pritvor.

Kako nam kažu u Upravi, do sada je

samo u nekoliko slučajeva nanogica

zamenjena klasičnom robijom jer je

„nosilac” prekršio pravila ponašanja

ili je u međuvremenu osuđen na

drugu kaznu.

Crna kutija

Za postavljanje odašiljača neophodno je da kuća ima fiksni telefon i struju, na

koje se povezuje crna kutija preko koje ide signal sa narukvice ka operativnom

centru. Opseg dozvoljen za kretanje zavisi od veličine stana u kom odseda

osuđenik. U prednosti su oni koji imaju kuću i dvorište od onih koji robijaju

u jednosobnom stanu. Ako dođe do kraćeg nestanka struje ili privremenog

isključenja telefona, aparat sve memoriše, pa se po njihovom povratku podaci

sabiraju i vidi se ako je osuđena osoba napuštala stan. Osim toga, i sama baza

ima bateriju koja traje 48 sati bez punjenja. U centar za praćenje stižu poruke o

svim promenama, od ulaska u nedozvoljenu zonu, pa do poruka tipa „oštećenje

kaiša” i „odsustvo tela” što je signal da je pokušano skidanje nanogice.

DRON

PROCENJUJE

ŠTETU NA

NJIVAMA

Prilikom osiguranja njiva u Srbiji,

stručnjaci „Đenerali osiguranja”,

u okviru pilot projekta koji ova

kompanija sprovodi, u saradnji sa

kolegama iz iste osiguravajuće kuće iz

Bugarske, Mađaraske i Češke, koristiće i

najmoderniju tehnologiju - dronove.

Ovo savremeno tehnološko rešenje,

kako je predstavljen ovaj projekat

u okviru 83. Sajma poljoprivrede u

Novom Sadu, istakao je Sava Bogićević,

direktor tehničke direkcije za razvoj

proizvoda „Đenerali osiguranja”,

značajno će unaprediti osiguranje

poljoprivrede i obezbediće dodatne

pogodnosti klijentima.

- Glavne prednosti biće značajno

povećanje transparentnosti, brzine i

preciznosti utvrđivanja stanja useva i

plodova pre osiguranja i posle nastanka

eventualnog oštećenja, kao i značajno

smanjenje troškova sprovođenja

osiguranja - rekao je Bogićević. - Posebnu

povoljnost predstavlja to što

će osiguranici imati mogućnost da

preventivno snime stanje useva u cilju

primene adekvatnih agrotehničkih mera.

Upotreba dronova, odnosno,

pametnih bespilotnih letelica, dodao

je Bogićević, omogućiće precizno i

efikasno snimanje useva, a što je velika

prednost kod velikih površina:

- Ova tehnologija omogućava brzu

analizu i obradu prikupljenih podataka.

- Na osnovu njih se utvrđuje stanje

useva i eventualna oštećenja.

Za velike površine

Posebno je zahtevno, kako je ukazao

Bogićević, utvrđivanje oštećenja od

grada na površinama većim od 10

hektara, jer podrazumeva veliki broj

uzoraka, odnosno, fotografija.

- Upotreba drona omogućava snimanje

velikog broja uzoraka u kratkom

vremenskom periodu - kaže Bogićević.

- Softverska obrada prikupljenih

podataka, umnogome će olakšati

postupak i smanjiti troškove.

Poljoprivrednici su prilično rezervisani

kad je reč o ovoj novoj tehnologiji.

Kažu da razloga za to ima na pretek,

pre svega zato što „Đenerali osiguranje”

isplaćuje zanemarljivo male premije

osiguranja, koje poljoprivrednicima

ne pokrivaju ni osnovne troškove. Po

svemu sudeći svi su izgledi da će ovaj

projekat teško „da se primi” u Srbiji, bar

kako navodi naš izvor.

10 MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

MAGAZIN ZA BEZBEDNOST 11


NOVOSTI

UGOSTITELJI PRED

SVRŠENIM ČINOM

Prvog maja zvanično je počela da

se primenjuje odluka o radnom

vremenu ugostiteljskih i trgovinskih

objekata u Novom Sadu. Ta odluka

podrazumeva da će kafići radnim danima

moći da rade do 23 sata, a novina je što

će vikendom raditi samo do ponoći.

Odluka je naišla na oštra negodovanja

ugostitelja, koji smatraju da grad koji

pretenduje da bude Evropska prestonica

mladih, ne sme da im skraćuje radno

vreme i dodaju da je turistička grana

jedna od važnijih za budžet.

Još jedna tema za raspravu i novi

problem koji se javlja jeste Pravilnik o

tehničkim normativima za zaštitu

ugostiteljskih objekata od požara koji

na snagu treba da stupi 18. jula. Najveći

problem su vremenski rokovi, kažu

ugostitelji, koji smatraju da neće moći

da dobiju upotrebne dozvole ili će biti

odbijeni. Takođe, oni smatraju da je

nedovoljan broj inspektora za požarnu

zaštitu.

Iz uprave za preventivu sektora za

vanredne situacije MUP-a Srbije, kažu

da je veliki broj objekata ugostiteljskog

tipa već prilagođen odredbama ovog

Pravilnika, koje podrazumevaju razne

organizacione mere zaštite od požara,

kao i tehničke mere, odnosno, ugradnju

niza sistema za zaštitu od požara.

- Što se tiče samog pravilnika

njegove odredbe nisu donele nešto

što je neizvodljivo, dakle sve ono

što podrazumeva bezbednost lica i

njihove živote mi smo se trudili da to

uokvirimo ovim tehničkim propisom

- rekao je Ivan Zarev, načelnik uprave

za preventivu sektora za vanredne

situacije MUP-a Srbije.

Iako su ugostitelji izrazili zabrinutost

zbog kratkog vremenskog roka za

ispunjenje svih tačaka iz Pravilnika,

iz uprave za preventivu, sektora za

vanredne situacije MUP-a kažu da

do današnjeg dana nije pokrenuta

nikakva inicijativa za produženje

tog roka.

- MUP će startovati sa primenom

Pravilnika i inspekcijskim nadzorom,

radi utvrđivanja da li ti objekti ispunjavaju

uslove i preduzimaju odgovarajuće

mere. Naravno, ukoliko bude pokrenuta

inicijativa da se taj rok prolongira,

naravno da će se to razmatrati -

objasnio je Zarev.

EFIKASNA POSLOVNA

BEZBEDNOST

Kompanija „CP Security” zvanično

posluje na tržištu od novembra prošle

godine, u sastavu poznate beogradske

firme Card Print. Proizvodni program

ove mlade firme fokusiran je na

bezbednost i tehnološke inovacije

sistema za zaključavanje, rešenja za

kontrolu radnika, bankarsku opremu i

čitače dokumenata.

„CP Security” je zastupnik renomiranog

austrijskog brenda „Eva”, koji je osnovan

davne 1916. godine i važi za jednog

od vodećih svetskih proizvođača

cilindara i sigurnosnih ključeva. Takođe,

„CP Security” zastupa i letonski brend

„Regula”, koji nudi čitače pasoša i drugih

ličnih dokumenata za graničnu policiju,

hotele, turističke agencije i pojedine

strane firme.

Fokusirani na mala i

srednja preduzeća

Kako ističe Dragan Suhanek, generalni

direktor „CP Security”, ciljna grupa su

im mala i srednja preduzeća i privatne

firme, koja mnogo brže investiraju u

ove proizvode, ali „polako se budi i

javni sektor”. Što se tiče cena, Suhanek

ističe da nastoje da budu u skladu s

visokim kvalitetom opreme koju nude.

Među klijentima imaju i nekoliko javnih

preduzeća, koja su uvela evidenciju radnog

vremena, što je značajno popravilo

disciplinu zaposlenih. Jedan od važnih

aspekta poslovanja je i edukacija

klijenata o bezbednosnim sistemima i

prednostima koje oni nude - naglašava

Suhanek.

Korak po korak do uspeha

„CP Security” trenutno pokriva sve

zemlje na prostoru bivše Jugoslavije.

Preciznije, oni zastupaju pomenute

brendove na tržištima Srbije, Bosne i

Hercegovine, Crne Gore i Makedonije,

dok njihovi poslovni partneri plasiraju

neke od ovih proizvoda u Hrvatskoj i

Sloveniji, objašnjava Suhanek.

Kako navodi, u budućnosti planiraju

osvajanje nekih novih tržišta, ali za sada

će zadržati regionalni pristup. U narednom

periodu „CP Security” namerava da

uvede još jednu novinu u svoj prodajni

program. Reč je o sefovima, budući

da „Cards Print” sarađuje sa bankama,

menjačnicama, hotelima i drugim

klijentima kojima je potrebna ova

oprema. Cilj ove mlade kompanije je

da nađu vrhunskog dobavljača, budući

da žele da zadrže kvalitet i stečenu

reputaciju među kupcima.

12 MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

MAGAZIN ZA BEZBEDNOST 13


INTERVJU

INTERVJU:

Scott Schafer, potpredsednik

za marketing, prodaju i usluge

u Arecont Vision

O liderskoj poziciji u

bezbednosnoj industriji

kad je reč o megapiksel

tehnologiji, o ključnim

trendovima na tržištu i

planovima za budućnost,

PSS je razgovarao sa

potpredsednikom za

marketing, prodaju i usluge

u Arecont Vision, koji ističe

da je celokupna strategija

ove kompanije zasnovana

na megapiksel tehnologiji,

uspešnom partnerskom

programu i povraćaju

ulaganja, što je danas

od presudnog značaja za

svaku delatnost

KAMERE „MADE IN USA”

Već godinama unazad američka

kompanija Arecont Vision trasira

put megapiksel tehnologiji

za profesionalne bezbednosne

aplikacije. Smatraju sebe liderom u

ovoj oblasti video-industrije i tvrde

da su uvek brži od konkurencije. U

njihovoj ponudi možete naći ubedljivo

najveći izbor video-kamera u

visokoj rezoluciji. Jedan su od retkih

proizvođača CCTV opreme čiji proizvodi

nose žig made in USA. Za sada

su solidno pozicionirani u istočnoj

Evropi, zahvaljujući visoko rangiranim

proizvodima kad je reč o performansama,

rešenjima i kvalitetu. Ne zalažu

se da budu najjeftiniji na tržištu, već

je njihovo strateško opredeljenje da

komparativnim prednostima pronađu

i zadrže dobre partnere, a ne da ih

uvlače u besomučnu trku sa što nižim

cenama. Svi učesnici na tržištu dobro

znaju da se tako marginalizuje kvalitet,

smanjuje profit i da u toj trci gube ne

samo proizvođači i distributeri, nego i

sistem-integratori.

Što se tiče srpskog tržišta, ono je u

fazi razvoja i tranzicije s analognog

ka IP sistemima, pa se često nude

hibridna prelazna rešenja. Ipak, ima

mesta i za multi megapiksel tehnologije.

U tom smislu postoje velike

mogućnosti za plasman njihovih proizvoda,

jer s porastom potražnje raste

i interesovanje za rešenjima koja nudi

Arecont Vision.

Kao tehnološki lider u oblasti megapiksel

tehnologija ova kalifornijska

kompanija (sa sedištem u Los

Anđelesu) već je razvila i predstavila

proizvode pete generacije, tako da

su u tom smislu otišli dosta daleko

ispred konkurencije. Primera radi,

davne 2004. godine proizveli su

prvu kameru od dva megapiksela, sa

H.264 kompresijom; 2006. godine su

predstavili prvu panoramsku kameru

od 8 megapiksela sa vidnim poljem

od 180° i 360°, i najzad 2013. godinu

su obeležili panoramskom kamerom

od 40 megapiksela, što su vrlo impresivni

rezultati. Evo šta je u razgovoru

sa PSS magazinom rekao potpredsednik

ove kompanije.

►►PSS: Obavljate funkciju izvršnog

direktora u kompaniji

Arecont Vision. Objasnite nam

koja je vaša uloga i odgovornost u

kompaniji? Koji je prioritet

Arecont Vision?

Moja uloga u Arecont Vision jeste da

vodim prodaju, marketing i usluge

naše kompanije. A glavni zadatak Arecont

Visiona je da isporuči

najbolje kamere za video-nadzor na

globalnom nivou.

►►PSS: Industrija bezbednosti

se menja. Koje je vaše mišljenje

o nekim ključnim trendovima u

bezbednosnoj industriji?

Glavni trend u bezbednosnoj industriji

je da se postigne što bolji

kvalitet slike koja će pokrivati veći

prostor. Mi vidimo da naši klijenti

koriste nove IP/IT platforme da bi

obezbedili veću fleksibilnost i sve

druge prednosti otvorenih mrežnih

bezbednosnih sistema.

►►PSS: Koja se tržišta trenutno

najviše razvija kada je u pitanju

Arecont Vision?

Trenutno se najbrže razvija američko

tržište kada je u pitanju promet. Što se

tiče procentualnog učešća, tržišta koja

se najviše razvijaju su Evropa, Bliski

Istok i Istočna Afrika.

►►PSS: Koji korisnici imaju najveći

potencijal kada je u pitanju

Arecont Vision?

Za Arecont Vision najveći potencijal

su segmenti tržišta koji se odnose na

trgovinu i bankarstvo, jer imaju najveću

bazu instaliranih bezbednosnih

video-kamera. Pošto su se finansijski

izazovi promenili za poslednjih

osam godina, korisnici u pomenutim

segmentima su povratili investicije,

izgradili zgrade na novim lokacijama i

obnovili bezbednosnu infrastrukturu.

Danas vidimo da vodeće trgovine i

banke koriste multi-megapiskel kamere

kojima obezbeđuju mnogo bolji

kvalitet slike i istovremeno koriste

prednosti da pokriju velike lokacije

pomoću manjeg broja kamera. Ovo

je kombinacija koja ostvaruje veliki

povraćaj investicija.

Mi smo tokom proteklih pet godina,

takođe, videli da se kamere visoke

definicije primenjuju u obrazovnim i

vladinim institucijama i očekujemo da

se ovaj trend nastavi.

►►PSS: Arecont Vision je posebno

fokusiran na megapiksel tehnologiju

i nudi najveći izbor megapiskel

kamera koji je dostupan širom sveta.

Kakvo je vaše mišljenje o današnjoj

IP industriji?

Industrija IP video-tehnologije nudi najbolje

proizvode i rešenja u istoriji bezbednosne

industrije. Nikada do sada

nije postojalo toliko mnogo proizvoda

i toliko veliki izbor kamera. Korisnicima

je sada omogućeno da rade stvari koje

im nikada u prošlosti nisu bile dostupne.

Na primer, danas bezbednosni

profesionalci mogu da prepoznaju lica

i aktivnosti ljudi na živom i snimljenom

videu. Za ovo je nekada bilo potrebno

oko 3000 analognih ili VGA kamera.

Ovo se danas postiže sa manje od 100

kamera, što je napravilo veliki zaokret u

bezbednosnoj industriji.

►►PSS: Šta izdvaja Arecont Vision

od drugih uspešnih kompanija u

bezbednosnoj industriji?

Komapanija Arecont Vision je mnogo

toga učinila za razvoj videa visoke definicije

u odnosu na druge kompanije.

Mi smo pre više od 10 godina počeli

da koristimo kamere s rezolucijom 2

MP do 10 MP sa jednim senzorom, da

bi dostigli nivo dan/noć kamere sa

multi-senzorom i panoramskim snimanjem

pod uglom od 180 i 360 stepeni.

Arecont Vision je takođe proizveo

kompresiju H.264 koju smo primenili

na svim proizvodnim linijama. Ovaj

trend ispratile su mnoge druge firme.

Mi smo edukovali partnere preko

deset godina, ne samo o našim proizvodima

i tehnologiji, već i o svim ekonomskim

prednostima koje mogu da

iskoriste. Danas imamo klijente među

krajnjim korisnicima, distributerima,

sistem-integratorima i prodavcima koji

nam pružaju povratnu informaciju o

našem radu i na taj način nam daju

ideje kako da budemo još bolji u budućnosti.

Nameravamo da nastavimo

da razvijamo video najboljeg kvaliteta

i široku liniju multimegapiskel kamera.

►►PSS: Vodeća pozicija Arecont

Visiona na tržištu potvrđena je i

zahvaljujući partnerskom programu,

kao što je Program sertifikovanja

partnera (CPCP - Channel Partner

Certification Program). Dajte nam

kratak uvid u taj program.

14 MAGAZIN ZA BEZBEDNOST MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

15


Channel Partner Certification program

(CPCP) je bio naš prvi formalni globalni

trening program. Počeo je primarno

kao edukativni program za dizajn i razvoj

studije slučaja za megapiskel kamere.

Arecont Vision je učinio više za

edukaciju, nego bilo koja druga firma.

Zatim se program izmenio i pretvorio

u trening za tehničku publiku, kao

što su sistem integratori, instalateri i

zaposleni u tehničkoj podršci. Osmislili

smo trening i unapredili materijal za

arhitekte, inženjere i konsultante. Svi

ovi materijali i odeljenjena su delovi

CPCP programa. Arecont Vision organizuje

obuke u učionicama ili preko

online Arecont škole. Naši integratori/

dileri nakon toga dobijaju sertifikat koji

potvrđuje da mogu da rade na najvišem

nivou sa svojim krajnjim korisnicima.

Takođe smo videli neke uzbudljive

RFP/FRI koji su se pojavili sa zahtevima

ne samo za Arecont Vision proizvode,

već i kao CPCP kvalifikovani preprodavci

koji rade svoj posao.

►►PSS: Da li imate bilo kakve

planove da dalje proširite svoje

poslovanje u bliskoj budućnosti?

Da. Arecont Vision nastavlja globalno

da se razvija. Mi otvaramo nova radna

mesta posebno za menadžere prodaje

i inženjere (Field Applications Engeneer)

u Evropi, Aziji i Americi.

►►PSS: Da li imate planove da autsorsujete

neki deo vašeg poslovanja?

Sasvim sigurno ne. Mi smo „made in

USA” kompanija. Naši proizvodi se

prave, dizajniraju i servisiraju u Los

Angelesu, u Kaliforniji.

►►PSS: Kako se borite sa konkurentima

iz Azije posebno iz Kine?

Uvek je postojala konkurencija od

strane kompanija iz Azije, a odnedavno

posebno iz Kine. Pošto mi kontrolišemo

arhitekturu i dizajn naših

proizvoda znamo da ćemo nastaviti da

proizvodimo najkvalitetnije proizvode

u bezbednosnoj industriji.

BOGATO ISKUSTVO

Scott Schafer je u kompaniji Arecont

Vision od 2009. Odgovoran je za

prodaju, marketing i usluge na

globalnom nivou. Pre toga pet

godina je proveo u kompaniji Pelco

(Schnajder Electric), a veliko iskustvo

stekao je u kompaniji Reynolds

and Reynolds, lideru u dizajniranju

softvera za industrijska preduzeća.

Sa 19 godina bogatog radnog iskustva

uglavnom je bio u samom vrhu vodećih

i renomiranih firmi. Tokom prethodnih

sedam godina član je borda direktora u

SIA ( Security Industry Association). Scott Schafer je diplomirao finansije na

Ohio State University i stekao master na Business Administration from Capital

University.

►►PSS: Postoji tendencija među proizvođačima

da komuniciraju direktnije

sa krajnjim korisnicima, a ponekad

obavljaju i direktnu prodaju. Kakva je

vaša pozicija kada je to u pitanju?

Mi svakako radimo sa krajnjim

korisnicima širom planete. Iako ne

prodajemo direktno krajnjim korisnicima

mi im obezbeđujemo odličnu

podršku i time im omogućavamo

da iskoriste sve prednosti najnovijih

tehnologija. Mi delimo iskustva o našim

proizvodima sa krajnjim korisnicima,

koji nam sugerišu šta treba da

unapredimo da bismo bili uspešniji.

Takođe sarađujemo sa našim sistem

integratorima i dilerima, što je svakako

dobitna kombinacija.

►►PSS: Kada se osvrnete na 2015.

godinu, šta biste izdvojili kao

najvažniji događaj i aktivnost u

Arecont Vision-u?

Tokom 2015. instaliran je veliki broj

megapiskel kamera. Nastavili smo

da unapređujemo našu proizvodnju,

tako što smo pojednostavili instalaciju

i uveli daljinski fokus u celokupnoj

pro izvodnoj liniji. Na pojedinim

kamerama ugradili smo daljinski zum.

Takođe smo predstavili inovacije na

polju tehnologije slabog osvetljenja

kao što su NightView i STELLAR

tehnologije. Tu je i naša SurroundVideo

G5 prva multi-senzor panoramska

megapiksl kamera koja se primenjuje

u uslovima slabe osvetljenosti. Mi

neprekidno ulažemo u naš MegaLab

kako bismo proširili integraciju sa VMS

i NVR platformama, kao i ONVIF i PSIA

standardima koji su trenutno najvažniji

u industriji bezbednosti. Ove godine

povećali smo broj zaposlenih na globalnom

nivou, ne samo u prodaji, već

i u razvoju.

►►PSS: Koliki rast očekujete u

narednim godinama?

Politika naše kompanije je takva da mi

ne objavljujemo rezultate i prognoze.

Mi ćemo i dalje biti profitabilna kompanija

koja će nastaviti da povećava

prodaju širom sveta našim korisnicima

na svim vertikalnim tržištama kojima

je potreban HD video. Nadamo se da

ćemo narednih godina nastaviti da

proizvodimo nove kamere koje će biti

još bolje dizajnirane, sa još boljim karakteristikama

i tehnologijama.


Dragica Šipka

www.monitoringnet.rs

SIGNAL SIGURNOSTI

MON T ORING

www.dbs.rs

Vaš MONITORING CENTAR

Monitoring Net doo, Azanjska 5b, 11210 Beograd, Srbija; tel. +381.11.271.36.46, +381.11.271.53.35

DBS KONSEL SECURITY SERVICE

IFSEC 2016.

Pronađite sigurnost

ISO 9001:2008

Azanjska 5b, Beograd Tel. +381 11 20 86 106; +381 11 20 86 107

16 MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

MAGAZIN ZA BEZBEDNOST 17


TRENDOVI U SVETU

Šta je otvoren sistem?

Standardi

nisu uvek

rešenje

Trend međuoperabilnosti je u stalnom porastu u

industriji bezbednosti, ali još uvek nije jasno definisan

korisnici i instalateri često poručuju

da im je potreban viši nivo integracije

koji prevazilazi ono što ONVIF

nudi. Tako se vraćamo na pomenute

SDK i API.

„MANJE FLEKSIBILNI”

OTVORENI SISTEMI

Čak i kada se radi o otvorenom sistemu,

krajnji korisnik se verovatno opredeljuje

za jednu određenu platformu,

ili jednog proizvođača. Iako izabrana

platforma može da se integriše sa velikim

brojem drugih proizvođača, još

uvek mogu da postoje ograničenja. U

suštini, ovakvi korisnici su „zaključani”

u jednoj platformi, a „otključavanje”

može da izazove pomenutu traumu i

nove troškove. Poznata nam je priča

nekih ranijih „otvorenih” sistema na

tržištu koji nisu uspeli da se integrišu

na adekvatan način, zbog čega su

sada okvalifikovani kao ekvivalent

„zatvorenih” sistema. Otvoreni sistemi

takođe mogu da imaju ograničenja u

pogledu fleksibilnosti.

Ironično je što čak i takozvani „zatvoreni”

sistemi – prihvatljiviji eufemizam

je „kompletna rešenja” – često nude

samo dređeni nivo otvorenosti. Nije

neubočijeno da se čuju sledeće tvrdnje

proizvođača: „Mi nudimo kompletno

rešenje, ali naša tehnologija

je integrisana sa iks brojem sistema

drugih proizvođača.”

UNIFIKACIJA -

NAJNOVIJA KRILATICA NA

BEZBEDNOSNOM TRŽIŠTU

Kratak odgovor na pitanje iz naslova:

otvoreni sistemi ne moraju da budu

u potpunosti otvoreni, a zatvoreni

sistemi ne moraju da budu potpuno

zatvoreni. Da li je sada malo jasnije?

To nas dovodi do nove kovanice koju

danas možemo čuti na tržištu: unifikacija.

Koliko ja razumem, unifikacija je

bolja nego integracija – dublja je, bogatija,

nudi bolje funkcionalnosti. Unifikacija

je reč koju često koriste proizvođači

„kompletnih rešenja” da opišu

koliko njihovi sistemi rade dobro kada

se međusobno kombinuju. Na primer,

za jedan video-sistem i jedan sistem

kontrole pristupa istog proizvođača

kaže se da su „unifikovani”, u smislu da

su zajedno razvijani i da međusobno

imaju visok stepen funkcionalnosti.

Ako se napravi poređenje na nivou

funkcije, ovakvi sistemi pružaju viši

nivo integracije nego što je to moguće

korišćenjem standarda, SDK ili API,

tvrdi se dalje u argumentaciji. Ali čak i

za unificirane sisteme može se tvrditi

da su otvoreni – jedan video-sistem

može biti integrisan sa sistemom za

kontrolu pristupa drugog proizvođača,

na primer (iako verovatno na

nižem nivou.)

Šta je otvoren sistem? Postoji li takva

stvar na našem tržištu? U kojoj meri

je „otvorenost” marketinški termin, a

ne realan opis tehnologije? To su sve

zanimljiva i pravovremena pitanja za

krajnje korisnike koji odlučuju o izboru

tehnoloških putanja – i danas i u

budućnosti.


Adam Baninster

Na nedavno održanoj konferenciji

na temu otvorenih standarda,

kolega iz medija postavio je zanimljivo

i suštinsko pitanje: šta je tačno

otvoren sistem?

Bilo nas je dosta koji smo mislili da

znamo definiciju, ali smo se brzo uverili

da smo u zabludi. Diskusija koja je

usledila ponudila je nekoliko različitih

odgovora, od kojih su se mnogi odnosili

baš na ono što otvoren sistem

nije, umesto na ono što bi trebalo da

bude.

Otvoren sistem svojim korisnicima ne

bi trebalo da ograničava mogućnosti,

već bi suprotno od toga trebalo da

obezbedi maksimalnu fleksibilnost

tokom njegove evolucije. Drugim

rečima, otvoren sistem vas „ne zaključava

u sebe”, niti vam ograničava

izbor različite opreme. Ako na svojoj

tehnološkoj putanji oštro skrenete

levo, otvoren sistem vam omogućava

da se prilagodite, da primenite nove

tehnologije koje su tek uvedene na tržište,

bez preteranog izlaganja velikim

dodatnim troškovima.

U tom smislu, otvoren sistem pomaže

krajnjem korisniku da maksimalno

izbegne rizik. Ne treba vam doktorska

disertacija da biste sproveli izmene

unutar sistema. Nadogradnja ili proširenje

jednog sistema trebalo bi da se

izvede jednostavno u okviru postojećeg

okruženja, bez dodatnog zastoja

u radu i bez bilo kakvih dodatnih

troškova. Jedna novinarka je na konferenciji

jednostavno objasnila ovu pojavu

sledećom rečenicoma: „Otvoren

sistem je pametno i aktuelno rešenje.

koje može da podrži promenu bez

mnogo trauma za korisnika.”

ZNAČAJ SANDARDA KOD

OTVORENIH SISTEMA

Do sada nije bilo ni reči o ulozi standarda

u otvorenim sistemima. Došao

sam do zaključka da su standardi,

istorijski gledano, kamen temeljac

otvorenih sistema. Međutim, današnji

otvoreni sistemi zavise manje od standarda,

a više od alata za integraciju,

kao što su interfejs za programiranje

aplikacija (API) i alati za razvoj softvera

(SDK). Ovi alati, specifični za svakog

proizvođača, nude sredstva za integraciju

sistema jednog proizvođača

sa sistemima drugih proizvođača. Ali,

da bi sistemi mogli da rade zajedno,

potrebno je realizovati integraciju.

Kompanije obično realizuju integraciju

sa više različitih sistema drugih

proizvođača.

Ovo nas dovodi do drugog aspekta

pitanja da li je jedan sistem otvoren,

a to je da nije dovoljno odgovoriti

na ovo pitanje samo sa da ili ne. Za

neki sistem se može pomisliti da

je otvoren ili zatvoren, ali zapravo

postoje brojni stepeni otvorenosti,

koji se ogledaju u tome sa koliko

tehnologija drugih proizvođača je

ostvarena integracija i koliko su jednostavne

te integracije.

Ali da li su sistemi koje treba integrisati

zaista otvoreni? Da li je stvaranje

standarda koji će omogućiti sistemima

da se kombinuju bez njihove

posebne integracije izvan horizonta

mogućeg? Organizacije poput ON-

VIF kreiraju profile za implementaciju

jednostavnih integracija, ali krajnji

OTVOREN NOVI SPOTSKI CENTAR MASTER

Spektakularnim vatrometom, krajem

maja meseca u Zemunu je otvoren

novi sportski centar Master, koji

je i zvanično počeo sa radom za sve

posetioce koji budu želeli da uživaju u

njegovom bogatom sadržaju.

Vukašin Todorović, vlasnik kompanije

CCTV Centra Master (najveći regionalni

distributer bezbednosne opreme) i

novootvorenog sportskog centra Master,

istakao je tom prilikom da je, kao

veliki ljubitelj sporta, naročito stonog

tenisa, upravo otvaranjem ovog sportskog

centra želeo da promoviše prave

vrednosti koje sport može da ponudi.

Već godinama unazad kompanija Master

podržava sport, okuplja ljubitelje

sporta, organizuje sportske turnire i takmičenja,

pa se očekuju da će mnogo

pozitivne energije koje donosi sport

sada osetiti i nove, mlade generacije.

Centar Master ima multifunkcionalnu

sportsku halu sa kapacitetom za

sedenje od 736 fiksnih i 600 pokretnih

mesta, najsavremeniju klimatizaciju,

ozvučenje, ripstole sa strunjačama,

četiri svlačionice sa podnim grejanjem,

tuševima i toaletima, kao i sobu

za prvu pomoć. Parket i podloga u

Centru su Juncers sa Fiba sertifikatom,

a osvetljen je Philips led sijalicama najnovije

generacije.

Fitnes i Spa Club 300 omogućava

svojim članovima da koriste bazen dimezija

20x6m, finsku saunu, parno kupatilo,

slanu sobu, hidromasažnu kadu

i tepidarijum. Posetioci mogu uživati u

Cryosauni, kao i brojnim masažama u

četiri zasebne celine. Teretana je opremljena

vrhunskom strenght i fitnes

opremom Pecor i Gym 80. Smeštena

je na galeriji sa atraktivnom terasom

i udobnom tartan stazom dužine 60

metara. Povezana je posebnim liftom

sa svlačionicama i sadržajima u prizemlju.

Na galeriji je univerzalna sala za

aerobik, pilates, jogu i ples. Reklo bi se

za svačiji ukus.

18 MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

MAGAZIN ZA BEZBEDNOST 19


TEMA BROJA

TOP TRENDOVI U

VIDEO-NADZORU

(I DEO)

Every Hallway, Corner,

and Angle Covered... Faster

Now with Remote Focus.

SurroundVideo ®

Omni G2

Cover the Most Difficult Situations with Faster Installation

SurroundVideo Omni G2 multi-sensor cameras deliver revolutionary flexibility for a quick

and easy installation. A single SurroundVideo Omni G2 has four multi-megapixel

cameras inside a single outdoor, weather rated housing. An industry game-changer, a

major part to this camera’s time saving installation is the magnetic Omni track design;

allowing each of the four sensor gimbals to be magnetically placed in various

configurations specific to the user’s unique requirements. Simply move the sensors

anywhere on the magnetic track and screw in place. Save even more time during the

initial installation or on maintenance calls with the motorized remote focus feature. The

SurroundVideo Omni G2 delivers an excellent return on investment.

For more information:

www.arecontvision.com/landing-pages/omni/

Multi-Sensor Omni

270° Corner View

Istraživanja

za 2016. godinu

2

2

Dakle, šta će biti aktuelno u 2016? HD CCTV, 4K displeji, pametnije skladištenje, javna bezbednost, kao i uticaj

Interneta stvari u stambenim aplikacijama samo su neki od trendova u 2016...

1

3

1

3

2

4

1 3

Po svemu sudeći, na tržištu video-nadzora u 2016. godini održaće se neki ustaljeni trendovi. To se odnosi na

prelazak sa analogne opreme standardne definicije (SD) na mrežne i CCTV uređaje visoke definicije, agresivnu

konkurencija cena, dalju konsolidaciju baze snabdevanja i dalje jačanje uticaja Kine na svetskom tržištu.

4

Hallway Intersection

(Two Telephoto Lenses, Two Wide Angle Lenses)

4

360° Parking Lot

(Four 90° Lenses)

Main Campus Building

270° Outdoor Corner

(Four 90° Lenses)

U ovom prilogu izložićemo gledišta analitičara iz istraživačke firme IHS Technology u vezi sa raznovrsnim

trendovima na tržištu video-nadzora za 2016. godinu.

Ove godine IHS predviđa povećanje rasta opreme za video-nadzor na svetskom tržištu preko sedam odsto.

Međutim, celokupno tržište ne čine samo različite kategorije proizvoda, već i sektori krajnjih korisnika i

geografskih regiona. Pojedina tržišta će rasti mnogo brže od drugih. Ubrzan rast zabeležiće tržište HD CCTV

kamera i samostalnih uređaje za snimanje. Gradski nadzor ce biti podstaknut sve većom inicijativom u borbi

protiv terorizma. Kada tržište razmotrimo na osnovu različitih geografskih regija, ne treba potcenjivati ulogu

deviznog kursa. Zbog velike nestabilnosti valute tokom 2015. zabeleženo je otežano poslovanje u Latinskoj

Americi i Rusiji.

Schedule a DEMO at your location!

877.CAMERA.8 | avsales@arecontvision.com

20 MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

21

Made in the USA www.arecontvision.com | +1.818.937.0700


TEMA BROJA

TREND 1:

4K: progres ili propaganda?!

TREND 2:

Još jedna godina buma za HD nadzor

4K video-nadzor je tokom poslednjih godinu dana najavljen

kao jedan od glavnih trendova u video-nadzoru, zbog čega

ponekad nije lako sagledati ovaj fenomen izvan marketinške

vizure. Da ne bude zabune, tržište video-nadzora se zaista

pomera ka 4K kamerama - više nije pitanje „ako”, već „kada„.

Dakle, trendovi su sledeći:

Količina isporučenih 4K kamera tokom 2016. biće manja

od 1 odsto od 66 miliona mrežnih kamera, koliko se očekuje

da će biti isporučeno globalno. Malo je verovatno

da će tržište dostići cifru od milion 4K mrežnih kamera

isporučenih u toku jedne kalendarske godine pre 2018.

Veći broj „4K-kompatibilnih” kamera pojaviće se na tržištu

usled učestalijeg korišćenja 4Kp30 i jačih čipseta, što

znači da će više kamera biti usklađeno sa 4K standardima,

kao što su SMPTE ST 2036-1.

Slično HD kamerama za video-nadzor, početni 4K modeli

nudili su veću rezoluciju sa nižim brzinama smenjivanja

kadrova. Očekujemo da se uskoro pojavi veći broj kamera

sa većom brzinom kadrova i jačim vezama sa drugim

video-standardima.

Mnogi od izazova sa kojima se suočava 4K tehnologija

prevaziđeni su u 1080p nadzoru. Trenutak u kome će 4K

rezolucija preuzeti primat u video-nadzoru u odnosu na

1080p rezoluciju čini se da je još dalji nego što je to bio

slučaj sa potrošačkim tržištem u sličnoj fazi razvoja. U

2010. godini, 85 odsto televizora isporučenih na globalnom

nivou mogli su da prikazuju 1080p video, u poređenju

sa 20 odsto mrežnih kamera na globalnom nivou.

Do 2014. godine, pet odsto televizora prodatih globalno

moglo je da obezbedi rezolucije veće od 1080p, u odnosu

na 12 odsto mrežnih kamera.

Mrežne kamere za video-nadzor neće biti jedina opcija

za 4K nadzor, budući da će HD CCTV kamere u verovatno

uvesti video 4K rezolucije u sisteme koji nisu mrežni.

U poslednjih nekoliko godina rapidno je porasla potražnja

za HD CCTV kamerama i snimačima. IHS predviđa da će

isporuka HD CCTV kamera na profesionalnom tržištu zabeležiti

rast za manje od 0,2 miliona jedinica u 2012. godini

na preko 28 miliona jedinica u 2016. Ovaj rast je u početku

bio usporen, iako na tržištu ima nekoliko verzija HD CCTV

tehnologije. HD SDI, koji je predstavljen 2009. godine bio je

skup i imao je mali domet kablova.

Godine 2013. Dahua je predstavila analogno rešenje HD CVI

(HD SDI je digitalno rešenje), nakon kojeg su, tokom 2014,

usledila još dva analogna HD CCTV rešenja - HD TVI i AHD.

Slično HD SDI standardu, ova analogna rešenja omogućavaju

korisnicima da dobiju HD snimak preko postojeće mreže

koaksijalnih kablova. Ova rešenja su jeftinija i kablovi imaju

veći domet od HD SDI rešenja. Porast potražnje za HD CCTV

uređajima od 2012. usledio je nakon uvođenja tri vodeća

„analogna HD” formata, koja su se takmičila za poziciju dominantnog

standarda. Nažalost bili su nekompatibilni, zbog

čega nisu bili preterano popularni. Šta to znači? Nakon što

korisnik izabere kamere i snimače jedne od ovih tehnologija,

on postaje ‘zaključan’ unutar date tehnologije, zbog čega ne

može da zameni ili proširi postojeći sistem ukoliko nije reč

o istoj tehnologiji. Krajem oktobra 2015, na kineskom sajmu

bezbednosti CPSE, proizvođač čipova Techpoint učinio je

prvi korak da uklani ovu barijeru. Naime, DVR snimači opremljeni

TVI čipovima poslednje generacije ovog proizvođača

mogu da prave snimke ne samo saTVI kamera, već i sa AHD

kamera. Međutim, postoji još jedna prepreka za šire usvajanje

HD CCTV tehnologije, a to je mnogo manja maksimalna

rezolucija slike kod ovih uređaja, nego kod mrežnih kamera.

Techpoint namerava da prevaziđe i ovu prepreku, tako što

će izbaciti ekvivalentne kamere od 3 megapiksela, a zatim i

od 5 i od 8 megapiksela. Konkurentske kompanije će nakon

toga verovatno poboljšati funkcionalnosti sopstvenih rešenja.

Imajući u vidu ovakvo stanje stvari, IHS predviđa da će

korisnici bolje vrednovati HD CCTV uređaje u odnosu na SD

analognu opremu. Ipak, prelazak na IP kamere usporiće rast

na duži vremenski period. Nema sumnje da će 2016. biti još

jedna godina buma za HD CCTV tehnologiju.

TREND 3:

Nove opcije skladištenja

Sistemi skladištenja konfigurisani za video-nadzor postaju

sve značajniji. Sirov kapacitet isporučenih SAN, NAS i DAS

uređaja za skladištenje u video-nadzoru uvećava se za oko

40 odsto svake godine. Tradicionalne gotove modele (nastali

nakon VCR uređaja) obično su činili DVR uređaji sa odgovarajućim

kapacitetima, eventualno uz spoljne DAS uređaje

kao dodatni kapacitet. Jednostavan i funkcionalan koncept.

Međutim, razvojem video-nadzora ovaj koncept nije bio

dovoljan sve većem broju korisnika.

Prosečna rezolucija kamera nastavila je da raste. Minimum

koji se očekuje od novih kamera jeste da podržavaju HD

1080p rezoluciju sa 25/30 kadrova u sekundi. Visok rast su

zabeležile dve nove kategorije kamera - panoramske i 4K kamere,

za koje su potrebni veći skladišni resursi. Ove zahteve

će u određenoj meri umanjiti analitika i efikasnije tehnologije

kompresije. Međutim, njihovom primenom neće se neutralisati

ogromno povećanje podataka koje prati povećana

prodaja kamera viših specifikacija, a koje beleže mnogo više

informacija nego ikada do sada.

Isto tako, biće mnogo veći zahtevi kad je reč o vremenskom

periodu čuvanja video-informacija. Veoma mali broj korisnika

se planski priprema za sve veće zahteve u pogledu

skladištenja u video-nadzoru. Dobar podsticaj za preispitivanje

pristupa planiranju skladištenja može biti tržište nosivih

kamera. Predviđa se da će prodaja nosivih kamera u 2016.

doživeti bum. Konkretno, u SAD, desetine hiljada novih nosivih

kamera će ući na tržište zahvaljujući novom izdvajanju

sredstava na saveznom nivou. Za sve ove kamere trebalo bi

čuvati snimke duže vreme (često i više godina). Uprkos tome

što je broj isporučenih jedinica nosivih kamera samo kap u

moru u poređenju sa tradicionalnim fiksnim kamerama za

video-nadzor, moguće je povući nekoliko paralela između

‘skladišnih glavobolja’ sa kojima se suočavaju oba tržišta:

Mnogi koji po zadatku imaju nosive kamere (organi za

sprovođenje zakona) imaju ograničeno IT zaleđe (kao i

mnogi profesionalci u oblasti bezbednosti). Njima treba

integrisan sistem sa planiranim ukupnim troškovima vlasništva,

početnim troškovima i troškovima održavanja.

Verovatnoća ponovnog pregleda snimaka smanjuje se

njihovim starenjem. I pored toga, poželjno je da snimci

budu dostupni. Duže vreme čuvanja može da pomogne

prilikom vođenja parnica, nadoknade osiguranja i obavljanja

operativnih zadataka.

Efikasna infrastruktura skladištenja omogućava i upotrebu

analitike nakon snimanja.

Korisno je i objedinjavanje skladištenih informacija iz

različitih izvora – video-snimaka sa metapodacima dobijenih

sa drugih senzora, kao što su:

22 MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

MAGAZIN ZA BEZBEDNOST 23


TEMA BROJA

TREND 4

Gubitak ciste serverske analitike

Tržište za analizu video-sadržaja do danas je prošlo kroz niz

teškoća. Bez obzira na to, njegov razvoj i dalje budno prati

šira delatnost nadzora. IHS se već više od 10 godina u kontinuitetu

bavi istraživanjem tržišta analize video-sadržaja i,

uprkos različitim izazovima, u ovom periodu mogao je da se

uoči postojan rast na ovom polju.

S druge strane, poslednji objavljeni tržišni podaci govore da

je veoma jaka potražnja za inteligentnim rešenjima za video-nadzor.

Međutim, ova činjenica prikriva fundamentalnu

promenu u načinu na koji se takva rešenja implementiraju.

U ranim godinama, analiza video-sadržaja obično se izvršavala

na običnim, nenamenskim, računarima ili serverima.

Time se zaobilazila potreba zamene postojeće opreme

za video-nadzor, dok se upotrebom servera obezbeđivao

neophodan nivo kapaciteta za obradu. Ovakav pristup je u

velikoj meri standard među snabdevačima namenskim softverom

koje su formirani sa namerom da se cilja ovo tržište.

Početni snažan rast preovladavao je do 2008. godine, kada

je ovoj delatnosti ozbiljno narušena reputacija, kao posledica

umnogome predimenzioniranih mogućnosti analize

video-sadržaja. Nešto skorije, tokom 2014, dosegnuta je

prekretnica: zabeležen je prvi pad na tržištu čiste serverske

video-analitike (koju čine ‘neinteligentne’ kamere povezane

na server na kome se izvršava kompletna obrada).

Godine 2014. tržište čiste serverske analitike je prema procenama

abeležilo pad na 81,9 miliona dolara, što je manje od

39,4 miliona dolara u toku jedne godine. Ovaj pad je pratio

snažan rast tržišta analitike na obodu, što ukazuje na značajan

preokret u preferencama. Sve zastupljenija video-analitika

na obodu nije iznenađenje, s obzirom na znatno povećanje

kapaciteta za obradu današnjih kamera za video-nadzor

koje podržavaju ovu opciju, kao i niže ukupne troškove

sistema i umrežavanja koji je čine mogućom.

Medutim, u nekim sredinama se još uvek očekuje jedan postepeniji

prelaz, uz dalju dominaciju serverske analitike.

Neminovno je da će ugrađeni kapaciteti za obradu kamera

za video-nadzor nastaviti da rastu i da će se mnoge aplikacije

izvoditi na obodu mreža.

I pored toga, očekuje se da će se održati potražnja za highend

serverskom analitikom. Uz još sumornije izglede za serversku

analitiku namenjenu bazičnim aplikacijama, IHS očekuje

da će preostali snabdevači namenskim softverom nastojati

da se udružuju sa proizvođačima uređaja za video-nadzor sa

namerom da razviju inteligenciju onog nivoa koja je ugrađena

u ove uređaje, što će dodatno doprineti udaljavanju od trenda

čiste serverske analitike tokom 2016.


Nikola Kostić

• mobilni video-uređaji za policijske patrole, kao i drugih

digitalnih dokaza ili nosivih uređaja

• video-nadzora i povezanih IoT uređaja

Skladištenje u oblaku je pronašlo svoje mesto na tržištu

nosivih kamera, ali IHS smatra da će, dugoročno gledano,

hibridni pristup postati najadekvatniji model za veće sisteme,

usled troškova kod kamere sa boljim specifikacijama.

Ovim modelom obuhvaćeni su različiti tipovi skladištenja i

često je to najefikasnije rešenje. U svom osnovnom obliku,

ovaj model je kombinacija skladištenja u oblaku i lokalnog

skladištenja u sklopu jedne objedinjene platforme.

NA TRŽIŠTU SKLADIŠNIH REŠENJA ZA VIDEO-

NADZOR, TOKOM 2016. MOŽEMO OČEKIVATI:

Veću primenu skladištenja podataka u više nivoa (tiers)

Skladištenje u nivoima u video-nadzoru prethodno je

podrazumevalo samo zasebnu arhivu ili direktno povezivanje

dodatnih skladišnih kapaciteta na uređaje za snimanje.

Sada smo svedoci mnoštva opcija posebno planiranih za

video-nadzor, koji kombinuju različite nivoe skladištenja (u

nekim slučajevima medijuma za skladištenje) u jedinstvenu

platformu. Ovo je uticalo na veću efikasnost u odnosu na to

kako će se snimci tretirati tokom vremena trajanja (u nekim

slučajevima podaci se pomeraju sa oboda mreže do

centralizovanog skladišta i na oblak).

Dalja partnerstva izmedu snabdevača u video-nadzoru

i specijalizovanih firmi za skladištenje

Podstaknuti povećanjem potražnje sistema za skladištenje,

neki proizvođače u oblasti videa okrenuli su se specijalistima

u ovoj oblasti od kojih su zahtevali sisteme koji mоgu da se

nose sa velikim brojem video-strimova visoke rezolucije. U

pogledu softvera za video-nadzor, to znači da treba obezbediti

integraciju podataka iz različitih vrsta skladištenja, nivoa i

fizičkih lokacija, sa sličnim performansama svakog od njih.

Veću ponudu kineskih proizvođača u oblasti

video-nadzora i skladištenja za preduzeća

Na skladištenje obično otpada najveći deo troškova vezanih

za opremu kod višekanalnih sistema. Skladišni sistemi

velikih kapaciteta mogu da budu veoma skupi. Kao što se

može videti u mnogim kategorijama proizvoda, kineski

proizvođači imaju izuzetno konkurentne ponude; sistemi

za skladištenje, specijalizovani za video-nadzor, već neko

vreme su na njihovoj mapi razvoja. Ove godine kineski proizvođači

će kreirati veću ponudu proizvoda za skladištenje

za video-nadzor namenjenih preduzećima.

Oblast skladištenja je prevalila veliki put od kasetnih snimača

do danas. Međutim, moguće je da će implementacija

skladištenja za preduzeća morati još da se razvija, kako bi

mogla da se nosi sa zahtevima koji pred nju stavljaju sve

jeftinije, a sve kvalitetnije kamera u pogledu rezolucije.

Da li će fudbal pokrenuti prodaju 4K CCTV uređaja?

Prihvatanje novih tehnologija na nekom tržištu uglavnom zavisi od njegove zrelosti. Ako je izvorno tržište snažno za određeni

uređaj, format ili sistem, to onda može da utiče na buduću prodaju i određivanje dugovečnosti odnosa sa potrošačima

Donedavno je izgledalo kao da će 3D televizori izazvati veliki

bum kod potrošača, posebno ako uzmemo u obzir da su

mnogi novi filmovi snimani u 3D tehnologiji i da su bioskopi

trošili čitava bogatstva da bi se opremili za prikazivanje

ovakvih filmova. Čak su i pojedini proizvođači CCTV uređaja

istraživali razvoj 3D nadzora. Međutim, to je bila samo kratka

epizoda u oblasti novih tehnologija.

Najnoviji trend u industriji kućne zabave je 4K. Trenutne prognoze

ukazuju na to da će se u Velikoj Britaniji do kraja 2015.

godine prodati više od milion 4K televizora, što je ravno

povećanju od 500 odsto u samo jednoj godini. Impresivni

podaci, ako uzmemo u obzir da je do sada bilo vrlo malo 4K

sadržaja koje bi gledaoci mogli da prate.

Industrija bezbednosti je takođe zakoračila

u svet 4K. Mnogi proizvođači kamera

tvrde da će viši standard rezolucije u oblasti

video-nadzora postati masovna pojava.

Ovaj trend bi mogao dodatno da se ubrza

nakon vesti da je Britanski telekom najavio

spremnost da plasira svoje ultra HD settop

bokseve koji će omogućiti ljubiteljima sporta da prvi

put u Evropi prate sportske prenose uživo u 4K rezoluciji.

Za dodatnih 15 funti mesečno pratiće sportske događaje u

najvišoj definiciji do sada. Ovo je zaista mudar potez, budući

da je sport, uz pornografiju, jedan od dva najveća pokretača

bilo kog servisa. Ne zaboravite da je porno-industrija podržala

Blu-Ray onda kada je Microsoft smatrao da su nam HD

diskovi dovoljni. Čak ni najveći IT gigant na svetu ne može da

se takmiči sa porno-industrijom.

Ukoliko zažive 4K sportski prenosi (Sky verovatno neće

mnogo kasniti za BT), to će verovatno doprineti da se

4K usvoji i u drugim sektorima, naročito u oblasti CCTV i

nadzora. Naravno, biće potrebno

da prođe još neko vreme

pre nego što dobijemo 7K TV

(Avigilon), ali nije daleko ni taj

tehnološki nivo.

Ovo ukazuje na predviđanja da

će 4K postati standard u nadzoru

u 2016. godini.

24 MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

MAGAZIN ZA BEZBEDNOST 25


SECURITY PRAKSA

Hikvision – uspešna priča

PERSPEKTIVNA MOBILNA

CCTV

REŠENJA

Notingem okrug u Velikoj Britaniji

se kategoriše kao visokorizična

lokacija, gde neprekidno patrolira

nekoliko kombi vozila, koja su

opremljena Hikvision kamerama

i video-snimačima, kao i Mercury

Fire & Security solarnim panelom

sa baterijama za napajanje

sistema, da motori ne bi morali

neprekidno da rade. Tu je i 3G

ruter proizvođača

Eseye Communications

DO KRAJNJIH GRANICA

Proces izgradnje potpuno mobilnog

bezbednosnog rešenja sasvim je

drugačiji izazov u odnosu na izgradnju

uobičajenih stacionarnih sistema.

Sva vozila su opremljena 4 HD turret

kamerama, a samo u jednom vozilu,

koje predstavlja svojevrsni mobilni

štab montirani su PTZ kamera i NVR

snimač. Kod mobilnih rešenja, u poređenju

sa stacioniranim CCTV rešenjima,

najveći izazovi su vremenske

prilike i izdržljivost.

Luis Foster, glavni menadžer kompanije

Mercury Fire & Security, kaže, „Budući

da su kamera i snimač instalirani

na/u vozilu, očigledno je da rade u

surovijem okruženju od običnih vozila.

Vozila se uglavnom kreću brzinom

do 100 km/h, otporna su na uobičajene

rupe na putu i ležeće policajce, i

moraju biti operativna tokom 24 sata

dnevno. U ovakvoj konfiguraciji glavni

problem predstavljaju vibracije, ali za

sada, Hik vision kamere su izdržale sve

postojeće uslove, bez zastoja u radu.

Velika PTZ kamera koju smo instalirali

je očito malo delikatnija, zbog čega

mora da se fiksira dok se vozilo kreće.

Bez obzira na sve poteškoće, kamera je

veoma pouzdana.

„Da bi se pristupilo internetu, trebalo

je obezbediti snažan 3G ruter za

slanje strimova do mobilnih telefona čuvara na lokaciji

u realnom vremenu, kako bi mogli da koriste kapacitete

vozila i dok patroliraju. Na sreću, sve funkcionalnosti na

telefonima stražara se jednostavno podešavaju pomoću

IVMS-4500 aplikacije.”

Luis kaže da je svako vozilo opremljeno sa četiri DS-

2CD2332-I turret kamere. „Za naše potrebe na ovim kamerama

se, kao najbolje rešenje, pokazalo EXIR infracrveno

osvetljenje,” dodao je. „Tokom probnog perioda, otkrili smo

da kod dom kamera može da se javi refleksija od IR osvetljenja

kao dodatni problem, dok su se turret kamere pokazale

kao apsolutno savršene. Da se ne bi ovlažile, kamere su

hermetički zatvorene, jednostavno se podešavaju u slučaju

potrebe, a kvalitet slike je odličan. Kamere pokrivaju 360

stepeni terena oko kombija i garantuju da operater neće

ništa propustiti ukoliko koristi PTZ funkcije za nadgledanje

nekog događaj, kako bi uočio više detalja.”

„U početku smo mislili da je samo

konkurentna cena bila odlučujuća

da uključimo kameru DS-

2DE7184-A IP PTZ u probni sistem,

ali smo ubrzo shvatili da cena nije

jedini razlog. Naime, glavni razlozi

za njihov izbor bili su kvalitet slike,

IR domet, i optički zum. Oni su

bukvalno ‘oduvali’ našeg klijenta. U

isto vreme, snažni držači za montažu

izdržali su vibracije tokom vožnje

bez problema, što je značajno

uticalo na uspeh čitavog projekta.

PTZ funkcionalnost omogućava

operateru da u vozilu prati ciljane

objekte i ima detaljan pregled

neposrednog okruženja i udaljenih

objekata.”

„Bili smo uvereni da će same turret

kamere izdržati svaku vibraciju, te

smo ih pričvrstili za vozilo pomoću

standardnih nosača montiranih

na ramu koji je posebno kreiran za

ovo vozilo. Zbog hard-diska, NVR

je malo osetljiviji, pa je oko ovog uređaja postavljena izolaciona

pena koja donekle amortizuje vibracije tokom kretanja.

Vodili smo računa da ne blokiramo ventilacione otvore na

kućištu NVR i ovo rešenje se pokazalo

kao veoma pouzdano.”

„HERA601 ruter je takođe pouzdano

radio u 3G mreži. Glavna

baterija na vozilu povezana je sa

samostalnim CCTV baterijama od

200Ah, što omogućava punjenje

svih baterija kad god je upaljen

motor. Pored toga, solarni paneli

od 250W koje smo izabrali dopunjavaju

200Ah baterije tokom

dana, spremajući ih za korišćenje

tokom noći. Sva CCTV oprema

se napaja preko invertera, uključujući i ugrađeni 40-inčni

monitor koji daje odličan pregled svih kamera.”

POTENCIJAL ZA NOVO TRŽIŠTE

Novo mobilno rešenje nagoveštava blistavu budućnost

za Mercury Fire & Security i za Magpie Security, budući da

je probni rad potvrdio da je oprema otporna da izdrži sve

zahteve koji se postavljaju pred jedno mobilno rešenje. Sem

Futer, menadžer tehničkih operacija u firmi Magpie Security,

kaže, „Surovi uslovi ovog projekta stavili su na probu primenjenu

tehniku do krajnjih granica. Od presudne važnosti

bilo je obezbediti pouzdan rad opreme, a zahvaljujući solarnoj

energiji rešenje se može svrstati u ekološko, što znači

da motor nije stalno u pogonu. Do sada smo zadovoljni

što je oprema dobro podnela vibracije svojstvene ovakvoj

konfiguraciji, i pokazala sjajan kvalitet po ceni mnogo nižoj

od cene rešenja koja su posebno dizajnirana kao mobilne

aplikacije u vozilu.”

„Ovaj projekat može biti naš početak

proboja na novo tržište. CCTV

sisteme nadzora instalirane u

vozilima već godinama koristi policija,

ali do sada je cena odlučujući

faktor koji je blokirao njenu širu

primenu, budući da su PTZ kamere

montirane na vozila koštale više

hiljada funti. Sada možemo da

ponudimo kvalitetnu tehniku po

veoma konkurentnoj ceni. Razume

se, nadamo se da ćemo nastaviti

da sarađujemo sa Magpie Security,

i da nudimo dodatke postojećim

i novim CCTV vozilima kako se

bude uvećavao broj poslova u kojima

se koriste mobilna vozila.”

„Kompanija Hikvision dokazala je

da je izuzetna sila u svojoj branši,

i često je radila daleko izvan

očekivanja kako bi nam pomogla

da kreiramo rešenja koja su nam

bila potrebna. Njihovi proizvodi su

izuzetno konkurentni i tokom relativno kratkog vremena saradnje,

primetili smo da redovno ažuriraju firmvere i očito su

posvećeni očuvanju najvišeg kvaliteta. Bilo je i par neizbežnih

situacija kada nešto nije radilo i kada se naš distributer,

Dynamic CCTV, pokazao u najboljem

svetlu. Onda kada nisu imali

rešenje za problem, Dynamic je

reagovao vrlo brzo, konsultovao

se o raspoloživim mogućnostima

direktno sa matičnom kompanijom

Hikvision, nakon čega je

kreirao prilagođeni firmver. Ovakvu

efikasnost nismo sreli nikada

ranije, zbog čega imamo puno

poverenje u buduću saradnju sa

kompanijom Hikvision.”


Ada Han

26 MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

27


SECURITY PRAKSA

Pametan nadzor nije novost. U

suštini, on obavlja digitalnu

analizu signala sa CCTV kamere

pomoću algoritama analize video-sadržaja

(VCA – Video Content Analysis),

koji identifikuje i markira specifične

karakteristike video-sadržaja, zbog

kojih treba preduzeti određene akcije.

Ali današnji algoritmi postaju mnogo

napredniji i prevalili su dug put od

relativno jednostavnih algoritama

video-detekcije pokreta (VMD – Video

Motion Detection) od pre par godina.

Škola video-nadzora

Napredan i

ekonomičan nadzoR

„Pametan nadzor” povećava efektivnost CCTV sistema i smanjuje

troškove korisniku

VCA upoređuje real-time video sa

„poznatim pravilima” za detekciju

alarmnih situacija ili sumnjivih

aktivnosti. Današnji VCA algoritmi

svrstani su u naprednija rešenja

video-obezbeđenja, jer ne detektuju

samo pokret, već detektuju i specifične

objekte, kao što su ostavljeni

prtljag, pravac kretanja ljudi, čak i

sumnjiva ponašanja – sve u realnom

vremenu. Ovi sistemi su operativni

tokom celog dana i noći, sedam

dana u nedelji (24/7), „nisu nikada

rastrojeni”, „nije im dosadno” i nikad

„nemaju slobodan dan”. Jednostavno

su efikasniji u poređenju sa

ljudima. Štaviše, oni su „dovoljno pametni”

da mogu da uoče neobične

načine ponašanja, koji bi inače prošli

neopaženo čak i veoma opreznim

operaterima. Sistemi zasnovani na

VCA, takođe, mogu jednostavno

da se konfigurišu tako da aktiviraju

snimanje samo ukoliko treba da

detektuju događaje koji narušavaju

„poznata pravila”, i na taj način značajno

smanjuju količinu potrebnog

prostora za snimanje. Takođe, današnji

„pametni sistemi nadzora” mogu

znatno da smanje troškove, jer se

njihovim korišćenjem smanjuje broj

radnika obezbeđenja potrebnih za

nadzor video-sistema, a istovremeno

im omogućavaju bolju koncentraciju

i upućuju ih na incidente.

OČI KOJE SVE VIDE

Noviji VCA algoritmi koriste veću

snagu obrade i inteligenciju, koje su

sastavni deo današnje CCTV opreme,

na primer, algoritam inteligentne

video-detekcije pokreta (IVMD). Ove

funkcionalnosti koje se mogu naći na

tržištu obično nude vrhunski svetski

proizvođači. Jedan od glavnih uzroka

lažnih alarma u VCA sistemima su

promene u uslovima okoline koja

se nadgleda. Za eliminisanje lažnih

alarma koriste se napredni algoritam

učenja-u-pozadini koji zanemaruje

neželjene dojave od, na primer, grana

drveća koje se mrdaju, lišća, oblaka,

senki i kišnih i snežnih padavina. Algoritam

takođe može dinamički da se

prilagođava promenama u pozadini,

tako da se alarmi aktiviraju samo u

stvarnim alarmnim situacijama.

Ovi napredni VCA algoritmi takođe

dozvoljavaju korisniku da kreira neza-

visna detekciona polja sa individualnim

parametrima aktiviranja alarma.

Mogu se podesiti čak i potpuno

preklapajući ili identični oblici sa

različitim parametrima za aktiviranje.

To znači da parametri alarma kao što

su promena veličine, brzine i pravca

mogu nezavisno da se setuju za svako

polje detekcije, dozvoljavajući, na

primer, da jedna kamera koja nadzire

spoljašnji parking detektuje automobile

koji se kreću prebrzo ili voze u

pogrešnom smeru. Takođe, kamera

se može podesiti da raspozna objekte

prema njihovoj veličini. Ovo podešavanje

uključuje dodatnu 3-D korekciju

perspektive kamere koja je neophodna

za pouzdano utvrđivanje razlike

veličine i brzine u svim pravcima.

Pomoću ove funkcije, alarmi se aktiviraju

samo na osnovu objekata ispod

ili iznad specifične veličine, na primer

samo za bicikle ili kamione, ili samo za

objekte koji se kreću ispod određene

brzine, kao što je pešak koji ide

autoputem.

NADZOR SUMNJIVOG

PONAŠANJA

Teško je precizno definisati šta predstavlja

sumnjivo ponašanje. Često

je to stvar iskustva i čak intuicije,

što karakteriše većinu policajaca ili

radnika obezbeđenja. Ali postoje

određeni tipovi ponašanja koji se

mogu okarakterisati kao potencijalno

sumnjiva, recimo ljudi koji se kreću u

suprotnom smeru od normalnog toka

kretanja ljudi prilikom približavanja

nekoj kontrolnoj tački, ili se stalno vraćaju

na isto mesto, bez jasno definisanog

razloga. Napredni VCA algoritmi

se mogu podesiti da se aktiviraju na

takva ponašanja. Neke verzije, na primer,

raspoznaju sumnjivo ponašanje

prema putanji kojom se objekat kreće,

čak iako je trenutno neprimetan zbog

drugih objekata. To znači da ukoliko

osoba tumara oko određene zone, on

ili ona će kreirati neprekidnu putanju, i

ovo se može podesiti tako da alarmira

osoblje iz obezbeđenja.

Današnji napredni VCA sistemi čak

automatski razlikuju ljude i vozila ili

druge objekte, koji mogu biti važni

kada se nadgleda lokacija, ukoliko se

traži sumnjiva osoba na ulici pretrpanoj

saobraćajem. Ovo se može

obaviti na osnovu relativne veličine,

ali efekti perspektive mogu da vas

zbune. Pojedini VCA algoritmi se baziraju

na drugim parametrima kao što

su razmera oblika, koja je pouzdanija

metoda razlikovanja tipova objekata

i nije potrebno podešavati perspektivu.

Ova karakteristika je dragocena

ne samo za detektovanje, recimo,

prisustva pešaka na autoputu, već i

za detektovanje osoba koje leže na

zemlji. Ovo se može okarakterisati

kao sumnjivo ponašanje, ili kao da je

osobi pozlilo, što u oba slučaja zahteva

brzu reakciju.

Kako raste strah od terorizma, posebno

na aerodromima i drugim saobraćajnim

čvorištima, ostavljeni prtljag

je uvek dobar razlog za sumnju.

Veličina prtljaga se može iskoristiti

za pokretanje alarma, ali naprednije

funkcije takođe mogu pokrenuti

alarm ukoliko se promeni uobičajeno

stanje nadziranog objekta. Ova

funkcija detekcije ustaljenog stanja

objekta može, na primer, detektovati

da li se auto zaustavlja na autoputu

gde se inače odvija brz saobraćaj.

U ovom slučaju se teže razlikuju

sumnjivi od bezazlenih događaja, i

uglavnom počinje da se sumnja u

efektivnosti ovih funkcija u objektima

sa puno ljudi u pokretu, gde oni

mogu da generišu veliki broj lažnih

alarma. Danas se za ovakav način

uzbunjivanja koristi aplikacije za

detekciju vozila koja se zaustavljaju

na pogrešnim mestima (na primer

previše dugo stoje u zonama izlaska

ili u crvenim zonama, gde je zabranjeno

zaustavljanje), u muzejima i

umetničkim galerijama i u radnjama

sa kvalitetnom i skupom robom.

Novi VCA sistemi se sve više primenjuju

na mestima poznatim kao

nadzor kritičnog perimetra. Ovo

uključuje, na primer, nadzor perimetra

aerodroma, koji je osetljiv na

napade terorista koji koriste projektile

lansirane sa ramena ili vozila. Oni se

takođe koriste u drugim osetljivim

oblastima, kao što su rafinerije nafte,

28 MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

MAGAZIN ZA BEZBEDNOST 29


TEHNIKA

veliki industrijski i hemijski kompleksi,

objekti za proizvodnju nuklearne

i druge energije i vodo-pumpne

stanice. Ovi kompleksi su često

okruženi ogradom po perimetru koja

može biti duga više od 50 km i, do

skora, njihovo jedino obezbeđenje

predstavljala je bodljikava žica. Ovi

objekti u većini slučajeva nemaju

video-nadzor, i samo mali broj korisnika

ima neke tipove mikrotalasnih

i optički sistema detekcije provale

za nadzor perimetra. Ali ovi sistemi

ćesto generišu veliki broj lažnih

alarma, nakon čega operateri postaju

nezainteresovani, a ima i ekstremnih

slučajeva kada isključuju sisteme.

Naročito ovde se očekuje veliki uticaj

„pametnog nadzora” baziranog na

naprednim VCA sistemima. Trebalo bi

da omogući pouzdan nadzor dugih

ograda perimetara, automatsku identifikaciju

sumnjivih ponašanja, kao i

zaustavljanje vozila u dužem vremenskom

periodu, i da razlikuje životinje

od potencijalnih provalnika koji se

primiču perimetru.

TEHNIKE NAPREDNE

KLASIFIKACIJE

VCA algoritmi se zasnivaju na identifikaciji

objekata tako što jednostavno

definišu okvir oko objekta. Za većinu,

ovaj način daje rezultate, ali može biti

i nepouzdan za preciznu identifikaciju

– da li se radi o koferu ili detetu u šetalici?

Međutim, napredna klasifikacija

pomoću seta naprednih klasifikacionih

parametara omogućava mnogo

precizniju identifikaciju objekata –

precizni oblik objekta, veličina, boja,

i drugi kriterijumi. Ostavljeni kofer se

jasno prepoznaje kao kofer. Ovi novi

algoritmi takođe omogućavaju preciznije

praćenje pokretnih objekata,

čak i sa više CCTV kamera. Dakle ako,

na primer, policija traga za odbeglim

vozilom plave boje koje je učestvovalo

u pljački, parametri pretrage se

mogu podesiti unutar algoritma tako

da uzbuni osoblje obezbeđenja ako

se na ekranu pojavi plavi automobil,

koji se brzo kreće.

NEMA MESTA ZA SKRIVANJE

Pored pokretanja alarma u realnom

vremenu, digitalni podatak

koji generiše VCA sistem je, takođe,

snimljen za potrebe forenzičkog

ispitivanja. VCA znatno smanjuje

količinu video-materijala koji treba

pretražiti, ali i pored toga pretraga

može biti naporna ako se radi ručno.

Da bi se olakšala pretraga snimljenog

video-materijala, napredniji

VCA algoritmi takođe služe funkciji

upravljanja videa. Oni automatski generišu

meta podatke i šalju zajedno

sa video-snimkom na medijum za

snimanje. Meta podatak je tekstualni

niz obično sastavljen od nekoliko

ključnih reči koje opisuju specifični

scenario sa informacijama kao što

su oblici ponašanja, razmera oblika,

boja objekta, datum i vreme događaja.

Dokumenti sa meta podacima

su zato mnogo manji i lakše se

pretražuju od digitalnih video-dokumenata.

Tipično, ručno pretraživanje

video-snimka može trajati danima

ili nedeljama i trenutno se završiti

ukoliko pretražujete meta podatke

putem pametne pretrage slične

onoj koju koriste internet mašine

za pretragu. Da bi se ograničio broj

pogodaka pretraživanje se može filtrirati.

Finalni rezultati se prikazuju sa

povezanim video-snimkom, koji se

onda može ručno proveriti, da bi se

precizno našao traženi događaj.

„UGRAĐENA VCA” –

INTELIGENCIJA NA OBODU

Tradicionalno, VCA sistemi su implementirani

kao samostalni softverski

sistemi koji rade na industrijskim PC

platformama. Ovi PC su instalirani na

centralnoj lokaciji (npr. u centralnoj

sobi), odakle se strimovi u kontinuitetu

prenose putem mreže, radi analize

i arhiviranja. Ova arhitektura ima

dve mane. Prvo, prenos videa u kontinuitetu

smanjuje propusnu moć.

Drugo, PC platforme za video-analizu

dodatno stvaraju nepotrebne

troškove hardvera. Ova ograničenja

se prevazilaze s novom generacijom

IP CCTV sistema. Koristeći prednost

napredne moći procesuiranja u IP

video-enkoderima povezanih sa

kamerama, za izvršenje VCA algoritama,

VCA funkcionalnost se može pomeriti

na nivo kamere. Još bolje, sa IP

tehnologijom ova funkcionalnost se

može ugraditi direktno u kameru. U

ovom slučaju, video-sadržaj se analizira,

upoređuje sa „poznatim pravilima”

i događaji se generišu na mestu

kamere, a samo video-snimci od

interesa se šalju u kontrolni centar.

Ovaj način umnogome smanjuje saobraćaj

u mreži, i eliminiše potrebu

za dodatnim računarom, na kome bi

radio VCA softver.

Ova „inteligencija na obodu”, kako je

zovu, danas je popularna u IT svetu.

Osim što smanjuje mrežni saobraćaj,

ukoliko se inteligencija nalazi bliže

obodu, mreža postaje pouzdanija,

jer nema gubitka mreže ukoliko se

pokvari jedan inteligentni uređaj.

Ovakav „pametni nadzor” je sada

postao standard kod većine vodećih

proizvođača sistema bezbednosne

opreme u svetu.


Nebojša Đukić

Dahua

OD ANALOGNOG DO HD

Dahua, jedan od svetskih lidera u

proizvodnji video-nadzora, početkom

juna je najavio treću generaciju

HDCVI analognog-HD rešenja za

video-nadzor.

HDCVI tehnologiju, takođe poznatu

kao kompozitni video-interfejs visoke

definiceje, Dahua je razvila i predstavila

još u novembru 2012. godine naročito

za potrebe industrije. Od tada, ova

pouzdana i ekonomična tehnologija HD

signala preko koaksijalnog kabla postaje

standard za prenos videa, nudeći snažne

performanse i funkcionalnosti.

Dahua HDCVI 3,0 tehnologija treće

generacije potpuno je kompatibilna

sa širokim asortimanom industrijskih

platformi i tehnologijama sa visokom

video-rezolucijom, kao što su ultra HD

ili 4K, kao i sistemima koje karakterišu

inteligentne funkcije identične sa

funkcijama u IP sistemu.

„Dahua HDCVI tehnologija je prihvaćena

širom sveta, što je dobar znak da je

okarakterisana kao tehnologija koja je

potrebna industriji”, rekao je Likuan Fu,

predsednik Zheijang Dahua Technology.

„Sa više od 200 miliona analognog

video-nadzora na globalnom nivou,

očekujemo da HDCVI 3,0 ima dalekosežni

uticaj na bezbednosnu industriju

u godinama koje su pred nama.”

POTPUNA KOMPATIBILNOST

Dahua HDCVI 3,0 može da se integriše

bez ikakvih poteškoća sa pet

popularnih industrijskih platformi

– HDCVI, AHD, TVI, IP i analognim

nadzorom, a prihvata i input kod IP

sistema. DVR opremljen sa HDCVI

tehnologijom je pristupna tačka za

integraciju sa spoljnim pasivnim

infracrvenim senzorom, detektorom

dima i drugim tipovima senzora, što

sigurno obezbeđuje sveobuhvatnu

bezbednosnu uslugu.

ULTRA HD

Dahua HDCVI 3,0 je prva tehnologija

koja isporučuje ultra HD na postojećem

koaksijalnom sistemu i koja

prepoznaje 4K rezoluciju preko koaksijalnog

kabla. U međuvremenu, ona

takođe nudi Dahua Starlight tehnologiju

za noćno osmatranje, sa rezolucijom

od 2 megapiksela, jačinom

osvetljenja od 0,0008 luksa i širokim

dinamičkim opsegom od 120 dB. Ako

tome dodate i H.265 kompresiju, znate

da možete da uštedite više od 50

odsto propusne moći.

O KOMPANIJI DAHUA

Kompanija Dahua je renomirani proizvođač

bezbednosne opreme u oblasti nadzora.

Tokom 15 godina rada, kompanija je stekla

veliko iskustvo u istraživanju i dizajniranju

bezbednosne opreme koja predstavlja

poslednju reč tehnike. Hardver i softver

su modularno dizajnirani i fleksibilni za

različite konfiguracije i aplikacije, kao i za

njihov budući razvoj.

Dahua je zauzela peto prestižno mesto u

2015. godini na takmičenju profesionalaca

„Security 50“, koje svake godine

organizuje A&S Internacional. Štaviše,

prema izveštaj u agencije IHS, Dahua

zauzima drugo mesto po visini udela na

tržištu u 2015. Pročitajte više informacija

na: www.dahuasecurity.com

INTELIGENCIJA

Zahvaljujući inteligenciji, HDCVI 3,0

tehnologija omogućava prepoznavanje

lica, brojanje ljudi, mapiranje

vrućih zona, pametno praćenje i

pametnu adaptaciju na sceni. Ostale

pogodnosti obuhvataju prepoznavanje

upada, napuštenih predmeta i

promenu scene, odmagljivanje, kao i

preopterećenje napona.

JEDNOSTAVNOST

HDCVI 3.0 sistem je jednostavan za

instaliranje, poput analognog sistema.

Dovoljno je samo da se kamera uključi

u DVR preko koaksijalnog kabla. Ovaj

sistem je jeftin i jednostavan za ugradnju,

video se prenosi na velike udaljenosti

bez kašnjenja i latencije, samo

putem koaksijalnog kabla.

U odnosu na analogne sisteme, signal

se prenosi na udaljenost od 1.200 metara

pomoću kabla 75-5, sa najnižom

stopom distorzije. I ne samo da nudi HD

video na velikim udaljenostima, nego

ima i izvanredan kvalitet rada u realnom

vremenu. Kao rezultat dobijaju se

živopisne slike, budući da za HDCVI 3.0.

standard ne treba kompresija signala da

bi se očuvao njegov izvorni efekat.

www.dahuasecurity.com

30 MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

MAGAZIN ZA BEZBEDNOST 31


32 MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

MAGAZIN ZA BEZBEDNOST 33


TEMA TEHNIKA BROJA

sa preinstaliranom aplikacijom, BLE

uređaji - Android ili iOS). Sistem podržava

do 900 korisnika, ima memoriju za

1000 poslednjih događaja koje može

očitati autorizovani mobilni telefon.

IMAporter.basic je proširena IMAporter.mobile

platforma, na koju

se može umrežiti više kontrolera u

jedinstveni sistem. Održava se preko

računara.

IMAporter.pro – sistem za velika

preduzeća, koji se može po potrebi

proširiti.

IMAporter.cloud – klaud verzija sistema

IMAporter.pro. Sistem je u pripremi,

distribucija planirana u ovoj godini.

IMAmobile.access - predstavlja

liniju čitača kartica sa Mifare /NFC/

BLE funkcijama, koje su prilagođene

za proširivanje postojećih sistema

kontrole pristupa korišćenjem standard

nih Wiegand, RS232 i RS485

protokola.

IMAmobile.manager - klaud bazirana

platforma za sigurnu distribuciju kredencijala

na NFC i BLE uređaje. Biće u

ponudi u drugoj polovini 2016.

KONTROLA

PRISTUPA

PAMETNIM

TELEFONOM

Sistemi kontrole pristupa su postali neizostavni deo svakodnevnog života,

od odlaska na posao, javnog prevoza, do ulaska u stambene zgrade. Pružaju

korisnicima visok nivo komfora i smanjuju potrebu za postojanjem fizičkog

obezbeđenja

Tehnologija elektronske kontrole

prolaska je aktuelna od 50-tih

godina prošlog veka. Od tehnike

provlačenja kartica kroz čitač magnetne

trake koji skoro da nije više u

upotrebi, do modernih beskontaktnih

kartica, sigurnost se zasnivala na tome

da ovlašćeni korisnik može da uđe

u štićeni prostor pomoću identifikacione

kartice. Do sada su postojale

posebne kartice za određenu namenu,

što je često izazivalo zabunu kod

korisnika. Razlog tome je veliki broj

proizvođača sigurnosne opreme na tržištu.

Na sreću, ovaj problem je donekle

umanjen nakon uvođenja Mifare

standarda, koji omogućava da se čuva

više kredencijala (šifrovanih sertifikata

koji garantuju identitet korisnika) na

odvojenim i zaštićenim delovima memorije

iste kartice.

Često korisnik zaboravi da ponese karticu

sa sobom, ošteti je ili je izgubi, što

stvara dodatni posao službama obezbeđenja

oko poništavanja izgubljene/

oštećene kartice i izdavanja nove.

Sistemi sa tastaturom su veoma popularni,

ali i mnogo rizičniji za korisnika,

koji često naprave grešku i nose sa

sobom papir sa zapisanim PIN kodom.

Idealno rešenje za takve slučajeve

u savremenom svetu je pametni

telefon. Njega najviše čuvamo i

gotovo nikada se od njega ne

odvajamo, pa je dobar uređaj

da bude nosilac kredencijala

za kontrolu pristupa.

Već nekoliko godina se govori

o NFC (Near Field Communication)

standardu, koji uglavnom

postoji na premium telefonima, ali

polako postaje standardni element Android

telefona, zbog sve popularnijeg

sistema mobilnog plaćanja.

Bluetooth je standard koji postoji već

više od dve decenije, a u svojoj 4.0 verziji,

Bluetooth Low Energy (BLE), obogaćen

je protokolima za enkripciju što

poboljšava komunikaciju sa sistemima

za kontrolu pristupa.

IMA Porter predstavlja porodicu proizvoda

namenjenih kontroli pristupa

sa izuzetno visokim nivoom komfora i

vrhunske sigurnosti za korisnike.

Podržava standardne Mifare i DESFire

kartice/tagove, NFC tagove, kao i mobilne

telefone sa NFC ili BLE podrškom.

Za Android telefone, preduslov je da

postoji verzija androida 4.3 ili novija,

zatim NFC čip ili BT 4.0 (Samsung S3 ili

novijih telefona, proizvedenih nakon

2013). Za iOS su podržani svi uređaji sa

BT 4.0 (iPhone 4s ili noviji, iPad 3, iPad

mini, iPad Air,..).

O PROIZVOĐAČU

IMA s.r.o. je vodeći proizvođač

i integrator sistema kontrole

pristupa sa 25 godina iskustva

i 80 zaposlenih. Do sada su

svojim sistemima obezbedili

više od 5.000 vrata sa preko

250.000 korisnika. Sedište firme

je u Pragu, a proizvodnja u

mestu Pardubice.

Nakon instalacije softvera mobilni

telefon je izuzetno jednostavan za

korišćenje. Dovoljno je prisloniti/približiti

telefon na čitač, a uključnim BT

ili NFC, kao i standardnu karticu.

NFC komunikacija se ostvaruje na

3-4 cm rastojanja, dok se BLE može

koristiti i na 2-3 metra, što je veoma

komforno za korisnike koji su u vozilu.

Ovaj sistem je testiran u češkom

Ministarstvu odbrane, ima sertifikat

NSO, nivo „strogo poverljivo”, što je

dovoljna garancija sigurnosti.

BOGATA PONUDA

Kompanija Securiton je ovlašćeni distributer

za sledeće linije proizvoda:

IMAporter.mobile predstavlja nezavisni

sistem kontrole pristupa, kojim se

upravlja NFC čipom pomoću namenske

aplikacije sa Android telefona. Ova

linija proizvoda je namenjena individualnim

korisnicima, malim preduzećima

i stambenim zgradama. Identifikacija

je obavlja putem RFID kartica, Mifare,

NFC tagova i uređaja (Android uređaji

Hikvision

PanoVu kamera

dobitnik nagrade za dizajn

Kompanija Hikvision, vodeći svetski

proizvođač sistema i rešenja za

video-nadzor je krajem maja predstavila

svoj novi proizvod, panoramsku kameru

DS-2DP1636-D, dobitnika ovogodišnje

prestižne nagrade za dizajn. Nagrada

iF dizajn je priznanje koje proizvođačima

iz 70 zemalja dodeljuje stručni žiri

koji čini više od 60 svetskih eksperata

za dizajn novih prozvoda u različitim

kategorijama. Ovo priznanje ima dugu

tradiciju i ustanovljeno je davne 1954.

godine. Hikvision je ove godine osvojio

priznanje u kategoriji proizvoda.

Kin Jao, direktor marketinga u kompaniji

Hikvision smatra da je ovo priznanje

velika čast za sve, naročito za mlade

dizajnere ove kamere. „PanoVu serija

kamera ima jednostavan i čist dizajn,

kompaktnu strukturu koja olakšava kreiranje

ultra panoramskih HD slika, zahvaljujući

integraciji više senzora u jednom

uređaju. Verujemo da je reč o najbolje

opremljenom panoramskom rešenju

visoke klase na tržištu”, ističe Jao.

DIZAJN „SVE U JEDNOM”


Vuk Kurko

PanoVu kamera korisnicima nudi sliku

pod uglom od 180 i 360 stepeni vidnog

polja bez izobličenja, sa ultra HD

rezolucijom i 8x 1/1,9” CMOS senzor za

progresivno skeniranje, kao i 6x optički,

i 16x digitalni zum. Ova kamera, dizajnirana

po principu „sve u jednom” omogućava

korisniku da prati više kamera s

jednim uređajem, jednostavno se instalira

i konfiguriše, jer koristi samo jedan

ethernet kabl i jedan kabl za napajanje.

Minimalno osvetljenje od svega 0,002

luksa za snimanje u koloru omogućava

panoramsko snimanje od 360 stepeni

vidnog polja u bilo koje doba dana.

Ova panoramska kamera je dizajnirana

za video-nadzor velikih lokacija, poput

stadiona, gradskih centara, aerodroma

i perkinga. Proizvodi se u dve verzije

– 8 megapiksela za nadzor lokacija

pod uglom od 180 stepeni vidnog

polja, kao i 16 megapiksela za nadgledanje

scene pod uglom od 360

stepeni, tako da korisnici mogu

izabrati model prema sopstvenim

specifičnim potrebama.

34 MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

35


TEHNIKA

Axis vodič

UNAPREDITE MREŽU U II DEO

SISTEMIMA VIDEO-NADZORA

U narednom tekstu biće reči o nivou zaštite koja se preporučuje za naprednije sisteme. Ove sisteme ne održavaju

isključivo operateri, već i sistem-administratori. Ukoliko želite da unapredite postojeću mreže vaš prvi korak svakako

treba da bude prelazak na HTTPS za prenos podataka i veb interfejs, a potom obavezno ugasite neiskorišćene portove i

protokole (SSH, Bonjour, UPnP, itd).

HTTPS

Kompanija Axis preporučuje jedan od efikasnijih načina

zaštite, s kojim je upoznat veoma mali broj ljudi u struci.

Reč je o aktiviranju enkripcije podataka (HTTPS). Prilikom

podešavanja mreže prema fabričkim standardima, korisnička

imena i lozinke nisu dovoljno zaštićeni kada se šalju

kao običan tekst do kamere. Zašto? Naime, jednostavno

se mogu presresti uz pomoć programa za otkrivanje

paketa na mreži, kao što su Wireshark ili drugih programa

poznatih kao „Packet Sniffers“. Međutim, ukoliko se aktivira

enkripcija, šifruju se lozinke između klijenta i kamere,

tako da nije moguće da se jednostavno presretnu.

Da bi aktivirali HTTPS enkripciju, korisnici mogu kreirati i

potpisati sopstveni sertifikat, koji nije verifikovala nijedna

priznata institucija, zbog čega se generalno ne prihvata

kao potpuno bezbedan sertifikat, ili što je mnogo sigurnije,

mogu da dobiju potpisani sertifikat od autorizovane

institucije za izdavanje sertifikata.

Cena sertifikata varira u zavisnosti od izdavaoca, trajanja,

i dodatnih karakteristika/servisa, mada sertifikati

obično koštaju nekoliko evra. Postoje i paketi sa neograničenim

brojem sertifikata za nekoliko stotina evra

godišnje, koji su korisni za pokrivanje sistema sa velikim

brojem kamera.

Kompanija Axis ističe da se RTP/RTSP video ne enkriptuje

pri podrazumevanim podešavanjima, i odnosi se samo na

prenos podataka između klijenta i kamere. Funkcionisanje

HTTPS tunela zavisi i od VMS platforme, na primer Exacq i

Avigilon ne podržavaju prenos videa putem HTTPS-a, dok

Milestone i Genetec podržavaju takav prenos.

DODATNE PREPORUKE:

Bekap administratorskog naloga

Poželjno je da korisnik kreira rezervni admin nalog sa

lozinkom koja se razlikuje od lozinke kod primarnog naloga,

tako da može da pristupi sistemu i ukoliko se desi

nešto nepredviđeno sa jednim od naloga. Ovo je uobičajena

procedura u IT sistemima, ali se retko sprovodi u

svetu fizičkog obezbeđenja i video-nadzora. U velikom

broju sistema se čak i za VMS platformu koristi fabrički

administratorski nalog.

Klijentski VMS nalog

Korisncima sistema se takođe preporučuje da otvore

klijentski nalog, čime se smanjuje izloženost administratorskih

naloga. Međutim, da bi korisnicima bile dostupne

sve funkcionalnosti (u takvim slučajevima svakako je

dobra ideja imati rezervni administratorski nalog) potrebno

je koristiti administratorski nalog za neke video-menadžment

platforme.

Filtriranje IP adresa

Axis preporučuje korisnicima da dozvole direktan pristup

kamerama dozvole samo VMS serverima i admin klijentima,

uz pomoć filtriranja IP adresa. Ovo je jednostavna,

ali često zanemarena metoda za kontrolisanje pristupa

kamerama, jer se izmene na sistemu mogu vršiti samo sa

ovlašćenih uređaja. To znači da tehničar mora da koristi

samo odabrane računare, kako bi pravio izmene na sistemu,

što nekome može da smeta.


Vladimir Kos

Garantovana isporuka do 7 dana

Servis u roku od 24 sata

Napredne opcije podrške

Milestone sertifikovani mrežni video-snimači

za profesionalni IP video nadzor.

Više informacija na

www.neteye.rs

36 MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

37


TEHNIKA – NOVITETI

VIVOTEK

KOMPRESIJA I INTELIGENTNA REŠENJA

LILIN

INTEGRACIJA VIDEA I KUĆNE AUTOMATIKE

Tajvanski proizvođač opreme za video-nadzor

Vivotek, predstavio je

na ovogodišnjem sajmu SecuTech

najnoviju kompresiju za inteligentna

rešenja, ukazujući na njene prednosti

u sektoru maloprodaje i transporta.

Kad je reč o kompresiji, Vivotek je

predstavio više od 20 modela kamera

koje podržavaju najnoviju SmartStream

II tehnologiju istog proizvođača

i efektivno zauzimaju skoro 80 odsto

manje protoka i skladištenja.

Na planu inteligentnih rešenja, Vivotek

je predstavio svoju stereo mrežnu

kameru sa dva objektiva koja precizno

prati objekte koji se kreću unutar

vidnog polja. Bez obzira na to da li se

radi o odraslima ili deci, pojedincima ili

grupama, ljudi se razlikuju od predmeta,

kao što se razlikuju i kolica za kupovinu

od bebi-kolica, što je preduslov za

preciznu analitiku brojanja.

„Pomoću dva objektiva, ova kamera

bolje procenjuje visinu ljudi i utvrđuje

njihov broj. Tipične kamere su

precizne 80 do 85 odsto, ali s našom

tehnologijom preciznost je uvećana

na 95 do 98 odsto ”, rekao je Vilijam Ku,

potpredsednik Brand Business odseka

u kompaniji Vivotek.

On je dodao da trgovci ovu tehnologiju

mogu da koriste za statističke podatke,

odnosno da bi stekli uvid u navike

kupaca i procenili u koje vreme je u

AXIS

DISKRECIJA ZAGARANTOVANA

Ukoliko želite da imate kameru

koja će vam obezbediti diskretan

video-nadzor, onda je za vas

idealno rešenje P1244, koju je nedavno

predstavio Axis, lider na tržištu

mrežnog nadzora. Dobri poznavaoci

IP opreme okarakterisali su ovu HDTV

kameru kao jednostavno rešenje, koga

odlikuju veoma visoke performance.

Kamera je dizajnirana iz dva dela, sa

modularnim senzorom i malim centralnim

jedinicama, koji su povezani

prodavnici najveća aktivnost, i u skladu

sa tim planirali odgovarajuće strategije.

U oblasti transporta, Vivotek nudi

rešenja za prepoznavanje registarskih

tablica (LPR) koja uspešno prate vozila

sa crne liste ili ona koja su prekršila

neki saobraćajni propis. Vivotek brine

i o mobilnosti, što olakšava korisnicima

iz maloprodaje i fabričke proizvodnje

da daljinski nadgledaju svoje

poslovne prostore, preko pametnih

telefona ili tableta.

Vivotek je izgradio reputaciju kao

kreator rešenja namenjenih preduzećima

u višem segmentu tržišta. Međutim,

kompanija je počela da cilja i na

klijente nižeg nivoa. Jedan od planova

firme je da proširi ponudu, i da poveća

razliku u ceni između nižeg i višeg

segmenta svog portfolija.

Kompanija je najavila partnerski

ugovor sa Genetecom, kako bi se

kablom. Uglavnom se preporučuju za

prikrivenu instalaciju u bankama i prodavnicama,

kao i za bankomate i mašine

gde nema dovoljno prostora za

montažu. U poređenju sa prethodnim

modelima kamera, Axis kamera P1244

je dizajnirana kompaktnije, jeftinija je

i što je od vitalnog značaja, nudi kvalitetniju

sliku u zahtevnim svetlosnim

uslovima. Kombinacijom boljih performansi,

manjom dimenzijom i nižom

cenom tvorci ove kamere su uspeli da

fokusira na mala i srednja preduzeća.

Jedan od načina da se stigne do

krajnjih korisnika je preko telekomunikacionih

operatera koji nude svoje

usluge u zamenu za mesečnu

pretplatu. „Genetec ima jake veze sa

telekomunikacionim kompanijama,

što možemo iskoristiti da dopremo

do većeg broja malih i srednjih

preduzeća”, rekao je Ku.

Vivotek očekuje dalji rast na razvijenim

tržištima ove godine, uključujući

Severnu Ameriku i Evropu, gde je

ova kompanija fokusiranija na sektore

maloprodaje i transporta. U Aziji,

Vivotek je dugo prisutan na Tajvanu i u

Japanu, a ove godine namerava da se

proširi na Singapur i Australiju.

Kompanija je već ostvarila dvocifreni

rast prodaje u odnosu na prethodnu

godinu, od oktobra 2015. do marta ove

godine. Za celu 2015. godinu kompanija

je prijavila rast od 12,4 odsto.

zainteresuju veliki broj kupaca, naročito

onih kojima je neophodna efikasna,

ekonomična, a mala kamera za veoma

diskretan video-nadzor.

Merit Lilin je na ovogodišnjem SecuTech sajmu demonstrirao

niz različitih rešenja, uključujući 4K H.265

kamere i video-stanice namenjene ulaznim vratima

pametnih kuća sa rezolucijom od 1080 piksela. Predstavljene

4K H.265 kamere su jedinstvene po mnogo čemu, rekao

je Kris Hsu, globalni marketing menadžer za Lilin. „Jedna od

karakteristika ovih kamera je rezolucija. H.265 kamere drugih

brendova uglavnom imaju rezoluciju od 5 megapiksela.

Naša je 4K”, naglasio je. „Isto tako, drugi brendovi korisnicima

nude samo mogućnost izbora između H.264 i H.265

kompresije, dok naše kamere mogu da prenose obe vrste

DAHUA

POD BUDNIM OKOM KAMERE

Dahua Technology, vodeći svetski proizvođač opreme za

video-nadzor sa sedištem u kineskom gradu Hangdžou,

predstavio je wi-fi rešenje za kućni nadzor u realnom

vremenu. Ovo rešenje je sjajna mogućnost za korisnike koji

žele da nadziru svoj dom ili zaposlene na radnom mestu.

Istovremeno može da posluži i kao sredstvo odvraćanja

od krađa i drugih krivičnih dela. Rezolucija ove kamera iz

kućne wi-fi serije je do tri megapiksela i može se povezati sa

easy4ip aplikacijom za daljinsku kontrolu i pregled. Snimci

se uglavnom čuvaju na lokalnom skladištu. Korisnici mogu

da komuniciraju sa porodicom, prijateljima ili osobljem na

daljinu, preko dvosmerne audio-funkcije koja je ugrađena

u uređaj. Osim toga, kamera može da šalje obaveštenja o

alarmima kada otkrije neku aktivnost.

Zbog bežične veze mnogo je jednostavnije instaliranje nove

serije kućnih wi-fi kamera, što je velika prednost za korisnike.

Čitava procedura oko instalacije se svodi na tri koraka, tako

da krajnji korisnici imaju trenutno uvid u strimovani video.

Zahvaljujući kompaktnoj spoljašnjosti, ova kamera se može

montirati gotovo na bilo kom mestu i pokriva ugao od 120

stepeni sa mnoštvom jasnih detalja. Stoga je ovo rešenje

idealno za vlasnike kuća ili preduzeća koji žele da nadgledaju

svoju imovinu i budu spokojni 24 časa na dan, 7 dana

strimova. Ova karekteristika je realna prednost za krajnje

korisnike kada budu kreirali ponude za projekte.”

Pored kamera, Lilin je predstavio video-stanice za vrata koje

su opremljene 1080p full-HD kamerom, koje korisnicima

omogućavaju da jasno vide ko se nalazi ispred vrata, ne

samo iz svog doma, već i s bilo kog mesta na svetu, ukoliko

je stanica povezana na ruter ili mrežni prolaz.

„Mi smo stručni u oblasti videa. Ipak, tokom godina uočili

smo potrebu za integracijom videa sa kućnom automatikom.

Zbog toga smo kreirali ovaj proizvod, koji korisnicima

omogućava da imaju uvid u to šta se dešava ispred njihovih

domova sa udaljenih lokacija, preko aplikacije za mobilne

uređaje,” dodao je Hsu.

Prema Hsuovim rečima, poslednje dve do tri godine bile su

prelazni period za Lilin, koji je ranije bio fokusiran na drugi

segment tržišta, ali je sada zainteresovan i za krajnje korisnike

u kategoriji malih preduzeća.

„Za ove korisnike malih preduzeća imamo full HD IP kamere

i NVR snimače koji će zadovoljiti njihovi osnovne potrebe za

hvatanje i snimanje videa, sa cenama koje su konkurentne s

kineskim”, rekao je Hsu.

u nedelji. To je odličan način da objekat bude pod budnim

okom kamere u realnom vremenu.

„Naše Wi-Fi kamere od 3 megapiksela sa dvosmernom

audio-komunikacijom garantuju vlasnicima da će u realnom

vremenu moći da motre na svoje kuće ili preduzeća. U

sprezi sa easy4ip aplikacijom, video-snimci sa kamera mogu

da se šalju na telefone ili tablete vlasnika nakon aktiviranja

alarma, uz navođenje uzroka alarma i potrebnih informacije

pre dolaska na lice mesta. ”, Rekao je Piter Pen, menadžer

proizvoda u kompaniji Dahua. „Mi nudimo kupcima savršen

izbor ne samo za pametnu i sveobuhvatnu bezbednost, već

i dodatnu vrednost sa kapacitetima za udaljeno praćenje i

efikasno upravljanje.”

38 MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

MAGAZIN ZA BEZBEDNOST 39


TEHNIKA – NOVITETI

AXIS

MULTI-SENZOR PANORAMSKE KAMERE

Nove multi-senzor panoramske kamere su dizajnirane

tako da mogu da nadgledaju lokaciju pod uglom od

180 ili 360 stepeni u visokoj rezoluciji. Stoga su ove

kamere idealne za nadzor velikih površina ili za nadzor nekoliko

specificnih zona istovremeno.

Za aplikaciju sa panoramskim pregledom određene lokacije,

kompanija Axis može da ponudi dve nove kamere - Axis

P3707-PE I Q3708. Prva ima četiri varifokalna senzora koji

omogućavaju pregled pod uglom od 360°, koji se mogu

pojedinačno pozicionirati. Ukoliko je reč o nadgledanju lokacije

sa specifičnim i zahtevnim svetlosnim uslovima, preporučujemo

kameru Q3708 sa 15 megapiksela i tri senzora

za nadgledanje lokacije pod uglom od 180°. Za ove kamere

je potrebna samo jedna VMS licenca i idealne su za nadzor

aerodroma, železničkih i metro stanica, trgova i parkinga,

kao i za osiguravanje perimetra.

Mišljenja:

Šta utiče na video-industriju

na globalnom planu?

KOMODITIZACIJA

MEGAPIKSEL

MREŽNIH KAMERA

„Verujem da je silikonizacija bezbednosnih

kamera imala veliki

uticaj na bezbednosnu industriju,

naročito ove godine. Cene složenih

megapiksel kamera značajno

su pale, budući da je ova funkcionalnost sada dostupna

na čipovima. Ova ‘silikonizacija’ usmerava proizvodnju bezbednosnih

kamera ka komoditizaciji. Komoditizacija dovodi

do izravnavanja konkurentskih pozicija, jer kupci nisu

spremni da plate za ‘ekstra’ funkcije koje neke od kompanija

nude u okviru ‘premium’ paketa, pošto se slične funkcije

mogu naći kod drugih kompanija. Ovaj trend ‘silikonizacije’

održaće se u bezbednonoj industriji budući da proizvođači

ekonomičnih modela nisu zainteresovani za stvaranje

vrednosti za krajnje korisnike,” kaže Erik Fulerton, direktor

Vicon Industries.

NESTABILNOST NA TRŽIŠTU

NAFTE I GASA

„Nafta i gas su važan sektor u svakoj državi. Zato treba ukazati

na turbulencije na ovom tržištu. Kriza je ozbiljna. Ubrzano

se pogoršavaju ekonomski uslovi usled ozbiljnog pada

cena nafte i nema izgleda da će u doglednoj budućnosti

doći do poboljšanja... Ovakvo trenutno stanje stvari moglo

bi da dovede do dalje devalvacije venecuelanske valute, nestabilnosti

deviznog kursa i pogoršanja ekonomije. Aktuelni

građanski nemiri i nestabilnost umanjuju mogućnost da

nabavimo neophodnu robu od dobavljača, ometaju naše

klijente da ispunjavaju svoje obaveze, remete proizvodnju i

prodaju, i tako ozbiljno ugrožavaju naše poslovanje u Venecueli,”

navodi se u finansijskom izveštaju Allegion-a.

„Za šest meseci do 30. juna 2015. godine prihod je opao

za 29 odsto. Azijsko Pacifička regija doživljava najveći pad,

koji ji usledio nakon rekordnog poslovanja u prethodnom

periodu. Latinska Amerika takođe je izvestila o značajnom

padu koji je usledio nakon rapidnog pada potrošnje

na brazilskom tržištu nafte i gasa, na šta je je uticalo

i projektovanje sigurnih gradova u Kolumbiji. Nasuprot

tome, tržište u Velikoj Britaniji navodi porast od 22 odsto u

oblasti prodaje, realizaciji policijskih projekata i projekata

bezbednih gradova”, navodi se u nedavnom saopštenju iz

IndigoVision-a.

USPORAVANJE

KINESKE PRIVREDE

„Usporavanje kineske privrede dovelo je do malog rata

cena među distributerima na tržištu kamera najnižeg

ranga. U ovom segmentu funkcije i inovacije su na niskom

niivou i to je dovelo do pada dodate vrednosti kod nekih

distributera”, rekao je Tristan Heg, CSO Mobotix-a. Isti utisak

sa nama je podelio i Johan Molin, predsednik i izvršni

direktor Assa Abloy-a. On je ocenio da je Assa Abloy imala

dobar rast u svim delovima sveta, osim u Kini.

Hikvision

TREĆA GENERACIJA TURBO HD

Unapređene video-performanse, efikasnija kompresija, prenos na udaljene lokacije, napajanje preko

koaksijalnog kabla, bešavna kompatibilnosti sa postojećim analognim i mrežnim kamerama većine proizvođača

Korisnici analognih CCTV sistema sada mogu da uživaju

u videu od 5MP HDTVI i 4K rezoluciji, a da ne brinu što

su uložili novac u postojeću kablovsku infrastrukturu.

Hikvision je lansirao treću generaciju analognih turbo HD

rešenja, koja ne samo što imaju bolje video-performanse

sa 5MP HDTVI ulazom i 4K video-izlazom, već podržavaju

prenos HD 1080p videa bez latence sa udaljenosti do 800

metara pomoću koaksijalnog kabla, kao i HD720p video na

udaljenosti do 1200 metara.

1080P HD 5MP HDTVI I

4K VIDEO-PERFORMANSE

Turbo HD 3.0 je jednostavan za upotrebu, ima rezoluciju

do 5MP i omogućava prelazak na IP nadzor, bez zamene

postojeće kablovske infrastrukture. Turbo HD 3.0 serija ima

ugrađenu HDTVI tehnologiju, kojom se eliminišu problem

oko kompatibilnosti u slučaju kada korisnici kombinuju

staru sa novom tehnologijom, što je jednostavnije i

ekonomičnije.

H.264 + TEHNOLOGIJA KOMPRESIJE

Hikvision H.264 + tehnologija kompresije visokog kalibra

poboljšava efikasnost kodiranja i do 50 odsto u odnosu na

standardnu H.264 kompresiju, drastično smanjuje brzinu u

bitovima i čuva visok kvalitet prenosa, bez gubitka detalja.

Budući da je cena prenosa podataka prioritet za većinu

korisnika, Hikvision H.264 + kompresija smanjuje memorijske

zahteve kod postojećih DVR/NVR snimača i značajno

umanjuje troškove skladištenja podataka.

HD PRENOS PREKO KOAKSIJALNOG KABLA

DO 1200M

Hikvision turbo HD 3.0 tehnologija

garantuje prenos

na rastojanjima do 1200

metara visokokvalitetnog

HD720p videa i do 800

metara HD1080p videa

preko koaksijalnog kabla,

što je nedostižan domet

za HD-SDI ili konvencionalna

analogna rešenja.

Veća rastojanja

prenosa omogućavaju realizaciju većih projekata, kao i brzo

i jednostavno proširenje postojećih sistema.

OLAKŠANA INSTALACIJA SA NAPAJANJEM

PREKO KOAKSIJALNOG KABLA (POC)

Hikvision PoC funkcija radikalno pojednostavljuje instalaciju,

budući da se preko istog koaksijalnog kabla obavlja i prenos

video-signala i napajanje. Ovo se direktno odražava na kraće

vreme instaliranja, što dalje smanjuje troškove instalacije i materijala.

Pored toga, Turbo HD 3.0 analogno rešenje podržava

UTC za daljinsko podešavanje i konfiguraciju i nudi kontrolu

ekranskog prikaza menija i PTZ funkcija preko koaksijalnog

kabla, što ubrzava instalaciju kamera i olakšava upravljanje.

ŠIROKA KOMPATIBILNOST SA VEĆINOM

PROIZVODA DRUGIH PROIZVOĐAČA

Hikvision nudi širok spektar 1080p i 720p kamera, uključujući

‘metak’ kamere, razne vrste kupolastih kamera – uključujući

PTZ – za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Treba pomenuti i

Hikvision kompletan asortiman kamera EXIR serije sa rezolucijama

od 2 i 3MP , koje se ističu superiorno jasnom slikom

u sredinama sa izuzetno lošim osvetljenjem. Većina kamera

opremljena je naprednim tehnologijama, kao što su digitalna

redukcija šuma, ultraslabo osvetljenje, pametno infracrveno

(IR) osvetljenje, motorni varifokalni objektivi, IP66 sertifikat

i kućište otporno na vandalizam. Model ‘riblje oko’ od 5MP

moći će da se nabavi u drugom kvartalu ove godine.

Turbo HD 3.0 DVR proizvodi su dostupni u veličinama

1/1,5/2U i podržavaju kamere sa rezolucijama do 5 MP. Ovi

uređaji mogu se uklopiti u različite aplikacije, od malih do velikih,

a podržavaju i IP kamere, koje su kompatibilne sa ONVIF

specifikacijama za potrebna proširenja sistema.

Hikvision napredne proizvodne tehnologije takođe su garancija

da fleksibilna Turbo HD 3.0 rešenja nude bešavnu kompatibilnost

sa većinom proizvoda drugih proizvođača.

www.hikvision.com

40 MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

MAGAZIN ZA BEZBEDNOST 41


AKTUELNO

Sony na partnerskom skupu u Atini od 4. do 6. maja

PARTNERSTVO –

NOVI KONKURENTSKI MODEL

U

globalnoj bezbednosnoj industriji utakmica neprekidno

traje. Na tržištu dominiraju kompanije s tradicijom,

a jedna od takvih je nesumnjivo Sony. To je biznis u koji

se ne ulazi jednostavno, bez obzira šta neki o tome misle.

Ne samo zbog troškova, već i zbog pristupa tržištu, zahtevnih

krajnjih korisnika, i izazova koje donosi konkurencija sa

dobro utvrđenim poslovnim strategijama i tržišnim orijentacijama.

Najteži deo posla je dobra partnerska mreža i direktna

komunikacija s korisnicima. Globalna mreža se ne može

izgraditi preko noći. Zapravo, potrebne su decenije da bi se

izgradila mreža koja može da se takmiči sa vodećim grupacijama

u industriji bezbednosti. „U tom slučaju udruženim

snagama treba načiniti dodatni korak na ključnim tržištima

širom sveta, tržištu ponuditi kompletna rešenja, kao i direktno

komunicirati s krajnjim korisnicima, što je taktika u koju

najviše verujem. Ako tome dodamo moto kompanije Sony

da ne treba praviti najjeftinija, nego najkvalitetnija rešenja,

onda nema razloga za sumnju. Na pravom ste mestu da

budete zadovoljn”, rekao je za PSS Aleksandar Dobnikar, regionalni

menadžer prodaje za istočnu Evropu i Izrael.

SONY NUDI CELOVITO REŠENJE

Strateški partneri kompanije Sony iz istočne

Evrope sreli su se na redovnom godišnjem sastanku

u Atini početkom maja. Na dvodnevnom skupu

više od 50 učesnika iz 18 zemalja upoznalo se sa

ekskluzivnim novitetima japanske kompanije,

razmenilo iskustva i, nakon zvaničnog dela

prezentacije, družilo se uz zvuke sirtakija u atinskoj

Plaki, ispod čuvenog Akropolja

U daljem razgovoru Dobnikar je objasnio: „Zahvaljujući dobrim

prošlogodišnjim rezultatima kompanije Sony, organizovali

smo regionalni susret u Atini od 4. do 6. maja za sve naše

strateške partnere – distributere i sistem integratore, koji su

doprineli uspehu firme. Bilo je preko 50 gostiju i 11 članova

Sony tima. Osim dobrih poslovnih rezultata, predstavljena

je i nova struktura firme i potpuno nov menadžment.

Ujedinjene su bivša firma Sony Video Security i Sony Public

and Communication u novu firma - Sony Corporation and

Education Solutions. Danas kupcima nisu dovoljne samo

kamere isa određenim karakteristikama koje se navode u

specifikacijama, već zahtevaju kompletno rešenje. Osim

kamera sada Sony može da ponudi i dodatnu profesionalnu

opremu (displej, softver, laserski projektor). Ovako bogat

portfolio proizvoda zadovoljava različite potrebe korisnika.

Sony je u prednosti u odnosu na druge kompanije jer može

da ponudi vrhunske tehnologije, koje nisu svima dostupne,

naročito ne kineskim firmama”.

PREMIJERA PRE IFSECA

Učesnici u Atini su se među prvima upoznali na novom 4K

kamerom kompanije Sony koja je namenjena za rad u ekstremno

teškim uslovima osvetljenja – SNC VB770.Tokom prezentacije

ove IP kamere detaljno je prikazan

razvoj njenih komponenti, koje su

objedinjene kako bi se dobio vrhunski

proizvod, sa objektivom visoke rezolucije,

CMOS senzorom, kao i čipovima za

obradu digitalnog signala (DSP). Upravo

to je bila poruka svim partnerima da će

novo VMS rešenje koje Sony najavljuje

za kraj godine biti najcelovitije 4K rešenje

koje je ponudio jedan pro izvođač.

Evo šta o tome kaže Aleksandar Dobnikar:

„Bila je to premijera najnovijih proizvoda,

koji još uvek nisu zvanično nigde

prezentovani. Reč je o sedmoj generaciji

kamera: 4K dom kamerama za spoljašnju

upotrebu, kao i boks kamerama specifičnim

po ugrađenom 35 mm čipu. To

je Lajka format, kako ga zovu profesionalni

fotografi. Veliki čip i izuzetno velika

osetljivosti su aduti s kojima se ne može

pohvaliti nijedan proizvođač kamera na

tržištu. Funkcija kamere je prikazana i u

uslovima potpunog mraka, što je izuzetno

zainteresovalo partnere, uprkos visokoj

ceni kamere. U suštini, većina kamera

radi dobro danju, ali problemi nastaju

noću i u uslovima kad je slaba vidljivost.

Sony nudi najbolji proizvod, koji ima

svoje mesto na tržištu. Možda trenutno

nema puno aplikacija za ovu kameru na

vertikalnom tržištu, ali je ona nezamenljiva

za neke druge aplikacije.

Koliko je kamera kvalitetna potvrđuje

izvanredan kvalitet slika u realnom

vremenu, čak i u potpunom mraku dok

na nebu sijaju samo zvezde. Takođe, kamera

prepoznaje registarsku tablicu i pri

brzini vozila od 100km/h. Kolega Rodžer

je napravio maketu na kojoj smo simulirali

kretanje vozila brzinom od 60-70

km/h, uz promenljivi intenzitet svetla.

Rezultati su bili izvanredni. Nadam se da

ćemo uskoro testirati prve demo uzorke

u Srbiji,” najavio je Dobnikar.

Priznanja najboljima: Uroš Čubrilović

(DBS Konsel) i Aleksandar Dobnikar (Sony)

ŠTA SONY NUDI PARTNERIMA?

Osim informacija o budućim planovima,

partneri su bili upoznati i sa novim

prilikama kroz objedinjavanje ponude

rešenja za video-nadzor u okviru novoosnovanog

Odeljenja za korporativne

poslove i edukaciju. Stavros Bilkas,

regio nalni menadžer za prodaju u zemljama

Istočne Evrope, upoznao je partnere

s radom proširenog tima za podršku

na nivou regiona. Tom prilikom

su članovi tima uživo objasnili kakve

sve mogućnosti se nude kroz saradnju.

Bilo je reči i o seriji profesionalnih Sony

BRAVIA displeja, kao i mogućnostima

za postizanje interoperabilnosti između

ovih rešenja i IP kamera.

„Ja sam zadužen za osam zemalja u

Istočnoj Evropi, sem Turske, kao i za

Izrael. Najviše verujem u uspeh direktne

komunikacije s krajnjim korisnikom.

Kad smo dogovarali detalje oko

ovog skupa, ideja mi je bila da se svi

partneri upoznaju s menadžmentom

kompanije, kao i novim mogućnostima,

koje nisu zanemarljive. Podsetio

bih sve patnere da je Sony u velikoj

prednosti u odnosu na druge proizvođače,

jer se svih sedam delova kamere

proizvodi pod istim krovom, u jednoj

fabrici.” objasnio je Dobnikar.

PRIZNANJA NAJBOLJIMA

Poslednjeg dana organizovana je večera

u starom delu grada u podnožju

Akropolja, gde su partnerima uručena

priznanja za postignute rezultate

tokom prethodne godine. „Nagradili

smo partnere koji su postigli najbolje

rezultate kad je reč o projektima i rastu

prodaje. U toku večeri uručeno je 11

priznanja. Najbolje projekte su ostvarile

Partneri na prezentaciji

Aleksandar Dobnikar

Sony može da ponudi 4K

finalno rešenje, sa vrhunskim

tehničkim karakteristikama, koje

se proizvodi na jednom mestu.

Fokusirani smo na direktnu

komunikaciju sa krajnjim

korisnicima, iako smo globalna

kompanija. Bićemo zastupljeni na

lokalnim tržištima sa inovativnom

tehnologijom

kolege iz Izraela, a nagrada je pripala i

ekipi iz Rumunje. Od srpskih sistem integratora

nagradu je dobila firma DBS

Konsel, vodeći srpski integrator” izjavio

je za PSS Aleksandar Dobnikar.

„Najavili smo još jednu kameru, koja još

uvek nije plasirana na tržištu. Zovemo

je sistemska kamera i vrlo je slična onoj

koja je integrisana sa svim platformama

na tržištu. Ova stand alone 4K kamera

nema IP izlaz i idealna je za korišćenje

na sve popularnijim dronovima, kamera

nije velika, napaja se putem akumulatora,

a zahvaljujući low light funkciji

pogodna je za snimanje tokom noći.

Sve nove kamere biće izložene na ovogodišnjem

Ifsecu u Londonu.


Dragica Šipka

Marko Koljenšić (Zodax), Dejan Lukić (SBT)

i Zoran Jakišć (Zodax)

42 MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

43


AKTUELNO

ŠTA SU REKLI PARTNERI?

Prezentacija Hikvision opreme

OČEKUJEMO SOFTVER DO KRAJA GODINE

Milan Kragulj, šef Odeljenja za Informaciono-komunikacione tehnologije (IKT), DBS Konsel Security Service

„Drago nam je što nas je pozvala

kompanija Sony i što je organizovala

ovaj uspešan partnerski

skup u ovako teškim vremenima.

Bila je to prilika da se partneri napokom

i međusobno upoznaju,

iako su se mnogo puta pre toga

čuli telefonom ili su razmenili

mailove. Naizgled je učinjen mali,

ali zapravo veliki korak za sve nas.

Smatram da je veoma bitan socijalni

momenat, i da je naš domaćin

i kolega Aleksandar Dobnikar

profesionalno organizovao ovaj

međunarodni događaj. Ovo bi

PODRŽAĆEMO SONY, KAO I UVEK DO SADA!

Mikica Kitanović, komercijalni direktor CCTV Centar Master

trebalo da postane ustaljena praksa

za veliku kompaniju kao što je

Sony. U stvari, Sony bi trebalo da

okuplja svoje partnere u određenom

vremenskom periodu, kao

što je to učinio u Atini. To je način

da pokaže snagu svog brenda u

odnosu na konkurenciju.

Što se tiče tehničkog aspekta,

prezentacije su bile kvalitetne, ali

„tehnike” nikad dosta. Pohvalio

bih prezentaciju koja se odnosila

na 4K kamere, 4K monitore,

i novu generaciju laserskih projektora.

Najjači utisak je ostavila

ulta low light kamera koja

predstavlja jednistveno rešenje

za zaštitu objekata sa visokim

rizikom. Pored vrhunskih kamera

Sony nudi najbolje monitore

i projektore, što omogućava

sistem-integratorima da realizuju

kompletno i kvalitetno projektno

rešenje. U praksi je to sve vrlo

jasno. Mi prvenstveno nudimo

vrhunsku Sony tehnologiju, koja

će adekvatno zadovoljiti potrebe

„CCTV Centar Master je jedini

zvanični distributer i uvoznik japanske

kompanije Sony u regionu.

Rado smo se odazvali pozivu

kompanije Sony da budemo deo

pratnerskog skupa, kome pripadamo

od samog početka. Još u

vreme kada su mnogi strahovali

da se upuste u partnerske vode

sa ovako snažnom i priznatom

svetskom kompanijom, Master

je pokazao svu svoju snagu i

želju da ostvari najbolje rezultate.

Događaj u Atini je bila sjajno

mesto za upoznavanje s novom

strategijom koju Sony nastoji da

sprovede u narednim godinama.

Takođe, bila je do idealna prilika

da se razmene mišljenja, utisci o

korisnika u određenim projektima,

što je najvažnije.

Nažalost, ostalo nam je nejasno

zašto Sony još uvek nema svoj

softver, ali nadamo se da će, prema

informacijama koje smo dobili,

softver stići do kraja godine,

na opšte zadovoljstvo vendora i

nas, sistem integratora. Imaćemo

priliku da korisnicima ponudimo

paket dva u jedan.

Ono što nas ohrabruje jeste

način na koji se Sony bori protiv

jeftinih rešenja koja su na našem

tržištu jako popularna.

Zadovoljni smo što je DBS Konsel

Security Service, kao zvanični

sertifikovani partner dobio

priznanje od kompanije Sony za

uspešno realizovane projekte.

Bilo bi sjajno da smo imali priliku

da saznamo i malo više detalja o

najboljem nagrađenom projektu,

jer su takva iskustva svima

od neprocenjive važnosti,” izjavio

je za PSS Milan Kragulj.

stanju na tržištu, iskustva, kao i

problemi u koji nas podjednako

muče, bez obzira u kojoj državi

poslujemo. Nakon prezentacije

razgovarao sam sa Stavrosom

Bilkasom, regionalnim menadžerom

prodaje za istočnu Evropu

na aktuelnu temu kako još bolje

pozicionirati Sony kao brend na

regionalnom tržištu. Nema sumnje

da će Master CCTV Centar

nastojati maksimalno da podrži

Sony u sprovođenju ciljeva i

buduće strategije, kao i uvek do

sada”, rekao je za magazin PSS

Mikica Kitanović.

ANTENALL IMA VELIKI POTENCIJAL

Dolazak velikih kompanija u srpski bezbednosni sektor jača konkurenciju na tržištu i menja uslove poslovanja. Uz

odgovarajuću poslovnu strategiju, uspeh može postati stvarnost. To je potvrdila i beogradska kompanija Antenall,

zvanični distributer kineskog proizvođača Hikvision na nedavno održanoj prezentaciji u hotelu Holiday Inn

Prema istraživanjima pojedinih svetskih agencija, prezentacije

su najbolji način da se uspostavi bolja saradnja sa partnerima i

klijentima. Ne samo zato što se tom prilikom upoznaju s novim

proizvodima i opremom, već zato što imaju priliku da razmene iskustva

i međusobne kontakte, i da se druže u opuštenoj atmosferi nakon

zvaničnog dela prezentacije. Ovakvu šansu ponudile su svojim

partnerimau beogradske kompanije Antenall i D-Link.

„Dobro je biti partner proizvođača kao što je Hikvision, koji zauzima

prvo mesto u svetu među globalnim kompanijama specijalizovanim

za video-rešenja“, započeo je prezentaciju Ilia Jashmakov,

menadžer kompanije Hikvision za istočnu Evropu. Jashmakov se u

uvodnom delu kratko osvrnuo na istorijat kineske kompanije, da bi

odmah nakon toga posetioce upoznao sa prednostima pametnih

IP kamera, kamerama za prepoznavanje tablica i brojanje ljudi, rezolucijom

4K i svim ostalim mogućnostima koje nudi Hikvision. Veliko

interesovanje izazvale su panoramske i termalne kamere, koje sve

više nalaze primenu i van oblasti bezbednosti – u aplikacijama

namenjenim medicinskim snimanjima i građevinarstvu. Očekuje

se da će globalno tržište termalnih kamera dostići vrednost od 34

milijarde funti do 2020.

Drugi deo prezentacije bio je posvećen bežičnim mrežama i pametnim

PoE svičevima, a predavač je bio Miro Delić iz kompanije D-Link.

On je predstavio bežična UNFI rešenja sa centralizovanim upravljanjem.

Delić je istakao da je D-Link nedavno instalirao bežične veze

u vozilima gradskog saobraćaja. Danas su bežični sistemi najbolje

rešenje za ugostiteljske objekte, zbog velike upotrebe interneta i

mobilnih telefona. Pametni svičevi su, u stvari, kičma svakog informatičkog

sistema u poslovnim zgradama i drugim objektima.

Od osnivanja 2003. godine Antenall razvija svoju poslovnu strategiju

prateći globalne trendove. Danas se kotiraju kao respektabilna

kompanija ne samo u Srbiji, već i okolnim zemljama. Jedan su od

lidera u oblasti sigurnosnih sistema i kompletnih rešenja, i zvanični

su distributer kineske kompanije Hikvision. Zahvaljujući uspešnoj

saradnji sa svojim partnerima i klijentima, ova moderna kompanija

se brzo prilagodila svim promenama na tržištu.

Iskustva govore da se posle svake održane prezentacije podvlači

crta i komentariše šta je bilo dobro, a šta loše. Ne zaboravite da

partnere i klijente opredeljuje energija koja provejava. Ovde je

bilo na pretek.

Dragica Šipka

SPREMAN ZA SVE IZAZOVE

“Danas klijenti traže video-sisteme sa

visokom rezolucijom i povoljnim cenama.

Bez obzira da li je reč o analognom

ili IP sistemu, HD je postao standard.

Osim kvalitetne slike, kupci traže

sistem koji je jadnostavan za instalaciju,

korišćenje i održavanje. Kao lider u

oblasti video-nadzora na globalnom

nivou, Hikvision nudi unapređene

performanse, efikasniju kompresiju,

prenos na udaljene lokacije, kao i

bešavnu kompatibilnost sa postojećim

analognim i mrežnim kamerama većine proizvođača. Recimo

PanoVu panoramska kamera je dizajnirana za video-nadzor

velikih lokacija, poput stadiona, gradskih centara, aerodroma i

parkinga. Proizvodi se u dve verzije – 8 megapiksela za nadzor

lokacija pod uglom od 180 stepeni vidnog polja, kao i 16 megapiksela

za nadgledanje scene pod uglom od 360 stepeni,

tako da korisnici mogu izabrati model prema sopstvenim

specifičnim potrebama. Hikvision se uspešno transformisao

u provajdera rešenja i usluga na globalnom tržištu. Snažno

tehnološko zaleđe podstiče Hikvision na stalno istraživanje novih

tržišta. Inače, Hikvision blisko sarađuje sa partnerima, kako

bismo zadovoljili klijente. Spreman sam na mnoge izazove“,

izjavio je za PSS Stevan Rolović, menadžer za razvoj poslovanja

u Srbiji, od nedavno zaposlen u kompaniji Hikvision.

Ilia Jashmakov, direktor

prodaje za istočnu

Evropu (Hikvision)

Sean Wang, menadžer

prodaje (Hikvision)

Stevan Rolović,

menadžer za razvoj

poslovanja u Srbiji,

Hikvision

Miro Delić (D-Link)

44 MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

45


AKTUELNO

Laserski zidovi na

indijsko-pakistanskoj

granici

Jedna od najopasnijih i najnestabilnijih oblasti u svetu

je granica između Indije i Pakistana. Više od polovine

indijskih i pakistanskih trupa, odnosno 600.000 od

1.000.000 vojnika, raspoređeno je duž granice, a lokalni

sukobi su gotovo redovna pojava.

Indija danas traži najbolji način da ojača i obezbedi ovaj

osetljivi pojas zemlje. U prošlosti su koristili bodljikavu žicu,

kamere, pa čak i životinje, ali sve je bilo uzalud. Sada su

odlučili da postave lasere, odnosno, laserske zidove koji su

podešeni tako da „začepe porozan i nepouzdan priobalni

teren i budno motre na potencijalne uljeze i teroriste”, prenosi

državna agencija Press Trust of India.

PTI navodi da će u državi Pandžab biti instalirano 45 laserskih

​”zidova” koji će odašiljati signale preko reka, litica, brda i

aktivirati alarme u slučaju da neko pokuša da pređe granicu.

ARECONT VISION

Novi potpredsednik za Bliski

istok, Afriku i Indiju

Sandžit Bardan je nedavno unapređen

na mesto potpredsednika

za Bliski istok, Afriku i Indiju (MEAI

region) u kompaniji Arecont Vision.

„Sandžit je pomogao da MEAI postane

jedan od regiona sa najbržom

stopom rasta”, rekao je Skot

Šefer, izvršni potpredsednik u ovoj

kompaniji. „Potpuno smo uvereni da

će Sandžit nastaviti da ubrzava rast

kompanije, jača prisustvo na tržištu

i uvećava zadovoljstvo kupaca u

ovom regionu.”

Sandžit Bardan je na čelu iskusnog

tima zaduženog za ovaj složeni, višenacionalni

region. Zajedno obezbeđuju

podršku krajnjim korisnicima,

integratorima i distributeirima putem

ekspertske prodaje, kroz programe

obuka i tehničkom podrškom.

Bardan se 2011. godine priključio

Arecont Vision-u kao regionalni menadžer

za Bliski istok i Severnu Afriku.

Sa ove pozicije uspešno je upravljao

poslovanjem širom regiona, a 2013.

je unapređen u direktora proširene

teritorije Bliskog istoka, Afrike i Indije.

Osam sistema za detekciju upada sa infracrvenim i laserskim

snopovima već su postavljeni duž osetljivih delova

granice, prenosi Indian Express. Još četiri sistema biće uskoro

povezana na mrežu.

„Pustili smo u rad laserske zidove i pratimo kako funkcionišu.

Preliminarni rezultati u otkrivanju nelegalnih pokušaja

prelaska granice su ohrabrujući”, rekao je visoki zvaničnik

BSF-a.

Laserski zidovi će biti u nadležnosti granične policije (BSF),

koja je zadužena za kontrolu granica u Pandžabu, kao i

Kašmiru, Radžastanu, Džamuu, i Gudžaratu.

Ovaj projekat je dve godine u izradi, nakon što prethodne

probe sa ogradama od bodljikave žice nisu urodile plodom

zbog „nestabilnog terena i močvarne rečne topografije,”

navodi Indian Express.

„Uvođenje Arecont Vision vrhunskih

megapiksel kamera na tržište Bliskog

istoka, Afrike, i Indije je izuzetno

važan događaj, jer će se korisnici

upoznati sa pogodnostima, kvalitetom

i pouzdanošću naše jedinstvene

tehnologije”, rekao je Bardan. „Nastavićemo

ubrzano da uvećavamo bazu

korisnika i pružamo podršku svetske

klase u celom regionu.”

Pre nego što je došao u Arecont Vision,

Bardan je radio u Clipsal Datacomms

by Schneider Electric, a nakon toga i u

Anixter Middle East. G. Bardan završio

je četvorogodišnje studije (B.E. (Honors))

računarskih nauka i inženjeringa

na Birla Institutu za nauku i tehnologiju.

Živi sa porodicom u Dubaiju, u

Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

GPS je suvereni vladar, ali i on može biti nepouzdan.

Recimo, signal u prometnoj ulici okruženoj soliterima

neće biti sjajan, kao ni signal u unutrašnjosti neke

zgrade. Da bi autonomna vožnja postala izvodljiva, od

suštinske je važnosti da vozilo tačno zna gde se u svakom

trenutku nalazi. U kompaniji 5D Robotics rade upravo na

sistemu koji nam treba.

Čak i pomoću ogromnog broja senzora sa preklapanjem

može se steći pogrešna predstava o lokaciji, a čak i mala

greška može da znači katastrofu kada se sistem za navigaciju

koristi za pokretan objekat od više tona. Inženjeri iz 5D

Robotics, umesto toga, rade na „svetionik” sistemu postavljenom

na tlu.

Ideja ove kalifornijske kompanije je da se lokacije označe

pomoću predajnika koji emituju signale u veoma širokom

opsegu frekvencija (UWB). UWB signali imaju malu snagu,

pa tako i mali domet (oko 200 metara), ali ako imate dovoljan

broj predajnika, to ne bi trebalo da predstavlja problem,

poručuje Filip Man, potpredsednik sektora prodaje

u kompaniji 5D.

Policija je pokrenula istragu nakon što je u putnički avion

koji se približavo aerodromu Hitrou udario objekat za koji

se pretpostavlja da je dron, odnosno bespilotna letelica.

Avion na letu iz Ženeve kompanije Britiš Ervejz, sa 132

putnika i pet članova posade, pogođen je dok se približavao

londonskom aerodromu sredinom aprila meseca.

Ukoliko se potvrdi da je objekat kojim je avion pogođen zaista

bio dron, ovo će biti prvi takav incident u Velikoj Britaniji.

Iz Britiš Ervejza poručuju da policija pruža „svaku vrstu pomoći

tokom istrage”. Do sada niko nije uhapšen, navodi se iz policije.

Istragu sprovodi Bezbednosna vazduhoplovna služba

Metropoliten policije sa sedištem na Hitrou.

Nakon što je bezbedno prizemljio avion, pilot je prijavio da

NOVI NAČIN

LOCIRANJA

„Radi se o peer-to-peer sistemu”, rekao je Man za IEEE

Spectrum. „Svetionici najpre mere međusobnu udaljenost

(ranging funkcija), zatim se primenjuje triangulacija za

navigaciju vozila.”

Kompanija pažljivo osluškuje potrebe tržišta. Svoj sistem

prilagodila je za primenu kod „najsporijeg vozila” - invalidskim

kolicima. U saradnji sa startap kompanijom Whill iz San

Franciska, 5D radi na razvoju novog tipa kolica: Modela A,

koji neće koristiti samo UWB signale, ali će to biti jedna od

njegovih glavnih odlika.

„Ovo vozilo mogu da koriste hoteli za prevoz starijih osoba

do automobila; kazina mogu da ga koriste za prevoz igrača

visokog profila do stolova za igru”, kaže Man.

Nakon što okonča ovaj krug sigurnosnih testova, kompanija

planira da se usmeri na sektor odbrane. Kompanija ima

viziju sistema u kojem vojnik usmerava teretno autonomno

vozilo pomoću običnog svetionika: „Autonomna vozila su

dobra za praćenje, kada vojnik hoda ili vozi ispred, a vozilo

ide za njim i nosi teret,” rekao je Man. To je više od GPS-a, to

je novi tip lociranja.

Dron skoro

udario u avion

je neki objekat, za koji se pretpostavlja da je bio dron, udario

u prednji deo letelice Airbus A320.

Portparol Britiš Ervejza je izjavio za medije da je avion bezbedno

sleteo, nakon čega su inženjeri obavili detaljne preglede

i u potpunosti pripremili letelicu za naredni let.

Portparol Uprave za civilnu avijaciju (CAA) rekao je da je

upravljanje dronovima, koji se obično koriste za snimanje filmova

ili fotografija iz vazduha u blizini aerodroma „potpuno

neprihvatljiva praksa” .

Stiv Landels, iz Britanskog udruženja civilnih pilota (Balpa),

rekao je da je „samo pitanje vremena kada će se dogoditi

dron napad”. Tom prilikom apelovao je i na bolju primenu

postojećih zakonskih regulativa.

46 MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

MAGAZIN ZA BEZBEDNOST 47


AKTUELNO

Izraelska

Reporty

aplikacija

TROJANAC KOJI

SE KRIJE U USB

UREĐAJIMA

Pre dve godine Izraelca Amira

Elihaja je napala i opljačkala grupa

ljudi, dok je šetao plažom. Amir je

odmah okrenuo broj hitne službe kako

bi prijavio napad. S druge strane žice

dočekala su ga dosadna i kompleksna

pitanja „istražnog ispitivanja”, tako da je

u jednom trenutku zažalio što je ih je

uopšte pozvao.

Nakog ovog incidenta, Amir je došao

na ideju da iskoristi nove tehnologije,

unapredi procedure za hitne reakcije,

kako bi bile efikasnije i delotvornije.

Istovremeno, u okviru sličnog

projekta, Aleks Dizengof, diplomirani

informatičar sa univerziteta Bar Ilan,

razvio je zajedno sa prof. Gal Kaminkom

program za pametne telefone

pomoću koga možete da locirate

osobu unutar neke strukture (budući

da je GPS delotvoran samo na

otvorenom). Aleks i Amir su udružili

znanje, osnovali zajedničku kompaniju

i započeli saradnju.

Početkom 2015. godine ukazala im se

prilika da svoju ideju o novoj aplikaciji

koju su nazvali Reporty predstave Ehud

Baraku, bivšem premijeru Izraela, koji je

bio veoma impresioniran i uložio je u

firmu i projekat oko 1,5 milion dolara.

Reporty je sistem koji se instalira kao

aplikacija na krajnjim uređajima (pametnim

telefonima) i ima vezu sa kol

centrima hitnih službi. Ova aplikacija

(za iPhone i Android) omogućava

brzu komunikaciju sa centrima hitnih

službi, pri čemu ne mora da zavisi od

dostupnih komunikacionih platformi

(celularna, wi-fi). Nakon uspostavljanja

kontakta sa centrom, uspostavlja se

video-poziv i prenose se važni podaci

do centra (ID pozivaoca, tačan geografski

položaj, lokacija unutar objekta,

čet poziv itd).

Nažalost, dešava se da sistemi koji se

ne koriste svakodnevno, nisu funkcionalni

ni u vanrednim situacijama. Iz

tog razloga, u Reporty aplikaciju su

dodate svakodnevne opcije: funkcije

kao što su Reporteam za automatsko

obaveštavanje pet bliskih kontakata

o vanrednom događaju, mogućnost

za slanje trenutnih poruka sa različitim

ikonicama, SpotMe, funkcija koja

upozorava prijatelja ili člana porodice

da „motri” na korisnika dok se kreće

duž određene rute ili u datom vremenskom

okviru, da bi se uverio da je

korisnik bezbedno stigao kući.

U kol centrima hitnih službi, Reporty

stanica se instalira kao samostalna

aplikacija, putem koje operateri prate

hitne pozive, ili se integriše sa komandnim

i kontrolnim sistemom centra,

tako da sve informacije, koje stižu u

realnom vremenu, automatski ulaze u

sistem za vanredne situacije operatera.

Takvu integraciju već je primenila Izraelska

hitna medicinska služba (MDA).

Reporty je zvanično počeo da se koristi

pre mesec dana, i već je više od

22.000 izraelskih korisnika preuzelo

aplikaciju. Nedavno je spasen i prvi

život, kada je jedan korisnik Reporty

aplikacije, prolazeći pored tržnog

centra ugledao majku kako drži bebu

i vrišti da se beba guši. Beba je već

bila modra i imala grčeve. Korisnik je

uključio aplikaciju, operater iz hitne

medicinske službe je video dete u realnom

vremenu i dao instrukcije ljudima

koji su se našli na licu mesta šta da

preduzmu, kako bi bebi spasli život. Na

sreću, sve se dobro završilo.

Novi zlonameran program iz

porodice ‘trojanaca’, nazvan

‘USB lopov’, koga je praktično

nemoguće otkriti pre i nakon što

prodre u računar nedavno je otkrila IT

bezbednosna kompanija ESET. Ovaj

malver razvijen je sa namerom da se

ukradu informacije sa računara koji

nisu povezani na internet, računara

koji se najčešće mogu naći u državnim

institucijama, bezbednosnim i

strateškim preduzećima.

„Ovaj malver skriven u USB memorijskom

uređaju ponaša se drugačije

od programa koji su ranije ubacivani

u eksterne uređaje i ima jedinstven

način širenja”, rekao je Tomas

Gordon, analitičar za malvere u

kompaniji ESET. „Kada se USB uređaj

priključi na računar, ovaj program se

pokreće i izvlači informacije sa računara

ne ostavljajući nikakve dokaze

o krađi informacija sa zaraženog

računara. Program ima jedinstven

mehanizam koji onemogućava

njegovo dupliranje i kopiranje, zbog

čega je veoma teško otkriti i analizirati

njegov prodor.”

USB lopov je stvoren za usmerene

napade. Program koristi inteligentno

šifrovanje koje garantuje da se

neće širiti izvan okruženja njegove

mete. Premda je logično pretpostaviti

da će malver koji se brzo širi, i

koji predstavlja ozbiljnu pretnju

privući pažnju IT bezbednjaka, koji

će se odmah postarati da reše

problem i izbace ispravke, USB

lopov ima strategiju napada

sistema van mreže, koji ne mogu

da ga otkriju.

Ovaj program koristi samo USB

uređaje za umnožavanje i širenje,

a u njih prodire kada su priključeni

na računare povezane na internet.

Ukradene informacije se zatim prebacuju

nazad na USB sa računara

koji nisu povezani na veb, da bi se,

nakon što se USB uređaj ponovo

priključi na računar povezan na internet,

ukradene informacije pustila

na veb i onih koji su zainteresovani

za njih. Sve ove radnje obavljaju se

bez učešća čoveka, koji je saučesnik,

a da nije ni svestan toga.

Ovaj program bez problema uspeva

da nadmudri korisnika USB uređaja.

USB uređaji se najčešće koriste za

čuvanje i prenos aplikacija. Datoteka

sa trojancem skriva se kao dodatak

aplikacije za mobilne uređaje ili

unutar DLL biblioteke koju koristi ta

aplikacija. Stoga se, kada se aplikacija

izbriše sa uređaja, briše i malver.

„Iako je reč o veoma sofisticiranom

malveru, njegovo širenje se može sprečiti

zatvaranjem onoliko USB portova

koliko je moguće u računarima date

kompanije”, kaže Gordon. „Takođe,

savetuje se oprez prilikom povezivanja

USB uređaja iz nepouzdanih izvora na

računar. Ljudi treba da shvate opasnosti

koje nose spoljni uređaji. Istraživanja

pokazuju da se ljudi prema USB

uređajima odnose prilično nehajno, i

da su skloni da bilo koji USB uređaj na

koji naiđu priključuju na računar bez

mnogo razmišljanja. Kao preventivna

mera, preporučuje se šifrovanje čak i

rezervnih kopija podataka kompanije,

posebno kada je reč o industrijskim

preduzećima.”

Softver kao

usluga (SaaS)

Mnoge kompanije donose odluke da

svoje poslovanje u potpunosti prebace

u oblak. Njihovi klijenti ne moraju da kupuju

softver koji će potom instalirati, već

imaju pristup preko Web pretraživača i

koriste ga kao uslugu za koju plaćaju pretplatu. Ovu opciju danas

nude i Microsoft Office, kao Adobe i Creative Suite. Glavne

prednosti ogledaju se u smanjenoj potrebi za infrastrukturom,

kao i troškovima održavanja.

prednosti

Pametno parkiranje

Uvođenjem pametnog parkiranja vozači će za 42 odsto smanjiti vreme potrage

za slobodnim mestom i skratiće broj pređenih kilometara za oko 23 odsto, dok

se investicija uvođenja sistema isplaćuje u roku od jedne do dve godine. Nije

zanemarljiv ni uticaj na ekologiju u vidu smanjene emisije ugljen-dioksida za

oko deset odsto. Ukoliko bi tehnolgoija pametnog parkiranja bila implementirana

širom sveta, dnevno bi se uštedelo milion barela nafte, tvde stručnjaci.

PAMETNI GRADOVI

Tehnologija pametnog parkiranja već je implemetirana u određenim delovima

Klivlenda, Los Anđelesa, Vašingtona, Njujorka. Kada je Evropa u pitanju ovom

tehnologijom mogu se pohvaliti Birmingem i Mančester.

48 MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

49


AKTUELNO

LOKALNA ILI

GLOBALNA IZLOŽBA?

Događaji: Ifsec održan u

londonskom Excel Centru

sti na svetlost – što su ograničenja koja su bila sinonim za

prethodne generacije kamera visoke megapiksel vrednosti

– sve je dostupniji.

Standard 4K je uveliko napredovao, jer je omogućio korisnicima

da nadgledaju velike lokacije s mnogo manjim

brojem kamera, sa uvećanim detaljima na slikama ultra-visoke

rezolucije.

PRELAZAK NA VIŠEDIMENZIONALNOST

Tehnologije koje nude dodatno vizuelno unapređenje imaju

značajnu ulogu u oblikovanju progresivnog karaktera tržišta.

Pored veće osetljivosti u uslovima slabe osvetljenosti i

infracrvene tehnologije kod uređaja HD rezolucije, korisnici

sve više traže kapacitete za obradu slike visokih performansi,

kako ne bi ugrozili kvalitet dobijenih slika u mraku i problematičnim

uslovima osvetljenja.

Na tržištu se očekuje nalet višedimenzionalnih kamera, posebno

modela od 360 stepeni, koji će omogućiti korisnicima

da na efikasan način ostvare maksimalan nivo pokrivenosti.

PAMETNE ZGRADE I KUĆNA AUTOMATIKA

Na sajmu je otvorena posebna Ifsec pametna zona, u okviru

koje su predstavljeni najnoviji dobavljači iz sektora pametnih

zgrada i kućne automatike. U okviru specijalizovanih

edukativnih teatara obrađene su teme iz ovog sektora koji

se trenutno ubrzano razvija u svetu, budući da bezbednosni

sistemi i usluge protivpožarne zaštite igraju sve važniju ulogu

u automatizaciji zgrada.

TESTIRANJE NAJNOVIJIH TEHNOLOGIJA

U okviru Ifsec pametne zone organizovana je zona kućne

automatike, gde su posetioci imali priliku da testiraju i isprobaju

najnovije tehnologije, razgovaraju sa ekspertima iz ove

oblasti i pronađu pravo rešenje za svoje potrebe. U ovoj zoni

bismo izdvojili Honeywell Building Solutions, Control4, Habitech,

CIE. Čitavu zonu podržao je britanski KNX.

Pametna teatar zona sa besplatnim seminarima je bila

idealno mesto da se nešto novo sazna o kućnoj automatici

i pametnim zgradama. Program su osmislili eksperti, a

I ove godine Ifsec International je okupio profesionalce pod jednim krovom. Od 21. do 23. juna preko 600 kompanija

izlagalo je u londonskom Excelu. Najnovije tehnologije zainteresovale su 27.000 posetioca iz celog sveta

Od prošlogodišnje izložbe nesumnjivo su narasli bezbednosni

problemi u Londonu.

Takođe, tragični teroristički napadi u Parizu i Briselu, kao i intenzivan

priliv izbeglica stvorili su nove okolnosti na bezbednosnom

tržištu i otvorili važno pitanje da li se više investira u

bezbednosne sisteme. Može li Ifsec da nam ponudi odgovore

na ova pitanja?

Drugu godinu zaredom sajam protivpožarne zaštite i bezbednosti

FIREX International održan je uporedo sa Ifsecom.

Budući da su ove dve delatnosti sve tesnije povezane,

posetioci su imali šansu da se na jednom mestu upoznaju

sa novitetima, trendovima na tržištu i uživo da se informišu

o karakteristikama opreme koja ih zanima, kao i da direktno

kontaktiraju proizvođače.

Ifsec International je ugostio preko 600 vodećih globalnih

proizvođača tokom tri dana sajma u londonskom Excelu.

Hikvision, Tyco, Milestone, UTC, Texecom, Salto, Paxton,

Dahua, Assa Abloy, Axis, Vivotek, Genetec, Avigilion, Axxon,

Canon, CAME i Marshalls, samo su neki od izlagača. Spisak

je mnogog duži. Ove godine sajam Firex International se

može pohvaliti sa preko 65 novih izlagača. Između ostalih

bili su tu Nest Labs Inc, arhitekte pametnog doma, AICO,

Komtes, Rockwool, Legrand Electrical i Lehavor Advanced

Fire Protection.

Mnogi smatraju da sajam Ifsec International još uvek uživa

veliki međunarodni ugled na globalnom nivou, zbog čega

se jednom godišnje ista izložba organizuju u različitim delovima

sveta za sve zainteresovane kompanije koje su aktivne

na polju bezbednosti i protivpožarne zaštite. Prošle godine,

po prvi put sajam Ifsec je bio domaćin Južnoafričkom paviljonu

koji se vratio i ove godine u još većem obimu. Tokom

protekle tri godine sajam beleži konstantno povećanje

broja izlagača iz Azije, posebno iz Kine. Budući da stručnjaci

za bezbednost smatraju da je London kapija za evropsko

tržište, pravo je čudo što je broj nemačkih izlagača sve manji.

Mišljenja o tome koliko je Ifsec uspešan su prilično podeljena,

baš kao što je bila podeljena Britanija za Brexit. Mnogi

posetioci zastupaju tvrd stav da sajam poprima lokalni karakter

i da se iz godine u godinu smanjuje broj izlagača, uprkos

činjenici da je bilo i nekih novih izlagača, poput Technoalarm,

ARH zrt, DEA Security i Digicon.

Osim starih i unapređenih tematskih oblasti ( ‘Pametna

zona’ i ‘Zona bezbednosti perimetra’), revitalizovane su četiri

nove sajamske teme, koje predstavljaju žilu kucavicu ove

industrije. Među njima su integrisani bezbednosni sistemi,

video-nadzor i protivprovalni alarmi, kontrola pristupa, IT i

elektronska bezbednost.

VIDEO-NADZOR

Prošle godine na tržištu video-bezbednosti pojavile su se

brojne nove tehnologije, čiji se trend razvoja nastavio i ove

godine. Nasuprot očekivanjima, sektor je zabeležio izvanredne

rezultate, a u vrhu liste trendova našli su se poboljšana

rezolucija slike i infiltracija na vertikalna tržišta. Oprema za

video-nadzor se razvija iz godine u godinu, tako da ni 2016.

neće biti izuzetak.

REVOLUCIJA REZOLUCIJE

Rezolucija i kvalitet slike su glavni faktor rasta i vitalnosti tržišta

video-nadzora. Full HD rezolucija je već opšteprihvaćen

standard za video-nadzor visokog kvaliteta, ali prava prekretnica

biće 4K, izgrađen na HD standardu.

Ovaj standard ultra-visoke definicije, kod koga nema kompromisa

u pogledu brzine smenjivanja kadrova ili osetljivo-

Martijn Peeters, urednica, Ada Han (Hikvision)

LANSIRANA „PAMETNA ZONA”

Uvođenjem „pametne zone” na ovogodišnjem Ifsecu

stavljen je akcenat na trendove razvoja pametnih zgrada i

pametnih gradova.

Ubrzan razvoj interneta stvari i pametnih zgrada rapidno su

uticali na razvoj tradicionalnih protivpožarnih i bezbednosnih

sistemi. Sada sistemi unutar zgrada i gradova međusobno

komuniciraju bez intervencije ljudi, što je istovremeno dobra

šansa, ali i rizik za protivpožarnu i bezbednosnu industriju.

Pametne zgrade mogu da „čuju, gledaju, dišu, reaguju i sabiraju”

milione informacija dobijenih posredstvom interneta

stvari. Ovi sakupljeni podaci, koji doprinose smanjenju troškova,

i što je još važnije, povećanju efikasnosti, od vitalne su

važnosti za menadžment i efikasno funkcionisanje zgrada.

Priča se ne završava samo na zgradama. Na makro-nivou, izlazni

podaci iz pametnih zgrada mogu se sabirati na nivou grada,

gde mrežni sistemi mogu da obezbede neophodnu inteligenciju

za kreiranje efikasnih transportnih, komunalnih i hitnih

službi, što je preduslov za uspostavljanje pametnog grada.

Charlie Wong (A&S) i urednica

Kate Moores (Sony) sa urednicom

glavne teme su bile fokusirane na internet stvari, integraciju

sistema, poslovnu inteligenciju, upravljanje informacijama iz

zgrada i internet bezbednost. Čitav program je bio propraćen

serijom relevantnih studija slučaja.

ZONA FIZIČKOG OBEZBEĐENJA PERIMETRA

Jedan od najatraktivnijih događaja na Ifsecu odnosio se na

obezbeđenja perimetra. Zona fizičkog obezbeđenja perimetra

je obuhvatila oblast od 1.000 kvadratnih metara.

Prema statističkim podacima koje smo dobili od organizatora

sajma, 5200 posetilaca je izrazilo posebno zanimanje za fizičko

obezbeđenje perimetra. Ovo nije iznenađenje. Interesovanje

za bezbednost perimetra je u porastu, što je u poslednje vreme

dodatno pojačano pretnjama od terorizma i većim brojem

izbeglica u Evropi. Specijalizovani proizvođači su predstavili i

demonstrirali svoju opremu iz svih aspekata. Izdvojili smo akustične

barijere, bum barijere, restriktore visine, perimetarsku

detekciju, zidove protiv eksplozija, perimetarsku strukturu, zaštitne

bunkere, ograde, putne prepreke, automatske kapije.


Dragica Šipka

50 MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

MAGAZIN ZA BEZBEDNOST 51


AKTUELNO

PITALI SMO IZLAGAČE

DAHUA: DETEKTUJE LICE ZA NEKOLIKO SEKUNDI

„Predstavili smo novu generaciju pametnih funkcija za prepoznavanje lica koje za 20

sekundi mogu na jednom kanalu da detektuju i brzo reprodukuju lice. može se iskoristiti

postojeći analogni sistem koji je ojačan HD video-izlazom sa rezolucijom od 720 piksela.

Slike i video-snimci s ove kamera otpremaju se na besplatni mrežni klaud disk Easy

Space, nalik na Skydrive i Dropbox. Na taj način se štedi prostor za skladištenje, a podaci

su na sigurnom i lako se pretražuju. Klijenti uspostavljaju vezu s mobilnim aplikacijama

pomoću P2P funkcije. Da biste se konektovali na P2P mrežu treba da skenirate QR kod

i da se prijavite na veb stranu. Modeli se razlikuju po kućištu i funkcionalno, pa tako, na

primer, IHCVR5104/5108HE-F podržava alarmni ulaz na 4/8 kanala i alarmni izlaz na 3

kanala. Uskoro će biti sinhronizovani s mobilnim telefonima, što će dodatno olakšati korišćenje”,

objasnio nam je Bastien Zhu, menadžer prodaje u Dahui.

Dobrila Vraneš (CCTV Centar Master), Xu Shuzi, Bastien Zhu (Dahua), urednica

HAHWHA TECHWIN: „UZBUDLJIV PERIOD ZA NAŠU KOMPANIJU”

Tim Biddulph

Na ovogodišnjoj konferenciji za novinare, Tim Biddulph, direktor za menadžment

proizvoda u kompaniji Hanwha Techwin je najavio nova inovativna video-rešenja

sa praktičnim prednostima za korisnike. “Hanhwa Techwin brine za budućnost

i trudi se da isporuči praktična rešenja koja će biti korisna našim klijentima”,

poručuje Biddulph.

Hanwha je na ovogodišnjem Ifsecu predstavila bezbednosnu opremu za primenu

u bankarskom sektoru, gradovima, prodaji i saobraćaju. Za svaku od ovih

oblasti predstavljene su interaktivne table na kojima je prikazano kako funkcioniše

pametna programska platforma za video-menadžment. „Ova platforma

podržava kamare, uređaje za snimanje i program za analitiku, kako bi zadovoljile

specifične potrebe korisnika”, objasnio je Biddulph. Proizvodni portfolio kompanije

Hanwha Techwin je obogaćen sa 60 novih kamera i 9 novih NVR uređaja

tokom 2016. Samo neke od njih bile su izložene su na Ifsecu.

U novembru 2014. godine potpisan je sporazum kojim su kontrolni akcionari prodali Hanwha grupi svoj udeo akcija u

Samsung Techwinu, čime je Hanwha grupa dobila udeo akcija od 32,4 odsto u Samsung Techwinu. Počev od 1. aprila,

2016 Samsung Techwin Europe će ubuduće poslovati pod nazivom Hanwha Techwin Europe Limited.

IDIS: EFIKASNIJE I JEFTINIJE

Idis je unapredio tehnologiju H.265 plug and play IP kamera i mrežnih video-rikordera

(NVR).

„Nova H.265 linija full HD kamera i NVR štedi do 50 odsto skladišnog kapaciteta. Ova

linija takođe podržava dualni kodek što znači da NVR simultano može da koristi H.264

i H.265 kompresiju, što smanjuje memoriju i propusnu moć, a samim tim i troškove.

Ovaj pametni kodek kombinuje naprednu komresiju H.265, optimizuje fokus i štedi

više od 65 odsto propusne moći i skladišnog kapaciteta. Izdvojio bih prošireno super

4K totalno rešenje i Idis UX Controls koji nude veliku pokretljivost, PTZ praćenje

i monitoring. Tu su takođe Idis VA i boks video-analitika sa aplikacijom za brojanje

Benjamin Bryant

ljudi i mapiranjem toplotnih zona, regulisanje redova i najnovije automatsko rešenje

za prepoznavanje registarskih tablica. Idis je kompanija koja korisnicima nudi totalno rešenje video-nadzora visokog kvaliteta

bez preteranog ulaganja u nadzor“, objasnio je Benjamin Bryant, PR konsultant u Idisu.

„Naši proizvodi su vrlo moćni kada je reč o karakteristikama i funkcionalnostima i namenjeni su prodajnom, proizvodnom,

bankarskom i komercijalnom sektoru. Idis totalno rešenje je fleksibilno i kompatibilno sa proizvodima drugih proizvođača

i predstavlja dugoročnu investiciju“, objasnio je Bryant.

HIKVISION: TEHNOLOŠKI LIDER NA GLOBALNOM TRŽIŠTU

„Kao što vidite Hikvision nastavlja da se razvija neverovatnom brzinom. Zahvaljujući

investiranju u sektor istraživanja i razvoja, postali smo tehnološki lider na globalnom

tržištu bezbednosti. Najveću pažnju posvetili smo integraciji i totalnim bezbednosnim

rešenjima.

Izuzetno smo zadovoljni posetom na ovogodišnjem Ifsecu, ali smatram da je bilo neophodno

da izložimo više proizvoda na štandu. Čini se kao da je veća pažnja posvećena

dizajnu štanda nego proizvodnom portfoliu. Na sreću, to nikako nije umanjilo broj

posetilaca. Naprotiv. Naši partneri i korisnici nam veruju, jer dosledno sprovodimo našu

strategiju i vodimo računa o zahtevima korisnika. Samo usklađena kombinacija ova dva

faktora donosi uspeh.

Izdvojio bih PanoVu kameru, koja korisnicima nudi sliku pod uglom od 180 i 360 stepeni

Martijn Peeters vidnog polja bez izobličenja, sa ultra HD rezolucijom i 8x 1/1,9“ CMOS senzorom za progresivno

skeniranje, kao i 6x optički, i 16x digitalni zum. Ova kamera dizajnirana po principu

„sve u jednom“ omogućava korisniku da nadgleda lokaciju s jednim uređajem, jednostavno se instalira i konfiguriše,

jer koristi samo jedan ethernet kabl i jedan kabl za napajanje. Idealna je za nadzor stadiona, gradskih centara, aerodroma i

parkinga“, izjavio je Martijn Piters, marketing menadžer u kompaniji Hikvision.

ARECONT VISION: LIDERI U MEGAPIKSEL TEHNOLOGIJI

„Naše strateško opredeljenje je da pronađemo dobre partnere, a ne da ih uvlačimo u besomučnu

trku sa niskim cenama. Ne želimo takvu tržišnu utakmicu. Naša kompanija je primenila prvi multi-senzor

za megapiksel kameru još 2006. godine. Od tada smo lider u ovom segmentu. Na ifsecu

smo predstavili petu generciju SurroundVideo Omni Mini kamera, koja je naš jedinstven proizvod

na globalnom tržištu. Ova kamera ima četiri nezavisna multi-megapiksel senzora koji se individualno

podešavaju i mogu da pokriju različite uglove unutar opsega od 360°. U stvari, to je fleksibilan

sistem `4 u 1` koji smo patentirali prvi u svetu i koji omogućava jednoj kameri da pokrije prostor i

ima uvid u najsitnije detalje slike, umesto 4 standardne IP kamere! Svaki od 4 senzora unutar kućišta

kamere može da koristi drugačiji objektiv, zbog čega ima neograničene mogućnosti primene u

različitim zahtevnim aplikacijama“. Objasnio je Scott Schafer, potpredsednik za marketing i prodaju.

Jeff Whitney

„Uz to, manji su troškovi instalacije, kao i broj zauzetih kanala na mrežnom uređaju za snimanje (1 licenca umesto 4), što

značajno umanjuje ukupnu cenu celog sistema. Na kraju, smatram da će ovo tehnološko rešenje u budućnosti sasvim potisnuti

PTZ i spid dom kamere“, dodao je Jeff Whithey, potpredsednik za marketing u kompaniji Arecont Vision.

GENETEC: „UNAPREDITE BEZBEDNOST”

Kanadska kompanija Genetec poručuje da treba unaprediti saradnju sa bezbednjacima.

Na sajmu su premijerno prikazali Security Center 5.5, bezbednosnu platformu

za video-menadžment sa unapređenim karakteristikama u odnosu na autentifikaciju,

autorizaciju i enkripcju i zaštitu privatnosti i kontrolu pristupa.

„Unapređene tehnologije za video-menadžment razvijamo od 2001. godine.

Preporučujemo je državnim institucijama, velikim preduzećima i mnogim drugim

korisnicima. Treba da znate da imamo novi model licenciranja koji je zasnovan

na principu „pay-as-you-go” i pravi je spas za štedljive korisnike. Namenjen je, pre

svega, malim i srednjim kompanijama, koje automatski maskiraju identitet pojedinaca.

U stvari, softver šalje izmenjenu verziju video-zapisa tako da operateri u

Andrew Elvish

kontrolnom centru ne mogu lično da identifikuju osobu, osim u slučajevima kada

pomoću dodatne autorizacije mogu da pristupe autentičnom snimku. Kombinovanjem

autentičnosti i kontrole pristupa softverska platforma štiti kamere i druge mrežne uređaje od sajber napada. Međutim,

naša softverska platforma je otišla i korak dalje. Naime, može da enkriptuje ne samo one podatke koji se trenutno prenose, već

i arhivirane podatke.

Ovo je izuzetno unapređene tehnologija, o kojoj korisnici treba više da znaju. Nadamo se da će nam saradnja s vašim magazinom

pomoći da edukujemo buduće korisnike, koji će svakako prepoznati sve prednosti koje im nudimo”, izjavio je za

PSS Andrew Elvish, potpredsednik za marketing i menadžment proizvoda u Genetecu.

52 MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

MAGAZIN ZA BEZBEDNOST 53


DA LI SE ZNA

Mit ili istina?

Da li su Srbi

naoružaniJI od drugih?

Šta treba da zna menadžer bezbednosti kada angažuje stručnog instalateraSve više ljudi vraća svoje oružje u

policijske stanice, tvrde u nadležnoj nacionalnoj asocijaciji. Broj legalnih vlasnika je oko 585.000, a prijavljeno je

oko 1.200.000 „cevi”. U regionu „prvi” Albanci

U

Srbiji su građani prijavili policiji

legalno držanje oko 1.200.000

komada različitog oružja. Prema

podacima Nacionalne asocijacije za

oružje Srbije, broj legalnih vlasnika je

oko 585.000, što je oko osam odsto

stanovništva.

Zorica Subotić, predsednik NAOS, kaže

nam da se poslednjih deset godina

uglavnom smanjuje količina oružja u

legalnom vlasništvu. Što se pak tiče

nelegalnog držanja, Zorica Subotić

smatra da su nerealne cifre od dva-tri

miliona komada oružja.

- Policija je licitirala jedno vreme s cifrom

od 200.000 do 800.000 za nelegalno

oružje, oni to zovu „tamna cifra”, jer

nije prijavljena i nije pouzdana - priča

Zorica Subotić. - Bilo je priča da su ljudi

oružje doneli sa ratišta, ali svako ko je

ratovao posle je morao i da razduži to

oružje na mestu gde ga je primio.

Zorica Subotić navodi da su ljudi

masovno policiji predavali oružje

zbog uvođenja poreza. Ipak mnogi ga

kupuju, jer su kolekcionari, zbog lova,

sporta, lične bezbednosti ili ga nasleđuju

poput kuća, slika, ordenja.

- Broj legalnog oružja se ne povećava

i ono je u rukama tih ljudi sasvim

bezbedno, i to potvrđuje statistika -

ukazuje Zorica. - Ministar je izjavio da

je prošle godine 2,8 odsto krivičnih

dela počinjeno oružjem u legalnom

vlasništvu, a kako u taj broj ulaze i nesreće,

onda je procenat izuzetno mali.

Zorica navodi da Srbi nisu daleko od

bilo kog naoružanog naroda u Evropi.

- Posle napada u Parizu u roku od dva

meseca u Švajcarskoj je broj komada

oružja u posedu građana sa dva i po

miliona porastao na četiri i po miliona

- ukazuje predsednica NAOS.

Profesor Fakulteta bezbednosti Milan

Mijalkovski kaže da je običaj da Srbi

kod kuće imaju oružje, po principu „zlu

ne trebalo”.

- Kako je liberalizovano držanje oružja,

dosta ljudi je to iskoristilo i legalno

ga nabavilo - kaže nam Mijalkovski. -

Takođe, mnogo nelegalnog oružja iz

ratova devedesetih je ostalo kod ljudi

u posedu.

Mijalkovski kaže da oružje može da se

iskoristi za zaštitu ako te neko slučajno

napadne, ali ono je u stvari „prividna

sigurnost”.

- Na Balkanu je posedovanje oružja

skoro kao deo narodnog folklora -

kaže nam Mijalkovski. - U Bosni i Hrvatskoj

je ostalo dosta od rata, a Albanci

ga imaju najviše od svih. Imaju deset

puta više raznih vrsta oružja nego Srbi.

ZA PIŠTOLJ 100.000 DINARA

I Miodrag Žarković, vlasnik firme „Trofej”

za prodaju i servisiranje oružja, potvrđuje

da ljudi masovno vraćaju oružje.

- To su uglavnom stariji ljudi, bivša

vojna lica ili njihova deca koji ne žele

da svake godine plaćaju veliki porez

na oružje - kaže nam Žarković. - Da se

ne plaća porez, možda bi i držali oružje

kao uspomenu, ali ovako ga se odriču.

Takođe, sve je manje lovaca, jer mlade

to izgleda više ne interesuje, tako da

se iz godine u godinu sve manje ljudi

učlanjuje u lovačka društva, a i besparica

je pa neki ne žele ni da plaćaju

članarinu.

Žarković kaže da se 15 puta smanjila

prodaja revolvera i ostalog kratkog

oružja u odnosu na devedesete

godine.

- Samo za dozvolu, obuku pucanja i

uverenja treba oko 30.000 dinara, plus

porez. Usput, mi smo jedina zemlja u

svetu u kojoj se plaća porez na oružje

- navodi Žarković. - Onda kad čovek

kupi pištolj, ne sme da ga nosi, već

mora da ga ostavi kod kuće. Nekada

se samo na jednoj beogradskoj opštini

godišnje izdavalo dve, tri, četiri hiljade

dozvola, a danas možda dvesta.


Milica Ružić

Zatvor - za „krupnu ili sitnu ribu”?!

Srpska kaznena politika

Koliko je Srbija daleko od svetske inicijative da se dekriminalizuje droga? Rigorozna kaznena politika ne daje

rezultate. Hapse se uživaoci, „krupne ribe” izmiču

Broj zemalja u kojima narkomani završavaju

u zatvoru samo zato što su

narkomani sve je manji, a i u Srbiji se

razmišlja o dekriminalizaciji posedovanja

droge. Profesor dr Milan Škulić, jedan od

autora Krivičnog zakonika smatra da je

do sada nedostajala politička volja.

Profesor Škulić tvrdi da je srpska kaznena

politika, kada je u pitanju droga,

među najrigoroznijima u svetu. Više

puta se ramišljalo da se posedovanje

male količine droge za sopstvene potrebe

dekriminalizuje, jer je tako bilo pre

2000. godine. Čak je takav predlog za

izmenu Krivičnog zakona i došao pred

poslanike pre četiri godine, ali je opozicija

pribegla populizmu, rekla da to ide

u korist narko-dilera i vlast je odustala

od predloga. Zato sada imamo situaciju

da država nema snagu za borbu protiv

„krupnih riba”, objasnio je Škulić.

Prema procenama, čak trećina zatvorske

populacije su narkomani, bilo da

su i dileri ili ne. Sudije su zato često u

dilemi kod odmeravanja kazne da li je

nađena droga bila za sopstvene potrebe

ili za prodaju. A razlika je velika, jer

je 2009. izglasana zabrana ublažavanja

zatvorske kazne ispod minimuma

kada je u pitanju distribucija droge.

Pitanje dekriminalizacije droge podelilo

je i svetsku javnost, pa je u aprilu održana

sednica Generalne skupštine UN o

narkoticima. Britanski milijarder Ričard

Brenson, bivši zamenik britanskog premijera

Nik Kleg, bivši predsednik američkih

Federalnih rezervi Pol Voker, bivši

predsednik Meksika Ernesto Zediljo i

najpoznatiji stručnjaci za sidu pozvali

su UN da preispitaju politiku prema

narkoticima. Oni ističu da dekriminalizacija

nije isto što i legalizacija, već je

reč o ukidanju zatvorskih kazni samo za

uživaoce, ali ne i za proizvođače i dilere.

I dok je veliki broj država ovo podržao,

druge, kao na primer Rusija, Kina ili

Egipat, oštro su se usprotivile i založile

za „nultu toleranciju”. Sednicu o drogama

„izboksovali” su Meksiko, Kolumbija

i Gvatemala, koje se već dugo bore

protiv terora kartela. Ove zemlje tvrde

da aktuelna politika donosi sve veći

profit kartelima, jer je droga na crnom

tržištu skupa, a ratovi za plen sve krvaviji.

Samo u Meksiku, prema procenama

vlade, između 2007. i 2014. godine

164.000 ljudi je stradalo od kartela.

U Srbiji je registrovani broj zavisnika

oko 30.000. Kako kaže Aleksandar

Žugić, iz organizacije „Izlazak” za

borbu protiv zavisnosti i rehabilitaciju,

poslednje procene koje je iznela

Slavica Đukić Dejanović kao ministar

zdravlja bile su da stvarna brojka ide

preko 100.000. Ako bi se uzele svetske

statistike, po kojima je ukupan broj pet

puta veći od broja registrovanih, onda

bismo imali 150.000 zavisnika. Ceo jedan

grad veliki skoro kao Kragujevac!

ŠTA JE „ZA LIČNU UPOTREBU”?

Advokati smatraju da su zatvori puni

„sitnih riba”, dok je mnogo „krupnih” na

slobodi. Apsurd je, navode, da će neko

ko je uhapšen sa većom količinom

droge dobiti pet do sedam godina

zatvora, dok će neko drugi, za kog

zavisnik kaže da je od njega kupio pola

grama ili gram marihuane, dobiti tri

godine, bez mogućnosti smanjenja.

Nemaju ništa protiv dekriminalizacije,

ali samo ako se precizno odrede

količine koje se može držati za ličnu

upotrebu, da ne bi došlo do različite

sudske prakse i nejednakog postupanja

u sličnim situacijama.

54 MAGAZIN ZA BEZBEDNOST MAGAZIN ZA BEZBEDNOST 55


BIZNIS PARTNERI

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd

A16, No. 1199, Bin’an Rd, Binjiang, Hangzhou, China

Tel: +86-571-28069750

www.dahuasecurity.com

Dragi partneri,

budite član rubrike

BUSINESS PARTNERS – tako

ćete biti lakše dostupni vašim

poslovnim partnerima.

Ispod logotipa svake firme naći

ćete osnovne podatke.

I vi pripadate ovoj grupi.

Zato nas kontaktirajte!

Pošaljite svoje podatke na:

pss@pss-magazine.com

Dahua je renomirani proizvođač bezbednosne

opreme u oblasti video-nadzora

Izazovi u industriji bezbednosti

OD EDUKACIJE DO

(NE)ISPUNJENIH OČEKIVANJA

Tržište bezbednosti se u ovom trenutku suočava sa jakom krizom. Tim povodom sam razgovarao sa stručnjacima

u ovoj oblasti. Njihovi komentari se odnose na svima poznate teme: na potrebu za edukacijom, na (ne)ispunjena

očekivanja klijenata, na nedoumice povezane s kombinovanjem starih i novih tehnologija. Ipak, edukacija je najveći

problem, posebno u kontekstu prelaska na IP sisteme

Master CCTV centar

Miloša Bandića 16

11 080 Zemun

tel/fax: +381 11 307 6 444

+381 11 307 6 888

+381 11 316 7 222

www.masterbc.co.rs

masterbc@masterbc.co.rs

Zvanično najveći distributer sigurnosne opreme

Boma

Knićaninova 3

11 158 Beograd

office@boma.rs

www.boma.rs

tel/fax: +381 11 30 30 840

+381 11 30 30 838

Zastupanje, veleprodaja, distribucija, projektovanje,

izvođenje, inženjering

Sectron

Jurija Gagarina 11b

11070 Beograd

tel: +381 11 22 85 030, +381 11 22 85 031

fax: +381 11 22 85 032

www.sectron.co.rs

office@sectron.co.rs

security&communication systems

SecamCCTV Corporation d.o.o.

Vojvode Bogdana 34

11000 Beograd

Тel: +381 11 241 81 81

+381 11 400 04 60

Web sajt: www.secamcctv.co.rs

e-mail: office@secamcctv.co.rs

Sistem za evidenciju radnog vremena i kontrolu

pristupa sa online upravljanjem

Špica Centar

Bulevar Mihaila Pupina 165 V

11 000 Beograd

tel/fax: +381 11 222 50 70; 222 50 71; 222 50 72

info@spica.rs

www.spica.rs

Sistemi za automatsku identifikaciju

„Mislim da postoji određeni broj integratora koji se izgrađuju

kroz dodatnu edukaciju, nove sertifikacije i obuke, koji

na svet gledaju više iz IT perspektive nego iz perspektive

bezbednosti, i koji uviđaju da ova dva sveta moraju da se

ujedine,” kaže Dan Rotrok, viši potpredsednik u Global Strategic

Alliances.

„Ako su ljudi obučeni, obrazovani i sertifikovani za proizvode

sa kojima rade, sve je mnogo jednostavnije,” primećuje

Rotrok. „Instalacije su čistije. Na tržištu i dalje važi isto pravilo.

Ako se oprema ispravno instalira i pusti u rad, može da radi

dugo, bez ikakvih problema.”

Izazov za kupce je poređenje proizvoda na tržištu, kaže

Rotrok. Ono što je potrebno je legitimna skor-kartica kako bi

proizvodi mogli da se porede na osnovu posebnih kriterijuma,

dodao je. U slučaju audio-proizvoda skor-kartica bi se,

na primer, odnosila na pojmove, kao što su razumevanje,

jednostavnost, skalabilnost, izdržljivost i pouzdanost.

ISPUNJENA OČEKIVANJA KLIJENATA

Središnji i trajni izazov tržišta su ispunjena očekivanja kupaca,

kaže Tom Šamar, potpredsednik sektora prodaje u firmi

Salient Systems.

„Očekivanja kupaca su nam poznata”, kaže on. „Integrator

mora da ispuni ta očekivanja, a proizvođač mora da stvori

funkcionalne elemente koji će učiniti da integrator ostavi

dobar utisak i zadovolji potrebe potrošača. Imamo veoma

obrazovane klijente, i ne smatram da postavljaju nerealna

pitanja. Pravi izazov jeste da treba stvoriti uslovi u kojima

ćemo svi biti na istoj strani u odnosu na ta očekivanja”.

Nakon što se instalira neko rešenje, klijenti očekuju saradnju

proizvođača i integratora na poslovima upravljanja i održavanja

sistema i nakon prodaje, dodao je. „Kredibilitet je veliki

deo slagalice”, poručuje Šamar.

KOMBINOVANJE STARIH I NOVIH TEHNOLOGIJA

Drugi izazov je kako dalje upravljati starim i novim raznovrsnim

tehnologijama u praksi, na tržištu bezbednosti koje

se neprestano menja. Na primer, nakon 25 godina, ožičeni

sistem Wiegand kartica i dalje se koristi, čak i u eri novih

tehnologija kartica, pa čak i mobilnih akreditiva. „Radi se

o procesu tranzicije između različitih generacija proizvoda”,

kaže Dik Forkas, menadžer za konsultantske odnose za

Severnu Ameriku u kompaniji HID. „Ovaj prelaz bismo mogli

da olakšamo. Isto tako, vrlo je uobičajeno da neke kompanije

nemaju nameru da modernizuju svoje tehnologije, ali

kupuju i prodaju objekte, među kojima ima i onih sa starijim

tehnologijama kartica. Ne mora nužno da znači da će

one želeti da takve sisteme prosto odbace. Tranzicioni put

kompanije HID čine i od MultiClass čitači koji podržavaju niz

različitih tehnologija kartica. Klijentima moramo da pokažemo

put tranzicije, a ne da samo pobacamo stare sisteme”,

kaže Forkas.

„Tehnologije brzo napreduju, ali još uvek postoje oni koji

prodaju rešenja na 125kHz, stara po 25 godina”, dodaje Forkas.

„Tu su i klijenti koji odmah prihvataju nove tehnologije,

mada ima i onih koji nisu tako napredni”

Autor

Axis Communications GmbH

Lilienthalstr. 25

85399 Hallbergmoos, Germany

Tel.: +49 811 555 08 44

Fax: +49 811 555 08 69

www.axis.com

kai.niedermeyer@axis.com

Dallmeier electronic GmbH&C.KG

Bahnhofstraβe 16

93047 Regensburg

Germany

phone +49 941 8700-0

fax +49 941 8700-180

www.dallmeier-electronic.com

thomas.dallmeier@dallmeier-electronic.com

Digital Security

Španskih boraca 22

11 070 Novi Beograd

tel/fax: +381 11 311 8 113

+381 11 311 5 302

www.pelco.co.rs

office@pelco.co.rs

Zvanični zastupnik za Srbiju i Crnu Goru kompanije

Indigo Vision

ISC Contact

Porečka 13

11 106 Beograd

tel: +381 11 329 37 37

+381 11 329 37 38

fax: +381 11 329 37 39

www.iscc.rs

iscc@eunet.rs

Sertifikovani BOSCH partner za SRB i MNE

IP WAY

Tetovska 41

11 000 Beograd

tel/fax: +381 11 308 95 03

+381 11 308 95 43

www.ipway.rs

info@ipway.rs

Distribucija profesionalne IP video-opreme i softvera za

video-menadžment i nadzor

Salmont d.o.o

Stojana Aralice 1

11 077 Novi Beograd

tel/fax: +381 11 22 80 890 +381 11 22 80 891

Call centar: +381 11 360 23 75 066 89 30 737

+381 65 21 34 151

www.salmont.co.rs

office@salmont.co.rs

Manifacture and engeneering of security system

AVANTI SISTEM d.o.o.

Dušana Popovića 22

18000 Niš

tel/fax: +381 18 45 45 107

+381 18 42 21 588

www.avantisystem.rs

info@avantisystem.rs

Uvoz i distribucija sistema tehničke zaštite

Siemens d.o.o. Beograd

Siemens Building Technologies

Omladinskih brigada 21

11070 Beograd, Srbija

tel: + 381 11 20 96 377, fax: + 381 11 20 96 390

sbt.cs@siemens.com

www.siemens.co.rs/sbt, www.sbt.siemens.com

Proizvodnja, projektovanje i montaža integrisanih

sistema zaštite i sistema automatike u zgradama

56 MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

57


BIZNISPARTNERI

SAMSUNG

Samsung techwin Europe Ltd.

tel: +44(0) 1932 45 54 72

fax: +44(0) 1932 45 53 25

www.samsunsecurity.com

Alarmcentar d.o.o.

Sarajevska 14/2

11000 Beograd

tel/fax: +381 11 361 07 41, +381 11 361 08 40

+381 11 264 37 44, +381 11 264 24 17

www.alarmcentar.com

office@alarmcentar.com

Distributeri protivprovalnih i protivpožarnih sistema,

kontrole pristupa, video i audio-interfona, video-nadzora

RAK Security Systems

Milutina Milankovića 120E

11070 Novi Beograd

tel/faks: +381 11 311 17 99

+381 11 311 10 26

www.rak.co.rs

office@raksecurity.com

Distributer sistema elektronske zaštite.

Alarm automatika d.o.o

Gostivarska 25

11000 Beograd

tel. +381 11 3976 939

tel/fax +381 11 3982 992

e-mail: AABeograd@alarmautomatika.com

www.alarmautomatika.com

Izbor proverenih sistema i komponenti potrebnih za

kreiranje rešenja tehničke zaštite

ZAŠTITITE SVOJE

POSLOVANJE OD

KRIMINALACA

UZ POMOĆ

XProtect ® LPR

MOGUĆE

POČINJE

OVDE

PROFESSIONAL SECURITY SYSTEMS

www.pss-magazine.com

ISKORISTITE ŠANSU!

REKLAMIRAJTE SE!

Tel: +381 11 316 4144

PRETPLATITE SE NA

!

Vrhunski softver za prepoznavanje registarskih tablica vam pomaže da

automatizujete poslovanje i blagovremeno reagujete

XProtect LPR vam omogućava da automatski deaktivirate pumpu za gorivo u slučaju da

se pojavi vozilo sumnjivih registarskih tablica i tako zaštitite svoju imovinu i novac.

Prednosti ovog softvera postoje i u mnogim drugim primenama, od kontrole pristupa za

vozila na ulazu do praćenja saobraćaja i pronalaženja ukradenih vozila.

58 MAGAZIN ZA BEZBEDNOST

Posetite milestonesys.com/xprotectlpr i saznajte kako možete unaprediti vaše

poslovanje uz pomoć softvera za prepoznavanje registarskih tablica.


TURBO HD 3.0

DO 5 MEGAPIKSELA

ANALOGNO REŠENJE

Pojavljivanje Hikvision Turbo HD 3.0 rešenja u javnosti označava početak jednog novog doba: uz

podršku Full HD video-prenosa putem koaksijalnog kabla i uz kompatibilnost sa tribridnim sistemima,

ova revolucionarna tehnologija predstavlja pravo otkrovenje u evoluciji analognog prenosa. Porodica

Turbo HD 3.0 proizvoda obuhvata veliki broj Full HD kamera i DVR uređaja koji nude savršenu

kompatibilnost sa svim video-formatima, od analognog do HDTVI i IP megapikselnog.

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3

2132 PX Hoofddorp

The Netherlands

T +31 23 5542770

info.eu@hikvision.com

www.hikvision.com

More magazines by this user
Similar magazines